Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 3 285 820.90 3 287 274.10 -0.04% 3 140 240.50 4.64%
IND2 2. Loans to residents - General government 66 423.20 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
IND3 3. Loans to residents - Other residents 3 219 397.70 3 217 319.50 0.06% 3 095 097.10 4.02%
IND4 4. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 848 160.10 842 564.90 0.66% 549 505.50 54.35%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 820 347.40 815 955.40 0.54% 525 152.70 56.21%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 27 812.70 26 609.50 4.52% 24 352.90 14.21%
IND7 7. Holdings of shares / other equity issued by residents - total 51 466.10 52 373.30 -1.73% 52 145.00 -1.30%
IND8 8. External assets 4 125 408.80 4 279 249.20 -3.60% 4 018 620.30 2.66%
IND9 9. Fixed assets 186 240.40 186 032.70 0.11% 170 154.30 9.45%
IND10 10. Remaining assets 320 417.30 350 012.30 -8.46% 214 335.10 49.49%
IND11 11. Total 8 817 513.60 8 997 506.50 -2.00% 8 145 000.70 8.26%

Loans to residents - total

ObdobíHodnota
31.07.2020 3 285 820.90
30.06.2020 3 287 274.10
31.05.2020 3 278 826.50
30.04.2020 3 271 175.80
31.03.2020 3 282 355.50
29.02.2020 3 220 265.30
31.01.2020 3 208 473.70
31.12.2019 3 161 085.10
30.11.2019 3 201 123.40
31.10.2019 3 194 724.60
Další »
Loans to residents - total,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Loans to residents - General government

ObdobíHodnota
31.07.2020 66 423.20
30.06.2020 69 954.60
31.05.2020 63 399.50
30.04.2020 56 741.90
31.03.2020 54 381.50
29.02.2020 51 115.90
31.01.2020 50 242.40
31.12.2019 49 795.40
30.11.2019 48 902.00
31.10.2019 48 006.60
Další »
Loans to residents - General government,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Loans to residents - Other residents

ObdobíHodnota
31.07.2020 3 219 397.70
30.06.2020 3 217 319.50
31.05.2020 3 215 426.90
30.04.2020 3 214 433.90
31.03.2020 3 227 974.00
29.02.2020 3 169 149.40
31.01.2020 3 158 231.20
31.12.2019 3 111 289.80
30.11.2019 3 152 221.40
31.10.2019 3 146 718.00
Další »
Loans to residents - Other residents,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Holdings of securities other than shares issued by residents - total

ObdobíHodnota
31.07.2020 848 160.10
30.06.2020 842 564.90
31.05.2020 831 033.40
30.04.2020 787 747.30
31.03.2020 596 434.70
29.02.2020 520 829.10
31.01.2020 525 175.70
31.12.2019 529 978.80
30.11.2019 528 682.40
31.10.2019 520 059.50
Další »
Holdings of securities other than shares issued by residents - total,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Holdings of securities other than shares issued by residents - General government

ObdobíHodnota
31.07.2020 820 347.40
30.06.2020 815 955.40
31.05.2020 801 893.10
30.04.2020 758 796.60
31.03.2020 567 861.70
29.02.2020 493 213.20
31.01.2020 498 713.10
31.12.2019 504 438.10
30.11.2019 502 590.50
31.10.2019 494 189.30
Další »
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents

ObdobíHodnota
31.07.2020 27 812.70
30.06.2020 26 609.50
31.05.2020 29 140.30
30.04.2020 28 950.70
31.03.2020 28 573.00
29.02.2020 27 615.90
31.01.2020 26 462.60
31.12.2019 25 540.70
30.11.2019 26 091.90
31.10.2019 25 870.20
Další »
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Holdings of shares / other equity issued by residents - total

ObdobíHodnota
31.07.2020 51 466.10
30.06.2020 52 373.30
31.05.2020 51 382.20
30.04.2020 51 144.70
31.03.2020 51 105.00
29.02.2020 51 092.30
31.01.2020 50 587.30
31.12.2019 50 319.00
30.11.2019 52 448.70
31.10.2019 52 182.70
Další »
Holdings of shares / other equity issued by residents - total,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

External assets

ObdobíHodnota
31.07.2020 4 125 408.80
30.06.2020 4 279 249.20
31.05.2020 4 348 980.00
30.04.2020 4 384 694.00
31.03.2020 4 370 672.30
29.02.2020 4 061 833.80
31.01.2020 4 026 676.70
31.12.2019 4 034 505.10
30.11.2019 4 077 900.90
31.10.2019 4 052 821.90
Další »
External assets,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Fixed assets

ObdobíHodnota
31.07.2020 186 240.40
30.06.2020 186 032.70
31.05.2020 185 386.90
30.04.2020 185 288.80
31.03.2020 182 897.30
29.02.2020 182 733.80
31.01.2020 182 411.90
31.12.2019 176 435.80
30.11.2019 173 322.10
31.10.2019 172 516.20
Další »
Fixed assets,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Remaining assets

ObdobíHodnota
31.07.2020 320 417.30
30.06.2020 350 012.30
31.05.2020 352 411.30
30.04.2020 343 174.80
31.03.2020 361 289.50
29.02.2020 241 183.10
31.01.2020 211 560.90
31.12.2019 211 230.70
30.11.2019 221 091.20
31.10.2019 221 703.40
Další »
Remaining assets,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Total

ObdobíHodnota
31.07.2020 8 817 513.60
30.06.2020 8 997 506.50
31.05.2020 9 048 020.30
30.04.2020 9 023 225.50
31.03.2020 8 844 754.20
29.02.2020 8 277 937.40
31.01.2020 8 204 886.20
31.12.2019 8 163 554.50
30.11.2019 8 254 568.60
31.10.2019 8 214 008.20
Další »
Total,Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.