Loans to non-financial corporations (levels) - CZK - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to non-financial corporations (levels) - CZK v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
- Strukturální indikátory bydlení: Roční, Podíl nájemních bytů - z toho: soukromé nájemné (%)

Loans to non-financial corporations (levels) - CZK - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations - total 737 887.00 739 590.00 -0.23% 759 205.00 -2.81%
IND2 Original maturity up to 1Y and without agreed maturity 166 057.00 170 033.00 -2.34% 184 855.00 -10.17%
IND3 Original maturity over 1Y - total 571 830.00 569 557.00 0.40% 574 349.00 -0.44%
IND4 Original maturity over 1Y and with remaining maturity up to 1Y 63 025.00 76 418.00 -17.53% 67 503.00 -6.63%
IND5 Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating 25 670.00 25 547.00 0.48% 35 326.00 -27.33%
IND6 Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months 17 400.00 13 377.00 30.07% 8 646.00 101.25%
IND7 Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating 295 382.00 287 609.00 2.70% 308 265.00 -4.18%
IND8 Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months 12 835.00 10 685.00 20.12% 10 918.00 17.56%
IND9 Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset after period of 24M 157 519.00 155 921.00 1.02% 143 692.00 9.62%

Non-financial corporations - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 737 887.00
31.03.2020 739 590.00
31.12.2019 747 575.00
30.09.2019 759 943.00
30.06.2019 759 205.00
31.03.2019 749 443.00
31.12.2018 746 224.00
30.09.2018 761 798.00
30.06.2018 744 321.00
31.03.2018 730 543.00
Další »
Non-financial corporations - total,Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Original maturity up to 1Y and without agreed maturity

ObdobíHodnota
30.06.2020 166 057.00
31.03.2020 170 033.00
31.12.2019 169 447.00
30.09.2019 183 065.00
30.06.2019 184 855.00
31.03.2019 178 288.00
31.12.2018 174 442.00
30.09.2018 187 694.00
30.06.2018 181 771.00
31.03.2018 181 536.00
Další »
Original maturity up to 1Y and without agreed maturity,Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Original maturity over 1Y - total

ObdobíHodnota
30.06.2020 571 830.00
31.03.2020 569 557.00
31.12.2019 578 129.00
30.09.2019 576 877.00
30.06.2019 574 349.00
31.03.2019 571 155.00
31.12.2018 571 782.00
30.09.2018 574 104.00
30.06.2018 562 551.00
31.03.2018 549 007.00
Další »
Original maturity over 1Y - total,Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Original maturity over 1Y and with remaining maturity up to 1Y

ObdobíHodnota
30.06.2020 63 025.00
31.03.2020 76 418.00
31.12.2019 74 937.00
30.09.2019 69 019.00
30.06.2019 67 503.00
31.03.2019 66 160.00
31.12.2018 70 738.00
30.09.2018 70 436.00
30.06.2018 66 466.00
31.03.2018 64 468.00
Další »
Original maturity over 1Y and with remaining maturity up to 1Y,Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating

ObdobíHodnota
30.06.2020 25 670.00
31.03.2020 25 547.00
31.12.2019 27 091.00
30.09.2019 33 758.00
30.06.2019 35 326.00
31.03.2019 33 757.00
31.12.2018 32 137.00
30.09.2018 26 181.00
30.06.2018 26 973.00
31.03.2018 27 827.00
Další »
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the next 12M and floating,Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months

ObdobíHodnota
30.06.2020 17 400.00
31.03.2020 13 377.00
31.12.2019 12 389.00
30.09.2019 8 394.00
30.06.2019 8 646.00
31.03.2019 9 126.00
31.12.2018 7 929.00
30.09.2018 8 252.00
30.06.2018 7 582.00
31.03.2018 7 274.00
Další »
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 1Y up to 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months,Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating

ObdobíHodnota
30.06.2020 295 382.00
31.03.2020 287 609.00
31.12.2019 295 880.00
30.09.2019 306 018.00
30.06.2019 308 265.00
31.03.2019 309 106.00
31.12.2018 314 231.00
30.09.2018 322 357.00
30.06.2018 319 720.00
31.03.2018 308 290.00
Další »
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating,Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months

ObdobíHodnota
30.06.2020 12 835.00
31.03.2020 10 685.00
31.12.2019 10 697.00
30.09.2019 10 202.00
30.06.2019 10 918.00
31.03.2019 11 132.00
31.12.2018 10 619.00
30.09.2018 11 153.00
30.06.2018 10 735.00
31.03.2018 10 588.00
Další »
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the period from 12 to 24 months,Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset after period of 24M

ObdobíHodnota
30.06.2020 157 519.00
31.03.2020 155 921.00
31.12.2019 157 135.00
30.09.2019 149 487.00
30.06.2019 143 692.00
31.03.2019 141 874.00
31.12.2018 136 128.00
30.09.2018 135 725.00
30.06.2018 131 074.00
31.03.2018 130 559.00
Další »
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset after period of 24M,Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.