External assets (Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat External assets (Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.06.2023 Rozvahové položky pro statistiku platebního styku: Čtvrtletní, Ostatní poskytovatelé platebních služeb a vydavatelé elektronických peněz, Jednodenní vklady, Non-MFIs, Všechny měny celkem
30.06.2023 Rozvahové položky pro statistiku platebního styku: Čtvrtletní, Úvěrové instituce legálně zapsané ve vykazující zemi, Jednodenní vklady, Non-MFIs, Všechny měny celkem
30.06.2023 Rozvahové položky pro statistiku platebního styku: Čtvrtletní, Pobočky úvěrových institucí se sídlem v eurozóně, Jednodenní vklady, Non-MFIs, Všechny měny celkem

Graf hodnot, Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB - External assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 3 649 187.73
Min 31.03.2002 533 838.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 3 468 734.94 3 591 279.33 - 122 544.39 -3.41% 3 344 718.41 124 016.53 3.71%
30.06.2020 3 591 279.33 3 625 483.96 -34 204.63 -0.94% 3 293 833.90 297 445.43 9.03%
31.05.2020 3 625 483.96 3 649 187.73 -23 703.77 -0.65% 3 316 988.36 308 495.60 9.30%
30.04.2020 3 649 187.73 3 609 734.09 39 453.63 1.09% 3 286 233.72 362 954.00 11.04%
31.03.2020 3 609 734.09 3 390 477.18 219 256.91 6.47% 3 290 379.61 319 354.48 9.71%
29.02.2020 3 390 477.18 3 375 359.08 15 118.10 0.45% 3 223 472.43 167 004.75 5.18%
31.01.2020 3 375 359.08 3 386 070.23 -10 711.15 -0.32% 3 235 039.88 140 319.20 4.34%
31.12.2019 3 386 070.23 3 400 656.86 -14 586.63 -0.43% 3 207 512.04 178 558.19 5.57%
30.11.2019 3 400 656.86 3 374 896.40 25 760.46 0.76% 3 235 475.86 165 180.99 5.11%
31.10.2019 3 374 896.40 3 417 490.14 -42 593.74 -1.25% 3 228 609.08 146 287.32 4.53%
30.09.2019 3 417 490.14 3 407 223.07 10 267.07 0.30% 3 171 750.40 245 739.74 7.75%
31.08.2019 3 407 223.07 3 344 718.41 62 504.66 1.87% 3 199 006.04 208 217.02 6.51%
31.07.2019 3 344 718.41 3 293 833.90 50 884.51 1.54% 3 167 197.72 177 520.69 5.60%
30.06.2019 3 293 833.90 3 316 988.36 -23 154.46 -0.70% 3 225 005.84 68 828.06 2.13%
31.05.2019 3 316 988.36 3 286 233.72 30 754.64 0.94% 3 201 551.22 115 437.14 3.61%
30.04.2019 3 286 233.72 3 290 379.61 -4 145.89 -0.13% 3 124 653.23 161 580.49 5.17%
31.03.2019 3 290 379.61 3 223 472.43 66 907.18 2.08% 3 096 817.37 193 562.24 6.25%
28.02.2019 3 223 472.43 3 235 039.88 -11 567.44 -0.36% 3 138 079.52 85 392.91 2.72%
31.01.2019 3 235 039.88 3 207 512.04 27 527.84 0.86% 3 094 403.75 140 636.12 4.54%
31.12.2018 3 207 512.04 3 235 475.86 -27 963.83 -0.86% 3 156 578.35 50 933.69 1.61%
30.11.2018 3 235 475.86 3 228 609.08 6 866.78 0.21% 3 138 383.84 97 092.02 3.09%
31.10.2018 3 228 609.08 3 171 750.40 56 858.68 1.79% 3 190 498.60 38 110.48 1.19%
30.09.2018 3 171 750.40 3 199 006.04 -27 255.64 -0.85% 3 233 870.49 -62 120.09 -1.92%
31.08.2018 3 199 006.04 3 167 197.72 31 808.32 1.00% 3 246 310.52 -47 304.48 -1.46%
31.07.2018 3 167 197.72 3 225 005.84 -57 808.12 -1.79% 3 247 819.88 -80 622.15 -2.48%
30.06.2018 3 225 005.84 3 201 551.22 23 454.62 0.73% 3 272 785.65 -47 779.81 -1.46%
31.05.2018 3 201 551.22 3 124 653.23 76 898.00 2.46% 3 281 973.16 -80 421.93 -2.45%
30.04.2018 3 124 653.23 3 096 817.37 27 835.86 0.90% 3 360 302.47 - 235 649.24 -7.01%
31.03.2018 3 096 817.37 3 138 079.52 -41 262.16 -1.31% 3 329 453.96 - 232 636.59 -6.99%
28.02.2018 3 138 079.52 3 094 403.75 43 675.77 1.41% 2 859 440.53 278 638.99 9.74%
31.01.2018 3 094 403.75 3 156 578.35 -62 174.60 -1.97% 2 615 979.62 478 424.13 18.29%
31.12.2017 3 156 578.35 3 138 383.84 18 194.51 0.58% 2 209 394.37 947 183.98 42.87%
30.11.2017 3 138 383.84 3 190 498.60 -52 114.76 -1.63% 2 185 038.84 953 345.01 43.63%
31.10.2017 3 190 498.60 3 233 870.49 -43 371.89 -1.34% 2 132 093.10 1 058 405.50 49.64%
30.09.2017 3 233 870.49 3 246 310.52 -12 440.03 -0.38% 1 992 576.53 1 241 293.96 62.30%
31.08.2017 3 246 310.52 3 247 819.88 -1 509.35 -0.05% 1 915 525.73 1 330 784.79 69.47%
31.07.2017 3 247 819.88 3 272 785.65 -24 965.77 -0.76% 1 858 174.50 1 389 645.37 74.79%
30.06.2017 3 272 785.65 3 281 973.16 -9 187.51 -0.28% 1 843 302.12 1 429 483.53 77.55%
31.05.2017 3 281 973.16 3 360 302.47 -78 329.31 -2.33% 1 829 589.08 1 452 384.08 79.38%
30.04.2017 3 360 302.47 3 329 453.96 30 848.51 0.93% 1 781 330.70 1 578 971.76 88.64%
31.03.2017 3 329 453.96 2 859 440.53 470 013.43 16.44% 1 748 517.48 1 580 936.48 90.42%
28.02.2017 2 859 440.53 2 615 979.62 243 460.90 9.31% 1 755 207.62 1 104 232.90 62.91%
31.01.2017 2 615 979.62 2 209 394.37 406 585.26 18.40% 1 688 211.50 927 768.12 54.96%
31.12.2016 2 209 394.37 2 185 038.84 24 355.53 1.11% 1 608 023.08 601 371.29 37.40%
30.11.2016 2 185 038.84 2 132 093.10 52 945.74 2.48% 1 597 750.53 587 288.30 36.76%
31.10.2016 2 132 093.10 1 992 576.53 139 516.57 7.00% 1 551 186.38 580 906.72 37.45%
30.09.2016 1 992 576.53 1 915 525.73 77 050.79 4.02% 1 535 101.54 457 474.99 29.80%
31.08.2016 1 915 525.73 1 858 174.50 57 351.23 3.09% 1 483 441.64 432 084.09 29.13%
31.07.2016 1 858 174.50 1 843 302.12 14 872.38 0.81% 1 395 864.80 462 309.71 33.12%
30.06.2016 1 843 302.12 1 829 589.08 13 713.05 0.75% 1 394 397.90 448 904.23 32.19%
31.05.2016 1 829 589.08 1 781 330.70 48 258.37 2.71% 1 367 071.15 462 517.93 33.83%
30.04.2016 1 781 330.70 1 748 517.48 32 813.23 1.88% 1 343 866.97 437 463.73 32.55%
31.03.2016 1 748 517.48 1 755 207.62 -6 690.15 -0.38% 1 349 424.23 399 093.24 29.57%
29.02.2016 1 755 207.62 1 688 211.50 66 996.12 3.97% 1 320 911.70 434 295.92 32.88%
31.01.2016 1 688 211.50 1 608 023.08 80 188.42 4.99% 1 303 045.14 385 166.36 29.56%
31.12.2015 1 608 023.08 1 597 750.53 10 272.54 0.64% 1 250 840.43 357 182.65 28.56%
30.11.2015 1 597 750.53 1 551 186.38 46 564.15 3.00% 1 218 962.40 378 788.14 31.07%
31.10.2015 1 551 186.38 1 535 101.54 16 084.84 1.05% 1 218 222.82 332 963.56 27.33%
30.09.2015 1 535 101.54 1 483 441.64 51 659.90 3.48% 1 203 928.48 331 173.06 27.51%
31.08.2015 1 483 441.64 1 395 864.80 87 576.84 6.27% 1 204 920.97 278 520.66 23.12%
31.07.2015 1 395 864.80 1 394 397.90 1 466.90 0.11% 1 189 187.37 206 677.43 17.38%
30.06.2015 1 394 397.90 1 367 071.15 27 326.75 2.00% 1 193 375.75 201 022.15 16.84%
31.05.2015 1 367 071.15 1 343 866.97 23 204.18 1.73% 1 177 303.42 189 767.73 16.12%
30.04.2015 1 343 866.97 1 349 424.23 -5 557.26 -0.41% 1 163 550.57 180 316.40 15.50%
31.03.2015 1 349 424.23 1 320 911.70 28 512.53 2.16% 1 149 285.61 200 138.62 17.41%
28.02.2015 1 320 911.70 1 303 045.14 17 866.56 1.37% 1 138 031.74 182 879.96 16.07%
31.01.2015 1 303 045.14 1 250 840.43 52 204.71 4.17% 1 145 895.40 157 149.73 13.71%
31.12.2014 1 250 840.43 1 218 962.40 31 878.03 2.62% 1 123 480.01 127 360.41 11.34%
30.11.2014 1 218 962.40 1 218 222.82 739.57 0.06% 1 124 165.63 94 796.76 8.43%
31.10.2014 1 218 222.82 1 203 928.48 14 294.35 1.19% 899 349.09 318 873.73 35.46%
30.09.2014 1 203 928.48 1 204 920.97 - 992.50 -0.08% 880 787.87 323 140.60 36.69%
31.08.2014 1 204 920.97 1 189 187.37 15 733.60 1.32% 879 662.66 325 258.32 36.98%
31.07.2014 1 189 187.37 1 193 375.75 -4 188.38 -0.35% 884 302.92 304 884.45 34.48%
30.06.2014 1 193 375.75 1 177 303.42 16 072.33 1.37% 875 425.93 317 949.82 36.32%
31.05.2014 1 177 303.42 1 163 550.57 13 752.84 1.18% 869 082.50 308 220.92 35.47%
30.04.2014 1 163 550.57 1 149 285.61 14 264.96 1.24% 895 893.14 267 657.43 29.88%
31.03.2014 1 149 285.61 1 138 031.74 11 253.87 0.99% 901 655.39 247 630.22 27.46%
28.02.2014 1 138 031.74 1 145 895.40 -7 863.66 -0.69% 894 549.91 243 481.83 27.22%
31.01.2014 1 145 895.40 1 123 480.01 22 415.39 2.00% 878 076.06 267 819.34 30.50%
31.12.2013 1 123 480.01 1 124 165.63 - 685.62 -0.06% 864 395.68 259 084.33 29.97%
30.11.2013 1 124 165.63 899 349.09 224 816.55 25.00% 872 962.20 251 203.43 28.78%
31.10.2013 899 349.09 880 787.87 18 561.22 2.11% 856 855.02 42 494.07 4.96%
30.09.2013 880 787.87 879 662.66 1 125.22 0.13% 791 306.19 89 481.69 11.31%
31.08.2013 879 662.66 884 302.92 -4 640.26 -0.52% 797 927.97 81 734.68 10.24%
31.07.2013 884 302.92 875 425.93 8 876.99 1.01% 814 833.20 69 469.71 8.53%
30.06.2013 875 425.93 869 082.50 6 343.43 0.73% 818 407.97 57 017.96 6.97%
31.05.2013 869 082.50 895 893.14 -26 810.64 -2.99% 820 724.71 48 357.79 5.89%
30.04.2013 895 893.14 901 655.39 -5 762.25 -0.64% 825 506.00 70 387.14 8.53%
31.03.2013 901 655.39 894 549.91 7 105.49 0.79% 805 595.24 96 060.15 11.92%
28.02.2013 894 549.91 878 076.06 16 473.84 1.88% 803 341.48 91 208.42 11.35%
31.01.2013 878 076.06 864 395.68 13 680.38 1.58% 786 273.21 91 802.85 11.68%
31.12.2012 864 395.68 872 962.20 -8 566.52 -0.98% 811 231.79 53 163.89 6.55%
30.11.2012 872 962.20 856 855.02 16 107.18 1.88% 786 160.98 86 801.22 11.04%
31.10.2012 856 855.02 791 306.19 65 548.83 8.28% 768 455.77 88 399.24 11.50%
30.09.2012 791 306.19 797 927.97 -6 621.79 -0.83% 765 087.05 26 219.14 3.43%
31.08.2012 797 927.97 814 833.20 -16 905.23 -2.07% 727 649.69 70 278.29 9.66%
31.07.2012 814 833.20 818 407.97 -3 574.77 -0.44% 735 504.05 79 329.15 10.79%
30.06.2012 818 407.97 820 724.71 -2 316.74 -0.28% 731 682.04 86 725.93 11.85%
31.05.2012 820 724.71 825 506.00 -4 781.29 -0.58% 741 735.31 78 989.40 10.65%
30.04.2012 825 506.00 805 595.24 19 910.76 2.47% 719 980.55 105 525.45 14.66%
31.03.2012 805 595.24 803 341.48 2 253.76 0.28% 735 896.30 69 698.94 9.47%
29.02.2012 803 341.48 786 273.21 17 068.27 2.17% 750 858.76 52 482.73 6.99%
31.01.2012 786 273.21 811 231.79 -24 958.58 -3.08% 736 393.50 49 879.71 6.77%
31.12.2011 811 231.79 786 160.98 25 070.81 3.19% 805 574.00 5 657.79 0.70%
30.11.2011 786 160.98 768 455.77 17 705.21 2.30% 800 996.30 -14 835.32 -1.85%
31.10.2011 768 455.77 765 087.05 3 368.73 0.44% 789 138.41 -20 682.64 -2.62%
30.09.2011 765 087.05 727 649.69 37 437.36 5.14% 797 051.04 -31 963.99 -4.01%
31.08.2011 727 649.69 735 504.05 -7 854.36 -1.07% 775 178.96 -47 529.28 -6.13%
31.07.2011 735 504.05 731 682.04 3 822.01 0.52% 757 326.55 -21 822.50 -2.88%
30.06.2011 731 682.04 741 735.31 -10 053.26 -1.36% 794 274.66 -62 592.62 -7.88%
31.05.2011 741 735.31 719 980.55 21 754.75 3.02% 790 111.46 -48 376.15 -6.12%
30.04.2011 719 980.55 735 896.30 -15 915.75 -2.16% 761 832.13 -41 851.58 -5.49%
31.03.2011 735 896.30 750 858.76 -14 962.46 -1.99% 755 957.32 -20 061.02 -2.65%
28.02.2011 750 858.76 736 393.50 14 465.25 1.96% 776 382.02 -25 523.27 -3.29%
31.01.2011 736 393.50 805 574.00 -69 180.50 -8.59% 780 077.40 -43 683.90 -5.60%
31.12.2010 805 574.00 800 996.30 4 577.70 0.57% 772 094.47 33 479.53 4.34%
30.11.2010 800 996.30 789 138.41 11 857.89 1.50% 745 626.42 55 369.88 7.43%
31.10.2010 789 138.41 797 051.04 -7 912.63 -0.99% 743 438.76 45 699.65 6.15%
30.09.2010 797 051.04 775 178.96 21 872.08 2.82% 709 885.08 87 165.96 12.28%
31.08.2010 775 178.96 757 326.55 17 852.41 2.36% 718 861.72 56 317.25 7.83%
31.07.2010 757 326.55 794 274.66 -36 948.11 -4.65% 709 622.92 47 703.63 6.72%
30.06.2010 794 274.66 790 111.46 4 163.20 0.53% 708 120.79 86 153.87 12.17%
31.05.2010 790 111.46 761 832.13 28 279.33 3.71% 737 428.90 52 682.55 7.14%
30.04.2010 761 832.13 755 957.32 5 874.81 0.78% 749 958.04 11 874.09 1.58%
31.03.2010 755 957.32 776 382.02 -20 424.70 -2.63% 763 534.79 -7 577.47 -0.99%
28.02.2010 776 382.02 780 077.40 -3 695.38 -0.47% 800 747.82 -24 365.80 -3.04%
31.01.2010 780 077.40 772 094.47 7 982.93 1.03% 768 183.30 11 894.10 1.55%
31.12.2009 772 094.47 745 626.42 26 468.04 3.55% 721 371.91 50 722.56 7.03%
30.11.2009 745 626.42 743 438.76 2 187.66 0.29% 692 852.99 52 773.43 7.62%
31.10.2009 743 438.76 709 885.08 33 553.68 4.73% 668 870.96 74 567.79 11.15%
30.09.2009 709 885.08 718 861.72 -8 976.64 -1.25% 672 372.08 37 513.00 5.58%
31.08.2009 718 861.72 709 622.92 9 238.80 1.30% 678 904.25 39 957.47 5.89%
31.07.2009 709 622.92 708 120.79 1 502.13 0.21% 641 514.10 68 108.82 10.62%
30.06.2009 708 120.79 737 428.90 -29 308.11 -3.97% 634 249.74 73 871.05 11.65%
31.05.2009 737 428.90 749 958.04 -12 529.14 -1.67% 670 525.98 66 902.93 9.98%
30.04.2009 749 958.04 763 534.79 -13 576.75 -1.78% 675 229.89 74 728.15 11.07%
31.03.2009 763 534.79 800 747.82 -37 213.03 -4.65% 694 990.98 68 543.81 9.86%
28.02.2009 800 747.82 768 183.30 32 564.53 4.24% 707 235.25 93 512.57 13.22%
31.01.2009 768 183.30 721 371.91 46 811.39 6.49% 731 517.06 36 666.24 5.01%
31.12.2008 721 371.91 692 852.99 28 518.92 4.12% 730 641.65 -9 269.74 -1.27%
30.11.2008 692 852.99 668 870.96 23 982.02 3.59% 731 319.41 -38 466.42 -5.26%
31.10.2008 668 870.96 672 372.08 -3 501.12 -0.52% 736 194.93 -67 323.96 -9.14%
30.09.2008 672 372.08 678 904.25 -6 532.16 -0.96% 724 949.24 -52 577.15 -7.25%
31.08.2008 678 904.25 641 514.10 37 390.15 5.83% 774 811.66 -95 907.41 -12.38%
31.07.2008 641 514.10 634 249.74 7 264.36 1.15% 756 099.23 - 114 585.13 -15.15%
30.06.2008 634 249.74 670 525.98 -36 276.24 -5.41% 764 313.39 - 130 063.65 -17.02%
31.05.2008 670 525.98 675 229.89 -4 703.92 -0.70% 739 680.05 -69 154.07 -9.35%
30.04.2008 675 229.89 694 990.98 -19 761.08 -2.84% 739 589.90 -64 360.01 -8.70%
31.03.2008 694 990.98 707 235.25 -12 244.27 -1.73% 757 029.32 -62 038.34 -8.19%
29.02.2008 707 235.25 731 517.06 -24 281.81 -3.32% 745 331.15 -38 095.90 -5.11%
31.01.2008 731 517.06 730 641.65 875.41 0.12% 738 107.64 -6 590.59 -0.89%
31.12.2007 730 641.65 731 319.41 - 677.76 -0.09% 740 633.07 -9 991.42 -1.35%
30.11.2007 731 319.41 736 194.93 -4 875.52 -0.66% 705 262.69 26 056.72 3.69%
31.10.2007 736 194.93 724 949.24 11 245.69 1.55% 723 841.73 12 353.20 1.71%
30.09.2007 724 949.24 774 811.66 -49 862.42 -6.44% 768 385.17 -43 435.93 -5.65%
31.08.2007 774 811.66 756 099.23 18 712.43 2.47% 744 788.92 30 022.74 4.03%
31.07.2007 756 099.23 764 313.39 -8 214.16 -1.07% 746 164.50 9 934.73 1.33%
30.06.2007 764 313.39 739 680.05 24 633.33 3.33% 770 730.44 -6 417.05 -0.83%
31.05.2007 739 680.05 739 589.90 90.15 0.01% 766 076.85 -26 396.79 -3.45%
30.04.2007 739 589.90 757 029.32 -17 439.42 -2.30% 778 170.56 -38 580.66 -4.96%
31.03.2007 757 029.32 745 331.15 11 698.17 1.57% 783 869.24 -26 839.92 -3.42%
28.02.2007 745 331.15 738 107.64 7 223.50 0.98% 774 459.70 -29 128.55 -3.76%
31.01.2007 738 107.64 740 633.07 -2 525.42 -0.34% 783 462.52 -45 354.88 -5.79%
31.12.2006 740 633.07 705 262.69 35 370.38 5.02% 811 713.43 -71 080.36 -8.76%
30.11.2006 705 262.69 723 841.73 -18 579.04 -2.57% 761 017.03 -55 754.34 -7.33%
31.10.2006 723 841.73 768 385.17 -44 543.44 -5.80% 774 842.79 -51 001.06 -6.58%
30.09.2006 768 385.17 744 788.92 23 596.25 3.17% 789 446.59 -21 061.42 -2.67%
31.08.2006 744 788.92 746 164.50 -1 375.58 -0.18% 762 367.08 -17 578.16 -2.31%
31.07.2006 746 164.50 770 730.44 -24 565.94 -3.19% 787 161.56 -40 997.06 -5.21%
30.06.2006 770 730.44 766 076.85 4 653.59 0.61% 783 970.22 -13 239.78 -1.69%
31.05.2006 766 076.85 778 170.56 -12 093.72 -1.55% 711 751.44 54 325.40 7.63%
30.04.2006 778 170.56 783 869.24 -5 698.67 -0.73% 713 974.83 64 195.73 8.99%
31.03.2006 783 869.24 774 459.70 9 409.54 1.21% 661 361.15 122 508.09 18.52%
28.02.2006 774 459.70 783 462.52 -9 002.82 -1.15% 651 320.01 123 139.70 18.91%
31.01.2006 783 462.52 811 713.43 -28 250.90 -3.48% 663 242.96 120 219.56 18.13%
31.12.2005 811 713.43 761 017.03 50 696.40 6.66% 657 602.98 154 110.44 23.44%
30.11.2005 761 017.03 774 842.79 -13 825.76 -1.78% 660 717.19 100 299.84 15.18%
31.10.2005 774 842.79 789 446.59 -14 603.80 -1.85% 684 836.29 90 006.50 13.14%
30.09.2005 789 446.59 762 367.08 27 079.51 3.55% 680 486.97 108 959.62 16.01%
31.08.2005 762 367.08 787 161.56 -24 794.48 -3.15% 694 276.94 68 090.14 9.81%
31.07.2005 787 161.56 783 970.22 3 191.34 0.41% 697 699.66 89 461.90 12.82%
30.06.2005 783 970.22 711 751.44 72 218.77 10.15% 694 615.46 89 354.76 12.86%
31.05.2005 711 751.44 713 974.83 -2 223.39 -0.31% 687 859.08 23 892.37 3.47%
30.04.2005 713 974.83 661 361.15 52 613.69 7.96% 718 263.84 -4 289.01 -0.60%
31.03.2005 661 361.15 651 320.01 10 041.14 1.54% 721 249.43 -59 888.29 -8.30%
28.02.2005 651 320.01 663 242.96 -11 922.96 -1.80% 699 222.74 -47 902.73 -6.85%
31.01.2005 663 242.96 657 602.98 5 639.98 0.86% 713 000.95 -49 757.99 -6.98%
31.12.2004 657 602.98 660 717.19 -3 114.20 -0.47% 690 601.88 -32 998.90 -4.78%
30.11.2004 660 717.19 684 836.29 -24 119.10 -3.52% 693 249.29 -32 532.10 -4.69%
31.10.2004 684 836.29 680 486.97 4 349.32 0.64% 702 592.45 -17 756.16 -2.53%
30.09.2004 680 486.97 694 276.94 -13 789.97 -1.99% 700 884.11 -20 397.14 -2.91%
31.08.2004 694 276.94 697 699.66 -3 422.72 -0.49% 732 293.98 -38 017.04 -5.19%
31.07.2004 697 699.66 694 615.46 3 084.20 0.44% 719 087.01 -21 387.35 -2.97%
30.06.2004 694 615.46 687 859.08 6 756.38 0.98% 712 799.21 -18 183.75 -2.55%
31.05.2004 687 859.08 718 263.84 -30 404.76 -4.23% 700 636.81 -12 777.73 -1.82%
30.04.2004 718 263.84 721 249.43 -2 985.59 -0.41% 706 271.59 11 992.25 1.70%
31.03.2004 721 249.43 699 222.74 22 026.69 3.15% 724 035.58 -2 786.15 -0.38%
29.02.2004 699 222.74 713 000.95 -13 778.21 -1.93% 728 402.44 -29 179.70 -4.01%
31.01.2004 713 000.95 690 601.88 22 399.07 3.24% 712 740.59 260.36 0.04%
31.12.2003 690 601.88 693 249.29 -2 647.41 -0.38% 720 325.18 -29 723.29 -4.13%
30.11.2003 693 249.29 702 592.45 -9 343.16 -1.33% 704 864.84 -11 615.56 -1.65%
31.10.2003 702 592.45 700 884.11 1 708.34 0.24% 700 399.99 2 192.46 0.31%
30.09.2003 700 884.11 732 293.98 -31 409.87 -4.29% 691 647.48 9 236.62 1.34%
31.08.2003 732 293.98 719 087.01 13 206.96 1.84% 676 059.09 56 234.88 8.32%
31.07.2003 719 087.01 712 799.21 6 287.80 0.88% 668 604.64 50 482.38 7.55%
30.06.2003 712 799.21 700 636.81 12 162.40 1.74% 630 531.62 82 267.59 13.05%
31.05.2003 700 636.81 706 271.59 -5 634.78 -0.80% 657 084.11 43 552.70 6.63%
30.04.2003 706 271.59 724 035.58 -17 763.99 -2.45% 548 387.47 157 884.12 28.79%
31.03.2003 724 035.58 728 402.44 -4 366.86 -0.60% 533 838.70 190 196.87 35.63%
28.02.2003 728 402.44 712 740.59 15 661.85 2.20% 535 365.55 193 036.89 36.06%
31.01.2003 712 740.59 720 325.18 -7 584.59 -1.05% 538 956.47 173 784.12 32.24%
31.12.2002 720 325.18 704 864.84 15 460.33 2.19% - - -
30.11.2002 704 864.84 700 399.99 4 464.85 0.64% - - -
31.10.2002 700 399.99 691 647.48 8 752.51 1.27% - - -
30.09.2002 691 647.48 676 059.09 15 588.39 2.31% - - -
31.08.2002 676 059.09 668 604.64 7 454.46 1.11% - - -
31.07.2002 668 604.64 630 531.62 38 073.01 6.04% - - -
30.06.2002 630 531.62 657 084.11 -26 552.48 -4.04% - - -
31.05.2002 657 084.11 548 387.47 108 696.64 19.82% - - -
30.04.2002 548 387.47 533 838.70 14 548.76 2.73% - - -
31.03.2002 533 838.70 535 365.55 -1 526.85 -0.29% - - -
28.02.2002 535 365.55 538 956.47 -3 590.92 -0.67% - - -
31.01.2002 538 956.47 - - - - - -

Graf jako obrázek

External assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.