Levels (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Levels (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 2 386 427.00 2 372 614.50 0.58% 2 277 281.70 4.79%
IND2 2. Loans to residents - General government 65 923.50 69 539.00 -5.20% 62 639.50 5.24%
IND3 3. Loans to residents - Other residents 2 320 503.50 2 303 075.50 0.76% 2 214 642.30 4.78%
IND4 4. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 751 632.00 742 481.00 1.23% 753 187.40 -0.21%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 736 390.90 729 183.70 0.99% 741 417.60 -0.68%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 15 241.10 13 297.20 14.62% 11 769.80 29.49%
IND7 7. Holdings of shares / other equity issued by residents - total 57 871.40 57 645.50 0.39% 46 165.70 25.36%
IND8 8. External assets 2 129 464.90 2 091 439.50 1.82% 1 874 737.30 13.59%
IND9 9. Fixed assets 128 875.30 128 631.30 0.19% 128 164.80 0.55%
IND10 10. Remaining assets 201 301.30 219 267.60 -8.19% 190 951.40 5.42%
IND11 11. Total 5 655 572.00 5 612 079.40 0.77% 5 270 488.40 7.31%

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation 432 161.10 431 036.70 0.26% 405 445.20 6.59%
IND2 2. Deposits of central government 183 536.30 211 709.90 -13.31% 305 822.10 -39.99%
IND3 3. Deposits of other general government/other residents - Total 3 167 687.70 3 107 517.50 1.94% 3 028 709.60 4.59%
IND4 4. Deposits of other general government/other residents - Overnight 2 370 995.60 2 313 390.50 2.49% 2 108 859.00 12.43%
IND5 5. Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity 450 934.50 452 854.30 -0.42% 524 544.00 -14.03%
IND6 6. Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice 317 527.90 310 509.70 2.26% 352 687.50 -9.97%
IND7 7. Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements 28 229.70 30 763.00 -8.23% 42 619.00 -33.76%
IND8 8. Money market fund shares/units 1 282.70 1 332.10 -3.71% 1 828.70 -29.86%
IND9 9. Debt securities issued 113 064.60 107 351.50 5.32% 112 670.30 0.35%
IND10 10. Capital and reserves 637 965.40 626 051.40 1.90% 549 100.70 16.18%
IND11 11. External liabilities 634 978.40 607 769.20 4.48% 514 253.80 23.48%
IND12 12. Remaining liabilities 335 069.40 359 333.40 -6.75% 263 417.00 27.20%
IND13 13. Excess of inter MFI liabilities -2 249.50 -3 281.70 -31.45% -3 249.50 -30.77%
IND14 14. Total 5 503 496.10 5 448 820.10 1.00% 5 177 997.80 6.29%

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation 561 588.90 562 690.00 -0.20% 533 129.10 5.34%
IND2 2. Deposits of central government 380 938.20 369 448.60 3.11% 355 536.50 7.14%
IND3 3. Deposits of other general government/other residents - Total 4 175 605.80 4 139 784.00 0.87% 3 946 668.40 5.80%
IND4 4. Deposits of other general government/other residents - Overnight 3 339 708.00 3 323 361.00 0.49% 3 177 173.00 5.12%
IND5 5. Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity 472 880.70 447 647.50 5.64% 428 069.30 10.47%
IND6 6. Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice 216 708.00 217 913.90 -0.55% 227 678.50 -4.82%
IND7 7. Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements 146 309.20 150 861.50 -3.02% 113 747.50 28.63%
IND8 8. Money market fund shares/units 7 821.00 6 376.80 22.65% 1 502.20 420.64%
IND9 9. Debt securities issued 106 243.70 102 508.90 3.64% 123 330.10 -13.85%
IND10 10. Capital and reserves 553 962.80 509 900.30 8.64% 524 528.40 5.61%
IND11 11. External liabilities 1 883 457.10 1 887 401.50 -0.21% 1 833 182.60 2.74%
IND12 12. Remaining liabilities 292 292.90 294 912.20 -0.89% 272 099.50 7.42%
IND13 13. Excess of inter MFI liabilities -5 489.80 -5 856.50 -6.26% -2 215.90 147.75%
IND14 14. Total 7 956 420.70 7 867 165.70 1.13% 7 587 760.80 4.86%

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 2 386 427.00 2 372 614.50 0.58% - -
IND2 2. Loans to residents - General government 65 923.50 69 539.00 -5.20% - -
IND3 3. Loans to residents - Other residents 2 320 503.50 2 303 075.50 0.76% - -
IND4 4. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 751 632.00 742 481.00 1.23% - -
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 736 390.90 729 183.70 0.99% - -
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 15 241.10 13 297.20 14.62% - -
IND7 7. Holdings of shares / other equity issued by residents - total 57 871.40 57 645.50 0.39% - -
IND8 8. External assets 2 129 464.90 2 091 439.50 1.82% - -
IND9 9. Fixed assets 128 875.30 128 631.30 0.19% - -
IND10 10. Remaining assets 201 301.30 219 267.60 -8.19% - -
IND11 11. Total 5 655 572.00 5 612 079.40 0.77% - -

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 3 285 820.90 3 287 274.10 -0.04% 3 140 240.50 4.64%
IND2 2. Loans to residents - General government 66 423.20 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
IND3 3. Loans to residents - Other residents 3 219 397.70 3 217 319.50 0.06% 3 095 097.10 4.02%
IND4 4. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 848 160.10 842 564.90 0.66% 549 505.50 54.35%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 820 347.40 815 955.40 0.54% 525 152.70 56.21%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 27 812.70 26 609.50 4.52% 24 352.90 14.21%
IND7 7. Holdings of shares / other equity issued by residents - total 51 466.10 52 373.30 -1.73% 52 145.00 -1.30%
IND8 8. External assets 4 125 408.80 4 279 249.20 -3.60% 4 018 620.30 2.66%
IND9 9. Fixed assets 186 240.40 186 032.70 0.11% 170 154.30 9.45%
IND10 10. Remaining assets 320 417.30 350 012.30 -8.46% 214 335.10 49.49%
IND11 11. Total 8 817 513.60 8 997 506.50 -2.00% 8 145 000.70 8.26%

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation 643 010.50 642 221.40 0.12% 584 848.60 9.94%
IND2 2. Deposits of central government 651 497.90 682 489.20 -4.54% 345 675.20 88.47%
IND3 3. Deposits of other general government/other residents - Total 4 772 399.20 4 724 906.10 1.01% 4 409 894.90 8.22%
IND4 4. Deposits of other general government/other residents - Overnight 3 978 142.50 3 924 491.60 1.37% 3 470 256.40 14.64%
IND5 5. Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity 464 486.80 475 464.60 -2.31% 582 618.30 -20.28%
IND6 6. Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice 222 815.30 227 765.20 -2.17% 217 251.90 2.56%
IND7 7. Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements 106 954.60 97 184.60 10.05% 139 768.30 -23.48%
IND8 8. Debt securities issued 87 145.30 90 108.70 -3.29% 117 860.10 -26.06%
IND9 9. Capital and reserves 709 872.20 835 384.40 -15.02% 620 961.30 14.32%
IND10 10. External liabilities 1 587 358.40 1 626 589.90 -2.41% 1 769 334.20 -10.28%
IND11 11. Remaining liabilities 373 405.20 401 910.90 -7.09% 297 657.00 25.45%
IND12 12. Excess of inter MFI liabilities -7 175.10 -6 104.20 17.54% -1 230.60 483.06%
IND13 13. Total 8 817 513.60 8 997 506.50 -2.00% 8 145 000.70 8.26%
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)
Loans to residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to residents - General government (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to residents - Other residents (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
External assets (161 hodnota, 31.05.2015)
Fixed assets (161 hodnota, 31.05.2015)
Remaining assets (161 hodnota, 31.05.2015)
Total (161 hodnota, 31.05.2015)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)
Currency in circulation (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of central government (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/other residents - Total (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/other residents - Overnight (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (156 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (156 hodnot, 31.12.2014)
Money market fund shares/units (132 hodnoty, 31.12.2014)
Debt securities issued (156 hodnot, 31.12.2014)
Capital and reserves (156 hodnot, 31.12.2014)
External liabilities (156 hodnot, 31.12.2014)
Remaining liabilities (156 hodnot, 31.12.2014)
Excess of inter MFI liabilities (156 hodnot, 31.12.2014)
Total (156 hodnot, 31.12.2014)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)
Currency in circulation (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of central government (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of other general government/other residents - Total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of other general government/other residents - Overnight (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units (178 hodnot, 31.10.2018)
Debt securities issued (202 hodnoty, 31.10.2018)
Capital and reserves (202 hodnoty, 31.10.2018)
External liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Remaining liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Excess of inter MFI liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)
Loans to residents - total (11 hodnot, 31.05.2015)
Loans to residents - General government (11 hodnot, 31.05.2015)
Loans to residents - Other residents (11 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (11 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (11 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (11 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (11 hodnot, 31.05.2015)
External assets (11 hodnot, 31.05.2015)
Fixed assets (11 hodnot, 31.05.2015)
Remaining assets (11 hodnot, 31.05.2015)
Total (11 hodnot, 31.05.2015)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)
Loans to residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
External assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Fixed assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)
Currency in circulation (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of central government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/other residents - Total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/other residents - Overnight (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (223 hodnoty, 31.07.2020)
Debt securities issued (223 hodnoty, 31.07.2020)
Capital and reserves (223 hodnoty, 31.07.2020)
External liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Excess of inter MFI liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Total (223 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Levels (Payment statistics)
Levels (Monetary Statistics Publication)
Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Levels (Investment funds)
Levels (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB))
Levels (Monetary aggregates and counterparts)
Levels (MFI loans by original maturity, counterpart and industry)
Levels (Deposits with MFIs broken down by counterpart and instrument)
Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Levels (Investment funds)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Levels (Payment statistics)
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels) (Levels)
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels) (Levels)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Levels (Monetary Statistics Publication)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.