Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities - Capital and reserves - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 25 352.30
Min 30.06.2008 - 246 103.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 25 352.30 17 592.20 7 760.10 44.11% -31 371.90 56 724.20 - 180.81%
30.11.2014 17 592.20 21 635.40 -4 043.20 -18.69% -29 537.20 47 129.40 - 159.56%
31.10.2014 21 635.40 10 650.80 10 984.60 103.13% -84 821.00 106 456.40 - 125.51%
30.09.2014 10 650.80 9 642.20 1 008.60 10.46% -85 827.70 96 478.50 - 112.41%
31.08.2014 9 642.20 -6 513.60 16 155.80 - 248.03% -88 758.50 98 400.70 - 110.86%
31.07.2014 -6 513.60 -14 105.80 7 592.20 -53.82% -83 371.20 76 857.60 -92.19%
30.06.2014 -14 105.80 -15 283.80 1 178.00 -7.71% -82 216.70 68 110.90 -82.84%
31.05.2014 -15 283.80 -26 766.10 11 482.30 -42.90% -81 190.80 65 907.00 -81.18%
30.04.2014 -26 766.10 -28 331.20 1 565.10 -5.52% -77 999.30 51 233.20 -65.68%
31.03.2014 -28 331.20 -35 188.10 6 856.90 -19.49% -76 046.90 47 715.70 -62.74%
28.02.2014 -35 188.10 -28 939.70 -6 248.40 21.59% -88 826.60 53 638.50 -60.39%
31.01.2014 -28 939.70 -31 371.90 2 432.20 -7.75% -95 698.10 66 758.40 -69.76%
31.12.2013 -31 371.90 -29 537.20 -1 834.70 6.21% - 104 082.40 72 710.50 -69.86%
30.11.2013 -29 537.20 -84 821.00 55 283.80 -65.18% -98 119.60 68 582.40 -69.90%
31.10.2013 -84 821.00 -85 827.70 1 006.70 -1.17% - 106 345.10 21 524.10 -20.24%
30.09.2013 -85 827.70 -88 758.50 2 930.80 -3.30% - 109 369.00 23 541.30 -21.52%
31.08.2013 -88 758.50 -83 371.20 -5 387.30 6.46% - 107 144.60 18 386.10 -17.16%
31.07.2013 -83 371.20 -82 216.70 -1 154.50 1.40% -91 377.50 8 006.30 -8.76%
30.06.2013 -82 216.70 -81 190.80 -1 025.90 1.26% -94 747.80 12 531.10 -13.23%
31.05.2013 -81 190.80 -77 999.30 -3 191.50 4.09% -96 921.50 15 730.70 -16.23%
30.04.2013 -77 999.30 -76 046.90 -1 952.40 2.57% - 127 669.90 49 670.60 -38.91%
31.03.2013 -76 046.90 -88 826.60 12 779.70 -14.39% - 132 388.00 56 341.10 -42.56%
28.02.2013 -88 826.60 -95 698.10 6 871.50 -7.18% - 131 324.70 42 498.10 -32.36%
31.01.2013 -95 698.10 - 104 082.40 8 384.30 -8.06% - 121 244.40 25 546.30 -21.07%
31.12.2012 - 104 082.40 -98 119.60 -5 962.80 6.08% - 107 358.50 3 276.10 -3.05%
30.11.2012 -98 119.60 - 106 345.10 8 225.50 -7.73% - 132 010.60 33 891.00 -25.67%
31.10.2012 - 106 345.10 - 109 369.00 3 023.90 -2.76% - 153 631.10 47 286.00 -30.78%
30.09.2012 - 109 369.00 - 107 144.60 -2 224.40 2.08% - 157 901.00 48 532.00 -30.74%
31.08.2012 - 107 144.60 -91 377.50 -15 767.10 17.25% - 185 659.20 78 514.60 -42.29%
31.07.2012 -91 377.50 -94 747.80 3 370.30 -3.56% - 173 667.00 82 289.50 -47.38%
30.06.2012 -94 747.80 -96 921.50 2 173.70 -2.24% - 172 271.10 77 523.30 -45.00%
31.05.2012 -96 921.50 - 127 669.90 30 748.40 -24.08% - 165 759.70 68 838.20 -41.53%
30.04.2012 - 127 669.90 - 132 388.00 4 718.10 -3.56% - 179 835.80 52 165.90 -29.01%
31.03.2012 - 132 388.00 - 131 324.70 -1 063.30 0.81% - 164 419.60 32 031.60 -19.48%
29.02.2012 - 131 324.70 - 121 244.40 -10 080.30 8.31% - 162 725.30 31 400.60 -19.30%
31.01.2012 - 121 244.40 - 107 358.50 -13 885.90 12.93% - 167 523.90 46 279.50 -27.63%
31.12.2011 - 107 358.50 - 132 010.60 24 652.10 -18.67% - 142 483.60 35 125.10 -24.65%
30.11.2011 - 132 010.60 - 153 631.10 21 620.50 -14.07% - 145 751.50 13 740.90 -9.43%
31.10.2011 - 153 631.10 - 157 901.00 4 269.90 -2.70% - 163 784.00 10 152.90 -6.20%
30.09.2011 - 157 901.00 - 185 659.20 27 758.20 -14.95% - 163 253.70 5 352.70 -3.28%
31.08.2011 - 185 659.20 - 173 667.00 -11 992.20 6.91% - 144 081.80 -41 577.40 28.86%
31.07.2011 - 173 667.00 - 172 271.10 -1 395.90 0.81% - 149 651.20 -24 015.80 16.05%
30.06.2011 - 172 271.10 - 165 759.70 -6 511.40 3.93% - 115 045.10 -57 226.00 49.74%
31.05.2011 - 165 759.70 - 179 835.80 14 076.10 -7.83% - 121 472.70 -44 287.00 36.46%
30.04.2011 - 179 835.80 - 164 419.60 -15 416.20 9.38% - 134 527.70 -45 308.10 33.68%
31.03.2011 - 164 419.60 - 162 725.30 -1 694.30 1.04% - 139 896.60 -24 523.00 17.53%
28.02.2011 - 162 725.30 - 167 523.90 4 798.60 -2.86% - 129 539.90 -33 185.40 25.62%
31.01.2011 - 167 523.90 - 142 483.60 -25 040.30 17.57% - 128 217.10 -39 306.80 30.66%
31.12.2010 - 142 483.60 - 145 751.50 3 267.90 -2.24% - 128 152.60 -14 331.00 11.18%
30.11.2010 - 145 751.50 - 163 784.00 18 032.50 -11.01% - 147 457.00 1 705.50 -1.16%
31.10.2010 - 163 784.00 - 163 253.70 - 530.30 0.32% - 138 903.30 -24 880.70 17.91%
30.09.2010 - 163 253.70 - 144 081.80 -19 171.90 13.31% - 169 495.00 6 241.30 -3.68%
31.08.2010 - 144 081.80 - 149 651.20 5 569.40 -3.72% - 161 236.80 17 155.00 -10.64%
31.07.2010 - 149 651.20 - 115 045.10 -34 606.10 30.08% - 156 621.80 6 970.60 -4.45%
30.06.2010 - 115 045.10 - 121 472.70 6 427.60 -5.29% - 153 770.30 38 725.20 -25.18%
31.05.2010 - 121 472.70 - 134 527.70 13 055.00 -9.70% - 132 037.80 10 565.10 -8.00%
30.04.2010 - 134 527.70 - 139 896.60 5 368.90 -3.84% - 125 607.00 -8 920.70 7.10%
31.03.2010 - 139 896.60 - 129 539.90 -10 356.70 7.99% - 114 398.90 -25 497.70 22.29%
28.02.2010 - 129 539.90 - 128 217.10 -1 322.80 1.03% -84 317.10 -45 222.80 53.63%
31.01.2010 - 128 217.10 - 128 152.60 -64.50 0.05% -95 842.90 -32 374.20 33.78%
31.12.2009 - 128 152.60 - 147 457.00 19 304.40 -13.09% - 146 446.30 18 293.70 -12.49%
30.11.2009 - 147 457.00 - 138 903.30 -8 553.70 6.16% - 168 135.70 20 678.70 -12.30%
31.10.2009 - 138 903.30 - 169 495.00 30 591.70 -18.05% - 192 809.00 53 905.70 -27.96%
30.09.2009 - 169 495.00 - 161 236.80 -8 258.20 5.12% - 208 743.60 39 248.60 -18.80%
31.08.2009 - 161 236.80 - 156 621.80 -4 615.00 2.95% - 214 028.80 52 792.00 -24.67%
31.07.2009 - 156 621.80 - 153 770.30 -2 851.50 1.85% - 243 301.10 86 679.30 -35.63%
30.06.2009 - 153 770.30 - 132 037.80 -21 732.50 16.46% - 246 103.30 92 333.00 -37.52%
31.05.2009 - 132 037.80 - 125 607.00 -6 430.80 5.12% - 214 424.00 82 386.20 -38.42%
30.04.2009 - 125 607.00 - 114 398.90 -11 208.10 9.80% - 212 399.70 86 792.70 -40.86%
31.03.2009 - 114 398.90 -84 317.10 -30 081.80 35.68% - 212 785.50 98 386.60 -46.24%
28.02.2009 -84 317.10 -95 842.90 11 525.80 -12.03% - 208 213.10 123 896.00 -59.50%
31.01.2009 -95 842.90 - 146 446.30 50 603.40 -34.55% - 186 535.70 90 692.80 -48.62%
31.12.2008 - 146 446.30 - 168 135.70 21 689.40 -12.90% - 174 645.60 28 199.30 -16.15%
30.11.2008 - 168 135.70 - 192 809.00 24 673.30 -12.80% - 183 154.40 15 018.70 -8.20%
31.10.2008 - 192 809.00 - 208 743.60 15 934.60 -7.63% - 163 863.80 -28 945.20 17.66%
30.09.2008 - 208 743.60 - 214 028.80 5 285.20 -2.47% - 146 135.70 -62 607.90 42.84%
31.08.2008 - 214 028.80 - 243 301.10 29 272.30 -12.03% - 135 586.40 -78 442.40 57.85%
31.07.2008 - 243 301.10 - 246 103.30 2 802.20 -1.14% - 129 985.40 - 113 315.70 87.18%
30.06.2008 - 246 103.30 - 214 424.00 -31 679.30 14.77% - 112 004.90 - 134 098.40 119.73%
31.05.2008 - 214 424.00 - 212 399.70 -2 024.30 0.95% - 120 046.40 -94 377.60 78.62%
30.04.2008 - 212 399.70 - 212 785.50 385.80 -0.18% - 127 886.30 -84 513.40 66.08%
31.03.2008 - 212 785.50 - 208 213.10 -4 572.40 2.20% - 125 673.10 -87 112.40 69.32%
29.02.2008 - 208 213.10 - 186 535.70 -21 677.40 11.62% - 117 494.50 -90 718.60 77.21%
31.01.2008 - 186 535.70 - 174 645.60 -11 890.10 6.81% - 116 639.90 -69 895.80 59.92%
31.12.2007 - 174 645.60 - 183 154.40 8 508.80 -4.65% - 136 840.90 -37 804.70 27.63%
30.11.2007 - 183 154.40 - 163 863.80 -19 290.60 11.77% - 128 022.70 -55 131.70 43.06%
31.10.2007 - 163 863.80 - 146 135.70 -17 728.10 12.13% - 113 511.60 -50 352.20 44.36%
30.09.2007 - 146 135.70 - 135 586.40 -10 549.30 7.78% - 111 343.50 -34 792.20 31.25%
31.08.2007 - 135 586.40 - 129 985.40 -5 601.00 4.31% - 118 291.70 -17 294.70 14.62%
31.07.2007 - 129 985.40 - 112 004.90 -17 980.50 16.05% - 108 937.40 -21 048.00 19.32%
30.06.2007 - 112 004.90 - 120 046.40 8 041.50 -6.70% - 108 116.80 -3 888.10 3.60%
31.05.2007 - 120 046.40 - 127 886.30 7 839.90 -6.13% - 119 240.10 - 806.30 0.68%
30.04.2007 - 127 886.30 - 125 673.10 -2 213.20 1.76% - 105 115.00 -22 771.30 21.66%
31.03.2007 - 125 673.10 - 117 494.50 -8 178.60 6.96% -91 417.90 -34 255.20 37.47%
28.02.2007 - 117 494.50 - 116 639.90 - 854.60 0.73% -91 494.20 -26 000.30 28.42%
31.01.2007 - 116 639.90 - 136 840.90 20 201.00 -14.76% -96 660.00 -19 979.90 20.67%
31.12.2006 - 136 840.90 - 128 022.70 -8 818.20 6.89% -75 864.60 -60 976.30 80.38%
30.11.2006 - 128 022.70 - 113 511.60 -14 511.10 12.78% -77 411.80 -50 610.90 65.38%
31.10.2006 - 113 511.60 - 111 343.50 -2 168.10 1.95% -69 487.30 -44 024.30 63.36%
30.09.2006 - 111 343.50 - 118 291.70 6 948.20 -5.87% -72 127.60 -39 215.90 54.37%
31.08.2006 - 118 291.70 - 108 937.40 -9 354.30 8.59% -76 667.40 -41 624.30 54.29%
31.07.2006 - 108 937.40 - 108 116.80 - 820.60 0.76% -61 927.50 -47 009.90 75.91%
30.06.2006 - 108 116.80 - 119 240.10 11 123.30 -9.33% -65 817.40 -42 299.40 64.27%
31.05.2006 - 119 240.10 - 105 115.00 -14 125.10 13.44% -66 795.80 -52 444.30 78.51%
30.04.2006 - 105 115.00 -91 417.90 -13 697.10 14.98% -79 525.50 -25 589.50 32.18%
31.03.2006 -91 417.90 -91 494.20 76.30 -0.08% -91 931.10 513.20 -0.56%
28.02.2006 -91 494.20 -96 660.00 5 165.80 -5.34% - 102 797.00 11 302.80 -11.00%
31.01.2006 -96 660.00 -75 864.60 -20 795.40 27.41% -91 047.70 -5 612.30 6.16%
31.12.2005 -75 864.60 -77 411.80 1 547.20 -2.00% -96 310.00 20 445.40 -21.23%
30.11.2005 -77 411.80 -69 487.30 -7 924.50 11.40% -79 970.00 2 558.20 -3.20%
31.10.2005 -69 487.30 -72 127.60 2 640.30 -3.66% -56 814.10 -12 673.20 22.31%
30.09.2005 -72 127.60 -76 667.40 4 539.80 -5.92% -47 501.90 -24 625.70 51.84%
31.08.2005 -76 667.40 -61 927.50 -14 739.90 23.80% -37 326.70 -39 340.70 105.40%
31.07.2005 -61 927.50 -65 817.40 3 889.90 -5.91% -41 960.40 -19 967.10 47.59%
30.06.2005 -65 817.40 -66 795.80 978.40 -1.46% -44 380.10 -21 437.30 48.30%
31.05.2005 -66 795.80 -79 525.50 12 729.70 -16.01% -48 297.70 -18 498.10 38.30%
30.04.2005 -79 525.50 -91 931.10 12 405.60 -13.49% -22 313.00 -57 212.50 256.41%
31.03.2005 -91 931.10 - 102 797.00 10 865.90 -10.57% -17 494.10 -74 437.00 425.50%
28.02.2005 - 102 797.00 -91 047.70 -11 749.30 12.90% -31 555.00 -71 242.00 225.77%
31.01.2005 -91 047.70 -96 310.00 5 262.30 -5.46% -18 702.00 -72 345.70 386.83%
31.12.2004 -96 310.00 -79 970.00 -16 340.00 20.43% -40 404.40 -55 905.60 138.37%
30.11.2004 -79 970.00 -56 814.10 -23 155.90 40.76% -36 029.10 -43 940.90 121.96%
31.10.2004 -56 814.10 -47 501.90 -9 312.20 19.60% -28 728.40 -28 085.70 97.76%
30.09.2004 -47 501.90 -37 326.70 -10 175.20 27.26% -30 282.40 -17 219.50 56.86%
31.08.2004 -37 326.70 -41 960.40 4 633.70 -11.04% -5 449.30 -31 877.40 584.98%
31.07.2004 -41 960.40 -44 380.10 2 419.70 -5.45% -18 147.10 -23 813.30 131.22%
30.06.2004 -44 380.10 -48 297.70 3 917.60 -8.11% -29 759.80 -14 620.30 49.13%
31.05.2004 -48 297.70 -22 313.00 -25 984.70 116.46% -42 395.80 -5 901.90 13.92%
30.04.2004 -22 313.00 -17 494.10 -4 818.90 27.55% -31 773.90 9 460.90 -29.78%
31.03.2004 -17 494.10 -31 555.00 14 060.90 -44.56% -16 912.90 - 581.20 3.44%
29.02.2004 -31 555.00 -18 702.00 -12 853.00 68.73% -17 092.70 -14 462.30 84.61%
31.01.2004 -18 702.00 -40 404.40 21 702.40 -53.71% -27 181.40 8 479.40 -31.20%
31.12.2003 -40 404.40 -36 029.10 -4 375.30 12.14% -22 315.50 -18 088.90 81.06%
30.11.2003 -36 029.10 -28 728.40 -7 300.70 25.41% -28 904.80 -7 124.30 24.65%
31.10.2003 -28 728.40 -30 282.40 1 554.00 -5.13% -30 311.30 1 582.90 -5.22%
30.09.2003 -30 282.40 -5 449.30 -24 833.10 455.71% -22 002.90 -8 279.50 37.63%
31.08.2003 -5 449.30 -18 147.10 12 697.80 -69.97% -22 693.50 17 244.20 -75.99%
31.07.2003 -18 147.10 -29 759.80 11 612.70 -39.02% -24 829.40 6 682.30 -26.91%
30.06.2003 -29 759.80 -42 395.80 12 636.00 -29.80% -52 140.80 22 381.00 -42.92%
31.05.2003 -42 395.80 -31 773.90 -10 621.90 33.43% -26 963.10 -15 432.70 57.24%
30.04.2003 -31 773.90 -16 912.90 -14 861.00 87.87% -18 291.10 -13 482.80 73.71%
31.03.2003 -16 912.90 -17 092.70 179.80 -1.05% -10 080.10 -6 832.80 67.78%
28.02.2003 -17 092.70 -27 181.40 10 088.70 -37.12% 5 541.40 -22 634.10 - 408.45%
31.01.2003 -27 181.40 -22 315.50 -4 865.90 21.80% 10 384.90 -37 566.30 - 361.74%
31.12.2002 -22 315.50 -28 904.80 6 589.30 -22.80% - - -
30.11.2002 -28 904.80 -30 311.30 1 406.50 -4.64% - - -
31.10.2002 -30 311.30 -22 002.90 -8 308.40 37.76% - - -
30.09.2002 -22 002.90 -22 693.50 690.60 -3.04% - - -
31.08.2002 -22 693.50 -24 829.40 2 135.90 -8.60% - - -
31.07.2002 -24 829.40 -52 140.80 27 311.40 -52.38% - - -
30.06.2002 -52 140.80 -26 963.10 -25 177.70 93.38% - - -
31.05.2002 -26 963.10 -18 291.10 -8 672.00 47.41% - - -
30.04.2002 -18 291.10 -10 080.10 -8 211.00 81.46% - - -
31.03.2002 -10 080.10 5 541.40 -15 621.50 - 281.91% - - -
28.02.2002 5 541.40 10 384.90 -4 843.50 -46.64% - - -
31.01.2002 10 384.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Capital and reserves - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.