M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... M3 - Money market fund shares/units - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2016 652.70
Max 31.12.2005 59 067.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 7 821.00 6 376.80 1 444.20 22.65% 1 502.20 6 318.80 420.64%
30.09.2018 6 376.80 5 625.70 751.10 13.35% 1 574.80 4 802.00 304.93%
31.08.2018 5 625.70 4 831.70 794.00 16.43% 1 610.60 4 015.10 249.29%
31.07.2018 4 831.70 4 033.50 798.20 19.79% 1 740.60 3 091.10 177.59%
30.06.2018 4 033.50 3 112.10 921.40 29.61% 2 127.40 1 906.10 89.60%
31.05.2018 3 112.10 2 167.60 944.50 43.57% 2 579.10 533.00 20.67%
30.04.2018 2 167.60 1 859.20 308.40 16.59% 2 001.20 166.40 8.31%
31.03.2018 1 859.20 1 579.20 280.00 17.73% 1 944.90 -85.70 -4.41%
28.02.2018 1 579.20 1 592.70 -13.50 -0.85% 1 259.70 319.50 25.36%
31.01.2018 1 592.70 1 544.80 47.90 3.10% 882.40 710.30 80.50%
31.12.2017 1 544.80 1 530.10 14.70 0.96% 707.70 837.10 118.28%
30.11.2017 1 530.10 1 502.20 27.90 1.86% 716.40 813.70 113.58%
31.10.2017 1 502.20 1 574.80 -72.60 -4.61% 705.40 796.80 112.96%
30.09.2017 1 574.80 1 610.60 -35.80 -2.22% 652.70 922.10 141.27%
31.08.2017 1 610.60 1 740.60 - 130.00 -7.47% 661.40 949.20 143.51%
31.07.2017 1 740.60 2 127.40 - 386.80 -18.18% 672.10 1 068.50 158.98%
30.06.2017 2 127.40 2 579.10 - 451.70 -17.51% 684.20 1 443.20 210.93%
31.05.2017 2 579.10 2 001.20 577.90 28.88% 738.80 1 840.30 249.09%
30.04.2017 2 001.20 1 944.90 56.30 2.89% 665.60 1 335.60 200.66%
31.03.2017 1 944.90 1 259.70 685.20 54.39% 675.70 1 269.20 187.83%
28.02.2017 1 259.70 882.40 377.30 42.76% 682.00 577.70 84.71%
31.01.2017 882.40 707.70 174.70 24.69% 697.40 185.00 26.53%
31.12.2016 707.70 716.40 -8.70 -1.21% 699.30 8.40 1.20%
30.11.2016 716.40 705.40 11.00 1.56% 704.00 12.40 1.76%
31.10.2016 705.40 652.70 52.70 8.07% 721.80 -16.40 -2.27%
30.09.2016 652.70 661.40 -8.70 -1.32% 729.30 -76.60 -10.50%
31.08.2016 661.40 672.10 -10.70 -1.59% 743.00 -81.60 -10.98%
31.07.2016 672.10 684.20 -12.10 -1.77% 876.90 - 204.80 -23.36%
30.06.2016 684.20 738.80 -54.60 -7.39% 932.20 - 248.00 -26.60%
31.05.2016 738.80 665.60 73.20 11.00% 935.10 - 196.30 -20.99%
30.04.2016 665.60 675.70 -10.10 -1.49% 1 000.10 - 334.50 -33.45%
31.03.2016 675.70 682.00 -6.30 -0.92% 1 016.70 - 341.00 -33.54%
29.02.2016 682.00 697.40 -15.40 -2.21% 990.20 - 308.20 -31.12%
31.01.2016 697.40 699.30 -1.90 -0.27% 1 093.80 - 396.40 -36.24%
31.12.2015 699.30 704.00 -4.70 -0.67% 1 282.70 - 583.40 -45.48%
30.11.2015 704.00 721.80 -17.80 -2.47% 1 332.10 - 628.10 -47.15%
31.10.2015 721.80 729.30 -7.50 -1.03% 1 366.70 - 644.90 -47.19%
30.09.2015 729.30 743.00 -13.70 -1.84% 1 277.10 - 547.80 -42.89%
31.08.2015 743.00 876.90 - 133.90 -15.27% 1 295.50 - 552.50 -42.65%
31.07.2015 876.90 932.20 -55.30 -5.93% 1 461.60 - 584.70 -40.00%
30.06.2015 932.20 935.10 -2.90 -0.31% 1 489.90 - 557.70 -37.43%
31.05.2015 935.10 1 000.10 -65.00 -6.50% 1 443.80 - 508.70 -35.23%
30.04.2015 1 000.10 1 016.70 -16.60 -1.63% 1 501.00 - 500.90 -33.37%
31.03.2015 1 016.70 990.20 26.50 2.68% 1 555.90 - 539.20 -34.66%
28.02.2015 990.20 1 093.80 - 103.60 -9.47% 1 628.60 - 638.40 -39.20%
31.01.2015 1 093.80 1 282.70 - 188.90 -14.73% 1 805.80 - 712.00 -39.43%
31.12.2014 1 282.70 1 332.10 -49.40 -3.71% 1 828.70 - 546.00 -29.86%
30.11.2014 1 332.10 1 366.70 -34.60 -2.53% 1 823.10 - 491.00 -26.93%
31.10.2014 1 366.70 1 277.10 89.60 7.02% 1 886.40 - 519.70 -27.55%
30.09.2014 1 277.10 1 295.50 -18.40 -1.42% 2 024.70 - 747.60 -36.92%
31.08.2014 1 295.50 1 461.60 - 166.10 -11.36% 2 099.00 - 803.50 -38.28%
31.07.2014 1 461.60 1 489.90 -28.30 -1.90% 2 034.60 - 573.00 -28.16%
30.06.2014 1 489.90 1 443.80 46.10 3.19% 2 093.10 - 603.20 -28.82%
31.05.2014 1 443.80 1 501.00 -57.20 -3.81% 2 053.00 - 609.20 -29.67%
30.04.2014 1 501.00 1 555.90 -54.90 -3.53% 2 180.00 - 679.00 -31.15%
31.03.2014 1 555.90 1 628.60 -72.70 -4.46% 2 245.30 - 689.40 -30.70%
28.02.2014 1 628.60 1 805.80 - 177.20 -9.81% 2 218.30 - 589.70 -26.58%
31.01.2014 1 805.80 1 828.70 -22.90 -1.25% 2 245.50 - 439.70 -19.58%
31.12.2013 1 828.70 1 823.10 5.60 0.31% 2 785.60 - 956.90 -34.35%
30.11.2013 1 823.10 1 886.40 -63.30 -3.36% 2 905.40 -1 082.30 -37.25%
31.10.2013 1 886.40 2 024.70 - 138.30 -6.83% 3 052.70 -1 166.30 -38.21%
30.09.2013 2 024.70 2 099.00 -74.30 -3.54% 3 159.20 -1 134.50 -35.91%
31.08.2013 2 099.00 2 034.60 64.40 3.17% 3 178.60 -1 079.60 -33.96%
31.07.2013 2 034.60 2 093.10 -58.50 -2.79% 2 714.60 - 680.00 -25.05%
30.06.2013 2 093.10 2 053.00 40.10 1.95% 2 656.80 - 563.70 -21.22%
31.05.2013 2 053.00 2 180.00 - 127.00 -5.83% 5 484.00 -3 431.00 -62.56%
30.04.2013 2 180.00 2 245.30 -65.30 -2.91% 6 984.40 -4 804.40 -68.79%
31.03.2013 2 245.30 2 218.30 27.00 1.22% 7 166.60 -4 921.30 -68.67%
28.02.2013 2 218.30 2 245.50 -27.20 -1.21% 7 555.20 -5 336.90 -70.64%
31.01.2013 2 245.50 2 785.60 - 540.10 -19.39% 7 769.20 -5 523.70 -71.10%
31.12.2012 2 785.60 2 905.40 - 119.80 -4.12% 10 697.80 -7 912.20 -73.96%
30.11.2012 2 905.40 3 052.70 - 147.30 -4.83% 29 718.50 -26 813.10 -90.22%
31.10.2012 3 052.70 3 159.20 - 106.50 -3.37% 30 557.70 -27 505.00 -90.01%
30.09.2012 3 159.20 3 178.60 -19.40 -0.61% 31 599.20 -28 440.00 -90.00%
31.08.2012 3 178.60 2 714.60 464.00 17.09% 32 367.10 -29 188.50 -90.18%
31.07.2012 2 714.60 2 656.80 57.80 2.18% 32 898.80 -30 184.20 -91.75%
30.06.2012 2 656.80 5 484.00 -2 827.20 -51.55% 33 843.80 -31 187.00 -92.15%
31.05.2012 5 484.00 6 984.40 -1 500.40 -21.48% 34 834.50 -29 350.50 -84.26%
30.04.2012 6 984.40 7 166.60 - 182.20 -2.54% 35 622.50 -28 638.10 -80.39%
31.03.2012 7 166.60 7 555.20 - 388.60 -5.14% 36 298.80 -29 132.20 -80.26%
29.02.2012 7 555.20 7 769.20 - 214.00 -2.75% 37 171.50 -29 616.30 -79.67%
31.01.2012 7 769.20 10 697.80 -2 928.60 -27.38% 38 117.60 -30 348.40 -79.62%
31.12.2011 10 697.80 29 718.50 -19 020.70 -64.00% 38 549.20 -27 851.40 -72.25%
30.11.2011 29 718.50 30 557.70 - 839.20 -2.75% 38 970.40 -9 251.90 -23.74%
31.10.2011 30 557.70 31 599.20 -1 041.50 -3.30% 39 830.70 -9 273.00 -23.28%
30.09.2011 31 599.20 32 367.10 - 767.90 -2.37% 40 720.00 -9 120.80 -22.40%
31.08.2011 32 367.10 32 898.80 - 531.70 -1.62% 41 017.20 -8 650.10 -21.09%
31.07.2011 32 898.80 33 843.80 - 945.00 -2.79% 41 493.80 -8 595.00 -20.71%
30.06.2011 33 843.80 34 834.50 - 990.70 -2.84% 41 760.60 -7 916.80 -18.96%
31.05.2011 34 834.50 35 622.50 - 788.00 -2.21% 42 428.40 -7 593.90 -17.90%
30.04.2011 35 622.50 36 298.80 - 676.30 -1.86% 42 930.90 -7 308.40 -17.02%
31.03.2011 36 298.80 37 171.50 - 872.70 -2.35% 43 199.40 -6 900.60 -15.97%
28.02.2011 37 171.50 38 117.60 - 946.10 -2.48% 43 377.70 -6 206.20 -14.31%
31.01.2011 38 117.60 38 549.20 - 431.60 -1.12% 43 131.60 -5 014.00 -11.62%
31.12.2010 38 549.20 38 970.40 - 421.20 -1.08% 43 609.90 -5 060.70 -11.60%
30.11.2010 38 970.40 39 830.70 - 860.30 -2.16% 42 579.90 -3 609.50 -8.48%
31.10.2010 39 830.70 40 720.00 - 889.30 -2.18% 41 854.70 -2 024.00 -4.84%
30.09.2010 40 720.00 41 017.20 - 297.20 -0.72% 41 910.90 -1 190.90 -2.84%
31.08.2010 41 017.20 41 493.80 - 476.60 -1.15% 41 637.60 - 620.40 -1.49%
31.07.2010 41 493.80 41 760.60 - 266.80 -0.64% 41 531.10 -37.30 -0.09%
30.06.2010 41 760.60 42 428.40 - 667.80 -1.57% 41 398.10 362.50 0.88%
31.05.2010 42 428.40 42 930.90 - 502.50 -1.17% 40 775.90 1 652.50 4.05%
30.04.2010 42 930.90 43 199.40 - 268.50 -0.62% 40 326.90 2 604.00 6.46%
31.03.2010 43 199.40 43 377.70 - 178.30 -0.41% 40 633.10 2 566.30 6.32%
28.02.2010 43 377.70 43 131.60 246.10 0.57% 41 937.60 1 440.10 3.43%
31.01.2010 43 131.60 43 609.90 - 478.30 -1.10% 43 484.80 - 353.20 -0.81%
31.12.2009 43 609.90 42 579.90 1 030.00 2.42% 46 813.40 -3 203.50 -6.84%
30.11.2009 42 579.90 41 854.70 725.20 1.73% 50 826.40 -8 246.50 -16.22%
31.10.2009 41 854.70 41 910.90 -56.20 -0.13% 51 100.80 -9 246.10 -18.09%
30.09.2009 41 910.90 41 637.60 273.30 0.66% 50 806.40 -8 895.50 -17.51%
31.08.2009 41 637.60 41 531.10 106.50 0.26% 51 547.90 -9 910.30 -19.23%
31.07.2009 41 531.10 41 398.10 133.00 0.32% 51 598.90 -10 067.80 -19.51%
30.06.2009 41 398.10 40 775.90 622.20 1.53% 51 732.00 -10 333.90 -19.98%
31.05.2009 40 775.90 40 326.90 449.00 1.11% 52 566.30 -11 790.40 -22.43%
30.04.2009 40 326.90 40 633.10 - 306.20 -0.75% 52 834.00 -12 507.10 -23.67%
31.03.2009 40 633.10 41 937.60 -1 304.50 -3.11% 52 954.80 -12 321.70 -23.27%
28.02.2009 41 937.60 43 484.80 -1 547.20 -3.56% 56 436.10 -14 498.50 -25.69%
31.01.2009 43 484.80 46 813.40 -3 328.60 -7.11% 56 176.10 -12 691.30 -22.59%
31.12.2008 46 813.40 50 826.40 -4 013.00 -7.90% 55 731.00 -8 917.60 -16.00%
30.11.2008 50 826.40 51 100.80 - 274.40 -0.54% 57 041.40 -6 215.00 -10.90%
31.10.2008 51 100.80 50 806.40 294.40 0.58% 56 843.10 -5 742.30 -10.10%
30.09.2008 50 806.40 51 547.90 - 741.50 -1.44% 56 709.30 -5 902.90 -10.41%
31.08.2008 51 547.90 51 598.90 -51.00 -0.10% 57 708.10 -6 160.20 -10.67%
31.07.2008 51 598.90 51 732.00 - 133.10 -0.26% 57 592.90 -5 994.00 -10.41%
30.06.2008 51 732.00 52 566.30 - 834.30 -1.59% 57 370.70 -5 638.70 -9.83%
31.05.2008 52 566.30 52 834.00 - 267.70 -0.51% 55 985.50 -3 419.20 -6.11%
30.04.2008 52 834.00 52 954.80 - 120.80 -0.23% 55 984.60 -3 150.60 -5.63%
31.03.2008 52 954.80 56 436.10 -3 481.30 -6.17% 56 069.10 -3 114.30 -5.55%
29.02.2008 56 436.10 56 176.10 260.00 0.46% 54 992.80 1 443.30 2.62%
31.01.2008 56 176.10 55 731.00 445.10 0.80% 55 117.90 1 058.20 1.92%
31.12.2007 55 731.00 57 041.40 -1 310.40 -2.30% 55 293.90 437.10 0.79%
30.11.2007 57 041.40 56 843.10 198.30 0.35% 55 559.60 1 481.80 2.67%
31.10.2007 56 843.10 56 709.30 133.80 0.24% 55 628.00 1 215.10 2.18%
30.09.2007 56 709.30 57 708.10 - 998.80 -1.73% 55 906.50 802.80 1.44%
31.08.2007 57 708.10 57 592.90 115.20 0.20% 57 115.70 592.40 1.04%
31.07.2007 57 592.90 57 370.70 222.20 0.39% 57 033.20 559.70 0.98%
30.06.2007 57 370.70 55 985.50 1 385.20 2.47% 57 279.00 91.70 0.16%
31.05.2007 55 985.50 55 984.60 0.90 0.00% 58 650.10 -2 664.60 -4.54%
30.04.2007 55 984.60 56 069.10 -84.50 -0.15% 58 675.70 -2 691.10 -4.59%
31.03.2007 56 069.10 54 992.80 1 076.30 1.96% 58 698.50 -2 629.40 -4.48%
28.02.2007 54 992.80 55 117.90 - 125.10 -0.23% 58 426.40 -3 433.60 -5.88%
31.01.2007 55 117.90 55 293.90 - 176.00 -0.32% 58 423.00 -3 305.10 -5.66%
31.12.2006 55 293.90 55 559.60 - 265.70 -0.48% 59 067.70 -3 773.80 -6.39%
30.11.2006 55 559.60 55 628.00 -68.40 -0.12% 56 734.40 -1 174.80 -2.07%
31.10.2006 55 628.00 55 906.50 - 278.50 -0.50% 56 607.70 - 979.70 -1.73%
30.09.2006 55 906.50 57 115.70 -1 209.20 -2.12% 56 638.90 - 732.40 -1.29%
31.08.2006 57 115.70 57 033.20 82.50 0.14% 53 764.70 3 351.00 6.23%
31.07.2006 57 033.20 57 279.00 - 245.80 -0.43% 53 699.40 3 333.80 6.21%
30.06.2006 57 279.00 58 650.10 -1 371.10 -2.34% 55 145.10 2 133.90 3.87%
31.05.2006 58 650.10 58 675.70 -25.60 -0.04% 52 603.00 6 047.10 11.50%
30.04.2006 58 675.70 58 698.50 -22.80 -0.04% 52 607.20 6 068.50 11.54%
31.03.2006 58 698.50 58 426.40 272.10 0.47% 52 615.10 6 083.40 11.56%
28.02.2006 58 426.40 58 423.00 3.40 0.01% 46 803.70 11 622.70 24.83%
31.01.2006 58 423.00 59 067.70 - 644.70 -1.09% 46 805.90 11 617.10 24.82%
31.12.2005 59 067.70 56 734.40 2 333.30 4.11% 48 087.60 10 980.10 22.83%
30.11.2005 56 734.40 56 607.70 126.70 0.22% 51 168.60 5 565.80 10.88%
31.10.2005 56 607.70 56 638.90 -31.20 -0.06% 51 172.00 5 435.70 10.62%
30.09.2005 56 638.90 53 764.70 2 874.20 5.35% 51 175.40 5 463.50 10.68%
31.08.2005 53 764.70 53 699.40 65.30 0.12% 48 439.50 5 325.20 10.99%
31.07.2005 53 699.40 55 145.10 -1 445.70 -2.62% 48 444.10 5 255.30 10.85%
30.06.2005 55 145.10 52 603.00 2 542.10 4.83% 48 446.10 6 699.00 13.83%
31.05.2005 52 603.00 52 607.20 -4.20 -0.01% 46 167.70 6 435.30 13.94%
30.04.2005 52 607.20 52 615.10 -7.90 -0.01% 46 177.70 6 429.50 13.92%
31.03.2005 52 615.10 46 803.70 5 811.40 12.42% 46 177.70 6 437.40 13.94%
28.02.2005 46 803.70 46 805.90 -2.20 -0.00% 40 127.50 6 676.20 16.64%
31.01.2005 46 805.90 48 087.60 -1 281.70 -2.67% 40 127.50 6 678.40 16.64%
31.12.2004 48 087.60 51 168.60 -3 081.00 -6.02% - - -
30.11.2004 51 168.60 51 172.00 -3.40 -0.01% - - -
31.10.2004 51 172.00 51 175.40 -3.40 -0.01% - - -
30.09.2004 51 175.40 48 439.50 2 735.90 5.65% - - -
31.08.2004 48 439.50 48 444.10 -4.60 -0.01% - - -
31.07.2004 48 444.10 48 446.10 -2.00 -0.00% - - -
30.06.2004 48 446.10 46 167.70 2 278.40 4.93% - - -
31.05.2004 46 167.70 46 177.70 -10.00 -0.02% - - -
30.04.2004 46 177.70 46 177.70 0.00 0.00 - - -
31.03.2004 46 177.70 40 127.50 6 050.20 15.08% - - -
29.02.2004 40 127.50 40 127.50 0.00 0.00 - - -
31.01.2004 40 127.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

M3 - Money market fund shares/units - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (annual growth rates) %)
M3 - Money market fund shares/units (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Money market fund shares/units (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.