Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Oběživo
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Jednodenní vklady
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Celkem
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) - Fixed assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2013 132 026.80
Min 30.06.2002 109 892.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 128 791.70 127 737.50 1 054.20 0.83% 128 276.60 515.10 0.40%
30.11.2014 127 737.50 127 260.60 476.90 0.37% 129 342.70 -1 605.20 -1.24%
31.10.2014 127 260.60 127 672.00 - 411.40 -0.32% 132 026.80 -4 766.20 -3.61%
30.09.2014 127 672.00 128 054.80 - 382.80 -0.30% 131 772.10 -4 100.10 -3.11%
31.08.2014 128 054.80 127 814.60 240.20 0.19% 131 626.00 -3 571.20 -2.71%
31.07.2014 127 814.60 128 072.70 - 258.10 -0.20% 131 412.80 -3 598.20 -2.74%
30.06.2014 128 072.70 128 164.80 -92.10 -0.07% 131 617.50 -3 544.80 -2.69%
31.05.2014 128 164.80 128 084.20 80.60 0.06% 129 650.30 -1 485.50 -1.15%
30.04.2014 128 084.20 128 455.60 - 371.40 -0.29% 129 305.80 -1 221.60 -0.94%
31.03.2014 128 455.60 128 278.40 177.20 0.14% 129 088.60 - 633.00 -0.49%
28.02.2014 128 278.40 128 340.20 -61.80 -0.05% 128 875.00 - 596.60 -0.46%
31.01.2014 128 340.20 128 276.60 63.60 0.05% 128 807.70 - 467.50 -0.36%
31.12.2013 128 276.60 129 342.70 -1 066.10 -0.82% 128 477.40 - 200.80 -0.16%
30.11.2013 129 342.70 132 026.80 -2 684.10 -2.03% 127 545.80 1 796.90 1.41%
31.10.2013 132 026.80 131 772.10 254.70 0.19% 127 136.30 4 890.50 3.85%
30.09.2013 131 772.10 131 626.00 146.10 0.11% 126 502.80 5 269.30 4.17%
31.08.2013 131 626.00 131 412.80 213.20 0.16% 126 213.30 5 412.70 4.29%
31.07.2013 131 412.80 131 617.50 - 204.70 -0.16% 125 865.80 5 547.00 4.41%
30.06.2013 131 617.50 129 650.30 1 967.20 1.52% 125 523.40 6 094.10 4.85%
31.05.2013 129 650.30 129 305.80 344.50 0.27% 125 878.80 3 771.50 3.00%
30.04.2013 129 305.80 129 088.60 217.20 0.17% 125 458.00 3 847.80 3.07%
31.03.2013 129 088.60 128 875.00 213.60 0.17% 125 501.80 3 586.80 2.86%
28.02.2013 128 875.00 128 807.70 67.30 0.05% 125 401.80 3 473.20 2.77%
31.01.2013 128 807.70 128 477.40 330.30 0.26% 125 305.40 3 502.30 2.79%
31.12.2012 128 477.40 127 545.80 931.60 0.73% 125 023.10 3 454.30 2.76%
30.11.2012 127 545.80 127 136.30 409.50 0.32% 124 935.90 2 609.90 2.09%
31.10.2012 127 136.30 126 502.80 633.50 0.50% 124 669.30 2 467.00 1.98%
30.09.2012 126 502.80 126 213.30 289.50 0.23% 124 433.30 2 069.50 1.66%
31.08.2012 126 213.30 125 865.80 347.50 0.28% 123 881.00 2 332.30 1.88%
31.07.2012 125 865.80 125 523.40 342.40 0.27% 123 406.40 2 459.40 1.99%
30.06.2012 125 523.40 125 878.80 - 355.40 -0.28% 122 825.90 2 697.50 2.20%
31.05.2012 125 878.80 125 458.00 420.80 0.34% 123 113.10 2 765.70 2.25%
30.04.2012 125 458.00 125 501.80 -43.80 -0.03% 122 859.20 2 598.80 2.12%
31.03.2012 125 501.80 125 401.80 100.00 0.08% 122 372.40 3 129.40 2.56%
29.02.2012 125 401.80 125 305.40 96.40 0.08% 122 228.60 3 173.20 2.60%
31.01.2012 125 305.40 125 023.10 282.30 0.23% 122 054.30 3 251.10 2.66%
31.12.2011 125 023.10 124 935.90 87.20 0.07% 122 179.30 2 843.80 2.33%
30.11.2011 124 935.90 124 669.30 266.60 0.21% 122 173.10 2 762.80 2.26%
31.10.2011 124 669.30 124 433.30 236.00 0.19% 121 861.30 2 808.00 2.30%
30.09.2011 124 433.30 123 881.00 552.30 0.45% 121 619.10 2 814.20 2.31%
31.08.2011 123 881.00 123 406.40 474.60 0.38% 120 911.40 2 969.60 2.46%
31.07.2011 123 406.40 122 825.90 580.50 0.47% 120 886.90 2 519.50 2.08%
30.06.2011 122 825.90 123 113.10 - 287.20 -0.23% 120 803.90 2 022.00 1.67%
31.05.2011 123 113.10 122 859.20 253.90 0.21% 120 308.60 2 804.50 2.33%
30.04.2011 122 859.20 122 372.40 486.80 0.40% 120 116.20 2 743.00 2.28%
31.03.2011 122 372.40 122 228.60 143.80 0.12% 119 765.10 2 607.30 2.18%
28.02.2011 122 228.60 122 054.30 174.30 0.14% 119 907.90 2 320.70 1.94%
31.01.2011 122 054.30 122 179.30 - 125.00 -0.10% 119 797.10 2 257.20 1.88%
31.12.2010 122 179.30 122 173.10 6.20 0.01% 123 200.70 -1 021.40 -0.83%
30.11.2010 122 173.10 121 861.30 311.80 0.26% 123 314.60 -1 141.50 -0.93%
31.10.2010 121 861.30 121 619.10 242.20 0.20% 123 040.80 -1 179.50 -0.96%
30.09.2010 121 619.10 120 911.40 707.70 0.59% 123 022.70 -1 403.60 -1.14%
31.08.2010 120 911.40 120 886.90 24.50 0.02% 123 021.70 -2 110.30 -1.72%
31.07.2010 120 886.90 120 803.90 83.00 0.07% 123 515.20 -2 628.30 -2.13%
30.06.2010 120 803.90 120 308.60 495.30 0.41% 123 351.70 -2 547.80 -2.07%
31.05.2010 120 308.60 120 116.20 192.40 0.16% 123 282.00 -2 973.40 -2.41%
30.04.2010 120 116.20 119 765.10 351.10 0.29% 123 150.10 -3 033.90 -2.46%
31.03.2010 119 765.10 119 907.90 - 142.80 -0.12% 123 041.80 -3 276.70 -2.66%
28.02.2010 119 907.90 119 797.10 110.80 0.09% 122 842.80 -2 934.90 -2.39%
31.01.2010 119 797.10 123 200.70 -3 403.60 -2.76% 122 459.00 -2 661.90 -2.17%
31.12.2009 123 200.70 123 314.60 - 113.90 -0.09% 122 250.10 950.60 0.78%
30.11.2009 123 314.60 123 040.80 273.80 0.22% 120 580.60 2 734.00 2.27%
31.10.2009 123 040.80 123 022.70 18.10 0.01% 120 150.60 2 890.20 2.41%
30.09.2009 123 022.70 123 021.70 1.00 0.00% 119 592.90 3 429.80 2.87%
31.08.2009 123 021.70 123 515.20 - 493.50 -0.40% 119 756.40 3 265.30 2.73%
31.07.2009 123 515.20 123 351.70 163.50 0.13% 119 714.60 3 800.60 3.17%
30.06.2009 123 351.70 123 282.00 69.70 0.06% 118 759.20 4 592.50 3.87%
31.05.2009 123 282.00 123 150.10 131.90 0.11% 118 810.70 4 471.30 3.76%
30.04.2009 123 150.10 123 041.80 108.30 0.09% 118 205.30 4 944.80 4.18%
31.03.2009 123 041.80 122 842.80 199.00 0.16% 117 830.60 5 211.20 4.42%
28.02.2009 122 842.80 122 459.00 383.80 0.31% 117 583.00 5 259.80 4.47%
31.01.2009 122 459.00 122 250.10 208.90 0.17% 117 444.00 5 015.00 4.27%
31.12.2008 122 250.10 120 580.60 1 669.50 1.38% 117 212.90 5 037.20 4.30%
30.11.2008 120 580.60 120 150.60 430.00 0.36% 116 498.40 4 082.20 3.50%
31.10.2008 120 150.60 119 592.90 557.70 0.47% 116 695.10 3 455.50 2.96%
30.09.2008 119 592.90 119 756.40 - 163.50 -0.14% 116 678.80 2 914.10 2.50%
31.08.2008 119 756.40 119 714.60 41.80 0.03% 116 379.40 3 377.00 2.90%
31.07.2008 119 714.60 118 759.20 955.40 0.80% 115 782.00 3 932.60 3.40%
30.06.2008 118 759.20 118 810.70 -51.50 -0.04% 115 688.90 3 070.30 2.65%
31.05.2008 118 810.70 118 205.30 605.40 0.51% 116 020.20 2 790.50 2.41%
30.04.2008 118 205.30 117 830.60 374.70 0.32% 115 568.10 2 637.20 2.28%
31.03.2008 117 830.60 117 583.00 247.60 0.21% 115 130.80 2 699.80 2.34%
29.02.2008 117 583.00 117 444.00 139.00 0.12% 114 921.70 2 661.30 2.32%
31.01.2008 117 444.00 117 212.90 231.10 0.20% 115 146.90 2 297.10 1.99%
31.12.2007 117 212.90 116 498.40 714.50 0.61% 115 064.50 2 148.40 1.87%
30.11.2007 116 498.40 116 695.10 - 196.70 -0.17% 114 398.90 2 099.50 1.84%
31.10.2007 116 695.10 116 678.80 16.30 0.01% 113 900.60 2 794.50 2.45%
30.09.2007 116 678.80 116 379.40 299.40 0.26% 113 580.40 3 098.40 2.73%
31.08.2007 116 379.40 115 782.00 597.40 0.52% 113 400.30 2 979.10 2.63%
31.07.2007 115 782.00 115 688.90 93.10 0.08% 114 853.20 928.80 0.81%
30.06.2007 115 688.90 116 020.20 - 331.30 -0.29% 114 404.80 1 284.10 1.12%
31.05.2007 116 020.20 115 568.10 452.10 0.39% 114 214.50 1 805.70 1.58%
30.04.2007 115 568.10 115 130.80 437.30 0.38% 114 043.00 1 525.10 1.34%
31.03.2007 115 130.80 114 921.70 209.10 0.18% 114 477.90 652.90 0.57%
28.02.2007 114 921.70 115 146.90 - 225.20 -0.20% 114 773.30 148.40 0.13%
31.01.2007 115 146.90 115 064.50 82.40 0.07% 114 594.80 552.10 0.48%
31.12.2006 115 064.50 114 398.90 665.60 0.58% 116 713.20 -1 648.70 -1.41%
30.11.2006 114 398.90 113 900.60 498.30 0.44% 117 299.90 -2 901.00 -2.47%
31.10.2006 113 900.60 113 580.40 320.20 0.28% 116 827.70 -2 927.10 -2.51%
30.09.2006 113 580.40 113 400.30 180.10 0.16% 116 858.30 -3 277.90 -2.81%
31.08.2006 113 400.30 114 853.20 -1 452.90 -1.26% 117 255.90 -3 855.60 -3.29%
31.07.2006 114 853.20 114 404.80 448.40 0.39% 116 932.10 -2 078.90 -1.78%
30.06.2006 114 404.80 114 214.50 190.30 0.17% 116 660.00 -2 255.20 -1.93%
31.05.2006 114 214.50 114 043.00 171.50 0.15% 116 574.10 -2 359.60 -2.02%
30.04.2006 114 043.00 114 477.90 - 434.90 -0.38% 116 856.30 -2 813.30 -2.41%
31.03.2006 114 477.90 114 773.30 - 295.40 -0.26% 116 679.80 -2 201.90 -1.89%
28.02.2006 114 773.30 114 594.80 178.50 0.16% 116 543.80 -1 770.50 -1.52%
31.01.2006 114 594.80 116 713.20 -2 118.40 -1.81% 116 436.20 -1 841.40 -1.58%
31.12.2005 116 713.20 117 299.90 - 586.70 -0.50% 117 437.20 - 724.00 -0.62%
30.11.2005 117 299.90 116 827.70 472.20 0.40% 116 082.00 1 217.90 1.05%
31.10.2005 116 827.70 116 858.30 -30.60 -0.03% 115 980.60 847.10 0.73%
30.09.2005 116 858.30 117 255.90 - 397.60 -0.34% 116 040.60 817.70 0.70%
31.08.2005 117 255.90 116 932.10 323.80 0.28% 116 459.50 796.40 0.68%
31.07.2005 116 932.10 116 660.00 272.10 0.23% 116 216.50 715.60 0.62%
30.06.2005 116 660.00 116 574.10 85.90 0.07% 115 956.00 704.00 0.61%
31.05.2005 116 574.10 116 856.30 - 282.20 -0.24% 115 809.70 764.40 0.66%
30.04.2005 116 856.30 116 679.80 176.50 0.15% 114 287.50 2 568.80 2.25%
31.03.2005 116 679.80 116 543.80 136.00 0.12% 113 596.00 3 083.80 2.71%
28.02.2005 116 543.80 116 436.20 107.60 0.09% 116 194.90 348.90 0.30%
31.01.2005 116 436.20 117 437.20 -1 001.00 -0.85% 114 883.80 1 552.40 1.35%
31.12.2004 117 437.20 116 082.00 1 355.20 1.17% 116 248.40 1 188.80 1.02%
30.11.2004 116 082.00 115 980.60 101.40 0.09% 113 338.90 2 743.10 2.42%
31.10.2004 115 980.60 116 040.60 -60.00 -0.05% 113 074.80 2 905.80 2.57%
30.09.2004 116 040.60 116 459.50 - 418.90 -0.36% 112 268.70 3 771.90 3.36%
31.08.2004 116 459.50 116 216.50 243.00 0.21% 112 331.40 4 128.10 3.67%
31.07.2004 116 216.50 115 956.00 260.50 0.22% 112 415.90 3 800.60 3.38%
30.06.2004 115 956.00 115 809.70 146.30 0.13% 112 343.00 3 613.00 3.22%
31.05.2004 115 809.70 114 287.50 1 522.20 1.33% 112 045.30 3 764.40 3.36%
30.04.2004 114 287.50 113 596.00 691.50 0.61% 114 256.90 30.60 0.03%
31.03.2004 113 596.00 116 194.90 -2 598.90 -2.24% 114 279.50 - 683.50 -0.60%
29.02.2004 116 194.90 114 883.80 1 311.10 1.14% 114 160.20 2 034.70 1.78%
31.01.2004 114 883.80 116 248.40 -1 364.60 -1.17% 114 126.40 757.40 0.66%
31.12.2003 116 248.40 113 338.90 2 909.50 2.57% 113 476.30 2 772.10 2.44%
30.11.2003 113 338.90 113 074.80 264.10 0.23% 111 143.90 2 195.00 1.97%
31.10.2003 113 074.80 112 268.70 806.10 0.72% 111 488.30 1 586.50 1.42%
30.09.2003 112 268.70 112 331.40 -62.70 -0.06% 110 997.10 1 271.60 1.15%
31.08.2003 112 331.40 112 415.90 -84.50 -0.08% 110 756.40 1 575.00 1.42%
31.07.2003 112 415.90 112 343.00 72.90 0.06% 110 251.60 2 164.30 1.96%
30.06.2003 112 343.00 112 045.30 297.70 0.27% 109 892.00 2 451.00 2.23%
31.05.2003 112 045.30 114 256.90 -2 211.60 -1.94% 111 085.90 959.40 0.86%
30.04.2003 114 256.90 114 279.50 -22.60 -0.02% 111 120.80 3 136.10 2.82%
31.03.2003 114 279.50 114 160.20 119.30 0.10% 111 445.00 2 834.50 2.54%
28.02.2003 114 160.20 114 126.40 33.80 0.03% 111 214.00 2 946.20 2.65%
31.01.2003 114 126.40 113 476.30 650.10 0.57% 111 259.40 2 867.00 2.58%
31.12.2002 113 476.30 111 143.90 2 332.40 2.10% - - -
30.11.2002 111 143.90 111 488.30 - 344.40 -0.31% - - -
31.10.2002 111 488.30 110 997.10 491.20 0.44% - - -
30.09.2002 110 997.10 110 756.40 240.70 0.22% - - -
31.08.2002 110 756.40 110 251.60 504.80 0.46% - - -
31.07.2002 110 251.60 109 892.00 359.60 0.33% - - -
30.06.2002 109 892.00 111 085.90 -1 193.90 -1.07% - - -
31.05.2002 111 085.90 111 120.80 -34.90 -0.03% - - -
30.04.2002 111 120.80 111 445.00 - 324.20 -0.29% - - -
31.03.2002 111 445.00 111 214.00 231.00 0.21% - - -
28.02.2002 111 214.00 111 259.40 -45.40 -0.04% - - -
31.01.2002 111 259.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Fixed assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Fixed assets (Investment fund balance sheet (without MMF))
Fixed assets (Equity funds balance sheet)
Fixed assets (Bond funds balance sheet)
Fixed assets (Mixed funds balance sheet)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.