Levels (Monetary aggregates and counterparts) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Levels (Monetary aggregates and counterparts) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. M1 - Currency in circulation 561 588.90 562 690.00 -0.20% 533 129.10 5.34%
IND2 2. M1 - Overnight deposits 3 339 708.00 3 323 361.00 0.49% 3 177 173.00 5.12%
IND3 3. M1 - total 3 901 296.90 3 886 051.00 0.39% 3 710 302.10 5.15%
IND4 4. M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years 242 604.50 217 487.80 11.55% 196 253.00 23.62%
IND5 5. M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months 193 412.70 194 527.90 -0.57% 202 792.50 -4.63%
IND6 6. M2 - total 4 337 314.00 4 298 066.70 0.91% 4 109 347.60 5.55%
IND7 7. M3 - Repurchase agreements 146 309.20 150 861.50 -3.02% 113 747.50 28.63%
IND8 8. M3 - Money market fund shares/units 7 821.00 6 376.80 22.65% 1 502.20 420.64%
IND9 9. M3 - Debt securities up to 2 years 0.10 0.00 - 47.30 -99.79%
IND10 10. M3 - Total 4 491 444.20 4 455 305.00 0.81% 4 224 644.60 6.32%

Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years 237 322.80 236 324.90 0.42% 258 346.30 -8.14%
IND2 2. Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months 33 269.00 33 300.90 -0.10% 35 269.30 -5.67%
IND3 3. Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years 113 064.60 107 351.50 5.32% 110 525.50 2.30%
IND4 4. Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves 637 965.40 626 051.40 1.90% 549 100.70 16.18%
IND5 5. Credit to government 822 386.70 824 779.20 -0.29% 780 554.20 5.36%
IND6 6. Credit to other residents - total 2 351 739.00 2 331 575.60 0.86% 2 262 008.90 3.97%
IND7 7. Credit to other residents - of which loans 2 282 369.50 2 264 254.30 0.80% 2 201 993.60 3.65%
IND8 9. Net external assets 1 344 257.70 1 342 226.60 0.15% 1 314 799.70 2.24%
IND9 10. Fixed assets 128 791.70 127 737.50 0.83% 128 276.60 0.40%

Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years 239 594.20 239 647.50 -0.02% 257 046.90 -6.79%
IND2 2. Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months 33 250.90 33 396.30 -0.44% 37 196.00 -10.61%
IND3 3. Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years 126 385.80 125 993.20 0.31% 97 476.70 29.66%
IND4 4. Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves 656 371.40 662 795.90 -0.97% 566 382.70 15.89%
IND5 5. Credit to government 802 314.50 798 722.70 0.45% 804 057.10 -0.22%
IND6 6. Credit to other residents - total 2 393 616.00 2 374 018.20 0.83% 2 272 577.80 5.33%
IND7 7. Credit to other residents - of which loans 2 320 503.50 2 303 075.50 0.76% 2 214 642.30 4.78%
IND8 9. Net external assets 1 401 650.50 1 435 279.30 -2.34% 1 413 576.00 -0.84%
IND9 10. Fixed assets 128 875.30 128 631.30 0.19% 128 164.80 0.55%

Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years 227 031.50 226 585.70 0.20% 236 377.10 -3.95%
IND2 2. Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months 22 216.20 22 566.30 -1.55% 26 322.60 -15.60%
IND3 3. Longer-term MFI liabilities - Debt securities issued with maturity over 2 years 86 208.20 89 128.00 -3.28% 117 283.60 -26.50%
IND4 4. Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves 709 872.20 835 384.40 -15.02% 620 961.30 14.32%
IND5 5. Credit to government 886 775.10 885 914.60 0.10% 570 296.10 55.49%
IND6 6. Credit to other residents - total 3 298 671.90 3 296 297.70 0.07% 3 171 595.00 4.01%
IND7 7. Credit to other residents - of which loans 3 219 397.70 3 217 319.50 0.06% 3 095 097.10 4.02%
IND8 8. Net external assets 2 538 050.30 2 652 659.30 -4.32% 2 249 286.20 12.84%
IND9 9. Fixed assets 186 240.40 186 032.70 0.11% 170 154.30 9.45%

Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. M1 - Currency in circulation 643 010.50 642 221.40 0.12% 584 848.60 9.94%
IND2 2. M1 - Overnight deposits 3 978 142.50 3 924 491.60 1.37% 3 470 256.40 14.64%
IND3 3. M1 - total 4 621 153.00 4 566 713.00 1.19% 4 055 105.00 13.96%
IND4 4. M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years 237 455.20 248 878.90 -4.59% 346 241.30 -31.42%
IND5 5. M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months 200 599.10 205 199.00 -2.24% 190 929.30 5.06%
IND6 6. M2 - total 5 059 207.40 5 020 790.90 0.77% 4 592 275.60 10.17%
IND7 7. M3 - Marketable instruments 107 891.70 98 165.30 9.91% 140 344.80 -23.12%
IND8 8. M3 - Total 5 167 099.10 5 118 956.20 0.94% 4 732 620.30 9.18%
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)
M1 - Currency in circulation (202 hodnoty, 31.10.2018)
M1 - Overnight deposits (202 hodnoty, 31.10.2018)
M1 - total (202 hodnoty, 31.10.2018)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (202 hodnoty, 31.10.2018)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (202 hodnoty, 31.10.2018)
M2 - total (202 hodnoty, 31.10.2018)
M3 - Repurchase agreements (202 hodnoty, 31.10.2018)
M3 - Money market fund shares/units (178 hodnot, 31.10.2018)
M3 - Debt securities up to 2 years (202 hodnoty, 31.10.2018)
M3 - Total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (156 hodnot, 31.12.2014)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (156 hodnot, 31.12.2014)
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (156 hodnot, 31.12.2014)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (156 hodnot, 31.12.2014)
Credit to government (156 hodnot, 31.12.2014)
Credit to other residents - total (156 hodnot, 31.12.2014)
Credit to other residents - of which loans (156 hodnot, 31.12.2014)
Net external assets (156 hodnot, 31.12.2014)
Fixed assets (156 hodnot, 31.12.2014)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (16 hodnot, 31.05.2015)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (16 hodnot, 31.05.2015)
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (16 hodnot, 31.05.2015)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (16 hodnot, 31.05.2015)
Credit to government (16 hodnot, 31.05.2015)
Credit to other residents - total (16 hodnot, 31.05.2015)
Credit to other residents - of which loans (16 hodnot, 31.05.2015)
Net external assets (16 hodnot, 31.05.2015)
Fixed assets (16 hodnot, 31.05.2015)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (223 hodnoty, 31.07.2020)
Longer-term MFI liabilities - Debt securities issued with maturity over 2 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (223 hodnoty, 31.07.2020)
Credit to government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Credit to other residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Credit to other residents - of which loans (223 hodnoty, 31.07.2020)
Net external assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Fixed assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)
M1 - Currency in circulation (223 hodnoty, 31.07.2020)
M1 - Overnight deposits (223 hodnoty, 31.07.2020)
M1 - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
M2 - Deposits redeemable at notice up to 3 months (223 hodnoty, 31.07.2020)
M2 - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
M3 - Marketable instruments (223 hodnoty, 31.07.2020)
M3 - Total (223 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Levels (Payment statistics)
Levels (Monetary Statistics Publication)
Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Levels (Investment funds)
Levels (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB))
Levels (Monetary aggregates and counterparts)
Levels (MFI loans by original maturity, counterpart and industry)
Levels (Deposits with MFIs broken down by counterpart and instrument)
Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Levels (Investment funds)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Levels (Payment statistics)
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels) (Levels)
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels) (Levels)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Levels (Monetary Statistics Publication)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.