Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Loans to residents - General government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2017 -16 944.40
Max 30.04.2002 30 115.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 -3 458.90 6 589.40 -10 048.30 - 152.49% - 384.70 -3 074.20 799.12%
30.06.2020 6 589.40 6 715.80 - 126.40 -1.88% 223.80 6 365.60 2 844.33%
31.05.2020 6 715.80 2 367.40 4 348.40 183.68% 261.00 6 454.80 2 473.10%
30.04.2020 2 367.40 3 199.80 - 832.40 -26.01% - 465.80 2 833.20 - 608.24%
31.03.2020 3 199.80 867.30 2 332.50 268.94% - 905.60 4 105.40 - 453.33%
29.02.2020 867.30 454.60 412.70 90.78% -3 106.00 3 973.30 - 127.92%
31.01.2020 454.60 898.00 - 443.40 -49.38% 175.80 278.80 158.59%
31.12.2019 898.00 896.00 2.00 0.22% 1 127.30 - 229.30 -20.34%
30.11.2019 896.00 1 387.30 - 491.30 -35.41% -2 270.30 3 166.30 - 139.47%
31.10.2019 1 387.30 1 097.10 290.20 26.45% 2 732.40 -1 345.10 -49.23%
30.09.2019 1 097.10 384.70 712.40 185.18% 667.40 429.70 64.38%
31.08.2019 384.70 - 384.70 769.40 - 200.00% - 594.10 978.80 - 164.75%
31.07.2019 - 384.70 223.80 - 608.50 - 271.89% 3 815.80 -4 200.50 - 110.08%
30.06.2019 223.80 261.00 -37.20 -14.25% - 613.00 836.80 - 136.51%
31.05.2019 261.00 - 465.80 726.80 - 156.03% - 162.40 423.40 - 260.71%
30.04.2019 - 465.80 - 905.60 439.80 -48.56% 324.60 - 790.40 - 243.50%
31.03.2019 - 905.60 -3 106.00 2 200.40 -70.84% -1 382.00 476.40 -34.47%
28.02.2019 -3 106.00 175.80 -3 281.80 -1 866.78% - 703.70 -2 402.30 341.38%
31.01.2019 175.80 1 127.30 - 951.50 -84.41% 1 321.90 -1 146.10 -86.70%
31.12.2018 1 127.30 -2 270.30 3 397.60 - 149.65% -1 258.30 2 385.60 - 189.59%
30.11.2018 -2 270.30 2 732.40 -5 002.70 - 183.09% -3 538.00 1 267.70 -35.83%
31.10.2018 2 732.40 667.40 2 065.00 309.41% 1 117.70 1 614.70 144.47%
30.09.2018 667.40 - 594.10 1 261.50 - 212.34% 654.50 12.90 1.97%
31.08.2018 - 594.10 3 815.80 -4 409.90 - 115.57% -1 990.40 1 396.30 -70.15%
31.07.2018 3 815.80 - 613.00 4 428.80 - 722.48% 5 063.90 -1 248.10 -24.65%
30.06.2018 - 613.00 - 162.40 - 450.60 277.46% -11 556.80 10 943.80 -94.70%
31.05.2018 - 162.40 324.60 - 487.00 - 150.03% -1 098.20 935.80 -85.21%
30.04.2018 324.60 -1 382.00 1 706.60 - 123.49% 12 622.70 -12 298.10 -97.43%
31.03.2018 -1 382.00 - 703.70 - 678.30 96.39% -16 944.40 15 562.40 -91.84%
28.02.2018 - 703.70 1 321.90 -2 025.60 - 153.23% - 944.60 240.90 -25.50%
31.01.2018 1 321.90 -1 258.30 2 580.20 - 205.05% 14 141.30 -12 819.40 -90.65%
31.12.2017 -1 258.30 -3 538.00 2 279.70 -64.43% -6 372.60 5 114.30 -80.25%
30.11.2017 -3 538.00 1 117.70 -4 655.70 - 416.54% -6 999.30 3 461.30 -49.45%
31.10.2017 1 117.70 654.50 463.20 70.77% 11 238.40 -10 120.70 -90.05%
30.09.2017 654.50 -1 990.40 2 644.90 - 132.88% -74.40 728.90 - 979.70%
31.08.2017 -1 990.40 5 063.90 -7 054.30 - 139.31% - 216.40 -1 774.00 819.78%
31.07.2017 5 063.90 -11 556.80 16 620.70 - 143.82% - 478.40 5 542.30 -1 158.51%
30.06.2017 -11 556.80 -1 098.20 -10 458.60 952.34% - 734.40 -10 822.40 1 473.64%
31.05.2017 -1 098.20 12 622.70 -13 720.90 - 108.70% -6 072.20 4 974.00 -81.91%
30.04.2017 12 622.70 -16 944.40 29 567.10 - 174.49% 1 829.10 10 793.60 590.10%
31.03.2017 -16 944.40 - 944.60 -15 999.80 1 693.82% -9 887.80 -7 056.60 71.37%
28.02.2017 - 944.60 14 141.30 -15 085.90 - 106.68% 3 644.50 -4 589.10 - 125.92%
31.01.2017 14 141.30 -6 372.60 20 513.90 - 321.91% -26.90 14 168.20 -52 669.89%
31.12.2016 -6 372.60 -6 999.30 626.70 -8.95% -11 208.10 4 835.50 -43.14%
30.11.2016 -6 999.30 11 238.40 -18 237.70 - 162.28% -99.60 -6 899.70 6 927.41%
31.10.2016 11 238.40 -74.40 11 312.80 -15 205.38% 3 755.60 7 482.80 199.24%
30.09.2016 -74.40 - 216.40 142.00 -65.62% -6 149.40 6 075.00 -98.79%
31.08.2016 - 216.40 - 478.40 262.00 -54.77% 3 440.10 -3 656.50 - 106.29%
31.07.2016 - 478.40 - 734.40 256.00 -34.86% 1 011.90 -1 490.30 - 147.28%
30.06.2016 - 734.40 -6 072.20 5 337.80 -87.91% 2 702.60 -3 437.00 - 127.17%
31.05.2016 -6 072.20 1 829.10 -7 901.30 - 431.98% -3 608.70 -2 463.50 68.27%
30.04.2016 1 829.10 -9 887.80 11 716.90 - 118.50% 4 642.50 -2 813.40 -60.60%
31.03.2016 -9 887.80 3 644.50 -13 532.30 - 371.31% -2 834.50 -7 053.30 248.84%
29.02.2016 3 644.50 -26.90 3 671.40 -13 648.33% -1 866.40 5 510.90 - 295.27%
31.01.2016 -26.90 -11 208.10 11 181.20 -99.76% 6 335.60 -6 362.50 - 100.42%
31.12.2015 -11 208.10 -99.60 -11 108.50 11 153.11% -5 086.60 -6 121.50 120.35%
30.11.2015 -99.60 3 755.60 -3 855.20 - 102.65% 2 139.80 -2 239.40 - 104.65%
31.10.2015 3 755.60 -6 149.40 9 905.00 - 161.07% -5 042.50 8 798.10 - 174.48%
30.09.2015 -6 149.40 3 440.10 -9 589.50 - 278.76% 1 202.00 -7 351.40 - 611.60%
31.08.2015 3 440.10 1 011.90 2 428.20 239.96% 3 176.60 263.50 8.29%
31.07.2015 1 011.90 2 702.60 -1 690.70 -62.56% -4 201.40 5 213.30 - 124.08%
30.06.2015 2 702.60 -3 608.70 6 311.30 - 174.89% 4 597.40 -1 894.80 -41.21%
31.05.2015 -3 608.70 4 642.50 -8 251.20 - 177.73% 1 223.40 -4 832.10 - 394.97%
30.04.2015 4 642.50 -2 834.50 7 477.00 - 263.79% 1 883.30 2 759.20 146.51%
31.03.2015 -2 834.50 -1 866.40 - 968.10 51.87% -3 447.30 612.80 -17.78%
28.02.2015 -1 866.40 6 335.60 -8 202.00 - 129.46% 4 647.20 -6 513.60 - 140.16%
31.01.2015 6 335.60 -5 086.60 11 422.20 - 224.55% - 392.30 6 727.90 -1 714.99%
31.12.2014 -5 086.60 2 139.80 -7 226.40 - 337.71% -4 347.90 - 738.70 16.99%
30.11.2014 2 139.80 -5 042.50 7 182.30 - 142.44% 31.50 2 108.30 6 693.02%
31.10.2014 -5 042.50 1 202.00 -6 244.50 - 519.51% 2 970.20 -8 012.70 - 269.77%
30.09.2014 1 202.00 3 176.60 -1 974.60 -62.16% -1 662.60 2 864.60 - 172.30%
31.08.2014 3 176.60 -4 201.40 7 378.00 - 175.61% 48.50 3 128.10 6 449.69%
31.07.2014 -4 201.40 4 597.40 -8 798.80 - 191.39% 2 804.90 -7 006.30 - 249.79%
30.06.2014 4 597.40 1 223.40 3 374.00 275.79% -8 531.60 13 129.00 - 153.89%
31.05.2014 1 223.40 1 883.30 - 659.90 -35.04% 1 332.10 - 108.70 -8.16%
30.04.2014 1 883.30 -3 447.30 5 330.60 - 154.63% 186.10 1 697.20 911.98%
31.03.2014 -3 447.30 4 647.20 -8 094.50 - 174.18% - 539.20 -2 908.10 539.34%
28.02.2014 4 647.20 - 392.30 5 039.50 -1 284.60% 2 957.90 1 689.30 57.11%
31.01.2014 - 392.30 -4 347.90 3 955.60 -90.98% 1 355.90 -1 748.20 - 128.93%
31.12.2013 -4 347.90 31.50 -4 379.40 -13 902.86% 115.00 -4 462.90 -3 880.78%
30.11.2013 31.50 2 970.20 -2 938.70 -98.94% 1 078.00 -1 046.50 -97.08%
31.10.2013 2 970.20 -1 662.60 4 632.80 - 278.65% 2.70 2 967.50 109 907.41%
30.09.2013 -1 662.60 48.50 -1 711.10 -3 528.04% -1 650.10 -12.50 0.76%
31.08.2013 48.50 2 804.90 -2 756.40 -98.27% 242.50 - 194.00 -80.00%
31.07.2013 2 804.90 -8 531.60 11 336.50 - 132.88% -7 164.30 9 969.20 - 139.15%
30.06.2013 -8 531.60 1 332.10 -9 863.70 - 740.46% -31.50 -8 500.10 26 984.44%
31.05.2013 1 332.10 186.10 1 146.00 615.80% 7 906.90 -6 574.80 -83.15%
30.04.2013 186.10 - 539.20 725.30 - 134.51% - 548.70 734.80 - 133.92%
31.03.2013 - 539.20 2 957.90 -3 497.10 - 118.23% -1 296.00 756.80 -58.40%
28.02.2013 2 957.90 1 355.90 1 602.00 118.15% 212.30 2 745.60 1 293.26%
31.01.2013 1 355.90 115.00 1 240.90 1 079.04% -1 254.20 2 610.10 - 208.11%
31.12.2012 115.00 1 078.00 - 963.00 -89.33% 892.20 - 777.20 -87.11%
30.11.2012 1 078.00 2.70 1 075.30 39 825.93% 1 014.50 63.50 6.26%
31.10.2012 2.70 -1 650.10 1 652.80 - 100.16% 767.40 - 764.70 -99.65%
30.09.2012 -1 650.10 242.50 -1 892.60 - 780.45% - 661.40 - 988.70 149.49%
31.08.2012 242.50 -7 164.30 7 406.80 - 103.38% 209.70 32.80 15.64%
31.07.2012 -7 164.30 -31.50 -7 132.80 22 643.81% 496.10 -7 660.40 -1 544.12%
30.06.2012 -31.50 7 906.90 -7 938.40 - 100.40% - 147.80 116.30 -78.69%
31.05.2012 7 906.90 - 548.70 8 455.60 -1 541.02% -13 555.50 21 462.40 - 158.33%
30.04.2012 - 548.70 -1 296.00 747.30 -57.66% 11 335.20 -11 883.90 - 104.84%
31.03.2012 -1 296.00 212.30 -1 508.30 - 710.46% 1 108.00 -2 404.00 - 216.97%
29.02.2012 212.30 -1 254.20 1 466.50 - 116.93% - 823.20 1 035.50 - 125.79%
31.01.2012 -1 254.20 892.20 -2 146.40 - 240.57% -1 499.00 244.80 -16.33%
31.12.2011 892.20 1 014.50 - 122.30 -12.06% 54.40 837.80 1 540.07%
30.11.2011 1 014.50 767.40 247.10 32.20% 450.90 563.60 124.99%
31.10.2011 767.40 - 661.40 1 428.80 - 216.03% 274.70 492.70 179.36%
30.09.2011 - 661.40 209.70 - 871.10 - 415.40% - 340.80 - 320.60 94.07%
31.08.2011 209.70 496.10 - 286.40 -57.73% 118.10 91.60 77.56%
31.07.2011 496.10 - 147.80 643.90 - 435.66% - 463.70 959.80 - 206.99%
30.06.2011 - 147.80 -13 555.50 13 407.70 -98.91% - 945.30 797.50 -84.36%
31.05.2011 -13 555.50 11 335.20 -24 890.70 - 219.59% 33.10 -13 588.60 -41 053.17%
30.04.2011 11 335.20 1 108.00 10 227.20 923.03% 223.20 11 112.00 4 978.49%
31.03.2011 1 108.00 - 823.20 1 931.20 - 234.60% - 882.40 1 990.40 - 225.57%
28.02.2011 - 823.20 -1 499.00 675.80 -45.08% 478.90 -1 302.10 - 271.89%
31.01.2011 -1 499.00 54.40 -1 553.40 -2 855.51% -1 473.30 -25.70 1.74%
31.12.2010 54.40 450.90 - 396.50 -87.94% 4 534.20 -4 479.80 -98.80%
30.11.2010 450.90 274.70 176.20 64.14% 1 800.50 -1 349.60 -74.96%
31.10.2010 274.70 - 340.80 615.50 - 180.60% 2 322.50 -2 047.80 -88.17%
30.09.2010 - 340.80 118.10 - 458.90 - 388.57% -77.30 - 263.50 340.88%
31.08.2010 118.10 - 463.70 581.80 - 125.47% 1 121.30 -1 003.20 -89.47%
31.07.2010 - 463.70 - 945.30 481.60 -50.95% 1 460.30 -1 924.00 - 131.75%
30.06.2010 - 945.30 33.10 - 978.40 -2 955.89% 982.20 -1 927.50 - 196.24%
31.05.2010 33.10 223.20 - 190.10 -85.17% -1 339.80 1 372.90 - 102.47%
30.04.2010 223.20 - 882.40 1 105.60 - 125.29% 2 249.20 -2 026.00 -90.08%
31.03.2010 - 882.40 478.90 -1 361.30 - 284.26% -1 037.90 155.50 -14.98%
28.02.2010 478.90 -1 473.30 1 952.20 - 132.51% - 273.50 752.40 - 275.10%
31.01.2010 -1 473.30 4 534.20 -6 007.50 - 132.49% 277.80 -1 751.10 - 630.35%
31.12.2009 4 534.20 1 800.50 2 733.70 151.83% - 286.30 4 820.50 -1 683.72%
30.11.2009 1 800.50 2 322.50 - 522.00 -22.48% 171.20 1 629.30 951.69%
31.10.2009 2 322.50 -77.30 2 399.80 -3 104.53% 587.30 1 735.20 295.45%
30.09.2009 -77.30 1 121.30 -1 198.60 - 106.89% - 580.30 503.00 -86.68%
31.08.2009 1 121.30 1 460.30 - 339.00 -23.21% 475.70 645.60 135.72%
31.07.2009 1 460.30 982.20 478.10 48.68% 348.20 1 112.10 319.39%
30.06.2009 982.20 -1 339.80 2 322.00 - 173.31% -6 395.90 7 378.10 - 115.36%
31.05.2009 -1 339.80 2 249.20 -3 589.00 - 159.57% 6 303.70 -7 643.50 - 121.25%
30.04.2009 2 249.20 -1 037.90 3 287.10 - 316.71% - 279.30 2 528.50 - 905.30%
31.03.2009 -1 037.90 - 273.50 - 764.40 279.49% -1 177.80 139.90 -11.88%
28.02.2009 - 273.50 277.80 - 551.30 - 198.45% 372.40 - 645.90 - 173.44%
31.01.2009 277.80 - 286.30 564.10 - 197.03% -2 826.40 3 104.20 - 109.83%
31.12.2008 - 286.30 171.20 - 457.50 - 267.23% -1 523.00 1 236.70 -81.20%
30.11.2008 171.20 587.30 - 416.10 -70.85% 882.20 - 711.00 -80.59%
31.10.2008 587.30 - 580.30 1 167.60 - 201.21% -2 825.20 3 412.50 - 120.79%
30.09.2008 - 580.30 475.70 -1 056.00 - 221.99% -2 493.20 1 912.90 -76.72%
31.08.2008 475.70 348.20 127.50 36.62% 745.90 - 270.20 -36.22%
31.07.2008 348.20 -6 395.90 6 744.10 - 105.44% 168.30 179.90 106.89%
30.06.2008 -6 395.90 6 303.70 -12 699.60 - 201.46% - 736.90 -5 659.00 767.95%
31.05.2008 6 303.70 - 279.30 6 583.00 -2 356.96% - 964.00 7 267.70 - 753.91%
30.04.2008 - 279.30 -1 177.80 898.50 -76.29% 895.90 -1 175.20 - 131.18%
31.03.2008 -1 177.80 372.40 -1 550.20 - 416.27% -2 184.00 1 006.20 -46.07%
29.02.2008 372.40 -2 826.40 3 198.80 - 113.18% 558.40 - 186.00 -33.31%
31.01.2008 -2 826.40 -1 523.00 -1 303.40 85.58% -2 466.40 - 360.00 14.60%
31.12.2007 -1 523.00 882.20 -2 405.20 - 272.64% 925.30 -2 448.30 - 264.60%
30.11.2007 882.20 -2 825.20 3 707.40 - 131.23% -2 195.00 3 077.20 - 140.19%
31.10.2007 -2 825.20 -2 493.20 - 332.00 13.32% 1 382.50 -4 207.70 - 304.35%
30.09.2007 -2 493.20 745.90 -3 239.10 - 434.25% -2 009.70 - 483.50 24.06%
31.08.2007 745.90 168.30 577.60 343.20% 337.30 408.60 121.14%
31.07.2007 168.30 - 736.90 905.20 - 122.84% -5 400.60 5 568.90 - 103.12%
30.06.2007 - 736.90 - 964.00 227.10 -23.56% -4 182.70 3 445.80 -82.38%
31.05.2007 - 964.00 895.90 -1 859.90 - 207.60% -6 641.10 5 677.10 -85.48%
30.04.2007 895.90 -2 184.00 3 079.90 - 141.02% 719.80 176.10 24.47%
31.03.2007 -2 184.00 558.40 -2 742.40 - 491.12% -3 710.20 1 526.20 -41.14%
28.02.2007 558.40 -2 466.40 3 024.80 - 122.64% - 407.30 965.70 - 237.10%
31.01.2007 -2 466.40 925.30 -3 391.70 - 366.55% - 709.10 -1 757.30 247.82%
31.12.2006 925.30 -2 195.00 3 120.30 - 142.15% -9 703.80 10 629.10 - 109.54%
30.11.2006 -2 195.00 1 382.50 -3 577.50 - 258.77% -6 053.20 3 858.20 -63.74%
31.10.2006 1 382.50 -2 009.70 3 392.20 - 168.79% 3 383.80 -2 001.30 -59.14%
30.09.2006 -2 009.70 337.30 -2 347.00 - 695.82% - 682.90 -1 326.80 194.29%
31.08.2006 337.30 -5 400.60 5 737.90 - 106.25% -4 828.80 5 166.10 - 106.99%
31.07.2006 -5 400.60 -4 182.70 -1 217.90 29.12% -2 257.80 -3 142.80 139.20%
30.06.2006 -4 182.70 -6 641.10 2 458.40 -37.02% 2 916.90 -7 099.60 - 243.40%
31.05.2006 -6 641.10 719.80 -7 360.90 -1 022.63% -4 182.50 -2 458.60 58.78%
30.04.2006 719.80 -3 710.20 4 430.00 - 119.40% -10 915.30 11 635.10 - 106.59%
31.03.2006 -3 710.20 - 407.30 -3 302.90 810.93% -5 526.10 1 815.90 -32.86%
28.02.2006 - 407.30 - 709.10 301.80 -42.56% -3 602.70 3 195.40 -88.69%
31.01.2006 - 709.10 -9 703.80 8 994.70 -92.69% -1 109.70 400.60 -36.10%
31.12.2005 -9 703.80 -6 053.20 -3 650.60 60.31% -4 863.80 -4 840.00 99.51%
30.11.2005 -6 053.20 3 383.80 -9 437.00 - 278.89% -4 159.60 -1 893.60 45.52%
31.10.2005 3 383.80 - 682.90 4 066.70 - 595.50% -1 836.00 5 219.80 - 284.30%
30.09.2005 - 682.90 -4 828.80 4 145.90 -85.86% -4 951.60 4 268.70 -86.21%
31.08.2005 -4 828.80 -2 257.80 -2 571.00 113.87% -3 207.50 -1 621.30 50.55%
31.07.2005 -2 257.80 2 916.90 -5 174.70 - 177.40% -5 650.90 3 393.10 -60.05%
30.06.2005 2 916.90 -4 182.50 7 099.40 - 169.74% -12 935.40 15 852.30 - 122.55%
31.05.2005 -4 182.50 -10 915.30 6 732.80 -61.68% 2 256.00 -6 438.50 - 285.39%
30.04.2005 -10 915.30 -5 526.10 -5 389.20 97.52% -1 164.20 -9 751.10 837.58%
31.03.2005 -5 526.10 -3 602.70 -1 923.40 53.39% -6 711.40 1 185.30 -17.66%
28.02.2005 -3 602.70 -1 109.70 -2 493.00 224.66% - 640.50 -2 962.20 462.48%
31.01.2005 -1 109.70 -4 863.80 3 754.10 -77.18% - 700.20 - 409.50 58.48%
31.12.2004 -4 863.80 -4 159.60 - 704.20 16.93% -4 674.20 - 189.60 4.06%
30.11.2004 -4 159.60 -1 836.00 -2 323.60 126.56% - 550.20 -3 609.40 656.02%
31.10.2004 -1 836.00 -4 951.60 3 115.60 -62.92% 358.90 -2 194.90 - 611.56%
30.09.2004 -4 951.60 -3 207.50 -1 744.10 54.38% - 780.80 -4 170.80 534.17%
31.08.2004 -3 207.50 -5 650.90 2 443.40 -43.24% 3 750.20 -6 957.70 - 185.53%
31.07.2004 -5 650.90 -12 935.40 7 284.50 -56.31% 6 174.90 -11 825.80 - 191.51%
30.06.2004 -12 935.40 2 256.00 -15 191.40 - 673.38% - 713.50 -12 221.90 1 712.95%
31.05.2004 2 256.00 -1 164.20 3 420.20 - 293.78% 11 884.60 -9 628.60 -81.02%
30.04.2004 -1 164.20 -6 711.40 5 547.20 -82.65% 1 123.60 -2 287.80 - 203.61%
31.03.2004 -6 711.40 - 640.50 -6 070.90 947.84% -6 371.50 - 339.90 5.33%
29.02.2004 - 640.50 - 700.20 59.70 -8.53% 3 376.50 -4 017.00 - 118.97%
31.01.2004 - 700.20 -4 674.20 3 974.00 -85.02% 849.10 -1 549.30 - 182.46%
31.12.2003 -4 674.20 - 550.20 -4 124.00 749.55% -2 656.60 -2 017.60 75.95%
30.11.2003 - 550.20 358.90 - 909.10 - 253.30% -44.70 - 505.50 1 130.87%
31.10.2003 358.90 - 780.80 1 139.70 - 145.97% 3 273.50 -2 914.60 -89.04%
30.09.2003 - 780.80 3 750.20 -4 531.00 - 120.82% -8 274.90 7 494.10 -90.56%
31.08.2003 3 750.20 6 174.90 -2 424.70 -39.27% 1 683.60 2 066.60 122.75%
31.07.2003 6 174.90 - 713.50 6 888.40 - 965.44% -2 584.30 8 759.20 - 338.94%
30.06.2003 - 713.50 11 884.60 -12 598.10 - 106.00% -10 473.80 9 760.30 -93.19%
31.05.2003 11 884.60 1 123.60 10 761.00 957.73% 13 967.20 -2 082.60 -14.91%
30.04.2003 1 123.60 -6 371.50 7 495.10 - 117.63% 30 115.70 -28 992.10 -96.27%
31.03.2003 -6 371.50 3 376.50 -9 748.00 - 288.70% 13 131.40 -19 502.90 - 148.52%
28.02.2003 3 376.50 849.10 2 527.40 297.66% 2 610.20 766.30 29.36%
31.01.2003 849.10 -2 656.60 3 505.70 - 131.96% - - -
31.12.2002 -2 656.60 -44.70 -2 611.90 5 843.18% - - -
30.11.2002 -44.70 3 273.50 -3 318.20 - 101.37% - - -
31.10.2002 3 273.50 -8 274.90 11 548.40 - 139.56% - - -
30.09.2002 -8 274.90 1 683.60 -9 958.50 - 591.50% - - -
31.08.2002 1 683.60 -2 584.30 4 267.90 - 165.15% - - -
31.07.2002 -2 584.30 -10 473.80 7 889.50 -75.33% - - -
30.06.2002 -10 473.80 13 967.20 -24 441.00 - 174.99% - - -
31.05.2002 13 967.20 30 115.70 -16 148.50 -53.62% - - -
30.04.2002 30 115.70 13 131.40 16 984.30 129.34% - - -
31.03.2002 13 131.40 2 610.20 10 521.20 403.08% - - -
28.02.2002 2 610.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Loans to residents - General government - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.