Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M3 - Obchodovatelné nástroje
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Oběživo
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Jednodenní vklady
29.02.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Celkem
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády

Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years 980.60 -1 432.80 - 168.44% 9 415.50 -89.59%
IND2 2. Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months -35.00 - 198.70 -82.39% -13.50 159.26%
IND3 3. Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years 5 429.30 3 650.50 48.73% 295.40 1 737.95%
IND4 4. Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves 7 672.00 - 377.60 -2 131.78% 26 470.80 -71.02%
IND5 5. Credit to government -3 063.70 -9 007.70 -65.99% -17 595.90 -82.59%
IND6 6. Credit to other residents - total 20 560.40 11 091.10 85.38% 4 187.60 390.98%
IND7 7. Credit to other residents - of which loans 18 522.60 10 084.20 83.68% 5 039.20 267.57%
IND8 9. Net external assets -4 979.00 -8 201.00 -39.29% 18 110.20 - 127.49%
IND9 10. Fixed assets 1 054.20 476.90 121.05% -1 015.10 - 203.85%

Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years

ObdobíHodnota
31.12.2014 980.60
30.11.2014 -1 432.80
31.10.2014 -1 938.80
30.09.2014 -2 415.60
31.08.2014 -1 100.30
31.07.2014 -3 667.20
30.06.2014 -2 524.20
31.05.2014 - 363.90
30.04.2014 776.90
31.03.2014 310.00
Další »
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years,Monetary aggregates  and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months

ObdobíHodnota
31.12.2014 -35.00
30.11.2014 - 198.70
31.10.2014 -97.10
30.09.2014 -2 480.00
31.08.2014 - 258.20
31.07.2014 - 773.70
30.06.2014 892.50
31.05.2014 2 529.20
30.04.2014 - 199.30
31.03.2014 70.90
Další »
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months,Monetary aggregates  and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years

ObdobíHodnota
31.12.2014 5 429.30
30.11.2014 3 650.50
31.10.2014 - 493.50
30.09.2014 - 594.10
31.08.2014 -1 440.10
31.07.2014 5 740.40
30.06.2014 - 841.80
31.05.2014 -1 758.50
30.04.2014 1 041.60
31.03.2014 295.80
Další »
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years,Monetary aggregates  and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves

ObdobíHodnota
31.12.2014 7 672.00
30.11.2014 - 377.60
31.10.2014 6 192.00
30.09.2014 9 624.30
31.08.2014 7 366.70
31.07.2014 10 437.60
30.06.2014 8 586.90
31.05.2014 - 175.90
30.04.2014 -10 661.10
31.03.2014 7 554.30
Další »
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves,Monetary aggregates  and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Credit to government

ObdobíHodnota
31.12.2014 -3 063.70
30.11.2014 -9 007.70
31.10.2014 3 392.40
30.09.2014 9 214.10
31.08.2014 324.20
31.07.2014 -8 439.80
30.06.2014 15 121.20
31.05.2014 17 257.30
30.04.2014 9 897.10
31.03.2014 -23 218.80
Další »
Credit to government,Monetary aggregates  and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Credit to other residents - total

ObdobíHodnota
31.12.2014 20 560.40
30.11.2014 11 091.10
31.10.2014 26 505.10
30.09.2014 8 481.30
31.08.2014 2 449.20
31.07.2014 5 698.90
30.06.2014 16 944.60
31.05.2014 6 581.50
30.04.2014 6 257.20
31.03.2014 6 324.30
Další »
Credit to other residents - total,Monetary aggregates  and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Credit to other residents - of which loans

ObdobíHodnota
31.12.2014 18 522.60
30.11.2014 10 084.20
31.10.2014 26 946.30
30.09.2014 9 287.50
31.08.2014 -1 621.70
31.07.2014 2 921.30
30.06.2014 16 464.70
31.05.2014 7 667.00
30.04.2014 7 317.90
31.03.2014 5 239.40
Další »
Credit to other residents - of which loans,Monetary aggregates  and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Net external assets

ObdobíHodnota
31.12.2014 -4 979.00
30.11.2014 -8 201.00
31.10.2014 8 527.40
30.09.2014 -22 125.10
31.08.2014 -3 633.10
31.07.2014 3 756.60
30.06.2014 -74 654.70
31.05.2014 -25 180.70
30.04.2014 13 000.00
31.03.2014 33 864.20
Další »
Net external assets,Monetary aggregates  and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Fixed assets

ObdobíHodnota
31.12.2014 1 054.20
30.11.2014 476.90
31.10.2014 - 299.40
30.09.2014 - 382.80
31.08.2014 240.20
31.07.2014 - 258.10
30.06.2014 68.00
31.05.2014 80.70
30.04.2014 - 371.40
31.03.2014 177.20
Další »
Fixed assets,Monetary aggregates  and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Monetary statistics (Monetary and financial statistics)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.