Fixed assets (Investment fund balance sheet (without MMF)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Fixed assets (Investment fund balance sheet (without MMF)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Rezervní aktiva - Rezervní pozice u MMF, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Centrální banka - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Centrální banka - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - Ostatní krátkodobé, Nad 1 rok, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - Ostatní krátkodobé, Nad 1 rok, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - Ostatní dlouhodobé, Do 1 roku včetně, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Ostatní investice - Půjčky - Vládní instituce - Pohledávky a závazky vůči MMF (jiné než rezervy) - Ostatní dlouhodobé, Do 1 roku včetně, Transakce

Graf hodnot, Investment fund balance sheet (without MMF)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Investment fund balance sheet (without MMF) - Fixed assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 56 385.07
Min 30.09.2007 44.27

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 56 385.07 54 531.32 1 853.74 3.40% 52 252.36 4 132.71 7.91%
31.10.2014 54 531.32 54 445.07 86.25 0.16% 51 990.90 2 540.42 4.89%
30.09.2014 54 445.07 54 770.33 - 325.26 -0.59% 52 349.80 2 095.27 4.00%
31.08.2014 54 770.33 54 744.03 26.30 0.05% 52 471.73 2 298.60 4.38%
31.07.2014 54 744.03 54 656.67 87.36 0.16% 50 507.23 4 236.79 8.39%
30.06.2014 54 656.67 54 364.62 292.05 0.54% 49 986.33 4 670.34 9.34%
31.05.2014 54 364.62 54 192.63 171.99 0.32% 48 451.86 5 912.76 12.20%
30.04.2014 54 192.63 53 966.02 226.61 0.42% 48 175.58 6 017.05 12.49%
31.03.2014 53 966.02 53 910.29 55.73 0.10% 49 225.96 4 740.06 9.63%
28.02.2014 53 910.29 53 972.01 -61.73 -0.11% 47 970.29 5 939.99 12.38%
31.01.2014 53 972.01 54 237.86 - 265.85 -0.49% 47 754.36 6 217.65 13.02%
31.12.2013 54 237.86 52 252.36 1 985.50 3.80% 47 883.29 6 354.57 13.27%
30.11.2013 52 252.36 51 990.90 261.45 0.50% 47 731.07 4 521.28 9.47%
31.10.2013 51 990.90 52 349.80 - 358.89 -0.69% 28 277.28 23 713.62 83.86%
30.09.2013 52 349.80 52 471.73 - 121.93 -0.23% 27 812.56 24 537.24 88.22%
31.08.2013 52 471.73 50 507.23 1 964.50 3.89% 27 890.82 24 580.91 88.13%
31.07.2013 50 507.23 49 986.33 520.90 1.04% 25 116.85 25 390.39 101.09%
30.06.2013 49 986.33 48 451.86 1 534.47 3.17% 21 958.01 28 028.32 127.64%
31.05.2013 48 451.86 48 175.58 276.28 0.57% 21 107.92 27 343.94 129.54%
30.04.2013 48 175.58 49 225.96 -1 050.38 -2.13% 20 857.63 27 317.95 130.97%
31.03.2013 49 225.96 47 970.29 1 255.67 2.62% 20 835.33 28 390.63 136.26%
28.02.2013 47 970.29 47 754.36 215.94 0.45% 20 160.85 27 809.45 137.94%
31.01.2013 47 754.36 47 883.29 - 128.93 -0.27% 20 115.51 27 638.85 137.40%
31.12.2012 47 883.29 47 731.07 152.22 0.32% 20 134.06 27 749.23 137.82%
30.11.2012 47 731.07 28 277.28 19 453.79 68.80% 17 681.57 30 049.51 169.95%
31.10.2012 28 277.28 27 812.56 464.72 1.67% 17 208.59 11 068.69 64.32%
30.09.2012 27 812.56 27 890.82 -78.26 -0.28% 16 653.34 11 159.22 67.01%
31.08.2012 27 890.82 25 116.85 2 773.98 11.04% 16 198.91 11 691.91 72.18%
31.07.2012 25 116.85 21 958.01 3 158.84 14.39% 16 154.66 8 962.19 55.48%
30.06.2012 21 958.01 21 107.92 850.09 4.03% 15 252.97 6 705.04 43.96%
31.05.2012 21 107.92 20 857.63 250.29 1.20% 14 833.52 6 274.40 42.30%
30.04.2012 20 857.63 20 835.33 22.29 0.11% 13 730.53 7 127.10 51.91%
31.03.2012 20 835.33 20 160.85 674.49 3.35% 13 155.49 7 679.85 58.38%
29.02.2012 20 160.85 20 115.51 45.34 0.23% 13 179.49 6 981.36 52.97%
31.01.2012 20 115.51 20 134.06 -18.55 -0.09% 13 179.67 6 935.84 52.63%
31.12.2011 20 134.06 17 681.57 2 452.49 13.87% 13 228.35 6 905.71 52.20%
30.11.2011 17 681.57 17 208.59 472.98 2.75% 10 182.94 7 498.63 73.64%
31.10.2011 17 208.59 16 653.34 555.25 3.33% 9 843.90 7 364.69 74.81%
30.09.2011 16 653.34 16 198.91 454.43 2.81% 9 336.71 7 316.62 78.36%
31.08.2011 16 198.91 16 154.66 44.25 0.27% 9 303.55 6 895.36 74.12%
31.07.2011 16 154.66 15 252.97 901.69 5.91% 7 652.18 8 502.48 111.11%
30.06.2011 15 252.97 14 833.52 419.45 2.83% 6 311.91 8 941.06 141.65%
31.05.2011 14 833.52 13 730.53 1 102.99 8.03% 6 260.42 8 573.10 136.94%
30.04.2011 13 730.53 13 155.49 575.04 4.37% 5 365.42 8 365.11 155.91%
31.03.2011 13 155.49 13 179.49 -24.00 -0.18% 5 102.45 8 053.03 157.83%
28.02.2011 13 179.49 13 179.67 -0.18 -0.00% 4 989.85 8 189.64 164.13%
31.01.2011 13 179.67 13 228.35 -48.67 -0.37% 4 998.97 8 180.71 163.65%
31.12.2010 13 228.35 10 182.94 3 045.41 29.91% 4 317.20 8 911.15 206.41%
30.11.2010 10 182.94 9 843.90 339.03 3.44% 3 518.84 6 664.10 189.38%
31.10.2010 9 843.90 9 336.71 507.19 5.43% 2 109.93 7 733.97 366.55%
30.09.2010 9 336.71 9 303.55 33.17 0.36% 1 980.46 7 356.25 371.44%
31.08.2010 9 303.55 7 652.18 1 651.37 21.58% 1 928.04 7 375.51 382.54%
31.07.2010 7 652.18 6 311.91 1 340.26 21.23% 1 917.05 5 735.13 299.17%
30.06.2010 6 311.91 6 260.42 51.49 0.82% 1 949.12 4 362.80 223.83%
31.05.2010 6 260.42 5 365.42 895.00 16.68% 1 930.80 4 329.62 224.24%
30.04.2010 5 365.42 5 102.45 262.97 5.15% 1 965.03 3 400.39 173.04%
31.03.2010 5 102.45 4 989.85 112.61 2.26% 1 994.84 3 107.62 155.78%
28.02.2010 4 989.85 4 998.97 -9.12 -0.18% 1 865.29 3 124.55 167.51%
31.01.2010 4 998.97 4 317.20 681.77 15.79% 1 879.18 3 119.78 166.02%
31.12.2009 4 317.20 3 518.84 798.36 22.69% 1 894.59 2 422.61 127.87%
30.11.2009 3 518.84 2 109.93 1 408.91 66.78% 551.32 2 967.52 538.25%
31.10.2009 2 109.93 1 980.46 129.47 6.54% 551.32 1 558.61 282.70%
30.09.2009 1 980.46 1 928.04 52.42 2.72% 551.32 1 429.14 259.22%
31.08.2009 1 928.04 1 917.05 10.99 0.57% 429.30 1 498.73 349.11%
31.07.2009 1 917.05 1 949.12 -32.07 -1.65% 429.30 1 487.74 346.55%
30.06.2009 1 949.12 1 930.80 18.32 0.95% 429.30 1 519.81 354.02%
31.05.2009 1 930.80 1 965.03 -34.23 -1.74% 186.34 1 744.46 936.19%
30.04.2009 1 965.03 1 994.84 -29.80 -1.49% 186.34 1 778.70 954.56%
31.03.2009 1 994.84 1 865.29 129.54 6.94% 186.34 1 808.50 970.55%
28.02.2009 1 865.29 1 879.18 -13.89 -0.74% 164.67 1 700.62 1 032.72%
31.01.2009 1 879.18 1 894.59 -15.41 -0.81% 164.67 1 714.51 1 041.16%
31.12.2008 1 894.59 551.32 1 343.27 243.64% 164.67 1 729.92 1 050.52%
30.09.2008 551.32 429.30 122.02 28.42% 44.27 507.05 1 145.25%
30.06.2008 429.30 186.34 242.97 130.39% 0.00 429.30 -
31.03.2008 186.34 164.67 21.66 13.16% 0.00 186.34 -
31.12.2007 164.67 44.27 120.40 271.94% 0.00 164.67 -
30.09.2007 44.27 0.00 44.27 - 0.00 44.27 -
30.06.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2007 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.03.2006 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.2005 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.2005 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.03.2005 0.00 0.00 0.00 - - - -
31.12.2004 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.2004 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Fixed assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Fixed assets (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Fixed assets (Investment fund balance sheet (without MMF))
Fixed assets (Equity funds balance sheet)
Fixed assets (Bond funds balance sheet)
Fixed assets (Mixed funds balance sheet)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.