Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.10.2023 Úrokové sazby na finančním trhu: Úrokový diferenciál 12M PRIBOR CZK - 12M EURIBOR EUR, Míra v %, Procenta, Denní
20.09.2023 Úrokové sazby na finančním trhu: Úrokový diferenciál 12M PRIBOR CZK - 12M LIBOR USD, Míra v %, Procenta, Denní
31.01.2024 Úrokové sazby na finančním trhu: Sazba 12M PRIBOR, Míra v %, Procenta, Denní
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Stav (zůstatek), Objemy, Floating a do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Stav (zůstatek), Úrokové sazby, Floating a do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Nový obchod, Objemy, Floating a do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry hypoteční: Čtvrtletní, Nový obchod, Úrokové sazby, Floating a do 1 roku včetně
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (bez KTK, BÚ a karet), CZK, Floating a do 1 roku včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Floating a do 1 roku včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Floating a do 1 roku včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
31.12.2023 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Čtvrtletní, Úroková sazba, Domácnosti - živnosti, CZK, Floating a do 1 roku včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Spotřebitelské (bez KTK, BÚ a karet), CZK, Floating a do 1 roku včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK, Floating a do 1 roku včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK, Floating a do 1 roku včetně, Banky včetně stavebních spořitelen
29.02.2024 Statistika úrokových sazeb - nové obchody - úvěry: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Hypoteční na bytové nemovitosti, CZK, Floating a do 1 roku včetně, Banky včetně stavebních spořitelen

Graf hodnot, Loans to non-financial corporations (levels) - CZK

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2016 336 093.00
Min 30.06.2010 231 361.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2020 295 382.00 287 609.00 7 773.00 2.70% 308 265.00 -12 883.00 -4.18%
31.03.2020 287 609.00 295 880.00 -8 271.00 -2.80% 309 106.00 -21 497.00 -6.95%
31.12.2019 295 880.00 306 018.00 -10 138.00 -3.31% 314 231.00 -18 351.00 -5.84%
30.09.2019 306 018.00 308 265.00 -2 247.00 -0.73% 322 357.00 -16 339.00 -5.07%
30.06.2019 308 265.00 309 106.00 - 841.00 -0.27% 319 720.00 -11 455.00 -3.58%
31.03.2019 309 106.00 314 231.00 -5 125.00 -1.63% 308 290.00 816.00 0.26%
31.12.2018 314 231.00 322 357.00 -8 126.00 -2.52% 307 790.00 6 441.00 2.09%
30.09.2018 322 357.00 319 720.00 2 637.00 0.82% 328 495.00 -6 138.00 -1.87%
30.06.2018 319 720.00 308 290.00 11 430.00 3.71% 320 602.00 - 882.00 -0.28%
31.03.2018 308 290.00 307 790.00 500.00 0.16% 320 951.00 -12 661.00 -3.94%
31.12.2017 307 790.00 328 495.00 -20 705.00 -6.30% 324 763.00 -16 973.00 -5.23%
30.09.2017 328 495.00 320 602.00 7 893.00 2.46% 334 653.00 -6 158.00 -1.84%
30.06.2017 320 602.00 320 951.00 - 349.00 -0.11% 336 093.00 -15 491.00 -4.61%
31.03.2017 320 951.00 324 763.00 -3 812.00 -1.17% 329 384.00 -8 433.00 -2.56%
31.12.2016 324 763.00 334 653.00 -9 890.00 -2.96% 325 940.00 -1 177.00 -0.36%
30.09.2016 334 653.00 336 093.00 -1 440.00 -0.43% 321 237.00 13 416.00 4.18%
30.06.2016 336 093.00 329 384.00 6 709.00 2.04% 298 849.00 37 244.00 12.46%
31.03.2016 329 384.00 325 940.00 3 444.00 1.06% 298 824.00 30 560.00 10.23%
31.12.2015 325 940.00 321 237.00 4 703.00 1.46% 284 944.00 40 996.00 14.39%
30.09.2015 321 237.00 298 849.00 22 388.00 7.49% 266 223.00 55 014.00 20.66%
30.06.2015 298 849.00 298 824.00 25.00 0.01% 270 684.00 28 165.00 10.41%
31.03.2015 298 824.00 284 944.00 13 880.00 4.87% 270 575.00 28 249.00 10.44%
31.12.2014 284 944.00 266 223.00 18 721.00 7.03% 278 635.00 6 309.00 2.26%
30.09.2014 266 223.00 270 684.00 -4 461.00 -1.65% 276 701.00 -10 478.00 -3.79%
30.06.2014 270 684.00 270 575.00 109.00 0.04% 277 316.00 -6 632.00 -2.39%
31.03.2014 270 575.00 278 635.00 -8 060.00 -2.89% 283 719.00 -13 144.00 -4.63%
31.12.2013 278 635.00 276 701.00 1 934.00 0.70% 286 491.00 -7 856.00 -2.74%
30.09.2013 276 701.00 277 316.00 - 615.00 -0.22% 274 832.00 1 869.00 0.68%
30.06.2013 277 316.00 283 719.00 -6 403.00 -2.26% 272 814.00 4 502.00 1.65%
31.03.2013 283 719.00 286 491.00 -2 772.00 -0.97% 270 889.00 12 830.00 4.74%
31.12.2012 286 491.00 274 832.00 11 659.00 4.24% 272 323.00 14 168.00 5.20%
30.09.2012 274 832.00 272 814.00 2 018.00 0.74% 271 537.00 3 295.00 1.21%
30.06.2012 272 814.00 270 889.00 1 925.00 0.71% 269 749.00 3 065.00 1.14%
31.03.2012 270 889.00 272 323.00 -1 434.00 -0.53% 253 964.00 16 925.00 6.66%
31.12.2011 272 323.00 271 537.00 786.00 0.29% 245 610.00 26 713.00 10.88%
30.09.2011 271 537.00 269 749.00 1 788.00 0.66% 235 735.00 35 802.00 15.19%
30.06.2011 269 749.00 253 964.00 15 785.00 6.22% 231 361.00 38 388.00 16.59%
31.03.2011 253 964.00 245 610.00 8 354.00 3.40% 231 492.00 22 472.00 9.71%
31.12.2010 245 610.00 235 735.00 9 875.00 4.19% - - -
30.09.2010 235 735.00 231 361.00 4 374.00 1.89% - - -
30.06.2010 231 361.00 231 492.00 - 131.00 -0.06% - - -
31.03.2010 231 492.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to non-financial corporations (levels) - CZK)
Original maturity over 1Y and with remaining maturity over 2Y with IR reset in the next 12M and floating (Loans to households (levels) - CZK)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Currency in circulation (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.