Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of residents - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2014 723 987.70
Min 28.02.2002 410 663.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 695 359.50 685 484.50 9 875.00 1.44% 690 971.80 4 387.70 0.64%
30.11.2014 685 484.50 685 521.40 -36.90 -0.01% 685 935.90 - 451.40 -0.07%
31.10.2014 685 521.40 709 528.00 -24 006.60 -3.38% 518 141.00 167 380.40 32.30%
30.09.2014 709 528.00 713 418.70 -3 890.70 -0.55% 495 552.60 213 975.40 43.18%
31.08.2014 713 418.70 712 350.60 1 068.10 0.15% 504 093.20 209 325.50 41.53%
31.07.2014 712 350.60 723 987.70 -11 637.10 -1.61% 501 700.40 210 650.20 41.99%
30.06.2014 723 987.70 719 917.10 4 070.60 0.57% 496 269.40 227 718.30 45.89%
31.05.2014 719 917.10 721 942.80 -2 025.70 -0.28% 498 670.30 221 246.80 44.37%
30.04.2014 721 942.80 716 033.40 5 909.40 0.83% 506 323.80 215 619.00 42.59%
31.03.2014 716 033.40 711 342.50 4 690.90 0.66% 521 786.20 194 247.20 37.23%
28.02.2014 711 342.50 712 012.40 - 669.90 -0.09% 530 316.20 181 026.30 34.14%
31.01.2014 712 012.40 690 971.80 21 040.60 3.04% 522 752.30 189 260.10 36.20%
31.12.2013 690 971.80 685 935.90 5 035.90 0.73% 511 499.60 179 472.20 35.09%
30.11.2013 685 935.90 518 141.00 167 794.90 32.38% 514 165.40 171 770.50 33.41%
31.10.2013 518 141.00 495 552.60 22 588.40 4.56% 516 793.30 1 347.70 0.26%
30.09.2013 495 552.60 504 093.20 -8 540.60 -1.69% 448 456.00 47 096.60 10.50%
31.08.2013 504 093.20 501 700.40 2 392.80 0.48% 454 169.00 49 924.20 10.99%
31.07.2013 501 700.40 496 269.40 5 431.00 1.09% 451 588.10 50 112.30 11.10%
30.06.2013 496 269.40 498 670.30 -2 400.90 -0.48% 453 336.40 42 933.00 9.47%
31.05.2013 498 670.30 506 323.80 -7 653.50 -1.51% 461 951.50 36 718.80 7.95%
30.04.2013 506 323.80 521 786.20 -15 462.40 -2.96% 488 219.70 18 104.10 3.71%
31.03.2013 521 786.20 530 316.20 -8 530.00 -1.61% 495 118.70 26 667.50 5.39%
28.02.2013 530 316.20 522 752.30 7 563.90 1.45% 490 728.90 39 587.30 8.07%
31.01.2013 522 752.30 511 499.60 11 252.70 2.20% 462 360.90 60 391.40 13.06%
31.12.2012 511 499.60 514 165.40 -2 665.80 -0.52% 466 821.40 44 678.20 9.57%
30.11.2012 514 165.40 516 793.30 -2 627.90 -0.51% 472 842.80 41 322.60 8.74%
31.10.2012 516 793.30 448 456.00 68 337.30 15.24% 471 305.90 45 487.40 9.65%
30.09.2012 448 456.00 454 169.00 -5 713.00 -1.26% 474 331.70 -25 875.70 -5.46%
31.08.2012 454 169.00 451 588.10 2 580.90 0.57% 480 264.60 -26 095.60 -5.43%
31.07.2012 451 588.10 453 336.40 -1 748.30 -0.39% 481 709.70 -30 121.60 -6.25%
30.06.2012 453 336.40 461 951.50 -8 615.10 -1.86% 484 829.00 -31 492.60 -6.50%
31.05.2012 461 951.50 488 219.70 -26 268.20 -5.38% 489 342.50 -27 391.00 -5.60%
30.04.2012 488 219.70 495 118.70 -6 899.00 -1.39% 486 742.40 1 477.30 0.30%
31.03.2012 495 118.70 490 728.90 4 389.80 0.89% 491 885.70 3 233.00 0.66%
29.02.2012 490 728.90 462 360.90 28 368.00 6.14% 493 166.50 -2 437.60 -0.49%
31.01.2012 462 360.90 466 821.40 -4 460.50 -0.96% 490 013.60 -27 652.70 -5.64%
31.12.2011 466 821.40 472 842.80 -6 021.40 -1.27% 519 377.60 -52 556.20 -10.12%
30.11.2011 472 842.80 471 305.90 1 536.90 0.33% 512 196.40 -39 353.60 -7.68%
31.10.2011 471 305.90 474 331.70 -3 025.80 -0.64% 531 802.80 -60 496.90 -11.38%
30.09.2011 474 331.70 480 264.60 -5 932.90 -1.24% 547 430.60 -73 098.90 -13.35%
31.08.2011 480 264.60 481 709.70 -1 445.10 -0.30% 502 476.30 -22 211.70 -4.42%
31.07.2011 481 709.70 484 829.00 -3 119.30 -0.64% 490 575.20 -8 865.50 -1.81%
30.06.2011 484 829.00 489 342.50 -4 513.50 -0.92% 491 426.30 -6 597.30 -1.34%
31.05.2011 489 342.50 486 742.40 2 600.10 0.53% 494 276.20 -4 933.70 -1.00%
30.04.2011 486 742.40 491 885.70 -5 143.30 -1.05% 487 853.40 -1 111.00 -0.23%
31.03.2011 491 885.70 493 166.50 -1 280.80 -0.26% 492 144.40 - 258.70 -0.05%
28.02.2011 493 166.50 490 013.60 3 152.90 0.64% 495 431.20 -2 264.70 -0.46%
31.01.2011 490 013.60 519 377.60 -29 364.00 -5.65% 500 612.60 -10 599.00 -2.12%
31.12.2010 519 377.60 512 196.40 7 181.20 1.40% 490 274.40 29 103.20 5.94%
30.11.2010 512 196.40 531 802.80 -19 606.40 -3.69% 482 533.10 29 663.30 6.15%
31.10.2010 531 802.80 547 430.60 -15 627.80 -2.85% 478 695.40 53 107.40 11.09%
30.09.2010 547 430.60 502 476.30 44 954.30 8.95% 476 351.50 71 079.10 14.92%
31.08.2010 502 476.30 490 575.20 11 901.10 2.43% 479 182.70 23 293.60 4.86%
31.07.2010 490 575.20 491 426.30 - 851.10 -0.17% 484 923.00 5 652.20 1.17%
30.06.2010 491 426.30 494 276.20 -2 849.90 -0.58% 480 483.00 10 943.30 2.28%
31.05.2010 494 276.20 487 853.40 6 422.80 1.32% 484 674.30 9 601.90 1.98%
30.04.2010 487 853.40 492 144.40 -4 291.00 -0.87% 486 667.50 1 185.90 0.24%
31.03.2010 492 144.40 495 431.20 -3 286.80 -0.66% 490 372.80 1 771.60 0.36%
28.02.2010 495 431.20 500 612.60 -5 181.40 -1.03% 485 308.90 10 122.30 2.09%
31.01.2010 500 612.60 490 274.40 10 338.20 2.11% 461 791.30 38 821.30 8.41%
31.12.2009 490 274.40 482 533.10 7 741.30 1.60% 487 846.50 2 427.90 0.50%
30.11.2009 482 533.10 478 695.40 3 837.70 0.80% 459 520.30 23 012.80 5.01%
31.10.2009 478 695.40 476 351.50 2 343.90 0.49% 462 842.20 15 853.20 3.43%
30.09.2009 476 351.50 479 182.70 -2 831.20 -0.59% 486 520.50 -10 169.00 -2.09%
31.08.2009 479 182.70 484 923.00 -5 740.30 -1.18% 491 097.20 -11 914.50 -2.43%
31.07.2009 484 923.00 480 483.00 4 440.00 0.92% 488 772.70 -3 849.70 -0.79%
30.06.2009 480 483.00 484 674.30 -4 191.30 -0.86% 494 102.00 -13 619.00 -2.76%
31.05.2009 484 674.30 486 667.50 -1 993.20 -0.41% 489 608.40 -4 934.10 -1.01%
30.04.2009 486 667.50 490 372.80 -3 705.30 -0.76% 491 596.80 -4 929.30 -1.00%
31.03.2009 490 372.80 485 308.90 5 063.90 1.04% 481 427.00 8 945.80 1.86%
28.02.2009 485 308.90 461 791.30 23 517.60 5.09% 478 640.10 6 668.80 1.39%
31.01.2009 461 791.30 487 846.50 -26 055.20 -5.34% 475 903.90 -14 112.60 -2.97%
31.12.2008 487 846.50 459 520.30 28 326.20 6.16% 461 224.60 26 621.90 5.77%
30.11.2008 459 520.30 462 842.20 -3 321.90 -0.72% 462 427.70 -2 907.40 -0.63%
31.10.2008 462 842.20 486 520.50 -23 678.30 -4.87% 461 517.30 1 324.90 0.29%
30.09.2008 486 520.50 491 097.20 -4 576.70 -0.93% 463 174.80 23 345.70 5.04%
31.08.2008 491 097.20 488 772.70 2 324.50 0.48% 466 407.00 24 690.20 5.29%
31.07.2008 488 772.70 494 102.00 -5 329.30 -1.08% 465 910.70 22 862.00 4.91%
30.06.2008 494 102.00 489 608.40 4 493.60 0.92% 464 228.50 29 873.50 6.43%
31.05.2008 489 608.40 491 596.80 -1 988.40 -0.40% 471 697.60 17 910.80 3.80%
30.04.2008 491 596.80 481 427.00 10 169.80 2.11% 483 562.90 8 033.90 1.66%
31.03.2008 481 427.00 478 640.10 2 786.90 0.58% 490 008.10 -8 581.10 -1.75%
29.02.2008 478 640.10 475 903.90 2 736.20 0.57% 494 530.50 -15 890.40 -3.21%
31.01.2008 475 903.90 461 224.60 14 679.30 3.18% 499 662.80 -23 758.90 -4.75%
31.12.2007 461 224.60 462 427.70 -1 203.10 -0.26% 490 732.90 -29 508.30 -6.01%
30.11.2007 462 427.70 461 517.30 910.40 0.20% 511 273.40 -48 845.70 -9.55%
31.10.2007 461 517.30 463 174.80 -1 657.50 -0.36% 520 755.50 -59 238.20 -11.38%
30.09.2007 463 174.80 466 407.00 -3 232.20 -0.69% 526 140.70 -62 965.90 -11.97%
31.08.2007 466 407.00 465 910.70 496.30 0.11% 530 963.90 -64 556.90 -12.16%
31.07.2007 465 910.70 464 228.50 1 682.20 0.36% 537 884.00 -71 973.30 -13.38%
30.06.2007 464 228.50 471 697.60 -7 469.10 -1.58% 528 601.60 -64 373.10 -12.18%
31.05.2007 471 697.60 483 562.90 -11 865.30 -2.45% 549 779.10 -78 081.50 -14.20%
30.04.2007 483 562.90 490 008.10 -6 445.20 -1.32% 541 996.80 -58 433.90 -10.78%
31.03.2007 490 008.10 494 530.50 -4 522.40 -0.91% 551 594.90 -61 586.80 -11.17%
28.02.2007 494 530.50 499 662.80 -5 132.30 -1.03% 552 435.90 -57 905.40 -10.48%
31.01.2007 499 662.80 490 732.90 8 929.90 1.82% 554 477.70 -54 814.90 -9.89%
31.12.2006 490 732.90 511 273.40 -20 540.50 -4.02% 579 912.90 -89 180.00 -15.38%
30.11.2006 511 273.40 520 755.50 -9 482.10 -1.82% 569 873.70 -58 600.30 -10.28%
31.10.2006 520 755.50 526 140.70 -5 385.20 -1.02% 576 337.60 -55 582.10 -9.64%
30.09.2006 526 140.70 530 963.90 -4 823.20 -0.91% 580 461.40 -54 320.70 -9.36%
31.08.2006 530 963.90 537 884.00 -6 920.10 -1.29% 587 119.90 -56 156.00 -9.56%
31.07.2006 537 884.00 528 601.60 9 282.40 1.76% 584 099.50 -46 215.50 -7.91%
30.06.2006 528 601.60 549 779.10 -21 177.50 -3.85% 587 755.90 -59 154.30 -10.06%
31.05.2006 549 779.10 541 996.80 7 782.30 1.44% 513 602.80 36 176.30 7.04%
30.04.2006 541 996.80 551 594.90 -9 598.10 -1.74% 519 445.10 22 551.70 4.34%
31.03.2006 551 594.90 552 435.90 - 841.00 -0.15% 520 586.10 31 008.80 5.96%
28.02.2006 552 435.90 554 477.70 -2 041.80 -0.37% 519 036.00 33 399.90 6.43%
31.01.2006 554 477.70 579 912.90 -25 435.20 -4.39% 519 357.30 35 120.40 6.76%
31.12.2005 579 912.90 569 873.70 10 039.20 1.76% 523 275.00 56 637.90 10.82%
30.11.2005 569 873.70 576 337.60 -6 463.90 -1.12% 523 665.50 46 208.20 8.82%
31.10.2005 576 337.60 580 461.40 -4 123.80 -0.71% 527 119.80 49 217.80 9.34%
30.09.2005 580 461.40 587 119.90 -6 658.50 -1.13% 527 930.60 52 530.80 9.95%
31.08.2005 587 119.90 584 099.50 3 020.40 0.52% 533 687.40 53 432.50 10.01%
31.07.2005 584 099.50 587 755.90 -3 656.40 -0.62% 536 405.60 47 693.90 8.89%
30.06.2005 587 755.90 513 602.80 74 153.10 14.44% 533 761.20 53 994.70 10.12%
31.05.2005 513 602.80 519 445.10 -5 842.30 -1.12% 544 283.50 -30 680.70 -5.64%
30.04.2005 519 445.10 520 586.10 -1 141.00 -0.22% 545 492.30 -26 047.20 -4.77%
31.03.2005 520 586.10 519 036.00 1 550.10 0.30% 548 982.60 -28 396.50 -5.17%
28.02.2005 519 036.00 519 357.30 - 321.30 -0.06% 547 966.40 -28 930.40 -5.28%
31.01.2005 519 357.30 523 275.00 -3 917.70 -0.75% 549 101.20 -29 743.90 -5.42%
31.12.2004 523 275.00 523 665.50 - 390.50 -0.07% 545 154.00 -21 879.00 -4.01%
30.11.2004 523 665.50 527 119.80 -3 454.30 -0.66% 546 729.60 -23 064.10 -4.22%
31.10.2004 527 119.80 527 930.60 - 810.80 -0.15% 549 120.30 -22 000.50 -4.01%
30.09.2004 527 930.60 533 687.40 -5 756.80 -1.08% 551 116.60 -23 186.00 -4.21%
31.08.2004 533 687.40 536 405.60 -2 718.20 -0.51% 556 628.40 -22 941.00 -4.12%
31.07.2004 536 405.60 533 761.20 2 644.40 0.50% 557 922.40 -21 516.80 -3.86%
30.06.2004 533 761.20 544 283.50 -10 522.30 -1.93% 556 239.00 -22 477.80 -4.04%
31.05.2004 544 283.50 545 492.30 -1 208.80 -0.22% 561 117.90 -16 834.40 -3.00%
30.04.2004 545 492.30 548 982.60 -3 490.30 -0.64% 563 469.80 -17 977.50 -3.19%
31.03.2004 548 982.60 547 966.40 1 016.20 0.19% 576 825.10 -27 842.50 -4.83%
29.02.2004 547 966.40 549 101.20 -1 134.80 -0.21% 581 922.10 -33 955.70 -5.83%
31.01.2004 549 101.20 545 154.00 3 947.20 0.72% 585 374.60 -36 273.40 -6.20%
31.12.2003 545 154.00 546 729.60 -1 575.60 -0.29% 573 913.10 -28 759.10 -5.01%
30.11.2003 546 729.60 549 120.30 -2 390.70 -0.44% 577 712.70 -30 983.10 -5.36%
31.10.2003 549 120.30 551 116.60 -1 996.30 -0.36% 580 236.00 -31 115.70 -5.36%
30.09.2003 551 116.60 556 628.40 -5 511.80 -0.99% 581 911.20 -30 794.60 -5.29%
31.08.2003 556 628.40 557 922.40 -1 294.00 -0.23% 569 324.60 -12 696.20 -2.23%
31.07.2003 557 922.40 556 239.00 1 683.40 0.30% 570 562.80 -12 640.40 -2.22%
30.06.2003 556 239.00 561 117.90 -4 878.90 -0.87% 556 352.20 - 113.20 -0.02%
31.05.2003 561 117.90 563 469.80 -2 351.90 -0.42% 565 161.80 -4 043.90 -0.72%
30.04.2003 563 469.80 576 825.10 -13 355.30 -2.32% 442 182.60 121 287.20 27.43%
31.03.2003 576 825.10 581 922.10 -5 097.00 -0.88% 412 071.60 164 753.50 39.98%
28.02.2003 581 922.10 585 374.60 -3 452.50 -0.59% 410 663.10 171 259.00 41.70%
31.01.2003 585 374.60 573 913.10 11 461.50 2.00% 412 994.90 172 379.70 41.74%
31.12.2002 573 913.10 577 712.70 -3 799.60 -0.66% - - -
30.11.2002 577 712.70 580 236.00 -2 523.30 -0.43% - - -
31.10.2002 580 236.00 581 911.20 -1 675.20 -0.29% - - -
30.09.2002 581 911.20 569 324.60 12 586.60 2.21% - - -
31.08.2002 569 324.60 570 562.80 -1 238.20 -0.22% - - -
31.07.2002 570 562.80 556 352.20 14 210.60 2.55% - - -
30.06.2002 556 352.20 565 161.80 -8 809.60 -1.56% - - -
31.05.2002 565 161.80 442 182.60 122 979.20 27.81% - - -
30.04.2002 442 182.60 412 071.60 30 111.00 7.31% - - -
31.03.2002 412 071.60 410 663.10 1 408.50 0.34% - - -
28.02.2002 410 663.10 412 994.90 -2 331.80 -0.56% - - -
31.01.2002 412 994.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of residents - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARADZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V