External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets - External assets - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2020 3 649 187.70
Min 31.03.2002 533 838.70

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 3 468 734.90 3 591 279.30 - 122 544.40 -3.41% 3 344 718.40 124 016.50 3.71%
30.06.2020 3 591 279.30 3 625 484.00 -34 204.70 -0.94% 3 293 833.90 297 445.40 9.03%
31.05.2020 3 625 484.00 3 649 187.70 -23 703.70 -0.65% 3 316 988.40 308 495.60 9.30%
30.04.2020 3 649 187.70 3 609 734.10 39 453.60 1.09% 3 286 233.70 362 954.00 11.04%
31.03.2020 3 609 734.10 3 390 477.20 219 256.90 6.47% 3 290 379.60 319 354.50 9.71%
29.02.2020 3 390 477.20 3 375 359.10 15 118.10 0.45% 3 223 472.40 167 004.80 5.18%
31.01.2020 3 375 359.10 3 386 070.20 -10 711.10 -0.32% 3 235 039.90 140 319.20 4.34%
31.12.2019 3 386 070.20 3 400 656.90 -14 586.70 -0.43% 3 207 512.00 178 558.20 5.57%
30.11.2019 3 400 656.90 3 374 896.40 25 760.50 0.76% 3 235 475.90 165 181.00 5.11%
31.10.2019 3 374 896.40 3 417 490.10 -42 593.70 -1.25% 3 228 609.10 146 287.30 4.53%
30.09.2019 3 417 490.10 3 407 223.10 10 267.00 0.30% 3 171 750.40 245 739.70 7.75%
31.08.2019 3 407 223.10 3 344 718.40 62 504.70 1.87% 3 199 006.00 208 217.10 6.51%
31.07.2019 3 344 718.40 3 293 833.90 50 884.50 1.54% 3 167 197.70 177 520.70 5.60%
30.06.2019 3 293 833.90 3 316 988.40 -23 154.50 -0.70% 3 225 005.80 68 828.10 2.13%
31.05.2019 3 316 988.40 3 286 233.70 30 754.70 0.94% 3 201 551.20 115 437.20 3.61%
30.04.2019 3 286 233.70 3 290 379.60 -4 145.90 -0.13% 3 124 653.20 161 580.50 5.17%
31.03.2019 3 290 379.60 3 223 472.40 66 907.20 2.08% 3 096 817.40 193 562.20 6.25%
28.02.2019 3 223 472.40 3 235 039.90 -11 567.50 -0.36% 3 138 079.50 85 392.90 2.72%
31.01.2019 3 235 039.90 3 207 512.00 27 527.90 0.86% 3 094 403.80 140 636.10 4.54%
31.12.2018 3 207 512.00 3 235 475.90 -27 963.90 -0.86% 3 156 578.30 50 933.70 1.61%
30.11.2018 3 235 475.90 3 228 609.10 6 866.80 0.21% 3 138 383.80 97 092.10 3.09%
31.10.2018 3 228 609.10 3 171 750.40 56 858.70 1.79% 3 190 498.60 38 110.50 1.19%
30.09.2018 3 171 750.40 3 199 006.00 -27 255.60 -0.85% 3 233 870.50 -62 120.10 -1.92%
31.08.2018 3 199 006.00 3 167 197.70 31 808.30 1.00% 3 246 310.50 -47 304.50 -1.46%
31.07.2018 3 167 197.70 3 225 005.80 -57 808.10 -1.79% 3 247 819.90 -80 622.20 -2.48%
30.06.2018 3 225 005.80 3 201 551.20 23 454.60 0.73% 3 272 785.60 -47 779.80 -1.46%
31.05.2018 3 201 551.20 3 124 653.20 76 898.00 2.46% 3 281 973.20 -80 422.00 -2.45%
30.04.2018 3 124 653.20 3 096 817.40 27 835.80 0.90% 3 360 302.50 - 235 649.30 -7.01%
31.03.2018 3 096 817.40 3 138 079.50 -41 262.10 -1.31% 3 329 454.00 - 232 636.60 -6.99%
28.02.2018 3 138 079.50 3 094 403.80 43 675.70 1.41% 2 859 440.50 278 639.00 9.74%
31.01.2018 3 094 403.80 3 156 578.30 -62 174.50 -1.97% 2 615 979.60 478 424.20 18.29%
31.12.2017 3 156 578.30 3 138 383.80 18 194.50 0.58% 2 209 394.40 947 183.90 42.87%
30.11.2017 3 138 383.80 3 190 498.60 -52 114.80 -1.63% 2 185 038.80 953 345.00 43.63%
31.10.2017 3 190 498.60 3 233 870.50 -43 371.90 -1.34% 2 132 093.10 1 058 405.50 49.64%
30.09.2017 3 233 870.50 3 246 310.50 -12 440.00 -0.38% 1 992 576.50 1 241 294.00 62.30%
31.08.2017 3 246 310.50 3 247 819.90 -1 509.40 -0.05% 1 915 525.70 1 330 784.80 69.47%
31.07.2017 3 247 819.90 3 272 785.60 -24 965.70 -0.76% 1 858 174.50 1 389 645.40 74.79%
30.06.2017 3 272 785.60 3 281 973.20 -9 187.60 -0.28% 1 843 302.10 1 429 483.50 77.55%
31.05.2017 3 281 973.20 3 360 302.50 -78 329.30 -2.33% 1 829 589.10 1 452 384.10 79.38%
30.04.2017 3 360 302.50 3 329 454.00 30 848.50 0.93% 1 781 330.70 1 578 971.80 88.64%
31.03.2017 3 329 454.00 2 859 440.50 470 013.50 16.44% 1 748 517.50 1 580 936.50 90.42%
28.02.2017 2 859 440.50 2 615 979.60 243 460.90 9.31% 1 755 207.60 1 104 232.90 62.91%
31.01.2017 2 615 979.60 2 209 394.40 406 585.20 18.40% 1 688 211.50 927 768.10 54.96%
31.12.2016 2 209 394.40 2 185 038.80 24 355.60 1.11% 1 608 023.10 601 371.30 37.40%
30.11.2016 2 185 038.80 2 132 093.10 52 945.70 2.48% 1 597 750.50 587 288.30 36.76%
31.10.2016 2 132 093.10 1 992 576.50 139 516.60 7.00% 1 551 186.40 580 906.70 37.45%
30.09.2016 1 992 576.50 1 915 525.70 77 050.80 4.02% 1 535 101.50 457 475.00 29.80%
31.08.2016 1 915 525.70 1 858 174.50 57 351.20 3.09% 1 483 441.60 432 084.10 29.13%
31.07.2016 1 858 174.50 1 843 302.10 14 872.40 0.81% 1 395 864.80 462 309.70 33.12%
30.06.2016 1 843 302.10 1 829 589.10 13 713.00 0.75% 1 394 397.90 448 904.20 32.19%
31.05.2016 1 829 589.10 1 781 330.70 48 258.40 2.71% 1 367 071.10 462 518.00 33.83%
30.04.2016 1 781 330.70 1 748 517.50 32 813.20 1.88% 1 343 867.00 437 463.70 32.55%
31.03.2016 1 748 517.50 1 755 207.60 -6 690.10 -0.38% 1 349 424.20 399 093.30 29.57%
29.02.2016 1 755 207.60 1 688 211.50 66 996.10 3.97% 1 320 911.70 434 295.90 32.88%
31.01.2016 1 688 211.50 1 608 023.10 80 188.40 4.99% 1 303 045.10 385 166.40 29.56%
31.12.2015 1 608 023.10 1 597 750.50 10 272.60 0.64% 1 250 840.40 357 182.70 28.56%
30.11.2015 1 597 750.50 1 551 186.40 46 564.10 3.00% 1 218 962.40 378 788.10 31.07%
31.10.2015 1 551 186.40 1 535 101.50 16 084.90 1.05% 1 218 222.80 332 963.60 27.33%
30.09.2015 1 535 101.50 1 483 441.60 51 659.90 3.48% 1 203 928.50 331 173.00 27.51%
31.08.2015 1 483 441.60 1 395 864.80 87 576.80 6.27% 1 204 921.00 278 520.60 23.12%
31.07.2015 1 395 864.80 1 394 397.90 1 466.90 0.11% 1 189 187.40 206 677.40 17.38%
30.06.2015 1 394 397.90 1 367 071.10 27 326.80 2.00% 1 193 375.70 201 022.20 16.84%
31.05.2015 1 367 071.10 1 343 867.00 23 204.10 1.73% 1 177 303.40 189 767.70 16.12%
30.04.2015 1 343 867.00 1 349 424.20 -5 557.20 -0.41% 1 163 550.60 180 316.40 15.50%
31.03.2015 1 349 424.20 1 320 911.70 28 512.50 2.16% 1 149 285.60 200 138.60 17.41%
28.02.2015 1 320 911.70 1 303 045.10 17 866.60 1.37% 1 138 031.70 182 880.00 16.07%
31.01.2015 1 303 045.10 1 250 840.40 52 204.70 4.17% 1 145 895.40 157 149.70 13.71%
31.12.2014 1 250 840.40 1 218 962.40 31 878.00 2.62% 1 123 480.00 127 360.40 11.34%
30.11.2014 1 218 962.40 1 218 222.80 739.60 0.06% 1 124 165.60 94 796.80 8.43%
31.10.2014 1 218 222.80 1 203 928.50 14 294.30 1.19% 899 349.10 318 873.70 35.46%
30.09.2014 1 203 928.50 1 204 921.00 - 992.50 -0.08% 880 787.90 323 140.60 36.69%
31.08.2014 1 204 921.00 1 189 187.40 15 733.60 1.32% 879 662.70 325 258.30 36.98%
31.07.2014 1 189 187.40 1 193 375.70 -4 188.30 -0.35% 884 302.90 304 884.50 34.48%
30.06.2014 1 193 375.70 1 177 303.40 16 072.30 1.37% 875 425.90 317 949.80 36.32%
31.05.2014 1 177 303.40 1 163 550.60 13 752.80 1.18% 869 082.50 308 220.90 35.47%
30.04.2014 1 163 550.60 1 149 285.60 14 265.00 1.24% 895 893.10 267 657.50 29.88%
31.03.2014 1 149 285.60 1 138 031.70 11 253.90 0.99% 901 655.40 247 630.20 27.46%
28.02.2014 1 138 031.70 1 145 895.40 -7 863.70 -0.69% 894 549.90 243 481.80 27.22%
31.01.2014 1 145 895.40 1 123 480.00 22 415.40 2.00% 878 076.10 267 819.30 30.50%
31.12.2013 1 123 480.00 1 124 165.60 - 685.60 -0.06% 864 395.70 259 084.30 29.97%
30.11.2013 1 124 165.60 899 349.10 224 816.50 25.00% 872 962.20 251 203.40 28.78%
31.10.2013 899 349.10 880 787.90 18 561.20 2.11% 856 855.00 42 494.10 4.96%
30.09.2013 880 787.90 879 662.70 1 125.20 0.13% 791 306.20 89 481.70 11.31%
31.08.2013 879 662.70 884 302.90 -4 640.20 -0.52% 797 928.00 81 734.70 10.24%
31.07.2013 884 302.90 875 425.90 8 877.00 1.01% 814 833.20 69 469.70 8.53%
30.06.2013 875 425.90 869 082.50 6 343.40 0.73% 818 408.00 57 017.90 6.97%
31.05.2013 869 082.50 895 893.10 -26 810.60 -2.99% 820 724.70 48 357.80 5.89%
30.04.2013 895 893.10 901 655.40 -5 762.30 -0.64% 825 506.00 70 387.10 8.53%
31.03.2013 901 655.40 894 549.90 7 105.50 0.79% 805 595.20 96 060.20 11.92%
28.02.2013 894 549.90 878 076.10 16 473.80 1.88% 803 341.50 91 208.40 11.35%
31.01.2013 878 076.10 864 395.70 13 680.40 1.58% 786 273.20 91 802.90 11.68%
31.12.2012 864 395.70 872 962.20 -8 566.50 -0.98% 811 231.80 53 163.90 6.55%
30.11.2012 872 962.20 856 855.00 16 107.20 1.88% 786 161.00 86 801.20 11.04%
31.10.2012 856 855.00 791 306.20 65 548.80 8.28% 768 455.80 88 399.20 11.50%
30.09.2012 791 306.20 797 928.00 -6 621.80 -0.83% 765 087.00 26 219.20 3.43%
31.08.2012 797 928.00 814 833.20 -16 905.20 -2.07% 727 649.70 70 278.30 9.66%
31.07.2012 814 833.20 818 408.00 -3 574.80 -0.44% 735 504.10 79 329.10 10.79%
30.06.2012 818 408.00 820 724.70 -2 316.70 -0.28% 731 682.00 86 726.00 11.85%
31.05.2012 820 724.70 825 506.00 -4 781.30 -0.58% 741 735.30 78 989.40 10.65%
30.04.2012 825 506.00 805 595.20 19 910.80 2.47% 719 980.60 105 525.40 14.66%
31.03.2012 805 595.20 803 341.50 2 253.70 0.28% 735 896.30 69 698.90 9.47%
29.02.2012 803 341.50 786 273.20 17 068.30 2.17% 750 858.80 52 482.70 6.99%
31.01.2012 786 273.20 811 231.80 -24 958.60 -3.08% 736 393.50 49 879.70 6.77%
31.12.2011 811 231.80 786 161.00 25 070.80 3.19% 805 574.00 5 657.80 0.70%
30.11.2011 786 161.00 768 455.80 17 705.20 2.30% 800 996.30 -14 835.30 -1.85%
31.10.2011 768 455.80 765 087.00 3 368.80 0.44% 789 138.40 -20 682.60 -2.62%
30.09.2011 765 087.00 727 649.70 37 437.30 5.14% 797 051.00 -31 964.00 -4.01%
31.08.2011 727 649.70 735 504.10 -7 854.40 -1.07% 775 179.00 -47 529.30 -6.13%
31.07.2011 735 504.10 731 682.00 3 822.10 0.52% 757 326.60 -21 822.50 -2.88%
30.06.2011 731 682.00 741 735.30 -10 053.30 -1.36% 794 274.70 -62 592.70 -7.88%
31.05.2011 741 735.30 719 980.60 21 754.70 3.02% 790 111.50 -48 376.20 -6.12%
30.04.2011 719 980.60 735 896.30 -15 915.70 -2.16% 761 832.10 -41 851.50 -5.49%
31.03.2011 735 896.30 750 858.80 -14 962.50 -1.99% 755 957.30 -20 061.00 -2.65%
28.02.2011 750 858.80 736 393.50 14 465.30 1.96% 776 382.00 -25 523.20 -3.29%
31.01.2011 736 393.50 805 574.00 -69 180.50 -8.59% 780 077.40 -43 683.90 -5.60%
31.12.2010 805 574.00 800 996.30 4 577.70 0.57% 772 094.50 33 479.50 4.34%
30.11.2010 800 996.30 789 138.40 11 857.90 1.50% 745 626.40 55 369.90 7.43%
31.10.2010 789 138.40 797 051.00 -7 912.60 -0.99% 743 438.80 45 699.60 6.15%
30.09.2010 797 051.00 775 179.00 21 872.00 2.82% 709 885.10 87 165.90 12.28%
31.08.2010 775 179.00 757 326.60 17 852.40 2.36% 718 861.70 56 317.30 7.83%
31.07.2010 757 326.60 794 274.70 -36 948.10 -4.65% 709 622.90 47 703.70 6.72%
30.06.2010 794 274.70 790 111.50 4 163.20 0.53% 708 120.80 86 153.90 12.17%
31.05.2010 790 111.50 761 832.10 28 279.40 3.71% 737 428.90 52 682.60 7.14%
30.04.2010 761 832.10 755 957.30 5 874.80 0.78% 749 958.00 11 874.10 1.58%
31.03.2010 755 957.30 776 382.00 -20 424.70 -2.63% 763 534.80 -7 577.50 -0.99%
28.02.2010 776 382.00 780 077.40 -3 695.40 -0.47% 800 747.80 -24 365.80 -3.04%
31.01.2010 780 077.40 772 094.50 7 982.90 1.03% 768 183.30 11 894.10 1.55%
31.12.2009 772 094.50 745 626.40 26 468.10 3.55% 721 371.90 50 722.60 7.03%
30.11.2009 745 626.40 743 438.80 2 187.60 0.29% 692 853.00 52 773.40 7.62%
31.10.2009 743 438.80 709 885.10 33 553.70 4.73% 668 871.00 74 567.80 11.15%
30.09.2009 709 885.10 718 861.70 -8 976.60 -1.25% 672 372.10 37 513.00 5.58%
31.08.2009 718 861.70 709 622.90 9 238.80 1.30% 678 904.20 39 957.50 5.89%
31.07.2009 709 622.90 708 120.80 1 502.10 0.21% 641 514.10 68 108.80 10.62%
30.06.2009 708 120.80 737 428.90 -29 308.10 -3.97% 634 249.70 73 871.10 11.65%
31.05.2009 737 428.90 749 958.00 -12 529.10 -1.67% 670 526.00 66 902.90 9.98%
30.04.2009 749 958.00 763 534.80 -13 576.80 -1.78% 675 229.90 74 728.10 11.07%
31.03.2009 763 534.80 800 747.80 -37 213.00 -4.65% 694 991.00 68 543.80 9.86%
28.02.2009 800 747.80 768 183.30 32 564.50 4.24% 707 235.20 93 512.60 13.22%
31.01.2009 768 183.30 721 371.90 46 811.40 6.49% 731 517.10 36 666.20 5.01%
31.12.2008 721 371.90 692 853.00 28 518.90 4.12% 730 641.60 -9 269.70 -1.27%
30.11.2008 692 853.00 668 871.00 23 982.00 3.59% 731 319.40 -38 466.40 -5.26%
31.10.2008 668 871.00 672 372.10 -3 501.10 -0.52% 736 194.90 -67 323.90 -9.14%
30.09.2008 672 372.10 678 904.20 -6 532.10 -0.96% 724 949.20 -52 577.10 -7.25%
31.08.2008 678 904.20 641 514.10 37 390.10 5.83% 774 811.70 -95 907.50 -12.38%
31.07.2008 641 514.10 634 249.70 7 264.40 1.15% 756 099.20 - 114 585.10 -15.15%
30.06.2008 634 249.70 670 526.00 -36 276.30 -5.41% 764 313.40 - 130 063.70 -17.02%
31.05.2008 670 526.00 675 229.90 -4 703.90 -0.70% 739 680.10 -69 154.10 -9.35%
30.04.2008 675 229.90 694 991.00 -19 761.10 -2.84% 739 589.90 -64 360.00 -8.70%
31.03.2008 694 991.00 707 235.20 -12 244.20 -1.73% 757 029.30 -62 038.30 -8.19%
29.02.2008 707 235.20 731 517.10 -24 281.90 -3.32% 745 331.10 -38 095.90 -5.11%
31.01.2008 731 517.10 730 641.60 875.50 0.12% 738 107.60 -6 590.50 -0.89%
31.12.2007 730 641.60 731 319.40 - 677.80 -0.09% 740 633.10 -9 991.50 -1.35%
30.11.2007 731 319.40 736 194.90 -4 875.50 -0.66% 705 262.70 26 056.70 3.69%
31.10.2007 736 194.90 724 949.20 11 245.70 1.55% 723 841.70 12 353.20 1.71%
30.09.2007 724 949.20 774 811.70 -49 862.50 -6.44% 768 385.20 -43 436.00 -5.65%
31.08.2007 774 811.70 756 099.20 18 712.50 2.47% 744 788.90 30 022.80 4.03%
31.07.2007 756 099.20 764 313.40 -8 214.20 -1.07% 746 164.50 9 934.70 1.33%
30.06.2007 764 313.40 739 680.10 24 633.30 3.33% 770 730.40 -6 417.00 -0.83%
31.05.2007 739 680.10 739 589.90 90.20 0.01% 766 076.80 -26 396.70 -3.45%
30.04.2007 739 589.90 757 029.30 -17 439.40 -2.30% 778 170.60 -38 580.70 -4.96%
31.03.2007 757 029.30 745 331.10 11 698.20 1.57% 783 869.20 -26 839.90 -3.42%
28.02.2007 745 331.10 738 107.60 7 223.50 0.98% 774 459.70 -29 128.60 -3.76%
31.01.2007 738 107.60 740 633.10 -2 525.50 -0.34% 783 462.50 -45 354.90 -5.79%
31.12.2006 740 633.10 705 262.70 35 370.40 5.02% 811 713.40 -71 080.30 -8.76%
30.11.2006 705 262.70 723 841.70 -18 579.00 -2.57% 761 017.00 -55 754.30 -7.33%
31.10.2006 723 841.70 768 385.20 -44 543.50 -5.80% 774 842.80 -51 001.10 -6.58%
30.09.2006 768 385.20 744 788.90 23 596.30 3.17% 789 446.60 -21 061.40 -2.67%
31.08.2006 744 788.90 746 164.50 -1 375.60 -0.18% 762 367.10 -17 578.20 -2.31%
31.07.2006 746 164.50 770 730.40 -24 565.90 -3.19% 787 161.60 -40 997.10 -5.21%
30.06.2006 770 730.40 766 076.80 4 653.60 0.61% 783 970.20 -13 239.80 -1.69%
31.05.2006 766 076.80 778 170.60 -12 093.80 -1.55% 711 751.40 54 325.40 7.63%
30.04.2006 778 170.60 783 869.20 -5 698.60 -0.73% 713 974.80 64 195.80 8.99%
31.03.2006 783 869.20 774 459.70 9 409.50 1.21% 661 361.10 122 508.10 18.52%
28.02.2006 774 459.70 783 462.50 -9 002.80 -1.15% 651 320.00 123 139.70 18.91%
31.01.2006 783 462.50 811 713.40 -28 250.90 -3.48% 663 243.00 120 219.50 18.13%
31.12.2005 811 713.40 761 017.00 50 696.40 6.66% 657 603.00 154 110.40 23.44%
30.11.2005 761 017.00 774 842.80 -13 825.80 -1.78% 660 717.20 100 299.80 15.18%
31.10.2005 774 842.80 789 446.60 -14 603.80 -1.85% 684 836.30 90 006.50 13.14%
30.09.2005 789 446.60 762 367.10 27 079.50 3.55% 680 487.00 108 959.60 16.01%
31.08.2005 762 367.10 787 161.60 -24 794.50 -3.15% 694 276.90 68 090.20 9.81%
31.07.2005 787 161.60 783 970.20 3 191.40 0.41% 697 699.70 89 461.90 12.82%
30.06.2005 783 970.20 711 751.40 72 218.80 10.15% 694 615.50 89 354.70 12.86%
31.05.2005 711 751.40 713 974.80 -2 223.40 -0.31% 687 859.10 23 892.30 3.47%
30.04.2005 713 974.80 661 361.10 52 613.70 7.96% 718 263.80 -4 289.00 -0.60%
31.03.2005 661 361.10 651 320.00 10 041.10 1.54% 721 249.40 -59 888.30 -8.30%
28.02.2005 651 320.00 663 243.00 -11 923.00 -1.80% 699 222.70 -47 902.70 -6.85%
31.01.2005 663 243.00 657 603.00 5 640.00 0.86% 713 001.00 -49 758.00 -6.98%
31.12.2004 657 603.00 660 717.20 -3 114.20 -0.47% 690 601.90 -32 998.90 -4.78%
30.11.2004 660 717.20 684 836.30 -24 119.10 -3.52% 693 249.30 -32 532.10 -4.69%
31.10.2004 684 836.30 680 487.00 4 349.30 0.64% 702 592.40 -17 756.10 -2.53%
30.09.2004 680 487.00 694 276.90 -13 789.90 -1.99% 700 884.10 -20 397.10 -2.91%
31.08.2004 694 276.90 697 699.70 -3 422.80 -0.49% 732 294.00 -38 017.10 -5.19%
31.07.2004 697 699.70 694 615.50 3 084.20 0.44% 719 087.00 -21 387.30 -2.97%
30.06.2004 694 615.50 687 859.10 6 756.40 0.98% 712 799.20 -18 183.70 -2.55%
31.05.2004 687 859.10 718 263.80 -30 404.70 -4.23% 700 636.80 -12 777.70 -1.82%
30.04.2004 718 263.80 721 249.40 -2 985.60 -0.41% 706 271.60 11 992.20 1.70%
31.03.2004 721 249.40 699 222.70 22 026.70 3.15% 724 035.60 -2 786.20 -0.38%
29.02.2004 699 222.70 713 001.00 -13 778.30 -1.93% 728 402.40 -29 179.70 -4.01%
31.01.2004 713 001.00 690 601.90 22 399.10 3.24% 712 740.60 260.40 0.04%
31.12.2003 690 601.90 693 249.30 -2 647.40 -0.38% 720 325.20 -29 723.30 -4.13%
30.11.2003 693 249.30 702 592.40 -9 343.10 -1.33% 704 864.80 -11 615.50 -1.65%
31.10.2003 702 592.40 700 884.10 1 708.30 0.24% 700 400.00 2 192.40 0.31%
30.09.2003 700 884.10 732 294.00 -31 409.90 -4.29% 691 647.50 9 236.60 1.34%
31.08.2003 732 294.00 719 087.00 13 207.00 1.84% 676 059.10 56 234.90 8.32%
31.07.2003 719 087.00 712 799.20 6 287.80 0.88% 668 604.60 50 482.40 7.55%
30.06.2003 712 799.20 700 636.80 12 162.40 1.74% 630 531.60 82 267.60 13.05%
31.05.2003 700 636.80 706 271.60 -5 634.80 -0.80% 657 084.10 43 552.70 6.63%
30.04.2003 706 271.60 724 035.60 -17 764.00 -2.45% 548 387.50 157 884.10 28.79%
31.03.2003 724 035.60 728 402.40 -4 366.80 -0.60% 533 838.70 190 196.90 35.63%
28.02.2003 728 402.40 712 740.60 15 661.80 2.20% 535 365.60 193 036.80 36.06%
31.01.2003 712 740.60 720 325.20 -7 584.60 -1.05% 538 956.50 173 784.10 32.24%
31.12.2002 720 325.20 704 864.80 15 460.40 2.19% - - -
30.11.2002 704 864.80 700 400.00 4 464.80 0.64% - - -
31.10.2002 700 400.00 691 647.50 8 752.50 1.27% - - -
30.09.2002 691 647.50 676 059.10 15 588.40 2.31% - - -
31.08.2002 676 059.10 668 604.60 7 454.50 1.11% - - -
31.07.2002 668 604.60 630 531.60 38 073.00 6.04% - - -
30.06.2002 630 531.60 657 084.10 -26 552.50 -4.04% - - -
31.05.2002 657 084.10 548 387.50 108 696.60 19.82% - - -
30.04.2002 548 387.50 533 838.70 14 548.80 2.73% - - -
31.03.2002 533 838.70 535 365.60 -1 526.90 -0.29% - - -
28.02.2002 535 365.60 538 956.50 -3 590.90 -0.67% - - -
31.01.2002 538 956.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

External assets - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
External assets (Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
External assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Fixed assets (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.