Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Currency in circulation - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 467 810.50
Min 31.01.2002 201 458.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 467 810.50 460 155.20 7 655.30 1.66% 440 320.00 27 490.50 6.24%
30.11.2014 460 155.20 454 680.50 5 474.70 1.20% 435 309.60 24 845.60 5.71%
31.10.2014 454 680.50 450 377.00 4 303.50 0.96% 430 189.80 24 490.70 5.69%
30.09.2014 450 377.00 449 531.40 845.60 0.19% 428 108.10 22 268.90 5.20%
31.08.2014 449 531.40 452 771.30 -3 239.90 -0.72% 427 391.80 22 139.60 5.18%
31.07.2014 452 771.30 444 057.80 8 713.50 1.96% 426 960.00 25 811.30 6.05%
30.06.2014 444 057.80 441 903.70 2 154.10 0.49% 428 319.60 15 738.20 3.67%
31.05.2014 441 903.70 442 210.20 - 306.50 -0.07% 425 872.70 16 031.00 3.76%
30.04.2014 442 210.20 434 642.70 7 567.50 1.74% 425 427.50 16 782.70 3.94%
31.03.2014 434 642.70 434 721.90 -79.20 -0.02% 420 289.50 14 353.20 3.42%
28.02.2014 434 721.90 433 928.60 793.30 0.18% 417 429.30 17 292.60 4.14%
31.01.2014 433 928.60 440 320.00 -6 391.40 -1.45% 416 547.60 17 381.00 4.17%
31.12.2013 440 320.00 435 309.60 5 010.40 1.15% 421 426.40 18 893.60 4.48%
30.11.2013 435 309.60 430 189.80 5 119.80 1.19% 416 591.50 18 718.10 4.49%
31.10.2013 430 189.80 428 108.10 2 081.70 0.49% 412 523.20 17 666.60 4.28%
30.09.2013 428 108.10 427 391.80 716.30 0.17% 414 431.20 13 676.90 3.30%
31.08.2013 427 391.80 426 960.00 431.80 0.10% 410 881.30 16 510.50 4.02%
31.07.2013 426 960.00 428 319.60 -1 359.60 -0.32% 411 531.30 15 428.70 3.75%
30.06.2013 428 319.60 425 872.70 2 446.90 0.57% 413 846.70 14 472.90 3.50%
31.05.2013 425 872.70 425 427.50 445.20 0.10% 411 199.90 14 672.80 3.57%
30.04.2013 425 427.50 420 289.50 5 138.00 1.22% 411 839.60 13 587.90 3.30%
31.03.2013 420 289.50 417 429.30 2 860.20 0.69% 407 491.90 12 797.60 3.14%
28.02.2013 417 429.30 416 547.60 881.70 0.21% 406 941.50 10 487.80 2.58%
31.01.2013 416 547.60 421 426.40 -4 878.80 -1.16% 406 456.60 10 091.00 2.48%
31.12.2012 421 426.40 416 591.50 4 834.90 1.16% 410 933.20 10 493.20 2.55%
30.11.2012 416 591.50 412 523.20 4 068.30 0.99% 403 851.90 12 739.60 3.15%
31.10.2012 412 523.20 414 431.20 -1 908.00 -0.46% 399 710.40 12 812.80 3.21%
30.09.2012 414 431.20 410 881.30 3 549.90 0.86% 397 153.40 17 277.80 4.35%
31.08.2012 410 881.30 411 531.30 - 650.00 -0.16% 391 714.20 19 167.10 4.89%
31.07.2012 411 531.30 413 846.70 -2 315.40 -0.56% 391 904.30 19 627.00 5.01%
30.06.2012 413 846.70 411 199.90 2 646.80 0.64% 393 378.70 20 468.00 5.20%
31.05.2012 411 199.90 411 839.60 - 639.70 -0.16% 388 850.90 22 349.00 5.75%
30.04.2012 411 839.60 407 491.90 4 347.70 1.07% 389 796.20 22 043.40 5.66%
31.03.2012 407 491.90 406 941.50 550.40 0.14% 385 099.40 22 392.50 5.81%
29.02.2012 406 941.50 406 456.60 484.90 0.12% 386 329.80 20 611.70 5.34%
31.01.2012 406 456.60 410 933.20 -4 476.60 -1.09% 385 054.60 21 402.00 5.56%
31.12.2011 410 933.20 403 851.90 7 081.30 1.75% 390 804.50 20 128.70 5.15%
30.11.2011 403 851.90 399 710.40 4 141.50 1.04% 387 047.50 16 804.40 4.34%
31.10.2011 399 710.40 397 153.40 2 557.00 0.64% 384 821.00 14 889.40 3.87%
30.09.2011 397 153.40 391 714.20 5 439.20 1.39% 384 861.20 12 292.20 3.19%
31.08.2011 391 714.20 391 904.30 - 190.10 -0.05% 381 208.20 10 506.00 2.76%
31.07.2011 391 904.30 393 378.70 -1 474.40 -0.37% 383 151.20 8 753.10 2.28%
30.06.2011 393 378.70 388 850.90 4 527.80 1.16% 384 511.90 8 866.80 2.31%
31.05.2011 388 850.90 389 796.20 - 945.30 -0.24% 382 823.60 6 027.30 1.57%
30.04.2011 389 796.20 385 099.40 4 696.80 1.22% 380 924.50 8 871.70 2.33%
31.03.2011 385 099.40 386 329.80 -1 230.40 -0.32% 379 257.60 5 841.80 1.54%
28.02.2011 386 329.80 385 054.60 1 275.20 0.33% 380 987.10 5 342.70 1.40%
31.01.2011 385 054.60 390 804.50 -5 749.90 -1.47% 381 029.30 4 025.30 1.06%
31.12.2010 390 804.50 387 047.50 3 757.00 0.97% 386 472.60 4 331.90 1.12%
30.11.2010 387 047.50 384 821.00 2 226.50 0.58% 381 647.10 5 400.40 1.42%
31.10.2010 384 821.00 384 861.20 -40.20 -0.01% 380 865.30 3 955.70 1.04%
30.09.2010 384 861.20 381 208.20 3 653.00 0.96% 379 796.30 5 064.90 1.33%
31.08.2010 381 208.20 383 151.20 -1 943.00 -0.51% 379 198.60 2 009.60 0.53%
31.07.2010 383 151.20 384 511.90 -1 360.70 -0.35% 380 352.00 2 799.20 0.74%
30.06.2010 384 511.90 382 823.60 1 688.30 0.44% 384 052.80 459.10 0.12%
31.05.2010 382 823.60 380 924.50 1 899.10 0.50% 386 158.20 -3 334.60 -0.86%
30.04.2010 380 924.50 379 257.60 1 666.90 0.44% 390 051.50 -9 127.00 -2.34%
31.03.2010 379 257.60 380 987.10 -1 729.50 -0.45% 385 847.00 -6 589.40 -1.71%
28.02.2010 380 987.10 381 029.30 -42.20 -0.01% 390 131.50 -9 144.40 -2.34%
31.01.2010 381 029.30 386 472.60 -5 443.30 -1.41% 389 471.30 -8 442.00 -2.17%
31.12.2009 386 472.60 381 647.10 4 825.50 1.26% 398 536.20 -12 063.60 -3.03%
30.11.2009 381 647.10 380 865.30 781.80 0.21% 395 153.70 -13 506.60 -3.42%
31.10.2009 380 865.30 379 796.30 1 069.00 0.28% 394 718.50 -13 853.20 -3.51%
30.09.2009 379 796.30 379 198.60 597.70 0.16% 355 273.50 24 522.80 6.90%
31.08.2009 379 198.60 380 352.00 -1 153.40 -0.30% 352 037.90 27 160.70 7.72%
31.07.2009 380 352.00 384 052.80 -3 700.80 -0.96% 350 490.30 29 861.70 8.52%
30.06.2009 384 052.80 386 158.20 -2 105.40 -0.55% 351 121.10 32 931.70 9.38%
31.05.2009 386 158.20 390 051.50 -3 893.30 -1.00% 352 793.50 33 364.70 9.46%
30.04.2009 390 051.50 385 847.00 4 204.50 1.09% 352 670.40 37 381.10 10.60%
31.03.2009 385 847.00 390 131.50 -4 284.50 -1.10% 345 355.20 40 491.80 11.72%
28.02.2009 390 131.50 389 471.30 660.20 0.17% 346 493.80 43 637.70 12.59%
31.01.2009 389 471.30 398 536.20 -9 064.90 -2.27% 344 938.80 44 532.50 12.91%
31.12.2008 398 536.20 395 153.70 3 382.50 0.86% 353 089.60 45 446.60 12.87%
30.11.2008 395 153.70 394 718.50 435.20 0.11% 345 970.50 49 183.20 14.22%
31.10.2008 394 718.50 355 273.50 39 445.00 11.10% 339 071.80 55 646.70 16.41%
30.09.2008 355 273.50 352 037.90 3 235.60 0.92% 340 723.50 14 550.00 4.27%
31.08.2008 352 037.90 350 490.30 1 547.60 0.44% 335 893.20 16 144.70 4.81%
31.07.2008 350 490.30 351 121.10 - 630.80 -0.18% 334 797.40 15 692.90 4.69%
30.06.2008 351 121.10 352 793.50 -1 672.40 -0.47% 335 826.10 15 295.00 4.55%
31.05.2008 352 793.50 352 670.40 123.10 0.03% 330 990.10 21 803.40 6.59%
30.04.2008 352 670.40 345 355.20 7 315.20 2.12% 328 182.80 24 487.60 7.46%
31.03.2008 345 355.20 346 493.80 -1 138.60 -0.33% 321 017.90 24 337.30 7.58%
29.02.2008 346 493.80 344 938.80 1 555.00 0.45% 317 011.60 29 482.20 9.30%
31.01.2008 344 938.80 353 089.60 -8 150.80 -2.31% 313 010.40 31 928.40 10.20%
31.12.2007 353 089.60 345 970.50 7 119.10 2.06% 321 495.30 31 594.30 9.83%
30.11.2007 345 970.50 339 071.80 6 898.70 2.03% 314 074.30 31 896.20 10.16%
31.10.2007 339 071.80 340 723.50 -1 651.70 -0.48% 308 135.30 30 936.50 10.04%
30.09.2007 340 723.50 335 893.20 4 830.30 1.44% 307 874.30 32 849.20 10.67%
31.08.2007 335 893.20 334 797.40 1 095.80 0.33% 302 876.50 33 016.70 10.90%
31.07.2007 334 797.40 335 826.10 -1 028.70 -0.31% 300 432.70 34 364.70 11.44%
30.06.2007 335 826.10 330 990.10 4 836.00 1.46% 301 844.30 33 981.80 11.26%
31.05.2007 330 990.10 328 182.80 2 807.30 0.86% 294 515.90 36 474.20 12.38%
30.04.2007 328 182.80 321 017.90 7 164.90 2.23% 294 624.90 33 557.90 11.39%
31.03.2007 321 017.90 317 011.60 4 006.30 1.26% 287 614.80 33 403.10 11.61%
28.02.2007 317 011.60 313 010.40 4 001.20 1.28% 285 803.80 31 207.80 10.92%
31.01.2007 313 010.40 321 495.30 -8 484.90 -2.64% 283 467.80 29 542.60 10.42%
31.12.2006 321 495.30 314 074.30 7 421.00 2.36% 287 761.70 33 733.60 11.72%
30.11.2006 314 074.30 308 135.30 5 939.00 1.93% 284 004.50 30 069.80 10.59%
31.10.2006 308 135.30 307 874.30 261.00 0.08% 286 648.10 21 487.20 7.50%
30.09.2006 307 874.30 302 876.50 4 997.80 1.65% 282 085.00 25 789.30 9.14%
31.08.2006 302 876.50 300 432.70 2 443.80 0.81% 278 088.60 24 787.90 8.91%
31.07.2006 300 432.70 301 844.30 -1 411.60 -0.47% 279 202.20 21 230.50 7.60%
30.06.2006 301 844.30 294 515.90 7 328.40 2.49% 278 108.00 23 736.30 8.53%
31.05.2006 294 515.90 294 624.90 - 109.00 -0.04% 273 512.30 21 003.60 7.68%
30.04.2006 294 624.90 287 614.80 7 010.10 2.44% 270 084.20 24 540.70 9.09%
31.03.2006 287 614.80 285 803.80 1 811.00 0.63% 267 775.30 19 839.50 7.41%
28.02.2006 285 803.80 283 467.80 2 336.00 0.82% 265 851.50 19 952.30 7.50%
31.01.2006 283 467.80 287 761.70 -4 293.90 -1.49% 263 061.70 20 406.10 7.76%
31.12.2005 287 761.70 284 004.50 3 757.20 1.32% 263 341.10 24 420.60 9.27%
30.11.2005 284 004.50 286 648.10 -2 643.60 -0.92% 263 152.20 20 852.30 7.92%
31.10.2005 286 648.10 282 085.00 4 563.10 1.62% 261 465.90 25 182.20 9.63%
30.09.2005 282 085.00 278 088.60 3 996.40 1.44% 262 460.20 19 624.80 7.48%
31.08.2005 278 088.60 279 202.20 -1 113.60 -0.40% 259 310.80 18 777.80 7.24%
31.07.2005 279 202.20 278 108.00 1 094.20 0.39% 257 998.40 21 203.80 8.22%
30.06.2005 278 108.00 273 512.30 4 595.70 1.68% 259 105.30 19 002.70 7.33%
31.05.2005 273 512.30 270 084.20 3 428.10 1.27% 252 047.60 21 464.70 8.52%
30.04.2005 270 084.20 267 775.30 2 308.90 0.86% 250 766.40 19 317.80 7.70%
31.03.2005 267 775.30 265 851.50 1 923.80 0.72% 246 483.80 21 291.50 8.64%
28.02.2005 265 851.50 263 061.70 2 789.80 1.06% 248 322.10 17 529.40 7.06%
31.01.2005 263 061.70 263 341.10 - 279.40 -0.11% 246 035.60 17 026.10 6.92%
31.12.2004 263 341.10 263 152.20 188.90 0.07% 248 440.80 14 900.30 6.00%
30.11.2004 263 152.20 261 465.90 1 686.30 0.64% 247 710.20 15 442.00 6.23%
31.10.2004 261 465.90 262 460.20 - 994.30 -0.38% 244 337.10 17 128.80 7.01%
30.09.2004 262 460.20 259 310.80 3 149.40 1.21% 242 407.10 20 053.10 8.27%
31.08.2004 259 310.80 257 998.40 1 312.40 0.51% 240 273.30 19 037.50 7.92%
31.07.2004 257 998.40 259 105.30 -1 106.90 -0.43% 239 135.60 18 862.80 7.89%
30.06.2004 259 105.30 252 047.60 7 057.70 2.80% 239 568.50 19 536.80 8.15%
31.05.2004 252 047.60 250 766.40 1 281.20 0.51% 235 050.00 16 997.60 7.23%
30.04.2004 250 766.40 246 483.80 4 282.60 1.74% 232 263.50 18 502.90 7.97%
31.03.2004 246 483.80 248 322.10 -1 838.30 -0.74% 229 281.20 17 202.60 7.50%
29.02.2004 248 322.10 246 035.60 2 286.50 0.93% 224 374.70 23 947.40 10.67%
31.01.2004 246 035.60 248 440.80 -2 405.20 -0.97% 221 552.30 24 483.30 11.05%
31.12.2003 248 440.80 247 710.20 730.60 0.29% 225 474.30 22 966.50 10.19%
30.11.2003 247 710.20 244 337.10 3 373.10 1.38% 221 121.00 26 589.20 12.02%
31.10.2003 244 337.10 242 407.10 1 930.00 0.80% 218 105.70 26 231.40 12.03%
30.09.2003 242 407.10 240 273.30 2 133.80 0.89% 215 728.10 26 679.00 12.37%
31.08.2003 240 273.30 239 135.60 1 137.70 0.48% 212 420.80 27 852.50 13.11%
31.07.2003 239 135.60 239 568.50 - 432.90 -0.18% 207 487.70 31 647.90 15.25%
30.06.2003 239 568.50 235 050.00 4 518.50 1.92% 210 279.80 29 288.70 13.93%
31.05.2003 235 050.00 232 263.50 2 786.50 1.20% 206 404.90 28 645.10 13.88%
30.04.2003 232 263.50 229 281.20 2 982.30 1.30% 204 921.80 27 341.70 13.34%
31.03.2003 229 281.20 224 374.70 4 906.50 2.19% 204 060.40 25 220.80 12.36%
28.02.2003 224 374.70 221 552.30 2 822.40 1.27% 203 281.20 21 093.50 10.38%
31.01.2003 221 552.30 225 474.30 -3 922.00 -1.74% 201 458.90 20 093.40 9.97%
31.12.2002 225 474.30 221 121.00 4 353.30 1.97% - - -
30.11.2002 221 121.00 218 105.70 3 015.30 1.38% - - -
31.10.2002 218 105.70 215 728.10 2 377.60 1.10% - - -
30.09.2002 215 728.10 212 420.80 3 307.30 1.56% - - -
31.08.2002 212 420.80 207 487.70 4 933.10 2.38% - - -
31.07.2002 207 487.70 210 279.80 -2 792.10 -1.33% - - -
30.06.2002 210 279.80 206 404.90 3 874.90 1.88% - - -
31.05.2002 206 404.90 204 921.80 1 483.10 0.72% - - -
30.04.2002 204 921.80 204 060.40 861.40 0.42% - - -
31.03.2002 204 060.40 203 281.20 779.20 0.38% - - -
28.02.2002 203 281.20 201 458.90 1 822.30 0.90% - - -
31.01.2002 201 458.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Currency in circulation - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Currency in circulation (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M1 - Currency in circulation (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (monthly growth rates) %)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.