Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities - Capital and reserves - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2018 728 592.00
Min 30.06.2004 270 275.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 721 664.80 716 366.40 5 298.40 0.74% 698 797.40 22 867.40 3.27%
30.09.2018 716 366.40 712 639.20 3 727.20 0.52% 692 655.90 23 710.50 3.42%
31.08.2018 712 639.20 705 537.90 7 101.30 1.01% 689 719.00 22 920.20 3.32%
31.07.2018 705 537.90 701 179.00 4 358.90 0.62% 684 262.60 21 275.30 3.11%
30.06.2018 701 179.00 696 529.90 4 649.10 0.67% 680 114.30 21 064.70 3.10%
31.05.2018 696 529.90 700 429.90 -3 900.00 -0.56% 676 267.90 20 262.00 3.00%
30.04.2018 700 429.90 728 592.00 -28 162.10 -3.87% 692 625.00 7 804.90 1.13%
31.03.2018 728 592.00 722 015.10 6 576.90 0.91% 698 547.70 30 044.30 4.30%
28.02.2018 722 015.10 715 152.90 6 862.20 0.96% 692 448.10 29 567.00 4.27%
31.01.2018 715 152.90 707 370.60 7 782.30 1.10% 689 671.80 25 481.10 3.69%
31.12.2017 707 370.60 701 066.90 6 303.70 0.90% 686 858.10 20 512.50 2.99%
30.11.2017 701 066.90 698 797.40 2 269.50 0.32% 682 047.60 19 019.30 2.79%
31.10.2017 698 797.40 692 655.90 6 141.50 0.89% 677 017.00 21 780.40 3.22%
30.09.2017 692 655.90 689 719.00 2 936.90 0.43% 672 758.30 19 897.60 2.96%
31.08.2017 689 719.00 684 262.60 5 456.40 0.80% 667 518.30 22 200.70 3.33%
31.07.2017 684 262.60 680 114.30 4 148.30 0.61% 661 374.20 22 888.40 3.46%
30.06.2017 680 114.30 676 267.90 3 846.40 0.57% 656 111.40 24 002.90 3.66%
31.05.2017 676 267.90 692 625.00 -16 357.10 -2.36% 642 003.50 34 264.40 5.34%
30.04.2017 692 625.00 698 547.70 -5 922.70 -0.85% 645 831.40 46 793.60 7.25%
31.03.2017 698 547.70 692 448.10 6 099.60 0.88% 676 790.70 21 757.00 3.21%
28.02.2017 692 448.10 689 671.80 2 776.30 0.40% 674 947.20 17 500.90 2.59%
31.01.2017 689 671.80 686 858.10 2 813.70 0.41% 671 044.80 18 627.00 2.78%
31.12.2016 686 858.10 682 047.60 4 810.50 0.71% 668 162.20 18 695.90 2.80%
30.11.2016 682 047.60 677 017.00 5 030.60 0.74% 647 255.90 34 791.70 5.38%
31.10.2016 677 017.00 672 758.30 4 258.70 0.63% 642 775.00 34 242.00 5.33%
30.09.2016 672 758.30 667 518.30 5 240.00 0.78% 637 250.50 35 507.80 5.57%
31.08.2016 667 518.30 661 374.20 6 144.10 0.93% 633 123.00 34 395.30 5.43%
31.07.2016 661 374.20 656 111.40 5 262.80 0.80% 627 708.10 33 666.10 5.36%
30.06.2016 656 111.40 642 003.50 14 107.90 2.20% 621 857.70 34 253.70 5.51%
31.05.2016 642 003.50 645 831.40 -3 827.90 -0.59% 630 648.70 11 354.80 1.80%
30.04.2016 645 831.40 676 790.70 -30 959.30 -4.57% 640 440.00 5 391.40 0.84%
31.03.2016 676 790.70 674 947.20 1 843.50 0.27% 665 368.80 11 421.90 1.72%
29.02.2016 674 947.20 671 044.80 3 902.40 0.58% 659 465.80 15 481.40 2.35%
31.01.2016 671 044.80 668 162.20 2 882.60 0.43% 655 197.50 15 847.30 2.42%
31.12.2015 668 162.20 647 255.90 20 906.30 3.23% 649 712.80 18 449.40 2.84%
30.11.2015 647 255.90 642 775.00 4 480.90 0.70% 644 593.80 2 662.10 0.41%
31.10.2015 642 775.00 637 250.50 5 524.50 0.87% 640 348.60 2 426.40 0.38%
30.09.2015 637 250.50 633 123.00 4 127.50 0.65% 636 383.00 867.50 0.14%
31.08.2015 633 123.00 627 708.10 5 414.90 0.86% 631 751.00 1 372.00 0.22%
31.07.2015 627 708.10 621 857.70 5 850.40 0.94% 628 733.60 -1 025.50 -0.16%
30.06.2015 621 857.70 630 648.70 -8 791.00 -1.39% 622 594.50 - 736.80 -0.12%
31.05.2015 630 648.70 640 440.00 -9 791.30 -1.53% 617 510.20 13 138.50 2.13%
30.04.2015 640 440.00 665 368.80 -24 928.80 -3.75% 620 163.50 20 276.50 3.27%
31.03.2015 665 368.80 659 465.80 5 903.00 0.90% 632 963.00 32 405.80 5.12%
28.02.2015 659 465.80 655 197.50 4 268.30 0.65% 626 780.30 32 685.50 5.21%
31.01.2015 655 197.50 649 712.80 5 484.70 0.84% 619 947.50 35 250.00 5.69%
31.12.2014 649 712.80 644 593.80 5 119.00 0.79% 613 859.50 35 853.30 5.84%
30.11.2014 644 593.80 640 348.60 4 245.20 0.66% 595 576.60 49 017.20 8.23%
31.10.2014 640 348.60 636 383.00 3 965.60 0.62% 589 297.30 51 051.30 8.66%
30.09.2014 636 383.00 631 751.00 4 632.00 0.73% 583 202.20 53 180.80 9.12%
31.08.2014 631 751.00 628 733.60 3 017.40 0.48% 577 913.40 53 837.60 9.32%
31.07.2014 628 733.60 622 594.50 6 139.10 0.99% 572 721.60 56 012.00 9.78%
30.06.2014 622 594.50 617 510.20 5 084.30 0.82% 559 070.50 63 524.00 11.36%
31.05.2014 617 510.20 620 163.50 -2 653.30 -0.43% 567 478.70 50 031.50 8.82%
30.04.2014 620 163.50 632 963.00 -12 799.50 -2.02% 565 136.00 55 027.50 9.74%
31.03.2014 632 963.00 626 780.30 6 182.70 0.99% 575 875.50 57 087.50 9.91%
28.02.2014 626 780.30 619 947.50 6 832.80 1.10% 570 111.00 56 669.30 9.94%
31.01.2014 619 947.50 613 859.50 6 088.00 0.99% 565 324.60 54 622.90 9.66%
31.12.2013 613 859.50 595 576.60 18 282.90 3.07% 558 286.60 55 572.90 9.95%
30.11.2013 595 576.60 589 297.30 6 279.30 1.07% 553 009.00 42 567.60 7.70%
31.10.2013 589 297.30 583 202.20 6 095.10 1.05% 547 307.70 41 989.60 7.67%
30.09.2013 583 202.20 577 913.40 5 288.80 0.92% 540 890.00 42 312.20 7.82%
31.08.2013 577 913.40 572 721.60 5 191.80 0.91% 536 268.40 41 645.00 7.77%
31.07.2013 572 721.60 559 070.50 13 651.10 2.44% 530 895.40 41 826.20 7.88%
30.06.2013 559 070.50 567 478.70 -8 408.20 -1.48% 524 849.70 34 220.80 6.52%
31.05.2013 567 478.70 565 136.00 2 342.70 0.41% 521 717.70 45 761.00 8.77%
30.04.2013 565 136.00 575 875.50 -10 739.50 -1.86% 519 219.30 45 916.70 8.84%
31.03.2013 575 875.50 570 111.00 5 764.50 1.01% 525 583.30 50 292.20 9.57%
28.02.2013 570 111.00 565 324.60 4 786.40 0.85% 519 231.40 50 879.60 9.80%
31.01.2013 565 324.60 558 286.60 7 038.00 1.26% 514 841.90 50 482.70 9.81%
31.12.2012 558 286.60 553 009.00 5 277.60 0.95% 507 776.90 50 509.70 9.95%
30.11.2012 553 009.00 547 307.70 5 701.30 1.04% 506 622.60 46 386.40 9.16%
31.10.2012 547 307.70 540 890.00 6 417.70 1.19% 503 243.80 44 063.90 8.76%
30.09.2012 540 890.00 536 268.40 4 621.60 0.86% 499 006.00 41 884.00 8.39%
31.08.2012 536 268.40 530 895.40 5 373.00 1.01% 497 819.50 38 448.90 7.72%
31.07.2012 530 895.40 524 849.70 6 045.70 1.15% 492 145.10 38 750.30 7.87%
30.06.2012 524 849.70 521 717.70 3 132.00 0.60% 484 880.60 39 969.10 8.24%
31.05.2012 521 717.70 519 219.30 2 498.40 0.48% 482 882.30 38 835.40 8.04%
30.04.2012 519 219.30 525 583.30 -6 364.00 -1.21% 500 119.40 19 099.90 3.82%
31.03.2012 525 583.30 519 231.40 6 351.90 1.22% 503 906.70 21 676.60 4.30%
29.02.2012 519 231.40 514 841.90 4 389.50 0.85% 497 637.20 21 594.20 4.34%
31.01.2012 514 841.90 507 776.90 7 065.00 1.39% 491 906.60 22 935.30 4.66%
31.12.2011 507 776.90 506 622.60 1 154.30 0.23% 485 474.10 22 302.80 4.59%
30.11.2011 506 622.60 503 243.80 3 378.80 0.67% 483 204.50 23 418.10 4.85%
31.10.2011 503 243.80 499 006.00 4 237.80 0.85% 478 393.90 24 849.90 5.19%
30.09.2011 499 006.00 497 819.50 1 186.50 0.24% 473 131.40 25 874.60 5.47%
31.08.2011 497 819.50 492 145.10 5 674.40 1.15% 463 799.10 34 020.40 7.34%
31.07.2011 492 145.10 484 880.60 7 264.50 1.50% 454 647.20 37 497.90 8.25%
30.06.2011 484 880.60 482 882.30 1 998.30 0.41% 449 579.40 35 301.20 7.85%
31.05.2011 482 882.30 500 119.40 -17 237.10 -3.45% 445 405.30 37 477.00 8.41%
30.04.2011 500 119.40 503 906.70 -3 787.30 -0.75% 462 152.10 37 967.30 8.22%
31.03.2011 503 906.70 497 637.20 6 269.50 1.26% 464 866.40 39 040.30 8.40%
28.02.2011 497 637.20 491 906.60 5 730.60 1.16% 458 924.90 38 712.30 8.44%
31.01.2011 491 906.60 485 474.10 6 432.50 1.32% 454 502.10 37 404.50 8.23%
31.12.2010 485 474.10 483 204.50 2 269.60 0.47% 450 056.10 35 418.00 7.87%
30.11.2010 483 204.50 478 393.90 4 810.60 1.01% 428 491.10 54 713.40 12.77%
31.10.2010 478 393.90 473 131.40 5 262.50 1.11% 429 576.70 48 817.20 11.36%
30.09.2010 473 131.40 463 799.10 9 332.30 2.01% 422 688.40 50 443.00 11.93%
31.08.2010 463 799.10 454 647.20 9 151.90 2.01% 416 577.80 47 221.30 11.34%
31.07.2010 454 647.20 449 579.40 5 067.80 1.13% 411 911.00 42 736.20 10.38%
30.06.2010 449 579.40 445 405.30 4 174.10 0.94% 404 380.90 45 198.50 11.18%
31.05.2010 445 405.30 462 152.10 -16 746.80 -3.62% 398 662.20 46 743.10 11.72%
30.04.2010 462 152.10 464 866.40 -2 714.30 -0.58% 408 257.10 53 895.00 13.20%
31.03.2010 464 866.40 458 924.90 5 941.50 1.29% 413 506.90 51 359.50 12.42%
28.02.2010 458 924.90 454 502.10 4 422.80 0.97% 407 025.20 51 899.70 12.75%
31.01.2010 454 502.10 450 056.10 4 446.00 0.99% 400 701.80 53 800.30 13.43%
31.12.2009 450 056.10 428 491.10 21 565.00 5.03% 393 861.80 56 194.30 14.27%
30.11.2009 428 491.10 429 576.70 -1 085.60 -0.25% 401 115.70 27 375.40 6.82%
31.10.2009 429 576.70 422 688.40 6 888.30 1.63% 396 627.70 32 949.00 8.31%
30.09.2009 422 688.40 416 577.80 6 110.60 1.47% 391 843.50 30 844.90 7.87%
31.08.2009 416 577.80 411 911.00 4 666.80 1.13% 389 293.30 27 284.50 7.01%
31.07.2009 411 911.00 404 380.90 7 530.10 1.86% 383 615.20 28 295.80 7.38%
30.06.2009 404 380.90 398 662.20 5 718.70 1.43% 377 270.60 27 110.30 7.19%
31.05.2009 398 662.20 408 257.10 -9 594.90 -2.35% 378 059.20 20 603.00 5.45%
30.04.2009 408 257.10 413 506.90 -5 249.80 -1.27% 378 359.60 29 897.50 7.90%
31.03.2009 413 506.90 407 025.20 6 481.70 1.59% 382 811.70 30 695.20 8.02%
28.02.2009 407 025.20 400 701.80 6 323.40 1.58% 373 360.60 33 664.60 9.02%
31.01.2009 400 701.80 393 861.80 6 840.00 1.74% 369 190.90 31 510.90 8.54%
31.12.2008 393 861.80 401 115.70 -7 253.90 -1.81% 371 417.40 22 444.40 6.04%
30.11.2008 401 115.70 396 627.70 4 488.00 1.13% 360 777.30 40 338.40 11.18%
31.10.2008 396 627.70 391 843.50 4 784.20 1.22% 364 808.40 31 819.30 8.72%
30.09.2008 391 843.50 389 293.30 2 550.20 0.66% 360 668.70 31 174.80 8.64%
31.08.2008 389 293.30 383 615.20 5 678.10 1.48% 356 172.00 33 121.30 9.30%
31.07.2008 383 615.20 377 270.60 6 344.60 1.68% 352 018.70 31 596.50 8.98%
30.06.2008 377 270.60 378 059.20 - 788.60 -0.21% 348 686.80 28 583.80 8.20%
31.05.2008 378 059.20 378 359.60 - 300.40 -0.08% 344 958.00 33 101.20 9.60%
30.04.2008 378 359.60 382 811.70 -4 452.10 -1.16% 344 898.80 33 460.80 9.70%
31.03.2008 382 811.70 373 360.60 9 451.10 2.53% 347 799.90 35 011.80 10.07%
29.02.2008 373 360.60 369 190.90 4 169.70 1.13% 342 630.70 30 729.90 8.97%
31.01.2008 369 190.90 371 417.40 -2 226.50 -0.60% 339 392.30 29 798.60 8.78%
31.12.2007 371 417.40 360 777.30 10 640.10 2.95% 336 320.40 35 097.00 10.44%
30.11.2007 360 777.30 364 808.40 -4 031.10 -1.10% 330 732.10 30 045.20 9.08%
31.10.2007 364 808.40 360 668.70 4 139.70 1.15% 326 382.40 38 426.00 11.77%
30.09.2007 360 668.70 356 172.00 4 496.70 1.26% 322 374.40 38 294.30 11.88%
31.08.2007 356 172.00 352 018.70 4 153.30 1.18% 319 371.30 36 800.70 11.52%
31.07.2007 352 018.70 348 686.80 3 331.90 0.96% 317 329.10 34 689.60 10.93%
30.06.2007 348 686.80 344 958.00 3 728.80 1.08% 313 755.90 34 930.90 11.13%
31.05.2007 344 958.00 344 898.80 59.20 0.02% 310 915.70 34 042.30 10.95%
30.04.2007 344 898.80 347 799.90 -2 901.10 -0.83% 321 379.60 23 519.20 7.32%
31.03.2007 347 799.90 342 630.70 5 169.20 1.51% 329 121.80 18 678.10 5.68%
28.02.2007 342 630.70 339 392.30 3 238.40 0.95% 324 535.20 18 095.50 5.58%
31.01.2007 339 392.30 336 320.40 3 071.90 0.91% 320 877.70 18 514.60 5.77%
31.12.2006 336 320.40 330 732.10 5 588.30 1.69% 317 260.80 19 059.60 6.01%
30.11.2006 330 732.10 326 382.40 4 349.70 1.33% 315 261.60 15 470.50 4.91%
31.10.2006 326 382.40 322 374.40 4 008.00 1.24% 312 021.00 14 361.40 4.60%
30.09.2006 322 374.40 319 371.30 3 003.10 0.94% 308 384.60 13 989.80 4.54%
31.08.2006 319 371.30 317 329.10 2 042.20 0.64% 305 906.60 13 464.70 4.40%
31.07.2006 317 329.10 313 755.90 3 573.20 1.14% 301 724.20 15 604.90 5.17%
30.06.2006 313 755.90 310 915.70 2 840.20 0.91% 298 252.50 15 503.40 5.20%
31.05.2006 310 915.70 321 379.60 -10 463.90 -3.26% 293 466.90 17 448.80 5.95%
30.04.2006 321 379.60 329 121.80 -7 742.20 -2.35% 298 813.80 22 565.80 7.55%
31.03.2006 329 121.80 324 535.20 4 586.60 1.41% 297 655.00 31 466.80 10.57%
28.02.2006 324 535.20 320 877.70 3 657.50 1.14% 291 156.90 33 378.30 11.46%
31.01.2006 320 877.70 317 260.80 3 616.90 1.14% 289 749.70 31 128.00 10.74%
31.12.2005 317 260.80 315 261.60 1 999.20 0.63% 291 190.70 26 070.10 8.95%
30.11.2005 315 261.60 312 021.00 3 240.60 1.04% 287 496.30 27 765.30 9.66%
31.10.2005 312 021.00 308 384.60 3 636.40 1.18% 283 892.60 28 128.40 9.91%
30.09.2005 308 384.60 305 906.60 2 478.00 0.81% 281 472.70 26 911.90 9.56%
31.08.2005 305 906.60 301 724.20 4 182.40 1.39% 275 880.10 30 026.50 10.88%
31.07.2005 301 724.20 298 252.50 3 471.70 1.16% 273 527.60 28 196.60 10.31%
30.06.2005 298 252.50 293 466.90 4 785.60 1.63% 270 275.50 27 977.00 10.35%
31.05.2005 293 466.90 298 813.80 -5 346.90 -1.79% 280 488.80 12 978.10 4.63%
30.04.2005 298 813.80 297 655.00 1 158.80 0.39% 286 934.40 11 879.40 4.14%
31.03.2005 297 655.00 291 156.90 6 498.10 2.23% 284 900.00 12 755.00 4.48%
28.02.2005 291 156.90 289 749.70 1 407.20 0.49% 284 322.70 6 834.20 2.40%
31.01.2005 289 749.70 291 190.70 -1 441.00 -0.49% 278 936.80 10 812.90 3.88%
31.12.2004 291 190.70 287 496.30 3 694.40 1.28% 282 784.40 8 406.30 2.97%
30.11.2004 287 496.30 283 892.60 3 603.70 1.27% 289 145.70 -1 649.40 -0.57%
31.10.2004 283 892.60 281 472.70 2 419.90 0.86% 286 479.50 -2 586.90 -0.90%
30.09.2004 281 472.70 275 880.10 5 592.60 2.03% 282 987.80 -1 515.10 -0.54%
31.08.2004 275 880.10 273 527.60 2 352.50 0.86% 293 144.00 -17 263.90 -5.89%
31.07.2004 273 527.60 270 275.50 3 252.10 1.20% 290 720.60 -17 193.00 -5.91%
30.06.2004 270 275.50 280 488.80 -10 213.30 -3.64% 288 869.20 -18 593.70 -6.44%
31.05.2004 280 488.80 286 934.40 -6 445.60 -2.25% 287 575.30 -7 086.50 -2.46%
30.04.2004 286 934.40 284 900.00 2 034.40 0.71% 295 904.20 -8 969.80 -3.03%
31.03.2004 284 900.00 284 322.70 577.30 0.20% 296 889.80 -11 989.80 -4.04%
29.02.2004 284 322.70 278 936.80 5 385.90 1.93% 296 494.20 -12 171.50 -4.11%
31.01.2004 278 936.80 282 784.40 -3 847.60 -1.36% 295 347.50 -16 410.70 -5.56%
31.12.2003 282 784.40 289 145.70 -6 361.30 -2.20% 292 426.60 -9 642.20 -3.30%
30.11.2003 289 145.70 286 479.50 2 666.20 0.93% 296 710.60 -7 564.90 -2.55%
31.10.2003 286 479.50 282 987.80 3 491.70 1.23% 296 869.90 -10 390.40 -3.50%
30.09.2003 282 987.80 293 144.00 -10 156.20 -3.46% 294 344.60 -11 356.80 -3.86%
31.08.2003 293 144.00 290 720.60 2 423.40 0.83% 291 214.70 1 929.30 0.66%
31.07.2003 290 720.60 288 869.20 1 851.40 0.64% 289 492.20 1 228.40 0.42%
30.06.2003 288 869.20 287 575.30 1 293.90 0.45% 286 460.80 2 408.40 0.84%
31.05.2003 287 575.30 295 904.20 -8 328.90 -2.81% 286 551.30 1 024.00 0.36%
30.04.2003 295 904.20 296 889.80 - 985.60 -0.33% 286 809.30 9 094.90 3.17%
31.03.2003 296 889.80 296 494.20 395.60 0.13% 287 107.30 9 782.50 3.41%
28.02.2003 296 494.20 295 347.50 1 146.70 0.39% 285 436.80 11 057.40 3.87%
31.01.2003 295 347.50 292 426.60 2 920.90 1.00% 283 880.20 11 467.30 4.04%
31.12.2002 292 426.60 296 710.60 -4 284.00 -1.44% - - -
30.11.2002 296 710.60 296 869.90 - 159.30 -0.05% - - -
31.10.2002 296 869.90 294 344.60 2 525.30 0.86% - - -
30.09.2002 294 344.60 291 214.70 3 129.90 1.07% - - -
31.08.2002 291 214.70 289 492.20 1 722.50 0.59% - - -
31.07.2002 289 492.20 286 460.80 3 031.40 1.06% - - -
30.06.2002 286 460.80 286 551.30 -90.50 -0.03% - - -
31.05.2002 286 551.30 286 809.30 - 258.00 -0.09% - - -
30.04.2002 286 809.30 287 107.30 - 298.00 -0.10% - - -
31.03.2002 287 107.30 285 436.80 1 670.50 0.59% - - -
28.02.2002 285 436.80 283 880.20 1 556.60 0.55% - - -
31.01.2002 283 880.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Capital and reserves - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.