Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) - Remaining assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 319 658.90
Min 30.06.2004 77 163.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 201 301.30 219 267.60 -17 966.30 -8.19% 190 951.40 10 349.90 5.42%
30.04.2015 219 267.60 241 121.80 -21 854.20 -9.06% 190 957.40 28 310.20 14.83%
31.03.2015 241 121.80 221 937.50 19 184.30 8.64% 186 608.40 54 513.40 29.21%
28.02.2015 221 937.50 240 388.50 -18 451.00 -7.68% 192 096.60 29 840.90 15.53%
31.01.2015 240 388.50 219 397.50 20 991.00 9.57% 184 972.50 55 416.00 29.96%
31.12.2014 219 397.50 214 732.00 4 665.50 2.17% 178 104.60 41 292.90 23.18%
30.11.2014 214 732.00 210 709.00 4 023.00 1.91% 194 856.10 19 875.90 10.20%
31.10.2014 210 709.00 200 000.90 10 708.10 5.35% 170 549.00 40 160.00 23.55%
30.09.2014 200 000.90 205 291.80 -5 290.90 -2.58% 168 116.00 31 884.90 18.97%
31.08.2014 205 291.80 191 348.70 13 943.10 7.29% 163 765.10 41 526.70 25.36%
31.07.2014 191 348.70 194 454.70 -3 106.00 -1.60% 166 437.40 24 911.30 14.97%
30.06.2014 194 454.70 190 951.40 3 503.30 1.83% 169 202.30 25 252.40 14.92%
31.05.2014 190 951.40 190 957.40 -6.00 -0.00% 186 761.50 4 189.90 2.24%
30.04.2014 190 957.40 186 608.40 4 349.00 2.33% 203 149.20 -12 191.80 -6.00%
31.03.2014 186 608.40 192 096.60 -5 488.20 -2.86% 210 479.80 -23 871.40 -11.34%
28.02.2014 192 096.60 184 972.50 7 124.10 3.85% 200 078.70 -7 982.10 -3.99%
31.01.2014 184 972.50 178 104.60 6 867.90 3.86% 217 355.00 -32 382.50 -14.90%
31.12.2013 178 104.60 194 856.10 -16 751.50 -8.60% 218 916.10 -40 811.50 -18.64%
30.11.2013 194 856.10 170 549.00 24 307.10 14.25% 209 208.70 -14 352.60 -6.86%
31.10.2013 170 549.00 168 116.00 2 433.00 1.45% 234 794.00 -64 245.00 -27.36%
30.09.2013 168 116.00 163 765.10 4 350.90 2.66% 246 334.90 -78 218.90 -31.75%
31.08.2013 163 765.10 166 437.40 -2 672.30 -1.61% 244 054.90 -80 289.80 -32.90%
31.07.2013 166 437.40 169 202.30 -2 764.90 -1.63% 234 602.20 -68 164.80 -29.06%
30.06.2013 169 202.30 186 761.50 -17 559.20 -9.40% 224 549.00 -55 346.70 -24.65%
31.05.2013 186 761.50 203 149.20 -16 387.70 -8.07% 257 753.00 -70 991.50 -27.54%
30.04.2013 203 149.20 210 479.80 -7 330.60 -3.48% 214 505.30 -11 356.10 -5.29%
31.03.2013 210 479.80 200 078.70 10 401.10 5.20% 227 951.00 -17 471.20 -7.66%
28.02.2013 200 078.70 217 355.00 -17 276.30 -7.95% 242 949.70 -42 871.00 -17.65%
31.01.2013 217 355.00 218 916.10 -1 561.10 -0.71% 237 855.40 -20 500.40 -8.62%
31.12.2012 218 916.10 209 208.70 9 707.40 4.64% 241 551.40 -22 635.30 -9.37%
30.11.2012 209 208.70 234 794.00 -25 585.30 -10.90% 236 537.30 -27 328.60 -11.55%
31.10.2012 234 794.00 246 334.90 -11 540.90 -4.68% 216 814.70 17 979.30 8.29%
30.09.2012 246 334.90 244 054.90 2 280.00 0.93% 230 001.70 16 333.20 7.10%
31.08.2012 244 054.90 234 602.20 9 452.70 4.03% 222 646.00 21 408.90 9.62%
31.07.2012 234 602.20 224 549.00 10 053.20 4.48% 193 897.60 40 704.60 20.99%
30.06.2012 224 549.00 257 753.00 -33 204.00 -12.88% 182 944.30 41 604.70 22.74%
31.05.2012 257 753.00 214 505.30 43 247.70 20.16% 192 173.80 65 579.20 34.12%
30.04.2012 214 505.30 227 951.00 -13 445.70 -5.90% 196 297.70 18 207.60 9.28%
31.03.2012 227 951.00 242 949.70 -14 998.70 -6.17% 190 180.60 37 770.40 19.86%
29.02.2012 242 949.70 237 855.40 5 094.30 2.14% 190 028.30 52 921.40 27.85%
31.01.2012 237 855.40 241 551.40 -3 696.00 -1.53% 190 366.80 47 488.60 24.95%
31.12.2011 241 551.40 236 537.30 5 014.10 2.12% 182 497.20 59 054.20 32.36%
30.11.2011 236 537.30 216 814.70 19 722.60 9.10% 207 474.00 29 063.30 14.01%
31.10.2011 216 814.70 230 001.70 -13 187.00 -5.73% 213 956.20 2 858.50 1.34%
30.09.2011 230 001.70 222 646.00 7 355.70 3.30% 232 747.10 -2 745.40 -1.18%
31.08.2011 222 646.00 193 897.60 28 748.40 14.83% 237 304.60 -14 658.60 -6.18%
31.07.2011 193 897.60 182 944.30 10 953.30 5.99% 223 021.90 -29 124.30 -13.06%
30.06.2011 182 944.30 192 173.80 -9 229.50 -4.80% 228 023.70 -45 079.40 -19.77%
31.05.2011 192 173.80 196 297.70 -4 123.90 -2.10% 233 584.70 -41 410.90 -17.73%
30.04.2011 196 297.70 190 180.60 6 117.10 3.22% 213 744.10 -17 446.40 -8.16%
31.03.2011 190 180.60 190 028.30 152.30 0.08% 216 231.70 -26 051.10 -12.05%
28.02.2011 190 028.30 190 366.80 - 338.50 -0.18% 217 434.90 -27 406.60 -12.60%
31.01.2011 190 366.80 182 497.20 7 869.60 4.31% 221 205.70 -30 838.90 -13.94%
31.12.2010 182 497.20 207 474.00 -24 976.80 -12.04% 214 520.10 -32 022.90 -14.93%
30.11.2010 207 474.00 213 956.20 -6 482.20 -3.03% 213 305.50 -5 831.50 -2.73%
31.10.2010 213 956.20 232 747.10 -18 790.90 -8.07% 214 875.20 - 919.00 -0.43%
30.09.2010 232 747.10 237 304.60 -4 557.50 -1.92% 214 137.80 18 609.30 8.69%
31.08.2010 237 304.60 223 021.90 14 282.70 6.40% 214 228.40 23 076.20 10.77%
31.07.2010 223 021.90 228 023.70 -5 001.80 -2.19% 225 013.50 -1 991.60 -0.89%
30.06.2010 228 023.70 233 584.70 -5 561.00 -2.38% 231 647.50 -3 623.80 -1.56%
31.05.2010 233 584.70 213 744.10 19 840.60 9.28% 248 744.20 -15 159.50 -6.09%
30.04.2010 213 744.10 216 231.70 -2 487.60 -1.15% 250 919.50 -37 175.40 -14.82%
31.03.2010 216 231.70 217 434.90 -1 203.20 -0.55% 304 943.90 -88 712.20 -29.09%
28.02.2010 217 434.90 221 205.70 -3 770.80 -1.70% 313 660.50 -96 225.60 -30.68%
31.01.2010 221 205.70 214 520.10 6 685.60 3.12% 319 658.90 -98 453.20 -30.80%
31.12.2009 214 520.10 213 305.50 1 214.60 0.57% 295 705.80 -81 185.70 -27.45%
30.11.2009 213 305.50 214 875.20 -1 569.70 -0.73% 263 758.30 -50 452.80 -19.13%
31.10.2009 214 875.20 214 137.80 737.40 0.34% 234 118.90 -19 243.70 -8.22%
30.09.2009 214 137.80 214 228.40 -90.60 -0.04% 209 775.60 4 362.20 2.08%
31.08.2009 214 228.40 225 013.50 -10 785.10 -4.79% 204 607.60 9 620.80 4.70%
31.07.2009 225 013.50 231 647.50 -6 634.00 -2.86% 218 353.00 6 660.50 3.05%
30.06.2009 231 647.50 248 744.20 -17 096.70 -6.87% 234 701.00 -3 053.50 -1.30%
31.05.2009 248 744.20 250 919.50 -2 175.30 -0.87% 199 065.30 49 678.90 24.96%
30.04.2009 250 919.50 304 943.90 -54 024.40 -17.72% 183 804.90 67 114.60 36.51%
31.03.2009 304 943.90 313 660.50 -8 716.60 -2.78% 216 892.90 88 051.00 40.60%
28.02.2009 313 660.50 319 658.90 -5 998.40 -1.88% 212 219.70 101 440.80 47.80%
31.01.2009 319 658.90 295 705.80 23 953.10 8.10% 189 735.40 129 923.50 68.48%
31.12.2008 295 705.80 263 758.30 31 947.50 12.11% 186 563.50 109 142.30 58.50%
30.11.2008 263 758.30 234 118.90 29 639.40 12.66% 171 282.90 92 475.40 53.99%
31.10.2008 234 118.90 209 775.60 24 343.30 11.60% 151 246.10 82 872.80 54.79%
30.09.2008 209 775.60 204 607.60 5 168.00 2.53% 139 485.60 70 290.00 50.39%
31.08.2008 204 607.60 218 353.00 -13 745.40 -6.29% 134 308.10 70 299.50 52.34%
31.07.2008 218 353.00 234 701.00 -16 348.00 -6.97% 134 875.80 83 477.20 61.89%
30.06.2008 234 701.00 199 065.30 35 635.70 17.90% 135 377.90 99 323.10 73.37%
31.05.2008 199 065.30 183 804.90 15 260.40 8.30% 136 320.00 62 745.30 46.03%
30.04.2008 183 804.90 216 892.90 -33 088.00 -15.26% 133 387.80 50 417.10 37.80%
31.03.2008 216 892.90 212 219.70 4 673.20 2.20% 147 972.70 68 920.20 46.58%
29.02.2008 212 219.70 189 735.40 22 484.30 11.85% 146 100.00 66 119.70 45.26%
31.01.2008 189 735.40 186 563.50 3 171.90 1.70% 135 748.00 53 987.40 39.77%
31.12.2007 186 563.50 171 282.90 15 280.60 8.92% 142 320.90 44 242.60 31.09%
30.11.2007 171 282.90 151 246.10 20 036.80 13.25% 130 830.60 40 452.30 30.92%
31.10.2007 151 246.10 139 485.60 11 760.50 8.43% 115 695.70 35 550.40 30.73%
30.09.2007 139 485.60 134 308.10 5 177.50 3.85% 117 140.30 22 345.30 19.08%
31.08.2007 134 308.10 134 875.80 - 567.70 -0.42% 121 140.70 13 167.40 10.87%
31.07.2007 134 875.80 135 377.90 - 502.10 -0.37% 129 750.30 5 125.50 3.95%
30.06.2007 135 377.90 136 320.00 - 942.10 -0.69% 126 725.40 8 652.50 6.83%
31.05.2007 136 320.00 133 387.80 2 932.20 2.20% 143 961.50 -7 641.50 -5.31%
30.04.2007 133 387.80 147 972.70 -14 584.90 -9.86% 133 304.70 83.10 0.06%
31.03.2007 147 972.70 146 100.00 1 872.70 1.28% 136 056.50 11 916.20 8.76%
28.02.2007 146 100.00 135 748.00 10 352.00 7.63% 141 703.10 4 396.90 3.10%
31.01.2007 135 748.00 142 320.90 -6 572.90 -4.62% 137 258.50 -1 510.50 -1.10%
31.12.2006 142 320.90 130 830.60 11 490.30 8.78% 116 035.90 26 285.00 22.65%
30.11.2006 130 830.60 115 695.70 15 134.90 13.08% 121 498.20 9 332.40 7.68%
31.10.2006 115 695.70 117 140.30 -1 444.60 -1.23% 114 553.90 1 141.80 1.00%
30.09.2006 117 140.30 121 140.70 -4 000.40 -3.30% 121 150.60 -4 010.30 -3.31%
31.08.2006 121 140.70 129 750.30 -8 609.60 -6.64% 119 641.20 1 499.50 1.25%
31.07.2006 129 750.30 126 725.40 3 024.90 2.39% 116 700.80 13 049.50 11.18%
30.06.2006 126 725.40 143 961.50 -17 236.10 -11.97% 121 619.50 5 105.90 4.20%
31.05.2006 143 961.50 133 304.70 10 656.80 7.99% 114 174.10 29 787.40 26.09%
30.04.2006 133 304.70 136 056.50 -2 751.80 -2.02% 111 419.60 21 885.10 19.64%
31.03.2006 136 056.50 141 703.10 -5 646.60 -3.98% 127 375.90 8 680.60 6.81%
28.02.2006 141 703.10 137 258.50 4 444.60 3.24% 141 138.50 564.60 0.40%
31.01.2006 137 258.50 116 035.90 21 222.60 18.29% 125 054.30 12 204.20 9.76%
31.12.2005 116 035.90 121 498.20 -5 462.30 -4.50% 111 856.10 4 179.80 3.74%
30.11.2005 121 498.20 114 553.90 6 944.30 6.06% 104 905.80 16 592.40 15.82%
31.10.2005 114 553.90 121 150.60 -6 596.70 -5.45% 88 068.10 26 485.80 30.07%
30.09.2005 121 150.60 119 641.20 1 509.40 1.26% 87 212.70 33 937.90 38.91%
31.08.2005 119 641.20 116 700.80 2 940.40 2.52% 82 159.40 37 481.80 45.62%
31.07.2005 116 700.80 121 619.50 -4 918.70 -4.04% 84 996.20 31 704.60 37.30%
30.06.2005 121 619.50 114 174.10 7 445.40 6.52% 77 163.60 44 455.90 57.61%
31.05.2005 114 174.10 111 419.60 2 754.50 2.47% 85 904.70 28 269.40 32.91%
30.04.2005 111 419.60 127 375.90 -15 956.30 -12.53% 79 782.10 31 637.50 39.65%
31.03.2005 127 375.90 141 138.50 -13 762.60 -9.75% 103 349.70 24 026.20 23.25%
28.02.2005 141 138.50 125 054.30 16 084.20 12.86% 99 802.70 41 335.80 41.42%
31.01.2005 125 054.30 111 856.10 13 198.20 11.80% 96 479.40 28 574.90 29.62%
31.12.2004 111 856.10 104 905.80 6 950.30 6.63% 93 164.60 18 691.50 20.06%
30.11.2004 104 905.80 88 068.10 16 837.70 19.12% 88 524.80 16 381.00 18.50%
31.10.2004 88 068.10 87 212.70 855.40 0.98% 85 140.60 2 927.50 3.44%
30.09.2004 87 212.70 82 159.40 5 053.30 6.15% 91 456.40 -4 243.70 -4.64%
31.08.2004 82 159.40 84 996.20 -2 836.80 -3.34% 88 870.10 -6 710.70 -7.55%
31.07.2004 84 996.20 77 163.60 7 832.60 10.15% 94 942.70 -9 946.50 -10.48%
30.06.2004 77 163.60 85 904.70 -8 741.10 -10.18% 100 129.90 -22 966.30 -22.94%
31.05.2004 85 904.70 79 782.10 6 122.60 7.67% 112 026.10 -26 121.40 -23.32%
30.04.2004 79 782.10 103 349.70 -23 567.60 -22.80% 114 892.10 -35 110.00 -30.56%
31.03.2004 103 349.70 99 802.70 3 547.00 3.55% 129 590.20 -26 240.50 -20.25%
29.02.2004 99 802.70 96 479.40 3 323.30 3.44% 140 680.90 -40 878.20 -29.06%
31.01.2004 96 479.40 93 164.60 3 314.80 3.56% 135 783.40 -39 304.00 -28.95%
31.12.2003 93 164.60 88 524.80 4 639.80 5.24% 139 749.10 -46 584.50 -33.33%
30.11.2003 88 524.80 85 140.60 3 384.20 3.97% 143 403.30 -54 878.50 -38.27%
31.10.2003 85 140.60 91 456.40 -6 315.80 -6.91% 146 936.90 -61 796.30 -42.06%
30.09.2003 91 456.40 88 870.10 2 586.30 2.91% 141 274.50 -49 818.10 -35.26%
31.08.2003 88 870.10 94 942.70 -6 072.60 -6.40% 131 866.10 -42 996.00 -32.61%
31.07.2003 94 942.70 100 129.90 -5 187.20 -5.18% 140 253.10 -45 310.40 -32.31%
30.06.2003 100 129.90 112 026.10 -11 896.20 -10.62% 161 052.50 -60 922.60 -37.83%
31.05.2003 112 026.10 114 892.10 -2 866.00 -2.49% 126 914.90 -14 888.80 -11.73%
30.04.2003 114 892.10 129 590.20 -14 698.10 -11.34% 121 874.50 -6 982.40 -5.73%
31.03.2003 129 590.20 140 680.90 -11 090.70 -7.88% 120 015.80 9 574.40 7.98%
28.02.2003 140 680.90 135 783.40 4 897.50 3.61% 122 448.70 18 232.20 14.89%
31.01.2003 135 783.40 139 749.10 -3 965.70 -2.84% 113 100.70 22 682.70 20.06%
31.12.2002 139 749.10 143 403.30 -3 654.20 -2.55% - - -
30.11.2002 143 403.30 146 936.90 -3 533.60 -2.40% - - -
31.10.2002 146 936.90 141 274.50 5 662.40 4.01% - - -
30.09.2002 141 274.50 131 866.10 9 408.40 7.13% - - -
31.08.2002 131 866.10 140 253.10 -8 387.00 -5.98% - - -
31.07.2002 140 253.10 161 052.50 -20 799.40 -12.91% - - -
30.06.2002 161 052.50 126 914.90 34 137.60 26.90% - - -
31.05.2002 126 914.90 121 874.50 5 040.40 4.14% - - -
30.04.2002 121 874.50 120 015.80 1 858.70 1.55% - - -
31.03.2002 120 015.80 122 448.70 -2 432.90 -1.99% - - -
28.02.2002 122 448.70 113 100.70 9 348.00 8.27% - - -
31.01.2002 113 100.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Remaining assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Remaining assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Remaining assets (Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.