Flows (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Flows (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 14 937.90 18 579.10 -19.60% 8 890.40 68.02%
IND2 2. Loans to residents - General government -3 612.60 4 642.50 - 177.82% 1 223.40 - 395.29%
IND3 3. Loans to residents - Other residents 18 550.40 13 936.70 33.10% 7 667.00 141.95%
IND4 4. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 11 308.20 -31 658.20 - 135.72% 14 964.10 -24.43%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 9 332.90 -31 617.90 - 129.52% 16 033.90 -41.79%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 1 975.40 -40.30 -5 001.74% -1 069.80 - 284.65%
IND7 7. Holdings of shares / other equity issued by residents - total 106.30 -22.70 - 568.28% -15.70 - 777.07%
IND8 8. Holdings of shares / other equity issued by residents - External assets 33 398.50 21 196.00 57.57% -23 172.10 - 244.13%
IND9 9. Holdings of shares / other equity issued by residents - Fixed assets 244.00 - 258.70 - 194.32% 80.70 202.35%
IND10 10. Holdings of shares / other equity issued by residents - Remaining assets -17 966.20 -21 854.00 -17.79% -6.00 299 336.67%
IND11 11. Total 42 028.60 -14 018.40 - 399.81% 741.30 5 569.58%

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation 1 124.50 6 621.50 -83.02% 82.30 1 266.34%
IND2 2. Deposits of central government -28 326.90 -56 209.70 -49.60% -18 346.90 54.40%
IND3 3. Deposits of other general government/other residents - Total 58 063.90 32 893.10 76.52% 48 449.70 19.84%
IND4 4. Deposits of other general government/other residents - Overnight 55 782.70 28 955.00 92.65% 26 610.10 109.63%
IND5 5. Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity -2 197.70 1 554.40 - 241.39% 8 302.10 - 126.47%
IND6 6. Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice 7 012.30 -1 618.20 - 533.34% 8 853.60 -20.80%
IND7 7. Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements -2 533.40 4 001.90 - 163.30% 4 684.00 - 154.09%
IND8 8. Money market fund shares/units -49.40 -34.70 42.36% -15.30 222.88%
IND9 9. Debt securities issued 5 429.30 3 425.70 58.49% - 393.90 -1 478.34%
IND10 10. Capital and reserves 7 672.00 - 377.60 -2 131.78% 26 470.80 -71.02%
IND11 11. External liabilities 24 040.90 12 835.60 87.30% 9 109.10 163.92%
IND12 12. Remaining liabilities -24 766.70 11 235.30 - 320.44% -69 381.90 -64.30%
IND13 13. Excess of inter MFI liabilities 1 035.80 828.70 24.99% 138.00 650.58%
IND14 14. Total 44 223.40 11 217.80 294.23% -3 888.00 -1 237.43%

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation -1 101.10 6 633.00 - 116.60% -1 860.00 -40.80%
IND2 2. Deposits of central government 11 286.20 5 150.30 119.14% 95 803.10 -88.22%
IND3 3. Deposits of other general government/other residents - Total 31 168.90 -24 464.50 - 227.40% -10 862.70 - 386.94%
IND4 4. Deposits of other general government/other residents - Overnight 12 269.70 -23 016.40 - 153.31% -20 321.70 - 160.38%
IND5 5. Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity 24 664.90 -7 014.20 - 451.64% 7 819.10 215.44%
IND6 6. Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice -1 213.40 -1 114.90 8.83% -2 906.20 -58.25%
IND7 7. Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements -4 552.30 6 681.00 - 168.14% 4 546.00 - 200.14%
IND8 8. Money market fund shares/units 1 439.40 749.90 91.95% -71.40 -2 115.97%
IND9 9. Debt securities issued 3 020.20 -2 292.80 - 231.73% 624.10 383.93%
IND10 10. Capital and reserves 25 673.90 1 437.70 1 685.76% -3 746.90 - 785.20%
IND11 11. External liabilities -17 258.20 11 343.60 - 252.14% -93 675.60 -81.58%
IND12 12. Remaining liabilities -2 620.60 32 647.80 - 108.03% 3 726.90 - 170.32%
IND13 13. Excess of inter MFI liabilities 379.70 -1 940.40 - 119.57% -10 843.40 - 103.50%
IND14 14. Total 51 988.40 29 264.60 77.65% -20 905.90 - 348.68%

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 11 376.50 12 995.00 -12.45% 13 119.80 -13.29%
IND2 2. Loans to residents - General government -3 458.90 6 589.40 - 152.49% - 384.70 799.12%
IND3 3. Loans to residents - Other residents 14 835.40 6 405.60 131.60% 13 504.50 9.86%
IND4 4. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 6 805.30 11 786.60 -42.26% 1 352.80 403.05%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 5 485.60 14 308.60 -61.66% 2 578.00 112.79%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 1 319.80 -2 522.10 - 152.33% -1 225.10 - 207.73%
IND7 7. Holdings of shares / other equity issued by residents - total 9.10 442.20 -97.94% 77.90 -88.32%
IND8 8. External assets -25 825.50 -52 488.30 -50.80% 6 751.00 - 482.54%
IND9 9. Fixed assets 207.80 645.70 -67.82% 1 567.60 -86.74%
IND10 10. Remaining assets -29 595.00 -2 399.00 1 133.64% -4 054.70 629.89%
IND11 11. Total -37 021.80 -29 017.80 27.58% 18 814.40 - 296.77%

Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation 789.10 2 817.10 -71.99% -1 002.90 - 178.68%
IND2 2. Deposits of central government -30 591.40 4 485.60 - 781.99% -67 970.10 -54.99%
IND3 3. Deposits of other general government/other residents - Total 59 626.70 13 050.50 356.89% 18 529.90 221.79%
IND4 4. Deposits of other general government/other residents - Overnight 64 758.20 65 416.00 -1.01% 9 363.00 591.64%
IND5 5. Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity -9 977.90 -40 587.90 -75.42% 11 589.80 - 186.09%
IND6 6. Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice -4 923.60 -8 995.40 -45.27% 189.40 -2 699.58%
IND7 7. Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements 9 770.00 -2 782.20 - 451.16% -2 612.40 - 473.99%
IND8 8. Debt securities issued -2 464.90 -7 772.40 -68.29% 740.90 - 432.69%
IND9 9. Capital and reserves -20 045.40 6 430.30 - 411.73% 14 882.80 - 234.69%
IND10 10. External liabilities -14 703.60 -19 529.80 -24.71% 59 299.50 - 124.80%
IND11 11. Remaining liabilities -28 505.80 -24 360.30 17.02% -2 971.80 859.21%
IND12 12. Excess of inter MFI liabilities -1 126.60 -4 138.80 -72.78% -2 694.00 -58.18%
IND13 13. Total -37 021.80 -29 017.80 27.58% 18 814.40 - 296.77%
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)
Loans to residents - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Loans to residents - General government (160 hodnot, 31.05.2015)
Loans to residents - Other residents (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of shares / other equity issued by residents - External assets (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of shares / other equity issued by residents - Fixed assets (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of shares / other equity issued by residents - Remaining assets (160 hodnot, 31.05.2015)
Total (160 hodnot, 31.05.2015)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)
Currency in circulation (155 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of central government (155 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/other residents - Total (155 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/other residents - Overnight (155 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (155 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (155 hodnot, 31.12.2014)
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (155 hodnot, 31.12.2014)
Money market fund shares/units (132 hodnoty, 31.12.2014)
Debt securities issued (155 hodnot, 31.12.2014)
Capital and reserves (155 hodnot, 31.12.2014)
External liabilities (155 hodnot, 31.12.2014)
Remaining liabilities (155 hodnot, 31.12.2014)
Excess of inter MFI liabilities (155 hodnot, 31.12.2014)
Total (155 hodnot, 31.12.2014)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)
Currency in circulation (201 hodnota, 31.10.2018)
Deposits of central government (201 hodnota, 31.10.2018)
Deposits of other general government/other residents - Total (201 hodnota, 31.10.2018)
Deposits of other general government/other residents - Overnight (201 hodnota, 31.10.2018)
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (201 hodnota, 31.10.2018)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (201 hodnota, 31.10.2018)
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (201 hodnota, 31.10.2018)
Money market fund shares/units (178 hodnot, 31.10.2018)
Debt securities issued (201 hodnota, 31.10.2018)
Capital and reserves (201 hodnota, 31.10.2018)
External liabilities (201 hodnota, 31.10.2018)
Remaining liabilities (201 hodnota, 31.10.2018)
Excess of inter MFI liabilities (201 hodnota, 31.10.2018)
Total (201 hodnota, 31.10.2018)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)
Loans to residents - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - General government (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - Other residents (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
External assets (222 hodnoty, 31.07.2020)
Fixed assets (222 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining assets (222 hodnoty, 31.07.2020)
Total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)
Currency in circulation (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of central government (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/other residents - Total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/other residents - Overnight (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/ other residents - With agreed maturity (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/ other residents - Redeemable at notice (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of other general government/ other residents - Repurchase agreements (222 hodnoty, 31.07.2020)
Debt securities issued (222 hodnoty, 31.07.2020)
Capital and reserves (222 hodnoty, 31.07.2020)
External liabilities (222 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining liabilities (222 hodnoty, 31.07.2020)
Excess of inter MFI liabilities (222 hodnoty, 31.07.2020)
Total (222 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Flows (Payment statistics)
Flows (Monetary Statistics Publication)
Flows (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Flows (Investment funds)
Flows (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB))
Flows (Monetary aggregates and counterparts)
Flows (MFI loans by original maturity, counterpart and industry)
Flows (Deposits with MFIs broken down by counterpart and instrument)
Flows (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Flows (Investment funds)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)
Flows (Payment statistics)
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows) (Flows)
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows) (Flows)
Flows (Monetary Statistics Publication)
Deposits by non-financial sectors other than government - flows (Flows)
Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.