Deposits of residents - Other general government/other residents - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of residents - Other general government/other residents v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of residents - Other general government/other residents - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2014 1 097.70
Max 30.06.2002 6 227.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 1 128.40 1 100.90 27.50 2.50% 1 389.70 - 261.30 -18.80%
30.11.2014 1 100.90 1 097.70 3.20 0.29% 1 135.20 -34.30 -3.02%
31.10.2014 1 097.70 1 111.40 -13.70 -1.23% 1 169.20 -71.50 -6.12%
30.09.2014 1 111.40 1 120.60 -9.20 -0.82% 1 200.70 -89.30 -7.44%
31.08.2014 1 120.60 1 123.60 -3.00 -0.27% 1 209.40 -88.80 -7.34%
31.07.2014 1 123.60 1 110.10 13.50 1.22% 1 256.50 - 132.90 -10.58%
30.06.2014 1 110.10 1 119.40 -9.30 -0.83% 1 418.00 - 307.90 -21.71%
31.05.2014 1 119.40 1 131.20 -11.80 -1.04% 1 676.90 - 557.50 -33.25%
30.04.2014 1 131.20 1 131.10 0.10 0.01% 1 688.70 - 557.50 -33.01%
31.03.2014 1 131.10 1 388.10 - 257.00 -18.51% 1 824.20 - 693.10 -37.99%
28.02.2014 1 388.10 1 401.10 -13.00 -0.93% 1 673.40 - 285.30 -17.05%
31.01.2014 1 401.10 1 389.70 11.40 0.82% 2 633.60 -1 232.50 -46.80%
31.12.2013 1 389.70 1 135.20 254.50 22.42% 2 680.90 -1 291.20 -48.16%
30.11.2013 1 135.20 1 169.20 -34.00 -2.91% 2 823.80 -1 688.60 -59.80%
31.10.2013 1 169.20 1 200.70 -31.50 -2.62% 3 267.90 -2 098.70 -64.22%
30.09.2013 1 200.70 1 209.40 -8.70 -0.72% 3 381.20 -2 180.50 -64.49%
31.08.2013 1 209.40 1 256.50 -47.10 -3.75% 3 201.00 -1 991.60 -62.22%
31.07.2013 1 256.50 1 418.00 - 161.50 -11.39% 3 437.10 -2 180.60 -63.44%
30.06.2013 1 418.00 1 676.90 - 258.90 -15.44% 3 498.10 -2 080.10 -59.46%
31.05.2013 1 676.90 1 688.70 -11.80 -0.70% 3 384.50 -1 707.60 -50.45%
30.04.2013 1 688.70 1 824.20 - 135.50 -7.43% 3 178.60 -1 489.90 -46.87%
31.03.2013 1 824.20 1 673.40 150.80 9.01% 3 329.30 -1 505.10 -45.21%
28.02.2013 1 673.40 2 633.60 - 960.20 -36.46% 3 690.70 -2 017.30 -54.66%
31.01.2013 2 633.60 2 680.90 -47.30 -1.76% 3 569.60 - 936.00 -26.22%
31.12.2012 2 680.90 2 823.80 - 142.90 -5.06% 4 021.20 -1 340.30 -33.33%
30.11.2012 2 823.80 3 267.90 - 444.10 -13.59% 4 036.70 -1 212.90 -30.05%
31.10.2012 3 267.90 3 381.20 - 113.30 -3.35% 4 089.20 - 821.30 -20.08%
30.09.2012 3 381.20 3 201.00 180.20 5.63% 3 602.50 - 221.30 -6.14%
31.08.2012 3 201.00 3 437.10 - 236.10 -6.87% 4 036.80 - 835.80 -20.70%
31.07.2012 3 437.10 3 498.10 -61.00 -1.74% 4 030.70 - 593.60 -14.73%
30.06.2012 3 498.10 3 384.50 113.60 3.36% 3 806.00 - 307.90 -8.09%
31.05.2012 3 384.50 3 178.60 205.90 6.48% 3 807.80 - 423.30 -11.12%
30.04.2012 3 178.60 3 329.30 - 150.70 -4.53% 3 854.70 - 676.10 -17.54%
31.03.2012 3 329.30 3 690.70 - 361.40 -9.79% 3 658.20 - 328.90 -8.99%
29.02.2012 3 690.70 3 569.60 121.10 3.39% 4 124.60 - 433.90 -10.52%
31.01.2012 3 569.60 4 021.20 - 451.60 -11.23% 4 169.70 - 600.10 -14.39%
31.12.2011 4 021.20 4 036.70 -15.50 -0.38% 4 250.30 - 229.10 -5.39%
30.11.2011 4 036.70 4 089.20 -52.50 -1.28% 3 914.90 121.80 3.11%
31.10.2011 4 089.20 3 602.50 486.70 13.51% 4 108.70 -19.50 -0.47%
30.09.2011 3 602.50 4 036.80 - 434.30 -10.76% 3 933.20 - 330.70 -8.41%
31.08.2011 4 036.80 4 030.70 6.10 0.15% 3 992.40 44.40 1.11%
31.07.2011 4 030.70 3 806.00 224.70 5.90% 4 216.60 - 185.90 -4.41%
30.06.2011 3 806.00 3 807.80 -1.80 -0.05% 4 065.30 - 259.30 -6.38%
31.05.2011 3 807.80 3 854.70 -46.90 -1.22% 4 077.90 - 270.10 -6.62%
30.04.2011 3 854.70 3 658.20 196.50 5.37% 4 031.60 - 176.90 -4.39%
31.03.2011 3 658.20 4 124.60 - 466.40 -11.31% 4 023.60 - 365.40 -9.08%
28.02.2011 4 124.60 4 169.70 -45.10 -1.08% 4 098.40 26.20 0.64%
31.01.2011 4 169.70 4 250.30 -80.60 -1.90% 3 902.70 267.00 6.84%
31.12.2010 4 250.30 3 914.90 335.40 8.57% 4 162.90 87.40 2.10%
30.11.2010 3 914.90 4 108.70 - 193.80 -4.72% 4 813.30 - 898.40 -18.66%
31.10.2010 4 108.70 3 933.20 175.50 4.46% 4 814.90 - 706.20 -14.67%
30.09.2010 3 933.20 3 992.40 -59.20 -1.48% 4 663.90 - 730.70 -15.67%
31.08.2010 3 992.40 4 216.60 - 224.20 -5.32% 4 706.40 - 714.00 -15.17%
31.07.2010 4 216.60 4 065.30 151.30 3.72% 4 735.80 - 519.20 -10.96%
30.06.2010 4 065.30 4 077.90 -12.60 -0.31% 4 595.40 - 530.10 -11.54%
31.05.2010 4 077.90 4 031.60 46.30 1.15% 4 500.60 - 422.70 -9.39%
30.04.2010 4 031.60 4 023.60 8.00 0.20% 4 328.70 - 297.10 -6.86%
31.03.2010 4 023.60 4 098.40 -74.80 -1.83% 4 047.00 -23.40 -0.58%
28.02.2010 4 098.40 3 902.70 195.70 5.01% 4 045.20 53.20 1.32%
31.01.2010 3 902.70 4 162.90 - 260.20 -6.25% 3 516.40 386.30 10.99%
31.12.2009 4 162.90 4 813.30 - 650.40 -13.51% 3 459.10 703.80 20.35%
30.11.2009 4 813.30 4 814.90 -1.60 -0.03% 3 827.90 985.40 25.74%
31.10.2009 4 814.90 4 663.90 151.00 3.24% 3 724.40 1 090.50 29.28%
30.09.2009 4 663.90 4 706.40 -42.50 -0.90% 3 327.00 1 336.90 40.18%
31.08.2009 4 706.40 4 735.80 -29.40 -0.62% 3 116.90 1 589.50 51.00%
31.07.2009 4 735.80 4 595.40 140.40 3.06% 3 303.50 1 432.30 43.36%
30.06.2009 4 595.40 4 500.60 94.80 2.11% 3 002.10 1 593.30 53.07%
31.05.2009 4 500.60 4 328.70 171.90 3.97% 3 115.20 1 385.40 44.47%
30.04.2009 4 328.70 4 047.00 281.70 6.96% 3 197.70 1 131.00 35.37%
31.03.2009 4 047.00 4 045.20 1.80 0.04% 2 810.30 1 236.70 44.01%
28.02.2009 4 045.20 3 516.40 528.80 15.04% 3 091.70 953.50 30.84%
31.01.2009 3 516.40 3 459.10 57.30 1.66% 3 012.40 504.00 16.73%
31.12.2008 3 459.10 3 827.90 - 368.80 -9.63% 3 099.10 360.00 11.62%
30.11.2008 3 827.90 3 724.40 103.50 2.78% 3 222.40 605.50 18.79%
31.10.2008 3 724.40 3 327.00 397.40 11.94% 3 316.40 408.00 12.30%
30.09.2008 3 327.00 3 116.90 210.10 6.74% 3 175.50 151.50 4.77%
31.08.2008 3 116.90 3 303.50 - 186.60 -5.65% 3 310.20 - 193.30 -5.84%
31.07.2008 3 303.50 3 002.10 301.40 10.04% 3 211.30 92.20 2.87%
30.06.2008 3 002.10 3 115.20 - 113.10 -3.63% 2 991.60 10.50 0.35%
31.05.2008 3 115.20 3 197.70 -82.50 -2.58% 2 871.60 243.60 8.48%
30.04.2008 3 197.70 2 810.30 387.40 13.79% 2 904.50 293.20 10.09%
31.03.2008 2 810.30 3 091.70 - 281.40 -9.10% 2 688.50 121.80 4.53%
29.02.2008 3 091.70 3 012.40 79.30 2.63% 2 596.00 495.70 19.09%
31.01.2008 3 012.40 3 099.10 -86.70 -2.80% 2 649.10 363.30 13.71%
31.12.2007 3 099.10 3 222.40 - 123.30 -3.83% 2 671.40 427.70 16.01%
30.11.2007 3 222.40 3 316.40 -94.00 -2.83% 3 388.90 - 166.50 -4.91%
31.10.2007 3 316.40 3 175.50 140.90 4.44% 3 551.50 - 235.10 -6.62%
30.09.2007 3 175.50 3 310.20 - 134.70 -4.07% 3 288.60 - 113.10 -3.44%
31.08.2007 3 310.20 3 211.30 98.90 3.08% 3 284.90 25.30 0.77%
31.07.2007 3 211.30 2 991.60 219.70 7.34% 3 421.20 - 209.90 -6.14%
30.06.2007 2 991.60 2 871.60 120.00 4.18% 3 131.70 - 140.10 -4.47%
31.05.2007 2 871.60 2 904.50 -32.90 -1.13% 3 221.80 - 350.20 -10.87%
30.04.2007 2 904.50 2 688.50 216.00 8.03% 2 774.20 130.30 4.70%
31.03.2007 2 688.50 2 596.00 92.50 3.56% 2 397.80 290.70 12.12%
28.02.2007 2 596.00 2 649.10 -53.10 -2.00% 2 469.90 126.10 5.11%
31.01.2007 2 649.10 2 671.40 -22.30 -0.83% 2 417.70 231.40 9.57%
31.12.2006 2 671.40 3 388.90 - 717.50 -21.17% 2 272.50 398.90 17.55%
30.11.2006 3 388.90 3 551.50 - 162.60 -4.58% 2 506.80 882.10 35.19%
31.10.2006 3 551.50 3 288.60 262.90 7.99% 2 465.90 1 085.60 44.02%
30.09.2006 3 288.60 3 284.90 3.70 0.11% 2 457.80 830.80 33.80%
31.08.2006 3 284.90 3 421.20 - 136.30 -3.98% 2 571.40 713.50 27.75%
31.07.2006 3 421.20 3 131.70 289.50 9.24% 2 460.90 960.30 39.02%
30.06.2006 3 131.70 3 221.80 -90.10 -2.80% 2 494.60 637.10 25.54%
31.05.2006 3 221.80 2 774.20 447.60 16.13% 2 477.50 744.30 30.04%
30.04.2006 2 774.20 2 397.80 376.40 15.70% 2 406.40 367.80 15.28%
31.03.2006 2 397.80 2 469.90 -72.10 -2.92% 2 354.80 43.00 1.83%
28.02.2006 2 469.90 2 417.70 52.20 2.16% 2 288.60 181.30 7.92%
31.01.2006 2 417.70 2 272.50 145.20 6.39% 2 247.70 170.00 7.56%
31.12.2005 2 272.50 2 506.80 - 234.30 -9.35% 2 924.70 - 652.20 -22.30%
30.11.2005 2 506.80 2 465.90 40.90 1.66% 2 417.20 89.60 3.71%
31.10.2005 2 465.90 2 457.80 8.10 0.33% 2 471.20 -5.30 -0.21%
30.09.2005 2 457.80 2 571.40 - 113.60 -4.42% 2 475.60 -17.80 -0.72%
31.08.2005 2 571.40 2 460.90 110.50 4.49% 2 612.10 -40.70 -1.56%
31.07.2005 2 460.90 2 494.60 -33.70 -1.35% 2 514.20 -53.30 -2.12%
30.06.2005 2 494.60 2 477.50 17.10 0.69% 2 478.40 16.20 0.65%
31.05.2005 2 477.50 2 406.40 71.10 2.95% 2 232.50 245.00 10.97%
30.04.2005 2 406.40 2 354.80 51.60 2.19% 2 411.60 -5.20 -0.22%
31.03.2005 2 354.80 2 288.60 66.20 2.89% 2 187.20 167.60 7.66%
28.02.2005 2 288.60 2 247.70 40.90 1.82% 2 013.40 275.20 13.67%
31.01.2005 2 247.70 2 924.70 - 677.00 -23.15% 2 617.60 - 369.90 -14.13%
31.12.2004 2 924.70 2 417.20 507.50 21.00% 1 673.30 1 251.40 74.79%
30.11.2004 2 417.20 2 471.20 -54.00 -2.19% 2 737.90 - 320.70 -11.71%
31.10.2004 2 471.20 2 475.60 -4.40 -0.18% 2 914.60 - 443.40 -15.21%
30.09.2004 2 475.60 2 612.10 - 136.50 -5.23% 2 606.80 - 131.20 -5.03%
31.08.2004 2 612.10 2 514.20 97.90 3.89% 2 521.20 90.90 3.61%
31.07.2004 2 514.20 2 478.40 35.80 1.44% 3 036.60 - 522.40 -17.20%
30.06.2004 2 478.40 2 232.50 245.90 11.01% 3 198.20 - 719.80 -22.51%
31.05.2004 2 232.50 2 411.60 - 179.10 -7.43% 3 669.40 -1 436.90 -39.16%
30.04.2004 2 411.60 2 187.20 224.40 10.26% 3 971.70 -1 560.10 -39.28%
31.03.2004 2 187.20 2 013.40 173.80 8.63% 2 722.60 - 535.40 -19.66%
29.02.2004 2 013.40 2 617.60 - 604.20 -23.08% 2 737.30 - 723.90 -26.45%
31.01.2004 2 617.60 1 673.30 944.30 56.43% 3 691.40 -1 073.80 -29.09%
31.12.2003 1 673.30 2 737.90 -1 064.60 -38.88% 3 643.90 -1 970.60 -54.08%
30.11.2003 2 737.90 2 914.60 - 176.70 -6.06% 4 645.40 -1 907.50 -41.06%
31.10.2003 2 914.60 2 606.80 307.80 11.81% 4 551.50 -1 636.90 -35.96%
30.09.2003 2 606.80 2 521.20 85.60 3.40% 5 115.40 -2 508.60 -49.04%
31.08.2003 2 521.20 3 036.60 - 515.40 -16.97% 5 614.20 -3 093.00 -55.09%
31.07.2003 3 036.60 3 198.20 - 161.60 -5.05% 4 815.10 -1 778.50 -36.94%
30.06.2003 3 198.20 3 669.40 - 471.20 -12.84% 6 227.60 -3 029.40 -48.64%
31.05.2003 3 669.40 3 971.70 - 302.30 -7.61% 3 457.80 211.60 6.12%
30.04.2003 3 971.70 2 722.60 1 249.10 45.88% 3 527.80 443.90 12.58%
31.03.2003 2 722.60 2 737.30 -14.70 -0.54% 4 061.70 -1 339.10 -32.97%
28.02.2003 2 737.30 3 691.40 - 954.10 -25.85% 3 340.40 - 603.10 -18.05%
31.01.2003 3 691.40 3 643.90 47.50 1.30% 3 234.70 456.70 14.12%
31.12.2002 3 643.90 4 645.40 -1 001.50 -21.56% - - -
30.11.2002 4 645.40 4 551.50 93.90 2.06% - - -
31.10.2002 4 551.50 5 115.40 - 563.90 -11.02% - - -
30.09.2002 5 115.40 5 614.20 - 498.80 -8.88% - - -
31.08.2002 5 614.20 4 815.10 799.10 16.60% - - -
31.07.2002 4 815.10 6 227.60 -1 412.50 -22.68% - - -
30.06.2002 6 227.60 3 457.80 2 769.80 80.10% - - -
31.05.2002 3 457.80 3 527.80 -70.00 -1.98% - - -
30.04.2002 3 527.80 4 061.70 - 533.90 -13.14% - - -
31.03.2002 4 061.70 3 340.40 721.30 21.59% - - -
28.02.2002 3 340.40 3 234.70 105.70 3.27% - - -
31.01.2002 3 234.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of residents - Other general government/other residents - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.