Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2014 33 269.00
Max 31.01.2002 258 489.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 33 269.00 33 300.90 -31.90 -0.10% 35 269.30 -2 000.30 -5.67%
30.11.2014 33 300.90 33 500.60 - 199.70 -0.60% 35 646.50 -2 345.60 -6.58%
31.10.2014 33 500.60 34 441.70 - 941.10 -2.73% 38 820.00 -5 319.40 -13.70%
30.09.2014 34 441.70 36 920.40 -2 478.70 -6.71% 38 819.00 -4 377.30 -11.28%
31.08.2014 36 920.40 37 175.70 - 255.30 -0.69% 38 807.90 -1 887.50 -4.86%
31.07.2014 37 175.70 37 946.60 - 770.90 -2.03% 38 907.90 -1 732.20 -4.45%
30.06.2014 37 946.60 37 196.00 750.60 2.02% 38 905.00 - 958.40 -2.46%
31.05.2014 37 196.00 34 665.30 2 530.70 7.30% 39 043.60 -1 847.60 -4.73%
30.04.2014 34 665.30 34 864.70 - 199.40 -0.57% 38 119.20 -3 453.90 -9.06%
31.03.2014 34 864.70 34 792.70 72.00 0.21% 38 066.00 -3 201.30 -8.41%
28.02.2014 34 792.70 35 031.60 - 238.90 -0.68% 38 134.10 -3 341.40 -8.76%
31.01.2014 35 031.60 35 269.30 - 237.70 -0.67% 38 804.20 -3 772.60 -9.72%
31.12.2013 35 269.30 35 646.50 - 377.20 -1.06% 38 914.60 -3 645.30 -9.37%
30.11.2013 35 646.50 38 820.00 -3 173.50 -8.17% 38 264.20 -2 617.70 -6.84%
31.10.2013 38 820.00 38 819.00 1.00 0.00% 38 547.80 272.20 0.71%
30.09.2013 38 819.00 38 807.90 11.10 0.03% 38 789.60 29.40 0.08%
31.08.2013 38 807.90 38 907.90 - 100.00 -0.26% 38 998.90 - 191.00 -0.49%
31.07.2013 38 907.90 38 905.00 2.90 0.01% 37 131.10 1 776.80 4.79%
30.06.2013 38 905.00 39 043.60 - 138.60 -0.35% 39 083.30 - 178.30 -0.46%
31.05.2013 39 043.60 38 119.20 924.40 2.42% 39 430.00 - 386.40 -0.98%
30.04.2013 38 119.20 38 066.00 53.20 0.14% 39 826.80 -1 707.60 -4.29%
31.03.2013 38 066.00 38 134.10 -68.10 -0.18% 40 316.20 -2 250.20 -5.58%
28.02.2013 38 134.10 38 804.20 - 670.10 -1.73% 40 938.20 -2 804.10 -6.85%
31.01.2013 38 804.20 38 914.60 - 110.40 -0.28% 41 494.30 -2 690.10 -6.48%
31.12.2012 38 914.60 38 264.20 650.40 1.70% 42 313.90 -3 399.30 -8.03%
30.11.2012 38 264.20 38 547.80 - 283.60 -0.74% 42 560.20 -4 296.00 -10.09%
31.10.2012 38 547.80 38 789.60 - 241.80 -0.62% 43 048.10 -4 500.30 -10.45%
30.09.2012 38 789.60 38 998.90 - 209.30 -0.54% 43 794.20 -5 004.60 -11.43%
31.08.2012 38 998.90 37 131.10 1 867.80 5.03% 44 398.30 -5 399.40 -12.16%
31.07.2012 37 131.10 39 083.30 -1 952.20 -4.99% 45 041.40 -7 910.30 -17.56%
30.06.2012 39 083.30 39 430.00 - 346.70 -0.88% 45 628.40 -6 545.10 -14.34%
31.05.2012 39 430.00 39 826.80 - 396.80 -1.00% 46 085.40 -6 655.40 -14.44%
30.04.2012 39 826.80 40 316.20 - 489.40 -1.21% 46 548.30 -6 721.50 -14.44%
31.03.2012 40 316.20 40 938.20 - 622.00 -1.52% 47 025.40 -6 709.20 -14.27%
29.02.2012 40 938.20 41 494.30 - 556.10 -1.34% 47 752.40 -6 814.20 -14.27%
31.01.2012 41 494.30 42 313.90 - 819.60 -1.94% 48 353.90 -6 859.60 -14.19%
31.12.2011 42 313.90 42 560.20 - 246.30 -0.58% 49 265.00 -6 951.10 -14.11%
30.11.2011 42 560.20 43 048.10 - 487.90 -1.13% 48 947.80 -6 387.60 -13.05%
31.10.2011 43 048.10 43 794.20 - 746.10 -1.70% 49 412.00 -6 363.90 -12.88%
30.09.2011 43 794.20 44 398.30 - 604.10 -1.36% 49 773.30 -5 979.10 -12.01%
31.08.2011 44 398.30 45 041.40 - 643.10 -1.43% 50 417.90 -6 019.60 -11.94%
31.07.2011 45 041.40 45 628.40 - 587.00 -1.29% 51 003.50 -5 962.10 -11.69%
30.06.2011 45 628.40 46 085.40 - 457.00 -0.99% 54 442.50 -8 814.10 -16.19%
31.05.2011 46 085.40 46 548.30 - 462.90 -0.99% 53 518.60 -7 433.20 -13.89%
30.04.2011 46 548.30 47 025.40 - 477.10 -1.01% 106 446.00 -59 897.70 -56.27%
31.03.2011 47 025.40 47 752.40 - 727.00 -1.52% 104 594.90 -57 569.50 -55.04%
28.02.2011 47 752.40 48 353.90 - 601.50 -1.24% 103 005.60 -55 253.20 -53.64%
31.01.2011 48 353.90 49 265.00 - 911.10 -1.85% 96 265.60 -47 911.70 -49.77%
31.12.2010 49 265.00 48 947.80 317.20 0.65% 89 296.80 -40 031.80 -44.83%
30.11.2010 48 947.80 49 412.00 - 464.20 -0.94% 87 785.50 -38 837.70 -44.24%
31.10.2010 49 412.00 49 773.30 - 361.30 -0.73% 88 348.20 -38 936.20 -44.07%
30.09.2010 49 773.30 50 417.90 - 644.60 -1.28% 86 755.00 -36 981.70 -42.63%
31.08.2010 50 417.90 51 003.50 - 585.60 -1.15% 82 121.60 -31 703.70 -38.61%
31.07.2010 51 003.50 54 442.50 -3 439.00 -6.32% 79 435.20 -28 431.70 -35.79%
30.06.2010 54 442.50 53 518.60 923.90 1.73% 77 079.20 -22 636.70 -29.37%
31.05.2010 53 518.60 106 446.00 -52 927.40 -49.72% 71 640.70 -18 122.10 -25.30%
30.04.2010 106 446.00 104 594.90 1 851.10 1.77% 68 740.30 37 705.70 54.85%
31.03.2010 104 594.90 103 005.60 1 589.30 1.54% 61 865.80 42 729.10 69.07%
28.02.2010 103 005.60 96 265.60 6 740.00 7.00% 60 762.00 42 243.60 69.52%
31.01.2010 96 265.60 89 296.80 6 968.80 7.80% 62 386.00 33 879.60 54.31%
31.12.2009 89 296.80 87 785.50 1 511.30 1.72% 57 373.70 31 923.10 55.64%
30.11.2009 87 785.50 88 348.20 - 562.70 -0.64% 57 385.30 30 400.20 52.98%
31.10.2009 88 348.20 86 755.00 1 593.20 1.84% 58 085.20 30 263.00 52.10%
30.09.2009 86 755.00 82 121.60 4 633.40 5.64% 58 750.10 28 004.90 47.67%
31.08.2009 82 121.60 79 435.20 2 686.40 3.38% 59 319.90 22 801.70 38.44%
31.07.2009 79 435.20 77 079.20 2 356.00 3.06% 59 764.70 19 670.50 32.91%
30.06.2009 77 079.20 71 640.70 5 438.50 7.59% 60 801.40 16 277.80 26.77%
31.05.2009 71 640.70 68 740.30 2 900.40 4.22% 61 474.50 10 166.20 16.54%
30.04.2009 68 740.30 61 865.80 6 874.50 11.11% 62 287.60 6 452.70 10.36%
31.03.2009 61 865.80 60 762.00 1 103.80 1.82% 63 125.40 -1 259.60 -2.00%
28.02.2009 60 762.00 62 386.00 -1 624.00 -2.60% 63 942.90 -3 180.90 -4.97%
31.01.2009 62 386.00 57 373.70 5 012.30 8.74% 65 237.40 -2 851.40 -4.37%
31.12.2008 57 373.70 57 385.30 -11.60 -0.02% 66 081.80 -8 708.10 -13.18%
30.11.2008 57 385.30 58 085.20 - 699.90 -1.20% 66 081.40 -8 696.10 -13.16%
31.10.2008 58 085.20 58 750.10 - 664.90 -1.13% 67 017.80 -8 932.60 -13.33%
30.09.2008 58 750.10 59 319.90 - 569.80 -0.96% 67 391.40 -8 641.30 -12.82%
31.08.2008 59 319.90 59 764.70 - 444.80 -0.74% 67 859.10 -8 539.20 -12.58%
31.07.2008 59 764.70 60 801.40 -1 036.70 -1.71% 68 527.20 -8 762.50 -12.79%
30.06.2008 60 801.40 61 474.50 - 673.10 -1.09% 69 039.50 -8 238.10 -11.93%
31.05.2008 61 474.50 62 287.60 - 813.10 -1.31% 69 533.50 -8 059.00 -11.59%
30.04.2008 62 287.60 63 125.40 - 837.80 -1.33% 70 223.70 -7 936.10 -11.30%
31.03.2008 63 125.40 63 942.90 - 817.50 -1.28% 70 957.50 -7 832.10 -11.04%
29.02.2008 63 942.90 65 237.40 -1 294.50 -1.98% 71 989.10 -8 046.20 -11.18%
31.01.2008 65 237.40 66 081.80 - 844.40 -1.28% 72 818.80 -7 581.40 -10.41%
31.12.2007 66 081.80 66 081.40 0.40 0.00% 73 658.50 -7 576.70 -10.29%
30.11.2007 66 081.40 67 017.80 - 936.40 -1.40% 73 617.60 -7 536.20 -10.24%
31.10.2007 67 017.80 67 391.40 - 373.60 -0.55% 74 140.90 -7 123.10 -9.61%
30.09.2007 67 391.40 67 859.10 - 467.70 -0.69% 74 723.00 -7 331.60 -9.81%
31.08.2007 67 859.10 68 527.20 - 668.10 -0.97% 71 659.20 -3 800.10 -5.30%
31.07.2007 68 527.20 69 039.50 - 512.30 -0.74% 72 061.70 -3 534.50 -4.90%
30.06.2007 69 039.50 69 533.50 - 494.00 -0.71% 72 588.10 -3 548.60 -4.89%
31.05.2007 69 533.50 70 223.70 - 690.20 -0.98% 72 912.30 -3 378.80 -4.63%
30.04.2007 70 223.70 70 957.50 - 733.80 -1.03% 72 551.10 -2 327.40 -3.21%
31.03.2007 70 957.50 71 989.10 -1 031.60 -1.43% 73 388.40 -2 430.90 -3.31%
28.02.2007 71 989.10 72 818.80 - 829.70 -1.14% 74 332.60 -2 343.50 -3.15%
31.01.2007 72 818.80 73 658.50 - 839.70 -1.14% 75 310.10 -2 491.30 -3.31%
31.12.2006 73 658.50 73 617.60 40.90 0.06% 85 146.30 -11 487.80 -13.49%
30.11.2006 73 617.60 74 140.90 - 523.30 -0.71% 85 108.50 -11 490.90 -13.50%
31.10.2006 74 140.90 74 723.00 - 582.10 -0.78% 85 809.60 -11 668.70 -13.60%
30.09.2006 74 723.00 71 659.20 3 063.80 4.28% 86 621.20 -11 898.20 -13.74%
31.08.2006 71 659.20 72 061.70 - 402.50 -0.56% 87 356.80 -15 697.60 -17.97%
31.07.2006 72 061.70 72 588.10 - 526.40 -0.73% 88 180.70 -16 119.00 -18.28%
30.06.2006 72 588.10 72 912.30 - 324.20 -0.44% 88 995.90 -16 407.80 -18.44%
31.05.2006 72 912.30 72 551.10 361.20 0.50% 89 797.90 -16 885.60 -18.80%
30.04.2006 72 551.10 73 388.40 - 837.30 -1.14% 90 784.30 -18 233.20 -20.08%
31.03.2006 73 388.40 74 332.60 - 944.20 -1.27% 91 777.50 -18 389.10 -20.04%
28.02.2006 74 332.60 75 310.10 - 977.50 -1.30% 92 948.50 -18 615.90 -20.03%
31.01.2006 75 310.10 85 146.30 -9 836.20 -11.55% 94 192.20 -18 882.10 -20.05%
31.12.2005 85 146.30 85 108.50 37.80 0.04% 95 605.70 -10 459.40 -10.94%
30.11.2005 85 108.50 85 809.60 - 701.10 -0.82% 95 467.70 -10 359.20 -10.85%
31.10.2005 85 809.60 86 621.20 - 811.60 -0.94% 96 234.60 -10 425.00 -10.83%
30.09.2005 86 621.20 87 356.80 - 735.60 -0.84% 96 921.70 -10 300.50 -10.63%
31.08.2005 87 356.80 88 180.70 - 823.90 -0.93% 97 616.50 -10 259.70 -10.51%
31.07.2005 88 180.70 88 995.90 - 815.20 -0.92% 98 499.60 -10 318.90 -10.48%
30.06.2005 88 995.90 89 797.90 - 802.00 -0.89% 99 311.30 -10 315.40 -10.39%
31.05.2005 89 797.90 90 784.30 - 986.40 -1.09% 100 208.00 -10 410.10 -10.39%
30.04.2005 90 784.30 91 777.50 - 993.20 -1.08% 101 377.30 -10 593.00 -10.45%
31.03.2005 91 777.50 92 948.50 -1 171.00 -1.26% 102 573.30 -10 795.80 -10.52%
28.02.2005 92 948.50 94 192.20 -1 243.70 -1.32% 104 027.60 -11 079.10 -10.65%
31.01.2005 94 192.20 95 605.70 -1 413.50 -1.48% 105 720.40 -11 528.20 -10.90%
31.12.2004 95 605.70 95 467.70 138.00 0.14% 107 062.10 -11 456.40 -10.70%
30.11.2004 95 467.70 96 234.60 - 766.90 -0.80% 107 751.60 -12 283.90 -11.40%
31.10.2004 96 234.60 96 921.70 - 687.10 -0.71% 108 846.40 -12 611.80 -11.59%
30.09.2004 96 921.70 97 616.50 - 694.80 -0.71% 110 089.10 -13 167.40 -11.96%
31.08.2004 97 616.50 98 499.60 - 883.10 -0.90% 111 195.90 -13 579.40 -12.21%
31.07.2004 98 499.60 99 311.30 - 811.70 -0.82% 112 253.70 -13 754.10 -12.25%
30.06.2004 99 311.30 100 208.00 - 896.70 -0.89% 113 417.80 -14 106.50 -12.44%
31.05.2004 100 208.00 101 377.30 -1 169.30 -1.15% 114 850.30 -14 642.30 -12.75%
30.04.2004 101 377.30 102 573.30 -1 196.00 -1.17% 116 788.40 -15 411.10 -13.20%
31.03.2004 102 573.30 104 027.60 -1 454.30 -1.40% 118 375.80 -15 802.50 -13.35%
29.02.2004 104 027.60 105 720.40 -1 692.80 -1.60% 119 588.30 -15 560.70 -13.01%
31.01.2004 105 720.40 107 062.10 -1 341.70 -1.25% 120 576.80 -14 856.40 -12.32%
31.12.2003 107 062.10 107 751.60 - 689.50 -0.64% 120 550.90 -13 488.80 -11.19%
30.11.2003 107 751.60 108 846.40 -1 094.80 -1.01% 136 559.00 -28 807.40 -21.10%
31.10.2003 108 846.40 110 089.10 -1 242.70 -1.13% 139 004.50 -30 158.10 -21.70%
30.09.2003 110 089.10 111 195.90 -1 106.80 -1.00% 141 337.30 -31 248.20 -22.11%
31.08.2003 111 195.90 112 253.70 -1 057.80 -0.94% 251 243.80 - 140 047.90 -55.74%
31.07.2003 112 253.70 113 417.80 -1 164.10 -1.03% 254 289.60 - 142 035.90 -55.86%
30.06.2003 113 417.80 114 850.30 -1 432.50 -1.25% 256 391.00 - 142 973.20 -55.76%
31.05.2003 114 850.30 116 788.40 -1 938.10 -1.66% 254 436.90 - 139 586.60 -54.86%
30.04.2003 116 788.40 118 375.80 -1 587.40 -1.34% 256 008.00 - 139 219.60 -54.38%
31.03.2003 118 375.80 119 588.30 -1 212.50 -1.01% 252 322.40 - 133 946.60 -53.09%
28.02.2003 119 588.30 120 576.80 - 988.50 -0.82% 253 152.70 - 133 564.40 -52.76%
31.01.2003 120 576.80 120 550.90 25.90 0.02% 258 489.60 - 137 912.80 -53.35%
31.12.2002 120 550.90 136 559.00 -16 008.10 -11.72% - - -
30.11.2002 136 559.00 139 004.50 -2 445.50 -1.76% - - -
31.10.2002 139 004.50 141 337.30 -2 332.80 -1.65% - - -
30.09.2002 141 337.30 251 243.80 - 109 906.50 -43.74% - - -
31.08.2002 251 243.80 254 289.60 -3 045.80 -1.20% - - -
31.07.2002 254 289.60 256 391.00 -2 101.40 -0.82% - - -
30.06.2002 256 391.00 254 436.90 1 954.10 0.77% - - -
31.05.2002 254 436.90 256 008.00 -1 571.10 -0.61% - - -
30.04.2002 256 008.00 252 322.40 3 685.60 1.46% - - -
31.03.2002 252 322.40 253 152.70 - 830.30 -0.33% - - -
28.02.2002 253 152.70 258 489.60 -5 336.90 -2.06% - - -
31.01.2002 258 489.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.