Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Currency in circulation - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2018 -11 486.10
Max 31.10.2008 33 070.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 -1 101.10 6 633.00 -7 734.10 - 116.60% -1 860.00 758.90 -40.80%
30.09.2018 6 633.00 1 957.90 4 675.10 238.78% 5 141.10 1 491.90 29.02%
31.08.2018 1 957.90 -2 295.10 4 253.00 - 185.31% 753.10 1 204.80 159.98%
31.07.2018 -2 295.10 5 004.00 -7 299.10 - 145.87% -2 100.60 - 194.50 9.26%
30.06.2018 5 004.00 2 346.20 2 657.80 113.28% 4 262.50 741.50 17.40%
31.05.2018 2 346.20 3 455.40 -1 109.20 -32.10% -3 349.80 5 696.00 - 170.04%
30.04.2018 3 455.40 7 224.50 -3 769.10 -52.17% 8 452.70 -4 997.30 -59.12%
31.03.2018 7 224.50 1 505.30 5 719.20 379.94% 5 238.00 1 986.50 37.92%
28.02.2018 1 505.30 -11 486.10 12 991.40 - 113.11% 6 059.60 -4 554.30 -75.16%
31.01.2018 -11 486.10 10 212.70 -21 698.80 - 212.47% -3 808.30 -7 677.80 201.61%
31.12.2017 10 212.70 5 003.00 5 209.70 104.13% 9 359.80 852.90 9.11%
30.11.2017 5 003.00 -1 860.00 6 863.00 - 368.98% 3 350.00 1 653.00 49.34%
31.10.2017 -1 860.00 5 141.10 -7 001.10 - 136.18% 5 883.60 -7 743.60 - 131.61%
30.09.2017 5 141.10 753.10 4 388.00 582.66% 5 633.70 - 492.60 -8.74%
31.08.2017 753.10 -2 100.60 2 853.70 - 135.85% - 764.40 1 517.50 - 198.52%
31.07.2017 -2 100.60 4 262.50 -6 363.10 - 149.28% 1 846.10 -3 946.70 - 213.79%
30.06.2017 4 262.50 -3 349.80 7 612.30 - 227.25% 7 224.40 -2 961.90 -41.00%
31.05.2017 -3 349.80 8 452.70 -11 802.50 - 139.63% 2 847.70 -6 197.50 - 217.63%
30.04.2017 8 452.70 5 238.00 3 214.70 61.37% 3 199.50 5 253.20 164.19%
31.03.2017 5 238.00 6 059.60 - 821.60 -13.56% 3 172.10 2 065.90 65.13%
28.02.2017 6 059.60 -3 808.30 9 867.90 - 259.12% 3 286.80 2 772.80 84.36%
31.01.2017 -3 808.30 9 359.80 -13 168.10 - 140.69% 2 185.00 -5 993.30 - 274.29%
31.12.2016 9 359.80 3 350.00 6 009.80 179.40% 1 521.10 7 838.70 515.33%
30.11.2016 3 350.00 5 883.60 -2 533.60 -43.06% 3 326.40 23.60 0.71%
31.10.2016 5 883.60 5 633.70 249.90 4.44% 4 973.10 910.50 18.31%
30.09.2016 5 633.70 - 764.40 6 398.10 - 837.01% 4 450.40 1 183.30 26.59%
31.08.2016 - 764.40 1 846.10 -2 610.50 - 141.41% 2 478.00 -3 242.40 - 130.85%
31.07.2016 1 846.10 7 224.40 -5 378.30 -74.45% 2 118.10 - 272.00 -12.84%
30.06.2016 7 224.40 2 847.70 4 376.70 153.69% 375.80 6 848.60 1 822.41%
31.05.2016 2 847.70 3 199.50 - 351.80 -11.00% 2 261.80 585.90 25.90%
30.04.2016 3 199.50 3 172.10 27.40 0.86% 8 006.20 -4 806.70 -60.04%
31.03.2016 3 172.10 3 286.80 - 114.70 -3.49% 947.20 2 224.90 234.89%
29.02.2016 3 286.80 2 185.00 1 101.80 50.43% 3 106.50 180.30 5.80%
31.01.2016 2 185.00 1 521.10 663.90 43.65% 1 330.50 854.50 64.22%
31.12.2015 1 521.10 3 326.40 -1 805.30 -54.27% 1 123.20 397.90 35.43%
30.11.2015 3 326.40 4 973.10 -1 646.70 -33.11% 6 621.50 -3 295.10 -49.76%
31.10.2015 4 973.10 4 450.40 522.70 11.74% 3 734.30 1 238.80 33.17%
30.09.2015 4 450.40 2 478.00 1 972.40 79.60% 727.10 3 723.30 512.08%
31.08.2015 2 478.00 2 118.10 359.90 16.99% 3 079.20 - 601.20 -19.52%
31.07.2015 2 118.10 375.80 1 742.30 463.62% 2 395.20 - 277.10 -11.57%
30.06.2015 375.80 2 261.80 -1 886.00 -83.38% 2 091.00 -1 715.20 -82.03%
31.05.2015 2 261.80 8 006.20 -5 744.40 -71.75% 1 334.70 927.10 69.46%
30.04.2015 8 006.20 947.20 7 059.00 745.25% 5 820.90 2 185.30 37.54%
31.03.2015 947.20 3 106.50 -2 159.30 -69.51% 66.00 881.20 1 335.15%
28.02.2015 3 106.50 1 330.50 1 776.00 133.48% 2 306.10 800.40 34.71%
31.01.2015 1 330.50 1 123.20 207.30 18.46% -2 537.20 3 867.70 - 152.44%
31.12.2014 1 123.20 6 621.50 -5 498.30 -83.04% 82.30 1 040.90 1 264.76%
30.11.2014 6 621.50 3 734.30 2 887.20 77.32% 4 907.80 1 713.70 34.92%
31.10.2014 3 734.30 727.10 3 007.20 413.59% 1 328.20 2 406.10 181.15%
30.09.2014 727.10 3 079.20 -2 352.10 -76.39% 491.80 235.30 47.84%
31.08.2014 3 079.20 2 395.20 684.00 28.56% 1 815.60 1 263.60 69.60%
31.07.2014 2 395.20 2 091.00 304.20 14.55% -2 611.80 5 007.00 - 191.71%
30.06.2014 2 091.00 1 334.70 756.30 56.66% 3 200.50 -1 109.50 -34.67%
31.05.2014 1 334.70 5 820.90 -4 486.20 -77.07% 324.30 1 010.40 311.56%
30.04.2014 5 820.90 66.00 5 754.90 8 719.55% 4 243.70 1 577.20 37.17%
31.03.2014 66.00 2 306.10 -2 240.10 -97.14% 3 679.40 -3 613.40 -98.21%
28.02.2014 2 306.10 -2 537.20 4 843.30 - 190.89% 1 167.70 1 138.40 97.49%
31.01.2014 -2 537.20 82.30 -2 619.50 -3 182.87% -2 063.70 - 473.50 22.94%
31.12.2013 82.30 4 907.80 -4 825.50 -98.32% 1 035.90 - 953.60 -92.06%
30.11.2013 4 907.80 1 328.20 3 579.60 269.51% 4 219.70 688.10 16.31%
31.10.2013 1 328.20 491.80 836.40 170.07% -2 797.80 4 126.00 - 147.47%
30.09.2013 491.80 1 815.60 -1 323.80 -72.91% 4 147.70 -3 655.90 -88.14%
31.08.2013 1 815.60 -2 611.80 4 427.40 - 169.52% -64.90 1 880.50 -2 897.53%
31.07.2013 -2 611.80 3 200.50 -5 812.30 - 181.61% -4 145.40 1 533.60 -37.00%
30.06.2013 3 200.50 324.30 2 876.20 886.89% 3 846.00 - 645.50 -16.78%
31.05.2013 324.30 4 243.70 -3 919.40 -92.36% 574.80 - 250.50 -43.58%
30.04.2013 4 243.70 3 679.40 564.30 15.34% 2 853.40 1 390.30 48.72%
31.03.2013 3 679.40 1 167.70 2 511.70 215.10% 1 057.30 2 622.10 248.00%
28.02.2013 1 167.70 -2 063.70 3 231.40 - 156.58% 1 717.80 - 550.10 -32.02%
31.01.2013 -2 063.70 1 035.90 -3 099.60 - 299.22% -1 507.00 - 556.70 36.94%
31.12.2012 1 035.90 4 219.70 -3 183.80 -75.45% 3 891.80 -2 855.90 -73.38%
30.11.2012 4 219.70 -2 797.80 7 017.50 - 250.82% 3 700.10 519.60 14.04%
31.10.2012 -2 797.80 4 147.70 -6 945.50 - 167.45% 2 060.70 -4 858.50 - 235.77%
30.09.2012 4 147.70 -64.90 4 212.60 -6 490.91% 4 649.30 - 501.60 -10.79%
31.08.2012 -64.90 -4 145.40 4 080.50 -98.43% - 430.60 365.70 -84.93%
31.07.2012 -4 145.40 3 846.00 -7 991.40 - 207.78% - 227.10 -3 918.30 1 725.36%
30.06.2012 3 846.00 574.80 3 271.20 569.10% 3 783.90 62.10 1.64%
31.05.2012 574.80 2 853.40 -2 278.60 -79.86% -1 186.10 1 760.90 - 148.46%
30.04.2012 2 853.40 1 057.30 1 796.10 169.88% 3 619.10 - 765.70 -21.16%
31.03.2012 1 057.30 1 717.80 - 660.50 -38.45% 569.20 488.10 85.75%
29.02.2012 1 717.80 -1 507.00 3 224.80 - 213.99% 1 354.60 363.20 26.81%
31.01.2012 -1 507.00 3 891.80 -5 398.80 - 138.72% -1 352.90 - 154.10 11.39%
31.12.2011 3 891.80 3 700.10 191.70 5.18% 965.60 2 926.20 303.04%
30.11.2011 3 700.10 2 060.70 1 639.40 79.56% - 286.30 3 986.40 -1 392.39%
31.10.2011 2 060.70 4 649.30 -2 588.60 -55.68% 1 321.50 739.20 55.94%
30.09.2011 4 649.30 - 430.60 5 079.90 -1 179.73% 2 887.40 1 761.90 61.02%
31.08.2011 - 430.60 - 227.10 - 203.50 89.61% -1 612.70 1 182.10 -73.30%
31.07.2011 - 227.10 3 783.90 -4 011.00 - 106.00% -2 261.30 2 034.20 -89.96%
30.06.2011 3 783.90 -1 186.10 4 970.00 - 419.02% 2 296.80 1 487.10 64.75%
31.05.2011 -1 186.10 3 619.10 -4 805.20 - 132.77% 1 021.30 -2 207.40 - 216.14%
30.04.2011 3 619.10 569.20 3 049.90 535.82% 1 536.30 2 082.80 135.57%
31.03.2011 569.20 1 354.60 - 785.40 -57.98% -2 549.40 3 118.60 - 122.33%
28.02.2011 1 354.60 -1 352.90 2 707.50 - 200.13% 555.80 798.80 143.72%
31.01.2011 -1 352.90 965.60 -2 318.50 - 240.11% 77.90 -1 430.80 -1 836.71%
31.12.2010 965.60 - 286.30 1 251.90 - 437.27% - 681.80 1 647.40 - 241.63%
30.11.2010 - 286.30 1 321.50 -1 607.80 - 121.66% 1 028.10 -1 314.40 - 127.85%
31.10.2010 1 321.50 2 887.40 -1 565.90 -54.23% 1 878.60 - 557.10 -29.66%
30.09.2010 2 887.40 -1 612.70 4 500.10 - 279.04% -28.50 2 915.90 -10 231.23%
31.08.2010 -1 612.70 -2 261.30 648.60 -28.68% -1 050.80 - 561.90 53.47%
31.07.2010 -2 261.30 2 296.80 -4 558.10 - 198.45% -1 905.40 - 355.90 18.68%
30.06.2010 2 296.80 1 021.30 1 275.50 124.89% -4 444.10 6 740.90 - 151.68%
31.05.2010 1 021.30 1 536.30 - 515.00 -33.52% -1 578.80 2 600.10 - 164.69%
30.04.2010 1 536.30 -2 549.40 4 085.70 - 160.26% 1 081.60 454.70 42.04%
31.03.2010 -2 549.40 555.80 -3 105.20 - 558.69% -4 465.50 1 916.10 -42.91%
28.02.2010 555.80 77.90 477.90 613.48% 926.40 - 370.60 -40.00%
31.01.2010 77.90 - 681.80 759.70 - 111.43% -2 750.40 2 828.30 - 102.83%
31.12.2009 - 681.80 1 028.10 -1 709.90 - 166.32% -2 506.40 1 824.60 -72.80%
30.11.2009 1 028.10 1 878.60 - 850.50 -45.27% 3 313.00 -2 284.90 -68.97%
31.10.2009 1 878.60 -28.50 1 907.10 -6 691.58% 33 070.60 -31 192.00 -94.32%
30.09.2009 -28.50 -1 050.80 1 022.30 -97.29% 2 336.40 -2 364.90 - 101.22%
31.08.2009 -1 050.80 -1 905.40 854.60 -44.85% 2 395.50 -3 446.30 - 143.87%
31.07.2009 -1 905.40 -4 444.10 2 538.70 -57.13% -1.10 -1 904.30 173 118.18%
30.06.2009 -4 444.10 -1 578.80 -2 865.30 181.49% - 802.30 -3 641.80 453.92%
31.05.2009 -1 578.80 1 081.60 -2 660.40 - 245.97% 1 307.30 -2 886.10 - 220.77%
30.04.2009 1 081.60 -4 465.50 5 547.10 - 124.22% 3 957.90 -2 876.30 -72.67%
31.03.2009 -4 465.50 926.40 -5 391.90 - 582.03% -1 035.40 -3 430.10 331.28%
28.02.2009 926.40 -2 750.40 3 676.80 - 133.68% 2 565.20 -1 638.80 -63.89%
31.01.2009 -2 750.40 -2 506.40 - 244.00 9.73% -3 117.90 367.50 -11.79%
31.12.2008 -2 506.40 3 313.00 -5 819.40 - 175.65% 770.20 -3 276.60 - 425.42%
30.11.2008 3 313.00 33 070.60 -29 757.60 -89.98% 6 517.20 -3 204.20 -49.17%
31.10.2008 33 070.60 2 336.40 30 734.20 1 315.45% -2 626.30 35 696.90 -1 359.21%
30.09.2008 2 336.40 2 395.50 -59.10 -2.47% 5 392.10 -3 055.70 -56.67%
31.08.2008 2 395.50 -1.10 2 396.60 - 217 872.73% 2 622.10 - 226.60 -8.64%
31.07.2008 -1.10 - 802.30 801.20 -99.86% -2 597.40 2 596.30 -99.96%
30.06.2008 - 802.30 1 307.30 -2 109.60 - 161.37% 4 150.80 -4 953.10 - 119.33%
31.05.2008 1 307.30 3 957.90 -2 650.60 -66.97% 3 557.90 -2 250.60 -63.26%
30.04.2008 3 957.90 -1 035.40 4 993.30 - 482.26% 5 987.40 -2 029.50 -33.90%
31.03.2008 -1 035.40 2 565.20 -3 600.60 - 140.36% 4 092.90 -5 128.30 - 125.30%
29.02.2008 2 565.20 -3 117.90 5 683.10 - 182.27% 4 509.10 -1 943.90 -43.11%
31.01.2008 -3 117.90 770.20 -3 888.10 - 504.82% -3 026.70 -91.20 3.01%
31.12.2007 770.20 6 517.20 -5 747.00 -88.18% 3 246.20 -2 476.00 -76.27%
30.11.2007 6 517.20 -2 626.30 9 143.50 - 348.15% 4 866.20 1 651.00 33.93%
31.10.2007 -2 626.30 5 392.10 -8 018.40 - 148.71% - 348.70 -2 277.60 653.17%
30.09.2007 5 392.10 2 622.10 2 770.00 105.64% 5 091.40 300.70 5.91%
31.08.2007 2 622.10 -2 597.40 5 219.50 - 200.95% 3 285.00 - 662.90 -20.18%
31.07.2007 -2 597.40 4 150.80 -6 748.20 - 162.58% - 822.20 -1 775.20 215.91%
30.06.2007 4 150.80 3 557.90 592.90 16.66% 6 685.80 -2 535.00 -37.92%
31.05.2007 3 557.90 5 987.40 -2 429.50 -40.58% 576.30 2 981.60 517.37%
30.04.2007 5 987.40 4 092.90 1 894.50 46.29% 5 415.60 571.80 10.56%
31.03.2007 4 092.90 4 509.10 - 416.20 -9.23% 2 474.60 1 618.30 65.40%
28.02.2007 4 509.10 -3 026.70 7 535.80 - 248.98% 2 982.10 1 527.00 51.21%
31.01.2007 -3 026.70 3 246.20 -6 272.90 - 193.24% -1 976.20 -1 050.50 53.16%
31.12.2006 3 246.20 4 866.20 -1 620.00 -33.29% 1 092.20 2 154.00 197.22%
30.11.2006 4 866.20 - 348.70 5 214.90 -1 495.53% 4 147.40 718.80 17.33%
31.10.2006 - 348.70 5 091.40 -5 440.10 - 106.85% 2 260.50 -2 609.20 - 115.43%
30.09.2006 5 091.40 3 285.00 1 806.40 54.99% 3 427.50 1 663.90 48.55%
31.08.2006 3 285.00 - 822.20 4 107.20 - 499.54% - 137.90 3 422.90 -2 482.16%
31.07.2006 - 822.20 6 685.80 -7 508.00 - 112.30% - 198.30 - 623.90 314.62%
30.06.2006 6 685.80 576.30 6 109.50 1 060.12% 4 445.70 2 240.10 50.39%
31.05.2006 576.30 5 415.60 -4 839.30 -89.36% 2 808.60 -2 232.30 -79.48%
30.04.2006 5 415.60 2 474.60 2 941.00 118.85% 3 078.50 2 337.10 75.92%
31.03.2006 2 474.60 2 982.10 - 507.50 -17.02% 2 013.50 461.10 22.90%
28.02.2006 2 982.10 -1 976.20 4 958.30 - 250.90% 3 090.20 - 108.10 -3.50%
31.01.2006 -1 976.20 1 092.20 -3 068.40 - 280.94% 984.70 -2 960.90 - 300.69%
31.12.2005 1 092.20 4 147.40 -3 055.20 -73.67% -1 609.70 2 701.90 - 167.85%
30.11.2005 4 147.40 2 260.50 1 886.90 83.47% 1 545.90 2 601.50 168.28%
31.10.2005 2 260.50 3 427.50 -1 167.00 -34.05% 73.20 2 187.30 2 988.11%
30.09.2005 3 427.50 - 137.90 3 565.40 -2 585.50% 3 028.40 399.10 13.18%
31.08.2005 - 137.90 - 198.30 60.40 -30.46% 583.80 - 721.70 - 123.62%
31.07.2005 - 198.30 4 445.70 -4 644.00 - 104.46% -1 788.60 1 590.30 -88.91%
30.06.2005 4 445.70 2 808.60 1 637.10 58.29% 6 087.80 -1 642.10 -26.97%
31.05.2005 2 808.60 3 078.50 - 269.90 -8.77% 1 605.70 1 202.90 74.91%
30.04.2005 3 078.50 2 013.50 1 065.00 52.89% 3 233.50 - 155.00 -4.79%
31.03.2005 2 013.50 3 090.20 -1 076.70 -34.84% 299.40 1 714.10 572.51%
28.02.2005 3 090.20 984.70 2 105.50 213.82% 1 863.40 1 226.80 65.84%
31.01.2005 984.70 -1 609.70 2 594.40 - 161.17% 489.90 494.80 101.00%
31.12.2004 -1 609.70 1 545.90 -3 155.60 - 204.13% -3 373.30 1 763.60 -52.28%
30.11.2004 1 545.90 73.20 1 472.70 2 011.89% 3 397.90 -1 852.00 -54.50%
31.10.2004 73.20 3 028.40 -2 955.20 -97.58% 1 975.40 -1 902.20 -96.29%
30.09.2004 3 028.40 583.80 2 444.60 418.74% 1 116.60 1 911.80 171.22%
31.08.2004 583.80 -1 788.60 2 372.40 - 132.64% 2 062.70 -1 478.90 -71.70%
31.07.2004 -1 788.60 6 087.80 -7 876.40 - 129.38% 981.40 -2 770.00 - 282.25%
30.06.2004 6 087.80 1 605.70 4 482.10 279.14% 3 795.80 2 292.00 60.38%
31.05.2004 1 605.70 3 233.50 -1 627.80 -50.34% 2 915.70 -1 310.00 -44.93%
30.04.2004 3 233.50 299.40 2 934.10 979.99% 2 601.70 631.80 24.28%
31.03.2004 299.40 1 863.40 -1 564.00 -83.93% 4 173.00 -3 873.60 -92.83%
29.02.2004 1 863.40 489.90 1 373.50 280.36% 4 089.20 -2 225.80 -54.43%
31.01.2004 489.90 -3 373.30 3 863.20 - 114.52% - 188.50 678.40 - 359.89%
31.12.2003 -3 373.30 3 397.90 -6 771.20 - 199.28% - 795.90 -2 577.40 323.83%
30.11.2003 3 397.90 1 975.40 1 422.50 72.01% 3 456.80 -58.90 -1.70%
31.10.2003 1 975.40 1 116.60 858.80 76.91% 2 989.80 -1 014.40 -33.93%
30.09.2003 1 116.60 2 062.70 - 946.10 -45.87% 1 651.70 - 535.10 -32.40%
31.08.2003 2 062.70 981.40 1 081.30 110.18% 4 878.70 -2 816.00 -57.72%
31.07.2003 981.40 3 795.80 -2 814.40 -74.15% -2 872.80 3 854.20 - 134.16%
30.06.2003 3 795.80 2 915.70 880.10 30.18% 3 632.20 163.60 4.50%
31.05.2003 2 915.70 2 601.70 314.00 12.07% 1 606.50 1 309.20 81.49%
30.04.2003 2 601.70 4 173.00 -1 571.30 -37.65% 489.00 2 112.70 432.04%
31.03.2003 4 173.00 4 089.20 83.80 2.05% 515.10 3 657.90 710.13%
28.02.2003 4 089.20 - 188.50 4 277.70 -2 269.34% 2 344.50 1 744.70 74.42%
31.01.2003 - 188.50 - 795.90 607.40 -76.32% - - -
31.12.2002 - 795.90 3 456.80 -4 252.70 - 123.02% - - -
30.11.2002 3 456.80 2 989.80 467.00 15.62% - - -
31.10.2002 2 989.80 1 651.70 1 338.10 81.01% - - -
30.09.2002 1 651.70 4 878.70 -3 227.00 -66.14% - - -
31.08.2002 4 878.70 -2 872.80 7 751.50 - 269.82% - - -
31.07.2002 -2 872.80 3 632.20 -6 505.00 - 179.09% - - -
30.06.2002 3 632.20 1 606.50 2 025.70 126.09% - - -
31.05.2002 1 606.50 489.00 1 117.50 228.53% - - -
30.04.2002 489.00 515.10 -26.10 -5.07% - - -
31.03.2002 515.10 2 344.50 -1 829.40 -78.03% - - -
28.02.2002 2 344.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Currency in circulation - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.