Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) - Capital and reserves - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 871 345.40
Min 30.06.2008 160 306.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 709 872.20 835 384.40 - 125 512.20 -15.02% 620 961.30 88 910.90 14.32%
30.06.2020 835 384.40 840 599.70 -5 215.30 -0.62% 565 831.40 269 553.00 47.64%
31.05.2020 840 599.70 871 345.40 -30 745.70 -3.53% 591 563.80 249 035.90 42.10%
30.04.2020 871 345.40 845 160.70 26 184.70 3.10% 593 878.90 277 466.50 46.72%
31.03.2020 845 160.70 638 443.40 206 717.30 32.38% 619 103.00 226 057.70 36.51%
29.02.2020 638 443.40 621 965.70 16 477.70 2.65% 557 525.30 80 918.10 14.51%
31.01.2020 621 965.70 619 981.20 1 984.50 0.32% 563 174.80 58 790.90 10.44%
31.12.2019 619 981.20 652 849.80 -32 868.60 -5.03% 533 275.80 86 705.40 16.26%
30.11.2019 652 849.80 630 798.50 22 051.30 3.50% 572 213.50 80 636.30 14.09%
31.10.2019 630 798.50 690 529.10 -59 730.60 -8.65% 561 759.70 69 038.80 12.29%
30.09.2019 690 529.10 687 433.10 3 096.00 0.45% 516 292.30 174 236.80 33.75%
31.08.2019 687 433.10 620 961.30 66 471.80 10.70% 529 844.30 157 588.80 29.74%
31.07.2019 620 961.30 565 831.40 55 129.90 9.74% 504 012.00 116 949.30 23.20%
30.06.2019 565 831.40 591 563.80 -25 732.40 -4.35% 552 124.00 13 707.40 2.48%
31.05.2019 591 563.80 593 878.90 -2 315.10 -0.39% 526 452.30 65 111.50 12.37%
30.04.2019 593 878.90 619 103.00 -25 224.10 -4.07% 461 409.30 132 469.60 28.71%
31.03.2019 619 103.00 557 525.30 61 577.70 11.04% 461 390.10 157 712.90 34.18%
28.02.2019 557 525.30 563 174.80 -5 649.50 -1.00% 466 352.20 91 173.10 19.55%
31.01.2019 563 174.80 533 275.80 29 899.00 5.61% 447 892.30 115 282.50 25.74%
31.12.2018 533 275.80 572 213.50 -38 937.70 -6.80% 492 979.50 40 296.30 8.17%
30.11.2018 572 213.50 561 759.70 10 453.80 1.86% 485 836.20 86 377.30 17.78%
31.10.2018 561 759.70 516 292.30 45 467.40 8.81% 526 030.60 35 729.10 6.79%
30.09.2018 516 292.30 529 844.30 -13 552.00 -2.56% 547 928.50 -31 636.20 -5.77%
31.08.2018 529 844.30 504 012.00 25 832.30 5.13% 544 732.60 -14 888.30 -2.73%
31.07.2018 504 012.00 552 124.00 -48 112.00 -8.71% 551 503.80 -47 491.80 -8.61%
30.06.2018 552 124.00 526 452.30 25 671.70 4.88% 572 702.20 -20 578.20 -3.59%
31.05.2018 526 452.30 461 409.30 65 043.00 14.10% 604 862.40 -78 410.10 -12.96%
30.04.2018 461 409.30 461 390.10 19.20 0.00% 700 452.50 - 239 043.20 -34.13%
31.03.2018 461 390.10 466 352.20 -4 962.10 -1.06% 746 509.40 - 285 119.30 -38.19%
28.02.2018 466 352.20 447 892.30 18 459.90 4.12% 739 279.90 - 272 927.70 -36.92%
31.01.2018 447 892.30 492 979.50 -45 087.20 -9.15% 720 584.80 - 272 692.50 -37.84%
31.12.2017 492 979.50 485 836.20 7 143.30 1.47% 718 769.10 - 225 789.60 -31.41%
30.11.2017 485 836.20 526 030.60 -40 194.40 -7.64% 705 296.50 - 219 460.30 -31.12%
31.10.2017 526 030.60 547 928.50 -21 897.90 -4.00% 678 365.20 - 152 334.60 -22.46%
30.09.2017 547 928.50 544 732.60 3 195.90 0.59% 666 172.30 - 118 243.80 -17.75%
31.08.2017 544 732.60 551 503.80 -6 771.20 -1.23% 662 738.50 - 118 005.90 -17.81%
31.07.2017 551 503.80 572 702.20 -21 198.40 -3.70% 653 668.30 - 102 164.50 -15.63%
30.06.2017 572 702.20 604 862.40 -32 160.20 -5.32% 651 239.70 -78 537.50 -12.06%
31.05.2017 604 862.40 700 452.50 -95 590.10 -13.65% 630 951.60 -26 089.20 -4.13%
30.04.2017 700 452.50 746 509.40 -46 056.90 -6.17% 633 046.40 67 406.10 10.65%
31.03.2017 746 509.40 739 279.90 7 229.50 0.98% 654 409.10 92 100.30 14.07%
28.02.2017 739 279.90 720 584.80 18 695.10 2.59% 654 372.40 84 907.50 12.98%
31.01.2017 720 584.80 718 769.10 1 815.70 0.25% 639 962.70 80 622.10 12.60%
31.12.2016 718 769.10 705 296.50 13 472.60 1.91% 653 790.10 64 979.00 9.94%
30.11.2016 705 296.50 678 365.20 26 931.30 3.97% 663 455.30 41 841.20 6.31%
31.10.2016 678 365.20 666 172.30 12 192.90 1.83% 637 132.00 41 233.20 6.47%
30.09.2016 666 172.30 662 738.50 3 433.80 0.52% 610 739.70 55 432.60 9.08%
31.08.2016 662 738.50 653 668.30 9 070.20 1.39% 606 685.60 56 052.90 9.24%
31.07.2016 653 668.30 651 239.70 2 428.60 0.37% 626 345.30 27 323.00 4.36%
30.06.2016 651 239.70 630 951.60 20 288.10 3.22% 631 934.70 19 305.00 3.05%
31.05.2016 630 951.60 633 046.40 -2 094.80 -0.33% 657 365.30 -26 413.70 -4.02%
30.04.2016 633 046.40 654 409.10 -21 362.70 -3.26% 663 820.10 -30 773.70 -4.64%
31.03.2016 654 409.10 654 372.40 36.70 0.01% 700 377.50 -45 968.40 -6.56%
29.02.2016 654 372.40 639 962.70 14 409.70 2.25% 672 961.30 -18 588.90 -2.76%
31.01.2016 639 962.70 653 790.10 -13 827.40 -2.11% 669 665.60 -29 702.90 -4.44%
31.12.2015 653 790.10 663 455.30 -9 665.20 -1.46% 639 919.00 13 871.10 2.17%
30.11.2015 663 455.30 637 132.00 26 323.30 4.13% 627 383.50 36 071.80 5.75%
31.10.2015 637 132.00 610 739.70 26 392.30 4.32% 627 227.90 9 904.10 1.58%
30.09.2015 610 739.70 606 685.60 4 054.10 0.67% 612 408.80 -1 669.10 -0.27%
31.08.2015 606 685.60 626 345.30 -19 659.70 -3.14% 606 798.70 - 113.10 -0.02%
31.07.2015 626 345.30 631 934.70 -5 589.40 -0.88% 587 793.30 38 552.00 6.56%
30.06.2015 631 934.70 657 365.30 -25 430.60 -3.87% 574 118.30 57 816.40 10.07%
31.05.2015 657 365.30 663 820.10 -6 454.80 -0.97% 567 826.50 89 538.80 15.77%
30.04.2015 663 820.10 700 377.50 -36 557.40 -5.22% 559 054.60 104 765.50 18.74%
31.03.2015 700 377.50 672 961.30 27 416.20 4.07% 570 336.30 130 041.20 22.80%
28.02.2015 672 961.30 669 665.60 3 295.70 0.49% 559 881.10 113 080.20 20.20%
31.01.2015 669 665.60 639 919.00 29 746.60 4.65% 559 466.70 110 198.90 19.70%
31.12.2014 639 919.00 627 383.50 12 535.50 2.00% 550 929.30 88 989.70 16.15%
30.11.2014 627 383.50 627 227.90 155.60 0.02% 534 493.70 92 889.80 17.38%
31.10.2014 627 227.90 612 408.80 14 819.10 2.42% 472 992.20 154 235.70 32.61%
30.09.2014 612 408.80 606 798.70 5 610.10 0.92% 466 035.10 146 373.70 31.41%
31.08.2014 606 798.70 587 793.30 19 005.40 3.23% 457 893.30 148 905.40 32.52%
31.07.2014 587 793.30 574 118.30 13 675.00 2.38% 458 004.30 129 789.00 28.34%
30.06.2014 574 118.30 567 826.50 6 291.80 1.11% 445 563.70 128 554.60 28.85%
31.05.2014 567 826.50 559 054.60 8 771.90 1.57% 454 967.30 112 859.20 24.81%
30.04.2014 559 054.60 570 336.30 -11 281.70 -1.98% 455 933.60 103 121.00 22.62%
31.03.2014 570 336.30 559 881.10 10 455.20 1.87% 468 662.10 101 674.20 21.69%
28.02.2014 559 881.10 559 466.70 414.40 0.07% 450 129.40 109 751.70 24.38%
31.01.2014 559 466.70 550 929.30 8 537.40 1.55% 438 474.10 120 992.60 27.59%
31.12.2013 550 929.30 534 493.70 16 435.60 3.07% 423 612.00 127 317.30 30.06%
30.11.2013 534 493.70 472 992.20 61 501.50 13.00% 424 422.00 110 071.70 25.93%
31.10.2013 472 992.20 466 035.10 6 957.10 1.49% 410 622.60 62 369.60 15.19%
30.09.2013 466 035.10 457 893.30 8 141.80 1.78% 402 891.70 63 143.40 15.67%
31.08.2013 457 893.30 458 004.30 - 111.00 -0.02% 400 518.20 57 375.10 14.33%
31.07.2013 458 004.30 445 563.70 12 440.60 2.79% 410 451.20 47 553.10 11.59%
30.06.2013 445 563.70 454 967.30 -9 403.60 -2.07% 400 980.50 44 583.20 11.12%
31.05.2013 454 967.30 455 933.60 - 966.30 -0.21% 399 984.90 54 982.40 13.75%
30.04.2013 455 933.60 468 662.10 -12 728.50 -2.72% 366 681.40 89 252.20 24.34%
31.03.2013 468 662.10 450 129.40 18 532.70 4.12% 368 499.70 100 162.40 27.18%
28.02.2013 450 129.40 438 474.10 11 655.30 2.66% 363 604.00 86 525.40 23.80%
31.01.2013 438 474.10 423 612.00 14 862.10 3.51% 369 496.90 68 977.20 18.67%
31.12.2012 423 612.00 424 422.00 - 810.00 -0.19% 379 264.20 44 347.80 11.69%
30.11.2012 424 422.00 410 622.60 13 799.40 3.36% 372 469.60 51 952.40 13.95%
31.10.2012 410 622.60 402 891.70 7 730.90 1.92% 348 314.30 62 308.30 17.89%
30.09.2012 402 891.70 400 518.20 2 373.50 0.59% 340 863.10 62 028.60 18.20%
31.08.2012 400 518.20 410 451.20 -9 933.00 -2.42% 312 691.30 87 826.90 28.09%
31.07.2012 410 451.20 400 980.50 9 470.70 2.36% 319 524.50 90 926.70 28.46%
30.06.2012 400 980.50 399 984.90 995.60 0.25% 314 596.10 86 384.40 27.46%
31.05.2012 399 984.90 366 681.40 33 303.50 9.08% 320 114.00 79 870.90 24.95%
30.04.2012 366 681.40 368 499.70 -1 818.30 -0.49% 324 084.50 42 596.90 13.14%
31.03.2012 368 499.70 363 604.00 4 895.70 1.35% 346 466.00 22 033.70 6.36%
29.02.2012 363 604.00 369 496.90 -5 892.90 -1.59% 342 755.20 20 848.80 6.08%
31.01.2012 369 496.90 379 264.20 -9 767.30 -2.58% 333 156.30 36 340.60 10.91%
31.12.2011 379 264.20 372 469.60 6 794.60 1.82% 352 199.30 27 064.90 7.68%
30.11.2011 372 469.60 348 314.30 24 155.30 6.93% 347 147.20 25 322.40 7.29%
31.10.2011 348 314.30 340 863.10 7 451.20 2.19% 325 724.90 22 589.40 6.94%
30.09.2011 340 863.10 312 691.30 28 171.80 9.01% 321 890.70 18 972.40 5.89%
31.08.2011 312 691.30 319 524.50 -6 833.20 -2.14% 332 007.60 -19 316.30 -5.82%
31.07.2011 319 524.50 314 596.10 4 928.40 1.57% 317 587.80 1 936.70 0.61%
30.06.2011 314 596.10 320 114.00 -5 517.90 -1.72% 347 361.20 -32 765.10 -9.43%
31.05.2011 320 114.00 324 084.50 -3 970.50 -1.23% 337 425.20 -17 311.20 -5.13%
30.04.2011 324 084.50 346 466.00 -22 381.50 -6.46% 341 901.70 -17 817.20 -5.21%
31.03.2011 346 466.00 342 755.20 3 710.80 1.08% 339 511.10 6 954.90 2.05%
28.02.2011 342 755.20 333 156.30 9 598.90 2.88% 344 101.90 -1 346.70 -0.39%
31.01.2011 333 156.30 352 199.30 -19 043.00 -5.41% 340 755.40 -7 599.10 -2.23%
31.12.2010 352 199.30 347 147.20 5 052.10 1.46% 336 842.50 15 356.80 4.56%
30.11.2010 347 147.20 325 724.90 21 422.30 6.58% 300 962.00 46 185.20 15.35%
31.10.2010 325 724.90 321 890.70 3 834.20 1.19% 309 875.10 15 849.80 5.11%
30.09.2010 321 890.70 332 007.60 -10 116.90 -3.05% 272 466.20 49 424.50 18.14%
31.08.2010 332 007.60 317 587.80 14 419.80 4.54% 274 334.40 57 673.20 21.02%
31.07.2010 317 587.80 347 361.20 -29 773.40 -8.57% 274 180.00 43 407.80 15.83%
30.06.2010 347 361.20 337 425.20 9 936.00 2.94% 269 359.70 78 001.50 28.96%
31.05.2010 337 425.20 341 901.70 -4 476.50 -1.31% 284 750.10 52 675.10 18.50%
30.04.2010 341 901.70 339 511.10 2 390.60 0.70% 300 349.70 41 552.00 13.83%
31.03.2010 339 511.10 344 101.90 -4 590.80 -1.33% 317 104.20 22 406.90 7.07%
28.02.2010 344 101.90 340 755.40 3 346.50 0.98% 342 000.30 2 101.60 0.61%
31.01.2010 340 755.40 336 842.50 3 912.90 1.16% 325 699.50 15 055.90 4.62%
31.12.2009 336 842.50 300 962.00 35 880.50 11.92% 271 579.50 65 263.00 24.03%
30.11.2009 300 962.00 309 875.10 -8 913.10 -2.88% 261 071.00 39 891.00 15.28%
31.10.2009 309 875.10 272 466.20 37 408.90 13.73% 232 054.00 77 821.10 33.54%
30.09.2009 272 466.20 274 334.40 -1 868.20 -0.68% 211 065.20 61 401.00 29.09%
31.08.2009 274 334.40 274 180.00 154.40 0.06% 203 976.10 70 358.30 34.49%
31.07.2009 274 180.00 269 359.70 4 820.30 1.79% 169 323.10 104 856.90 61.93%
30.06.2009 269 359.70 284 750.10 -15 390.40 -5.40% 160 306.90 109 052.80 68.03%
31.05.2009 284 750.10 300 349.70 -15 599.60 -5.19% 193 594.30 91 155.80 47.09%
30.04.2009 300 349.70 317 104.20 -16 754.50 -5.28% 196 161.80 104 187.90 53.11%
31.03.2009 317 104.20 342 000.30 -24 896.10 -7.28% 205 875.80 111 228.40 54.03%
28.02.2009 342 000.30 325 699.50 16 300.80 5.00% 203 995.10 138 005.20 67.65%
31.01.2009 325 699.50 271 579.50 54 120.00 19.93% 221 260.60 104 438.90 47.20%
31.12.2008 271 579.50 261 071.00 10 508.50 4.03% 234 829.60 36 749.90 15.65%
30.11.2008 261 071.00 232 054.00 29 017.00 12.50% 217 069.30 44 001.70 20.27%
31.10.2008 232 054.00 211 065.20 20 988.80 9.94% 240 282.60 -8 228.60 -3.42%
30.09.2008 211 065.20 203 976.10 7 089.10 3.48% 253 814.60 -42 749.40 -16.84%
31.08.2008 203 976.10 169 323.10 34 653.00 20.47% 260 864.60 -56 888.50 -21.81%
31.07.2008 169 323.10 160 306.90 9 016.20 5.62% 262 200.30 -92 877.20 -35.42%
30.06.2008 160 306.90 193 594.30 -33 287.40 -17.19% 276 700.00 - 116 393.10 -42.06%
31.05.2008 193 594.30 196 161.80 -2 567.50 -1.31% 263 437.90 -69 843.60 -26.51%
30.04.2008 196 161.80 205 875.80 -9 714.00 -4.72% 255 555.30 -59 393.50 -23.24%
31.03.2008 205 875.80 203 995.10 1 880.70 0.92% 260 751.80 -54 876.00 -21.05%
29.02.2008 203 995.10 221 260.60 -17 265.50 -7.80% 262 706.40 -58 711.30 -22.35%
31.01.2008 221 260.60 234 829.60 -13 569.00 -5.78% 260 425.50 -39 164.90 -15.04%
31.12.2007 234 829.60 217 069.30 17 760.30 8.18% 237 976.90 -3 147.30 -1.32%
30.11.2007 217 069.30 240 282.60 -23 213.30 -9.66% 242 273.60 -25 204.30 -10.40%
31.10.2007 240 282.60 253 814.60 -13 532.00 -5.33% 252 690.30 -12 407.70 -4.91%
30.09.2007 253 814.60 260 864.60 -7 050.00 -2.70% 255 213.30 -1 398.70 -0.55%
31.08.2007 260 864.60 262 200.30 -1 335.70 -0.51% 246 337.00 14 527.60 5.90%
31.07.2007 262 200.30 276 700.00 -14 499.70 -5.24% 253 559.70 8 640.60 3.41%
30.06.2007 276 700.00 263 437.90 13 262.10 5.03% 251 084.30 25 615.70 10.20%
31.05.2007 263 437.90 255 555.30 7 882.60 3.08% 238 748.90 24 689.00 10.34%
30.04.2007 255 555.30 260 751.80 -5 196.50 -1.99% 263 218.00 -7 662.70 -2.91%
31.03.2007 260 751.80 262 706.40 -1 954.60 -0.74% 284 649.30 -23 897.50 -8.40%
28.02.2007 262 706.40 260 425.50 2 280.90 0.88% 279 701.80 -16 995.40 -6.08%
31.01.2007 260 425.50 237 976.90 22 448.60 9.43% 270 897.00 -10 471.50 -3.87%
31.12.2006 237 976.90 242 273.60 -4 296.70 -1.77% 288 738.50 -50 761.60 -17.58%
30.11.2006 242 273.60 252 690.30 -10 416.70 -4.12% 284 821.70 -42 548.10 -14.94%
31.10.2006 252 690.30 255 213.30 -2 523.00 -0.99% 289 381.80 -36 691.50 -12.68%
30.09.2006 255 213.30 246 337.00 8 876.30 3.60% 283 038.30 -27 825.00 -9.83%
31.08.2006 246 337.00 253 559.70 -7 222.70 -2.85% 273 251.50 -26 914.50 -9.85%
31.07.2006 253 559.70 251 084.30 2 475.40 0.99% 283 713.10 -30 153.40 -10.63%
30.06.2006 251 084.30 238 748.90 12 335.40 5.17% 277 770.80 -26 686.50 -9.61%
31.05.2006 238 748.90 263 218.00 -24 469.10 -9.30% 269 468.20 -30 719.30 -11.40%
30.04.2006 263 218.00 284 649.30 -21 431.30 -7.53% 262 097.00 1 121.00 0.43%
31.03.2006 284 649.30 279 701.80 4 947.50 1.77% 248 507.40 36 141.90 14.54%
28.02.2006 279 701.80 270 897.00 8 804.80 3.25% 225 397.90 54 303.90 24.09%
31.01.2006 270 897.00 288 738.50 -17 841.50 -6.18% 235 692.30 35 204.70 14.94%
31.12.2005 288 738.50 284 821.70 3 916.80 1.38% 233 202.60 55 535.90 23.81%
30.11.2005 284 821.70 289 381.80 -4 560.10 -1.58% 248 936.00 35 885.70 14.42%
31.10.2005 289 381.80 283 038.30 6 343.50 2.24% 269 362.20 20 019.60 7.43%
30.09.2005 283 038.30 273 251.50 9 786.80 3.58% 276 245.80 6 792.50 2.46%
31.08.2005 273 251.50 283 713.10 -10 461.60 -3.69% 281 448.00 -8 196.50 -2.91%
31.07.2005 283 713.10 277 770.80 5 942.30 2.14% 274 508.10 9 205.00 3.35%
30.06.2005 277 770.80 269 468.20 8 302.60 3.08% 268 769.20 9 001.60 3.35%
31.05.2005 269 468.20 262 097.00 7 371.20 2.81% 272 758.50 -3 290.30 -1.21%
30.04.2005 262 097.00 248 507.40 13 589.60 5.47% 305 373.70 -43 276.70 -14.17%
31.03.2005 248 507.40 225 397.90 23 109.50 10.25% 308 169.30 -59 661.90 -19.36%
28.02.2005 225 397.90 235 692.30 -10 294.40 -4.37% 287 472.00 -62 074.10 -21.59%
31.01.2005 235 692.30 233 202.60 2 489.70 1.07% 294 930.50 -59 238.20 -20.09%
31.12.2004 233 202.60 248 936.00 -15 733.40 -6.32% 236 986.70 -3 784.10 -1.60%
30.11.2004 248 936.00 269 362.20 -20 426.20 -7.58% 247 981.20 954.80 0.39%
31.10.2004 269 362.20 276 245.80 -6 883.60 -2.49% 253 598.00 15 764.20 6.22%
30.09.2004 276 245.80 281 448.00 -5 202.20 -1.85% 249 140.40 27 105.40 10.88%
31.08.2004 281 448.00 274 508.10 6 939.90 2.53% 284 130.70 -2 682.70 -0.94%
31.07.2004 274 508.10 268 769.20 5 738.90 2.14% 269 059.50 5 448.60 2.02%
30.06.2004 268 769.20 272 758.50 -3 989.30 -1.46% 255 597.50 13 171.70 5.15%
31.05.2004 272 758.50 305 373.70 -32 615.20 -10.68% 241 665.30 31 093.20 12.87%
30.04.2004 305 373.70 308 169.30 -2 795.60 -0.91% 260 569.40 44 804.30 17.19%
31.03.2004 308 169.30 287 472.00 20 697.30 7.20% 276 429.20 31 740.10 11.48%
29.02.2004 287 472.00 294 930.50 -7 458.50 -2.53% 275 806.50 11 665.50 4.23%
31.01.2004 294 930.50 236 986.70 57 943.80 24.45% 264 609.00 30 321.50 11.46%
31.12.2003 236 986.70 247 981.20 -10 994.50 -4.43% 266 524.10 -29 537.40 -11.08%
30.11.2003 247 981.20 253 598.00 -5 616.80 -2.21% 264 248.70 -16 267.50 -6.16%
31.10.2003 253 598.00 249 140.40 4 457.60 1.79% 263 221.60 -9 623.60 -3.66%
30.09.2003 249 140.40 284 130.70 -34 990.30 -12.31% 249 287.10 - 146.70 -0.06%
31.08.2003 284 130.70 269 059.50 15 071.20 5.60% 245 466.20 38 664.50 15.75%
31.07.2003 269 059.50 255 597.50 13 462.00 5.27% 241 600.90 27 458.60 11.37%
30.06.2003 255 597.50 241 665.30 13 932.20 5.76% 211 226.20 44 371.30 21.01%
31.05.2003 241 665.30 260 569.40 -18 904.10 -7.25% 236 530.40 5 134.90 2.17%
30.04.2003 260 569.40 276 429.20 -15 859.80 -5.74% 245 536.30 15 033.10 6.12%
31.03.2003 276 429.20 275 806.50 622.70 0.23% 254 040.60 22 388.60 8.81%
28.02.2003 275 806.50 264 609.00 11 197.50 4.23% 267 966.70 7 839.80 2.93%
31.01.2003 264 609.00 266 524.10 -1 915.10 -0.72% 271 234.80 -6 625.80 -2.44%
31.12.2002 266 524.10 264 248.70 2 275.40 0.86% - - -
30.11.2002 264 248.70 263 221.60 1 027.10 0.39% - - -
31.10.2002 263 221.60 249 287.10 13 934.50 5.59% - - -
30.09.2002 249 287.10 245 466.20 3 820.90 1.56% - - -
31.08.2002 245 466.20 241 600.90 3 865.30 1.60% - - -
31.07.2002 241 600.90 211 226.20 30 374.70 14.38% - - -
30.06.2002 211 226.20 236 530.40 -25 304.20 -10.70% - - -
31.05.2002 236 530.40 245 536.30 -9 005.90 -3.67% - - -
30.04.2002 245 536.30 254 040.60 -8 504.30 -3.35% - - -
31.03.2002 254 040.60 267 966.70 -13 926.10 -5.20% - - -
28.02.2002 267 966.70 271 234.80 -3 268.10 -1.20% - - -
31.01.2002 271 234.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Capital and reserves - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.