Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
30.04.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
30.04.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2014 -12 262.70
Max 30.04.2009 10 192.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 5 429.30 3 650.50 1 778.80 48.73% 295.40 5 133.90 1 737.95%
30.11.2014 3 650.50 - 493.50 4 144.00 - 839.72% - 274.60 3 925.10 -1 429.39%
31.10.2014 - 493.50 - 594.10 100.60 -16.93% -3 862.20 3 368.70 -87.22%
30.09.2014 - 594.10 -1 440.10 846.00 -58.75% 1 791.70 -2 385.80 - 133.16%
31.08.2014 -1 440.10 5 740.40 -7 180.50 - 125.09% -2 145.40 705.30 -32.87%
31.07.2014 5 740.40 - 841.80 6 582.20 - 781.92% -3 840.50 9 580.90 - 249.47%
30.06.2014 - 841.80 -1 758.50 916.70 -52.13% 5 158.10 -5 999.90 - 116.32%
31.05.2014 -1 758.50 1 041.60 -2 800.10 - 268.83% - 956.40 - 802.10 83.87%
30.04.2014 1 041.60 295.80 745.80 252.13% -1 761.60 2 803.20 - 159.13%
31.03.2014 295.80 - 429.90 725.70 - 168.81% 1 567.10 -1 271.30 -81.12%
28.02.2014 - 429.90 -12 262.70 11 832.80 -96.49% 2 298.40 -2 728.30 - 118.70%
31.01.2014 -12 262.70 295.40 -12 558.10 -4 251.22% 663.00 -12 925.70 -1 949.58%
31.12.2013 295.40 - 274.60 570.00 - 207.57% -7 494.20 7 789.60 - 103.94%
30.11.2013 - 274.60 -3 862.20 3 587.60 -92.89% 2 815.30 -3 089.90 - 109.75%
31.10.2013 -3 862.20 1 791.70 -5 653.90 - 315.56% - 352.10 -3 510.10 996.90%
30.09.2013 1 791.70 -2 145.40 3 937.10 - 183.51% -45.20 1 836.90 -4 063.94%
31.08.2013 -2 145.40 -3 840.50 1 695.10 -44.14% -4 305.30 2 159.90 -50.17%
31.07.2013 -3 840.50 5 158.10 -8 998.60 - 174.46% 249.90 -4 090.40 -1 636.81%
30.06.2013 5 158.10 - 956.40 6 114.50 - 639.32% 1 031.90 4 126.20 399.86%
31.05.2013 - 956.40 -1 761.60 805.20 -45.71% 939.80 -1 896.20 - 201.77%
30.04.2013 -1 761.60 1 567.10 -3 328.70 - 212.41% 421.90 -2 183.50 - 517.54%
31.03.2013 1 567.10 2 298.40 - 731.30 -31.82% 3 409.50 -1 842.40 -54.04%
28.02.2013 2 298.40 663.00 1 635.40 246.67% 918.30 1 380.10 150.29%
31.01.2013 663.00 -7 494.20 8 157.20 - 108.85% 276.90 386.10 139.44%
31.12.2012 -7 494.20 2 815.30 -10 309.50 - 366.20% - 820.30 -6 673.90 813.59%
30.11.2012 2 815.30 - 352.10 3 167.40 - 899.57% 882.60 1 932.70 218.98%
31.10.2012 - 352.10 -45.20 - 306.90 678.98% -5 381.00 5 028.90 -93.46%
30.09.2012 -45.20 -4 305.30 4 260.10 -98.95% - 826.40 781.20 -94.53%
31.08.2012 -4 305.30 249.90 -4 555.20 -1 822.81% 2 643.20 -6 948.50 - 262.88%
31.07.2012 249.90 1 031.90 - 782.00 -75.78% - 575.80 825.70 - 143.40%
30.06.2012 1 031.90 939.80 92.10 9.80% 2 874.30 -1 842.40 -64.10%
31.05.2012 939.80 421.90 517.90 122.75% -4 218.10 5 157.90 - 122.28%
30.04.2012 421.90 3 409.50 -2 987.60 -87.63% 671.60 - 249.70 -37.18%
31.03.2012 3 409.50 918.30 2 491.20 271.28% 3 070.20 339.30 11.05%
29.02.2012 918.30 276.90 641.40 231.64% 4 186.20 -3 267.90 -78.06%
31.01.2012 276.90 - 820.30 1 097.20 - 133.76% 2 069.20 -1 792.30 -86.62%
31.12.2011 - 820.30 882.60 -1 702.90 - 192.94% 838.80 -1 659.10 - 197.79%
30.11.2011 882.60 -5 381.00 6 263.60 - 116.40% 270.90 611.70 225.80%
31.10.2011 -5 381.00 - 826.40 -4 554.60 551.14% 848.70 -6 229.70 - 734.03%
30.09.2011 - 826.40 2 643.20 -3 469.60 - 131.27% 390.90 -1 217.30 - 311.41%
31.08.2011 2 643.20 - 575.80 3 219.00 - 559.05% 1 076.10 1 567.10 145.63%
31.07.2011 - 575.80 2 874.30 -3 450.10 - 120.03% 6 335.00 -6 910.80 - 109.09%
30.06.2011 2 874.30 -4 218.10 7 092.40 - 168.14% -3 363.90 6 238.20 - 185.45%
31.05.2011 -4 218.10 671.60 -4 889.70 - 728.07% - 884.50 -3 333.60 376.89%
30.04.2011 671.60 3 070.20 -2 398.60 -78.13% 5 871.20 -5 199.60 -88.56%
31.03.2011 3 070.20 4 186.20 -1 116.00 -26.66% 814.20 2 256.00 277.08%
28.02.2011 4 186.20 2 069.20 2 117.00 102.31% 985.10 3 201.10 324.95%
31.01.2011 2 069.20 838.80 1 230.40 146.69% 1 575.30 493.90 31.35%
31.12.2010 838.80 270.90 567.90 209.63% -2 238.50 3 077.30 - 137.47%
30.11.2010 270.90 848.70 - 577.80 -68.08% 2 268.20 -1 997.30 -88.06%
31.10.2010 848.70 390.90 457.80 117.11% - 201.30 1 050.00 - 521.61%
30.09.2010 390.90 1 076.10 - 685.20 -63.67% 798.20 - 407.30 -51.03%
31.08.2010 1 076.10 6 335.00 -5 258.90 -83.01% 695.20 380.90 54.79%
31.07.2010 6 335.00 -3 363.90 9 698.90 - 288.32% 755.90 5 579.10 738.07%
30.06.2010 -3 363.90 - 884.50 -2 479.40 280.32% -2 186.30 -1 177.60 53.86%
31.05.2010 - 884.50 5 871.20 -6 755.70 - 115.06% -1 335.20 450.70 -33.76%
30.04.2010 5 871.20 814.20 5 057.00 621.10% 10 192.80 -4 321.60 -42.40%
31.03.2010 814.20 985.10 - 170.90 -17.35% 2 631.90 -1 817.70 -69.06%
28.02.2010 985.10 1 575.30 - 590.20 -37.47% -5 591.80 6 576.90 - 117.62%
31.01.2010 1 575.30 -2 238.50 3 813.80 - 170.37% -2 934.60 4 509.90 - 153.68%
31.12.2009 -2 238.50 2 268.20 -4 506.70 - 198.69% -1 480.00 - 758.50 51.25%
30.11.2009 2 268.20 - 201.30 2 469.50 -1 226.78% -5 943.40 8 211.60 - 138.16%
31.10.2009 - 201.30 798.20 - 999.50 - 125.22% - 283.40 82.10 -28.97%
30.09.2009 798.20 695.20 103.00 14.82% 1 447.30 - 649.10 -44.85%
31.08.2009 695.20 755.90 -60.70 -8.03% 1 143.20 - 448.00 -39.19%
31.07.2009 755.90 -2 186.30 2 942.20 - 134.57% 1 371.70 - 615.80 -44.89%
30.06.2009 -2 186.30 -1 335.20 - 851.10 63.74% -2 428.50 242.20 -9.97%
31.05.2009 -1 335.20 10 192.80 -11 528.00 - 113.10% 988.50 -2 323.70 - 235.07%
30.04.2009 10 192.80 2 631.90 7 560.90 287.28% 437.20 9 755.60 2 231.38%
31.03.2009 2 631.90 -5 591.80 8 223.70 - 147.07% -3 482.60 6 114.50 - 175.57%
28.02.2009 -5 591.80 -2 934.60 -2 657.20 90.55% -2 573.10 -3 018.70 117.32%
31.01.2009 -2 934.60 -1 480.00 -1 454.60 98.28% 4 241.20 -7 175.80 - 169.19%
31.12.2008 -1 480.00 -5 943.40 4 463.40 -75.10% 9 966.10 -11 446.10 - 114.85%
30.11.2008 -5 943.40 - 283.40 -5 660.00 1 997.18% 8 486.90 -14 430.30 - 170.03%
31.10.2008 - 283.40 1 447.30 -1 730.70 - 119.58% 162.60 - 446.00 - 274.29%
30.09.2008 1 447.30 1 143.20 304.10 26.60% 386.60 1 060.70 274.37%
31.08.2008 1 143.20 1 371.70 - 228.50 -16.66% 5 193.60 -4 050.40 -77.99%
31.07.2008 1 371.70 -2 428.50 3 800.20 - 156.48% 1 834.30 - 462.60 -25.22%
30.06.2008 -2 428.50 988.50 -3 417.00 - 345.68% 174.80 -2 603.30 -1 489.30%
31.05.2008 988.50 437.20 551.30 126.10% 3 751.00 -2 762.50 -73.65%
30.04.2008 437.20 -3 482.60 3 919.80 - 112.55% 291.60 145.60 49.93%
31.03.2008 -3 482.60 -2 573.10 - 909.50 35.35% 1 399.80 -4 882.40 - 348.79%
29.02.2008 -2 573.10 4 241.20 -6 814.30 - 160.67% 930.50 -3 503.60 - 376.53%
31.01.2008 4 241.20 9 966.10 -5 724.90 -57.44% 2 104.60 2 136.60 101.52%
31.12.2007 9 966.10 8 486.90 1 479.20 17.43% -2 814.80 12 780.90 - 454.06%
30.11.2007 8 486.90 162.60 8 324.30 5 119.50% 313.30 8 173.60 2 608.87%
31.10.2007 162.60 386.60 - 224.00 -57.94% 5 564.90 -5 402.30 -97.08%
30.09.2007 386.60 5 193.60 -4 807.00 -92.56% 595.10 - 208.50 -35.04%
31.08.2007 5 193.60 1 834.30 3 359.30 183.14% 1 433.30 3 760.30 262.35%
31.07.2007 1 834.30 174.80 1 659.50 949.37% 743.60 1 090.70 146.68%
30.06.2007 174.80 3 751.00 -3 576.20 -95.34% 230.80 -56.00 -24.26%
31.05.2007 3 751.00 291.60 3 459.40 1 186.35% -3 693.50 7 444.50 - 201.56%
30.04.2007 291.60 1 399.80 -1 108.20 -79.17% - 196.10 487.70 - 248.70%
31.03.2007 1 399.80 930.50 469.30 50.44% 150.40 1 249.40 830.72%
28.02.2007 930.50 2 104.60 -1 174.10 -55.79% 1 434.80 - 504.30 -35.15%
31.01.2007 2 104.60 -2 814.80 4 919.40 - 174.77% 1 005.20 1 099.40 109.37%
31.12.2006 -2 814.80 313.30 -3 128.10 - 998.44% 4 265.40 -7 080.20 - 165.99%
30.11.2006 313.30 5 564.90 -5 251.60 -94.37% 5 473.30 -5 160.00 -94.28%
31.10.2006 5 564.90 595.10 4 969.80 835.12% 5 833.00 - 268.10 -4.60%
30.09.2006 595.10 1 433.30 - 838.20 -58.48% - 998.80 1 593.90 - 159.58%
31.08.2006 1 433.30 743.60 689.70 92.75% 674.50 758.80 112.50%
31.07.2006 743.60 230.80 512.80 222.18% 2 573.00 -1 829.40 -71.10%
30.06.2006 230.80 -3 693.50 3 924.30 - 106.25% - 622.50 853.30 - 137.08%
31.05.2006 -3 693.50 - 196.10 -3 497.40 1 783.48% 3 938.70 -7 632.20 - 193.77%
30.04.2006 - 196.10 150.40 - 346.50 - 230.39% 741.10 - 937.20 - 126.46%
31.03.2006 150.40 1 434.80 -1 284.40 -89.52% 4 449.70 -4 299.30 -96.62%
28.02.2006 1 434.80 1 005.20 429.60 42.74% 411.60 1 023.20 248.59%
31.01.2006 1 005.20 4 265.40 -3 260.20 -76.43% 2 563.70 -1 558.50 -60.79%
31.12.2005 4 265.40 5 473.30 -1 207.90 -22.07% 620.30 3 645.10 587.63%
30.11.2005 5 473.30 5 833.00 - 359.70 -6.17% 361.10 5 112.20 1 415.73%
31.10.2005 5 833.00 - 998.80 6 831.80 - 684.00% 764.00 5 069.00 663.48%
30.09.2005 - 998.80 674.50 -1 673.30 - 248.08% -2 733.70 1 734.90 -63.46%
31.08.2005 674.50 2 573.00 -1 898.50 -73.79% -7 388.70 8 063.20 - 109.13%
31.07.2005 2 573.00 - 622.50 3 195.50 - 513.33% 1 460.10 1 112.90 76.22%
30.06.2005 - 622.50 3 938.70 -4 561.20 - 115.80% -1 186.80 564.30 -47.55%
31.05.2005 3 938.70 741.10 3 197.60 431.47% - 844.70 4 783.40 - 566.28%
30.04.2005 741.10 4 449.70 -3 708.60 -83.34% - 439.60 1 180.70 - 268.58%
31.03.2005 4 449.70 411.60 4 038.10 981.07% 781.80 3 667.90 469.16%
28.02.2005 411.60 2 563.70 -2 152.10 -83.94% - 712.30 1 123.90 - 157.78%
31.01.2005 2 563.70 620.30 1 943.40 313.30% - 257.70 2 821.40 -1 094.84%
31.12.2004 620.30 361.10 259.20 71.78% - 386.40 1 006.70 - 260.53%
30.11.2004 361.10 764.00 - 402.90 -52.74% 4 760.70 -4 399.60 -92.41%
31.10.2004 764.00 -2 733.70 3 497.70 - 127.95% 241.60 522.40 216.23%
30.09.2004 -2 733.70 -7 388.70 4 655.00 -63.00% 1 131.20 -3 864.90 - 341.66%
31.08.2004 -7 388.70 1 460.10 -8 848.80 - 606.04% 1 719.80 -9 108.50 - 529.63%
31.07.2004 1 460.10 -1 186.80 2 646.90 - 223.03% - 159.10 1 619.20 -1 017.72%
30.06.2004 -1 186.80 - 844.70 - 342.10 40.50% 1 746.90 -2 933.70 - 167.94%
31.05.2004 - 844.70 - 439.60 - 405.10 92.15% 55.40 - 900.10 -1 624.73%
30.04.2004 - 439.60 781.80 -1 221.40 - 156.23% -6 214.50 5 774.90 -92.93%
31.03.2004 781.80 - 712.30 1 494.10 - 209.76% -22.60 804.40 -3 559.29%
29.02.2004 - 712.30 - 257.70 - 454.60 176.41% 1 072.40 -1 784.70 - 166.42%
31.01.2004 - 257.70 - 386.40 128.70 -33.31% -1 288.00 1 030.30 -79.99%
31.12.2003 - 386.40 4 760.70 -5 147.10 - 108.12% 1 364.70 -1 751.10 - 128.31%
30.11.2003 4 760.70 241.60 4 519.10 1 870.49% 2 250.80 2 509.90 111.51%
31.10.2003 241.60 1 131.20 - 889.60 -78.64% 359.30 - 117.70 -32.76%
30.09.2003 1 131.20 1 719.80 - 588.60 -34.22% -3 467.00 4 598.20 - 132.63%
31.08.2003 1 719.80 - 159.10 1 878.90 -1 180.96% - 232.40 1 952.20 - 840.02%
31.07.2003 - 159.10 1 746.90 -1 906.00 - 109.11% -5 226.10 5 067.00 -96.96%
30.06.2003 1 746.90 55.40 1 691.50 3 053.25% - 533.90 2 280.80 - 427.20%
31.05.2003 55.40 -6 214.50 6 269.90 - 100.89% 3 201.00 -3 145.60 -98.27%
30.04.2003 -6 214.50 -22.60 -6 191.90 27 397.79% 730.10 -6 944.60 - 951.18%
31.03.2003 -22.60 1 072.40 -1 095.00 - 102.11% 4 212.50 -4 235.10 - 100.54%
28.02.2003 1 072.40 -1 288.00 2 360.40 - 183.26% -7 410.70 8 483.10 - 114.47%
31.01.2003 -1 288.00 1 364.70 -2 652.70 - 194.38% - - -
31.12.2002 1 364.70 2 250.80 - 886.10 -39.37% - - -
30.11.2002 2 250.80 359.30 1 891.50 526.44% - - -
31.10.2002 359.30 -3 467.00 3 826.30 - 110.36% - - -
30.09.2002 -3 467.00 - 232.40 -3 234.60 1 391.82% - - -
31.08.2002 - 232.40 -5 226.10 4 993.70 -95.55% - - -
31.07.2002 -5 226.10 - 533.90 -4 692.20 878.85% - - -
30.06.2002 - 533.90 3 201.00 -3 734.90 - 116.68% - - -
31.05.2002 3 201.00 730.10 2 470.90 338.43% - - -
30.04.2002 730.10 4 212.50 -3 482.40 -82.67% - - -
31.03.2002 4 212.50 -7 410.70 11 623.20 - 156.84% - - -
28.02.2002 -7 410.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.