Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) - Credit to government - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.10.2010 -46 875.90
Max 31.10.2008 41 783.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 -3 063.70 -9 007.70 5 944.00 -65.99% -17 595.90 14 532.20 -82.59%
30.11.2014 -9 007.70 3 392.40 -12 400.10 - 365.53% -10 478.30 1 470.60 -14.03%
31.10.2014 3 392.40 9 214.10 -5 821.70 -63.18% 15 340.30 -11 947.90 -77.89%
30.09.2014 9 214.10 324.20 8 889.90 2 742.10% -20 614.30 29 828.40 - 144.70%
31.08.2014 324.20 -8 439.80 8 764.00 - 103.84% 1 186.10 - 861.90 -72.67%
31.07.2014 -8 439.80 15 121.20 -23 561.00 - 155.81% 9 977.90 -18 417.70 - 184.58%
30.06.2014 15 121.20 17 257.30 -2 136.10 -12.38% -46 238.10 61 359.30 - 132.70%
31.05.2014 17 257.30 9 897.10 7 360.20 74.37% -11 191.30 28 448.60 - 254.20%
30.04.2014 9 897.10 -23 218.80 33 115.90 - 142.63% 3 992.80 5 904.30 147.87%
31.03.2014 -23 218.80 9 449.10 -32 667.90 - 345.72% 14 359.00 -37 577.80 - 261.70%
28.02.2014 9 449.10 5 422.80 4 026.30 74.25% 4 428.60 5 020.50 113.37%
31.01.2014 5 422.80 -17 595.90 23 018.70 - 130.82% 24 257.40 -18 834.60 -77.64%
31.12.2013 -17 595.90 -10 478.30 -7 117.60 67.93% 8 451.40 -26 047.30 - 308.20%
30.11.2013 -10 478.30 15 340.30 -25 818.60 - 168.31% 4 531.20 -15 009.50 - 331.25%
31.10.2013 15 340.30 -20 614.30 35 954.60 - 174.42% -20 669.40 36 009.70 - 174.22%
30.09.2013 -20 614.30 1 186.10 -21 800.40 -1 837.99% 20 245.10 -40 859.40 - 201.82%
31.08.2013 1 186.10 9 977.90 -8 791.80 -88.11% 4 765.10 -3 579.00 -75.11%
31.07.2013 9 977.90 -46 238.10 56 216.00 - 121.58% -2 856.30 12 834.20 - 449.33%
30.06.2013 -46 238.10 -11 191.30 -35 046.80 313.16% -1 021.30 -45 216.80 4 427.38%
31.05.2013 -11 191.30 3 992.80 -15 184.10 - 380.29% 24 924.10 -36 115.40 - 144.90%
30.04.2013 3 992.80 14 359.00 -10 366.20 -72.19% -13 879.20 17 872.00 - 128.77%
31.03.2013 14 359.00 4 428.60 9 930.40 224.23% 27 930.90 -13 571.90 -48.59%
28.02.2013 4 428.60 24 257.40 -19 828.80 -81.74% 17 327.90 -12 899.30 -74.44%
31.01.2013 24 257.40 8 451.40 15 806.00 187.02% 18 409.70 5 847.70 31.76%
31.12.2012 8 451.40 4 531.20 3 920.20 86.52% -1 448.80 9 900.20 - 683.34%
30.11.2012 4 531.20 -20 669.40 25 200.60 - 121.92% 25 696.90 -21 165.70 -82.37%
31.10.2012 -20 669.40 20 245.10 -40 914.50 - 202.10% -13 070.70 -7 598.70 58.14%
30.09.2012 20 245.10 4 765.10 15 480.00 324.86% 14 560.70 5 684.40 39.04%
31.08.2012 4 765.10 -2 856.30 7 621.40 - 266.83% 12 436.00 -7 670.90 -61.68%
31.07.2012 -2 856.30 -1 021.30 -1 835.00 179.67% 1 984.60 -4 840.90 - 243.92%
30.06.2012 -1 021.30 24 924.10 -25 945.40 - 104.10% 4 865.70 -5 887.00 - 120.99%
31.05.2012 24 924.10 -13 879.20 38 803.30 - 279.58% 2 899.30 22 024.80 759.66%
30.04.2012 -13 879.20 27 930.90 -41 810.10 - 149.69% -16 781.80 2 902.60 -17.30%
31.03.2012 27 930.90 17 327.90 10 603.00 61.19% 19 178.90 8 752.00 45.63%
29.02.2012 17 327.90 18 409.70 -1 081.80 -5.88% 20 951.30 -3 623.40 -17.29%
31.01.2012 18 409.70 -1 448.80 19 858.50 -1 370.69% 16 767.00 1 642.70 9.80%
31.12.2011 -1 448.80 25 696.90 -27 145.70 - 105.64% 5 941.00 -7 389.80 - 124.39%
30.11.2011 25 696.90 -13 070.70 38 767.60 - 296.60% 3 379.70 22 317.20 660.33%
31.10.2011 -13 070.70 14 560.70 -27 631.40 - 189.77% -46 875.90 33 805.20 -72.12%
30.09.2011 14 560.70 12 436.00 2 124.70 17.09% 17 599.30 -3 038.60 -17.27%
31.08.2011 12 436.00 1 984.60 10 451.40 526.62% 8 264.10 4 171.90 50.48%
31.07.2011 1 984.60 4 865.70 -2 881.10 -59.21% 28 821.70 -26 837.10 -93.11%
30.06.2011 4 865.70 2 899.30 1 966.40 67.82% 12 730.60 -7 864.90 -61.78%
31.05.2011 2 899.30 -16 781.80 19 681.10 - 117.28% 10 665.70 -7 766.40 -72.82%
30.04.2011 -16 781.80 19 178.90 -35 960.70 - 187.50% -4 243.70 -12 538.10 295.45%
31.03.2011 19 178.90 20 951.30 -1 772.40 -8.46% 18 081.90 1 097.00 6.07%
28.02.2011 20 951.30 16 767.00 4 184.30 24.96% 3 611.20 17 340.10 480.18%
31.01.2011 16 767.00 5 941.00 10 826.00 182.23% -4 904.30 21 671.30 - 441.88%
31.12.2010 5 941.00 3 379.70 2 561.30 75.78% -1 098.00 7 039.00 - 641.07%
30.11.2010 3 379.70 -46 875.90 50 255.60 - 107.21% -28 721.50 32 101.20 - 111.77%
31.10.2010 -46 875.90 17 599.30 -64 475.20 - 366.35% 21 550.60 -68 426.50 - 317.52%
30.09.2010 17 599.30 8 264.10 9 335.20 112.96% 19 164.80 -1 565.50 -8.17%
31.08.2010 8 264.10 28 821.70 -20 557.60 -71.33% 5 480.70 2 783.40 50.79%
31.07.2010 28 821.70 12 730.60 16 091.10 126.40% -5 025.70 33 847.40 - 673.49%
30.06.2010 12 730.60 10 665.70 2 064.90 19.36% 20 508.00 -7 777.40 -37.92%
31.05.2010 10 665.70 -4 243.70 14 909.40 - 351.33% 28 925.00 -18 259.30 -63.13%
30.04.2010 -4 243.70 18 081.90 -22 325.60 - 123.47% 23 682.40 -27 926.10 - 117.92%
31.03.2010 18 081.90 3 611.20 14 470.70 400.72% -5 315.00 23 396.90 - 440.20%
28.02.2010 3 611.20 -4 904.30 8 515.50 - 173.63% -4 061.10 7 672.30 - 188.92%
31.01.2010 -4 904.30 -1 098.00 -3 806.30 346.66% 3 527.50 -8 431.80 - 239.03%
31.12.2009 -1 098.00 -28 721.50 27 623.50 -96.18% 8 695.30 -9 793.30 - 112.63%
30.11.2009 -28 721.50 21 550.60 -50 272.10 - 233.27% 37 388.80 -66 110.30 - 176.82%
31.10.2009 21 550.60 19 164.80 2 385.80 12.45% 41 783.40 -20 232.80 -48.42%
30.09.2009 19 164.80 5 480.70 13 684.10 249.68% -16 862.20 36 027.00 - 213.66%
31.08.2009 5 480.70 -5 025.70 10 506.40 - 209.05% 3 285.40 2 195.30 66.82%
31.07.2009 -5 025.70 20 508.00 -25 533.70 - 124.51% - 160.90 -4 864.80 3 023.49%
30.06.2009 20 508.00 28 925.00 -8 417.00 -29.10% -2 763.30 23 271.30 - 842.16%
31.05.2009 28 925.00 23 682.40 5 242.60 22.14% 7 503.70 21 421.30 285.48%
30.04.2009 23 682.40 -5 315.00 28 997.40 - 545.58% -2 525.60 26 208.00 -1 037.69%
31.03.2009 -5 315.00 -4 061.10 -1 253.90 30.88% -9 337.20 4 022.20 -43.08%
28.02.2009 -4 061.10 3 527.50 -7 588.60 - 215.13% -29 241.90 25 180.80 -86.11%
31.01.2009 3 527.50 8 695.30 -5 167.80 -59.43% -13 757.00 17 284.50 - 125.64%
31.12.2008 8 695.30 37 388.80 -28 693.50 -76.74% 368.30 8 327.00 2 260.93%
30.11.2008 37 388.80 41 783.40 -4 394.60 -10.52% 11 819.90 25 568.90 216.32%
31.10.2008 41 783.40 -16 862.20 58 645.60 - 347.79% 3 798.00 37 985.40 1 000.14%
30.09.2008 -16 862.20 3 285.40 -20 147.60 - 613.25% -5 770.50 -11 091.70 192.21%
31.08.2008 3 285.40 - 160.90 3 446.30 -2 141.89% -10 327.70 13 613.10 - 131.81%
31.07.2008 - 160.90 -2 763.30 2 602.40 -94.18% 25.90 - 186.80 - 721.24%
30.06.2008 -2 763.30 7 503.70 -10 267.00 - 136.83% 4 855.90 -7 619.20 - 156.91%
31.05.2008 7 503.70 -2 525.60 10 029.30 - 397.11% -1 958.00 9 461.70 - 483.23%
30.04.2008 -2 525.60 -9 337.20 6 811.60 -72.95% 10 813.00 -13 338.60 - 123.36%
31.03.2008 -9 337.20 -29 241.90 19 904.70 -68.07% -17 934.00 8 596.80 -47.94%
29.02.2008 -29 241.90 -13 757.00 -15 484.90 112.56% 7 327.20 -36 569.10 - 499.09%
31.01.2008 -13 757.00 368.30 -14 125.30 -3 835.27% 10 820.30 -24 577.30 - 227.14%
31.12.2007 368.30 11 819.90 -11 451.60 -96.88% 18 115.10 -17 746.80 -97.97%
30.11.2007 11 819.90 3 798.00 8 021.90 211.21% 14 769.80 -2 949.90 -19.97%
31.10.2007 3 798.00 -5 770.50 9 568.50 - 165.82% -8 061.00 11 859.00 - 147.12%
30.09.2007 -5 770.50 -10 327.70 4 557.20 -44.13% -1 960.90 -3 809.60 194.28%
31.08.2007 -10 327.70 25.90 -10 353.60 -39 975.29% 85.40 -10 413.10 -12 193.33%
31.07.2007 25.90 4 855.90 -4 830.00 -99.47% -4 455.10 4 481.00 - 100.58%
30.06.2007 4 855.90 -1 958.00 6 813.90 - 348.00% 2 916.30 1 939.60 66.51%
31.05.2007 -1 958.00 10 813.00 -12 771.00 - 118.11% 1 117.60 -3 075.60 - 275.20%
30.04.2007 10 813.00 -17 934.00 28 747.00 - 160.29% 7 735.90 3 077.10 39.78%
31.03.2007 -17 934.00 7 327.20 -25 261.20 - 344.76% -6 890.10 -11 043.90 160.29%
28.02.2007 7 327.20 10 820.30 -3 493.10 -32.28% 5 116.70 2 210.50 43.20%
31.01.2007 10 820.30 18 115.10 -7 294.80 -40.27% -8 492.60 19 312.90 - 227.41%
31.12.2006 18 115.10 14 769.80 3 345.30 22.65% -6 327.40 24 442.50 - 386.30%
30.11.2006 14 769.80 -8 061.00 22 830.80 - 283.23% -2 894.40 17 664.20 - 610.29%
31.10.2006 -8 061.00 -1 960.90 -6 100.10 311.09% 2 714.80 -10 775.80 - 396.93%
30.09.2006 -1 960.90 85.40 -2 046.30 -2 396.14% - 413.20 -1 547.70 374.56%
31.08.2006 85.40 -4 455.10 4 540.50 - 101.92% -11 149.30 11 234.70 - 100.77%
31.07.2006 -4 455.10 2 916.30 -7 371.40 - 252.77% -5 034.10 579.00 -11.50%
30.06.2006 2 916.30 1 117.60 1 798.70 160.94% 13 898.50 -10 982.20 -79.02%
31.05.2006 1 117.60 7 735.90 -6 618.30 -85.55% -7 057.50 8 175.10 - 115.84%
30.04.2006 7 735.90 -6 890.10 14 626.00 - 212.28% -10 973.40 18 709.30 - 170.50%
31.03.2006 -6 890.10 5 116.70 -12 006.80 - 234.66% -4 425.30 -2 464.80 55.70%
28.02.2006 5 116.70 -8 492.60 13 609.30 - 160.25% -7 524.60 12 641.30 - 168.00%
31.01.2006 -8 492.60 -6 327.40 -2 165.20 34.22% -1 230.90 -7 261.70 589.95%
31.12.2005 -6 327.40 -2 894.40 -3 433.00 118.61% -13 220.70 6 893.30 -52.14%
30.11.2005 -2 894.40 2 714.80 -5 609.20 - 206.62% -9 325.90 6 431.50 -68.96%
31.10.2005 2 714.80 - 413.20 3 128.00 - 757.02% -15 183.20 17 898.00 - 117.88%
30.09.2005 - 413.20 -11 149.30 10 736.10 -96.29% -22 036.30 21 623.10 -98.12%
31.08.2005 -11 149.30 -5 034.10 -6 115.20 121.48% -5 231.60 -5 917.70 113.11%
31.07.2005 -5 034.10 13 898.50 -18 932.60 - 136.22% -10 379.10 5 345.00 -51.50%
30.06.2005 13 898.50 -7 057.50 20 956.00 - 296.93% -2 007.50 15 906.00 - 792.33%
31.05.2005 -7 057.50 -10 973.40 3 915.90 -35.69% 3 625.10 -10 682.60 - 294.68%
30.04.2005 -10 973.40 -4 425.30 -6 548.10 147.97% 9 322.30 -20 295.70 - 217.71%
31.03.2005 -4 425.30 -7 524.60 3 099.30 -41.19% -17 849.70 13 424.40 -75.21%
28.02.2005 -7 524.60 -1 230.90 -6 293.70 511.31% -1 442.40 -6 082.20 421.67%
31.01.2005 -1 230.90 -13 220.70 11 989.80 -90.69% 1 733.50 -2 964.40 - 171.01%
31.12.2004 -13 220.70 -9 325.90 -3 894.80 41.76% -2 267.90 -10 952.80 482.95%
30.11.2004 -9 325.90 -15 183.20 5 857.30 -38.58% 4 271.60 -13 597.50 - 318.32%
31.10.2004 -15 183.20 -22 036.30 6 853.10 -31.10% 10 045.80 -25 229.00 - 251.14%
30.09.2004 -22 036.30 -5 231.60 -16 804.70 321.22% 690.80 -22 727.10 -3 289.97%
31.08.2004 -5 231.60 -10 379.10 5 147.50 -49.59% 10 242.70 -15 474.30 - 151.08%
31.07.2004 -10 379.10 -2 007.50 -8 371.60 417.02% 10 242.70 -20 621.80 - 201.33%
30.06.2004 -2 007.50 3 625.10 -5 632.60 - 155.38% 14 200.70 -16 208.20 - 114.14%
31.05.2004 3 625.10 9 322.30 -5 697.20 -61.11% 19 833.50 -16 208.40 -81.72%
30.04.2004 9 322.30 -17 849.70 27 172.00 - 152.23% 6 619.60 2 702.70 40.83%
31.03.2004 -17 849.70 -1 442.40 -16 407.30 1 137.50% 2 366.20 -20 215.90 - 854.36%
29.02.2004 -1 442.40 1 733.50 -3 175.90 - 183.21% 11 785.50 -13 227.90 - 112.24%
31.01.2004 1 733.50 -2 267.90 4 001.40 - 176.44% 1 004.00 729.50 72.66%
31.12.2003 -2 267.90 4 271.60 -6 539.50 - 153.09% -10 670.00 8 402.10 -78.75%
30.11.2003 4 271.60 10 045.80 -5 774.20 -57.48% 5 050.40 - 778.80 -15.42%
31.10.2003 10 045.80 690.80 9 355.00 1 354.23% 1 319.10 8 726.70 661.56%
30.09.2003 690.80 10 242.70 -9 551.90 -93.26% -1 832.60 2 523.40 - 137.69%
31.08.2003 10 242.70 10 242.70 0.00 0.00 12 019.90 -1 777.20 -14.79%
31.07.2003 10 242.70 14 200.70 -3 958.00 -27.87% 2 328.00 7 914.70 339.98%
30.06.2003 14 200.70 19 833.50 -5 632.80 -28.40% -1 647.60 15 848.30 - 961.90%
31.05.2003 19 833.50 6 619.60 13 213.90 199.62% 12 605.40 7 228.10 57.34%
30.04.2003 6 619.60 2 366.20 4 253.40 179.76% 38 779.40 -32 159.80 -82.93%
31.03.2003 2 366.20 11 785.50 -9 419.30 -79.92% 4 550.30 -2 184.10 -48.00%
28.02.2003 11 785.50 1 004.00 10 781.50 1 073.85% 10 803.70 981.80 9.09%
31.01.2003 1 004.00 -10 670.00 11 674.00 - 109.41% - - -
31.12.2002 -10 670.00 5 050.40 -15 720.40 - 311.27% - - -
30.11.2002 5 050.40 1 319.10 3 731.30 282.87% - - -
31.10.2002 1 319.10 -1 832.60 3 151.70 - 171.98% - - -
30.09.2002 -1 832.60 12 019.90 -13 852.50 - 115.25% - - -
31.08.2002 12 019.90 2 328.00 9 691.90 416.32% - - -
31.07.2002 2 328.00 -1 647.60 3 975.60 - 241.30% - - -
30.06.2002 -1 647.60 12 605.40 -14 253.00 - 113.07% - - -
31.05.2002 12 605.40 38 779.40 -26 174.00 -67.49% - - -
30.04.2002 38 779.40 4 550.30 34 229.10 752.24% - - -
31.03.2002 4 550.30 10 803.70 -6 253.40 -57.88% - - -
28.02.2002 10 803.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Credit to government - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.