Credit to other residents - of which loans - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Credit to other residents - of which loans v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Credit to other residents - of which loans - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2008 51 944.60
Min 30.04.2002 -26 570.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 18 522.60 10 084.20 8 438.40 83.68% 5 039.20 13 483.40 267.57%
30.11.2014 10 084.20 26 946.30 -16 862.10 -62.58% 22 353.30 -12 269.10 -54.89%
31.10.2014 26 946.30 9 287.50 17 658.80 190.14% 6 530.30 20 416.00 312.63%
30.09.2014 9 287.50 -1 621.70 10 909.20 - 672.70% 11 600.50 -2 313.00 -19.94%
31.08.2014 -1 621.70 2 921.30 -4 543.00 - 155.51% 12 707.60 -14 329.30 - 112.76%
31.07.2014 2 921.30 16 464.70 -13 543.40 -82.26% 2 837.90 83.40 2.94%
30.06.2014 16 464.70 7 667.00 8 797.70 114.75% 13 155.20 3 309.50 25.16%
31.05.2014 7 667.00 7 317.90 349.10 4.77% -1 952.90 9 619.90 - 492.60%
30.04.2014 7 317.90 5 239.40 2 078.50 39.67% -9 337.50 16 655.40 - 178.37%
31.03.2014 5 239.40 -2 831.60 8 071.00 - 285.03% 7 134.40 -1 895.00 -26.56%
28.02.2014 -2 831.60 -1 913.40 - 918.20 47.99% 2 017.30 -4 848.90 - 240.37%
31.01.2014 -1 913.40 5 039.20 -6 952.60 - 137.97% 10 881.40 -12 794.80 - 117.58%
31.12.2013 5 039.20 22 353.30 -17 314.10 -77.46% 9 184.60 -4 145.40 -45.13%
30.11.2013 22 353.30 6 530.30 15 823.00 242.30% 6 076.10 16 277.20 267.89%
31.10.2013 6 530.30 11 600.50 -5 070.20 -43.71% 1 990.40 4 539.90 228.09%
30.09.2013 11 600.50 12 707.60 -1 107.10 -8.71% 7 984.90 3 615.60 45.28%
31.08.2013 12 707.60 2 837.90 9 869.70 347.78% 2 921.30 9 786.30 335.00%
31.07.2013 2 837.90 13 155.20 -10 317.30 -78.43% 7 980.10 -5 142.20 -64.44%
30.06.2013 13 155.20 -1 952.90 15 108.10 - 773.62% 7 712.10 5 443.10 70.58%
31.05.2013 -1 952.90 -9 337.50 7 384.60 -79.09% 8 099.40 -10 052.30 - 124.11%
30.04.2013 -9 337.50 7 134.40 -16 471.90 - 230.88% 1 190.90 -10 528.40 - 884.07%
31.03.2013 7 134.40 2 017.30 5 117.10 253.66% 3 836.30 3 298.10 85.97%
28.02.2013 2 017.30 10 881.40 -8 864.10 -81.46% 5 945.20 -3 927.90 -66.07%
31.01.2013 10 881.40 9 184.60 1 696.80 18.47% 7 023.40 3 858.00 54.93%
31.12.2012 9 184.60 6 076.10 3 108.50 51.16% - 796.10 9 980.70 -1 253.70%
30.11.2012 6 076.10 1 990.40 4 085.70 205.27% 9 926.40 -3 850.30 -38.79%
31.10.2012 1 990.40 7 984.90 -5 994.50 -75.07% 14 731.10 -12 740.70 -86.49%
30.09.2012 7 984.90 2 921.30 5 063.60 173.33% 9 729.40 -1 744.50 -17.93%
31.08.2012 2 921.30 7 980.10 -5 058.80 -63.39% 6 707.30 -3 786.00 -56.45%
31.07.2012 7 980.10 7 712.10 268.00 3.48% 14 838.60 -6 858.50 -46.22%
30.06.2012 7 712.10 8 099.40 - 387.30 -4.78% 12 405.10 -4 693.00 -37.83%
31.05.2012 8 099.40 1 190.90 6 908.50 580.11% 8 966.80 - 867.40 -9.67%
30.04.2012 1 190.90 3 836.30 -2 645.40 -68.96% 18 648.00 -17 457.10 -93.61%
31.03.2012 3 836.30 5 945.20 -2 108.90 -35.47% 7 534.40 -3 698.10 -49.08%
29.02.2012 5 945.20 7 023.40 -1 078.20 -15.35% 3 338.10 2 607.10 78.10%
31.01.2012 7 023.40 - 796.10 7 819.50 - 982.23% 9 025.20 -2 001.80 -22.18%
31.12.2011 - 796.10 9 926.40 -10 722.50 - 108.02% 2 868.10 -3 664.20 - 127.76%
30.11.2011 9 926.40 14 731.10 -4 804.70 -32.62% 11 062.70 -1 136.30 -10.27%
31.10.2011 14 731.10 9 729.40 5 001.70 51.41% 16 974.40 -2 243.30 -13.22%
30.09.2011 9 729.40 6 707.30 3 022.10 45.06% 8 267.10 1 462.30 17.69%
31.08.2011 6 707.30 14 838.60 -8 131.30 -54.80% 10 653.60 -3 946.30 -37.04%
31.07.2011 14 838.60 12 405.10 2 433.50 19.62% 9 092.10 5 746.50 63.20%
30.06.2011 12 405.10 8 966.80 3 438.30 38.34% 11 624.40 780.70 6.72%
31.05.2011 8 966.80 18 648.00 -9 681.20 -51.92% 9 240.60 - 273.80 -2.96%
30.04.2011 18 648.00 7 534.40 11 113.60 147.50% 746.60 17 901.40 2 397.72%
31.03.2011 7 534.40 3 338.10 4 196.30 125.71% 1 574.70 5 959.70 378.47%
28.02.2011 3 338.10 9 025.20 -5 687.10 -63.01% -4 502.40 7 840.50 - 174.14%
31.01.2011 9 025.20 2 868.10 6 157.10 214.68% -42.80 9 068.00 -21 186.92%
31.12.2010 2 868.10 11 062.70 -8 194.60 -74.07% -10 302.10 13 170.20 - 127.84%
30.11.2010 11 062.70 16 974.40 -5 911.70 -34.83% 5 303.90 5 758.80 108.58%
31.10.2010 16 974.40 8 267.10 8 707.30 105.32% -5 711.10 22 685.50 - 397.22%
30.09.2010 8 267.10 10 653.60 -2 386.50 -22.40% 7 499.50 767.60 10.24%
31.08.2010 10 653.60 9 092.10 1 561.50 17.17% 4 417.70 6 235.90 141.16%
31.07.2010 9 092.10 11 624.40 -2 532.30 -21.78% -1 666.60 10 758.70 - 645.55%
30.06.2010 11 624.40 9 240.60 2 383.80 25.80% 15 504.80 -3 880.40 -25.03%
31.05.2010 9 240.60 746.60 8 494.00 1 137.69% - 195.10 9 435.70 -4 836.34%
30.04.2010 746.60 1 574.70 - 828.10 -52.59% 9 611.20 -8 864.60 -92.23%
31.03.2010 1 574.70 -4 502.40 6 077.10 - 134.97% 3 367.70 -1 793.00 -53.24%
28.02.2010 -4 502.40 -42.80 -4 459.60 10 419.63% -1 531.30 -2 971.10 194.02%
31.01.2010 -42.80 -10 302.10 10 259.30 -99.58% 1 289.20 -1 332.00 - 103.32%
31.12.2009 -10 302.10 5 303.90 -15 606.00 - 294.24% -9 726.50 - 575.60 5.92%
30.11.2009 5 303.90 -5 711.10 11 015.00 - 192.87% 6 819.80 -1 515.90 -22.23%
31.10.2009 -5 711.10 7 499.50 -13 210.60 - 176.15% 17 042.40 -22 753.50 - 133.51%
30.09.2009 7 499.50 4 417.70 3 081.80 69.76% 34 804.30 -27 304.80 -78.45%
31.08.2009 4 417.70 -1 666.60 6 084.30 - 365.07% 27 456.30 -23 038.60 -83.91%
31.07.2009 -1 666.60 15 504.80 -17 171.40 - 110.75% 13 879.80 -15 546.40 - 112.01%
30.06.2009 15 504.80 - 195.10 15 699.90 -8 047.10% 51 944.60 -36 439.80 -70.15%
31.05.2009 - 195.10 9 611.20 -9 806.30 - 102.03% 33 037.50 -33 232.60 - 100.59%
30.04.2009 9 611.20 3 367.70 6 243.50 185.39% 29 672.50 -20 061.30 -67.61%
31.03.2009 3 367.70 -1 531.30 4 899.00 - 319.92% 25 890.90 -22 523.20 -86.99%
28.02.2009 -1 531.30 1 289.20 -2 820.50 - 218.78% 15 417.10 -16 948.40 - 109.93%
31.01.2009 1 289.20 -9 726.50 11 015.70 - 113.25% 12 446.00 -11 156.80 -89.64%
31.12.2008 -9 726.50 6 819.80 -16 546.30 - 242.62% 33 055.30 -42 781.80 - 129.42%
30.11.2008 6 819.80 17 042.40 -10 222.60 -59.98% 32 021.20 -25 201.40 -78.70%
31.10.2008 17 042.40 34 804.30 -17 761.90 -51.03% 35 291.60 -18 249.20 -51.71%
30.09.2008 34 804.30 27 456.30 7 348.00 26.76% 36 553.40 -1 749.10 -4.79%
31.08.2008 27 456.30 13 879.80 13 576.50 97.81% 31 493.70 -4 037.40 -12.82%
31.07.2008 13 879.80 51 944.60 -38 064.80 -73.28% 36 264.30 -22 384.50 -61.73%
30.06.2008 51 944.60 33 037.50 18 907.10 57.23% 41 354.70 10 589.90 25.61%
31.05.2008 33 037.50 29 672.50 3 365.00 11.34% 28 257.50 4 780.00 16.92%
30.04.2008 29 672.50 25 890.90 3 781.60 14.61% 26 611.80 3 060.70 11.50%
31.03.2008 25 890.90 15 417.10 10 473.80 67.94% 28 219.80 -2 328.90 -8.25%
29.02.2008 15 417.10 12 446.00 2 971.10 23.87% 12 549.30 2 867.80 22.85%
31.01.2008 12 446.00 33 055.30 -20 609.30 -62.35% 10 033.10 2 412.90 24.05%
31.12.2007 33 055.30 32 021.20 1 034.10 3.23% 7 640.20 25 415.10 332.65%
30.11.2007 32 021.20 35 291.60 -3 270.40 -9.27% 29 771.60 2 249.60 7.56%
31.10.2007 35 291.60 36 553.40 -1 261.80 -3.45% 18 275.10 17 016.50 93.11%
30.09.2007 36 553.40 31 493.70 5 059.70 16.07% 23 108.20 13 445.20 58.18%
31.08.2007 31 493.70 36 264.30 -4 770.60 -13.15% 14 836.90 16 656.80 112.27%
31.07.2007 36 264.30 41 354.70 -5 090.40 -12.31% 21 388.90 14 875.40 69.55%
30.06.2007 41 354.70 28 257.50 13 097.20 46.35% 24 311.60 17 043.10 70.10%
31.05.2007 28 257.50 26 611.80 1 645.70 6.18% 25 495.20 2 762.30 10.83%
30.04.2007 26 611.80 28 219.80 -1 608.00 -5.70% 21 047.60 5 564.20 26.44%
31.03.2007 28 219.80 12 549.30 15 670.50 124.87% 17 034.30 11 185.50 65.66%
28.02.2007 12 549.30 10 033.10 2 516.20 25.08% 14 711.00 -2 161.70 -14.69%
31.01.2007 10 033.10 7 640.20 2 392.90 31.32% 11 672.40 -1 639.30 -14.04%
31.12.2006 7 640.20 29 771.60 -22 131.40 -74.34% 11 475.70 -3 835.50 -33.42%
30.11.2006 29 771.60 18 275.10 11 496.50 62.91% 14 696.20 15 075.40 102.58%
31.10.2006 18 275.10 23 108.20 -4 833.10 -20.91% 17 217.80 1 057.30 6.14%
30.09.2006 23 108.20 14 836.90 8 271.30 55.75% 19 083.20 4 025.00 21.09%
31.08.2006 14 836.90 21 388.90 -6 552.00 -30.63% 24 824.30 -9 987.40 -40.23%
31.07.2006 21 388.90 24 311.60 -2 922.70 -12.02% 7 483.80 13 905.10 185.80%
30.06.2006 24 311.60 25 495.20 -1 183.60 -4.64% 28 061.80 -3 750.20 -13.36%
31.05.2006 25 495.20 21 047.60 4 447.60 21.13% 14 710.70 10 784.50 73.31%
30.04.2006 21 047.60 17 034.30 4 013.30 23.56% 9 853.10 11 194.50 113.61%
31.03.2006 17 034.30 14 711.00 2 323.30 15.79% 15 071.70 1 962.60 13.02%
28.02.2006 14 711.00 11 672.40 3 038.60 26.03% 14 967.70 - 256.70 -1.72%
31.01.2006 11 672.40 11 475.70 196.70 1.71% 6 821.00 4 851.40 71.12%
31.12.2005 11 475.70 14 696.20 -3 220.50 -21.91% 3 420.40 8 055.30 235.51%
30.11.2005 14 696.20 17 217.80 -2 521.60 -14.65% 11 764.30 2 931.90 24.92%
31.10.2005 17 217.80 19 083.20 -1 865.40 -9.78% 17 060.90 156.90 0.92%
30.09.2005 19 083.20 24 824.30 -5 741.10 -23.13% 22 200.70 -3 117.50 -14.04%
31.08.2005 24 824.30 7 483.80 17 340.50 231.71% 10 394.30 14 430.00 138.83%
31.07.2005 7 483.80 28 061.80 -20 578.00 -73.33% 8 812.30 -1 328.50 -15.08%
30.06.2005 28 061.80 14 710.70 13 351.10 90.76% 9 239.00 18 822.80 203.73%
31.05.2005 14 710.70 9 853.10 4 857.60 49.30% 9 070.70 5 640.00 62.18%
30.04.2005 9 853.10 15 071.70 -5 218.60 -34.63% 17 630.40 -7 777.30 -44.11%
31.03.2005 15 071.70 14 967.70 104.00 0.69% 4 347.20 10 724.50 246.70%
28.02.2005 14 967.70 6 821.00 8 146.70 119.44% 8 571.70 6 396.00 74.62%
31.01.2005 6 821.00 3 420.40 3 400.60 99.42% -3 307.30 10 128.30 - 306.24%
31.12.2004 3 420.40 11 764.30 -8 343.90 -70.93% -1 581.50 5 001.90 - 316.28%
30.11.2004 11 764.30 17 060.90 -5 296.60 -31.05% 25 095.30 -13 331.00 -53.12%
31.10.2004 17 060.90 22 200.70 -5 139.80 -23.15% 15 093.20 1 967.70 13.04%
30.09.2004 22 200.70 10 394.30 11 806.40 113.59% -1 382.40 23 583.10 -1 705.95%
31.08.2004 10 394.30 8 812.30 1 582.00 17.95% 9 365.60 1 028.70 10.98%
31.07.2004 8 812.30 9 239.00 - 426.70 -4.62% 4 872.80 3 939.50 80.85%
30.06.2004 9 239.00 9 070.70 168.30 1.86% 13 816.60 -4 577.60 -33.13%
31.05.2004 9 070.70 17 630.40 -8 559.70 -48.55% 550.60 8 520.10 1 547.42%
30.04.2004 17 630.40 4 347.20 13 283.20 305.56% 10 409.20 7 221.20 69.37%
31.03.2004 4 347.20 8 571.70 -4 224.50 -49.28% 3 449.10 898.10 26.04%
29.02.2004 8 571.70 -3 307.30 11 879.00 - 359.18% -4 965.00 13 536.70 - 272.64%
31.01.2004 -3 307.30 -1 581.50 -1 725.80 109.12% 9 152.00 -12 459.30 - 136.14%
31.12.2003 -1 581.50 25 095.30 -26 676.80 - 106.30% 1 054.70 -2 636.20 - 249.95%
30.11.2003 25 095.30 15 093.20 10 002.10 66.27% 3 880.40 21 214.90 546.72%
31.10.2003 15 093.20 -1 382.40 16 475.60 -1 191.81% 1 468.10 13 625.10 928.08%
30.09.2003 -1 382.40 9 365.60 -10 748.00 - 114.76% 4 867.90 -6 250.30 - 128.40%
31.08.2003 9 365.60 4 872.80 4 492.80 92.20% 11 720.80 -2 355.20 -20.09%
31.07.2003 4 872.80 13 816.60 -8 943.80 -64.73% -23 542.90 28 415.70 - 120.70%
30.06.2003 13 816.60 550.60 13 266.00 2 409.37% 5 175.90 8 640.70 166.94%
31.05.2003 550.60 10 409.20 -9 858.60 -94.71% -10 046.50 10 597.10 - 105.48%
30.04.2003 10 409.20 3 449.10 6 960.10 201.79% -26 570.10 36 979.30 - 139.18%
31.03.2003 3 449.10 -4 965.00 8 414.10 - 169.47% -3 798.90 7 248.00 - 190.79%
28.02.2003 -4 965.00 9 152.00 -14 117.00 - 154.25% -3 147.00 -1 818.00 57.77%
31.01.2003 9 152.00 1 054.70 8 097.30 767.73% - - -
31.12.2002 1 054.70 3 880.40 -2 825.70 -72.82% - - -
30.11.2002 3 880.40 1 468.10 2 412.30 164.31% - - -
31.10.2002 1 468.10 4 867.90 -3 399.80 -69.84% - - -
30.09.2002 4 867.90 11 720.80 -6 852.90 -58.47% - - -
31.08.2002 11 720.80 -23 542.90 35 263.70 - 149.78% - - -
31.07.2002 -23 542.90 5 175.90 -28 718.80 - 554.86% - - -
30.06.2002 5 175.90 -10 046.50 15 222.40 - 151.52% - - -
31.05.2002 -10 046.50 -26 570.10 16 523.60 -62.19% - - -
30.04.2002 -26 570.10 -3 798.90 -22 771.20 599.42% - - -
31.03.2002 -3 798.90 -3 147.00 - 651.90 20.71% - - -
28.02.2002 -3 147.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Credit to other residents - of which loans - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Credit to other residents - of which loans (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Credit to other residents - of which loans (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Credit to other residents - of which loans (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Credit to other residents - of which loans (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Credit to other residents - of which loans (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Credit to other residents - of which loans (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Credit to other residents - of which loans (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Credit to other residents - of which loans (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.