Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets - Fixed assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.05.2014 10 782.10
Max 31.01.2006 11 954.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 10 816.60 10 816.20 0.40 0.00% 10 782.10 34.50 0.32%
30.04.2015 10 816.20 10 829.40 -13.20 -0.12% 10 783.10 33.10 0.31%
31.03.2015 10 829.40 10 828.20 1.20 0.01% 10 786.80 42.60 0.39%
28.02.2015 10 828.20 10 834.70 -6.50 -0.06% 10 803.20 25.00 0.23%
31.01.2015 10 834.70 10 825.20 9.50 0.09% 10 811.00 23.70 0.22%
31.12.2014 10 825.20 10 790.50 34.70 0.32% 10 803.70 21.50 0.20%
30.11.2014 10 790.50 10 783.90 6.60 0.06% 10 813.90 -23.40 -0.22%
31.10.2014 10 783.90 10 785.60 -1.70 -0.02% 10 831.50 -47.60 -0.44%
30.09.2014 10 785.60 10 799.40 -13.80 -0.13% 10 844.00 -58.40 -0.54%
31.08.2014 10 799.40 10 801.50 -2.10 -0.02% 10 862.90 -63.50 -0.58%
31.07.2014 10 801.50 10 797.50 4.00 0.04% 10 859.80 -58.30 -0.54%
30.06.2014 10 797.50 10 782.10 15.40 0.14% 10 858.40 -60.90 -0.56%
31.05.2014 10 782.10 10 783.10 -1.00 -0.01% 10 863.80 -81.70 -0.75%
30.04.2014 10 783.10 10 786.80 -3.70 -0.03% 10 863.30 -80.20 -0.74%
31.03.2014 10 786.80 10 803.20 -16.40 -0.15% 10 869.10 -82.30 -0.76%
28.02.2014 10 803.20 10 811.00 -7.80 -0.07% 10 883.20 -80.00 -0.73%
31.01.2014 10 811.00 10 803.70 7.30 0.07% 11 000.80 - 189.80 -1.73%
31.12.2013 10 803.70 10 813.90 -10.20 -0.09% 10 900.50 -96.80 -0.89%
30.11.2013 10 813.90 10 831.50 -17.60 -0.16% 10 861.60 -47.70 -0.44%
31.10.2013 10 831.50 10 844.00 -12.50 -0.12% 10 861.00 -29.50 -0.27%
30.09.2013 10 844.00 10 862.90 -18.90 -0.17% 10 850.70 -6.70 -0.06%
31.08.2013 10 862.90 10 859.80 3.10 0.03% 10 887.20 -24.30 -0.22%
31.07.2013 10 859.80 10 858.40 1.40 0.01% 10 886.40 -26.60 -0.24%
30.06.2013 10 858.40 10 863.80 -5.40 -0.05% 10 886.30 -27.90 -0.26%
31.05.2013 10 863.80 10 863.30 0.50 0.00% 10 871.80 -8.00 -0.07%
30.04.2013 10 863.30 10 869.10 -5.80 -0.05% 10 872.30 -9.00 -0.08%
31.03.2013 10 869.10 10 883.20 -14.10 -0.13% 10 893.20 -24.10 -0.22%
28.02.2013 10 883.20 11 000.80 - 117.60 -1.07% 10 914.50 -31.30 -0.29%
31.01.2013 11 000.80 10 900.50 100.30 0.92% 11 001.10 -0.30 -0.00%
31.12.2012 10 900.50 10 861.60 38.90 0.36% 11 001.60 - 101.10 -0.92%
30.11.2012 10 861.60 10 861.00 0.60 0.01% 10 985.30 - 123.70 -1.13%
31.10.2012 10 861.00 10 850.70 10.30 0.09% 10 974.30 - 113.30 -1.03%
30.09.2012 10 850.70 10 887.20 -36.50 -0.34% 10 971.40 - 120.70 -1.10%
31.08.2012 10 887.20 10 886.40 0.80 0.01% 10 997.30 - 110.10 -1.00%
31.07.2012 10 886.40 10 886.30 0.10 0.00% 11 021.00 - 134.60 -1.22%
30.06.2012 10 886.30 10 871.80 14.50 0.13% 11 030.90 - 144.60 -1.31%
31.05.2012 10 871.80 10 872.30 -0.50 -0.00% 11 088.40 - 216.60 -1.95%
30.04.2012 10 872.30 10 893.20 -20.90 -0.19% 11 088.60 - 216.30 -1.95%
31.03.2012 10 893.20 10 914.50 -21.30 -0.20% 11 059.10 - 165.90 -1.50%
29.02.2012 10 914.50 11 001.10 -86.60 -0.79% 11 092.00 - 177.50 -1.60%
31.01.2012 11 001.10 11 001.60 -0.50 -0.00% 11 101.10 - 100.00 -0.90%
31.12.2011 11 001.60 10 985.30 16.30 0.15% 11 116.00 - 114.40 -1.03%
30.11.2011 10 985.30 10 974.30 11.00 0.10% 11 067.10 -81.80 -0.74%
31.10.2011 10 974.30 10 971.40 2.90 0.03% 11 040.00 -65.70 -0.60%
30.09.2011 10 971.40 10 997.30 -25.90 -0.24% 11 036.00 -64.60 -0.59%
31.08.2011 10 997.30 11 021.00 -23.70 -0.21% 11 039.70 -42.40 -0.38%
31.07.2011 11 021.00 11 030.90 -9.90 -0.09% 11 019.70 1.30 0.01%
30.06.2011 11 030.90 11 088.40 -57.50 -0.52% 11 029.40 1.50 0.01%
31.05.2011 11 088.40 11 088.60 -0.20 -0.00% 11 025.00 63.40 0.57%
30.04.2011 11 088.60 11 059.10 29.50 0.27% 11 004.90 83.70 0.76%
31.03.2011 11 059.10 11 092.00 -32.90 -0.30% 10 999.60 59.50 0.54%
28.02.2011 11 092.00 11 101.10 -9.10 -0.08% 11 000.70 91.30 0.83%
31.01.2011 11 101.10 11 116.00 -14.90 -0.13% 11 007.00 94.10 0.85%
31.12.2010 11 116.00 11 067.10 48.90 0.44% 11 006.40 109.60 1.00%
30.11.2010 11 067.10 11 040.00 27.10 0.25% 11 038.30 28.80 0.26%
31.10.2010 11 040.00 11 036.00 4.00 0.04% 11 038.50 1.50 0.01%
30.09.2010 11 036.00 11 039.70 -3.70 -0.03% 11 046.90 -10.90 -0.10%
31.08.2010 11 039.70 11 019.70 20.00 0.18% 11 113.70 -74.00 -0.67%
31.07.2010 11 019.70 11 029.40 -9.70 -0.09% 11 182.50 - 162.80 -1.46%
30.06.2010 11 029.40 11 025.00 4.40 0.04% 11 229.70 - 200.30 -1.78%
31.05.2010 11 025.00 11 004.90 20.10 0.18% 11 275.80 - 250.80 -2.22%
30.04.2010 11 004.90 10 999.60 5.30 0.05% 11 285.30 - 280.40 -2.48%
31.03.2010 10 999.60 11 000.70 -1.10 -0.01% 11 277.80 - 278.20 -2.47%
28.02.2010 11 000.70 11 007.00 -6.30 -0.06% 11 297.60 - 296.90 -2.63%
31.01.2010 11 007.00 11 006.40 0.60 0.01% 11 310.90 - 303.90 -2.69%
31.12.2009 11 006.40 11 038.30 -31.90 -0.29% 11 292.50 - 286.10 -2.53%
30.11.2009 11 038.30 11 038.50 -0.20 -0.00% 11 250.90 - 212.60 -1.89%
31.10.2009 11 038.50 11 046.90 -8.40 -0.08% 11 250.80 - 212.30 -1.89%
30.09.2009 11 046.90 11 113.70 -66.80 -0.60% 11 250.20 - 203.30 -1.81%
31.08.2009 11 113.70 11 182.50 -68.80 -0.62% 11 249.60 - 135.90 -1.21%
31.07.2009 11 182.50 11 229.70 -47.20 -0.42% 11 265.90 -83.40 -0.74%
30.06.2009 11 229.70 11 275.80 -46.10 -0.41% 11 264.50 -34.80 -0.31%
31.05.2009 11 275.80 11 285.30 -9.50 -0.08% 11 275.60 0.20 0.00%
30.04.2009 11 285.30 11 277.80 7.50 0.07% 11 228.80 56.50 0.50%
31.03.2009 11 277.80 11 297.60 -19.80 -0.18% 11 227.10 50.70 0.45%
28.02.2009 11 297.60 11 310.90 -13.30 -0.12% 11 249.80 47.80 0.42%
31.01.2009 11 310.90 11 292.50 18.40 0.16% 11 344.00 -33.10 -0.29%
31.12.2008 11 292.50 11 250.90 41.60 0.37% 11 343.40 -50.90 -0.45%
30.11.2008 11 250.90 11 250.80 0.10 0.00% 11 329.30 -78.40 -0.69%
31.10.2008 11 250.80 11 250.20 0.60 0.01% 11 328.60 -77.80 -0.69%
30.09.2008 11 250.20 11 249.60 0.60 0.01% 11 322.10 -71.90 -0.64%
31.08.2008 11 249.60 11 265.90 -16.30 -0.14% 11 302.80 -53.20 -0.47%
31.07.2008 11 265.90 11 264.50 1.40 0.01% 11 396.70 - 130.80 -1.15%
30.06.2008 11 264.50 11 275.60 -11.10 -0.10% 11 393.30 - 128.80 -1.13%
31.05.2008 11 275.60 11 228.80 46.80 0.42% 11 705.40 - 429.80 -3.67%
30.04.2008 11 228.80 11 227.10 1.70 0.02% 11 696.20 - 467.40 -4.00%
31.03.2008 11 227.10 11 249.80 -22.70 -0.20% 11 692.50 - 465.40 -3.98%
29.02.2008 11 249.80 11 344.00 -94.20 -0.83% 11 709.90 - 460.10 -3.93%
31.01.2008 11 344.00 11 343.40 0.60 0.01% 11 710.40 - 366.40 -3.13%
31.12.2007 11 343.40 11 329.30 14.10 0.12% 11 709.60 - 366.20 -3.13%
30.11.2007 11 329.30 11 328.60 0.70 0.01% 11 741.30 - 412.00 -3.51%
31.10.2007 11 328.60 11 322.10 6.50 0.06% 11 760.20 - 431.60 -3.67%
30.09.2007 11 322.10 11 302.80 19.30 0.17% 11 734.90 - 412.80 -3.52%
31.08.2007 11 302.80 11 396.70 -93.90 -0.82% 11 733.70 - 430.90 -3.67%
31.07.2007 11 396.70 11 393.30 3.40 0.03% 11 734.00 - 337.30 -2.87%
30.06.2007 11 393.30 11 705.40 - 312.10 -2.67% 11 749.60 - 356.30 -3.03%
31.05.2007 11 705.40 11 696.20 9.20 0.08% 11 686.90 18.50 0.16%
30.04.2007 11 696.20 11 692.50 3.70 0.03% 11 864.10 - 167.90 -1.42%
31.03.2007 11 692.50 11 709.90 -17.40 -0.15% 11 855.40 - 162.90 -1.37%
28.02.2007 11 709.90 11 710.40 -0.50 -0.00% 11 952.90 - 243.00 -2.03%
31.01.2007 11 710.40 11 709.60 0.80 0.01% 11 954.10 - 243.70 -2.04%
31.12.2006 11 709.60 11 741.30 -31.70 -0.27% 11 937.60 - 228.00 -1.91%
30.11.2006 11 741.30 11 760.20 -18.90 -0.16% 11 796.40 -55.10 -0.47%
31.10.2006 11 760.20 11 734.90 25.30 0.22% 11 751.00 9.20 0.08%
30.09.2006 11 734.90 11 733.70 1.20 0.01% 11 774.30 -39.40 -0.33%
31.08.2006 11 733.70 11 734.00 -0.30 -0.00% 11 789.40 -55.70 -0.47%
31.07.2006 11 734.00 11 749.60 -15.60 -0.13% 11 755.70 -21.70 -0.18%
30.06.2006 11 749.60 11 686.90 62.70 0.54% 11 744.20 5.40 0.05%
31.05.2006 11 686.90 11 864.10 - 177.20 -1.49% 11 770.20 -83.30 -0.71%
30.04.2006 11 864.10 11 855.40 8.70 0.07% 11 763.40 100.70 0.86%
31.03.2006 11 855.40 11 952.90 -97.50 -0.82% 11 763.70 91.70 0.78%
28.02.2006 11 952.90 11 954.10 -1.20 -0.01% 11 760.10 192.80 1.64%
31.01.2006 11 954.10 11 937.60 16.50 0.14% 11 773.30 180.80 1.54%
31.12.2005 11 937.60 11 796.40 141.20 1.20% 11 754.90 182.70 1.55%
30.11.2005 11 796.40 11 751.00 45.40 0.39% 11 757.10 39.30 0.33%
31.10.2005 11 751.00 11 774.30 -23.30 -0.20% 11 752.60 -1.60 -0.01%
30.09.2005 11 774.30 11 789.40 -15.10 -0.13% 11 743.30 31.00 0.26%
31.08.2005 11 789.40 11 755.70 33.70 0.29% 11 778.10 11.30 0.10%
31.07.2005 11 755.70 11 744.20 11.50 0.10% 11 773.80 -18.10 -0.15%
30.06.2005 11 744.20 11 770.20 -26.00 -0.22% 11 771.60 -27.40 -0.23%
31.05.2005 11 770.20 11 763.40 6.80 0.06% 11 797.50 -27.30 -0.23%
30.04.2005 11 763.40 11 763.70 -0.30 -0.00% 11 776.20 -12.80 -0.11%
31.03.2005 11 763.70 11 760.10 3.60 0.03% 11 787.80 -24.10 -0.20%
28.02.2005 11 760.10 11 773.30 -13.20 -0.11% 11 781.40 -21.30 -0.18%
31.01.2005 11 773.30 11 754.90 18.40 0.16% 11 777.30 -4.00 -0.03%
31.12.2004 11 754.90 11 757.10 -2.20 -0.02% 11 769.60 -14.70 -0.12%
30.11.2004 11 757.10 11 752.60 4.50 0.04% 11 649.40 107.70 0.92%
31.10.2004 11 752.60 11 743.30 9.30 0.08% 11 635.40 117.20 1.01%
30.09.2004 11 743.30 11 778.10 -34.80 -0.30% 11 631.20 112.10 0.96%
31.08.2004 11 778.10 11 773.80 4.30 0.04% 11 631.80 146.30 1.26%
31.07.2004 11 773.80 11 771.60 2.20 0.02% 11 738.90 34.90 0.30%
30.06.2004 11 771.60 11 797.50 -25.90 -0.22% 11 715.80 55.80 0.48%
31.05.2004 11 797.50 11 776.20 21.30 0.18% 11 729.30 68.20 0.58%
30.04.2004 11 776.20 11 787.80 -11.60 -0.10% 11 721.50 54.70 0.47%
31.03.2004 11 787.80 11 781.40 6.40 0.05% 11 729.40 58.40 0.50%
29.02.2004 11 781.40 11 777.30 4.10 0.03% 11 729.80 51.60 0.44%
31.01.2004 11 777.30 11 769.60 7.70 0.07% 11 722.10 55.20 0.47%
31.12.2003 11 769.60 11 649.40 120.20 1.03% 11 723.10 46.50 0.40%
30.11.2003 11 649.40 11 635.40 14.00 0.12% 11 634.30 15.10 0.13%
31.10.2003 11 635.40 11 631.20 4.20 0.04% 11 644.00 -8.60 -0.07%
30.09.2003 11 631.20 11 631.80 -0.60 -0.01% 11 634.60 -3.40 -0.03%
31.08.2003 11 631.80 11 738.90 - 107.10 -0.91% 11 628.50 3.30 0.03%
31.07.2003 11 738.90 11 715.80 23.10 0.20% 11 604.00 134.90 1.16%
30.06.2003 11 715.80 11 729.30 -13.50 -0.12% 11 596.70 119.10 1.03%
31.05.2003 11 729.30 11 721.50 7.80 0.07% 11 590.10 139.20 1.20%
30.04.2003 11 721.50 11 729.40 -7.90 -0.07% 11 594.60 126.90 1.09%
31.03.2003 11 729.40 11 729.80 -0.40 -0.00% 11 757.10 -27.70 -0.24%
28.02.2003 11 729.80 11 722.10 7.70 0.07% 11 766.00 -36.20 -0.31%
31.01.2003 11 722.10 11 723.10 -1.00 -0.01% 11 780.00 -57.90 -0.49%
31.12.2002 11 723.10 11 634.30 88.80 0.76% - - -
30.11.2002 11 634.30 11 644.00 -9.70 -0.08% - - -
31.10.2002 11 644.00 11 634.60 9.40 0.08% - - -
30.09.2002 11 634.60 11 628.50 6.10 0.05% - - -
31.08.2002 11 628.50 11 604.00 24.50 0.21% - - -
31.07.2002 11 604.00 11 596.70 7.30 0.06% - - -
30.06.2002 11 596.70 11 590.10 6.60 0.06% - - -
31.05.2002 11 590.10 11 594.60 -4.50 -0.04% - - -
30.04.2002 11 594.60 11 757.10 - 162.50 -1.38% - - -
31.03.2002 11 757.10 11 766.00 -8.90 -0.08% - - -
28.02.2002 11 766.00 11 780.00 -14.00 -0.12% - - -
31.01.2002 11 780.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Fixed assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Fixed assets (Investment fund balance sheet (without MMF))
Fixed assets (Equity funds balance sheet)
Fixed assets (Bond funds balance sheet)
Fixed assets (Mixed funds balance sheet)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.