External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets - External assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2008 792 965.30
Min 31.07.2003 340 122.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 656 673.80 687 969.90 -31 296.10 -4.55% 673 901.90 -17 228.10 -2.56%
30.06.2020 687 969.90 723 496.10 -35 526.20 -4.91% 668 508.70 19 461.20 2.91%
31.05.2020 723 496.10 735 506.30 -12 010.20 -1.63% 702 436.30 21 059.80 3.00%
30.04.2020 735 506.30 760 938.20 -25 431.90 -3.34% 686 820.50 48 685.80 7.09%
31.03.2020 760 938.20 671 356.60 89 581.60 13.34% 692 213.70 68 724.50 9.93%
29.02.2020 671 356.60 651 317.70 20 038.90 3.08% 688 670.60 -17 314.00 -2.51%
31.01.2020 651 317.70 648 434.90 2 882.80 0.44% 680 165.40 -28 847.70 -4.24%
31.12.2019 648 434.90 677 244.00 -28 809.10 -4.25% 671 781.10 -23 346.20 -3.48%
30.11.2019 677 244.00 677 925.50 - 681.50 -0.10% 714 723.70 -37 479.70 -5.24%
31.10.2019 677 925.50 689 624.60 -11 699.10 -1.70% 699 612.80 -21 687.30 -3.10%
30.09.2019 689 624.60 672 240.60 17 384.00 2.59% 696 551.10 -6 926.50 -0.99%
31.08.2019 672 240.60 673 901.90 -1 661.30 -0.25% 688 567.30 -16 326.70 -2.37%
31.07.2019 673 901.90 668 508.70 5 393.20 0.81% 689 336.70 -15 434.80 -2.24%
30.06.2019 668 508.70 702 436.30 -33 927.60 -4.83% 675 049.10 -6 540.40 -0.97%
31.05.2019 702 436.30 686 820.50 15 615.80 2.27% 657 406.50 45 029.80 6.85%
30.04.2019 686 820.50 692 213.70 -5 393.20 -0.78% 662 557.70 24 262.80 3.66%
31.03.2019 692 213.70 688 670.60 3 543.10 0.51% 655 535.80 36 677.90 5.60%
28.02.2019 688 670.60 680 165.40 8 505.20 1.25% 652 384.50 36 286.10 5.56%
31.01.2019 680 165.40 671 781.10 8 384.30 1.25% 651 552.30 28 613.10 4.39%
31.12.2018 671 781.10 714 723.70 -42 942.60 -6.01% 676 626.20 -4 845.10 -0.72%
30.11.2018 714 723.70 699 612.80 15 110.90 2.16% 675 365.20 39 358.50 5.83%
31.10.2018 699 612.80 696 551.10 3 061.70 0.44% 671 475.20 28 137.60 4.19%
30.09.2018 696 551.10 688 567.30 7 983.80 1.16% 681 456.10 15 095.00 2.22%
31.08.2018 688 567.30 689 336.70 - 769.40 -0.11% 682 022.10 6 545.20 0.96%
31.07.2018 689 336.70 675 049.10 14 287.60 2.12% 675 992.30 13 344.40 1.97%
30.06.2018 675 049.10 657 406.50 17 642.60 2.68% 681 134.10 -6 085.00 -0.89%
31.05.2018 657 406.50 662 557.70 -5 151.20 -0.78% 689 751.10 -32 344.60 -4.69%
30.04.2018 662 557.70 655 535.80 7 021.90 1.07% 695 467.10 -32 909.40 -4.73%
31.03.2018 655 535.80 652 384.50 3 151.30 0.48% 704 210.10 -48 674.30 -6.91%
28.02.2018 652 384.50 651 552.30 832.20 0.13% 709 635.90 -57 251.40 -8.07%
31.01.2018 651 552.30 676 626.20 -25 073.90 -3.71% 691 154.80 -39 602.50 -5.73%
31.12.2017 676 626.20 675 365.20 1 261.00 0.19% 699 424.10 -22 797.90 -3.26%
30.11.2017 675 365.20 671 475.20 3 890.00 0.58% 703 267.20 -27 902.00 -3.97%
31.10.2017 671 475.20 681 456.10 -9 980.90 -1.46% 699 554.00 -28 078.80 -4.01%
30.09.2017 681 456.10 682 022.10 - 566.00 -0.08% 703 519.60 -22 063.50 -3.14%
31.08.2017 682 022.10 675 992.30 6 029.80 0.89% 713 014.80 -30 992.70 -4.35%
31.07.2017 675 992.30 681 134.10 -5 141.80 -0.75% 723 888.30 -47 896.00 -6.62%
30.06.2017 681 134.10 689 751.10 -8 617.00 -1.25% 728 136.40 -47 002.30 -6.46%
31.05.2017 689 751.10 695 467.10 -5 716.00 -0.82% 737 918.70 -48 167.60 -6.53%
30.04.2017 695 467.10 704 210.10 -8 743.00 -1.24% 732 780.00 -37 312.90 -5.09%
31.03.2017 704 210.10 709 635.90 -5 425.80 -0.76% 723 247.50 -19 037.40 -2.63%
28.02.2017 709 635.90 691 154.80 18 481.10 2.67% 754 201.60 -44 565.70 -5.91%
31.01.2017 691 154.80 699 424.10 -8 269.30 -1.18% 729 145.10 -37 990.30 -5.21%
31.12.2016 699 424.10 703 267.20 -3 843.10 -0.55% 724 793.20 -25 369.10 -3.50%
30.11.2016 703 267.20 699 554.00 3 713.20 0.53% 749 636.90 -46 369.70 -6.19%
31.10.2016 699 554.00 703 519.60 -3 965.60 -0.56% 738 134.50 -38 580.50 -5.23%
30.09.2016 703 519.60 713 014.80 -9 495.20 -1.33% 760 045.40 -56 525.80 -7.44%
31.08.2016 713 014.80 723 888.30 -10 873.50 -1.50% 742 613.60 -29 598.80 -3.99%
31.07.2016 723 888.30 728 136.40 -4 248.10 -0.58% 782 734.10 -58 845.80 -7.52%
30.06.2016 728 136.40 737 918.70 -9 782.30 -1.33% 752 683.70 -24 547.30 -3.26%
31.05.2016 737 918.70 732 780.00 5 138.70 0.70% 762 438.30 -24 519.60 -3.22%
30.04.2016 732 780.00 723 247.50 9 532.50 1.32% 747 572.60 -14 792.60 -1.98%
31.03.2016 723 247.50 754 201.60 -30 954.10 -4.10% 745 537.10 -22 289.60 -2.99%
29.02.2016 754 201.60 729 145.10 25 056.50 3.44% 736 740.50 17 461.10 2.37%
31.01.2016 729 145.10 724 793.20 4 351.90 0.60% 738 139.00 -8 993.90 -1.22%
31.12.2015 724 793.20 749 636.90 -24 843.70 -3.31% 728 927.80 -4 134.60 -0.57%
30.11.2015 749 636.90 738 134.50 11 502.40 1.56% 731 033.40 18 603.50 2.54%
31.10.2015 738 134.50 760 045.40 -21 910.90 -2.88% 729 254.10 8 880.40 1.22%
30.09.2015 760 045.40 742 613.60 17 431.80 2.35% 709 037.30 51 008.10 7.19%
31.08.2015 742 613.60 782 734.10 -40 120.50 -5.13% 706 352.20 36 261.40 5.13%
31.07.2015 782 734.10 752 683.70 30 050.40 3.99% 712 559.40 70 174.70 9.85%
30.06.2015 752 683.70 762 438.30 -9 754.60 -1.28% 718 081.40 34 602.30 4.82%
31.05.2015 762 438.30 747 572.60 14 865.70 1.99% 697 433.90 65 004.40 9.32%
30.04.2015 747 572.60 745 537.10 2 035.50 0.27% 724 605.00 22 967.60 3.17%
31.03.2015 745 537.10 736 740.50 8 796.60 1.19% 714 255.80 31 281.30 4.38%
28.02.2015 736 740.50 738 139.00 -1 398.50 -0.19% 709 626.30 27 114.20 3.82%
31.01.2015 738 139.00 728 927.80 9 211.20 1.26% 719 320.80 18 818.20 2.62%
31.12.2014 728 927.80 731 033.40 -2 105.60 -0.29% 705 573.50 23 354.30 3.31%
30.11.2014 731 033.40 729 254.10 1 779.30 0.24% 681 336.30 49 697.10 7.29%
31.10.2014 729 254.10 709 037.30 20 216.80 2.85% 677 600.20 51 653.90 7.62%
30.09.2014 709 037.30 706 352.20 2 685.10 0.38% 673 642.10 35 395.20 5.25%
31.08.2014 706 352.20 712 559.40 -6 207.20 -0.87% 661 159.10 45 193.10 6.84%
31.07.2014 712 559.40 718 081.40 -5 522.00 -0.77% 677 248.90 35 310.50 5.21%
30.06.2014 718 081.40 697 433.90 20 647.50 2.96% 680 405.20 37 676.20 5.54%
31.05.2014 697 433.90 724 605.00 -27 171.10 -3.75% 668 964.30 28 469.60 4.26%
30.04.2014 724 605.00 714 255.80 10 349.20 1.45% 670 767.40 53 837.60 8.03%
31.03.2014 714 255.80 709 626.30 4 629.50 0.65% 669 899.50 44 356.30 6.62%
28.02.2014 709 626.30 719 320.80 -9 694.50 -1.35% 637 406.40 72 219.90 11.33%
31.01.2014 719 320.80 705 573.50 13 747.30 1.95% 644 542.50 74 778.30 11.60%
31.12.2013 705 573.50 681 336.30 24 237.20 3.56% 633 059.20 72 514.30 11.45%
30.11.2013 681 336.30 677 600.20 3 736.10 0.55% 607 709.30 73 627.00 12.12%
31.10.2013 677 600.20 673 642.10 3 958.10 0.59% 606 167.70 71 432.50 11.78%
30.09.2013 673 642.10 661 159.10 12 483.00 1.89% 610 997.50 62 644.60 10.25%
31.08.2013 661 159.10 677 248.90 -16 089.80 -2.38% 611 459.70 49 699.40 8.13%
31.07.2013 677 248.90 680 405.20 -3 156.30 -0.46% 633 937.60 43 311.30 6.83%
30.06.2013 680 405.20 668 964.30 11 440.90 1.71% 644 859.20 35 546.00 5.51%
31.05.2013 668 964.30 670 767.40 -1 803.10 -0.27% 627 047.70 41 916.60 6.68%
30.04.2013 670 767.40 669 899.50 867.90 0.13% 632 736.30 38 031.10 6.01%
31.03.2013 669 899.50 637 406.40 32 493.10 5.10% 616 820.90 53 078.60 8.61%
28.02.2013 637 406.40 644 542.50 -7 136.10 -1.11% 599 077.10 38 329.30 6.40%
31.01.2013 644 542.50 633 059.20 11 483.30 1.81% 577 963.10 66 579.40 11.52%
31.12.2012 633 059.20 607 709.30 25 349.90 4.17% 583 747.50 49 311.70 8.45%
30.11.2012 607 709.30 606 167.70 1 541.60 0.25% 583 719.30 23 990.00 4.11%
31.10.2012 606 167.70 610 997.50 -4 829.80 -0.79% 608 153.30 -1 985.60 -0.33%
30.09.2012 610 997.50 611 459.70 - 462.20 -0.08% 595 618.70 15 378.80 2.58%
31.08.2012 611 459.70 633 937.60 -22 477.90 -3.55% 563 910.30 47 549.40 8.43%
31.07.2012 633 937.60 644 859.20 -10 921.60 -1.69% 550 591.80 83 345.80 15.14%
30.06.2012 644 859.20 627 047.70 17 811.50 2.84% 551 699.60 93 159.60 16.89%
31.05.2012 627 047.70 632 736.30 -5 688.60 -0.90% 582 947.90 44 099.80 7.56%
30.04.2012 632 736.30 616 820.90 15 915.40 2.58% 553 229.70 79 506.60 14.37%
31.03.2012 616 820.90 599 077.10 17 743.80 2.96% 575 553.00 41 267.90 7.17%
29.02.2012 599 077.10 577 963.10 21 114.00 3.65% 593 072.50 6 004.60 1.01%
31.01.2012 577 963.10 583 747.50 -5 784.40 -0.99% 578 782.30 - 819.20 -0.14%
31.12.2011 583 747.50 583 719.30 28.20 0.00% 600 963.20 -17 215.70 -2.86%
30.11.2011 583 719.30 608 153.30 -24 434.00 -4.02% 590 047.90 -6 328.60 -1.07%
31.10.2011 608 153.30 595 618.70 12 534.60 2.10% 587 724.80 20 428.50 3.48%
30.09.2011 595 618.70 563 910.30 31 708.40 5.62% 576 659.50 18 959.20 3.29%
31.08.2011 563 910.30 550 591.80 13 318.50 2.42% 584 740.30 -20 830.00 -3.56%
31.07.2011 550 591.80 551 699.60 -1 107.80 -0.20% 588 114.80 -37 523.00 -6.38%
30.06.2011 551 699.60 582 947.90 -31 248.30 -5.36% 620 865.60 -69 166.00 -11.14%
31.05.2011 582 947.90 553 229.70 29 718.20 5.37% 629 530.80 -46 582.90 -7.40%
30.04.2011 553 229.70 575 553.00 -22 323.30 -3.88% 655 788.80 - 102 559.10 -15.64%
31.03.2011 575 553.00 593 072.50 -17 519.50 -2.95% 576 306.80 - 753.80 -0.13%
28.02.2011 593 072.50 578 782.30 14 290.20 2.47% 580 587.50 12 485.00 2.15%
31.01.2011 578 782.30 600 963.20 -22 180.90 -3.69% 585 621.00 -6 838.70 -1.17%
31.12.2010 600 963.20 590 047.90 10 915.30 1.85% 590 850.10 10 113.10 1.71%
30.11.2010 590 047.90 587 724.80 2 323.10 0.40% 591 584.20 -1 536.30 -0.26%
31.10.2010 587 724.80 576 659.50 11 065.30 1.92% 613 296.60 -25 571.80 -4.17%
30.09.2010 576 659.50 584 740.30 -8 080.80 -1.38% 580 229.00 -3 569.50 -0.62%
31.08.2010 584 740.30 588 114.80 -3 374.50 -0.57% 594 999.50 -10 259.20 -1.72%
31.07.2010 588 114.80 620 865.60 -32 750.80 -5.28% 585 273.70 2 841.10 0.49%
30.06.2010 620 865.60 629 530.80 -8 665.20 -1.38% 630 994.00 -10 128.40 -1.61%
31.05.2010 629 530.80 655 788.80 -26 258.00 -4.00% 648 664.60 -19 133.80 -2.95%
30.04.2010 655 788.80 576 306.80 79 482.00 13.79% 641 219.20 14 569.60 2.27%
31.03.2010 576 306.80 580 587.50 -4 280.70 -0.74% 656 370.20 -80 063.40 -12.20%
28.02.2010 580 587.50 585 621.00 -5 033.50 -0.86% 677 207.10 -96 619.60 -14.27%
31.01.2010 585 621.00 590 850.10 -5 229.10 -0.89% 671 746.80 -86 125.80 -12.82%
31.12.2009 590 850.10 591 584.20 - 734.10 -0.12% 696 459.30 - 105 609.20 -15.16%
30.11.2009 591 584.20 613 296.60 -21 712.40 -3.54% 707 982.30 - 116 398.10 -16.44%
31.10.2009 613 296.60 580 229.00 33 067.60 5.70% 742 166.80 - 128 870.20 -17.36%
30.09.2009 580 229.00 594 999.50 -14 770.50 -2.48% 753 147.50 - 172 918.50 -22.96%
31.08.2009 594 999.50 585 273.70 9 725.80 1.66% 756 800.80 - 161 801.30 -21.38%
31.07.2009 585 273.70 630 994.00 -45 720.30 -7.25% 792 965.30 - 207 691.60 -26.19%
30.06.2009 630 994.00 648 664.60 -17 670.60 -2.72% 763 766.30 - 132 772.30 -17.38%
31.05.2009 648 664.60 641 219.20 7 445.40 1.16% 765 112.30 - 116 447.70 -15.22%
30.04.2009 641 219.20 656 370.20 -15 151.00 -2.31% 724 088.40 -82 869.20 -11.44%
31.03.2009 656 370.20 677 207.10 -20 836.90 -3.08% 701 221.90 -44 851.70 -6.40%
28.02.2009 677 207.10 671 746.80 5 460.30 0.81% 700 411.30 -23 204.20 -3.31%
31.01.2009 671 746.80 696 459.30 -24 712.50 -3.55% 718 236.70 -46 489.90 -6.47%
31.12.2008 696 459.30 707 982.30 -11 523.00 -1.63% 693 284.70 3 174.60 0.46%
30.11.2008 707 982.30 742 166.80 -34 184.50 -4.61% 668 588.70 39 393.60 5.89%
31.10.2008 742 166.80 753 147.50 -10 980.70 -1.46% 679 262.00 62 904.80 9.26%
30.09.2008 753 147.50 756 800.80 -3 653.30 -0.48% 656 282.10 96 865.40 14.76%
31.08.2008 756 800.80 792 965.30 -36 164.50 -4.56% 642 426.40 114 374.40 17.80%
31.07.2008 792 965.30 763 766.30 29 199.00 3.82% 688 525.80 104 439.50 15.17%
30.06.2008 763 766.30 765 112.30 -1 346.00 -0.18% 689 501.40 74 264.90 10.77%
31.05.2008 765 112.30 724 088.40 41 023.90 5.67% 661 668.20 103 444.10 15.63%
30.04.2008 724 088.40 701 221.90 22 866.50 3.26% 656 835.10 67 253.30 10.24%
31.03.2008 701 221.90 700 411.30 810.60 0.12% 599 724.90 101 497.00 16.92%
29.02.2008 700 411.30 718 236.70 -17 825.40 -2.48% 595 950.50 104 460.80 17.53%
31.01.2008 718 236.70 693 284.70 24 952.00 3.60% 566 788.00 151 448.70 26.72%
31.12.2007 693 284.70 668 588.70 24 696.00 3.69% 565 112.40 128 172.30 22.68%
30.11.2007 668 588.70 679 262.00 -10 673.30 -1.57% 538 886.80 129 701.90 24.07%
31.10.2007 679 262.00 656 282.10 22 979.90 3.50% 572 077.80 107 184.20 18.74%
30.09.2007 656 282.10 642 426.40 13 855.70 2.16% 576 178.50 80 103.60 13.90%
31.08.2007 642 426.40 688 525.80 -46 099.40 -6.70% 571 252.00 71 174.40 12.46%
31.07.2007 688 525.80 689 501.40 - 975.60 -0.14% 568 969.60 119 556.20 21.01%
30.06.2007 689 501.40 661 668.20 27 833.20 4.21% 575 374.50 114 126.90 19.84%
31.05.2007 661 668.20 656 835.10 4 833.10 0.74% 566 155.50 95 512.70 16.87%
30.04.2007 656 835.10 599 724.90 57 110.20 9.52% 569 018.80 87 816.30 15.43%
31.03.2007 599 724.90 595 950.50 3 774.40 0.63% 552 172.90 47 552.00 8.61%
28.02.2007 595 950.50 566 788.00 29 162.50 5.15% 541 348.20 54 602.30 10.09%
31.01.2007 566 788.00 565 112.40 1 675.60 0.30% 545 294.50 21 493.50 3.94%
31.12.2006 565 112.40 538 886.80 26 225.60 4.87% 592 580.50 -27 468.10 -4.64%
30.11.2006 538 886.80 572 077.80 -33 191.00 -5.80% 555 734.50 -16 847.70 -3.03%
31.10.2006 572 077.80 576 178.50 -4 100.70 -0.71% 570 021.40 2 056.40 0.36%
30.09.2006 576 178.50 571 252.00 4 926.50 0.86% 558 664.10 17 514.40 3.13%
31.08.2006 571 252.00 568 969.60 2 282.40 0.40% 542 376.30 28 875.70 5.32%
31.07.2006 568 969.60 575 374.50 -6 404.90 -1.11% 549 000.00 19 969.60 3.64%
30.06.2006 575 374.50 566 155.50 9 219.00 1.63% 542 166.40 33 208.10 6.12%
31.05.2006 566 155.50 569 018.80 -2 863.30 -0.50% 542 096.60 24 058.90 4.44%
30.04.2006 569 018.80 552 172.90 16 845.90 3.05% 504 887.80 64 131.00 12.70%
31.03.2006 552 172.90 541 348.20 10 824.70 2.00% 483 044.10 69 128.80 14.31%
28.02.2006 541 348.20 545 294.50 -3 946.30 -0.72% 439 899.90 101 448.30 23.06%
31.01.2006 545 294.50 592 580.50 -47 286.00 -7.98% 428 661.90 116 632.60 27.21%
31.12.2005 592 580.50 555 734.50 36 846.00 6.63% 459 157.40 133 423.10 29.06%
30.11.2005 555 734.50 570 021.40 -14 286.90 -2.51% 449 362.80 106 371.70 23.67%
31.10.2005 570 021.40 558 664.10 11 357.30 2.03% 463 111.40 106 910.00 23.09%
30.09.2005 558 664.10 542 376.30 16 287.80 3.00% 465 246.00 93 418.10 20.08%
31.08.2005 542 376.30 549 000.00 -6 623.70 -1.21% 454 775.90 87 600.40 19.26%
31.07.2005 549 000.00 542 166.40 6 833.60 1.26% 453 472.50 95 527.50 21.07%
30.06.2005 542 166.40 542 096.60 69.80 0.01% 475 147.70 67 018.70 14.10%
31.05.2005 542 096.60 504 887.80 37 208.80 7.37% 420 809.30 121 287.30 28.82%
30.04.2005 504 887.80 483 044.10 21 843.70 4.52% 418 564.60 86 323.20 20.62%
31.03.2005 483 044.10 439 899.90 43 144.20 9.81% 408 572.20 74 471.90 18.23%
28.02.2005 439 899.90 428 661.90 11 238.00 2.62% 390 023.70 49 876.20 12.79%
31.01.2005 428 661.90 459 157.40 -30 495.50 -6.64% 399 847.00 28 814.90 7.21%
31.12.2004 459 157.40 449 362.80 9 794.60 2.18% 392 952.10 66 205.30 16.85%
30.11.2004 449 362.80 463 111.40 -13 748.60 -2.97% 380 111.70 69 251.10 18.22%
31.10.2004 463 111.40 465 246.00 -2 134.60 -0.46% 375 080.80 88 030.60 23.47%
30.09.2004 465 246.00 454 775.90 10 470.10 2.30% 380 415.60 84 830.40 22.30%
31.08.2004 454 775.90 453 472.50 1 303.40 0.29% 351 588.20 103 187.70 29.35%
31.07.2004 453 472.50 475 147.70 -21 675.20 -4.56% 340 122.20 113 350.30 33.33%
30.06.2004 475 147.70 420 809.30 54 338.40 12.91% 400 084.00 75 063.70 18.76%
31.05.2004 420 809.30 418 564.60 2 244.70 0.54% 370 989.90 49 819.40 13.43%
30.04.2004 418 564.60 408 572.20 9 992.40 2.45% 391 800.70 26 763.90 6.83%
31.03.2004 408 572.20 390 023.70 18 548.50 4.76% 397 026.20 11 546.00 2.91%
29.02.2004 390 023.70 399 847.00 -9 823.30 -2.46% 414 990.90 -24 967.20 -6.02%
31.01.2004 399 847.00 392 952.10 6 894.90 1.75% 408 161.10 -8 314.10 -2.04%
31.12.2003 392 952.10 380 111.70 12 840.40 3.38% 441 359.40 -48 407.30 -10.97%
30.11.2003 380 111.70 375 080.80 5 030.90 1.34% 406 192.40 -26 080.70 -6.42%
31.10.2003 375 080.80 380 415.60 -5 334.80 -1.40% 425 990.50 -50 909.70 -11.95%
30.09.2003 380 415.60 351 588.20 28 827.40 8.20% 423 506.80 -43 091.20 -10.17%
31.08.2003 351 588.20 340 122.20 11 466.00 3.37% 439 603.70 -88 015.50 -20.02%
31.07.2003 340 122.20 400 084.00 -59 961.80 -14.99% 458 674.70 - 118 552.50 -25.85%
30.06.2003 400 084.00 370 989.90 29 094.10 7.84% 450 529.90 -50 445.90 -11.20%
31.05.2003 370 989.90 391 800.70 -20 810.80 -5.31% 493 294.40 - 122 304.50 -24.79%
30.04.2003 391 800.70 397 026.20 -5 225.50 -1.32% 492 365.10 - 100 564.40 -20.42%
31.03.2003 397 026.20 414 990.90 -17 964.70 -4.33% 485 050.40 -88 024.20 -18.15%
28.02.2003 414 990.90 408 161.10 6 829.80 1.67% 488 246.80 -73 255.90 -15.00%
31.01.2003 408 161.10 441 359.40 -33 198.30 -7.52% 510 013.90 - 101 852.80 -19.97%
31.12.2002 441 359.40 406 192.40 35 167.00 8.66% - - -
30.11.2002 406 192.40 425 990.50 -19 798.10 -4.65% - - -
31.10.2002 425 990.50 423 506.80 2 483.70 0.59% - - -
30.09.2002 423 506.80 439 603.70 -16 096.90 -3.66% - - -
31.08.2002 439 603.70 458 674.70 -19 071.00 -4.16% - - -
31.07.2002 458 674.70 450 529.90 8 144.80 1.81% - - -
30.06.2002 450 529.90 493 294.40 -42 764.50 -8.67% - - -
31.05.2002 493 294.40 492 365.10 929.30 0.19% - - -
30.04.2002 492 365.10 485 050.40 7 314.70 1.51% - - -
31.03.2002 485 050.40 488 246.80 -3 196.40 -0.65% - - -
28.02.2002 488 246.80 510 013.90 -21 767.10 -4.27% - - -
31.01.2002 510 013.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

External assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.