Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
29.02.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2012 121 946.80
Min 30.09.2004 26 069.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 113 064.60 107 351.50 5 713.10 5.32% 110 525.50 2 539.10 2.30%
30.11.2014 107 351.50 102 405.80 4 945.70 4.83% 109 824.50 -2 473.00 -2.25%
31.10.2014 102 405.80 101 645.80 760.00 0.75% 107 368.00 -4 962.20 -4.62%
30.09.2014 101 645.80 101 898.80 - 253.00 -0.25% 111 343.50 -9 697.70 -8.71%
31.08.2014 101 898.80 102 781.00 - 882.20 -0.86% 110 050.60 -8 151.80 -7.41%
31.07.2014 102 781.00 96 494.40 6 286.60 6.51% 112 062.80 -9 281.80 -8.28%
30.06.2014 96 494.40 97 476.70 - 982.30 -1.01% 116 437.50 -19 943.10 -17.13%
31.05.2014 97 476.70 99 182.30 -1 705.60 -1.72% 112 877.40 -15 400.70 -13.64%
30.04.2014 99 182.30 98 142.30 1 040.00 1.06% 114 200.50 -15 018.20 -13.15%
31.03.2014 98 142.30 97 701.30 441.00 0.45% 114 999.80 -16 857.50 -14.66%
28.02.2014 97 701.30 98 435.40 - 734.10 -0.75% 113 237.50 -15 536.20 -13.72%
31.01.2014 98 435.40 110 525.50 -12 090.10 -10.94% 110 412.50 -11 977.10 -10.85%
31.12.2013 110 525.50 109 824.50 701.00 0.64% 109 884.60 640.90 0.58%
30.11.2013 109 824.50 107 368.00 2 456.50 2.29% 113 344.60 -3 520.10 -3.11%
31.10.2013 107 368.00 111 343.50 -3 975.50 -3.57% 110 107.30 -2 739.30 -2.49%
30.09.2013 111 343.50 110 050.60 1 292.90 1.17% 112 223.50 - 880.00 -0.78%
31.08.2013 110 050.60 112 062.80 -2 012.20 -1.80% 111 153.40 -1 102.80 -0.99%
31.07.2013 112 062.80 116 437.50 -4 374.70 -3.76% 116 784.50 -4 721.70 -4.04%
30.06.2013 116 437.50 112 877.40 3 560.10 3.15% 118 850.40 -2 412.90 -2.03%
31.05.2013 112 877.40 114 200.50 -1 323.10 -1.16% 121 946.80 -9 069.40 -7.44%
30.04.2013 114 200.50 114 999.80 - 799.30 -0.69% 116 514.10 -2 313.60 -1.99%
31.03.2013 114 999.80 113 237.50 1 762.30 1.56% 116 139.70 -1 139.90 -0.98%
28.02.2013 113 237.50 110 412.50 2 825.00 2.56% 111 442.50 1 795.00 1.61%
31.01.2013 110 412.50 109 884.60 527.90 0.48% 110 515.60 - 103.10 -0.09%
31.12.2012 109 884.60 113 344.60 -3 460.00 -3.05% 115 121.30 -5 236.70 -4.55%
30.11.2012 113 344.60 110 107.30 3 237.30 2.94% 116 193.70 -2 849.10 -2.45%
31.10.2012 110 107.30 112 223.50 -2 116.20 -1.89% 104 800.50 5 306.80 5.06%
30.09.2012 112 223.50 111 153.40 1 070.10 0.96% 109 955.40 2 268.10 2.06%
31.08.2012 111 153.40 116 784.50 -5 631.10 -4.82% 106 821.80 4 331.60 4.05%
31.07.2012 116 784.50 118 850.40 -2 065.90 -1.74% 107 340.20 9 444.30 8.80%
30.06.2012 118 850.40 121 946.80 -3 096.40 -2.54% 105 202.90 13 647.50 12.97%
31.05.2012 121 946.80 116 514.10 5 432.70 4.66% 103 083.70 18 863.10 18.30%
30.04.2012 116 514.10 116 139.70 374.40 0.32% 106 980.50 9 533.60 8.91%
31.03.2012 116 139.70 111 442.50 4 697.20 4.21% 106 263.80 9 875.90 9.29%
29.02.2012 111 442.50 110 515.60 926.90 0.84% 104 037.00 7 405.50 7.12%
31.01.2012 110 515.60 115 121.30 -4 605.70 -4.00% 98 437.80 12 077.80 12.27%
31.12.2011 115 121.30 116 193.70 -1 072.40 -0.92% 97 777.60 17 343.70 17.74%
30.11.2011 116 193.70 104 800.50 11 393.20 10.87% 97 301.30 18 892.40 19.42%
31.10.2011 104 800.50 109 955.40 -5 154.90 -4.69% 96 554.30 8 246.20 8.54%
30.09.2011 109 955.40 106 821.80 3 133.60 2.93% 96 995.50 12 959.90 13.36%
31.08.2011 106 821.80 107 340.20 - 518.40 -0.48% 98 431.80 8 390.00 8.52%
31.07.2011 107 340.20 105 202.90 2 137.30 2.03% 98 003.20 9 337.00 9.53%
30.06.2011 105 202.90 103 083.70 2 119.20 2.06% 96 155.40 9 047.50 9.41%
31.05.2011 103 083.70 106 980.50 -3 896.80 -3.64% 94 021.00 9 062.70 9.64%
30.04.2011 106 980.50 106 263.80 716.70 0.67% 94 927.70 12 052.80 12.70%
31.03.2011 106 263.80 104 037.00 2 226.80 2.14% 90 319.00 15 944.80 17.65%
28.02.2011 104 037.00 98 437.80 5 599.20 5.69% 90 630.90 13 406.10 14.79%
31.01.2011 98 437.80 97 777.60 660.20 0.68% 90 335.10 8 102.70 8.97%
31.12.2010 97 777.60 97 301.30 476.30 0.49% 87 988.20 9 789.40 11.13%
30.11.2010 97 301.30 96 554.30 747.00 0.77% 88 824.70 8 476.60 9.54%
31.10.2010 96 554.30 96 995.50 - 441.20 -0.45% 87 373.00 9 181.30 10.51%
30.09.2010 96 995.50 98 431.80 -1 436.30 -1.46% 87 116.20 9 879.30 11.34%
31.08.2010 98 431.80 98 003.20 428.60 0.44% 86 517.90 11 913.90 13.77%
31.07.2010 98 003.20 96 155.40 1 847.80 1.92% 85 960.10 12 043.10 14.01%
30.06.2010 96 155.40 94 021.00 2 134.40 2.27% 85 438.00 10 717.40 12.54%
31.05.2010 94 021.00 94 927.70 - 906.70 -0.96% 87 966.20 6 054.80 6.88%
30.04.2010 94 927.70 90 319.00 4 608.70 5.10% 88 883.60 6 044.10 6.80%
31.03.2010 90 319.00 90 630.90 - 311.90 -0.34% 77 765.10 12 553.90 16.14%
28.02.2010 90 630.90 90 335.10 295.80 0.33% 74 594.80 16 036.10 21.50%
31.01.2010 90 335.10 87 988.20 2 346.90 2.67% 78 225.40 12 109.70 15.48%
31.12.2009 87 988.20 88 824.70 - 836.50 -0.94% 90 998.00 -3 009.80 -3.31%
30.11.2009 88 824.70 87 373.00 1 451.70 1.66% 91 425.30 -2 600.60 -2.84%
31.10.2009 87 373.00 87 116.20 256.80 0.29% 99 545.90 -12 172.90 -12.23%
30.09.2009 87 116.20 86 517.90 598.30 0.69% 98 976.40 -11 860.20 -11.98%
31.08.2009 86 517.90 85 960.10 557.80 0.65% 98 743.00 -12 225.10 -12.38%
31.07.2009 85 960.10 85 438.00 522.10 0.61% 97 369.10 -11 409.00 -11.72%
30.06.2009 85 438.00 87 966.20 -2 528.20 -2.87% 97 808.30 -12 370.30 -12.65%
31.05.2009 87 966.20 88 883.60 - 917.40 -1.03% 100 780.90 -12 814.70 -12.72%
30.04.2009 88 883.60 77 765.10 11 118.50 14.30% 99 950.10 -11 066.50 -11.07%
31.03.2009 77 765.10 74 594.80 3 170.30 4.25% 99 579.50 -21 814.40 -21.91%
28.02.2009 74 594.80 78 225.40 -3 630.60 -4.64% 102 809.10 -28 214.30 -27.44%
31.01.2009 78 225.40 90 998.00 -12 772.60 -14.04% 106 058.70 -27 833.30 -26.24%
31.12.2008 90 998.00 91 425.30 - 427.30 -0.47% 102 874.00 -11 876.00 -11.54%
30.11.2008 91 425.30 99 545.90 -8 120.60 -8.16% 92 147.30 - 722.00 -0.78%
31.10.2008 99 545.90 98 976.40 569.50 0.58% 83 982.80 15 563.10 18.53%
30.09.2008 98 976.40 98 743.00 233.40 0.24% 84 032.80 14 943.60 17.78%
31.08.2008 98 743.00 97 369.10 1 373.90 1.41% 83 941.80 14 801.20 17.63%
31.07.2008 97 369.10 97 808.30 - 439.20 -0.45% 78 736.30 18 632.80 23.66%
30.06.2008 97 808.30 100 780.90 -2 972.60 -2.95% 77 482.50 20 325.80 26.23%
31.05.2008 100 780.90 99 950.10 830.80 0.83% 75 956.50 24 824.40 32.68%
30.04.2008 99 950.10 99 579.50 370.60 0.37% 71 614.00 28 336.10 39.57%
31.03.2008 99 579.50 102 809.10 -3 229.60 -3.14% 70 964.50 28 615.00 40.32%
29.02.2008 102 809.10 106 058.70 -3 249.60 -3.06% 69 278.80 33 530.30 48.40%
31.01.2008 106 058.70 102 874.00 3 184.70 3.10% 68 686.50 37 372.20 54.41%
31.12.2007 102 874.00 92 147.30 10 726.70 11.64% 65 087.10 37 786.90 58.06%
30.11.2007 92 147.30 83 982.80 8 164.50 9.72% 67 986.10 24 161.20 35.54%
31.10.2007 83 982.80 84 032.80 -50.00 -0.06% 68 268.20 15 714.60 23.02%
30.09.2007 84 032.80 83 941.80 91.00 0.11% 62 625.50 21 407.30 34.18%
31.08.2007 83 941.80 78 736.30 5 205.50 6.61% 61 655.00 22 286.80 36.15%
31.07.2007 78 736.30 77 482.50 1 253.80 1.62% 60 851.90 17 884.40 29.39%
30.06.2007 77 482.50 75 956.50 1 526.00 2.01% 60 339.00 17 143.50 28.41%
31.05.2007 75 956.50 71 614.00 4 342.50 6.06% 59 097.90 16 858.60 28.53%
30.04.2007 71 614.00 70 964.50 649.50 0.92% 62 750.10 8 863.90 14.13%
31.03.2007 70 964.50 69 278.80 1 685.70 2.43% 62 546.30 8 418.20 13.46%
28.02.2007 69 278.80 68 686.50 592.30 0.86% 61 807.10 7 471.70 12.09%
31.01.2007 68 686.50 65 087.10 3 599.40 5.53% 60 438.80 8 247.70 13.65%
31.12.2006 65 087.10 67 986.10 -2 899.00 -4.26% 59 946.30 5 140.80 8.58%
30.11.2006 67 986.10 68 268.20 - 282.10 -0.41% 55 813.70 12 172.40 21.81%
31.10.2006 68 268.20 62 625.50 5 642.70 9.01% 50 412.30 17 855.90 35.42%
30.09.2006 62 625.50 61 655.00 970.50 1.57% 43 956.40 18 669.10 42.47%
31.08.2006 61 655.00 60 851.90 803.10 1.32% 44 708.70 16 946.30 37.90%
31.07.2006 60 851.90 60 339.00 512.90 0.85% 44 165.30 16 686.60 37.78%
30.06.2006 60 339.00 59 097.90 1 241.10 2.10% 41 198.30 19 140.70 46.46%
31.05.2006 59 097.90 62 750.10 -3 652.20 -5.82% 41 896.70 17 201.20 41.06%
30.04.2006 62 750.10 62 546.30 203.80 0.33% 37 785.00 24 965.10 66.07%
31.03.2006 62 546.30 61 807.10 739.20 1.20% 37 080.70 25 465.60 68.68%
28.02.2006 61 807.10 60 438.80 1 368.30 2.26% 32 378.50 29 428.60 90.89%
31.01.2006 60 438.80 59 946.30 492.50 0.82% 32 182.90 28 255.90 87.80%
31.12.2005 59 946.30 55 813.70 4 132.60 7.40% 26 502.00 33 444.30 126.20%
30.11.2005 55 813.70 50 412.30 5 401.40 10.71% 26 237.20 29 576.50 112.73%
31.10.2005 50 412.30 43 956.40 6 455.90 14.69% 26 438.60 23 973.70 90.68%
30.09.2005 43 956.40 44 708.70 - 752.30 -1.68% 26 069.90 17 886.50 68.61%
31.08.2005 44 708.70 44 165.30 543.40 1.23% 29 047.00 15 661.70 53.92%
31.07.2005 44 165.30 41 198.30 2 967.00 7.20% 36 448.90 7 716.40 21.17%
30.06.2005 41 198.30 41 896.70 - 698.40 -1.67% 34 970.20 6 228.10 17.81%
31.05.2005 41 896.70 37 785.00 4 111.70 10.88% 35 941.70 5 955.00 16.57%
30.04.2005 37 785.00 37 080.70 704.30 1.90% 37 068.90 716.10 1.93%
31.03.2005 37 080.70 32 378.50 4 702.20 14.52% 37 152.30 -71.60 -0.19%
28.02.2005 32 378.50 32 182.90 195.60 0.61% 36 310.50 -3 932.00 -10.83%
31.01.2005 32 182.90 26 502.00 5 680.90 21.44% 37 303.20 -5 120.30 -13.73%
31.12.2004 26 502.00 26 237.20 264.80 1.01% 51 584.10 -25 082.10 -48.62%
30.11.2004 26 237.20 26 438.60 - 201.40 -0.76% 52 388.40 -26 151.20 -49.92%
31.10.2004 26 438.60 26 069.90 368.70 1.41% 47 820.60 -21 382.00 -44.71%
30.09.2004 26 069.90 29 047.00 -2 977.10 -10.25% 47 407.60 -21 337.70 -45.01%
31.08.2004 29 047.00 36 448.90 -7 401.90 -20.31% 45 802.40 -16 755.40 -36.58%
31.07.2004 36 448.90 34 970.20 1 478.70 4.23% 43 757.80 -7 308.90 -16.70%
30.06.2004 34 970.20 35 941.70 - 971.50 -2.70% 43 423.60 -8 453.40 -19.47%
31.05.2004 35 941.70 37 068.90 -1 127.20 -3.04% 41 383.70 -5 442.00 -13.15%
30.04.2004 37 068.90 37 152.30 -83.40 -0.22% 41 693.10 -4 624.20 -11.09%
31.03.2004 37 152.30 36 310.50 841.80 2.32% 48 081.40 -10 929.10 -22.73%
29.02.2004 36 310.50 37 303.20 - 992.70 -2.66% 48 115.20 -11 804.70 -24.53%
31.01.2004 37 303.20 51 584.10 -14 280.90 -27.68% 47 003.70 -9 700.50 -20.64%
31.12.2003 51 584.10 52 388.40 - 804.30 -1.54% 48 474.90 3 109.20 6.41%
30.11.2003 52 388.40 47 820.60 4 567.80 9.55% 47 317.60 5 070.80 10.72%
31.10.2003 47 820.60 47 407.60 413.00 0.87% 45 092.10 2 728.50 6.05%
30.09.2003 47 407.60 45 802.40 1 605.20 3.50% 44 629.20 2 778.40 6.23%
31.08.2003 45 802.40 43 757.80 2 044.60 4.67% 48 147.80 -2 345.40 -4.87%
31.07.2003 43 757.80 43 423.60 334.20 0.77% 48 388.60 -4 630.80 -9.57%
30.06.2003 43 423.60 41 383.70 2 039.90 4.93% 53 217.70 -9 794.10 -18.40%
31.05.2003 41 383.70 41 693.10 - 309.40 -0.74% 54 524.00 -13 140.30 -24.10%
30.04.2003 41 693.10 48 081.40 -6 388.30 -13.29% 51 729.90 -10 036.80 -19.40%
31.03.2003 48 081.40 48 115.20 -33.80 -0.07% 51 329.90 -3 248.50 -6.33%
28.02.2003 48 115.20 47 003.70 1 111.50 2.36% 47 397.20 718.00 1.51%
31.01.2003 47 003.70 48 474.90 -1 471.20 -3.03% 54 913.00 -7 909.30 -14.40%
31.12.2002 48 474.90 47 317.60 1 157.30 2.45% - - -
30.11.2002 47 317.60 45 092.10 2 225.50 4.94% - - -
31.10.2002 45 092.10 44 629.20 462.90 1.04% - - -
30.09.2002 44 629.20 48 147.80 -3 518.60 -7.31% - - -
31.08.2002 48 147.80 48 388.60 - 240.80 -0.50% - - -
31.07.2002 48 388.60 53 217.70 -4 829.10 -9.07% - - -
30.06.2002 53 217.70 54 524.00 -1 306.30 -2.40% - - -
31.05.2002 54 524.00 51 729.90 2 794.10 5.40% - - -
30.04.2002 51 729.90 51 329.90 400.00 0.78% - - -
31.03.2002 51 329.90 47 397.20 3 932.70 8.30% - - -
28.02.2002 47 397.20 54 913.00 -7 515.80 -13.69% - - -
31.01.2002 54 913.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Debt securities issued (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.