Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities - Capital and reserves - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2020 832 757.20
Min 31.12.2003 282 784.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 832 757.20 830 494.90 2 262.30 0.27% 753 949.90 78 807.30 10.45%
30.06.2020 830 494.90 822 225.00 8 269.90 1.01% 745 123.60 85 371.30 11.46%
31.05.2020 822 225.00 809 058.80 13 166.20 1.63% 726 319.00 95 906.00 13.20%
30.04.2020 809 058.80 808 897.40 161.40 0.02% 742 137.80 66 921.00 9.02%
31.03.2020 808 897.40 799 797.90 9 099.50 1.14% 753 410.10 55 487.30 7.36%
29.02.2020 799 797.90 790 233.10 9 564.80 1.21% 749 337.70 50 460.20 6.73%
31.01.2020 790 233.10 785 266.40 4 966.70 0.63% 745 205.80 45 027.30 6.04%
31.12.2019 785 266.40 780 405.40 4 861.00 0.62% 745 908.00 39 358.40 5.28%
30.11.2019 780 405.40 776 198.30 4 207.10 0.54% 735 825.40 44 580.00 6.06%
31.10.2019 776 198.30 769 090.90 7 107.40 0.92% 729 459.20 46 739.10 6.41%
30.09.2019 769 090.90 763 985.80 5 105.10 0.67% 722 758.30 46 332.60 6.41%
31.08.2019 763 985.80 753 949.90 10 035.90 1.33% 718 280.10 45 705.70 6.36%
31.07.2019 753 949.90 745 123.60 8 826.30 1.18% 710 374.80 43 575.10 6.13%
30.06.2019 745 123.60 726 319.00 18 804.60 2.59% 705 188.70 39 934.90 5.66%
31.05.2019 726 319.00 742 137.80 -15 818.80 -2.13% 699 642.70 26 676.30 3.81%
30.04.2019 742 137.80 753 410.10 -11 272.30 -1.50% 702 598.30 39 539.50 5.63%
31.03.2019 753 410.10 749 337.70 4 072.40 0.54% 730 451.50 22 958.60 3.14%
28.02.2019 749 337.70 745 205.80 4 131.90 0.55% 723 594.60 25 743.10 3.56%
31.01.2019 745 205.80 745 908.00 - 702.20 -0.09% 716 745.90 28 459.90 3.97%
31.12.2018 745 908.00 735 825.40 10 082.60 1.37% 708 915.40 36 992.60 5.22%
30.11.2018 735 825.40 729 459.20 6 366.20 0.87% 702 597.00 33 228.40 4.73%
31.10.2018 729 459.20 722 758.30 6 700.90 0.93% 700 299.50 29 159.70 4.16%
30.09.2018 722 758.30 718 280.10 4 478.20 0.62% 694 230.70 28 527.60 4.11%
31.08.2018 718 280.10 710 374.80 7 905.30 1.11% 691 329.60 26 950.50 3.90%
31.07.2018 710 374.80 705 188.70 5 186.10 0.74% 686 003.20 24 371.60 3.55%
30.06.2018 705 188.70 699 642.70 5 546.00 0.79% 682 241.70 22 947.00 3.36%
31.05.2018 699 642.70 702 598.30 -2 955.60 -0.42% 678 847.00 20 795.70 3.06%
30.04.2018 702 598.30 730 451.50 -27 853.20 -3.81% 694 626.20 7 972.10 1.15%
31.03.2018 730 451.50 723 594.60 6 856.90 0.95% 700 492.60 29 958.90 4.28%
28.02.2018 723 594.60 716 745.90 6 848.70 0.96% 693 707.80 29 886.80 4.31%
31.01.2018 716 745.90 708 915.40 7 830.50 1.10% 690 554.20 26 191.70 3.79%
31.12.2017 708 915.40 702 597.00 6 318.40 0.90% 687 565.80 21 349.60 3.10%
30.11.2017 702 597.00 700 299.50 2 297.50 0.33% 682 764.10 19 832.90 2.90%
31.10.2017 700 299.50 694 230.70 6 068.80 0.87% 677 722.40 22 577.10 3.33%
30.09.2017 694 230.70 691 329.60 2 901.10 0.42% 673 411.00 20 819.70 3.09%
31.08.2017 691 329.60 686 003.20 5 326.40 0.78% 668 179.70 23 149.90 3.46%
31.07.2017 686 003.20 682 241.70 3 761.50 0.55% 662 046.30 23 956.90 3.62%
30.06.2017 682 241.70 678 847.00 3 394.70 0.50% 656 795.60 25 446.10 3.87%
31.05.2017 678 847.00 694 626.20 -15 779.20 -2.27% 642 742.20 36 104.80 5.62%
30.04.2017 694 626.20 700 492.60 -5 866.40 -0.84% 646 497.00 48 129.20 7.44%
31.03.2017 700 492.60 693 707.80 6 784.80 0.98% 677 466.40 23 026.20 3.40%
28.02.2017 693 707.80 690 554.20 3 153.60 0.46% 675 629.20 18 078.60 2.68%
31.01.2017 690 554.20 687 565.80 2 988.40 0.43% 671 742.20 18 812.00 2.80%
31.12.2016 687 565.80 682 764.10 4 801.70 0.70% 668 861.50 18 704.30 2.80%
30.11.2016 682 764.10 677 722.40 5 041.70 0.74% 647 960.00 34 804.10 5.37%
31.10.2016 677 722.40 673 411.00 4 311.40 0.64% 643 496.80 34 225.60 5.32%
30.09.2016 673 411.00 668 179.70 5 231.30 0.78% 637 979.80 35 431.20 5.55%
31.08.2016 668 179.70 662 046.30 6 133.40 0.93% 633 866.00 34 313.70 5.41%
31.07.2016 662 046.30 656 795.60 5 250.70 0.80% 628 584.90 33 461.40 5.32%
30.06.2016 656 795.60 642 742.20 14 053.40 2.19% 622 789.90 34 005.70 5.46%
31.05.2016 642 742.20 646 497.00 -3 754.80 -0.58% 631 583.70 11 158.50 1.77%
30.04.2016 646 497.00 677 466.40 -30 969.40 -4.57% 641 440.10 5 056.90 0.79%
31.03.2016 677 466.40 675 629.20 1 837.20 0.27% 666 385.50 11 080.90 1.66%
29.02.2016 675 629.20 671 742.20 3 887.00 0.58% 660 456.00 15 173.20 2.30%
31.01.2016 671 742.20 668 861.50 2 880.70 0.43% 656 291.30 15 450.90 2.35%
31.12.2015 668 861.50 647 960.00 20 901.50 3.23% 650 995.50 17 866.00 2.74%
30.11.2015 647 960.00 643 496.80 4 463.20 0.69% 645 925.90 2 034.10 0.31%
31.10.2015 643 496.80 637 979.80 5 517.00 0.86% 641 715.30 1 781.50 0.28%
30.09.2015 637 979.80 633 866.00 4 113.80 0.65% 637 660.10 319.70 0.05%
31.08.2015 633 866.00 628 584.90 5 281.10 0.84% 633 046.60 819.40 0.13%
31.07.2015 628 584.90 622 789.90 5 795.00 0.93% 630 195.20 -1 610.30 -0.26%
30.06.2015 622 789.90 631 583.70 -8 793.80 -1.39% 624 084.40 -1 294.50 -0.21%
31.05.2015 631 583.70 641 440.10 -9 856.40 -1.54% 618 954.00 12 629.70 2.04%
30.04.2015 641 440.10 666 385.50 -24 945.40 -3.74% 621 664.40 19 775.70 3.18%
31.03.2015 666 385.50 660 456.00 5 929.50 0.90% 634 518.90 31 866.60 5.02%
28.02.2015 660 456.00 656 291.30 4 164.70 0.63% 628 408.90 32 047.10 5.10%
31.01.2015 656 291.30 650 995.50 5 295.80 0.81% 621 753.30 34 538.00 5.55%
31.12.2014 650 995.50 645 925.90 5 069.60 0.78% 615 688.20 35 307.30 5.73%
30.11.2014 645 925.90 641 715.30 4 210.60 0.66% 597 399.70 48 526.20 8.12%
31.10.2014 641 715.30 637 660.10 4 055.20 0.64% 591 183.70 50 531.60 8.55%
30.09.2014 637 660.10 633 046.60 4 613.50 0.73% 585 226.90 52 433.20 8.96%
31.08.2014 633 046.60 630 195.20 2 851.40 0.45% 580 012.50 53 034.10 9.14%
31.07.2014 630 195.20 624 084.40 6 110.80 0.98% 574 756.30 55 438.90 9.65%
30.06.2014 624 084.40 618 954.00 5 130.40 0.83% 561 163.60 62 920.80 11.21%
31.05.2014 618 954.00 621 664.40 -2 710.40 -0.44% 569 531.70 49 422.30 8.68%
30.04.2014 621 664.40 634 518.90 -12 854.50 -2.03% 567 315.90 54 348.50 9.58%
31.03.2014 634 518.90 628 408.90 6 110.00 0.97% 578 120.80 56 398.10 9.76%
28.02.2014 628 408.90 621 753.30 6 655.60 1.07% 572 329.20 56 079.70 9.80%
31.01.2014 621 753.30 615 688.20 6 065.10 0.98% 567 570.00 54 183.30 9.55%
31.12.2013 615 688.20 597 399.70 18 288.50 3.06% 561 072.20 54 616.00 9.73%
30.11.2013 597 399.70 591 183.70 6 216.00 1.05% 555 914.40 41 485.30 7.46%
31.10.2013 591 183.70 585 226.90 5 956.80 1.02% 550 360.40 40 823.30 7.42%
30.09.2013 585 226.90 580 012.50 5 214.40 0.90% 544 049.10 41 177.80 7.57%
31.08.2013 580 012.50 574 756.30 5 256.20 0.91% 539 447.00 40 565.50 7.52%
31.07.2013 574 756.30 561 163.60 13 592.70 2.42% 533 610.00 41 146.30 7.71%
30.06.2013 561 163.60 569 531.70 -8 368.10 -1.47% 527 506.50 33 657.10 6.38%
31.05.2013 569 531.70 567 315.90 2 215.80 0.39% 527 201.70 42 330.00 8.03%
30.04.2013 567 315.90 578 120.80 -10 804.90 -1.87% 526 203.70 41 112.20 7.81%
31.03.2013 578 120.80 572 329.20 5 791.60 1.01% 532 749.90 45 370.90 8.52%
28.02.2013 572 329.20 567 570.00 4 759.20 0.84% 526 786.60 45 542.60 8.65%
31.01.2013 567 570.00 561 072.20 6 497.80 1.16% 522 611.10 44 958.90 8.60%
31.12.2012 561 072.20 555 914.40 5 157.80 0.93% 518 474.80 42 597.40 8.22%
30.11.2012 555 914.40 550 360.40 5 554.00 1.01% 536 341.10 19 573.30 3.65%
31.10.2012 550 360.40 544 049.10 6 311.30 1.16% 533 801.50 16 558.90 3.10%
30.09.2012 544 049.10 539 447.00 4 602.10 0.85% 530 605.20 13 443.90 2.53%
31.08.2012 539 447.00 533 610.00 5 837.00 1.09% 530 186.60 9 260.40 1.75%
31.07.2012 533 610.00 527 506.50 6 103.50 1.16% 525 043.90 8 566.10 1.63%
30.06.2012 527 506.50 527 201.70 304.80 0.06% 518 724.40 8 782.10 1.69%
31.05.2012 527 201.70 526 203.70 998.00 0.19% 517 716.70 9 485.00 1.83%
30.04.2012 526 203.70 532 749.90 -6 546.20 -1.23% 535 741.90 -9 538.20 -1.78%
31.03.2012 532 749.90 526 786.60 5 963.30 1.13% 540 205.60 -7 455.70 -1.38%
29.02.2012 526 786.60 522 611.10 4 175.50 0.80% 534 808.70 -8 022.10 -1.50%
31.01.2012 522 611.10 518 474.80 4 136.30 0.80% 530 024.20 -7 413.10 -1.40%
31.12.2011 518 474.80 536 341.10 -17 866.30 -3.33% 524 023.30 -5 548.50 -1.06%
30.11.2011 536 341.10 533 801.50 2 539.60 0.48% 522 174.80 14 166.30 2.71%
31.10.2011 533 801.50 530 605.20 3 196.30 0.60% 518 224.70 15 576.80 3.01%
30.09.2011 530 605.20 530 186.60 418.60 0.08% 513 851.40 16 753.80 3.26%
31.08.2011 530 186.60 525 043.90 5 142.70 0.98% 504 816.30 25 370.30 5.03%
31.07.2011 525 043.90 518 724.40 6 319.50 1.22% 496 141.00 28 902.90 5.83%
30.06.2011 518 724.40 517 716.70 1 007.70 0.19% 491 340.00 27 384.40 5.57%
31.05.2011 517 716.70 535 741.90 -18 025.20 -3.36% 487 833.60 29 883.10 6.13%
30.04.2011 535 741.90 540 205.60 -4 463.70 -0.83% 505 083.00 30 658.90 6.07%
31.03.2011 540 205.60 534 808.70 5 396.90 1.01% 508 065.80 32 139.80 6.33%
28.02.2011 534 808.70 530 024.20 4 784.50 0.90% 502 302.60 32 506.10 6.47%
31.01.2011 530 024.20 524 023.30 6 000.90 1.15% 497 633.80 32 390.40 6.51%
31.12.2010 524 023.30 522 174.80 1 848.50 0.35% 493 666.10 30 357.20 6.15%
30.11.2010 522 174.80 518 224.70 3 950.10 0.76% 471 071.00 51 103.80 10.85%
31.10.2010 518 224.70 513 851.40 4 373.30 0.85% 471 431.40 46 793.30 9.93%
30.09.2010 513 851.40 504 816.30 9 035.10 1.79% 464 599.30 49 252.10 10.60%
31.08.2010 504 816.30 496 141.00 8 675.30 1.75% 458 215.30 46 601.00 10.17%
31.07.2010 496 141.00 491 340.00 4 801.00 0.98% 453 442.10 42 698.90 9.42%
30.06.2010 491 340.00 487 833.60 3 506.40 0.72% 445 778.90 45 561.10 10.22%
31.05.2010 487 833.60 505 083.00 -17 249.40 -3.42% 439 842.20 47 991.40 10.91%
30.04.2010 505 083.00 508 065.80 -2 982.80 -0.59% 449 584.50 55 498.50 12.34%
31.03.2010 508 065.80 502 302.60 5 763.20 1.15% 455 132.70 52 933.10 11.63%
28.02.2010 502 302.60 497 633.80 4 668.80 0.94% 449 959.00 52 343.60 11.63%
31.01.2010 497 633.80 493 666.10 3 967.70 0.80% 445 184.70 52 449.10 11.78%
31.12.2009 493 666.10 471 071.00 22 595.10 4.80% 447 401.40 46 264.70 10.34%
30.11.2009 471 071.00 471 431.40 - 360.40 -0.08% 457 655.30 13 415.70 2.93%
31.10.2009 471 431.40 464 599.30 6 832.10 1.47% 453 167.30 18 264.10 4.03%
30.09.2009 464 599.30 458 215.30 6 384.00 1.39% 448 383.10 16 216.20 3.62%
31.08.2009 458 215.30 453 442.10 4 773.20 1.05% 446 693.10 11 522.20 2.58%
31.07.2009 453 442.10 445 778.90 7 663.20 1.72% 441 015.00 12 427.10 2.82%
30.06.2009 445 778.90 439 842.20 5 936.70 1.35% 434 670.40 11 108.50 2.56%
31.05.2009 439 842.20 449 584.50 -9 742.30 -2.17% 436 417.40 3 424.80 0.78%
30.04.2009 449 584.50 455 132.70 -5 548.20 -1.22% 436 717.80 12 866.70 2.95%
31.03.2009 455 132.70 449 959.00 5 173.70 1.15% 441 169.90 13 962.80 3.16%
28.02.2009 449 959.00 445 184.70 4 774.30 1.07% 435 064.80 14 894.20 3.42%
31.01.2009 445 184.70 447 401.40 -2 216.70 -0.50% 430 895.20 14 289.50 3.32%
31.12.2008 447 401.40 457 655.30 -10 253.90 -2.24% 433 121.60 14 279.80 3.30%
30.11.2008 457 655.30 453 167.30 4 488.00 0.99% 423 708.00 33 947.30 8.01%
31.10.2008 453 167.30 448 383.10 4 784.20 1.07% 427 739.10 25 428.20 5.94%
30.09.2008 448 383.10 446 693.10 1 690.00 0.38% 423 599.40 24 783.70 5.85%
31.08.2008 446 693.10 441 015.00 5 678.10 1.29% 419 981.80 26 711.30 6.36%
31.07.2008 441 015.00 434 670.40 6 344.60 1.46% 415 828.50 25 186.50 6.06%
30.06.2008 434 670.40 436 417.40 -1 747.00 -0.40% 412 496.60 22 173.80 5.38%
31.05.2008 436 417.40 436 717.80 - 300.40 -0.07% 407 149.50 29 267.90 7.19%
30.04.2008 436 717.80 441 169.90 -4 452.10 -1.01% 407 090.30 29 627.50 7.28%
31.03.2008 441 169.90 435 064.80 6 105.10 1.40% 409 991.40 31 178.50 7.60%
29.02.2008 435 064.80 430 895.20 4 169.60 0.97% 403 605.10 31 459.70 7.79%
31.01.2008 430 895.20 433 121.60 -2 226.40 -0.51% 400 366.80 30 528.40 7.63%
31.12.2007 433 121.60 423 708.00 9 413.60 2.22% 397 294.90 35 826.70 9.02%
30.11.2007 423 708.00 427 739.10 -4 031.10 -0.94% 391 926.40 31 781.60 8.11%
31.10.2007 427 739.10 423 599.40 4 139.70 0.98% 387 576.60 40 162.50 10.36%
30.09.2007 423 599.40 419 981.80 3 617.60 0.86% 383 568.70 40 030.70 10.44%
31.08.2007 419 981.80 415 828.50 4 153.30 1.00% 381 693.60 38 288.20 10.03%
31.07.2007 415 828.50 412 496.60 3 331.90 0.81% 379 651.30 36 177.20 9.53%
30.06.2007 412 496.60 407 149.50 5 347.10 1.31% 376 078.10 36 418.50 9.68%
31.05.2007 407 149.50 407 090.30 59.20 0.01% 374 948.80 32 200.70 8.59%
30.04.2007 407 090.30 409 991.40 -2 901.10 -0.71% 385 412.70 21 677.60 5.62%
31.03.2007 409 991.40 403 605.10 6 386.30 1.58% 393 154.80 16 836.60 4.28%
28.02.2007 403 605.10 400 366.80 3 238.30 0.81% 388 478.00 15 127.10 3.89%
31.01.2007 400 366.80 397 294.90 3 071.90 0.77% 384 820.50 15 546.30 4.04%
31.12.2006 397 294.90 391 926.40 5 368.50 1.37% 381 203.50 16 091.40 4.22%
30.11.2006 391 926.40 387 576.60 4 349.80 1.12% 378 871.50 13 054.90 3.45%
31.10.2006 387 576.60 383 568.70 4 007.90 1.04% 375 631.00 11 945.60 3.18%
30.09.2006 383 568.70 381 693.60 1 875.10 0.49% 371 994.50 11 574.20 3.11%
31.08.2006 381 693.60 379 651.30 2 042.30 0.54% 366 732.40 14 961.20 4.08%
31.07.2006 379 651.30 376 078.10 3 573.20 0.95% 362 549.90 17 101.40 4.72%
30.06.2006 376 078.10 374 948.80 1 129.30 0.30% 359 078.30 16 999.80 4.73%
31.05.2006 374 948.80 385 412.70 -10 463.90 -2.71% 351 687.30 23 261.50 6.61%
30.04.2006 385 412.70 393 154.80 -7 742.10 -1.97% 357 034.20 28 378.50 7.95%
31.03.2006 393 154.80 388 478.00 4 676.80 1.20% 355 875.40 37 279.40 10.48%
28.02.2006 388 478.00 384 820.50 3 657.50 0.95% 343 590.40 44 887.60 13.06%
31.01.2006 384 820.50 381 203.50 3 617.00 0.95% 342 183.10 42 637.40 12.46%
31.12.2005 381 203.50 378 871.50 2 332.00 0.62% 343 624.10 37 579.40 10.94%
30.11.2005 378 871.50 375 631.00 3 240.50 0.86% 340 699.10 38 172.40 11.20%
31.10.2005 375 631.00 371 994.50 3 636.50 0.98% 337 095.40 38 535.60 11.43%
30.09.2005 371 994.50 366 732.40 5 262.10 1.43% 334 675.50 37 319.00 11.15%
31.08.2005 366 732.40 362 549.90 4 182.50 1.15% 326 982.90 39 749.50 12.16%
31.07.2005 362 549.90 359 078.30 3 471.60 0.97% 324 630.30 37 919.60 11.68%
30.06.2005 359 078.30 351 687.30 7 391.00 2.10% 321 378.30 37 700.00 11.73%
31.05.2005 351 687.30 357 034.20 -5 346.90 -1.50% 328 666.40 23 020.90 7.00%
30.04.2005 357 034.20 355 875.40 1 158.80 0.33% 335 112.00 21 922.20 6.54%
31.03.2005 355 875.40 343 590.40 12 285.00 3.58% 333 077.60 22 797.80 6.84%
28.02.2005 343 590.40 342 183.10 1 407.30 0.41% 326 450.20 17 140.20 5.25%
31.01.2005 342 183.10 343 624.10 -1 441.00 -0.42% 321 064.30 21 118.80 6.58%
31.12.2004 343 624.10 340 699.10 2 925.00 0.86% 282 784.40 60 839.70 21.51%
30.11.2004 340 699.10 337 095.40 3 603.70 1.07% 289 145.70 51 553.40 17.83%
31.10.2004 337 095.40 334 675.50 2 419.90 0.72% 286 479.50 50 615.90 17.67%
30.09.2004 334 675.50 326 982.90 7 692.60 2.35% 282 987.80 51 687.70 18.26%
31.08.2004 326 982.90 324 630.30 2 352.60 0.72% 293 144.00 33 838.90 11.54%
31.07.2004 324 630.30 321 378.30 3 252.00 1.01% 290 720.60 33 909.70 11.66%
30.06.2004 321 378.30 328 666.40 -7 288.10 -2.22% 288 869.20 32 509.10 11.25%
31.05.2004 328 666.40 335 112.00 -6 445.60 -1.92% 287 575.30 41 091.10 14.29%
30.04.2004 335 112.00 333 077.60 2 034.40 0.61% 295 904.20 39 207.80 13.25%
31.03.2004 333 077.60 326 450.20 6 627.40 2.03% 296 889.80 36 187.80 12.19%
29.02.2004 326 450.20 321 064.30 5 385.90 1.68% 296 494.20 29 956.00 10.10%
31.01.2004 321 064.30 282 784.40 38 279.90 13.54% 295 347.50 25 716.80 8.71%
31.12.2003 282 784.40 289 145.70 -6 361.30 -2.20% 292 426.60 -9 642.20 -3.30%
30.11.2003 289 145.70 286 479.50 2 666.20 0.93% 296 710.60 -7 564.90 -2.55%
31.10.2003 286 479.50 282 987.80 3 491.70 1.23% 296 869.90 -10 390.40 -3.50%
30.09.2003 282 987.80 293 144.00 -10 156.20 -3.46% 294 344.60 -11 356.80 -3.86%
31.08.2003 293 144.00 290 720.60 2 423.40 0.83% 291 214.70 1 929.30 0.66%
31.07.2003 290 720.60 288 869.20 1 851.40 0.64% 289 492.20 1 228.40 0.42%
30.06.2003 288 869.20 287 575.30 1 293.90 0.45% 286 460.80 2 408.40 0.84%
31.05.2003 287 575.30 295 904.20 -8 328.90 -2.81% 286 551.30 1 024.00 0.36%
30.04.2003 295 904.20 296 889.80 - 985.60 -0.33% 286 809.30 9 094.90 3.17%
31.03.2003 296 889.80 296 494.20 395.60 0.13% 287 107.30 9 782.50 3.41%
28.02.2003 296 494.20 295 347.50 1 146.70 0.39% 285 436.80 11 057.40 3.87%
31.01.2003 295 347.50 292 426.60 2 920.90 1.00% 283 880.20 11 467.30 4.04%
31.12.2002 292 426.60 296 710.60 -4 284.00 -1.44% - - -
30.11.2002 296 710.60 296 869.90 - 159.30 -0.05% - - -
31.10.2002 296 869.90 294 344.60 2 525.30 0.86% - - -
30.09.2002 294 344.60 291 214.70 3 129.90 1.07% - - -
31.08.2002 291 214.70 289 492.20 1 722.50 0.59% - - -
31.07.2002 289 492.20 286 460.80 3 031.40 1.06% - - -
30.06.2002 286 460.80 286 551.30 -90.50 -0.03% - - -
31.05.2002 286 551.30 286 809.30 - 258.00 -0.09% - - -
30.04.2002 286 809.30 287 107.30 - 298.00 -0.10% - - -
31.03.2002 287 107.30 285 436.80 1 670.50 0.59% - - -
28.02.2002 285 436.80 283 880.20 1 556.60 0.55% - - -
31.01.2002 283 880.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Capital and reserves - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Monetary Survey (historical data up to December 2016) - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Capital and reserves (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Longer-term MFI liabilities - Capital and reserves (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.