Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Loans to residents - Other residents - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 2 320 503.50
Min 31.07.2002 698 321.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 2 320 503.50 2 303 075.50 17 428.00 0.76% 2 214 642.30 105 861.20 4.78%
30.04.2015 2 303 075.50 2 291 684.20 11 391.30 0.50% 2 207 451.40 95 624.10 4.33%
31.03.2015 2 291 684.20 2 287 748.00 3 936.20 0.17% 2 201 192.90 90 491.30 4.11%
28.02.2015 2 287 748.00 2 283 132.00 4 616.00 0.20% 2 195 655.20 92 092.80 4.19%
31.01.2015 2 283 132.00 2 282 446.90 685.10 0.03% 2 200 647.40 82 484.60 3.75%
31.12.2014 2 282 446.90 2 264 254.30 18 192.60 0.80% 2 201 993.60 80 453.30 3.65%
30.11.2014 2 264 254.30 2 256 081.50 8 172.80 0.36% 2 209 494.70 54 759.60 2.48%
31.10.2014 2 256 081.50 2 236 693.20 19 388.30 0.87% 2 175 356.20 80 725.30 3.71%
30.09.2014 2 236 693.20 2 229 606.10 7 087.10 0.32% 2 169 528.80 67 164.40 3.10%
31.08.2014 2 229 606.10 2 230 460.40 - 854.30 -0.04% 2 159 474.60 70 131.50 3.25%
31.07.2014 2 230 460.40 2 226 907.20 3 553.20 0.16% 2 148 209.90 82 250.50 3.83%
30.06.2014 2 226 907.20 2 214 642.30 12 264.90 0.55% 2 146 658.20 80 249.00 3.74%
31.05.2014 2 214 642.30 2 207 451.40 7 190.90 0.33% 2 133 255.50 81 386.80 3.82%
30.04.2014 2 207 451.40 2 201 192.90 6 258.50 0.28% 2 136 572.60 70 878.80 3.32%
31.03.2014 2 201 192.90 2 195 655.20 5 537.70 0.25% 2 146 379.50 54 813.40 2.55%
28.02.2014 2 195 655.20 2 200 647.40 -4 992.20 -0.23% 2 138 781.80 56 873.40 2.66%
31.01.2014 2 200 647.40 2 201 993.60 -1 346.20 -0.06% 2 137 002.70 63 644.70 2.98%
31.12.2013 2 201 993.60 2 209 494.70 -7 501.10 -0.34% 2 123 641.50 78 352.10 3.69%
30.11.2013 2 209 494.70 2 175 356.20 34 138.50 1.57% 2 117 095.80 92 398.90 4.36%
31.10.2013 2 175 356.20 2 169 528.80 5 827.40 0.27% 2 111 078.00 64 278.20 3.04%
30.09.2013 2 169 528.80 2 159 474.60 10 054.20 0.47% 2 109 138.70 60 390.10 2.86%
31.08.2013 2 159 474.60 2 148 209.90 11 264.70 0.52% 2 102 213.80 57 260.80 2.72%
31.07.2013 2 148 209.90 2 146 658.20 1 551.70 0.07% 2 103 159.90 45 050.00 2.14%
30.06.2013 2 146 658.20 2 133 255.50 13 402.70 0.63% 2 098 378.60 48 279.60 2.30%
31.05.2013 2 133 255.50 2 136 572.60 -3 317.10 -0.16% 2 092 250.80 41 004.70 1.96%
30.04.2013 2 136 572.60 2 146 379.50 -9 806.90 -0.46% 2 078 504.40 58 068.20 2.79%
31.03.2013 2 146 379.50 2 138 781.80 7 597.70 0.36% 2 076 774.90 69 604.60 3.35%
28.02.2013 2 138 781.80 2 137 002.70 1 779.10 0.08% 2 074 410.70 64 371.10 3.10%
31.01.2013 2 137 002.70 2 123 641.50 13 361.20 0.63% 2 072 022.00 64 980.70 3.14%
31.12.2012 2 123 641.50 2 117 095.80 6 545.70 0.31% 2 069 727.50 53 914.00 2.60%
30.11.2012 2 117 095.80 2 111 078.00 6 017.80 0.28% 2 070 789.20 46 306.60 2.24%
31.10.2012 2 111 078.00 2 109 138.70 1 939.30 0.09% 2 058 422.10 52 655.90 2.56%
30.09.2012 2 109 138.70 2 102 213.80 6 924.90 0.33% 2 045 433.30 63 705.40 3.11%
31.08.2012 2 102 213.80 2 103 159.90 - 946.10 -0.04% 2 031 812.90 70 400.90 3.46%
31.07.2012 2 103 159.90 2 098 378.60 4 781.30 0.23% 2 026 925.70 76 234.20 3.76%
30.06.2012 2 098 378.60 2 092 250.80 6 127.80 0.29% 2 013 411.80 84 966.80 4.22%
31.05.2012 2 092 250.80 2 078 504.40 13 746.40 0.66% 2 002 886.90 89 363.90 4.46%
30.04.2012 2 078 504.40 2 076 774.90 1 729.50 0.08% 1 992 461.80 86 042.60 4.32%
31.03.2012 2 076 774.90 2 074 410.70 2 364.20 0.11% 1 976 791.20 99 983.70 5.06%
29.02.2012 2 074 410.70 2 072 022.00 2 388.70 0.12% 1 968 721.70 105 689.00 5.37%
31.01.2012 2 072 022.00 2 069 727.50 2 294.50 0.11% 1 965 310.20 106 711.80 5.43%
31.12.2011 2 069 727.50 2 070 789.20 -1 061.70 -0.05% 1 962 292.10 107 435.40 5.47%
30.11.2011 2 070 789.20 2 058 422.10 12 367.10 0.60% 1 961 763.60 109 025.60 5.56%
31.10.2011 2 058 422.10 2 045 433.30 12 988.80 0.64% 1 954 493.30 103 928.80 5.32%
30.09.2011 2 045 433.30 2 031 812.90 13 620.40 0.67% 1 938 440.30 106 993.00 5.52%
31.08.2011 2 031 812.90 2 026 925.70 4 887.20 0.24% 1 929 231.80 102 581.10 5.32%
31.07.2011 2 026 925.70 2 013 411.80 13 513.90 0.67% 1 918 461.00 108 464.70 5.65%
30.06.2011 2 013 411.80 2 002 886.90 10 524.90 0.53% 1 915 668.80 97 743.00 5.10%
31.05.2011 2 002 886.90 1 992 461.80 10 425.10 0.52% 1 903 376.40 99 510.50 5.23%
30.04.2011 1 992 461.80 1 976 791.20 15 670.60 0.79% 1 895 537.80 96 924.00 5.11%
31.03.2011 1 976 791.20 1 968 721.70 8 069.50 0.41% 1 894 327.20 82 464.00 4.35%
28.02.2011 1 968 721.70 1 965 310.20 3 411.50 0.17% 1 896 653.60 72 068.10 3.80%
31.01.2011 1 965 310.20 1 962 292.10 3 018.10 0.15% 1 903 687.80 61 622.40 3.24%
31.12.2010 1 962 292.10 1 961 763.60 528.50 0.03% 1 905 055.60 57 236.50 3.00%
30.11.2010 1 961 763.60 1 954 493.30 7 270.30 0.37% 1 914 626.30 47 137.30 2.46%
31.10.2010 1 954 493.30 1 938 440.30 16 053.00 0.83% 1 914 436.40 40 056.90 2.09%
30.09.2010 1 938 440.30 1 929 231.80 9 208.50 0.48% 1 912 445.50 25 994.80 1.36%
31.08.2010 1 929 231.80 1 918 461.00 10 770.80 0.56% 1 907 141.00 22 090.80 1.16%
31.07.2010 1 918 461.00 1 915 668.80 2 792.20 0.15% 1 904 623.50 13 837.50 0.73%
30.06.2010 1 915 668.80 1 903 376.40 12 292.40 0.65% 1 908 419.20 7 249.60 0.38%
31.05.2010 1 903 376.40 1 895 537.80 7 838.60 0.41% 1 899 386.30 3 990.10 0.21%
30.04.2010 1 895 537.80 1 894 327.20 1 210.60 0.06% 1 899 832.10 -4 294.30 -0.23%
31.03.2010 1 894 327.20 1 896 653.60 -2 326.40 -0.12% 1 896 119.70 -1 792.50 -0.09%
28.02.2010 1 896 653.60 1 903 687.80 -7 034.20 -0.37% 1 898 421.70 -1 768.10 -0.09%
31.01.2010 1 903 687.80 1 905 055.60 -1 367.80 -0.07% 1 898 217.80 5 470.00 0.29%
31.12.2009 1 905 055.60 1 914 626.30 -9 570.70 -0.50% 1 889 846.80 15 208.80 0.80%
30.11.2009 1 914 626.30 1 914 436.40 189.90 0.01% 1 889 841.40 24 784.90 1.31%
31.10.2009 1 914 436.40 1 912 445.50 1 990.90 0.10% 1 876 645.30 37 791.10 2.01%
30.09.2009 1 912 445.50 1 907 141.00 5 304.50 0.28% 1 860 918.30 51 527.20 2.77%
31.08.2009 1 907 141.00 1 904 623.50 2 517.50 0.13% 1 826 323.60 80 817.40 4.43%
31.07.2009 1 904 623.50 1 908 419.20 -3 795.70 -0.20% 1 793 367.60 111 255.90 6.20%
30.06.2009 1 908 419.20 1 899 386.30 9 032.90 0.48% 1 779 214.60 129 204.60 7.26%
31.05.2009 1 899 386.30 1 899 832.10 - 445.80 -0.02% 1 734 908.80 164 477.50 9.48%
30.04.2009 1 899 832.10 1 896 119.70 3 712.40 0.20% 1 702 737.40 197 094.70 11.58%
31.03.2009 1 896 119.70 1 898 421.70 -2 302.00 -0.12% 1 673 829.50 222 290.20 13.28%
28.02.2009 1 898 421.70 1 898 217.80 203.90 0.01% 1 647 803.00 250 618.70 15.21%
31.01.2009 1 898 217.80 1 889 846.80 8 371.00 0.44% 1 637 420.70 260 797.10 15.93%
31.12.2008 1 889 846.80 1 889 841.40 5.40 0.00% 1 628 154.90 261 691.90 16.07%
30.11.2008 1 889 841.40 1 876 645.30 13 196.10 0.70% 1 593 436.90 296 404.50 18.60%
31.10.2008 1 876 645.30 1 860 918.30 15 727.00 0.85% 1 565 800.30 310 845.00 19.85%
30.09.2008 1 860 918.30 1 826 323.60 34 594.70 1.89% 1 534 769.40 326 148.90 21.25%
31.08.2008 1 826 323.60 1 793 367.60 32 956.00 1.84% 1 499 364.80 326 958.80 21.81%
31.07.2008 1 793 367.60 1 779 214.60 14 153.00 0.80% 1 470 130.20 323 237.40 21.99%
30.06.2008 1 779 214.60 1 734 908.80 44 305.80 2.55% 1 437 863.60 341 351.00 23.74%
31.05.2008 1 734 908.80 1 702 737.40 32 171.40 1.89% 1 394 862.50 340 046.30 24.38%
30.04.2008 1 702 737.40 1 673 829.50 28 907.90 1.73% 1 365 727.40 337 010.00 24.68%
31.03.2008 1 673 829.50 1 647 803.00 26 026.50 1.58% 1 338 851.80 334 977.70 25.02%
29.02.2008 1 647 803.00 1 637 420.70 10 382.30 0.63% 1 312 291.10 335 511.90 25.57%
31.01.2008 1 637 420.70 1 628 154.90 9 265.80 0.57% 1 299 375.80 338 044.90 26.02%
31.12.2007 1 628 154.90 1 593 436.90 34 718.00 2.18% 1 286 117.80 342 037.10 26.59%
30.11.2007 1 593 436.90 1 565 800.30 27 636.60 1.76% 1 281 448.40 311 988.50 24.35%
31.10.2007 1 565 800.30 1 534 769.40 31 030.90 2.02% 1 253 445.40 312 354.90 24.92%
30.09.2007 1 534 769.40 1 499 364.80 35 404.60 2.36% 1 235 989.00 298 780.40 24.17%
31.08.2007 1 499 364.80 1 470 130.20 29 234.60 1.99% 1 212 428.00 286 936.80 23.67%
31.07.2007 1 470 130.20 1 437 863.60 32 266.60 2.24% 1 199 170.10 270 960.10 22.60%
30.06.2007 1 437 863.60 1 394 862.50 43 001.10 3.08% 1 177 931.90 259 931.70 22.07%
31.05.2007 1 394 862.50 1 365 727.40 29 135.10 2.13% 1 152 845.70 242 016.80 20.99%
30.04.2007 1 365 727.40 1 338 851.80 26 875.60 2.01% 1 128 669.20 237 058.20 21.00%
31.03.2007 1 338 851.80 1 312 291.10 26 560.70 2.02% 1 108 760.70 230 091.10 20.75%
28.02.2007 1 312 291.10 1 299 375.80 12 915.30 0.99% 1 091 102.10 221 189.00 20.27%
31.01.2007 1 299 375.80 1 286 117.80 13 258.00 1.03% 1 076 639.10 222 736.70 20.69%
31.12.2006 1 286 117.80 1 281 448.40 4 669.40 0.36% 1 067 510.60 218 607.20 20.48%
30.11.2006 1 281 448.40 1 253 445.40 28 003.00 2.23% 1 056 166.60 225 281.80 21.33%
31.10.2006 1 253 445.40 1 235 989.00 17 456.40 1.41% 1 044 091.00 209 354.40 20.05%
30.09.2006 1 235 989.00 1 212 428.00 23 561.00 1.94% 1 026 853.90 209 135.10 20.37%
31.08.2006 1 212 428.00 1 199 170.10 13 257.90 1.11% 1 007 990.00 204 438.00 20.28%
31.07.2006 1 199 170.10 1 177 931.90 21 238.20 1.80% 985 345.40 213 824.70 21.70%
30.06.2006 1 177 931.90 1 152 845.70 25 086.20 2.18% 977 736.20 200 195.70 20.48%
31.05.2006 1 152 845.70 1 128 669.20 24 176.50 2.14% 950 965.00 201 880.70 21.23%
30.04.2006 1 128 669.20 1 108 760.70 19 908.50 1.80% 936 438.50 192 230.70 20.53%
31.03.2006 1 108 760.70 1 091 102.10 17 658.60 1.62% 924 733.00 184 027.70 19.90%
28.02.2006 1 091 102.10 1 076 639.10 14 463.00 1.34% 908 943.40 182 158.70 20.04%
31.01.2006 1 076 639.10 1 067 510.60 9 128.50 0.86% 895 476.70 181 162.40 20.23%
31.12.2005 1 067 510.60 1 056 166.60 11 344.00 1.07% 889 420.70 178 089.90 20.02%
30.11.2005 1 056 166.60 1 044 091.00 12 075.60 1.16% 889 545.50 166 621.10 18.73%
31.10.2005 1 044 091.00 1 026 853.90 17 237.10 1.68% 880 206.20 163 884.80 18.62%
30.09.2005 1 026 853.90 1 007 990.00 18 863.90 1.87% 863 913.50 162 940.40 18.86%
31.08.2005 1 007 990.00 985 345.40 22 644.60 2.30% 842 754.00 165 236.00 19.61%
31.07.2005 985 345.40 977 736.20 7 609.20 0.78% 831 987.30 153 358.10 18.43%
30.06.2005 977 736.20 950 965.00 26 771.20 2.82% 826 188.50 151 547.70 18.34%
31.05.2005 950 965.00 936 438.50 14 526.50 1.55% 816 669.80 134 295.20 16.44%
30.04.2005 936 438.50 924 733.00 11 705.50 1.27% 810 956.90 125 481.60 15.47%
31.03.2005 924 733.00 908 943.40 15 789.60 1.74% 794 114.80 130 618.20 16.45%
28.02.2005 908 943.40 895 476.70 13 466.70 1.50% 788 654.30 120 289.10 15.25%
31.01.2005 895 476.70 889 420.70 6 056.00 0.68% 787 839.30 107 637.40 13.66%
31.12.2004 889 420.70 889 545.50 - 124.80 -0.01% 791 629.80 97 790.90 12.35%
30.11.2004 889 545.50 880 206.20 9 339.30 1.06% 793 514.80 96 030.70 12.10%
31.10.2004 880 206.20 863 913.50 16 292.70 1.89% 769 876.10 110 330.10 14.33%
30.09.2004 863 913.50 842 754.00 21 159.50 2.51% 754 410.70 109 502.80 14.52%
31.08.2004 842 754.00 831 987.30 10 766.70 1.29% 758 496.80 84 257.20 11.11%
31.07.2004 831 987.30 826 188.50 5 798.80 0.70% 748 293.50 83 693.80 11.18%
30.06.2004 826 188.50 816 669.80 9 518.70 1.17% 741 529.50 84 659.00 11.42%
31.05.2004 816 669.80 810 956.90 5 712.90 0.70% 726 714.50 89 955.30 12.38%
30.04.2004 810 956.90 794 114.80 16 842.10 2.12% 740 294.40 70 662.50 9.55%
31.03.2004 794 114.80 788 654.30 5 460.50 0.69% 731 868.10 62 246.70 8.51%
29.02.2004 788 654.30 787 839.30 815.00 0.10% 728 307.00 60 347.30 8.29%
31.01.2004 787 839.30 791 629.80 -3 790.50 -0.48% 732 542.40 55 296.90 7.55%
31.12.2003 791 629.80 793 514.80 -1 885.00 -0.24% 724 198.30 67 431.50 9.31%
30.11.2003 793 514.80 769 876.10 23 638.70 3.07% 721 624.90 71 889.90 9.96%
31.10.2003 769 876.10 754 410.70 15 465.40 2.05% 717 609.40 52 266.70 7.28%
30.09.2003 754 410.70 758 496.80 -4 086.10 -0.54% 714 649.50 39 761.20 5.56%
31.08.2003 758 496.80 748 293.50 10 203.30 1.36% 710 256.00 48 240.80 6.79%
31.07.2003 748 293.50 741 529.50 6 764.00 0.91% 698 321.70 49 971.80 7.16%
30.06.2003 741 529.50 726 714.50 14 815.00 2.04% 718 233.50 23 296.00 3.24%
31.05.2003 726 714.50 740 294.40 -13 579.90 -1.83% 717 545.30 9 169.20 1.28%
30.04.2003 740 294.40 731 868.10 8 426.30 1.15% 728 831.70 11 462.70 1.57%
31.03.2003 731 868.10 728 307.00 3 561.10 0.49% 756 598.60 -24 730.50 -3.27%
28.02.2003 728 307.00 732 542.40 -4 235.40 -0.58% 763 005.40 -34 698.40 -4.55%
31.01.2003 732 542.40 724 198.30 8 344.10 1.15% 767 245.80 -34 703.40 -4.52%
31.12.2002 724 198.30 721 624.90 2 573.40 0.36% - - -
30.11.2002 721 624.90 717 609.40 4 015.50 0.56% - - -
31.10.2002 717 609.40 714 649.50 2 959.90 0.41% - - -
30.09.2002 714 649.50 710 256.00 4 393.50 0.62% - - -
31.08.2002 710 256.00 698 321.70 11 934.30 1.71% - - -
31.07.2002 698 321.70 718 233.50 -19 911.80 -2.77% - - -
30.06.2002 718 233.50 717 545.30 688.20 0.10% - - -
31.05.2002 717 545.30 728 831.70 -11 286.40 -1.55% - - -
30.04.2002 728 831.70 756 598.60 -27 766.90 -3.67% - - -
31.03.2002 756 598.60 763 005.40 -6 406.80 -0.84% - - -
28.02.2002 763 005.40 767 245.80 -4 240.40 -0.55% - - -
31.01.2002 767 245.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Loans to residents - Other residents - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.