Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2010 6 967.90
Min 31.12.2002 -16 008.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 -35.00 - 198.70 163.70 -82.39% -13.50 -21.50 159.26%
30.11.2014 - 198.70 -97.10 - 101.60 104.63% -3 195.90 2 997.20 -93.78%
31.10.2014 -97.10 -2 480.00 2 382.90 -96.08% 2.30 -99.40 -4 321.74%
30.09.2014 -2 480.00 - 258.20 -2 221.80 860.50% 12.20 -2 492.20 -20 427.87%
31.08.2014 - 258.20 - 773.70 515.50 -66.63% -98.70 - 159.50 161.60%
31.07.2014 - 773.70 892.50 -1 666.20 - 186.69% 5.40 - 779.10 -14 427.78%
30.06.2014 892.50 2 529.20 -1 636.70 -64.71% - 141.30 1 033.80 - 731.63%
31.05.2014 2 529.20 - 199.30 2 728.50 -1 369.04% 925.50 1 603.70 173.28%
30.04.2014 - 199.30 70.90 - 270.20 - 381.10% 54.10 - 253.40 - 468.39%
31.03.2014 70.90 - 235.50 306.40 - 130.11% -71.60 142.50 - 199.02%
28.02.2014 - 235.50 - 240.30 4.80 -2.00% - 673.00 437.50 -65.01%
31.01.2014 - 240.30 -13.50 - 226.80 1 680.00% - 113.50 - 126.80 111.72%
31.12.2013 -13.50 -3 195.90 3 182.40 -99.58% 653.40 - 666.90 - 102.07%
30.11.2013 -3 195.90 2.30 -3 198.20 - 139 052.17% - 286.10 -2 909.80 1 017.06%
31.10.2013 2.30 12.20 -9.90 -81.15% - 243.40 245.70 - 100.94%
30.09.2013 12.20 -98.70 110.90 - 112.36% - 207.70 219.90 - 105.87%
31.08.2013 -98.70 5.40 - 104.10 -1 927.78% 1 876.00 -1 974.70 - 105.26%
31.07.2013 5.40 - 141.30 146.70 - 103.82% -1 949.80 1 955.20 - 100.28%
30.06.2013 - 141.30 925.50 -1 066.80 - 115.27% - 344.30 203.00 -58.96%
31.05.2013 925.50 54.10 871.40 1 610.72% - 415.00 1 340.50 - 323.01%
30.04.2013 54.10 -71.60 125.70 - 175.56% - 492.70 546.80 - 110.98%
31.03.2013 -71.60 - 673.00 601.40 -89.36% - 621.30 549.70 -88.48%
28.02.2013 - 673.00 - 113.50 - 559.50 492.95% - 548.90 - 124.10 22.61%
31.01.2013 - 113.50 653.40 - 766.90 - 117.37% - 808.30 694.80 -85.96%
31.12.2012 653.40 - 286.10 939.50 - 328.38% - 258.70 912.10 - 352.57%
30.11.2012 - 286.10 - 243.40 -42.70 17.54% - 500.90 214.80 -42.88%
31.10.2012 - 243.40 - 207.70 -35.70 17.19% - 742.90 499.50 -67.24%
30.09.2012 - 207.70 1 876.00 -2 083.70 - 111.07% - 621.30 413.60 -66.57%
31.08.2012 1 876.00 -1 949.80 3 825.80 - 196.21% - 639.80 2 515.80 - 393.22%
31.07.2012 -1 949.80 - 344.30 -1 605.50 466.31% - 587.50 -1 362.30 231.88%
30.06.2012 - 344.30 - 415.00 70.70 -17.04% - 452.80 108.50 -23.96%
31.05.2012 - 415.00 - 492.70 77.70 -15.77% - 473.70 58.70 -12.39%
30.04.2012 - 492.70 - 621.30 128.60 -20.70% - 466.20 -26.50 5.68%
31.03.2012 - 621.30 - 548.90 -72.40 13.19% - 726.60 105.30 -14.49%
29.02.2012 - 548.90 - 808.30 259.40 -32.09% - 602.80 53.90 -8.94%
31.01.2012 - 808.30 - 258.70 - 549.60 212.45% - 891.10 82.80 -9.29%
31.12.2011 - 258.70 - 500.90 242.20 -48.35% 317.60 - 576.30 - 181.45%
30.11.2011 - 500.90 - 742.90 242.00 -32.58% - 480.40 -20.50 4.27%
31.10.2011 - 742.90 - 621.30 - 121.60 19.57% - 358.40 - 384.50 107.28%
30.09.2011 - 621.30 - 639.80 18.50 -2.89% - 627.70 6.40 -1.02%
31.08.2011 - 639.80 - 587.50 -52.30 8.90% - 592.00 -47.80 8.07%
31.07.2011 - 587.50 - 452.80 - 134.70 29.75% - 360.60 - 226.90 62.92%
30.06.2011 - 452.80 - 473.70 20.90 -4.41% 917.10 -1 369.90 - 149.37%
31.05.2011 - 473.70 - 466.20 -7.50 1.61% 1 761.50 -2 235.20 - 126.89%
30.04.2011 - 466.20 - 726.60 260.40 -35.84% 1 846.20 -2 312.40 - 125.25%
31.03.2011 - 726.60 - 602.80 - 123.80 20.54% 1 598.40 -2 325.00 - 145.46%
28.02.2011 - 602.80 - 891.10 288.30 -32.35% 6 741.60 -7 344.40 - 108.94%
31.01.2011 - 891.10 317.60 -1 208.70 - 380.57% 6 967.90 -7 859.00 - 112.79%
31.12.2010 317.60 - 480.40 798.00 - 166.11% 1 497.50 -1 179.90 -78.79%
30.11.2010 - 480.40 - 358.40 - 122.00 34.04% - 553.60 73.20 -13.22%
31.10.2010 - 358.40 - 627.70 269.30 -42.90% 1 568.90 -1 927.30 - 122.84%
30.09.2010 - 627.70 - 592.00 -35.70 6.03% 4 642.20 -5 269.90 - 113.52%
31.08.2010 - 592.00 - 360.60 - 231.40 64.17% 2 692.20 -3 284.20 - 121.99%
31.07.2010 - 360.60 917.10 -1 277.70 - 139.32% 2 362.70 -2 723.30 - 115.26%
30.06.2010 917.10 1 761.50 - 844.40 -47.94% 5 457.30 -4 540.20 -83.19%
31.05.2010 1 761.50 1 846.20 -84.70 -4.59% 2 907.80 -1 146.30 -39.42%
30.04.2010 1 846.20 1 598.40 247.80 15.50% 6 886.70 -5 040.50 -73.19%
31.03.2010 1 598.40 6 741.60 -5 143.20 -76.29% 1 131.70 466.70 41.24%
28.02.2010 6 741.60 6 967.90 - 226.30 -3.25% -1 632.50 8 374.10 - 512.96%
31.01.2010 6 967.90 1 497.50 5 470.40 365.30% 4 974.60 1 993.30 40.07%
31.12.2009 1 497.50 - 553.60 2 051.10 - 370.50% -29.40 1 526.90 -5 193.54%
30.11.2009 - 553.60 1 568.90 -2 122.50 - 135.29% - 719.50 165.90 -23.06%
31.10.2009 1 568.90 4 642.20 -3 073.30 -66.20% - 676.20 2 245.10 - 332.02%
30.09.2009 4 642.20 2 692.20 1 950.00 72.43% - 574.20 5 216.40 - 908.46%
31.08.2009 2 692.20 2 362.70 329.50 13.95% - 470.40 3 162.60 - 672.32%
31.07.2009 2 362.70 5 457.30 -3 094.60 -56.71% -1 038.50 3 401.20 - 327.51%
30.06.2009 5 457.30 2 907.80 2 549.50 87.68% - 642.10 6 099.40 - 949.91%
31.05.2009 2 907.80 6 886.70 -3 978.90 -57.78% - 810.50 3 718.30 - 458.77%
30.04.2009 6 886.70 1 131.70 5 755.00 508.53% - 837.30 7 724.00 - 922.49%
31.03.2009 1 131.70 -1 632.50 2 764.20 - 169.32% - 811.70 1 943.40 - 239.42%
28.02.2009 -1 632.50 4 974.60 -6 607.10 - 132.82% -1 267.40 - 365.10 28.81%
31.01.2009 4 974.60 -29.40 5 004.00 -17 020.41% - 826.60 5 801.20 - 701.81%
31.12.2008 -29.40 - 719.50 690.10 -95.91% -8.70 -20.70 237.93%
30.11.2008 - 719.50 - 676.20 -43.30 6.40% - 910.50 191.00 -20.98%
31.10.2008 - 676.20 - 574.20 - 102.00 17.76% - 350.50 - 325.70 92.92%
30.09.2008 - 574.20 - 470.40 - 103.80 22.07% - 453.80 - 120.40 26.53%
31.08.2008 - 470.40 -1 038.50 568.10 -54.70% - 658.40 188.00 -28.55%
31.07.2008 -1 038.50 - 642.10 - 396.40 61.73% - 487.30 - 551.20 113.11%
30.06.2008 - 642.10 - 810.50 168.40 -20.78% - 505.70 - 136.40 26.97%
31.05.2008 - 810.50 - 837.30 26.80 -3.20% - 699.80 - 110.70 15.82%
30.04.2008 - 837.30 - 811.70 -25.60 3.15% - 731.20 - 106.10 14.51%
31.03.2008 - 811.70 -1 267.40 455.70 -35.96% -1 018.30 206.60 -20.29%
29.02.2008 -1 267.40 - 826.60 - 440.80 53.33% - 827.70 - 439.70 53.12%
31.01.2008 - 826.60 -8.70 - 817.90 9 401.15% - 868.40 41.80 -4.81%
31.12.2007 -8.70 - 910.50 901.80 -99.04% 56.90 -65.60 - 115.29%
30.11.2007 - 910.50 - 350.50 - 560.00 159.77% - 501.80 - 408.70 81.45%
31.10.2007 - 350.50 - 453.80 103.30 -22.76% - 578.30 227.80 -39.39%
30.09.2007 - 453.80 - 658.40 204.60 -31.08% 3 055.60 -3 509.40 - 114.85%
31.08.2007 - 658.40 - 487.30 - 171.10 35.11% - 389.90 - 268.50 68.86%
31.07.2007 - 487.30 - 505.70 18.40 -3.64% - 527.00 39.70 -7.53%
30.06.2007 - 505.70 - 699.80 194.10 -27.74% - 337.90 - 167.80 49.66%
31.05.2007 - 699.80 - 731.20 31.40 -4.29% 368.30 -1 068.10 - 290.01%
30.04.2007 - 731.20 -1 018.30 287.10 -28.19% - 834.50 103.30 -12.38%
31.03.2007 -1 018.30 - 827.70 - 190.60 23.03% - 944.30 -74.00 7.84%
28.02.2007 - 827.70 - 868.40 40.70 -4.69% - 978.30 150.60 -15.39%
31.01.2007 - 868.40 56.90 - 925.30 -1 626.19% -9 831.10 8 962.70 -91.17%
31.12.2006 56.90 - 501.80 558.70 - 111.34% 37.60 19.30 51.33%
30.11.2006 - 501.80 - 578.30 76.50 -13.23% - 699.00 197.20 -28.21%
31.10.2006 - 578.30 3 055.60 -3 633.90 - 118.93% - 812.10 233.80 -28.79%
30.09.2006 3 055.60 - 389.90 3 445.50 - 883.69% - 736.30 3 791.90 - 514.99%
31.08.2006 - 389.90 - 527.00 137.10 -26.02% - 820.40 430.50 -52.47%
31.07.2006 - 527.00 - 337.90 - 189.10 55.96% - 815.50 288.50 -35.38%
30.06.2006 - 337.90 368.30 - 706.20 - 191.75% - 801.70 463.80 -57.85%
31.05.2006 368.30 - 834.50 1 202.80 - 144.13% - 988.80 1 357.10 - 137.25%
30.04.2006 - 834.50 - 944.30 109.80 -11.63% - 996.10 161.60 -16.22%
31.03.2006 - 944.30 - 978.30 34.00 -3.48% -1 173.10 228.80 -19.50%
28.02.2006 - 978.30 -9 831.10 8 852.80 -90.05% -1 241.00 262.70 -21.17%
31.01.2006 -9 831.10 37.60 -9 868.70 -26 246.54% -1 414.50 -8 416.60 595.02%
31.12.2005 37.60 - 699.00 736.60 - 105.38% 141.80 - 104.20 -73.48%
30.11.2005 - 699.00 - 812.10 113.10 -13.93% - 762.50 63.50 -8.33%
31.10.2005 - 812.10 - 736.30 -75.80 10.29% - 685.20 - 126.90 18.52%
30.09.2005 - 736.30 - 820.40 84.10 -10.25% - 692.50 -43.80 6.32%
31.08.2005 - 820.40 - 815.50 -4.90 0.60% - 883.60 63.20 -7.15%
31.07.2005 - 815.50 - 801.70 -13.80 1.72% - 811.80 -3.70 0.46%
30.06.2005 - 801.70 - 988.80 187.10 -18.92% - 897.40 95.70 -10.66%
31.05.2005 - 988.80 - 996.10 7.30 -0.73% -1 165.70 176.90 -15.18%
30.04.2005 - 996.10 -1 173.10 177.00 -15.09% -1 195.80 199.70 -16.70%
31.03.2005 -1 173.10 -1 241.00 67.90 -5.47% -1 456.30 283.20 -19.45%
28.02.2005 -1 241.00 -1 414.50 173.50 -12.27% -1 689.80 448.80 -26.56%
31.01.2005 -1 414.50 141.80 -1 556.30 -1 097.53% -1 345.50 -69.00 5.13%
31.12.2004 141.80 - 762.50 904.30 - 118.60% - 688.60 830.40 - 120.59%
30.11.2004 - 762.50 - 685.20 -77.30 11.28% -1 093.90 331.40 -30.30%
31.10.2004 - 685.20 - 692.50 7.30 -1.05% -1 243.40 558.20 -44.89%
30.09.2004 - 692.50 - 883.60 191.10 -21.63% -1 102.00 409.50 -37.16%
31.08.2004 - 883.60 - 811.80 -71.80 8.84% -1 060.20 176.60 -16.66%
31.07.2004 - 811.80 - 897.40 85.60 -9.54% -1 166.80 355.00 -30.43%
30.06.2004 - 897.40 -1 165.70 268.30 -23.02% -1 434.70 537.30 -37.45%
31.05.2004 -1 165.70 -1 195.80 30.10 -2.52% - 883.80 - 281.90 31.90%
30.04.2004 -1 195.80 -1 456.30 260.50 -17.89% -1 584.70 388.90 -24.54%
31.03.2004 -1 456.30 -1 689.80 233.50 -13.82% -1 212.50 - 243.80 20.11%
29.02.2004 -1 689.80 -1 345.50 - 344.30 25.59% - 989.40 - 700.40 70.79%
31.01.2004 -1 345.50 - 688.60 - 656.90 95.40% 27.60 -1 373.10 -4 975.00%
31.12.2003 - 688.60 -1 093.90 405.30 -37.05% -16 008.10 15 319.50 -95.70%
30.11.2003 -1 093.90 -1 243.40 149.50 -12.02% -2 445.40 1 351.50 -55.27%
31.10.2003 -1 243.40 -1 102.00 - 141.40 12.83% -2 334.80 1 091.40 -46.74%
30.09.2003 -1 102.00 -1 060.20 -41.80 3.94% -9 905.80 8 803.80 -88.88%
31.08.2003 -1 060.20 -1 166.80 106.60 -9.14% -3 045.90 1 985.70 -65.19%
31.07.2003 -1 166.80 -1 434.70 267.90 -18.67% -2 107.00 940.20 -44.62%
30.06.2003 -1 434.70 - 883.80 - 550.90 62.33% 1 962.10 -3 396.80 - 173.12%
31.05.2003 - 883.80 -1 584.70 700.90 -44.23% -1 567.90 684.10 -43.63%
30.04.2003 -1 584.70 -1 212.50 - 372.20 30.70% 3 688.40 -5 273.10 - 142.96%
31.03.2003 -1 212.50 - 989.40 - 223.10 22.55% - 827.00 - 385.50 46.61%
28.02.2003 - 989.40 27.60 -1 017.00 -3 684.78% -5 335.60 4 346.20 -81.46%
31.01.2003 27.60 -16 008.10 16 035.70 - 100.17% - - -
31.12.2002 -16 008.10 -2 445.40 -13 562.70 554.62% - - -
30.11.2002 -2 445.40 -2 334.80 - 110.60 4.74% - - -
31.10.2002 -2 334.80 -9 905.80 7 571.00 -76.43% - - -
30.09.2002 -9 905.80 -3 045.90 -6 859.90 225.22% - - -
31.08.2002 -3 045.90 -2 107.00 - 938.90 44.56% - - -
31.07.2002 -2 107.00 1 962.10 -4 069.10 - 207.38% - - -
30.06.2002 1 962.10 -1 567.90 3 530.00 - 225.14% - - -
31.05.2002 -1 567.90 3 688.40 -5 256.30 - 142.51% - - -
30.04.2002 3 688.40 - 827.00 4 515.40 - 546.00% - - -
31.03.2002 - 827.00 -5 335.60 4 508.60 -84.50% - - -
28.02.2002 -5 335.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.