Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 3 283 934.00 3 270 715.30 0.40% 3 183 362.40 3.16%
IND2 2. Loans to residents - MFIs 900 453.00 901 048.00 -0.07% 909 050.70 -0.95%
IND3 3. Loans to residents - General government 65 923.50 69 539.00 -5.20% 62 639.50 5.24%
IND4 4. Loans to residents - Other residents 2 317 557.50 2 300 128.30 0.76% 2 211 672.30 4.79%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 1 044 052.50 1 030 226.80 1.34% 1 002 416.20 4.15%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs 292 420.50 287 745.80 1.62% 249 228.70 17.33%
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 736 390.90 729 183.70 0.99% 741 417.60 -0.68%
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 15 241.10 13 297.20 14.62% 11 769.80 29.49%
IND9 9. Money market fund shares/units 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 10. Holdings of shares/ other equity issued by residents - total 94 958.40 94 713.10 0.26% 82 009.40 15.79%
IND11 11. Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs 37 086.90 37 067.60 0.05% 35 843.70 3.47%
IND12 12. Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents 57 871.40 57 645.50 0.39% 46 165.70 25.36%
IND13 13. External assets 762 393.80 747 572.60 1.98% 697 433.90 9.31%
IND14 14. Fixed assets 118 058.70 117 815.20 0.21% 117 382.80 0.58%
IND15 15. Remaining assets 229 900.30 248 687.30 -7.55% 219 240.70 4.86%
IND16 15. Total 5 533 297.70 5 509 730.20 0.43% 5 301 845.30 4.37%

Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation 0.00 0.00 - 0.00 -
IND2 2. Deposits of residents - total 4 451 133.00 4 382 625.80 1.56% 4 168 064.50 6.79%
IND3 3. Deposits of residents - MFIs 126 098.30 118 996.60 5.97% 139 595.30 -9.67%
IND4 4. Deposits of residents - Central government 151 180.60 125 555.20 20.41% 83 304.20 81.48%
IND5 5. Deposits of residents - Other general government/other residents - total 4 173 854.00 4 138 074.00 0.86% 3 945 165.10 5.80%
IND6 6. Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight 3 337 957.80 3 321 656.40 0.49% 3 176 305.90 5.09%
IND7 7. Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity 472 879.10 447 642.20 5.64% 427 433.10 10.63%
IND8 8. Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice 216 708.00 217 913.90 -0.55% 227 678.50 -4.82%
IND9 9. Deposits of residents - Other general government/other residents - Repurchase agreements 146 309.20 150 861.50 -3.02% 113 747.50 28.63%
IND10 10. Money market fund shares/units 7 821.00 6 376.80 22.65% 1 502.20 420.64%
IND11 11. Debt securities issued 420 375.00 415 044.40 1.28% 461 450.90 -8.90%
IND12 12. Capital and reserves 721 664.80 716 366.40 0.74% 698 797.40 3.27%
IND13 13. External liabilities 1 820 841.10 1 850 689.40 -1.61% 1 713 944.10 6.24%
IND14 14. Remaining liabilities 285 936.10 286 257.00 -0.11% 255 887.00 11.74%
IND15 15. Total 7 707 771.10 7 657 359.70 0.66% 7 299 646.10 5.59%

Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 5 672 843.80 5 636 735.50 0.64% 5 361 708.80 5.80%
IND2 2. Loans to residents - MFIs 2 601 345.50 2 582 350.80 0.74% 2 500 704.50 4.02%
IND3 3. Loans to residents - General government 50 564.40 47 819.40 5.74% 49 942.10 1.25%
IND4 4. Loans to residents - Other residents 3 020 933.90 3 006 565.20 0.48% 2 811 062.20 7.47%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 856 842.30 860 830.80 -0.46% 823 391.90 4.06%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs 314 131.30 312 535.50 0.51% 338 120.90 -7.09%
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 518 760.30 524 159.20 -1.03% 462 379.10 12.19%
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 23 950.70 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.63%
IND9 9. Money market fund shares/units 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 10. Holdings of shares/ other equity issued by residents - total 98 756.10 98 736.20 0.02% 99 612.70 -0.86%
IND11 11. Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs 47 361.10 47 350.80 0.02% 43 874.50 7.95%
IND12 12. Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents 51 395.00 51 385.40 0.02% 55 738.20 -7.79%
IND13 13. External assets 699 826.60 696 713.70 0.45% 671 475.20 4.22%
IND14 14. Fixed assets 134 200.80 133 486.50 0.54% 126 109.20 6.42%
IND15 15. Remaining assets 245 301.40 230 857.00 6.26% 217 348.40 12.86%
IND16 16. Total 7 707 771.10 7 657 359.70 0.66% 7 299 646.10 5.59%

Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to residents - total 6 184 549.60 5 928 682.80 4.32% 6 013 607.40 2.84%
IND2 2. Loans to residents - MFIs 2 900 323.50 2 643 006.90 9.74% 2 874 929.30 0.88%
IND3 3. Loans to residents - General government 66 423.20 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
IND4 4. Loans to residents - Other residents 3 217 802.90 3 215 721.30 0.06% 3 093 534.70 4.02%
IND5 5. Holdings of securities other than shares issued by residents - total 1 177 011.90 1 170 796.90 0.53% 871 029.60 35.13%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs 328 851.80 328 232.00 0.19% 321 524.10 2.28%
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by residents - General government 820 347.40 815 955.40 0.54% 525 152.70 56.21%
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents 27 812.70 26 609.50 4.52% 24 352.90 14.21%
IND9 9. Holdings of shares/ other equity issued by residents - total 118 610.10 119 528.80 -0.77% 107 927.40 9.90%
IND10 10. Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs 67 170.20 67 179.70 -0.01% 55 782.40 20.41%
IND11 11. Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents 51 439.90 52 349.00 -1.74% 52 145.00 -1.35%
IND12 12. External assets 656 673.80 687 969.90 -4.55% 673 901.90 -2.56%
IND13 13. Fixed assets 175 124.00 174 810.10 0.18% 159 139.70 10.04%
IND14 14. Remaining assets 318 838.10 349 451.90 -8.76% 249 330.30 27.88%
IND15 15. Total 8 630 807.50 8 431 240.30 2.37% 8 074 936.40 6.88%

Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Currency in circulation 0.00 0.00 - 0.00 -
IND2 2. Deposits of residents - total 5 499 412.90 5 231 292.50 5.13% 4 855 712.70 13.26%
IND3 3. Deposits of residents - MFIs 80 772.00 82 294.00 -1.85% 105 054.20 -23.11%
IND4 4. Deposits of residents - Central government 648 467.30 426 333.80 52.10% 342 818.80 89.16%
IND5 5. Deposits of residents - Other general government/other residents - total 4 770 173.70 4 722 664.70 1.01% 4 407 839.70 8.22%
IND6 6. Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight 3 975 917.30 3 922 250.50 1.37% 3 468 202.00 14.64%
IND7 7. Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity 464 486.40 475 464.30 -2.31% 582 617.50 -20.28%
IND8 8. Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice 222 815.30 227 765.20 -2.17% 217 251.90 2.56%
IND9 9. Deposits of residents - Other general government/other residents - Repurchase agreements 106 954.60 97 184.60 10.05% 139 768.30 -23.48%
IND10 10. Debt securities issued 415 997.10 418 340.70 -0.56% 439 384.20 -5.32%
IND11 11. Capital and reserves 832 757.20 830 494.90 0.27% 753 949.90 10.45%
IND12 12. External liabilities 1 519 918.60 1 560 281.00 -2.59% 1 736 230.90 -12.46%
IND13 13. Remaining liabilities 362 721.80 390 831.20 -7.19% 289 658.80 25.22%
IND14 14. Total 8 630 807.50 8 431 240.30 2.37% 8 074 936.40 6.88%
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets
Loans to residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to residents - General government (161 hodnota, 31.05.2015)
Loans to residents - Other residents (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (161 hodnota, 31.05.2015)
Money market fund shares/units (137 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (161 hodnota, 31.05.2015)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (161 hodnota, 31.05.2015)
External assets (161 hodnota, 31.05.2015)
Fixed assets (161 hodnota, 31.05.2015)
Remaining assets (161 hodnota, 31.05.2015)
Total (161 hodnota, 31.05.2015)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities
Currency in circulation (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents - total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents - MFIs (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents - Central government (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Repurchase agreements (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units (178 hodnot, 31.10.2018)
Debt securities issued (202 hodnoty, 31.10.2018)
Capital and reserves (202 hodnoty, 31.10.2018)
External liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Remaining liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets
Loans to residents - total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Loans to residents - MFIs (202 hodnoty, 31.10.2018)
Loans to residents - General government (202 hodnoty, 31.10.2018)
Loans to residents - Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (202 hodnoty, 31.10.2018)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (202 hodnoty, 31.10.2018)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units (178 hodnot, 31.10.2018)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (202 hodnoty, 31.10.2018)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
External assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
Fixed assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
Remaining assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
Total (202 hodnoty, 31.10.2018)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets
Loans to residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents - Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
External assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Fixed assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities
Currency in circulation (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - MFIs (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - Central government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Overnight (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - Other general government/other residents - With agreed maturity (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Redeemable at notice (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents - Other general government/other residents - Repurchase agreements (223 hodnoty, 31.07.2020)
Debt securities issued (223 hodnoty, 31.07.2020)
Capital and reserves (223 hodnoty, 31.07.2020)
External liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Total (223 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) (Statistics of monetary developments in the CR)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.