Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.10.2023 Úrokové sazby na finančním trhu: Úrokový diferenciál 12M PRIBOR CZK - 12M EURIBOR EUR, Míra v %, Procenta, Denní
20.09.2023 Úrokové sazby na finančním trhu: Úrokový diferenciál 12M PRIBOR CZK - 12M LIBOR USD, Míra v %, Procenta, Denní
31.01.2024 Úrokové sazby na finančním trhu: Sazba 12M PRIBOR, Míra v %, Procenta, Denní
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury

Graf hodnot, Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2019 35 326.00
Min 30.06.2016 17 089.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 25 670.00 25 547.00 123.00 0.48% 35 326.00 -9 656.00 -27.33%
31.03.2020 25 547.00 27 091.00 -1 544.00 -5.70% 33 757.00 -8 210.00 -24.32%
31.12.2019 27 091.00 33 758.00 -6 667.00 -19.75% 32 137.00 -5 046.00 -15.70%
30.09.2019 33 758.00 35 326.00 -1 568.00 -4.44% 26 181.00 7 577.00 28.94%
30.06.2019 35 326.00 33 757.00 1 569.00 4.65% 26 973.00 8 353.00 30.97%
31.03.2019 33 757.00 32 137.00 1 620.00 5.04% 27 827.00 5 930.00 21.31%
31.12.2018 32 137.00 26 181.00 5 956.00 22.75% 27 013.00 5 124.00 18.97%
30.09.2018 26 181.00 26 973.00 - 792.00 -2.94% 25 133.00 1 048.00 4.17%
30.06.2018 26 973.00 27 827.00 - 854.00 -3.07% 25 027.00 1 946.00 7.78%
31.03.2018 27 827.00 27 013.00 814.00 3.01% 27 205.00 622.00 2.29%
31.12.2017 27 013.00 25 133.00 1 880.00 7.48% 24 714.00 2 299.00 9.30%
30.09.2017 25 133.00 25 027.00 106.00 0.42% 25 592.00 - 459.00 -1.79%
30.06.2017 25 027.00 27 205.00 -2 178.00 -8.01% 17 089.00 7 938.00 46.45%
31.03.2017 27 205.00 24 714.00 2 491.00 10.08% 18 161.00 9 044.00 49.80%
31.12.2016 24 714.00 25 592.00 - 878.00 -3.43% 19 739.00 4 975.00 25.20%
30.09.2016 25 592.00 17 089.00 8 503.00 49.76% 21 373.00 4 219.00 19.74%
30.06.2016 17 089.00 18 161.00 -1 072.00 -5.90% 27 345.00 -10 256.00 -37.51%
31.03.2016 18 161.00 19 739.00 -1 578.00 -7.99% 26 741.00 -8 580.00 -32.09%
31.12.2015 19 739.00 21 373.00 -1 634.00 -7.65% 22 798.00 -3 059.00 -13.42%
30.09.2015 21 373.00 27 345.00 -5 972.00 -21.84% 27 171.00 -5 798.00 -21.34%
30.06.2015 27 345.00 26 741.00 604.00 2.26% 27 538.00 - 193.00 -0.70%
31.03.2015 26 741.00 22 798.00 3 943.00 17.30% 28 781.00 -2 040.00 -7.09%
31.12.2014 22 798.00 27 171.00 -4 373.00 -16.09% 28 621.00 -5 823.00 -20.35%
30.09.2014 27 171.00 27 538.00 - 367.00 -1.33% 27 354.00 - 183.00 -0.67%
30.06.2014 27 538.00 28 781.00 -1 243.00 -4.32% 22 479.00 5 059.00 22.51%
31.03.2014 28 781.00 28 621.00 160.00 0.56% 18 788.00 9 993.00 53.19%
31.12.2013 28 621.00 27 354.00 1 267.00 4.63% 20 397.00 8 224.00 40.32%
30.09.2013 27 354.00 22 479.00 4 875.00 21.69% 22 328.00 5 026.00 22.51%
30.06.2013 22 479.00 18 788.00 3 691.00 19.65% 24 546.00 -2 067.00 -8.42%
31.03.2013 18 788.00 20 397.00 -1 609.00 -7.89% 24 293.00 -5 505.00 -22.66%
31.12.2012 20 397.00 22 328.00 -1 931.00 -8.65% 24 248.00 -3 851.00 -15.88%
30.09.2012 22 328.00 24 546.00 -2 218.00 -9.04% 23 293.00 - 965.00 -4.14%
30.06.2012 24 546.00 24 293.00 253.00 1.04% 26 127.00 -1 581.00 -6.05%
31.03.2012 24 293.00 24 248.00 45.00 0.19% 24 077.00 216.00 0.90%
31.12.2011 24 248.00 23 293.00 955.00 4.10% 27 348.00 -3 100.00 -11.34%
30.09.2011 23 293.00 26 127.00 -2 834.00 -10.85% 27 724.00 -4 431.00 -15.98%
30.06.2011 26 127.00 24 077.00 2 050.00 8.51% 28 979.00 -2 852.00 -9.84%
31.03.2011 24 077.00 27 348.00 -3 271.00 -11.96% 24 880.00 - 803.00 -3.23%
31.12.2010 27 348.00 27 724.00 - 376.00 -1.36% - - -
30.09.2010 27 724.00 28 979.00 -1 255.00 -4.33% - - -
30.06.2010 28 979.00 24 880.00 4 099.00 16.48% - - -
31.03.2010 24 880.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to households (levels) - CZK)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.