Holdings of securities other than shares issued by residents - total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Holdings of securities other than shares issued by residents - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Holdings of securities other than shares issued by residents - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2013 811 424.30
Min 31.03.2002 244 461.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 751 632.00 742 481.00 9 151.00 1.23% 753 187.40 -1 555.40 -0.21%
30.04.2015 742 481.00 775 184.60 -32 703.60 -4.22% 736 566.20 5 914.80 0.80%
31.03.2015 775 184.60 777 952.10 -2 767.50 -0.36% 728 671.00 46 513.60 6.38%
28.02.2015 777 952.10 760 792.40 17 159.70 2.26% 747 495.00 30 457.10 4.07%
31.01.2015 760 792.40 774 668.30 -13 875.90 -1.79% 744 436.10 16 356.30 2.20%
31.12.2014 774 668.30 771 083.50 3 584.80 0.46% 737 439.80 37 228.50 5.05%
30.11.2014 771 083.50 782 469.60 -11 386.10 -1.46% 754 291.70 16 791.80 2.23%
31.10.2014 782 469.60 768 730.80 13 738.80 1.79% 758 483.60 23 986.00 3.16%
30.09.2014 768 730.80 762 183.30 6 547.50 0.86% 747 952.80 20 778.00 2.78%
31.08.2014 762 183.30 762 834.20 - 650.90 -0.09% 768 004.70 -5 821.40 -0.76%
31.07.2014 762 834.20 764 251.50 -1 417.30 -0.19% 768 746.80 -5 912.60 -0.77%
30.06.2014 764 251.50 753 187.40 11 064.10 1.47% 759 344.80 4 906.70 0.65%
31.05.2014 753 187.40 736 566.20 16 621.20 2.26% 800 757.90 -47 570.50 -5.94%
30.04.2014 736 566.20 728 671.00 7 895.20 1.08% 811 424.30 -74 858.10 -9.23%
31.03.2014 728 671.00 747 495.00 -18 824.00 -2.52% 805 577.30 -76 906.30 -9.55%
28.02.2014 747 495.00 744 436.10 3 058.90 0.41% 790 388.30 -42 893.30 -5.43%
31.01.2014 744 436.10 737 439.80 6 996.30 0.95% 789 469.20 -45 033.10 -5.70%
31.12.2013 737 439.80 754 291.70 -16 851.90 -2.23% 767 390.00 -29 950.20 -3.90%
30.11.2013 754 291.70 758 483.60 -4 191.90 -0.55% 762 133.90 -7 842.20 -1.03%
31.10.2013 758 483.60 747 952.80 10 530.80 1.41% 755 669.70 2 813.90 0.37%
30.09.2013 747 952.80 768 004.70 -20 051.90 -2.61% 771 021.10 -23 068.30 -2.99%
31.08.2013 768 004.70 768 746.80 - 742.10 -0.10% 749 731.50 18 273.20 2.44%
31.07.2013 768 746.80 759 344.80 9 402.00 1.24% 745 063.10 23 683.70 3.18%
30.06.2013 759 344.80 800 757.90 -41 413.10 -5.17% 737 024.20 22 320.60 3.03%
31.05.2013 800 757.90 811 424.30 -10 666.40 -1.31% 737 417.80 63 340.10 8.59%
30.04.2013 811 424.30 805 577.30 5 847.00 0.73% 716 376.50 95 047.80 13.27%
31.03.2013 805 577.30 790 388.30 15 189.00 1.92% 726 791.90 78 785.40 10.84%
28.02.2013 790 388.30 789 469.20 919.10 0.12% 698 050.10 92 338.20 13.23%
31.01.2013 789 469.20 767 390.00 22 079.20 2.88% 681 581.30 107 887.90 15.83%
31.12.2012 767 390.00 762 133.90 5 256.10 0.69% 662 795.60 104 594.40 15.78%
30.11.2012 762 133.90 755 669.70 6 464.20 0.86% 668 821.40 93 312.50 13.95%
31.10.2012 755 669.70 771 021.10 -15 351.40 -1.99% 649 530.40 106 139.30 16.34%
30.09.2012 771 021.10 749 731.50 21 289.60 2.84% 664 238.30 106 782.80 16.08%
31.08.2012 749 731.50 745 063.10 4 668.40 0.63% 646 975.70 102 755.80 15.88%
31.07.2012 745 063.10 737 024.20 8 038.90 1.09% 631 004.00 114 059.10 18.08%
30.06.2012 737 024.20 737 417.80 - 393.60 -0.05% 629 194.10 107 830.10 17.14%
31.05.2012 737 417.80 716 376.50 21 041.30 2.94% 623 732.30 113 685.50 18.23%
30.04.2012 716 376.50 726 791.90 -10 415.40 -1.43% 607 281.00 109 095.50 17.96%
31.03.2012 726 791.90 698 050.10 28 741.80 4.12% 636 420.40 90 371.50 14.20%
29.02.2012 698 050.10 681 581.30 16 468.80 2.42% 616 824.40 81 225.70 13.17%
31.01.2012 681 581.30 662 795.60 18 785.70 2.83% 594 288.10 87 293.20 14.69%
31.12.2011 662 795.60 668 821.40 -6 025.80 -0.90% 577 332.00 85 463.60 14.80%
30.11.2011 668 821.40 649 530.40 19 291.00 2.97% 571 337.10 97 484.30 17.06%
31.10.2011 649 530.40 664 238.30 -14 707.90 -2.21% 568 191.90 81 338.50 14.32%
30.09.2011 664 238.30 646 975.70 17 262.60 2.67% 617 240.80 46 997.50 7.61%
31.08.2011 646 975.70 631 004.00 15 971.70 2.53% 599 958.70 47 017.00 7.84%
31.07.2011 631 004.00 629 194.10 1 809.90 0.29% 592 977.50 38 026.50 6.41%
30.06.2011 629 194.10 623 732.30 5 461.80 0.88% 562 855.60 66 338.50 11.79%
31.05.2011 623 732.30 607 281.00 16 451.30 2.71% 549 198.40 74 533.90 13.57%
30.04.2011 607 281.00 636 420.40 -29 139.40 -4.58% 539 784.10 67 496.90 12.50%
31.03.2011 636 420.40 616 824.40 19 596.00 3.18% 546 267.40 90 153.00 16.50%
28.02.2011 616 824.40 594 288.10 22 536.30 3.79% 526 568.10 90 256.30 17.14%
31.01.2011 594 288.10 577 332.00 16 956.10 2.94% 522 803.90 71 484.20 13.67%
31.12.2010 577 332.00 571 337.10 5 994.90 1.05% 528 317.80 49 014.20 9.28%
30.11.2010 571 337.10 568 191.90 3 145.20 0.55% 531 124.60 40 212.50 7.57%
31.10.2010 568 191.90 617 240.80 -49 048.90 -7.95% 562 537.40 5 654.50 1.01%
30.09.2010 617 240.80 599 958.70 17 282.10 2.88% 538 890.30 78 350.50 14.54%
31.08.2010 599 958.70 592 977.50 6 981.20 1.18% 519 432.10 80 526.60 15.50%
31.07.2010 592 977.50 562 855.60 30 121.90 5.35% 512 651.60 80 325.90 15.67%
30.06.2010 562 855.60 549 198.40 13 657.20 2.49% 518 817.60 44 038.00 8.49%
31.05.2010 549 198.40 539 784.10 9 414.30 1.74% 499 879.90 49 318.50 9.87%
30.04.2010 539 784.10 546 267.40 -6 483.30 -1.19% 468 664.00 71 120.10 15.18%
31.03.2010 546 267.40 526 568.10 19 699.30 3.74% 447 754.50 98 512.90 22.00%
28.02.2010 526 568.10 522 803.90 3 764.20 0.72% 453 854.70 72 713.40 16.02%
31.01.2010 522 803.90 528 317.80 -5 513.90 -1.04% 460 819.30 61 984.60 13.45%
31.12.2009 528 317.80 531 124.60 -2 806.80 -0.53% 457 230.60 71 087.20 15.55%
30.11.2009 531 124.60 562 537.40 -31 412.80 -5.58% 445 655.30 85 469.30 19.18%
31.10.2009 562 537.40 538 890.30 23 647.10 4.39% 406 118.80 156 418.60 38.52%
30.09.2009 538 890.30 519 432.10 19 458.20 3.75% 369 442.60 169 447.70 45.87%
31.08.2009 519 432.10 512 651.60 6 780.50 1.32% 385 018.90 134 413.20 34.91%
31.07.2009 512 651.60 518 817.60 -6 166.00 -1.19% 381 439.40 131 212.20 34.40%
30.06.2009 518 817.60 499 879.90 18 937.70 3.79% 380 869.70 137 947.90 36.22%
31.05.2009 499 879.90 468 664.00 31 215.90 6.66% 377 512.80 122 367.10 32.41%
30.04.2009 468 664.00 447 754.50 20 909.50 4.67% 377 877.70 90 786.30 24.03%
31.03.2009 447 754.50 453 854.70 -6 100.20 -1.34% 381 967.30 65 787.20 17.22%
28.02.2009 453 854.70 460 819.30 -6 964.60 -1.51% 390 445.10 63 409.60 16.24%
31.01.2009 460 819.30 457 230.60 3 588.70 0.78% 421 406.70 39 412.60 9.35%
31.12.2008 457 230.60 445 655.30 11 575.30 2.60% 436 351.20 20 879.40 4.78%
30.11.2008 445 655.30 406 118.80 39 536.50 9.74% 424 918.60 20 736.70 4.88%
31.10.2008 406 118.80 369 442.60 36 676.20 9.93% 415 687.70 -9 568.90 -2.30%
30.09.2008 369 442.60 385 018.90 -15 576.30 -4.05% 410 001.00 -40 558.40 -9.89%
31.08.2008 385 018.90 381 439.40 3 579.50 0.94% 413 310.50 -28 291.60 -6.85%
31.07.2008 381 439.40 380 869.70 569.70 0.15% 421 554.30 -40 114.90 -9.52%
30.06.2008 380 869.70 377 512.80 3 356.90 0.89% 421 224.70 -40 355.00 -9.58%
31.05.2008 377 512.80 377 877.70 - 364.90 -0.10% 415 180.50 -37 667.70 -9.07%
30.04.2008 377 877.70 381 967.30 -4 089.60 -1.07% 416 849.70 -38 972.00 -9.35%
31.03.2008 381 967.30 390 445.10 -8 477.80 -2.17% 407 275.70 -25 308.40 -6.21%
29.02.2008 390 445.10 421 406.70 -30 961.60 -7.35% 423 135.70 -32 690.60 -7.73%
31.01.2008 421 406.70 436 351.20 -14 944.50 -3.42% 415 341.90 6 064.80 1.46%
31.12.2007 436 351.20 424 918.60 11 432.60 2.69% 402 604.60 33 746.60 8.38%
30.11.2007 424 918.60 415 687.70 9 230.90 2.22% 383 569.40 41 349.20 10.78%
31.10.2007 415 687.70 410 001.00 5 686.70 1.39% 366 641.80 49 045.90 13.38%
30.09.2007 410 001.00 413 310.50 -3 309.50 -0.80% 375 596.20 34 404.80 9.16%
31.08.2007 413 310.50 421 554.30 -8 243.80 -1.96% 376 526.50 36 784.00 9.77%
31.07.2007 421 554.30 421 224.70 329.60 0.08% 377 289.10 44 265.20 11.73%
30.06.2007 421 224.70 415 180.50 6 044.20 1.46% 377 209.30 44 015.40 11.67%
31.05.2007 415 180.50 416 849.70 -1 669.20 -0.40% 371 320.50 43 860.00 11.81%
30.04.2007 416 849.70 407 275.70 9 574.00 2.35% 364 850.80 51 998.90 14.25%
31.03.2007 407 275.70 423 135.70 -15 860.00 -3.75% 358 744.20 48 531.50 13.53%
28.02.2007 423 135.70 415 341.90 7 793.80 1.88% 362 723.10 60 412.60 16.66%
31.01.2007 415 341.90 402 604.60 12 737.30 3.16% 357 046.80 58 295.10 16.33%
31.12.2006 402 604.60 383 569.40 19 035.20 4.96% 364 212.70 38 391.90 10.54%
30.11.2006 383 569.40 366 641.80 16 927.60 4.62% 360 450.80 23 118.60 6.41%
31.10.2006 366 641.80 375 596.20 -8 954.40 -2.38% 358 599.90 8 041.90 2.24%
30.09.2006 375 596.20 376 526.50 - 930.30 -0.25% 363 136.20 12 460.00 3.43%
31.08.2006 376 526.50 377 289.10 - 762.60 -0.20% 363 880.80 12 645.70 3.48%
31.07.2006 377 289.10 377 209.30 79.80 0.02% 369 971.00 7 318.10 1.98%
30.06.2006 377 209.30 371 320.50 5 888.80 1.59% 374 596.20 2 613.10 0.70%
31.05.2006 371 320.50 364 850.80 6 469.70 1.77% 361 617.30 9 703.20 2.68%
30.04.2006 364 850.80 358 744.20 6 106.60 1.70% 363 646.10 1 204.70 0.33%
31.03.2006 358 744.20 362 723.10 -3 978.90 -1.10% 362 941.70 -4 197.50 -1.16%
28.02.2006 362 723.10 357 046.80 5 676.30 1.59% 362 344.50 378.60 0.10%
31.01.2006 357 046.80 364 212.70 -7 165.90 -1.97% 365 645.70 -8 598.90 -2.35%
31.12.2005 364 212.70 360 450.80 3 761.90 1.04% 365 077.10 - 864.40 -0.24%
30.11.2005 360 450.80 358 599.90 1 850.90 0.52% 377 582.10 -17 131.30 -4.54%
31.10.2005 358 599.90 363 136.20 -4 536.30 -1.25% 385 253.50 -26 653.60 -6.92%
30.09.2005 363 136.20 363 880.80 - 744.60 -0.20% 398 296.80 -35 160.60 -8.83%
31.08.2005 363 880.80 369 971.00 -6 090.20 -1.65% 415 452.00 -51 571.20 -12.41%
31.07.2005 369 971.00 374 596.20 -4 625.20 -1.23% 417 073.50 -47 102.50 -11.29%
30.06.2005 374 596.20 361 617.30 12 978.90 3.59% 421 714.70 -47 118.50 -11.17%
31.05.2005 361 617.30 363 646.10 -2 028.80 -0.56% 414 819.40 -53 202.10 -12.83%
30.04.2005 363 646.10 362 941.70 704.40 0.19% 411 399.40 -47 753.30 -11.61%
31.03.2005 362 941.70 362 344.50 597.20 0.16% 401 758.40 -38 816.70 -9.66%
28.02.2005 362 344.50 365 645.70 -3 301.20 -0.90% 407 960.70 -45 616.20 -11.18%
31.01.2005 365 645.70 365 077.10 568.60 0.16% 409 543.90 -43 898.20 -10.72%
31.12.2004 365 077.10 377 582.10 -12 505.00 -3.31% 348 566.80 16 510.30 4.74%
30.11.2004 377 582.10 385 253.50 -7 671.40 -1.99% 346 346.90 31 235.20 9.02%
31.10.2004 385 253.50 398 296.80 -13 043.30 -3.27% 343 050.80 42 202.70 12.30%
30.09.2004 398 296.80 415 452.00 -17 155.20 -4.13% 334 549.80 63 747.00 19.05%
31.08.2004 415 452.00 417 073.50 -1 621.50 -0.39% 334 072.30 81 379.70 24.36%
31.07.2004 417 073.50 421 714.70 -4 641.20 -1.10% 328 554.60 88 518.90 26.94%
30.06.2004 421 714.70 414 819.40 6 895.30 1.66% 322 244.30 99 470.40 30.87%
31.05.2004 414 819.40 411 399.40 3 420.00 0.83% 306 433.40 108 386.00 35.37%
30.04.2004 411 399.40 401 758.40 9 641.00 2.40% 300 545.30 110 854.10 36.88%
31.03.2004 401 758.40 407 960.70 -6 202.30 -1.52% 294 997.30 106 761.10 36.19%
29.02.2004 407 960.70 409 543.90 -1 583.20 -0.39% 287 228.50 120 732.20 42.03%
31.01.2004 409 543.90 348 566.80 60 977.10 17.49% 275 966.60 133 577.30 48.40%
31.12.2003 348 566.80 346 346.90 2 219.90 0.64% 276 415.60 72 151.20 26.10%
30.11.2003 346 346.90 343 050.80 3 296.10 0.96% 286 433.50 59 913.40 20.92%
31.10.2003 343 050.80 334 549.80 8 501.00 2.54% 279 307.00 63 743.80 22.82%
30.09.2003 334 549.80 334 072.30 477.50 0.14% 281 431.70 53 118.10 18.87%
31.08.2003 334 072.30 328 554.60 5 517.70 1.68% 273 666.90 60 405.40 22.07%
31.07.2003 328 554.60 322 244.30 6 310.30 1.96% 263 617.90 64 936.70 24.63%
30.06.2003 322 244.30 306 433.40 15 810.90 5.16% 259 769.90 62 474.40 24.05%
31.05.2003 306 433.40 300 545.30 5 888.10 1.96% 251 469.50 54 963.90 21.86%
30.04.2003 300 545.30 294 997.30 5 548.00 1.88% 252 720.70 47 824.60 18.92%
31.03.2003 294 997.30 287 228.50 7 768.80 2.70% 244 461.30 50 536.00 20.67%
28.02.2003 287 228.50 275 966.60 11 261.90 4.08% 254 132.20 33 096.30 13.02%
31.01.2003 275 966.60 276 415.60 - 449.00 -0.16% 249 515.70 26 450.90 10.60%
31.12.2002 276 415.60 286 433.50 -10 017.90 -3.50% - - -
30.11.2002 286 433.50 279 307.00 7 126.50 2.55% - - -
31.10.2002 279 307.00 281 431.70 -2 124.70 -0.75% - - -
30.09.2002 281 431.70 273 666.90 7 764.80 2.84% - - -
31.08.2002 273 666.90 263 617.90 10 049.00 3.81% - - -
31.07.2002 263 617.90 259 769.90 3 848.00 1.48% - - -
30.06.2002 259 769.90 251 469.50 8 300.40 3.30% - - -
31.05.2002 251 469.50 252 720.70 -1 251.20 -0.49% - - -
30.04.2002 252 720.70 244 461.30 8 259.40 3.38% - - -
31.03.2002 244 461.30 254 132.20 -9 670.90 -3.81% - - -
28.02.2002 254 132.20 249 515.70 4 616.50 1.85% - - -
31.01.2002 249 515.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Holdings of securities other than shares issued by residents - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.