External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets - External assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2008 792 965.30
Min 31.07.2003 340 122.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 762 393.80 747 572.60 14 821.20 1.98% 697 433.90 64 959.90 9.31%
30.04.2015 747 572.60 745 718.20 1 854.40 0.25% 724 605.00 22 967.60 3.17%
31.03.2015 745 718.20 736 916.70 8 801.50 1.19% 714 255.80 31 462.40 4.40%
28.02.2015 736 916.70 738 309.10 -1 392.40 -0.19% 709 626.30 27 290.40 3.85%
31.01.2015 738 309.10 728 944.00 9 365.10 1.28% 719 320.80 18 988.30 2.64%
31.12.2014 728 944.00 731 033.40 -2 089.40 -0.29% 705 573.50 23 370.50 3.31%
30.11.2014 731 033.40 729 254.10 1 779.30 0.24% 681 336.30 49 697.10 7.29%
31.10.2014 729 254.10 709 037.30 20 216.80 2.85% 677 600.20 51 653.90 7.62%
30.09.2014 709 037.30 706 352.20 2 685.10 0.38% 673 642.10 35 395.20 5.25%
31.08.2014 706 352.20 712 559.40 -6 207.20 -0.87% 661 159.10 45 193.10 6.84%
31.07.2014 712 559.40 718 081.40 -5 522.00 -0.77% 677 248.90 35 310.50 5.21%
30.06.2014 718 081.40 697 433.90 20 647.50 2.96% 680 405.20 37 676.20 5.54%
31.05.2014 697 433.90 724 605.00 -27 171.10 -3.75% 668 964.30 28 469.60 4.26%
30.04.2014 724 605.00 714 255.80 10 349.20 1.45% 670 767.40 53 837.60 8.03%
31.03.2014 714 255.80 709 626.30 4 629.50 0.65% 669 899.50 44 356.30 6.62%
28.02.2014 709 626.30 719 320.80 -9 694.50 -1.35% 637 406.40 72 219.90 11.33%
31.01.2014 719 320.80 705 573.50 13 747.30 1.95% 644 542.50 74 778.30 11.60%
31.12.2013 705 573.50 681 336.30 24 237.20 3.56% 633 059.20 72 514.30 11.45%
30.11.2013 681 336.30 677 600.20 3 736.10 0.55% 607 709.30 73 627.00 12.12%
31.10.2013 677 600.20 673 642.10 3 958.10 0.59% 606 167.70 71 432.50 11.78%
30.09.2013 673 642.10 661 159.10 12 483.00 1.89% 610 997.50 62 644.60 10.25%
31.08.2013 661 159.10 677 248.90 -16 089.80 -2.38% 611 459.70 49 699.40 8.13%
31.07.2013 677 248.90 680 405.20 -3 156.30 -0.46% 633 937.60 43 311.30 6.83%
30.06.2013 680 405.20 668 964.30 11 440.90 1.71% 644 859.20 35 546.00 5.51%
31.05.2013 668 964.30 670 767.40 -1 803.10 -0.27% 627 047.70 41 916.60 6.68%
30.04.2013 670 767.40 669 899.50 867.90 0.13% 632 736.30 38 031.10 6.01%
31.03.2013 669 899.50 637 406.40 32 493.10 5.10% 616 820.90 53 078.60 8.61%
28.02.2013 637 406.40 644 542.50 -7 136.10 -1.11% 599 077.10 38 329.30 6.40%
31.01.2013 644 542.50 633 059.20 11 483.30 1.81% 577 963.10 66 579.40 11.52%
31.12.2012 633 059.20 607 709.30 25 349.90 4.17% 583 747.50 49 311.70 8.45%
30.11.2012 607 709.30 606 167.70 1 541.60 0.25% 583 719.30 23 990.00 4.11%
31.10.2012 606 167.70 610 997.50 -4 829.80 -0.79% 608 153.30 -1 985.60 -0.33%
30.09.2012 610 997.50 611 459.70 - 462.20 -0.08% 595 618.70 15 378.80 2.58%
31.08.2012 611 459.70 633 937.60 -22 477.90 -3.55% 563 910.30 47 549.40 8.43%
31.07.2012 633 937.60 644 859.20 -10 921.60 -1.69% 550 591.80 83 345.80 15.14%
30.06.2012 644 859.20 627 047.70 17 811.50 2.84% 551 699.60 93 159.60 16.89%
31.05.2012 627 047.70 632 736.30 -5 688.60 -0.90% 582 947.90 44 099.80 7.56%
30.04.2012 632 736.30 616 820.90 15 915.40 2.58% 553 229.70 79 506.60 14.37%
31.03.2012 616 820.90 599 077.10 17 743.80 2.96% 575 553.00 41 267.90 7.17%
29.02.2012 599 077.10 577 963.10 21 114.00 3.65% 593 072.50 6 004.60 1.01%
31.01.2012 577 963.10 583 747.50 -5 784.40 -0.99% 578 782.30 - 819.20 -0.14%
31.12.2011 583 747.50 583 719.30 28.20 0.00% 600 963.20 -17 215.70 -2.86%
30.11.2011 583 719.30 608 153.30 -24 434.00 -4.02% 590 047.90 -6 328.60 -1.07%
31.10.2011 608 153.30 595 618.70 12 534.60 2.10% 587 724.80 20 428.50 3.48%
30.09.2011 595 618.70 563 910.30 31 708.40 5.62% 576 659.50 18 959.20 3.29%
31.08.2011 563 910.30 550 591.80 13 318.50 2.42% 584 740.30 -20 830.00 -3.56%
31.07.2011 550 591.80 551 699.60 -1 107.80 -0.20% 588 114.80 -37 523.00 -6.38%
30.06.2011 551 699.60 582 947.90 -31 248.30 -5.36% 620 865.60 -69 166.00 -11.14%
31.05.2011 582 947.90 553 229.70 29 718.20 5.37% 629 530.80 -46 582.90 -7.40%
30.04.2011 553 229.70 575 553.00 -22 323.30 -3.88% 655 788.80 - 102 559.10 -15.64%
31.03.2011 575 553.00 593 072.50 -17 519.50 -2.95% 576 306.80 - 753.80 -0.13%
28.02.2011 593 072.50 578 782.30 14 290.20 2.47% 580 587.50 12 485.00 2.15%
31.01.2011 578 782.30 600 963.20 -22 180.90 -3.69% 585 621.00 -6 838.70 -1.17%
31.12.2010 600 963.20 590 047.90 10 915.30 1.85% 590 850.10 10 113.10 1.71%
30.11.2010 590 047.90 587 724.80 2 323.10 0.40% 591 584.20 -1 536.30 -0.26%
31.10.2010 587 724.80 576 659.50 11 065.30 1.92% 613 296.60 -25 571.80 -4.17%
30.09.2010 576 659.50 584 740.30 -8 080.80 -1.38% 580 229.00 -3 569.50 -0.62%
31.08.2010 584 740.30 588 114.80 -3 374.50 -0.57% 594 999.50 -10 259.20 -1.72%
31.07.2010 588 114.80 620 865.60 -32 750.80 -5.28% 585 273.70 2 841.10 0.49%
30.06.2010 620 865.60 629 530.80 -8 665.20 -1.38% 630 994.00 -10 128.40 -1.61%
31.05.2010 629 530.80 655 788.80 -26 258.00 -4.00% 648 664.60 -19 133.80 -2.95%
30.04.2010 655 788.80 576 306.80 79 482.00 13.79% 641 219.20 14 569.60 2.27%
31.03.2010 576 306.80 580 587.50 -4 280.70 -0.74% 656 370.20 -80 063.40 -12.20%
28.02.2010 580 587.50 585 621.00 -5 033.50 -0.86% 677 207.10 -96 619.60 -14.27%
31.01.2010 585 621.00 590 850.10 -5 229.10 -0.89% 671 746.80 -86 125.80 -12.82%
31.12.2009 590 850.10 591 584.20 - 734.10 -0.12% 696 459.30 - 105 609.20 -15.16%
30.11.2009 591 584.20 613 296.60 -21 712.40 -3.54% 707 982.30 - 116 398.10 -16.44%
31.10.2009 613 296.60 580 229.00 33 067.60 5.70% 742 166.80 - 128 870.20 -17.36%
30.09.2009 580 229.00 594 999.50 -14 770.50 -2.48% 753 147.50 - 172 918.50 -22.96%
31.08.2009 594 999.50 585 273.70 9 725.80 1.66% 756 800.80 - 161 801.30 -21.38%
31.07.2009 585 273.70 630 994.00 -45 720.30 -7.25% 792 965.30 - 207 691.60 -26.19%
30.06.2009 630 994.00 648 664.60 -17 670.60 -2.72% 763 766.30 - 132 772.30 -17.38%
31.05.2009 648 664.60 641 219.20 7 445.40 1.16% 765 112.30 - 116 447.70 -15.22%
30.04.2009 641 219.20 656 370.20 -15 151.00 -2.31% 724 088.40 -82 869.20 -11.44%
31.03.2009 656 370.20 677 207.10 -20 836.90 -3.08% 701 221.90 -44 851.70 -6.40%
28.02.2009 677 207.10 671 746.80 5 460.30 0.81% 700 411.30 -23 204.20 -3.31%
31.01.2009 671 746.80 696 459.30 -24 712.50 -3.55% 718 236.70 -46 489.90 -6.47%
31.12.2008 696 459.30 707 982.30 -11 523.00 -1.63% 693 284.70 3 174.60 0.46%
30.11.2008 707 982.30 742 166.80 -34 184.50 -4.61% 668 588.70 39 393.60 5.89%
31.10.2008 742 166.80 753 147.50 -10 980.70 -1.46% 679 262.00 62 904.80 9.26%
30.09.2008 753 147.50 756 800.80 -3 653.30 -0.48% 656 282.10 96 865.40 14.76%
31.08.2008 756 800.80 792 965.30 -36 164.50 -4.56% 642 426.40 114 374.40 17.80%
31.07.2008 792 965.30 763 766.30 29 199.00 3.82% 688 525.80 104 439.50 15.17%
30.06.2008 763 766.30 765 112.30 -1 346.00 -0.18% 689 501.40 74 264.90 10.77%
31.05.2008 765 112.30 724 088.40 41 023.90 5.67% 661 668.20 103 444.10 15.63%
30.04.2008 724 088.40 701 221.90 22 866.50 3.26% 656 835.10 67 253.30 10.24%
31.03.2008 701 221.90 700 411.30 810.60 0.12% 599 724.90 101 497.00 16.92%
29.02.2008 700 411.30 718 236.70 -17 825.40 -2.48% 595 950.50 104 460.80 17.53%
31.01.2008 718 236.70 693 284.70 24 952.00 3.60% 566 788.00 151 448.70 26.72%
31.12.2007 693 284.70 668 588.70 24 696.00 3.69% 565 112.40 128 172.30 22.68%
30.11.2007 668 588.70 679 262.00 -10 673.30 -1.57% 538 886.80 129 701.90 24.07%
31.10.2007 679 262.00 656 282.10 22 979.90 3.50% 572 077.80 107 184.20 18.74%
30.09.2007 656 282.10 642 426.40 13 855.70 2.16% 576 178.50 80 103.60 13.90%
31.08.2007 642 426.40 688 525.80 -46 099.40 -6.70% 571 252.00 71 174.40 12.46%
31.07.2007 688 525.80 689 501.40 - 975.60 -0.14% 568 969.60 119 556.20 21.01%
30.06.2007 689 501.40 661 668.20 27 833.20 4.21% 575 374.50 114 126.90 19.84%
31.05.2007 661 668.20 656 835.10 4 833.10 0.74% 566 155.50 95 512.70 16.87%
30.04.2007 656 835.10 599 724.90 57 110.20 9.52% 569 018.80 87 816.30 15.43%
31.03.2007 599 724.90 595 950.50 3 774.40 0.63% 552 172.90 47 552.00 8.61%
28.02.2007 595 950.50 566 788.00 29 162.50 5.15% 541 348.20 54 602.30 10.09%
31.01.2007 566 788.00 565 112.40 1 675.60 0.30% 545 294.50 21 493.50 3.94%
31.12.2006 565 112.40 538 886.80 26 225.60 4.87% 592 580.50 -27 468.10 -4.64%
30.11.2006 538 886.80 572 077.80 -33 191.00 -5.80% 555 734.50 -16 847.70 -3.03%
31.10.2006 572 077.80 576 178.50 -4 100.70 -0.71% 570 021.40 2 056.40 0.36%
30.09.2006 576 178.50 571 252.00 4 926.50 0.86% 558 664.10 17 514.40 3.13%
31.08.2006 571 252.00 568 969.60 2 282.40 0.40% 542 376.30 28 875.70 5.32%
31.07.2006 568 969.60 575 374.50 -6 404.90 -1.11% 549 000.00 19 969.60 3.64%
30.06.2006 575 374.50 566 155.50 9 219.00 1.63% 542 166.40 33 208.10 6.12%
31.05.2006 566 155.50 569 018.80 -2 863.30 -0.50% 542 096.60 24 058.90 4.44%
30.04.2006 569 018.80 552 172.90 16 845.90 3.05% 504 887.80 64 131.00 12.70%
31.03.2006 552 172.90 541 348.20 10 824.70 2.00% 483 044.10 69 128.80 14.31%
28.02.2006 541 348.20 545 294.50 -3 946.30 -0.72% 439 899.90 101 448.30 23.06%
31.01.2006 545 294.50 592 580.50 -47 286.00 -7.98% 428 661.90 116 632.60 27.21%
31.12.2005 592 580.50 555 734.50 36 846.00 6.63% 459 157.40 133 423.10 29.06%
30.11.2005 555 734.50 570 021.40 -14 286.90 -2.51% 449 362.80 106 371.70 23.67%
31.10.2005 570 021.40 558 664.10 11 357.30 2.03% 463 111.40 106 910.00 23.09%
30.09.2005 558 664.10 542 376.30 16 287.80 3.00% 465 246.00 93 418.10 20.08%
31.08.2005 542 376.30 549 000.00 -6 623.70 -1.21% 454 775.90 87 600.40 19.26%
31.07.2005 549 000.00 542 166.40 6 833.60 1.26% 453 472.50 95 527.50 21.07%
30.06.2005 542 166.40 542 096.60 69.80 0.01% 475 147.70 67 018.70 14.10%
31.05.2005 542 096.60 504 887.80 37 208.80 7.37% 420 809.30 121 287.30 28.82%
30.04.2005 504 887.80 483 044.10 21 843.70 4.52% 418 564.60 86 323.20 20.62%
31.03.2005 483 044.10 439 899.90 43 144.20 9.81% 408 572.20 74 471.90 18.23%
28.02.2005 439 899.90 428 661.90 11 238.00 2.62% 390 023.70 49 876.20 12.79%
31.01.2005 428 661.90 459 157.40 -30 495.50 -6.64% 399 847.00 28 814.90 7.21%
31.12.2004 459 157.40 449 362.80 9 794.60 2.18% 392 952.10 66 205.30 16.85%
30.11.2004 449 362.80 463 111.40 -13 748.60 -2.97% 380 111.70 69 251.10 18.22%
31.10.2004 463 111.40 465 246.00 -2 134.60 -0.46% 375 080.80 88 030.60 23.47%
30.09.2004 465 246.00 454 775.90 10 470.10 2.30% 380 415.60 84 830.40 22.30%
31.08.2004 454 775.90 453 472.50 1 303.40 0.29% 351 588.20 103 187.70 29.35%
31.07.2004 453 472.50 475 147.70 -21 675.20 -4.56% 340 122.20 113 350.30 33.33%
30.06.2004 475 147.70 420 809.30 54 338.40 12.91% 400 084.00 75 063.70 18.76%
31.05.2004 420 809.30 418 564.60 2 244.70 0.54% 370 989.90 49 819.40 13.43%
30.04.2004 418 564.60 408 572.20 9 992.40 2.45% 391 800.70 26 763.90 6.83%
31.03.2004 408 572.20 390 023.70 18 548.50 4.76% 397 026.20 11 546.00 2.91%
29.02.2004 390 023.70 399 847.00 -9 823.30 -2.46% 414 990.90 -24 967.20 -6.02%
31.01.2004 399 847.00 392 952.10 6 894.90 1.75% 408 161.10 -8 314.10 -2.04%
31.12.2003 392 952.10 380 111.70 12 840.40 3.38% 441 359.40 -48 407.30 -10.97%
30.11.2003 380 111.70 375 080.80 5 030.90 1.34% 406 192.40 -26 080.70 -6.42%
31.10.2003 375 080.80 380 415.60 -5 334.80 -1.40% 425 990.50 -50 909.70 -11.95%
30.09.2003 380 415.60 351 588.20 28 827.40 8.20% 423 506.80 -43 091.20 -10.17%
31.08.2003 351 588.20 340 122.20 11 466.00 3.37% 439 603.70 -88 015.50 -20.02%
31.07.2003 340 122.20 400 084.00 -59 961.80 -14.99% 458 674.70 - 118 552.50 -25.85%
30.06.2003 400 084.00 370 989.90 29 094.10 7.84% 450 529.90 -50 445.90 -11.20%
31.05.2003 370 989.90 391 800.70 -20 810.80 -5.31% 493 294.40 - 122 304.50 -24.79%
30.04.2003 391 800.70 397 026.20 -5 225.50 -1.32% 492 365.10 - 100 564.40 -20.42%
31.03.2003 397 026.20 414 990.90 -17 964.70 -4.33% 485 050.40 -88 024.20 -18.15%
28.02.2003 414 990.90 408 161.10 6 829.80 1.67% 488 246.80 -73 255.90 -15.00%
31.01.2003 408 161.10 441 359.40 -33 198.30 -7.52% 510 013.90 - 101 852.80 -19.97%
31.12.2002 441 359.40 406 192.40 35 167.00 8.66% - - -
30.11.2002 406 192.40 425 990.50 -19 798.10 -4.65% - - -
31.10.2002 425 990.50 423 506.80 2 483.70 0.59% - - -
30.09.2002 423 506.80 439 603.70 -16 096.90 -3.66% - - -
31.08.2002 439 603.70 458 674.70 -19 071.00 -4.16% - - -
31.07.2002 458 674.70 450 529.90 8 144.80 1.81% - - -
30.06.2002 450 529.90 493 294.40 -42 764.50 -8.67% - - -
31.05.2002 493 294.40 492 365.10 929.30 0.19% - - -
30.04.2002 492 365.10 485 050.40 7 314.70 1.51% - - -
31.03.2002 485 050.40 488 246.80 -3 196.40 -0.65% - - -
28.02.2002 488 246.80 510 013.90 -21 767.10 -4.27% - - -
31.01.2002 510 013.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

External assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.