Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M3 - Obchodovatelné nástroje
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ostatní protipoložky M3
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Ostatní protipoložky M3
- Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Ostatní protipoložky M3
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (S.128 + S.129)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15)
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Oběživo
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Jednodenní vklady
31.03.2024 Příspěvky k roční míře růstu M3: Měsíční, Příspěvky, M1 - Celkem
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Vklady od centrální vlády

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) - Fixed assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2010 -3 403.60
Max 31.12.2003 2 909.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 1 054.20 476.90 577.30 121.05% -1 015.10 2 069.30 - 203.85%
30.11.2014 476.90 - 299.40 776.30 - 259.29% -2 684.10 3 161.00 - 117.77%
31.10.2014 - 299.40 - 382.80 83.40 -21.79% 254.70 - 554.10 - 217.55%
30.09.2014 - 382.80 240.20 - 623.00 - 259.37% 146.10 - 528.90 - 362.01%
31.08.2014 240.20 - 258.10 498.30 - 193.06% 213.20 27.00 12.66%
31.07.2014 - 258.10 68.00 - 326.10 - 479.56% - 204.80 -53.30 26.03%
30.06.2014 68.00 80.70 -12.70 -15.74% 1 967.20 -1 899.20 -96.54%
31.05.2014 80.70 - 371.40 452.10 - 121.73% 344.50 - 263.80 -76.57%
30.04.2014 - 371.40 177.20 - 548.60 - 309.59% 217.30 - 588.70 - 270.92%
31.03.2014 177.20 -61.90 239.10 - 386.27% 213.60 -36.40 -17.04%
28.02.2014 -61.90 63.70 - 125.60 - 197.17% 67.30 - 129.20 - 191.98%
31.01.2014 63.70 -1 015.10 1 078.80 - 106.28% 330.30 - 266.60 -80.71%
31.12.2013 -1 015.10 -2 684.10 1 669.00 -62.18% 931.60 -1 946.70 - 208.96%
30.11.2013 -2 684.10 254.70 -2 938.80 -1 153.83% 409.50 -3 093.60 - 755.46%
31.10.2013 254.70 146.10 108.60 74.33% 633.40 - 378.70 -59.79%
30.09.2013 146.10 213.20 -67.10 -31.47% 289.50 - 143.40 -49.53%
31.08.2013 213.20 - 204.80 418.00 - 204.10% 347.50 - 134.30 -38.65%
31.07.2013 - 204.80 1 967.20 -2 172.00 - 110.41% 342.50 - 547.30 - 159.80%
30.06.2013 1 967.20 344.50 1 622.70 471.03% - 355.50 2 322.70 - 653.36%
31.05.2013 344.50 217.30 127.20 58.54% 420.80 -76.30 -18.13%
30.04.2013 217.30 213.60 3.70 1.73% -43.80 261.10 - 596.12%
31.03.2013 213.60 67.30 146.30 217.38% 100.00 113.60 113.60%
28.02.2013 67.30 330.30 - 263.00 -79.62% 96.40 -29.10 -30.19%
31.01.2013 330.30 931.60 - 601.30 -64.54% 282.30 48.00 17.00%
31.12.2012 931.60 409.50 522.10 127.50% 87.20 844.40 968.35%
30.11.2012 409.50 633.40 - 223.90 -35.35% 266.60 142.90 53.60%
31.10.2012 633.40 289.50 343.90 118.79% 236.00 397.40 168.39%
30.09.2012 289.50 347.50 -58.00 -16.69% 552.30 - 262.80 -47.58%
31.08.2012 347.50 342.50 5.00 1.46% 474.50 - 127.00 -26.77%
31.07.2012 342.50 - 355.50 698.00 - 196.34% 580.60 - 238.10 -41.01%
30.06.2012 - 355.50 420.80 - 776.30 - 184.48% - 287.20 -68.30 23.78%
31.05.2012 420.80 -43.80 464.60 -1 060.73% 253.90 166.90 65.73%
30.04.2012 -43.80 100.00 - 143.80 - 143.80% 486.80 - 530.60 - 109.00%
31.03.2012 100.00 96.40 3.60 3.73% 143.80 -43.80 -30.46%
29.02.2012 96.40 282.30 - 185.90 -65.85% 174.40 -78.00 -44.72%
31.01.2012 282.30 87.20 195.10 223.74% - 125.00 407.30 - 325.84%
31.12.2011 87.20 266.60 - 179.40 -67.29% 6.20 81.00 1 306.45%
30.11.2011 266.60 236.00 30.60 12.97% 311.90 -45.30 -14.52%
31.10.2011 236.00 552.30 - 316.30 -57.27% 242.20 -6.20 -2.56%
30.09.2011 552.30 474.50 77.80 16.40% 476.00 76.30 16.03%
31.08.2011 474.50 580.60 - 106.10 -18.27% 24.50 450.00 1 836.73%
31.07.2011 580.60 - 287.20 867.80 - 302.16% 83.00 497.60 599.52%
30.06.2011 - 287.20 253.90 - 541.10 - 213.12% 495.30 - 782.50 - 157.99%
31.05.2011 253.90 486.80 - 232.90 -47.84% 192.30 61.60 32.03%
30.04.2011 486.80 143.80 343.00 238.53% 351.10 135.70 38.65%
31.03.2011 143.80 174.40 -30.60 -17.55% - 142.80 286.60 - 200.70%
28.02.2011 174.40 - 125.00 299.40 - 239.52% 110.80 63.60 57.40%
31.01.2011 - 125.00 6.20 - 131.20 -2 116.13% -3 403.60 3 278.60 -96.33%
31.12.2010 6.20 311.90 - 305.70 -98.01% - 114.00 120.20 - 105.44%
30.11.2010 311.90 242.20 69.70 28.78% 273.90 38.00 13.87%
31.10.2010 242.20 476.00 - 233.80 -49.12% 18.10 224.10 1 238.12%
30.09.2010 476.00 24.50 451.50 1 842.86% 1.00 475.00 47 500.00%
31.08.2010 24.50 83.00 -58.50 -70.48% - 493.50 518.00 - 104.96%
31.07.2010 83.00 495.30 - 412.30 -83.24% 163.60 -80.60 -49.27%
30.06.2010 495.30 192.30 303.00 157.57% 69.70 425.60 610.62%
31.05.2010 192.30 351.10 - 158.80 -45.23% 131.90 60.40 45.79%
30.04.2010 351.10 - 142.80 493.90 - 345.87% 108.30 242.80 224.19%
31.03.2010 - 142.80 110.80 - 253.60 - 228.88% 199.00 - 341.80 - 171.76%
28.02.2010 110.80 -3 403.60 3 514.40 - 103.26% 383.80 - 273.00 -71.13%
31.01.2010 -3 403.60 - 114.00 -3 289.60 2 885.61% 208.90 -3 612.50 -1 729.30%
31.12.2009 - 114.00 273.90 - 387.90 - 141.62% 1 669.50 -1 783.50 - 106.83%
30.11.2009 273.90 18.10 255.80 1 413.26% 430.00 - 156.10 -36.30%
31.10.2009 18.10 1.00 17.10 1 710.00% 557.70 - 539.60 -96.75%
30.09.2009 1.00 - 493.50 494.50 - 100.20% - 163.50 164.50 - 100.61%
31.08.2009 - 493.50 163.60 - 657.10 - 401.65% 41.80 - 535.30 -1 280.62%
31.07.2009 163.60 69.70 93.90 134.72% 955.30 - 791.70 -82.87%
30.06.2009 69.70 131.90 -62.20 -47.16% -51.50 121.20 - 235.34%
31.05.2009 131.90 108.30 23.60 21.79% 605.40 - 473.50 -78.21%
30.04.2009 108.30 199.00 -90.70 -45.58% 374.70 - 266.40 -71.10%
31.03.2009 199.00 383.80 - 184.80 -48.15% 247.60 -48.60 -19.63%
28.02.2009 383.80 208.90 174.90 83.72% 139.10 244.70 175.92%
31.01.2009 208.90 1 669.50 -1 460.60 -87.49% 231.10 -22.20 -9.61%
31.12.2008 1 669.50 430.00 1 239.50 288.26% 714.40 955.10 133.69%
30.11.2008 430.00 557.70 - 127.70 -22.90% - 196.70 626.70 - 318.61%
31.10.2008 557.70 - 163.50 721.20 - 441.10% 16.30 541.40 3 321.47%
30.09.2008 - 163.50 41.80 - 205.30 - 491.15% 299.50 - 463.00 - 154.59%
31.08.2008 41.80 955.30 - 913.50 -95.62% 597.40 - 555.60 -93.00%
31.07.2008 955.30 -51.50 1 006.80 -1 954.95% 93.10 862.20 926.10%
30.06.2008 -51.50 605.40 - 656.90 - 108.51% - 331.30 279.80 -84.46%
31.05.2008 605.40 374.70 230.70 61.57% 452.10 153.30 33.91%
30.04.2008 374.70 247.60 127.10 51.33% 437.30 -62.60 -14.32%
31.03.2008 247.60 139.10 108.50 78.00% 209.10 38.50 18.41%
29.02.2008 139.10 231.10 -92.00 -39.81% - 225.10 364.20 - 161.79%
31.01.2008 231.10 714.40 - 483.30 -67.65% 82.40 148.70 180.46%
31.12.2007 714.40 - 196.70 911.10 - 463.19% 665.60 48.80 7.33%
30.11.2007 - 196.70 16.30 - 213.00 -1 306.75% 498.30 - 695.00 - 139.47%
31.10.2007 16.30 299.50 - 283.20 -94.56% 320.20 - 303.90 -94.91%
30.09.2007 299.50 597.40 - 297.90 -49.87% 180.10 119.40 66.30%
31.08.2007 597.40 93.10 504.30 541.68% -1 452.90 2 050.30 - 141.12%
31.07.2007 93.10 - 331.30 424.40 - 128.10% 448.30 - 355.20 -79.23%
30.06.2007 - 331.30 452.10 - 783.40 - 173.28% 190.40 - 521.70 - 274.00%
31.05.2007 452.10 437.30 14.80 3.38% 171.50 280.60 163.62%
30.04.2007 437.30 209.10 228.20 109.13% - 434.90 872.20 - 200.55%
31.03.2007 209.10 - 225.10 434.20 - 192.89% - 295.40 504.50 - 170.79%
28.02.2007 - 225.10 82.40 - 307.50 - 373.18% 178.50 - 403.60 - 226.11%
31.01.2007 82.40 665.60 - 583.20 -87.62% -2 118.40 2 200.80 - 103.89%
31.12.2006 665.60 498.30 167.30 33.57% - 586.70 1 252.30 - 213.45%
30.11.2006 498.30 320.20 178.10 55.62% 472.20 26.10 5.53%
31.10.2006 320.20 180.10 140.10 77.79% -30.60 350.80 -1 146.41%
30.09.2006 180.10 -1 452.90 1 633.00 - 112.40% - 397.60 577.70 - 145.30%
31.08.2006 -1 452.90 448.30 -1 901.20 - 424.09% 323.70 -1 776.60 - 548.84%
31.07.2006 448.30 190.40 257.90 135.45% 272.20 176.10 64.69%
30.06.2006 190.40 171.50 18.90 11.02% 85.90 104.50 121.65%
31.05.2006 171.50 - 434.90 606.40 - 139.43% - 282.20 453.70 - 160.77%
30.04.2006 - 434.90 - 295.40 - 139.50 47.22% 176.50 - 611.40 - 346.40%
31.03.2006 - 295.40 178.50 - 473.90 - 265.49% 136.00 - 431.40 - 317.21%
28.02.2006 178.50 -2 118.40 2 296.90 - 108.43% 107.60 70.90 65.89%
31.01.2006 -2 118.40 - 586.70 -1 531.70 261.07% -1 001.00 -1 117.40 111.63%
31.12.2005 - 586.70 472.20 -1 058.90 - 224.25% 1 355.20 -1 941.90 - 143.29%
30.11.2005 472.20 -30.60 502.80 -1 643.14% 101.40 370.80 365.68%
31.10.2005 -30.60 - 397.60 367.00 -92.30% -60.00 29.40 -49.00%
30.09.2005 - 397.60 323.70 - 721.30 - 222.83% - 418.90 21.30 -5.08%
31.08.2005 323.70 272.20 51.50 18.92% 243.00 80.70 33.21%
31.07.2005 272.20 85.90 186.30 216.88% 260.40 11.80 4.53%
30.06.2005 85.90 - 282.20 368.10 - 130.44% 146.30 -60.40 -41.28%
31.05.2005 - 282.20 176.50 - 458.70 - 259.89% 1 522.20 -1 804.40 - 118.54%
30.04.2005 176.50 136.00 40.50 29.78% 691.50 - 515.00 -74.48%
31.03.2005 136.00 107.60 28.40 26.39% -2 598.90 2 734.90 - 105.23%
28.02.2005 107.60 -1 001.00 1 108.60 - 110.75% 1 311.10 -1 203.50 -91.79%
31.01.2005 -1 001.00 1 355.20 -2 356.20 - 173.86% -1 364.60 363.60 -26.65%
31.12.2004 1 355.20 101.40 1 253.80 1 236.49% 2 909.50 -1 554.30 -53.42%
30.11.2004 101.40 -60.00 161.40 - 269.00% 264.10 - 162.70 -61.61%
31.10.2004 -60.00 - 418.90 358.90 -85.68% 806.10 - 866.10 - 107.44%
30.09.2004 - 418.90 243.00 - 661.90 - 272.39% -62.60 - 356.30 569.17%
31.08.2004 243.00 260.40 -17.40 -6.68% -84.50 327.50 - 387.57%
31.07.2004 260.40 146.30 114.10 77.99% 280.50 -20.10 -7.17%
30.06.2004 146.30 1 522.20 -1 375.90 -90.39% 297.70 - 151.40 -50.86%
31.05.2004 1 522.20 691.50 830.70 120.13% -15.60 1 537.80 -9 857.69%
30.04.2004 691.50 -2 598.90 3 290.40 - 126.61% -22.60 714.10 -3 159.73%
31.03.2004 -2 598.90 1 311.10 -3 910.00 - 298.22% 119.30 -2 718.20 -2 278.46%
29.02.2004 1 311.10 -1 364.60 2 675.70 - 196.08% 33.80 1 277.30 3 778.99%
31.01.2004 -1 364.60 2 909.50 -4 274.10 - 146.90% 650.10 -2 014.70 - 309.91%
31.12.2003 2 909.50 264.10 2 645.40 1 001.67% 2 332.40 577.10 24.74%
30.11.2003 264.10 806.10 - 542.00 -67.24% - 344.50 608.60 - 176.66%
31.10.2003 806.10 -62.60 868.70 -1 387.70% 491.20 314.90 64.11%
30.09.2003 -62.60 -84.50 21.90 -25.92% 240.80 - 303.40 - 126.00%
31.08.2003 -84.50 280.50 - 365.00 - 130.12% 504.80 - 589.30 - 116.74%
31.07.2003 280.50 297.70 -17.20 -5.78% 359.60 -79.10 -22.00%
30.06.2003 297.70 -15.60 313.30 -2 008.33% -1 194.00 1 491.70 - 124.93%
31.05.2003 -15.60 -22.60 7.00 -30.97% -34.90 19.30 -55.30%
30.04.2003 -22.60 119.30 - 141.90 - 118.94% - 324.20 301.60 -93.03%
31.03.2003 119.30 33.80 85.50 252.96% 231.10 - 111.80 -48.38%
28.02.2003 33.80 650.10 - 616.30 -94.80% -45.40 79.20 - 174.45%
31.01.2003 650.10 2 332.40 -1 682.30 -72.13% - - -
31.12.2002 2 332.40 - 344.50 2 676.90 - 777.04% - - -
30.11.2002 - 344.50 491.20 - 835.70 - 170.13% - - -
31.10.2002 491.20 240.80 250.40 103.99% - - -
30.09.2002 240.80 504.80 - 264.00 -52.30% - - -
31.08.2002 504.80 359.60 145.20 40.38% - - -
31.07.2002 359.60 -1 194.00 1 553.60 - 130.12% - - -
30.06.2002 -1 194.00 -34.90 -1 159.10 3 321.20% - - -
31.05.2002 -34.90 - 324.20 289.30 -89.23% - - -
30.04.2002 - 324.20 231.10 - 555.30 - 240.29% - - -
31.03.2002 231.10 -45.40 276.50 - 609.03% - - -
28.02.2002 -45.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Fixed assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Fixed assets (Investment fund balance sheet (without MMF))
Fixed assets (Equity funds balance sheet)
Fixed assets (Bond funds balance sheet)
Fixed assets (Mixed funds balance sheet)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.