Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Loans to residents - General government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2018 43 945.90
Max 31.08.2003 228 646.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 66 423.20 69 954.60 -3 531.40 -5.05% 45 143.40 21 279.80 47.14%
30.06.2020 69 954.60 63 399.50 6 555.10 10.34% 45 519.70 24 434.90 53.68%
31.05.2020 63 399.50 56 741.90 6 657.60 11.73% 45 310.60 18 088.90 39.92%
30.04.2020 56 741.90 54 381.50 2 360.40 4.34% 45 043.40 11 698.50 25.97%
31.03.2020 54 381.50 51 115.90 3 265.60 6.39% 45 515.40 8 866.10 19.48%
29.02.2020 51 115.90 50 242.40 873.50 1.74% 46 412.00 4 703.90 10.13%
31.01.2020 50 242.40 49 795.40 447.00 0.90% 49 525.10 717.30 1.45%
31.12.2019 49 795.40 48 902.00 893.40 1.83% 49 409.90 385.50 0.78%
30.11.2019 48 902.00 48 006.60 895.40 1.87% 48 292.90 609.10 1.26%
31.10.2019 48 006.60 46 631.30 1 375.30 2.95% 50 561.70 -2 555.10 -5.05%
30.09.2019 46 631.30 45 538.10 1 093.20 2.40% 47 819.40 -1 188.10 -2.48%
31.08.2019 45 538.10 45 143.40 394.70 0.87% 47 153.10 -1 615.00 -3.42%
31.07.2019 45 143.40 45 519.70 - 376.30 -0.83% 47 740.40 -2 597.00 -5.44%
30.06.2019 45 519.70 45 310.60 209.10 0.46% 43 945.90 1 573.80 3.58%
31.05.2019 45 310.60 45 043.40 267.20 0.59% 44 547.20 763.40 1.71%
30.04.2019 45 043.40 45 515.40 - 472.00 -1.04% 44 696.90 346.50 0.78%
31.03.2019 45 515.40 46 412.00 - 896.60 -1.93% 44 367.10 1 148.30 2.59%
28.02.2019 46 412.00 49 525.10 -3 113.10 -6.29% 45 748.50 663.50 1.45%
31.01.2019 49 525.10 49 409.90 115.20 0.23% 46 442.90 3 082.20 6.64%
31.12.2018 49 409.90 48 292.90 1 117.00 2.31% 45 137.70 4 272.20 9.46%
30.11.2018 48 292.90 50 561.70 -2 268.80 -4.49% 46 393.20 1 899.70 4.09%
31.10.2018 50 561.70 47 819.40 2 742.30 5.73% 49 942.10 619.60 1.24%
30.09.2018 47 819.40 47 153.10 666.30 1.41% 48 844.40 -1 025.00 -2.10%
31.08.2018 47 153.10 47 740.40 - 587.30 -1.23% 48 198.90 -1 045.80 -2.17%
31.07.2018 47 740.40 43 945.90 3 794.50 8.63% 50 187.40 -2 447.00 -4.88%
30.06.2018 43 945.90 44 547.20 - 601.30 -1.35% 45 132.60 -1 186.70 -2.63%
31.05.2018 44 547.20 44 696.90 - 149.70 -0.33% 56 707.30 -12 160.10 -21.44%
30.04.2018 44 696.90 44 367.10 329.80 0.74% 57 844.70 -13 147.80 -22.73%
31.03.2018 44 367.10 45 748.50 -1 381.40 -3.02% 45 231.70 - 864.60 -1.91%
28.02.2018 45 748.50 46 442.90 - 694.40 -1.50% 62 175.30 -16 426.80 -26.42%
31.01.2018 46 442.90 45 137.70 1 305.20 2.89% 63 120.00 -16 677.10 -26.42%
31.12.2017 45 137.70 46 393.20 -1 255.50 -2.71% 49 075.80 -3 938.10 -8.02%
30.11.2017 46 393.20 49 942.10 -3 548.90 -7.11% 55 452.20 -9 059.00 -16.34%
31.10.2017 49 942.10 48 844.40 1 097.70 2.25% 62 448.20 -12 506.10 -20.03%
30.09.2017 48 844.40 48 198.90 645.50 1.34% 51 209.30 -2 364.90 -4.62%
31.08.2017 48 198.90 50 187.40 -1 988.50 -3.96% 51 284.80 -3 085.90 -6.02%
31.07.2017 50 187.40 45 132.60 5 054.80 11.20% 51 501.20 -1 313.80 -2.55%
30.06.2017 45 132.60 56 707.30 -11 574.70 -20.41% 51 990.60 -6 858.00 -13.19%
31.05.2017 56 707.30 57 844.70 -1 137.40 -1.97% 52 712.90 3 994.40 7.58%
30.04.2017 57 844.70 45 231.70 12 613.00 27.89% 58 787.20 - 942.50 -1.60%
31.03.2017 45 231.70 62 175.30 -16 943.60 -27.25% 56 959.90 -11 728.20 -20.59%
28.02.2017 62 175.30 63 120.00 - 944.70 -1.50% 64 197.80 -2 022.50 -3.15%
31.01.2017 63 120.00 49 075.80 14 044.20 28.62% 59 299.50 3 820.50 6.44%
31.12.2016 49 075.80 55 452.20 -6 376.40 -11.50% 59 326.40 -10 250.60 -17.28%
30.11.2016 55 452.20 62 448.20 -6 996.00 -11.20% 70 535.20 -15 083.00 -21.38%
31.10.2016 62 448.20 51 209.30 11 238.90 21.95% 70 642.40 -8 194.20 -11.60%
30.09.2016 51 209.30 51 284.80 -75.50 -0.15% 66 898.60 -15 689.30 -23.45%
31.08.2016 51 284.80 51 501.20 - 216.40 -0.42% 73 027.60 -21 742.80 -29.77%
31.07.2016 51 501.20 51 990.60 - 489.40 -0.94% 69 587.50 -18 086.30 -25.99%
30.06.2016 51 990.60 52 712.90 - 722.30 -1.37% 68 606.40 -16 615.80 -24.22%
31.05.2016 52 712.90 58 787.20 -6 074.30 -10.33% 65 927.40 -13 214.50 -20.04%
30.04.2016 58 787.20 56 959.90 1 827.30 3.21% 69 539.00 -10 751.80 -15.46%
31.03.2016 56 959.90 64 197.80 -7 237.90 -11.27% 64 911.30 -7 951.40 -12.25%
29.02.2016 64 197.80 59 299.50 4 898.30 8.26% 64 935.20 - 737.40 -1.14%
31.01.2016 59 299.50 59 326.40 -26.90 -0.05% 66 859.80 -7 560.30 -11.31%
31.12.2015 59 326.40 70 535.20 -11 208.80 -15.89% 60 512.90 -1 186.50 -1.96%
30.11.2015 70 535.20 70 642.40 - 107.20 -0.15% 65 588.30 4 946.90 7.54%
31.10.2015 70 642.40 66 898.60 3 743.80 5.60% 63 466.90 7 175.50 11.31%
30.09.2015 66 898.60 73 027.60 -6 129.00 -8.39% 67 420.40 - 521.80 -0.77%
31.08.2015 73 027.60 69 587.50 3 440.10 4.94% 66 256.80 6 770.80 10.22%
31.07.2015 69 587.50 68 606.40 981.10 1.43% 63 053.00 6 534.50 10.36%
30.06.2015 68 606.40 65 927.40 2 679.00 4.06% 67 233.40 1 373.00 2.04%
31.05.2015 65 927.40 69 539.00 -3 611.60 -5.19% 62 639.50 3 287.90 5.25%
30.04.2015 69 539.00 64 911.30 4 627.70 7.13% 61 413.40 8 125.60 13.23%
31.03.2015 64 911.30 64 935.20 -23.90 -0.04% 59 527.40 5 383.90 9.04%
28.02.2015 64 935.20 66 859.80 -1 924.60 -2.88% 62 956.00 1 979.20 3.14%
31.01.2015 66 859.80 60 512.90 6 346.90 10.49% 58 339.50 8 520.30 14.60%
31.12.2014 60 512.90 65 588.30 -5 075.40 -7.74% 58 717.40 1 795.50 3.06%
30.11.2014 65 588.30 63 466.90 2 121.40 3.34% 63 058.70 2 529.60 4.01%
31.10.2014 63 466.90 67 420.40 -3 953.50 -5.86% 62 706.10 760.80 1.21%
30.09.2014 67 420.40 66 256.80 1 163.60 1.76% 59 739.20 7 681.20 12.86%
31.08.2014 66 256.80 63 053.00 3 203.80 5.08% 61 401.30 4 855.50 7.91%
31.07.2014 63 053.00 67 233.40 -4 180.40 -6.22% 61 378.90 1 674.10 2.73%
30.06.2014 67 233.40 62 639.50 4 593.90 7.33% 58 592.90 8 640.50 14.75%
31.05.2014 62 639.50 61 413.40 1 226.10 2.00% 67 074.20 -4 434.70 -6.61%
30.04.2014 61 413.40 59 527.40 1 886.00 3.17% 65 759.80 -4 346.40 -6.61%
31.03.2014 59 527.40 62 956.00 -3 428.60 -5.45% 65 560.50 -6 033.10 -9.20%
28.02.2014 62 956.00 58 339.50 4 616.50 7.91% 66 077.80 -3 121.80 -4.72%
31.01.2014 58 339.50 58 717.40 - 377.90 -0.64% 63 116.50 -4 777.00 -7.57%
31.12.2013 58 717.40 63 058.70 -4 341.30 -6.88% 61 651.60 -2 934.20 -4.76%
30.11.2013 63 058.70 62 706.10 352.60 0.56% 61 563.90 1 494.80 2.43%
31.10.2013 62 706.10 59 739.20 2 966.90 4.97% 60 440.60 2 265.50 3.75%
30.09.2013 59 739.20 61 401.30 -1 662.10 -2.71% 60 391.80 - 652.60 -1.08%
31.08.2013 61 401.30 61 378.90 22.40 0.04% 62 035.90 - 634.60 -1.02%
31.07.2013 61 378.90 58 592.90 2 786.00 4.75% 61 889.70 - 510.80 -0.83%
30.06.2013 58 592.90 67 074.20 -8 481.30 -12.64% 69 143.20 -10 550.30 -15.26%
31.05.2013 67 074.20 65 759.80 1 314.40 2.00% 69 187.40 -2 113.20 -3.05%
30.04.2013 65 759.80 65 560.50 199.30 0.30% 61 088.50 4 671.30 7.65%
31.03.2013 65 560.50 66 077.80 - 517.30 -0.78% 61 605.90 3 954.60 6.42%
28.02.2013 66 077.80 63 116.50 2 961.30 4.69% 62 927.40 3 150.40 5.01%
31.01.2013 63 116.50 61 651.60 1 464.90 2.38% 62 795.30 321.20 0.51%
31.12.2012 61 651.60 61 563.90 87.70 0.14% 64 192.80 -2 541.20 -3.96%
30.11.2012 61 563.90 60 440.60 1 123.30 1.86% 63 189.00 -1 625.10 -2.57%
31.10.2012 60 440.60 60 391.80 48.80 0.08% 62 052.50 -1 611.90 -2.60%
30.09.2012 60 391.80 62 035.90 -1 644.10 -2.65% 61 274.80 - 883.00 -1.44%
31.08.2012 62 035.90 61 889.70 146.20 0.24% 61 783.20 252.70 0.41%
31.07.2012 61 889.70 69 143.20 -7 253.50 -10.49% 61 593.20 296.50 0.48%
30.06.2012 69 143.20 69 187.40 -44.20 -0.06% 61 133.20 8 010.00 13.10%
31.05.2012 69 187.40 61 088.50 8 098.90 13.26% 61 326.40 7 861.00 12.82%
30.04.2012 61 088.50 61 605.90 - 517.40 -0.84% 74 805.00 -13 716.50 -18.34%
31.03.2012 61 605.90 62 927.40 -1 321.50 -2.10% 63 546.70 -1 940.80 -3.05%
29.02.2012 62 927.40 62 795.30 132.10 0.21% 62 394.40 533.00 0.85%
31.01.2012 62 795.30 64 192.80 -1 397.50 -2.18% 63 189.60 - 394.30 -0.62%
31.12.2011 64 192.80 63 189.00 1 003.80 1.59% 64 886.90 - 694.10 -1.07%
30.11.2011 63 189.00 62 052.50 1 136.50 1.83% 64 797.50 -1 608.50 -2.48%
31.10.2011 62 052.50 61 274.80 777.70 1.27% 64 271.70 -2 219.20 -3.45%
30.09.2011 61 274.80 61 783.20 - 508.40 -0.82% 63 998.20 -2 723.40 -4.26%
31.08.2011 61 783.20 61 593.20 190.00 0.31% 64 396.90 -2 613.70 -4.06%
31.07.2011 61 593.20 61 133.20 460.00 0.75% 64 264.30 -2 671.10 -4.16%
30.06.2011 61 133.20 61 326.40 - 193.20 -0.32% 64 944.80 -3 811.60 -5.87%
31.05.2011 61 326.40 74 805.00 -13 478.60 -18.02% 65 846.10 -4 519.70 -6.86%
30.04.2011 74 805.00 63 546.70 11 258.30 17.72% 65 827.70 8 977.30 13.64%
31.03.2011 63 546.70 62 394.40 1 152.30 1.85% 65 573.00 -2 026.30 -3.09%
28.02.2011 62 394.40 63 189.60 - 795.20 -1.26% 66 580.70 -4 186.30 -6.29%
31.01.2011 63 189.60 64 886.90 -1 697.30 -2.62% 66 164.90 -2 975.30 -4.50%
31.12.2010 64 886.90 64 797.50 89.40 0.14% 67 694.10 -2 807.20 -4.15%
30.11.2010 64 797.50 64 271.70 525.80 0.82% 63 079.70 1 717.80 2.72%
31.10.2010 64 271.70 63 998.20 273.50 0.43% 61 359.30 2 912.40 4.75%
30.09.2010 63 998.20 64 396.90 - 398.70 -0.62% 58 726.40 5 271.80 8.98%
31.08.2010 64 396.90 64 264.30 132.60 0.21% 58 855.20 5 541.70 9.42%
31.07.2010 64 264.30 64 944.80 - 680.50 -1.05% 57 780.80 6 483.50 11.22%
30.06.2010 64 944.80 65 846.10 - 901.30 -1.37% 56 394.60 8 550.20 15.16%
31.05.2010 65 846.10 65 827.70 18.40 0.03% 55 631.00 10 215.10 18.36%
30.04.2010 65 827.70 65 573.00 254.70 0.39% 56 943.60 8 884.10 15.60%
31.03.2010 65 573.00 66 580.70 -1 007.70 -1.51% 53 349.50 12 223.50 22.91%
28.02.2010 66 580.70 66 164.90 415.80 0.63% 54 561.10 12 019.60 22.03%
31.01.2010 66 164.90 67 694.10 -1 529.20 -2.26% 54 775.30 11 389.60 20.79%
31.12.2009 67 694.10 63 079.70 4 614.40 7.32% 54 278.90 13 415.20 24.72%
30.11.2009 63 079.70 61 359.30 1 720.40 2.80% 54 165.90 8 913.80 16.46%
31.10.2009 61 359.30 58 726.40 2 632.90 4.48% 53 763.90 7 595.40 14.13%
30.09.2009 58 726.40 58 855.20 - 128.80 -0.22% 53 277.50 5 448.90 10.23%
31.08.2009 58 855.20 57 780.80 1 074.40 1.86% 53 873.40 4 981.80 9.25%
31.07.2009 57 780.80 56 394.60 1 386.20 2.46% 53 215.00 4 565.80 8.58%
30.06.2009 56 394.60 55 631.00 763.60 1.37% 52 853.60 3 541.00 6.70%
31.05.2009 55 631.00 56 943.60 -1 312.60 -2.31% 59 523.10 -3 892.10 -6.54%
30.04.2009 56 943.60 53 349.50 3 594.10 6.74% 53 246.60 3 697.00 6.94%
31.03.2009 53 349.50 54 561.10 -1 211.60 -2.22% 53 553.90 - 204.40 -0.38%
28.02.2009 54 561.10 54 775.30 - 214.20 -0.39% 54 706.90 - 145.80 -0.27%
31.01.2009 54 775.30 54 278.90 496.40 0.91% 54 529.20 246.10 0.45%
31.12.2008 54 278.90 54 165.90 113.00 0.21% 57 481.70 -3 202.80 -5.57%
30.11.2008 54 165.90 53 763.90 402.00 0.75% 58 922.30 -4 756.40 -8.07%
31.10.2008 53 763.90 53 277.50 486.40 0.91% 58 204.00 -4 440.10 -7.63%
30.09.2008 53 277.50 53 873.40 - 595.90 -1.11% 61 176.00 -7 898.50 -12.91%
31.08.2008 53 873.40 53 215.00 658.40 1.24% 63 698.60 -9 825.20 -15.42%
31.07.2008 53 215.00 52 853.60 361.40 0.68% 63 023.60 -9 808.60 -15.56%
30.06.2008 52 853.60 59 523.10 -6 669.50 -11.20% 63 012.90 -10 159.30 -16.12%
31.05.2008 59 523.10 53 246.60 6 276.50 11.79% 63 660.50 -4 137.40 -6.50%
30.04.2008 53 246.60 53 553.90 - 307.30 -0.57% 64 577.50 -11 330.90 -17.55%
31.03.2008 53 553.90 54 706.90 -1 153.00 -2.11% 63 654.90 -10 101.00 -15.87%
29.02.2008 54 706.90 54 529.20 177.70 0.33% 65 909.30 -11 202.40 -17.00%
31.01.2008 54 529.20 57 481.70 -2 952.50 -5.14% 65 320.50 -10 791.30 -16.52%
31.12.2007 57 481.70 58 922.30 -1 440.60 -2.44% 67 630.00 -10 148.30 -15.01%
30.11.2007 58 922.30 58 204.00 718.30 1.23% 66 815.60 -7 893.30 -11.81%
31.10.2007 58 204.00 61 176.00 -2 972.00 -4.86% 69 073.60 -10 869.60 -15.74%
30.09.2007 61 176.00 63 698.60 -2 522.60 -3.96% 67 717.10 -6 541.10 -9.66%
31.08.2007 63 698.60 63 023.60 675.00 1.07% 69 697.90 -5 999.30 -8.61%
31.07.2007 63 023.60 63 012.90 10.70 0.02% 69 435.20 -6 411.60 -9.23%
30.06.2007 63 012.90 63 660.50 - 647.60 -1.02% 74 828.20 -11 815.30 -15.79%
31.05.2007 63 660.50 64 577.50 - 917.00 -1.42% 78 940.40 -15 279.90 -19.36%
30.04.2007 64 577.50 63 654.90 922.60 1.45% 85 639.00 -21 061.50 -24.59%
31.03.2007 63 654.90 65 909.30 -2 254.40 -3.42% 84 963.70 -21 308.80 -25.08%
28.02.2007 65 909.30 65 320.50 588.80 0.90% 88 612.80 -22 703.50 -25.62%
31.01.2007 65 320.50 67 630.00 -2 309.50 -3.41% 89 036.90 -23 716.40 -26.64%
31.12.2006 67 630.00 66 815.60 814.40 1.22% 89 892.00 -22 262.00 -24.77%
30.11.2006 66 815.60 69 073.60 -2 258.00 -3.27% 99 578.30 -32 762.70 -32.90%
31.10.2006 69 073.60 67 717.10 1 356.50 2.00% 105 787.70 -36 714.10 -34.71%
30.09.2006 67 717.10 69 697.90 -1 980.80 -2.84% 102 391.60 -34 674.50 -33.86%
31.08.2006 69 697.90 69 435.20 262.70 0.38% 103 076.00 -33 378.10 -32.38%
31.07.2006 69 435.20 74 828.20 -5 393.00 -7.21% 108 045.10 -38 609.90 -35.73%
30.06.2006 74 828.20 78 940.40 -4 112.20 -5.21% 110 275.50 -35 447.30 -32.14%
31.05.2006 78 940.40 85 639.00 -6 698.60 -7.82% 107 436.00 -28 495.60 -26.52%
30.04.2006 85 639.00 84 963.70 675.30 0.79% 111 639.10 -26 000.10 -23.29%
31.03.2006 84 963.70 88 612.80 -3 649.10 -4.12% 122 421.40 -37 457.70 -30.60%
28.02.2006 88 612.80 89 036.90 - 424.10 -0.48% 127 899.00 -39 286.20 -30.72%
31.01.2006 89 036.90 89 892.00 - 855.10 -0.95% 131 596.40 -42 559.50 -32.34%
31.12.2005 89 892.00 99 578.30 -9 686.30 -9.73% 132 775.60 -42 883.60 -32.30%
30.11.2005 99 578.30 105 787.70 -6 209.40 -5.87% 137 771.10 -38 192.80 -27.72%
31.10.2005 105 787.70 102 391.60 3 396.10 3.32% 142 072.10 -36 284.40 -25.54%
30.09.2005 102 391.60 103 076.00 - 684.40 -0.66% 143 943.90 -41 552.30 -28.87%
31.08.2005 103 076.00 108 045.10 -4 969.10 -4.60% 148 952.10 -45 876.10 -30.80%
31.07.2005 108 045.10 110 275.50 -2 230.40 -2.02% 152 116.50 -44 071.40 -28.97%
30.06.2005 110 275.50 107 436.00 2 839.50 2.64% 157 781.50 -47 506.00 -30.11%
31.05.2005 107 436.00 111 639.10 -4 203.10 -3.76% 170 684.00 -63 248.00 -37.06%
30.04.2005 111 639.10 122 421.40 -10 782.30 -8.81% 168 651.10 -57 012.00 -33.80%
31.03.2005 122 421.40 127 899.00 -5 477.60 -4.28% 169 885.40 -47 464.00 -27.94%
28.02.2005 127 899.00 131 596.40 -3 697.40 -2.81% 176 500.30 -48 601.30 -27.54%
31.01.2005 131 596.40 132 775.60 -1 179.20 -0.89% 172 348.30 -40 751.90 -23.64%
31.12.2004 132 775.60 137 771.10 -4 995.50 -3.63% 222 966.10 -90 190.50 -40.45%
30.11.2004 137 771.10 142 072.10 -4 301.00 -3.03% 227 556.80 -89 785.70 -39.46%
31.10.2004 142 072.10 143 943.90 -1 871.80 -1.30% 228 089.10 -86 017.00 -37.71%
30.09.2004 143 943.90 148 952.10 -5 008.20 -3.36% 227 672.20 -83 728.30 -36.78%
31.08.2004 148 952.10 152 116.50 -3 164.40 -2.08% 228 646.60 -79 694.50 -34.85%
31.07.2004 152 116.50 157 781.50 -5 665.00 -3.59% 224 829.90 -72 713.40 -32.34%
30.06.2004 157 781.50 170 684.00 -12 902.50 -7.56% 218 461.70 -60 680.20 -27.78%
31.05.2004 170 684.00 168 651.10 2 032.90 1.21% 219 097.40 -48 413.40 -22.10%
30.04.2004 168 651.10 169 885.40 -1 234.30 -0.73% 207 407.00 -38 755.90 -18.69%
31.03.2004 169 885.40 176 500.30 -6 614.90 -3.75% 206 438.20 -36 552.80 -17.71%
29.02.2004 176 500.30 172 348.30 4 152.00 2.41% 212 767.90 -36 267.60 -17.05%
31.01.2004 172 348.30 222 966.10 -50 617.80 -22.70% 209 314.20 -36 965.90 -17.66%
31.12.2003 222 966.10 227 556.80 -4 590.70 -2.02% 208 503.50 14 462.60 6.94%
30.11.2003 227 556.80 228 089.10 - 532.30 -0.23% 210 972.00 16 584.80 7.86%
31.10.2003 228 089.10 227 672.20 416.90 0.18% 210 997.90 17 091.20 8.10%
30.09.2003 227 672.20 228 646.60 - 974.40 -0.43% 207 576.70 20 095.50 9.68%
31.08.2003 228 646.60 224 829.90 3 816.70 1.70% 215 898.30 12 748.30 5.90%
31.07.2003 224 829.90 218 461.70 6 368.20 2.92% 214 187.60 10 642.30 4.97%
30.06.2003 218 461.70 219 097.40 - 635.70 -0.29% 216 434.30 2 027.40 0.94%
31.05.2003 219 097.40 207 407.00 11 690.40 5.64% 227 295.40 -8 198.00 -3.61%
30.04.2003 207 407.00 206 438.20 968.80 0.47% 213 414.00 -6 007.00 -2.81%
31.03.2003 206 438.20 212 767.90 -6 329.70 -2.97% 183 357.70 23 080.50 12.59%
28.02.2003 212 767.90 209 314.20 3 453.70 1.65% 170 422.60 42 345.30 24.85%
31.01.2003 209 314.20 208 503.50 810.70 0.39% 167 900.80 41 413.40 24.67%
31.12.2002 208 503.50 210 972.00 -2 468.50 -1.17% - - -
30.11.2002 210 972.00 210 997.90 -25.90 -0.01% - - -
31.10.2002 210 997.90 207 576.70 3 421.20 1.65% - - -
30.09.2002 207 576.70 215 898.30 -8 321.60 -3.85% - - -
31.08.2002 215 898.30 214 187.60 1 710.70 0.80% - - -
31.07.2002 214 187.60 216 434.30 -2 246.70 -1.04% - - -
30.06.2002 216 434.30 227 295.40 -10 861.10 -4.78% - - -
31.05.2002 227 295.40 213 414.00 13 881.40 6.50% - - -
30.04.2002 213 414.00 183 357.70 30 056.30 16.39% - - -
31.03.2002 183 357.70 170 422.60 12 935.10 7.59% - - -
28.02.2002 170 422.60 167 900.80 2 521.80 1.50% - - -
31.01.2002 167 900.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Loans to residents - General government - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.