Monetary Statistics Publication (Monetary statistics) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Monetary Statistics Publication (Monetary statistics) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Key interest rates (end of month) (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Repo rate - 2 weeks 0.25 0.25 0.00 2.00 -87.50%
IND2 Discount rate 0.05 0.05 0.00 1.00 -95.00%
IND3 Lombard rate 1.00 1.00 0.00 3.00 -66.67%

Sector breakdown of components of M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Overnight deposits - Outstanding amounts 3 978 142.50 3 924 491.60 1.37% 3 470 256.40 14.64%
IND2 (1.1) Other general government - Outstanding amounts 281 085.88 280 316.10 0.27% 258 360.48 8.80%
IND3 (1.2) Other financial intermediaries - Outstanding amounts 99 400.55 97 820.04 1.62% 94 094.89 5.64%
IND4 (1.3) Insurance corporations and pension funds - Outstanding amounts 20 597.09 20 969.62 -1.78% 15 877.96 29.72%
IND5 (1.4) Non-financial corporations - Outstanding amounts 1 081 345.34 1 060 887.83 1.93% 915 435.76 18.12%
IND6 (1.5) Households - Outstanding amounts 2 495 713.64 2 464 498.01 1.27% 2 186 487.30 14.14%
IND7 (2) M2-M1 (other short-term deposits) - Outstanding amounts 438 054.33 454 077.89 -3.53% 537 170.55 -18.45%
IND8 (2.1) Other general government - Outstanding amounts 33 457.13 33 786.66 -0.98% 41 103.82 -18.60%
IND9 (2.2) Other financial intermediaries - Outstanding amounts 49 681.01 53 634.24 -7.37% 59 058.30 -15.88%
IND10 (2.3) Insurance corporations and pension funds - Outstanding amounts 26 466.14 26 183.75 1.08% 30 559.93 -13.40%
IND11 (2.4) Non-financial corporations - Outstanding amounts 71 148.01 74 082.04 -3.96% 127 291.05 -44.11%
IND12 (2.5) Households - Outstanding amounts 257 302.04 266 391.19 -3.41% 279 157.46 -7.83%
IND13 (3) Repurchase agreements (a part of M3 - M2) - Outstanding amounts 106 954.64 97 184.62 10.05% 139 768.25 -23.48%
IND14 (1) Overnight deposits - Transactions 64 758.15 65 416.01 -1.01% 9 363.05 591.64%
IND15 (1.1) Other general government - Transactions 797.17 17 471.39 -95.44% 3 841.31 -79.25%
IND16 (1.2) Other financial intermediaries - Transactions 2 415.48 2 992.82 -19.29% -1 756.35 - 237.53%
IND17 (1.3) Insurance corporations and pension funds - Transactions - 266.06 425.00 - 162.60% - 110.31 141.18%
IND18 (1.4) Non-financial corporations - Transactions 27 459.27 6 899.91 297.97% -4 096.10 - 770.38%
IND19 (1.5) Households - Transactions 34 352.29 37 626.89 -8.70% 11 484.50 199.12%
IND20 (2) M2 - M1 (other short-term deposits) - Transactions -15 035.68 -49 335.05 -69.52% 13 265.82 - 213.34%
IND21 (2.1) Other general government - Transactions - 329.42 -7 458.89 -95.58% 3 495.60 - 109.42%
IND22 (2.2) Other financial intermediaries - Transactions -3 850.40 -3 983.56 -3.34% -1 758.03 119.02%
IND23 (2.3) Insurance corporations and pension funds - Transactions 452.84 -2 212.71 - 120.47% 2 510.72 -81.96%
IND24 (2.4) Non-financial corporations - Transactions -2 718.88 -21 690.72 -87.47% 6 264.33 - 143.40%
IND25 (2.5) Households - Transactions -8 589.83 -13 989.18 -38.60% 2 753.21 - 411.99%
IND26 (3) Repurchase agreements (a part of M3 - M2) - Transactions 9 770.01 -2 782.18 - 451.16% -2 612.40 - 473.99%

Loans to private sector

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Loans to non-financial corporations - Outstanding amounts 1 158 736.03 1 168 357.06 -0.82% 1 128 693.89 2.66%
IND2 (1.1) up to 1 year - Outstanding amounts 250 833.12 256 518.80 -2.22% 262 526.84 -4.45%
IND3 (1.2) over 1 year and up to 5 years - Outstanding amounts 245 275.61 242 018.29 1.35% 240 303.69 2.07%
IND4 (1.3) over 5 years - Outstanding amounts 662 627.29 669 819.97 -1.07% 625 863.37 5.87%
IND5 (2) Loans to households - Outstanding amounts 1 809 064.27 1 796 249.77 0.71% 1 703 604.40 6.19%
IND6 (2.1) Consumer credit - Outstanding amounts 263 929.05 262 774.35 0.44% 253 644.01 4.05%
IND7 (2.2) Lending for house purchase - Outstanding amounts 1 386 654.00 1 376 203.29 0.76% 1 291 211.98 7.39%
IND8 (2.3) Other lending - Outstanding amounts 158 481.21 157 272.12 0.77% 158 748.40 -0.17%
IND9 (3) Loans to other financial intermediaries - Outstanding amounts 242 598.32 239 734.07 1.19% 249 722.06 -2.85%
IND10 (4) Loans to insurance corporations and pension funds - Outstanding amounts 8 999.09 12 978.57 -30.66% 13 076.73 -31.18%
IND11 (1) Loans to non-financial corporations - Transactions 255.85 -5 917.18 - 104.32% 10 702.15 -97.61%
IND12 (1.1) up to 1 year - Transactions -3 102.29 -3 138.79 -1.16% -2 318.24 33.82%
IND13 (1.2) over 1 year and up to 5 years - Transactions 5 374.96 - 446.89 -1 302.75% -4 827.80 - 211.33%
IND14 (1.3) over 5 years - Transactions -2 016.82 -2 331.50 -13.50% 17 848.18 - 111.30%
IND15 (2) Loans to households - Transactions 13 209.99 12 851.72 2.79% 10 641.67 24.13%
IND16 (2.1) Consumer credit - Transactions 1 315.80 1 551.20 -15.18% 2 636.43 -50.09%
IND17 (2.2) Lending for house purchase - Transactions 10 533.26 10 294.74 2.32% 7 779.90 35.39%
IND18 (2.3) Other lending - Transactions 1 360.93 1 005.77 35.31% 225.34 503.95%
IND19 (3) Loans to other financial intermediaries - Transactions 4 821.31 -97.20 -5 060.25% -3 135.31 - 253.77%
IND20 (4) Loans to insurance corporations and pension funds - Transactions -3 451.72 - 431.69 699.58% -4 704.02 -26.62%

Contributions to annual growth of M3 (% points)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) M1 11.85 10.69 10.85% 3.98 197.69%
IND2 (1.1) Currency 1.23 1.20 2.76% 0.69 77.46%
IND3 (1.2) Overnight deposits 10.62 9.49 11.86% 3.29 223.00%
IND4 (2) M2-M1 (other short-term deposits) -2.10 -1.51 39.15% 2.81 - 174.55%
IND5 (3) M3-M2 (short-term marketable instruments) -0.69 -0.95 -27.89% -0.10 585.00%
IND6 (4) M3 9.06 8.23 10.13% 6.69 35.43%

Contributions to annual growth of loans to private sector (% points)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Non-financial corporations 0.93 1.27 -27.11% 1.27 -26.99%
IND2 Households 3.54 3.47 1.87% 3.80 -7.05%
IND3 Other financial intermediaries -0.32 -0.58 -45.06% 0.41 - 178.27%
IND4 Insurance corporations and pension funds -0.14 -0.18 -22.16% -0.58 -75.04%
IND5 Loans to private sector 4.00 3.98 0.58% 4.90 -18.33%

MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Deposits from households - interest rate (% p.a.) 0.32 0.32 0.00 0.35 -8.57%
IND2 (1.1) With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 1.27 1.27 0.00 1.49 -14.77%
IND3 (1.1.1) Up to 2 years - interest rate (% p.a.) 0.66 0.61 8.20% 0.76 -13.16%
IND4 (1.1.2) Over 2 years - interest rate (% p.a.) 1.40 1.41 -0.71% 1.62 -13.58%
IND5 (2) Deposits from non-financial corporation - interest rate (% p.a.) 0.10 0.09 11.11% 0.05 100.00%
IND6 (2.2) With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 0.44 0.42 4.76% 0.36 22.22%
IND7 (2.2.1) Up to 2 years - interest rate (% p.a.) 0.38 0.36 5.56% 0.12 216.67%
IND8 (2.2.2) Over 2 years - interest rate (% p.a.) 1.60 1.61 -0.62% 2.23 -28.25%
IND9 (3) Loans to households - interest rate (% p.a.) 3.75 3.77 -0.53% 4.08 -8.09%
IND10 (3.1) Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) 2.53 2.54 -0.39% 2.72 -6.99%
IND11 (3.1.1) Mortage lending - interest rate (% p.a.) 2.32 2.33 -0.43% 2.50 -7.20%
IND12 (3.1.2) Saving for building purposes - interest rate (% p.a.) 5.07 5.08 -0.20% 5.19 -2.31%
IND13 (3.2) Consumer credit and other lending - interest rate (% p.a.) 7.60 7.65 -0.65% 8.26 -7.99%
IND14 (4) Loans to non-financial corporation - interest rate (% p.a.) 2.87 2.89 -0.69% 2.50 14.80%
IND15 (4.1) Up to 1 year - interest rate (% p.a.) 2.79 2.77 0.72% 2.20 26.82%
IND16 (4.2) Over 1 and up to 5 years - interest rate (% p.a.) 3.03 3.07 -1.30% 2.65 14.34%
IND17 (4.3) Over 5 years - interest rate (% p.a.) 2.86 2.88 -0.69% 2.59 10.42%
IND18 (1) Deposits from households - volume 2 441 697.84 2 425 429.97 0.67% 2 285 416.40 6.84%
IND19 (1.1) With agreed maturity - volume 257 580.03 256 413.43 0.45% 253 701.59 1.53%
IND20 (1.1.1) Up to 2 years - volume 45 891.79 44 589.33 2.92% 38 468.28 19.30%
IND21 (1.1.2) Over 2 years - volume 211 688.24 211 824.10 -0.06% 215 233.31 -1.65%
IND22 (2) Deposits from non-financial corporation - volume 796 652.83 833 036.17 -4.37% 777 080.31 2.52%
IND23 (2.2) With agreed maturity - volume 58 734.88 72 678.29 -19.19% 39 108.79 50.18%
IND24 (2.2.1) Up to 2 years - volume 55 740.36 69 659.67 -19.98% 34 614.29 61.03%
IND25 (2.2.2) Over 2 years - volume 2 994.51 3 018.62 -0.80% 4 494.50 -33.37%
IND26 (3) Loans to households - volume 1 585 447.80 1 573 717.77 0.75% 1 475 064.24 7.48%
IND27 (3.1) Lending for house purchase - volume 1 195 730.10 1 186 148.18 0.81% 1 104 148.32 8.29%
IND28 (3.1.1) Mortage lending - volume 1 077 126.51 1 068 264.19 0.83% 988 372.55 8.98%
IND29 (3.1.2) Saving for building purposes - volume 83 015.55 82 491.04 0.64% 81 091.36 2.37%
IND30 (3.2) Consumer credit and other lending - volume 389 717.70 387 569.59 0.55% 370 915.92 5.07%
IND31 (4) Loans to non-financial corporation - volume 754 578.18 746 507.75 1.08% 735 757.50 2.56%
IND32 (4.1) Up to 1 year - volume 186 500.90 185 420.43 0.58% 193 414.26 -3.57%
IND33 (4.2) Over 1 and up to 5 years - volume 140 728.07 136 896.95 2.80% 129 053.91 9.05%
IND34 (4.3) Over 5 years - volume 427 349.21 424 190.36 0.74% 413 289.33 3.40%

Quarterly balance sheet of FCLs

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Assets total 421 070.10 413 233.90 1.90% 400 241.70 5.20%
IND2 (1.1) Deposits 6 890.90 7 296.40 -5.56% 7 554.70 -8.79%
IND3 (1.2) Loans provided 315 488.10 307 874.00 2.47% 298 280.80 5.77%
IND4 (1.2.1) Loans provided - Residents 304 838.60 297 312.20 2.53% 287 651.50 5.97%
IND5 (1.2.2) Loans provided - Non-residents 10 649.50 10 561.80 0.83% 10 629.30 0.19%
IND6 (1.3) Securities other than shares 723.00 815.30 -11.32% 1 165.70 -37.98%
IND7 (1.4) Shares and equity 5 062.00 5 100.30 -0.75% 6 229.50 -18.74%
IND8 (1.4.1) Mutual fund shares/units (including MMF) 0.40 0.40 0.00 0.00 -
IND9 (1.4.2) Other shares and equity 5 061.70 5 099.90 -0.75% 6 229.50 -18.75%
IND10 (1.5) Other assets 92 906.10 92 147.90 0.82% 87 011.10 6.77%
IND11 (2) Liabilities total 421 070.10 413 233.90 1.90% 400 241.70 5.20%
IND12 (2.1) Loans taken 259 523.80 250 774.50 3.49% 244 570.20 6.11%
IND13 (2.1.1) Loans taken - Residents 191 979.10 188 035.60 2.10% 184 036.30 4.32%
IND14 (2.2.2) Loans taken - Non-residents 67 544.70 62 738.90 7.66% 60 533.80 11.58%
IND15 (2.2) Securities other than shares issued 15 032.40 14 024.10 7.19% 11 764.00 27.78%
IND16 (2.3) Own funds 106 363.40 107 181.40 -0.76% 102 538.40 3.73%
IND17 (2.4) Other liabilities 40 150.50 41 253.90 -2.67% 41 369.20 -2.95%

Summery of loans provided by FCL to residents

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Non-financial corporations 238 396.80 232 981.50 2.32% 223 930.00 6.46%
IND2 (1.1) Non-financial corporations - Up to 1 year 61 348.40 61 650.40 -0.49% 58 726.50 4.46%
IND3 (1.2) Non-financial corporations - Over 1 year up to 5 years 138 976.80 133 193.90 4.34% 130 281.80 6.67%
IND4 (1.3) Non-financial corporations - Over 5 years 38 071.50 38 137.20 -0.17% 34 921.70 9.02%
IND5 (2) Financial corporations 2 128.60 1 896.90 12.21% 1 516.40 40.37%
IND6 (2.1) Financial corporations - Up to 1 year 5.00 4.30 16.28% 28.30 -82.33%
IND7 (2.2) Financial corporations - Over 1 year up to 5 years 1 760.30 1 475.50 19.30% 1 156.10 52.26%
IND8 (2.3) Financial corporations - Over 5 years 363.20 417.10 -12.92% 332.00 9.40%
IND9 (3) Government 117.30 114.00 2.89% 101.90 15.11%
IND10 (3.1) Government - Up to 1 year 47.60 47.60 0.00 39.40 20.81%
IND11 (3.2) Government - Over 1 year up to 5 years 62.60 58.80 6.46% 57.90 8.12%
IND12 (3.3) Government - Over 5 years 7.10 7.60 -6.58% 4.70 51.06%
IND13 (4) Households 64 151.80 62 275.00 3.01% 62 060.70 3.37%
IND14 (4.1) Households - Up to 1 year 19 827.90 19 127.30 3.66% 20 129.70 -1.50%
IND15 (4.2) Households - Over 1 year up to 5 years 35 299.30 33 923.20 4.06% 32 831.30 7.52%
IND16 (4.3) Households - Over 5 years 9 024.60 9 224.50 -2.17% 9 099.70 -0.83%
IND17 (5) Non-profit institutions serving households 44.20 44.70 -1.12% 42.50 4.00%
IND18 (5.1) Non-profit institutions serving households - Up to 1 year 20.00 19.20 4.17% 19.50 2.56%
IND19 (5.2) Non-profit institutions serving households - Over 1 year up to 5 years 16.40 17.50 -6.29% 15.20 7.89%
IND20 (5.3) Non-profit institutions serving households - Over 5 years 7.80 8.00 -2.50% 7.80 0.00

Breakdown of loans provided to households

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Total 64 151.80 62 275.00 3.01% 62 060.70 3.37%
IND2 (1.1) Consumer credit 54 401.50 53 790.00 1.14% 52 644.60 3.34%
IND3 Consumer credit - Up to 1 year 18 909.60 18 283.10 3.43% 18 993.20 -0.44%
IND4 Consumer credit - Over 1 year up to 5 years 29 312.00 28 156.00 4.11% 27 281.60 7.44%
IND5 Consumer credit - Over 5 years 6 180.00 7 350.90 -15.93% 6 369.90 -2.98%
IND6 (1.2) Lending for house purchase 916.70 1 016.30 -9.80% 412.80 122.07%
IND7 Lending for house purchase - Up to 1 year 18.40 14.60 26.03% 15.30 20.26%
IND8 Lending for house purchase - Over 1 year up to 5 year 11.50 24.90 -53.82% 40.80 -71.81%
IND9 Lending for house purchase - Over 5 year 886.80 976.80 -9.21% 356.70 148.61%
IND10 (1.3) Other loans 8 833.60 7 468.80 18.27% 9 003.40 -1.89%
IND11 Other loans - Up to 1 year 900.00 829.70 8.47% 1 121.30 -19.74%
IND12 Other loans - Over 1 year up to 5 years 5 975.80 5 742.20 4.07% 5 508.90 8.48%
IND13 Other loans - Over 5 years 1 957.80 896.80 118.31% 2 373.20 -17.50%

MFI interest rates on new business (interest rates and volumes)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1.1) Households: Overnight - interest rate (% p.a.) 0.11 0.11 0.00 0.10 10.00%
IND2 Households: current accounts (% p.a.) 0.05 0.05 0.00 0.04 25.00%
IND3 (1.2) Households: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 0.75 0.81 -7.41% 0.64 17.19%
IND4 (1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a.) 0.66 0.68 -2.94% 0.58 13.79%
IND5 (1.3) Households and non-financial corporations: Redeemable at notice - interest rate (% p.a.) 1.08 1.08 0.00 1.07 0.93%
IND6 (1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a.) 1.19 1.20 -0.83% 1.19 0.00
IND7 (1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a.) 0.15 0.15 0.00 0.10 50.00%
IND8 (2.1) Non-financial corporations: Overnight - interest rate (% p.a.) 0.05 0.05 0.00 0.03 66.67%
IND9 (2.2) Non-financial corporations: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 0.49 0.45 8.89% 0.05 880.00%
IND10 (2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a.) 0.49 0.45 8.89% 0.04 1 125.00%
IND11 (3.1) Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - interest rate (% p.a.) 4.02 4.14 -2.90% 3.90 3.08%
IND12 (3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a.) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
IND13 (3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) 2.62 2.62 0.00 2.31 13.42%
IND14 Households: Mortage lending - interest rate (% p.a.) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
IND15 Households: Saving for building purposes - interest rate (% p.a.) 3.57 3.57 0.00 3.59 -0.56%
IND16 (3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a.) 3.51 3.62 -3.04% 2.87 22.30%
IND17 (3.2) Households: Overdraft and revolving loans - interest rate (% p.a.) 12.18 12.35 -1.38% 12.57 -3.10%
IND18 (3.3) Households: Credit cards total - interest rate (% p.a.) 19.43 19.38 0.26% 20.24 -4.00%
IND19 (4.1) Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - interest rate (% p.a.) 2.44 2.47 -1.21% 2.05 19.02%
IND20 (4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a.) 3.67 3.70 -0.81% 3.23 13.62%
IND21 Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) 3.52 3.55 -0.84% 2.87 22.65%
IND22 (4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a.) 2.43 2.40 1.25% 2.07 17.39%
IND23 Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) 2.31 2.27 1.76% 1.90 21.58%
IND24 (4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a.) 2.33 2.37 -1.69% 1.90 22.63%
IND25 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) 2.23 2.27 -1.76% 1.87 19.25%
IND26 (4.2) Non-financial corporations: Overdraft, revolving loans and credit cards- interest rate (% p.a.) 2.79 2.77 0.72% 2.24 24.55%
IND27 (5) Households: APRC on loans to households - interest rate (% p.a.) 4.31 4.42 -2.49% 4.30 0.23%
IND28 (5.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a.) 8.85 8.77 0.91% 9.83 -9.97%
IND29 (5.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) 2.83 2.82 0.35% 2.53 11.86%
IND30 (1.1) Households: Overnight - volume 1 975 387.40 1 957 651.50 0.91% 1 810 238.30 9.12%
IND31 Households: Current accounts - volume 1 280 729.50 1 264 432.60 1.29% 1 156 991.80 10.69%
IND32 (1.2) Households: With agreed maturity - volume 7 625.60 6 876.30 10.90% 3 291.40 131.68%
IND33 (1.2.1) Households: Up to 2 years - volume 6 881.30 5 865.10 17.33% 2 922.40 135.47%
IND34 (1.3) Households: Redeemable at notice - volume 217 415.30 219 586.20 -0.99% 230 173.20 -5.54%
IND35 (1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume 194 047.20 196 145.10 -1.07% 204 451.00 -5.09%
IND36 (1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume 23 368.10 23 441.10 -0.31% 25 722.20 -9.15%
IND37 (2.1) Non-financial corporations: Overnight - volume 720 788.00 742 778.40 -2.96% 724 459.20 -0.51%
IND38 (2.2) Non-financial corporations: With agreed maturity - volume 46 817.50 57 018.20 -17.89% 7 821.00 498.61%
IND39 (2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume 46 775.80 56 894.30 -17.78% 7 725.60 505.46%
IND40 (3.1.) Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - volume 46 696.10 45 137.80 3.45% 49 506.50 -5.68%
IND41 (3.1.1) Households: Consumer credit - volume 10 384.50 11 028.00 -5.84% 10 791.50 -3.77%
IND42 (3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume 31 863.80 29 971.60 6.31% 33 595.60 -5.15%
IND43 Households: Mortage lending - volume 27 138.20 25 585.60 6.07% 28 303.90 -4.12%
IND44 Households: Saving for building purposes - volume 3 649.00 3 232.70 12.88% 3 332.60 9.49%
IND45 (3.1.3) Households: Other lending - volume 4 447.90 4 138.20 7.48% 5 119.40 -13.12%
IND46 (3.2) Households: Overdraft and revolving loans - volume 26 376.80 26 304.10 0.28% 24 924.00 5.83%
IND47 (3.3) Households: Credit cards total - volume 20 122.10 20 571.90 -2.19% 23 488.80 -14.33%
IND48 (4.1) Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - volume 55 385.00 41 099.30 34.76% 45 803.20 20.92%
IND49 (4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume 4 121.40 3 075.90 33.99% 4 392.70 -6.18%
IND50 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume 1 906.20 1 665.20 14.47% 2 136.60 -10.78%
IND51 (4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume 6 236.70 4 773.60 30.65% 6 041.20 3.24%
IND52 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume 4 179.90 3 039.70 37.51% 3 423.20 22.11%
IND53 (4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume 45 026.90 33 249.80 35.42% 35 369.30 27.30%
IND54 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume 32 037.20 24 193.10 32.42% 20 559.70 55.83%
IND55 (4.2) Non-financial corporations: Overdraft, revolivng loans and credit cards - volume 210 886.80 206 998.70 1.88% 201 568.90 4.62%
IND56 (5) Households: APRC on loans to households - volume 42 248.20 40 999.60 3.05% 44 387.10 -4.82%
IND57 (5.1) Households: Consumer credit - volume 10 384.50 11 028.00 -5.84% 10 791.50 -3.77%
IND58 (5.2) Households: Lending for house purchase - volume 31 863.80 29 971.60 6.31% 33 595.60 -5.15%

Financial markets interest rates (%)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 CZEONIA 0.10 0.09 11.11% 1.05 -90.48%
IND2 PRIBOR 1M 0.30 0.30 0.00 2.10 -85.71%
IND3 PRIBOR 3M 0.34 0.34 0.00 2.14 -84.11%
IND4 PRIBOR 6M 0.36 0.36 0.00 2.17 -83.41%
IND5 PRIBOR 1Y 0.43 0.43 0.00 2.22 -80.63%
IND6 Bond yield 2Y - CZ 0.02 0.08 -75.00% 1.35 -98.52%
IND7 Bond yield 5Y - CZ 0.52 0.52 0.00 1.31 -60.31%
IND8 Bond yield 10Y - CZ 0.86 0.86 0.00 1.36 -36.76%
IND9 Bond yield 2Y - Eurozone -0.42 -0.36 16.67% -0.47 -10.64%
IND10 Bond yield 5Y - Eurozone -0.15 -0.04 275.00% -0.07 114.29%
IND11 Bond yield 10Y - Eurozone 0.22 0.35 -37.14% 0.36 -38.89%

Aggregated balance sheet of investment funds (without MMF)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Assets 507 777.00 505 976.00 0.36% 445 241.00 14.05%
IND2 (1.1) Deposits 56 332.00 57 565.00 -2.14% 65 352.00 -13.80%
IND3 (1.2) Securities other than shares 106 916.00 107 747.00 -0.77% 108 512.00 -1.47%
IND4 (1.2.1) Securities other than shares - Residents 54 183.00 53 744.00 0.82% 54 950.00 -1.40%
IND5 (1.2.2) Securities other than shares - Non-residents 52 733.00 54 003.00 -2.35% 53 563.00 -1.55%
IND6 (1.3) Shares 113 051.00 112 235.00 0.73% 84 916.00 33.13%
IND7 (1.3.1) Shares - Residents 41 402.00 40 964.00 1.07% 33 998.00 21.78%
IND8 (1.3.2) Shares - Non-residents 71 649.00 71 271.00 0.53% 50 918.00 40.71%
IND9 (1.4) Mutual fund shares/units 112 517.00 111 983.00 0.48% 98 091.00 14.71%
IND10 (1.4.1) Mutual fund shares/units - Residents 23 480.00 22 668.00 3.58% 18 733.00 25.34%
IND11 (1.4.2) Mutual fund shares/units - Non-residents 89 037.00 89 315.00 -0.31% 79 357.00 12.20%
IND12 (1.5) Other assets 118 961.00 116 447.00 2.16% 88 370.00 34.62%
IND13 (2) Liabilities 507 777.00 505 976.00 0.36% 445 241.00 14.05%
IND14 (2.1) Loans taken 24 196.00 25 004.00 -3.23% 25 571.00 -5.38%
IND15 (2.2) Mutual fund shares/units issued 461 078.00 455 563.00 1.21% 396 147.00 16.39%
IND16 (2.3) Other liabilities 22 503.00 25 410.00 -11.44% 23 523.00 -4.34%

Key monetary indicators

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 M1 - Outstanding amounts 4 621 153.04 4 566 713.00 1.19% 4 055 105.04 13.96%
IND2 M3 - Outstanding amounts 5 167 099.07 5 118 956.22 0.94% 4 732 620.34 9.18%
IND3 Loans to private sector - Outstanding amounts 3 219 397.71 3 217 319.46 0.06% 3 095 097.08 4.02%
IND4 Net foreign assets - Outstanding amounts 2 538 050.33 2 652 659.27 -4.32% 2 249 286.17 12.84%
IND5 M1 - Transactions 65 547.29 68 233.06 -3.94% 8 360.20 684.04%
IND6 M3 - Transactions 60 281.54 16 115.86 274.05% 19 013.63 217.04%
IND7 Loans to private sector - Transactions 14 835.43 6 405.65 131.60% 13 504.48 9.86%
IND8 Net foreign assets - Transactions -11 121.91 -32 958.56 -66.25% -52 548.51 -78.83%
IND9 M1 - Annual growth rates [%] 13.80 12.43 11.09% 4.55 203.47%
IND10 M3 - Annual growth rates [%] 9.06 8.23 10.13% 6.69 35.43%
IND11 Loans to private sector - Annual growth rates [%] 4.00 3.98 0.58% 4.90 -18.33%
IND12 Net foreign assets - Annual growth rates [%] 11.00 8.93 23.26% 6.43 71.16%

Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (2) Holdings deposits against central government - Outstanding amounts 682 492.52 678 084.62 0.65% 413 471.35 65.06%
IND2 (3) Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Outstanding amounts 1 173 673.18 1 187 031.42 -1.13% 946 039.43 24.06%
IND3 (3.1) Deposits with agreed maturity over 2 years - Outstanding amounts 226 587.48 226 575.02 0.01% 237 743.67 -4.69%
IND4 (3.2) Deposits redeemable at notice over 3 months - Outstanding amounts 22 566.47 22 833.92 -1.17% 26 427.07 -14.61%
IND5 (3.3) Debt securities issued with maturity over 2 years - Outstanding amounts 89 128.69 97 022.76 -8.14% 116 037.30 -23.19%
IND6 (3.4) Capital and reserves - Outstanding amounts 835 390.53 840 599.71 -0.62% 565 831.39 47.64%
IND7 (4) Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Outstanding amounts 4 182 244.58 4 161 241.46 0.50% 3 721 835.41 12.37%
IND8 (4.1) Credit to general government - Outstanding amounts 886 652.92 865 293.16 2.47% 566 722.30 56.45%
IND9 (4.1.1) Loans - Outstanding amounts 70 690.55 63 399.53 11.50% 45 519.69 55.30%
IND10 (4.1.2) Securities - Outstanding amounts 815 962.36 801 893.62 1.75% 521 202.61 56.55%
IND11 (4.2) Credit to private secor - Outstanding amounts 3 295 592.21 3 295 948.85 -0.01% 3 155 113.12 4.45%
IND12 (4.2.1) Loans - Outstanding amounts 3 216 609.31 3 215 426.93 0.04% 3 077 647.48 4.52%
IND13 (4.2.2) Securities other than shares - Outstanding amounts 26 609.68 29 140.29 -8.68% 25 397.96 4.77%
IND14 (4.2.3) Shares and other equities - Outstanding amounts 52 373.22 51 381.63 1.93% 52 067.67 0.59%
IND15 (5) Net foreign assets - Outstanding amounts 2 652 652.42 2 695 991.38 -1.61% 2 262 184.55 17.26%
IND16 (6) Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Outstanding amounts 140 259.21 113 503.92 23.57% 84 890.83 65.22%
IND17 (2) Holdings deposits against central government - Transactions 4 488.96 17 043.39 -73.66% 66 290.83 -93.23%
IND18 (3) Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions -1 581.90 -3 204.36 -50.63% 5 593.85 - 128.28%
IND19 (3.1) Deposits with agreed maturity over 2 years - Transactions 19.86 - 469.74 - 104.23% -2 008.25 - 100.99%
IND20 (3.2) Deposits redeemable at notice over 3 months - Transactions - 266.21 - 218.36 21.91% - 158.37 68.10%
IND21 (3.3) Debt securities issued with maturity over 2 years - Transactions -7 771.69 - 733.54 959.48% 588.39 -1 420.84%
IND22 (3.4) Capital and reserves - Transactions 6 436.14 -1 782.73 - 461.03% 7 172.08 -10.26%
IND23 (4) Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Transactions 25 256.43 51 426.38 -50.89% 27 896.59 -9.46%
IND24 (4.1) Credit to general government - Transactions 21 640.40 45 617.90 -52.56% 6 420.60 237.05%
IND25 (4.1.1) Loans - Transactions 7 325.35 6 715.77 9.08% 223.77 3 173.59%
IND26 (4.1.2) Securities - Transactions 14 315.05 38 902.13 -63.20% 6 196.83 131.01%
IND27 (4.2) Credit to private secor - Transactions 3 616.03 5 808.48 -37.75% 21 475.99 -83.16%
IND28 (4.2.1) Loans - Transactions 5 695.27 5 630.48 1.15% 22 004.15 -74.12%
IND29 (4.2.2) Securities other than shares - Transactions -2 521.86 181.17 -1 492.01% - 217.31 1 060.51%
IND30 (4.2.3) Shares and other equities - Transactions 442.61 -3.16 -14 093.33% - 310.85 - 242.39%
IND31 (5) Net foreign assets - Transactions -32 965.41 10 857.24 - 403.63% 10 988.95 - 399.99%
IND32 (6) Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Transactions 26 766.75 -1 250.82 -2 239.94% 29 397.01 -8.95%

Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Annual growth rates [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (2) Holdings deposits against central government - Annual growth rates [%] 88.37 64.79 36.39% -21.01 - 520.53%
IND2 (3) Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Annual growth rates [%] 1.70 5.22 -67.48% 7.22 -76.46%
IND3 (3.1) Deposits with agreed maturity over 2 years - Annual growth rates [%] -3.96 -4.71 -16.10% 2.94 - 234.75%
IND4 (3.2) Deposits redeemable at notice over 3 months - Annual growth rates [%] -15.61 -14.65 6.59% -3.20 387.75%
IND5 (3.3) Debt securities issued with maturity over 2 years - Annual growth rates [%] -27.06 -24.51 10.42% 11.34 - 338.55%
IND6 (3.4) Capital and reserves - Annual growth rates [%] 9.65 15.30 -36.93% 9.09 6.17%
IND7 (4) Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Annual growth rates [%] 11.72 11.67 0.42% 3.52 232.37%
IND8 (4.1) Credit to general government - Annual growth rates [%] 54.73 54.98 -0.45% -2.92 -1 973.13%
IND9 (4.1.1) Loans - Annual growth rates [%] 47.38 53.74 -11.83% -5.33 - 989.15%
IND10 (4.1.2) Securities - Annual growth rates [%] -3.89 -4.01 -2.92% -9.69 -59.84%
IND11 (4.2) Credit to private secor - Annual growth rates [%] 4.02 3.92 2.61% 4.77 -15.77%
IND12 (4.2.1) Loans - Annual growth rates [%] 4.00 3.98 0.58% 4.90 -18.33%
IND13 (4.2.2) Securities other than shares - Annual growth rates [%] 14.87 4.16 257.16% 0.33 4 476.00%
IND14 (4.2.3) Shares and other equities - Annual growth rates [%] -0.20 -0.07 194.12% -0.65 -69.14%
IND15 (5) Net foreign assets - Annual growth rates [%] 11.00 8.93 23.26% 6.43 71.16%

Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) ASSETS TOTAL 3 250 551.69 3 190 045.03 1.90% 3 208 028.29 1.33%
IND2 (1.1) Loans to residents 2 446.76 2 445.49 0.05% 2 494.36 -1.91%
IND3 (1.1.1) MFI 0.14 0.13 1.49% 0.15 -7.48%
IND4 (1.1.2) General government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND5 (1.1.3) Other residents 2 446.62 2 445.35 0.05% 2 494.21 -1.91%
IND6 (1.2) Holdings of securities other than shares issued by residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 (1.2.2) General government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 (1.2.3) Other residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 (1.3) Money market fund shares/units 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 (1.4) Holdings of shares/other equity issued by residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 (1.4.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
IND13 (1.4 2) Other residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND14 (1.5) External assets 3 228 609.08 3 171 750.40 1.79% 3 190 498.60 1.19%
IND15 (1.6) Fixed assets 10 727.28 10 719.21 0.08% 10 703.54 0.22%
IND16 (1.7) Remaining assets 8 768.57 5 129.93 70.93% 4 331.78 102.42%
IND17 (2) LIABILITIES TOTAL 3 250 551.69 3 190 045.03 1.90% 3 208 028.29 1.33%
IND18 (2.1) Currency in circulation 600 652.87 600 691.75 -0.01% 570 342.68 5.31%
IND19 (2.2) Deposits of residents 2 701 267.00 2 703 101.21 -0.07% 2 632 629.14 2.61%
IND20 (2.2.1) MFI 2 469 757.58 2 457 497.84 0.50% 2 358 893.54 4.70%
IND21 (2.2.2) Central government 229 757.65 243 893.39 -5.80% 272 232.29 -15.60%
IND22 (2.2.3) Other general government/other residents 1 751.77 1 709.98 2.44% 1 503.32 16.53%
IND24 (2.4) Debt securities issued 0.00 0.00 - 0.00 -
IND25 (2.5) Capital and reserves - 120 340.90 - 159 115.22 -24.37% - 130 394.45 -7.71%
IND26 (2.6) External liabilities 62 615.94 36 712.11 70.56% 119 238.45 -47.49%
IND27 (2.7) Remaining liabilities 6 356.77 8 655.18 -26.56% 16 212.46 -60.79%

Balance sheets of MFIs by reporting institutions - Other Monetary Financial Institutions

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) ASSETS TOTAL 7 707 771.05 7 657 359.69 0.66% 7 299 646.12 5.59%
IND2 (1.1) Loans to residents 5 672 843.82 5 636 735.48 0.64% 5 361 708.83 5.80%
IND3 (1.1.1) MFI 2 601 345.55 2 582 350.82 0.74% 2 500 704.53 4.02%
IND4 (1.1.2) General government 50 564.35 47 819.43 5.74% 49 942.07 1.25%
IND5 (1.1.3) Other residents 3 020 933.92 3 006 565.24 0.48% 2 811 062.23 7.47%
IND6 (1.2) Holdings of securities other than shares issued by residents 856 842.26 860 830.83 -0.46% 823 391.87 4.06%
IND7 (1.2.1) MFI 314 131.32 312 535.51 0.51% 338 120.89 -7.09%
IND8 (1.2.2) General government 518 760.29 524 159.22 -1.03% 462 379.08 12.19%
IND9 (1.2.3) Other residents 23 950.65 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.62%
IND10 (1.3) Money market fund shares/units 0.00 0.00 - 0.00 -
IND11 (1.4) Holdings of shares/other equity issued by residents 98 756.13 98 736.23 0.02% 99 612.68 -0.86%
IND12 (1.4.1) MFI 47 361.10 47 350.79 0.02% 43 874.48 7.95%
IND13 (1.4.2) Other residents 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
IND14 (1.5) External assets 699 826.64 696 713.69 0.45% 671 475.23 4.22%
IND15 (1.6) Fixed assets 134 200.84 133 486.52 0.54% 126 109.17 6.42%
IND16 (1.7) Remaining assets 245 301.36 230 856.95 6.26% 217 348.35 12.86%
IND17 (2) LIABILITIES TOTAL 7 707 771.06 7 657 359.70 0.66% 7 299 646.12 5.59%
IND18 (2.1) Currency in circulation 0.00 0.00 - 0.00 -
IND19 (2.2) Deposits of residents 4 451 132.97 4 382 625.78 1.56% 4 168 064.53 6.79%
IND20 (2.2.1) MFI 126 098.35 118 996.58 5.97% 139 595.26 -9.67%
IND21 (2.2.2) Central government 151 180.59 125 555.19 20.41% 83 304.18 81.48%
IND22 (2.2.3) Other general government/other residents 4 173 854.04 4 138 074.01 0.86% 3 945 165.10 5.80%
IND23 (2.3) Money market fund shares/units 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
IND24 (2.4) Debt securities issued 420 374.98 415 044.36 1.28% 461 450.95 -8.90%
IND25 (2.5) Capital and reserves 721 664.84 716 366.35 0.74% 698 797.36 3.27%
IND26 (2.6) External liabilities 1 820 841.15 1 850 689.38 -1.61% 1 713 944.10 6.24%
IND27 (2.7) Remaining liabilities 285 936.12 286 257.04 -0.11% 255 887.00 11.74%

Balance sheets of MFIs by reporting institutions - Consolidated balance sheet of MFIs

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) ASSETS TOTAL 7 956 420.71 7 867 165.71 1.13% 7 587 760.79 4.86%
IND2 (1.1) Loans to residents 3 073 944.90 3 056 830.01 0.56% 2 863 498.52 7.35%
IND4 (1.1.2) General government 50 564.35 47 819.43 5.74% 49 942.07 1.25%
IND5 (1.1.3) Other residents 3 023 380.55 3 009 010.59 0.48% 2 813 556.45 7.46%
IND6 (1.2) Holdings of securities other than shares issued by residents 542 710.94 548 295.32 -1.02% 485 270.98 11.84%
IND8 (1.2.2) General government 518 760.29 524 159.22 -1.03% 462 379.08 12.19%
IND9 (1.2.3) Other residents 23 950.65 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.62%
IND11 (1.4) Holdings of shares/other equity issued by residents 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
IND13 (1.4.2) Other residents 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
IND14 (1.5) External assets 3 928 435.72 3 868 464.08 1.55% 3 861 973.83 1.72%
IND15 (1.6) Fixed assets 144 928.11 144 205.73 0.50% 136 812.71 5.93%
IND16 (1.7) Remaining assets 215 005.99 197 985.13 8.60% 184 466.56 16.56%
IND17 (2) LIABILITIES TOTAL 7 956 420.71 7 867 165.72 1.13% 7 587 760.79 4.86%
IND18 (2.1) Currency in circulation 561 588.94 562 689.99 -0.20% 533 129.10 5.34%
IND19 (2.2) Deposits of residents 4 556 544.05 4 509 232.57 1.05% 4 302 204.88 5.91%
IND21 (2.2.2) Central government 380 938.24 369 448.58 3.11% 355 536.46 7.14%
IND22 (2.2.3) Other general government/other residents 4 175 605.81 4 139 783.99 0.87% 3 946 668.41 5.80%
IND23 (2.3) Money market fund shares/units 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
IND24 (2.4) Debt securities issued 106 243.66 102 508.85 3.64% 123 330.06 -13.85%
IND25 (2.5) Capital and reserves 553 962.85 509 900.34 8.64% 524 528.43 5.61%
IND26 (2.6) External liabilities 1 883 457.09 1 887 401.49 -0.21% 1 833 182.55 2.74%
IND27 (2.7) Remaining liabilities 292 292.89 294 912.22 -0.89% 272 099.46 7.42%
IND28 (2.8) Excess of inter MFI liabilities -5 489.75 -5 856.54 -6.26% -2 215.87 147.75%

Monetary aggregates - Components of M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) M3 (items 1.3, 1.6 and 1.11) - Outstanding amounts 4 491 444.24 4 455 304.96 0.81% 4 224 644.60 6.32%
IND2 (1.1) Currency in circulation - Outstanding amounts 561 588.94 562 689.99 -0.20% 533 129.10 5.34%
IND3 (1.2) Overnight deposits - Outstanding amounts 3 339 707.96 3 323 361.03 0.49% 3 177 173.03 5.12%
IND4 (1.3) M1 (items 1.1 and 1.2) - Outstanding amounts 3 901 296.90 3 886 051.03 0.39% 3 710 302.13 5.15%
IND5 (1.4) Deposits with agreed maturity up to 2 years - Outstanding amounts 242 604.45 217 487.76 11.55% 196 253.01 23.62%
IND6 (1.5) Deposits redeemable at notice up to 3 months - Outstanding amounts 193 412.67 194 527.88 -0.57% 202 792.47 -4.63%
IND7 (1.6) Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Outstanding amounts 436 017.12 412 015.64 5.83% 399 045.48 9.27%
IND8 (1.7) M2 (items 1.3 and 1.6) - Outstanding amounts 4 337 314.02 4 298 066.67 0.91% 4 109 347.61 5.55%
IND9 (1.8) Repurchase agreements - Outstanding amounts 146 309.18 150 861.49 -3.02% 113 747.55 28.63%
IND10 (1.9) Money market fund shares/units - Outstanding amounts 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
IND11 (1.10) Debt securities issued with maturity up to 2 years - Outstanding amounts 0.06 0.00 - 47.25 -99.88%
IND12 (1.11) Marketable instruments (items 1.8,1.9 and 1.10) - Outstanding amounts 154 130.22 157 238.30 -1.98% 115 296.99 33.68%
IND13 (1) M3 (items 1.3, 1.6 and 1.11) - Transactions 31 501.57 -17 024.03 - 285.04% -11 520.47 - 373.44%
IND14 (1.1) Currency in circulation - Transactions -1 101.06 6 633.05 - 116.60% -1 859.97 -40.80%
IND15 (1.2) Overnight deposits - Transactions 12 269.66 -23 016.43 - 153.31% -20 321.66 - 160.38%
IND16 (1.3) M1 (items 1.1 and 1.2) - Transactions 11 168.60 -16 383.38 - 168.17% -22 181.63 - 150.35%
IND17 (1.4) Deposits with agreed maturity up to 2 years - Transactions 24 568.35 -7 038.82 - 449.04% 8 625.76 184.83%
IND18 (1.5) Deposits redeemable at notice up to 3 months - Transactions -1 122.43 -1 032.75 8.68% -2 439.11 -53.98%
IND19 (1.6) Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Transactions 23 445.92 -8 071.57 - 390.48% 6 186.65 278.98%
IND20 (1.7) M2 (items 1.3 and 1.6) - Transactions 34 614.52 -24 454.95 - 241.54% -15 994.98 - 316.41%
IND21 (1.8) Repurchase agreements - Transactions -4 552.31 6 681.01 - 168.14% 4 545.95 - 200.14%
IND22 (1.9) Money market fund shares/units - Transactions 1 439.36 749.91 91.94% -71.44 -2 114.81%
IND23 (1.10) Debt securities issued with maturity up to 2 years - Transactions 0.00 0.00 - 0.00 -
IND24 (1.11) Marketable instruments (items 1.8,1.9 and 1.10) - Transactions -3 112.95 7 430.92 - 141.89% 4 474.51 - 169.57%
IND25 (1) M3 (items 1.3, 1.6 and 1.11) - Annual growth rates [%] 6.21 5.17 19.97% 11.47 -45.92%
IND26 (1.1) Currency in circulation - Annual growth rates [%] 5.34 5.18 3.09% 6.28 -14.99%
IND27 (1.2) Overnight deposits - Annual growth rates [%] 4.99 3.94 26.68% 11.14 -55.26%
IND28 (1.3) M1 (items 1.1 and 1.2) - Annual growth rates [%] 5.04 4.11 22.44% 10.42 -51.67%
IND29 (1.4) Deposits with agreed maturity up to 2 years - Annual growth rates [%] 23.39 15.96 46.56% 6.96 235.82%
IND30 (1.5) Deposits redeemable at notice up to 3 months - Annual growth rates [%] -4.63 -5.22 -11.25% -8.76 -47.14%
IND31 (1.6) Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Annual growth rates [%] 9.13 4.88 87.20% -1.61 - 665.78%
IND32 (1.7) M2 (items 1.3 and 1.6) - Annual growth rates [%] 5.43 4.18 29.82% 9.13 -40.48%

MFI interest rates on new business (interest rates and volumes)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1.1) Households: Overnight - interest rate (% p.a.) 0.21 0.20 5.00% 0.12 75.00%
IND2 Households: Current accounts (% p.a.) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
IND3 (1.2) Households: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 1.60 1.57 1.91% 1.05 52.38%
IND4 (1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a.) 1.62 1.57 3.18% 1.00 62.00%
IND5 (1.3) Households and non-financial corporations: Redeemable at notice - interest rate (% p.a.) 1.20 1.20 0.00 1.08 11.11%
IND6 (1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a.) 1.31 1.30 0.77% 1.20 9.17%
IND7 (1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a.) 0.33 0.50 -34.00% 0.16 106.25%
IND8 (2.1) Non-financial corporations: Overnight - interest rate (% p.a.) 0.24 0.23 4.35% 0.09 166.67%
IND9 Non-financial corporations: Current accounts - interest rate (% p.a.) 0.21 0.21 0.00 0.08 162.50%
IND10 (2.2) Non-financial corporations: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 1.66 1.67 -0.60% 0.95 74.74%
IND11 (2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a.) 1.66 1.67 -0.60% 0.95 74.74%
IND12 (3.1) Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - interest rate (% p.a.) 4.27 4.42 -3.39% 3.92 8.93%
IND13 (3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a.) 8.44 8.46 -0.24% 8.53 -1.05%
IND14 (3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) 2.65 2.77 -4.33% 2.70 -1.85%
IND15 Households: Mortage lending - interest rate (% p.a.) 2.49 2.61 -4.60% 2.54 -1.97%
IND16 Households: Saving for building purposes - interest rate (% p.a.) 4.05 4.21 -3.80% 3.48 16.38%
IND17 (3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a.) 3.83 3.84 -0.26% 3.71 3.23%
IND18 (3.2) Households: Overdraft and revolving loans - interest rate (% p.a.) 12.43 12.38 0.40% 12.30 1.06%
IND19 (3.3) Households: Credit cards total - interest rate (% p.a.) 18.81 18.71 0.53% 19.51 -3.59%
IND20 (4.1) Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - interest rate (% p.a.) 3.07 2.94 4.42% 2.97 3.37%
IND21 (4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a.) 4.42 4.36 1.38% 3.87 14.21%
IND22 Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) 4.78 4.67 2.36% 3.99 19.80%
IND23 (4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a.) 3.37 3.43 -1.75% 2.84 18.66%
IND24 Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) 3.55 3.58 -0.84% 2.79 27.24%
IND25 (4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a.) 2.96 2.80 5.71% 2.92 1.37%
IND26 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) 3.23 3.32 -2.71% 2.80 15.36%
IND27 (4.2) Non-financial corporations: Overdraft, revolving loans and credit cards- interest rate (% p.a.) 3.96 3.94 0.51% 3.31 19.64%
IND28 (5) Households: APRC on loans to households - interest rate (% p.a.) 4.55 4.69 -2.98% 4.17 9.11%
IND29 (5.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a.) 8.76 8.78 -0.23% 8.86 -1.13%
IND30 (5.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) 2.86 2.95 -3.05% 2.89 -1.04%
IND31 (1.1) Households: Overnight - volume 2 115 914.20 2 114 262.60 0.08% 2 002 640.50 5.66%
IND32 Households: Current accounts - volume 1 284 954.50 1 287 313.40 -0.18% 1 300 413.70 -1.19%
IND33 (1.2) Households: With agreed maturity - volume 22 177.00 24 265.90 -8.61% 8 564.50 158.94%
IND34 (1.2.1) Households: Up to 2 years - volume 20 490.20 22 577.00 -9.24% 7 965.90 157.22%
IND35 (1.3) Households: Redeemable at notice - volume 209 045.80 211 524.70 -1.17% 211 956.60 -1.37%
IND36 (1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume 185 492.40 185 874.30 -0.21% 188 866.50 -1.79%
IND37 (1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume 23 553.40 25 650.50 -8.18% 23 090.10 2.01%
IND38 (2.1) Non-financial corporations: Overnight - volume 680 400.20 700 924.40 -2.93% 699 828.10 -2.78%
IND39 Non-financial corporations: Current accounts - volume 605 680.80 626 901.60 -3.38% 633 420.00 -4.38%
IND40 (2.2) Non-financial corporations: With agreed maturity - volume 144 965.80 148 422.70 -2.33% 45 962.00 215.40%
IND41 (2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume 144 807.60 148 329.40 -2.37% 45 889.30 215.56%
IND42 (3.1.) Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - volume 38 669.20 37 736.10 2.47% 44 690.20 -13.47%
IND43 (3.1.1) Households: Consumer credit - volume 10 157.50 10 308.00 -1.46% 8 762.80 15.92%
IND44 (3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume 25 208.90 24 260.30 3.91% 32 292.20 -21.93%
IND45 Households: Mortage lending - volume 22 558.20 21 830.50 3.33% 27 642.20 -18.39%
IND46 Households: Saving for building purposes - volume 1 950.30 1 800.20 8.34% 3 693.70 -47.20%
IND47 (3.1.3) Households: Other lending - volume 3 302.70 3 167.70 4.26% 3 635.30 -9.15%
IND48 (3.2) Households: Overdraft and revolving loans - volume 26 439.40 26 166.90 1.04% 26 800.60 -1.35%
IND49 (3.3) Households: Credit cards total - volume 18 221.00 18 509.70 -1.56% 19 553.90 -6.82%
IND50 (4.1) Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - volume 57 503.30 46 491.40 23.69% 45 237.80 27.11%
IND51 (4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume 2 842.00 2 761.60 2.91% 2 731.10 4.06%
IND52 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume 1 315.50 1 293.80 1.68% 1 369.80 -3.96%
IND53 (4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume 4 853.50 3 811.80 27.33% 5 145.40 -5.67%
IND54 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume 2 563.80 2 241.60 14.37% 3 155.00 -18.74%
IND55 (4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume 49 807.80 39 918.00 24.78% 37 361.40 33.31%
IND56 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume 22 354.70 19 094.90 17.07% 25 469.50 -12.23%
IND57 (4.2) Non-financial corporations: Overdraft, revolivng loans and credit cards - volume 210 102.30 208 094.10 0.96% 221 272.50 -5.05%
IND58 (5) Households: APRC on loans to households - volume 35 366.40 34 568.40 2.31% 41 054.90 -13.86%
IND59 (5.1) Households: Consumer credit - volume 10 157.50 10 308.00 -1.46% 8 762.80 15.92%
IND60 (5.2) Households: Lending for house purchase - volume 25 208.90 24 260.30 3.91% 32 292.20 -21.93%

MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Deposits from households - interest rate (% p.a.) 0.31 0.34 -8.82% 0.39 -20.51%
IND2 (1.1) With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 1.08 1.08 0.00 1.28 -15.62%
IND3 (1.1.1) Up to 2 years - interest rate (% p.a.) 1.12 1.12 0.00 1.35 -17.04%
IND4 (1.1.2) Over 2 years - interest rate (% p.a.) 1.07 1.07 0.00 1.25 -14.40%
IND5 (2) Deposits from non-financial corporation - interest rate (% p.a.) 0.08 0.10 -20.00% 0.42 -80.95%
IND6 (2.2) With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 0.52 0.63 -17.46% 1.44 -63.89%
IND7 (2.2.1) Up to 2 years - interest rate (% p.a.) 0.47 0.58 -18.97% 1.42 -66.90%
IND8 (2.2.2) Over 2 years - interest rate (% p.a.) 2.49 2.48 0.40% 2.63 -5.32%
IND9 (3) Loans to households - interest rate (% p.a.) 3.50 3.51 -0.28% 3.66 -4.37%
IND10 (3.1) Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) 2.52 2.51 0.40% 2.53 -0.40%
IND11 (3.1.1) Mortage lending - interest rate (% p.a.) 2.35 2.34 0.43% 2.33 0.86%
IND12 (3.1.2) Saving for building purposes - interest rate (% p.a.) 4.97 4.98 -0.20% 5.08 -2.17%
IND13 (3.2) Consumer credit and other lending - interest rate (% p.a.) 6.85 6.90 -0.72% 7.30 -6.16%
IND14 (3.2.1) Consumer credit - interest rate (% p.a.) 8.88 8.95 -0.78% 9.49 -6.43%
IND15 (3.2.2) Other lending - Interest rate (% p.a.) 3.45 3.45 0.00 3.80 -9.21%
IND16 (4) Loans to non-financial corporation - interest rate (% p.a.) 2.54 2.59 -1.93% 3.80 -33.16%
IND17 (4.1) Up to 1 year - interest rate (% p.a.) 2.35 2.36 -0.42% 3.91 -39.90%
IND18 (4.2) Over 1 and up to 5 years - interest rate (% p.a.) 2.78 2.91 -4.47% 4.20 -33.81%
IND19 (4.3) Over 5 years - interest rate (% p.a.) 2.54 2.58 -1.55% 3.62 -29.83%
IND20 (1) Deposits from households - volume 2 882 581.21 2 860 255.87 0.78% 2 613 896.37 10.28%
IND21 (1.1) With agreed maturity - volume 275 772.94 281 133.70 -1.91% 314 162.56 -12.22%
IND22 (1.1.1) Up to 2 years - volume 64 664.67 70 660.90 -8.49% 92 652.24 -30.21%
IND23 (1.1.2) Over 2 years - volume 211 108.27 210 472.80 0.30% 221 510.31 -4.70%
IND24 (2) Deposits from non-financial corporation - volume 898 432.15 895 580.98 0.32% 810 839.48 10.80%
IND25 (2.2) With agreed maturity - volume 56 566.23 57 446.70 -1.53% 109 286.62 -48.24%
IND26 (2.2.1) Up to 2 years - volume 55 052.37 55 918.34 -1.55% 107 290.11 -48.69%
IND27 (2.2.2) Over 2 years - volume 1 513.86 1 528.36 -0.95% 1 996.52 -24.18%
IND28 (3) Loans to households - volume 1 805 078.94 1 792 129.26 0.72% 1 699 998.81 6.18%
IND29 (3.1) Lending for house purchase - volume 1 386 010.86 1 375 546.99 0.76% 1 290 563.55 7.40%
IND30 (3.1.1) Mortage lending - volume 1 291 600.96 1 281 237.52 0.81% 1 195 512.27 8.04%
IND31 (3.1.2) Saving for building purposes - volume 82 333.35 82 440.58 -0.13% 81 993.96 0.41%
IND32 (3.2) Consumer credit and other lending - volume 419 068.08 416 582.27 0.60% 409 435.26 2.35%
IND33 (3.2.1) Consumer credit - volume 263 301.90 262 126.63 0.45% 253 282.33 3.96%
IND34 (3.2.2) Other lending - volume 155 766.18 154 455.64 0.85% 156 152.93 -0.25%
IND35 (4) Loans to non-financial corporation - volume 752 137.05 748 779.27 0.45% 772 672.96 -2.66%
IND36 (4.1) Up to 1 year - volume 169 641.27 169 769.51 -0.08% 189 346.96 -10.41%
IND37 (4.2) Over 1 and up to 5 years - volume 152 048.43 147 259.90 3.25% 148 368.56 2.48%
IND38 (4.3) Over 5 years - volume 430 447.36 431 749.86 -0.30% 434 957.44 -1.04%

Derived cost-of-borrowing indicators

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 Total cost of borrowing to households for house purchase (%) 2.33 2.42 -3.72% 2.83 -17.67%
IND2 Total cost of borrowing to non-financial corporations (%) 2.09 2.34 -10.68% 3.48 -39.94%
IND3 Total short-term cost of borrowing (%) 1.92 2.25 -14.67% 3.50 -45.14%
IND4 Total long-term cost of borrowing (%) 2.53 2.54 -0.39% 2.90 -12.76%

Aggregated balance sheet of investment funds (without MMF)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Assets 608 727.00 604 235.00 0.74% 567 049.00 7.35%
IND2 (1.1) Deposits 73 154.00 75 440.00 -3.03% 71 461.00 2.37%
IND3 (1.2) Securities other than shares 135 402.00 131 447.00 3.01% 117 164.00 15.57%
IND4 (1.2.1) Securities other than shares - Residents 82 355.00 80 952.00 1.73% 69 234.00 18.95%
IND5 (1.2.2) Securities other than shares - Non-residents 53 047.00 50 496.00 5.05% 47 930.00 10.68%
IND6 (1.3) Shares 137 845.00 136 577.00 0.93% 128 528.00 7.25%
IND7 (1.3.1) Shares - Residents 53 094.00 54 284.00 -2.19% 44 681.00 18.83%
IND8 (1.3.2) Shares - Non-residents 84 751.00 82 293.00 2.99% 83 847.00 1.08%
IND9 (1.4) Mutual fund shares/units 116 335.00 112 463.00 3.44% 108 551.00 7.17%
IND10 (1.4.1) Mutual fund shares/units - Residents 21 339.00 20 942.00 1.90% 24 149.00 -11.64%
IND11 (1.4.2) Mutual fund shares/units - Non-residents 94 996.00 91 521.00 3.80% 84 402.00 12.55%
IND12 (1.5) Other assets 145 991.00 148 307.00 -1.56% 141 345.00 3.29%
IND13 (2) Liabilities 608 727.00 604 235.00 0.74% 567 049.00 7.35%
IND14 (2.1) Loans taken 22 906.00 23 311.00 -1.74% 22 664.00 1.07%
IND15 (2.2) Mutual fund shares/units issued 564 026.00 558 500.00 0.99% 522 612.00 7.92%
IND16 (2.3) Other liabilities 21 794.00 22 424.00 -2.81% 21 773.00 0.10%

Quarterly balance sheet of FCLs

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Assets total 425 131.60 436 742.80 -2.66% 437 724.20 -2.88%
IND2 (1.1) Deposits 8 221.20 8 663.50 -5.11% 6 441.80 27.62%
IND3 (1.2) Loans provided 321 607.20 330 494.80 -2.69% 330 865.40 -2.80%
IND4 (1.2.1) Loans provided - Residents 315 816.50 323 082.80 -2.25% 320 220.30 -1.38%
IND5 (1.2.2) Loans provided - Non-residents 5 790.70 7 412.00 -21.87% 10 645.20 -45.60%
IND6 (1.3) Securities other than shares 729.70 684.90 6.54% 766.70 -4.83%
IND7 (1.4) Shares and equity 5 767.10 5 592.60 3.12% 5 708.20 1.03%
IND8 (1.4.1) Mutual fund shares/units (including MMF) 131.90 131.60 0.23% 116.90 12.83%
IND9 (1.4.2) Other shares and equity 5 635.20 5 461.00 3.19% 5 591.30 0.79%
IND10 (1.5) Other assets 88 806.40 91 307.00 -2.74% 93 942.10 -5.47%
IND11 (2) Liabilities total 425 131.60 436 742.80 -2.66% 437 724.20 -2.88%
IND12 (2.1) Loans taken 254 639.90 265 612.30 -4.13% 270 916.00 -6.01%
IND13 (2.1.1) Loans taken - Residents 189 116.60 200 066.80 -5.47% 202 289.20 -6.51%
IND14 (2.2.2) Loans taken - Non-residents 65 523.30 65 545.60 -0.03% 68 626.80 -4.52%
IND15 (2.2) Securities other than shares issued 19 788.50 21 480.70 -7.88% 17 560.70 12.69%
IND16 (2.3) Own funds 110 605.20 109 871.10 0.67% 107 595.30 2.80%
IND17 (2.4) Other liabilities 40 098.10 39 778.70 0.80% 41 652.20 -3.73%

Summery of loans provided by FCL to residents

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Non-financial corporations 248 488.00 254 560.40 -2.39% 248 504.60 -0.01%
IND2 (1.1) Non-financial corporations - Up to 1 year 58 847.50 64 377.50 -8.59% 61 082.20 -3.66%
IND3 (1.2) Non-financial corporations - Over 1 year up to 5 years 131 159.00 139 925.00 -6.26% 146 177.80 -10.27%
IND4 (1.3) Non-financial corporations - Over 5 years 58 481.50 50 257.90 16.36% 41 244.60 41.79%
IND5 (2) Financial corporations 3 627.70 3 302.30 9.85% 3 941.30 -7.96%
IND6 (2.1) Financial corporations - Up to 1 year 104.10 79.80 30.45% 2 149.00 -95.16%
IND7 (2.2) Financial corporations - Over 1 year up to 5 years 2 918.50 2 750.30 6.12% 1 622.00 79.93%
IND8 (2.3) Financial corporations - Over 5 years 605.10 472.20 28.14% 170.30 255.31%
IND9 (3) Government 96.60 85.60 12.85% 98.50 -1.93%
IND10 (3.1) Government - Up to 1 year 39.00 38.80 0.52% 43.70 -10.76%
IND11 (3.2) Government - Over 1 year up to 5 years 46.60 37.00 25.95% 49.30 -5.48%
IND12 (3.3) Government - Over 5 years 11.00 9.70 13.40% 5.50 100.00%
IND13 (4) Households 63 296.90 64 817.40 -2.35% 67 386.40 -6.07%
IND14 (4.1) Households - Up to 1 year 16 422.20 16 959.30 -3.17% 17 776.10 -7.62%
IND15 (4.2) Households - Over 1 year up to 5 years 34 308.60 35 636.20 -3.73% 38 719.80 -11.39%
IND16 (4.3) Households - Over 5 years 12 566.20 12 222.00 2.82% 10 890.60 15.39%
IND17 (5) Non-profit institutions serving households 307.20 317.00 -3.09% 289.40 6.15%
IND18 (5.1) Non-profit institutions serving households - Up to 1 year 18.40 19.00 -3.16% 20.20 -8.91%
IND19 (5.2) Non-profit institutions serving households - Over 1 year up to 5 years 30.90 30.10 2.66% 16.80 83.93%
IND20 (5.3) Non-profit institutions serving households - Over 5 years 257.80 267.90 -3.77% 252.40 2.14%

Breakdown of loans provided to households

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) Total 63 296.90 64 817.40 -2.35% 67 386.40 -6.07%
IND2 (1.1) Consumer credit 50 412.40 51 714.60 -2.52% 53 198.60 -5.24%
IND3 Consumer credit - Up to 1 year 15 531.20 16 041.60 -3.18% 16 843.10 -7.79%
IND4 Consumer credit - Over 1 year up to 5 years 27 281.00 28 197.80 -3.25% 28 648.00 -4.77%
IND5 Consumer credit - Over 5 years 7 600.20 7 475.20 1.67% 7 707.50 -1.39%
IND6 (1.2) Lending for house purchase 673.80 678.10 -0.63% 755.60 -10.83%
IND7 Lending for house purchase - Up to 1 year 7.70 7.80 -1.28% 21.20 -63.68%
IND8 Lending for house purchase - Over 1 year up to 5 year 56.70 46.10 22.99% 28.40 99.65%
IND9 Lending for house purchase - Over 5 year 609.40 624.20 -2.37% 706.00 -13.68%
IND10 (1.3) Other loans 12 210.70 12 424.80 -1.72% 13 432.20 -9.09%
IND11 Other loans - Up to 1 year 883.20 909.90 -2.93% 911.80 -3.14%
IND12 Other loans - Over 1 year up to 5 years 6 970.90 7 392.30 -5.70% 10 043.30 -30.59%
IND13 Other loans - Over 5 years 4 356.50 4 122.60 5.67% 2 477.10 75.87%

Monetary aggregates - Components of M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) M3 (items 1.3, 1.6 and 1.8) - Outstanding amounts 5 167 099.07 5 118 956.22 0.94% 4 732 620.34 9.18%
IND2 (1.1) Currency in circulation - Outstanding amounts 643 010.54 642 221.40 0.12% 584 848.64 9.94%
IND3 (1.2) Overnight deposits - Outstanding amounts 3 978 142.50 3 924 491.60 1.37% 3 470 256.40 14.64%
IND4 (1.3) M1 (items 1.1 and 1.2) - Outstanding amounts 4 621 153.04 4 566 713.00 1.19% 4 055 105.04 13.96%
IND5 (1.4) Deposits with agreed maturity up to 2 years - Outstanding amounts 237 455.24 248 878.94 -4.59% 346 241.26 -31.42%
IND6 (1.5) Deposits redeemable at notice up to 3 months - Outstanding amounts 200 599.09 205 198.95 -2.24% 190 929.29 5.06%
IND7 (1.6) Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Outstanding amounts 438 054.33 454 077.89 -3.53% 537 170.55 -18.45%
IND8 (1.7) M2 (items 1.3 and 1.6) - Outstanding amounts 5 059 207.37 5 020 790.90 0.77% 4 592 275.59 10.17%
IND9 (1.8) Marketable instruments - Outstanding amounts 107 891.71 98 165.32 9.91% 140 344.76 -23.12%
IND10 (1) M3 (items 1.3, 1.6 and 1.8) - Transactions 60 281.54 16 115.86 274.05% 19 013.63 217.04%
IND11 (1.1) Currency in circulation - Transactions 789.14 2 817.06 -71.99% -1 002.85 - 178.69%
IND12 (1.2) Overnight deposits - Transactions 64 758.15 65 416.01 -1.01% 9 363.05 591.64%
IND13 (1.3) M1 (items 1.1 and 1.2) - Transactions 65 547.29 68 233.06 -3.94% 8 360.20 684.04%
IND14 (1.4) Deposits with agreed maturity up to 2 years - Transactions -10 457.24 -40 606.03 -74.25% 12 969.79 - 180.63%
IND15 (1.5) Deposits redeemable at notice up to 3 months - Transactions -4 578.45 -8 729.02 -47.55% 296.03 -1 646.61%
IND16 (1.6) Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Transactions -15 035.68 -49 335.05 -69.52% 13 265.82 - 213.34%
IND17 (1.7) M2 (items 1.3 and 1.6) - Transactions 50 511.60 18 898.01 167.29% 21 626.02 133.57%
IND18 (1.8) Marketable instruments - Transactions 9 769.94 -2 782.15 - 451.16% -2 612.39 - 473.98%
IND19 (1) M3 (items 1.3, 1.6 and 1.8) - Annual growth rates [%] 9.06 8.23 10.13% 6.69 35.43%
IND20 (1.1) Currency in circulation - Annual growth rates [%] 9.95 9.62 3.36% 5.54 79.48%
IND21 (1.2) Overnight deposits - Annual growth rates [%] 14.46 12.90 12.04% 4.38 229.80%
IND22 (1.3) M1 (items 1.1 and 1.2) - Annual growth rates [%] 13.80 12.43 11.09% 4.55 203.47%
IND23 (1.4) Deposits with agreed maturity up to 2 years - Annual growth rates [%] -31.29 -25.48 22.80% 61.23 - 151.10%
IND24 (1.5) Deposits redeemable at notice up to 3 months - Annual growth rates [%] 5.05 7.62 -33.67% -3.39 - 248.98%
IND25 (1.6) Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Annual growth rates [%] -18.41 -13.47 36.61% 30.33 - 160.69%
IND26 (1.7) M2 (items 1.3 and 1.6) - Annual growth rates [%] 10.04 9.46 6.13% 7.02 43.09%

Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) ASSETS TOTAL 3 518 483.48 3 642 921.04 -3.42% 3 358 726.80 4.76%
IND2 (1.1) Loans to residents 1 594.82 1 598.15 -0.21% 1 562.46 2.07%
IND3 (1.1.1) MFI 0.00 0.00 - 0.12 -
IND4 (1.1.2) General government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND5 (1.1.3) Other residents 1 594.82 1 598.15 -0.21% 1 562.34 2.08%
IND6 (1.2) Holdings of securities other than shares issued by residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
IND8 (1.2.2) General government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND9 (1.2.3) Other residents 0.00 0.00 - 0.00 -
IND10 (1.3) Holdings of shares/other equity issued by residents 26.20 24.30 7.80% 0.00 -
IND11 (1.3.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
IND12 (1.3 2) Other residents 26.20 24.30 7.80% 0.00 -
IND13 (1.4) External assets 3 468 734.94 3 591 279.33 -3.41% 3 344 718.41 3.71%
IND14 (1.5) Fixed assets 11 116.46 11 222.58 -0.95% 11 014.57 0.93%
IND15 (1.6) Remaining assets 37 011.07 38 796.67 -4.60% 1 431.36 2 485.73%
IND16 (2) LIABILITIES TOTAL 3 518 483.48 3 642 921.04 -3.42% 3 358 726.80 4.76%
IND17 (2.1) Currency in circulation 678 442.46 680 457.67 -0.30% 621 275.22 9.20%
IND18 (2.2) Deposits of residents 2 817 632.50 2 813 005.46 0.16% 2 773 556.23 1.59%
IND19 (2.2.1) MFI 2 812 376.39 2 554 608.68 10.09% 2 768 644.69 1.58%
IND20 (2.2.2) Central government 3 030.58 256 155.36 -98.82% 2 856.37 6.10%
IND21 (2.2.3) Other general government/other residents 2 225.53 2 241.43 -0.71% 2 055.16 8.29%
IND22 (2.3) Debt securities issued 0.00 0.00 - 0.00 -
IND23 (2.4) Capital and reserves -55 714.75 72 069.29 - 177.31% -77 206.16 -27.84%
IND24 (2.5) External liabilities 67 439.87 66 308.94 1.71% 33 103.27 103.73%
IND25 (2.6) Remaining liabilities 10 683.40 11 079.68 -3.58% 7 998.26 33.57%

Balance sheets of MFIs by reporting institutions - Other Monetary Financial Institutions

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) ASSETS TOTAL 8 630 807.54 8 431 240.32 2.37% 8 074 936.43 6.88%
IND2 (1.1) Loans to residents 6 184 549.61 5 928 682.79 4.32% 6 013 607.45 2.84%
IND3 (1.1.1) MFI 2 900 323.50 2 643 006.89 9.74% 2 874 929.31 0.88%
IND4 (1.1.2) General government 66 423.22 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
IND5 (1.1.3) Other residents 3 217 802.89 3 215 721.31 0.06% 3 093 534.74 4.02%
IND6 (1.2) Holdings of securities other than shares issued by residents 1 177 011.90 1 170 796.88 0.53% 871 029.64 35.13%
IND7 (1.2.1) MFI 328 851.80 328 231.99 0.19% 321 524.13 2.28%
IND8 (1.2.2) General government 820 347.36 815 955.42 0.54% 525 152.66 56.21%
IND9 (1.2.3) Other residents 27 812.73 26 609.47 4.52% 24 352.85 14.21%
IND10 (1.3) Holdings of shares/other equity issued by residents 118 610.08 119 528.77 -0.77% 107 927.40 9.90%
IND11 (1.3.1) MFI 67 170.23 67 179.72 -0.01% 55 782.36 20.41%
IND12 (1.3.2) Other residents 51 439.86 52 349.04 -1.74% 52 145.04 -1.35%
IND13 (1.4) External assets 656 673.83 687 969.89 -4.55% 673 901.93 -2.56%
IND14 (1.5) Fixed assets 175 123.98 174 810.10 0.18% 159 139.72 10.04%
IND15 (1.6) Remaining assets 318 838.15 349 451.90 -8.76% 249 330.30 27.88%
IND16 (2) LIABILITIES TOTAL 8 630 807.54 8 431 240.32 2.37% 8 074 936.44 6.88%
IND17 (2.1) Currency in circulation 0.00 0.00 - 0.00 -
IND18 (2.2) Deposits of residents 5 499 412.93 5 231 292.51 5.13% 4 855 712.68 13.26%
IND19 (2.2.1) MFI 80 771.99 82 294.01 -1.85% 105 054.16 -23.11%
IND20 (2.2.2) Central government 648 467.29 426 333.82 52.10% 342 818.80 89.16%
IND21 (2.2.3) Other general government/other residents 4 770 173.66 4 722 664.68 1.01% 4 407 839.72 8.22%
IND22 (2.3) Debt securities issued 415 997.10 418 340.68 -0.56% 439 384.23 -5.32%
IND23 (2.4) Capital and reserves 832 757.17 830 494.87 0.27% 753 949.86 10.45%
IND24 (2.5) External liabilities 1 519 918.56 1 560 281.00 -2.59% 1 736 230.90 -12.46%
IND25 (2.6) Remaining liabilities 362 721.77 390 831.24 -7.19% 289 658.77 25.22%

Balance sheets of MFIs by reporting institutions - Consolidated balance sheet of MFIs

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1) ASSETS TOTAL 8 817 513.57 8 997 506.48 -2.00% 8 145 000.73 8.26%
IND2 (1.1) Loans to residents 3 285 820.93 3 287 274.06 -0.04% 3 140 240.48 4.64%
IND4 (1.1.2) General government 66 423.22 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
IND5 (1.1.3) Other residents 3 219 397.71 3 217 319.46 0.06% 3 095 097.08 4.02%
IND6 (1.2) Holdings of securities other than shares issued by residents 848 160.10 842 564.89 0.66% 549 505.51 54.35%
IND8 (1.2.2) General government 820 347.36 815 955.42 0.54% 525 152.66 56.21%
IND9 (1.2.3) Other residents 27 812.73 26 609.47 4.52% 24 352.85 14.21%
IND10 (1.3) Holdings of shares/other equity issued by residents 51 466.05 52 373.35 -1.73% 52 145.04 -1.30%
IND12 (1.3.2) Other residents 51 466.05 52 373.35 -1.73% 52 145.04 -1.30%
IND13 (1.4) External assets 4 125 408.76 4 279 249.21 -3.60% 4 018 620.34 2.66%
IND14 (1.5) Fixed assets 186 240.44 186 032.68 0.11% 170 154.29 9.45%
IND15 (1.6) Remaining assets 320 417.29 350 012.30 -8.46% 214 335.07 49.49%
IND16 (2) LIABILITIES TOTAL 8 817 513.57 8 997 506.48 -2.00% 8 145 000.74 8.26%
IND17 (2.1) Currency in circulation 643 010.54 642 221.40 0.12% 584 848.64 9.94%
IND18 (2.2) Deposits of residents 5 423 897.06 5 407 395.29 0.31% 4 755 570.05 14.05%
IND20 (2.2.2) Central government 651 497.86 682 489.17 -4.54% 345 675.17 88.47%
IND21 (2.2.3) Other general government/other residents 4 772 399.20 4 724 906.11 1.01% 4 409 894.88 8.22%
IND22 (2.3) Debt securities issued 87 145.30 90 108.69 -3.29% 117 860.10 -26.06%
IND23 (2.4) Capital and reserves 709 872.19 835 384.43 -15.02% 620 961.33 14.32%
IND24 (2.5) External liabilities 1 587 358.43 1 626 589.94 -2.41% 1 769 334.17 -10.28%
IND25 (2.6) Remaining liabilities 373 405.16 401 910.92 -7.09% 297 657.03 25.45%
IND26 (2.7) Excess of inter MFI liabilities -7 175.12 -6 104.19 17.54% -1 230.58 483.07%

MFI interest rates on new business (interest rates and volumes)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (1.1) Households: Overnight - interest rate (% p.a.) 0.15 0.17 -11.76% 0.19 -21.05%
IND2 Households: Current accounts (% p.a.) 0.03 0.03 0.00 0.05 -40.00%
IND3 (1.2) Households: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 0.55 0.60 -8.33% 1.52 -63.82%
IND4 (1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a.) 0.42 0.48 -12.50% 1.51 -72.19%
IND5 (1.3) Households and non-financial corporations: Redeemable at notice - interest rate (% p.a.) 1.17 1.18 -0.85% 1.18 -0.85%
IND6 (1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a.) 1.27 1.28 -0.78% 1.29 -1.55%
IND7 (1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a.) 0.25 0.31 -19.35% 0.45 -44.44%
IND8 (2.1) Non-financial corporations: Overnight - interest rate (% p.a.) 0.05 0.06 -16.67% 0.23 -78.26%
IND9 Non-financial corporations: Current accounts - interest rate (% p.a.) 0.03 0.04 -25.00% 0.21 -85.71%
IND10 (2.2) Non-financial corporations: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) 0.16 0.16 0.00 1.64 -90.24%
IND11 (2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a.) 0.16 0.15 6.67% 1.64 -90.24%
IND12 (3.1) Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - interest rate (% p.a.) 3.54 3.53 0.28% 4.53 -21.85%
IND13 (3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a.) 8.11 8.01 1.25% 8.60 -5.70%
IND14 (3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) 2.33 2.42 -3.72% 2.82 -17.38%
IND15 Households: Mortgage lending - interest rate (% p.a.) 2.23 2.30 -3.04% 2.65 -15.85%
IND16 Households: Saving for building purposes - interest rate (% p.a.) 3.50 3.73 -6.17% 4.26 -17.84%
IND17 (3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a.) 3.12 3.29 -5.17% 4.34 -28.11%
IND18 (3.2) Households: Overdraft and revolving loans - interest rate (% p.a.) 12.03 12.03 0.00 12.40 -2.98%
IND19 (3.3) Households: Credit cards total - interest rate (% p.a.) 18.34 18.46 -0.65% 18.69 -1.87%
IND20 (4.1) Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - interest rate (% p.a.) 1.84 2.34 -21.37% 3.27 -43.73%
IND21 (4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a.) 3.72 3.78 -1.59% 4.39 -15.26%
IND22 Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) 3.30 3.42 -3.51% 4.69 -29.64%
IND23 (4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a.) 2.62 2.54 3.15% 3.44 -23.84%
IND24 Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) 2.10 2.28 -7.89% 3.50 -40.00%
IND25 (4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a.) 1.55 2.13 -27.23% 3.12 -50.32%
IND26 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) 1.86 2.03 -8.37% 3.15 -40.95%
IND27 (4.2) Non-financial corporations: Overdraft, revolving loans and credit cards- interest rate (% p.a.) 2.34 2.36 -0.85% 3.93 -40.46%
IND28 (5) Households: APRC on loans to households - interest rate (% p.a.) 3.79 3.80 -0.26% 4.75 -20.21%
IND29 (5.1) Households: APRC Consumer credit - interest rate (% p.a.) 8.53 8.54 -0.12% 8.92 -4.37%
IND30 (5.2) Households: APRC Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) 2.49 2.60 -4.23% 2.97 -16.16%
IND31 Households: APRC Mortgage loans - interest rate (% p.a.) 2.37 2.47 -4.05% 2.79 -15.05%
IND32 (1.1) Households: Overnight - volume 2 402 939.90 2 372 709.40 1.27% 2 101 867.30 14.32%
IND33 Households: Current accounts - volume 1 464 159.80 1 441 390.50 1.58% 1 281 941.30 14.21%
IND34 (1.2) Households: With agreed maturity - volume 10 850.80 11 365.30 -4.53% 17 125.60 -36.64%
IND35 (1.2.1) Households: Up to 2 years - volume 9 975.80 10 402.30 -4.10% 15 868.70 -37.14%
IND36 (1.3) Households: Redeemable at notice - volume 213 277.90 216 816.50 -1.63% 209 059.00 2.02%
IND37 (1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume 191 865.80 195 173.10 -1.69% 183 256.60 4.70%
IND38 (1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume 21 412.10 21 643.40 -1.07% 25 802.40 -17.02%
IND39 (2.1) Non-financial corporations: Overnight - volume 830 954.70 826 378.90 0.55% 681 044.30 22.01%
IND40 Non-financial corporations: Current accounts - volume 735 008.60 732 569.90 0.33% 607 690.60 20.95%
IND41 (2.2) Non-financial corporations: With agreed maturity - volume 26 993.50 26 599.00 1.48% 110 928.50 -75.67%
IND42 (2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume 26 956.10 26 502.00 1.71% 110 829.60 -75.68%
IND43 (3.1.) Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - volume 58 493.10 66 594.80 -12.17% 39 149.70 49.41%
IND44 (3.1.1) Households: Consumer credit - volume 11 474.10 12 270.70 -6.49% 10 739.30 6.84%
IND45 (3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume 41 899.40 48 112.40 -12.91% 25 246.40 65.96%
IND46 Households: Mortage lending - volume 38 429.30 44 017.90 -12.70% 22 625.80 69.85%
IND47 Households: Saving for building purposes - volume 2 794.90 3 352.90 -16.64% 1 898.20 47.24%
IND48 (3.1.3) Households: Other lending - volume 5 119.60 6 211.70 -17.58% 3 164.00 61.81%
IND49 (3.2) Households: Overdraft and revolving loans - volume 21 986.00 22 124.00 -0.62% 26 161.00 -15.96%
IND50 (3.3) Households: Credit cards total - volume 16 974.60 16 851.10 0.73% 18 781.00 -9.62%
IND51 (4.1) Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - volume 45 794.90 54 843.30 -16.50% 34 650.30 32.16%
IND52 (4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume 3 504.60 5 484.50 -36.10% 3 015.40 16.22%
IND53 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume 1 834.80 2 430.60 -24.51% 1 470.70 24.76%
IND54 (4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume 5 278.60 6 604.00 -20.07% 4 491.00 17.54%
IND55 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume 2 987.10 3 707.00 -19.42% 2 919.60 2.31%
IND56 (4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume 37 011.70 42 754.90 -13.43% 27 144.00 36.35%
IND57 Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume 20 266.30 30 358.50 -33.24% 20 641.40 -1.82%
IND58 (4.2) Non-financial corporations: Overdraft, revolivng loans and credit cards - volume 191 002.40 190 371.00 0.33% 212 262.60 -10.02%
IND59 (5) Households: APRC on loans to households - volume 53 373.40 60 383.10 -11.61% 35 985.70 48.32%
IND60 (5.1) Households: APRC Consumer credit - volume 11 474.10 12 270.70 -6.49% 10 739.30 6.84%
IND61 (5.2) Households: APRC Lending for house purchase - volume 41 899.40 48 112.40 -12.91% 25 246.40 65.96%
IND62 Households: APRC Mortgage loans - volume 38 429.30 44 017.90 -12.70% 22 625.80 69.85%

Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 (2) Holdings deposits against central government - Outstanding amounts 651 497.86 682 489.17 -4.54% 345 675.17 88.47%
IND2 (3) Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Outstanding amounts 1 045 328.15 1 173 664.42 -10.93% 1 000 944.61 4.43%
IND3 (3.1) Deposits with agreed maturity over 2 years - Outstanding amounts 227 031.52 226 585.70 0.20% 236 377.05 -3.95%
IND4 (3.2) Deposits redeemable at notice over 3 months - Outstanding amounts 22 216.21 22 566.30 -1.55% 26 322.63 -15.60%
IND5 (3.3) Debt securities issued with maturity over 2 years - Outstanding amounts 86 208.23 89 127.99 -3.28% 117 283.59 -26.50%
IND6 (3.4) Capital and reserves - Outstanding amounts 709 872.19 835 384.43 -15.02% 620 961.33 14.32%
IND7 (4) Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Outstanding amounts 4 185 447.08 4 182 212.29 0.08% 3 741 891.03 11.85%
IND8 (4.1) Credit to general government - Outstanding amounts 886 775.13 885 914.56 0.10% 570 296.06 55.49%
IND9 (4.1.1) Loans - Outstanding amounts 66 423.22 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
IND10 (4.1.2) Securities - Outstanding amounts 820 351.91 815 959.96 0.54% 525 152.66 56.21%
IND11 (4.2) Credit to private secor - Outstanding amounts 3 298 671.95 3 296 297.74 0.07% 3 171 594.97 4.01%
IND12 (4.2.1) Loans - Outstanding amounts 3 219 397.71 3 217 319.46 0.06% 3 095 097.08 4.02%
IND13 (4.2.2) Securities other than shares - Outstanding amounts 27 812.73 26 609.47 4.52% 24 352.85 14.21%
IND14 (4.2.3) Shares and other equities - Outstanding amounts 51 461.51 52 368.80 -1.73% 52 145.04 -1.31%
IND15 (5) Net foreign assets - Outstanding amounts 2 538 050.33 2 652 659.27 -4.32% 2 249 286.17 12.84%
IND16 (6) Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Outstanding amounts 140 427.68 140 238.24 0.14% 88 062.92 59.46%
IND17 (2) Holdings deposits against central government - Transactions -30 591.45 4 485.61 - 781.99% -67 970.10 -54.99%
IND18 (3) Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions -22 376.05 -1 590.44 1 306.91% 14 137.13 - 258.28%
IND19 (3.1) Deposits with agreed maturity over 2 years - Transactions 479.29 18.09 2 550.07% -1 379.95 - 134.73%
IND20 (3.2) Deposits redeemable at notice over 3 months - Transactions - 345.11 - 266.39 29.55% - 106.59 223.78%
IND21 (3.3) Debt securities issued with maturity over 2 years - Transactions -2 464.79 -7 772.39 -68.29% 740.88 - 432.68%
IND22 (3.4) Capital and reserves - Transactions -20 045.44 6 430.26 - 411.74% 14 882.78 - 234.69%
IND23 (4) Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Transactions 18 190.88 25 223.81 -27.88% 14 550.46 25.02%
IND24 (4.1) Credit to general government - Transactions 2 026.61 20 898.04 -90.30% 2 193.23 -7.60%
IND25 (4.1.1) Loans - Transactions -3 458.94 6 589.39 - 152.49% - 384.73 799.06%
IND26 (4.1.2) Securities - Transactions 5 485.55 14 308.65 -61.66% 2 577.95 112.79%
IND27 (4.2) Credit to private secor - Transactions 16 164.27 4 325.77 273.67% 12 357.23 30.81%
IND28 (4.2.1) Loans - Transactions 14 835.43 6 405.65 131.60% 13 504.48 9.86%
IND29 (4.2.2) Securities other than shares - Transactions 1 319.79 -2 522.07 - 152.33% -1 225.12 - 207.73%
IND30 (4.2.3) Shares and other equities - Transactions 9.05 442.19 -97.95% 77.87 -88.37%
IND31 (5) Net foreign assets - Transactions -11 121.91 -32 958.56 -66.25% -52 548.51 -78.83%
IND32 (6) Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Transactions 245.06 26 745.78 -99.08% 3 178.70 -92.29%
Key interest rates (end of month) (%)
Repo rate - 2 weeks (297 hodnot, 31.08.2020)
Discount rate (332 hodnoty, 31.08.2020)
Lombard rate (332 hodnoty, 31.08.2020)
Loans to private sector
Loans to non-financial corporations - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
up to 1 year - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
over 1 year and up to 5 years - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
over 5 years - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to households - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Consumer credit - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Lending for house purchase - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other lending - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to other financial intermediaries - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to insurance corporations and pension funds - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-financial corporations - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
up to 1 year - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
over 1 year and up to 5 years - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
over 5 years - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to households - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Consumer credit - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Lending for house purchase - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Other lending - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to other financial intermediaries - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to insurance corporations and pension funds - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Contributions to annual growth of M3 (% points)
M1 (211 hodnot, 31.07.2020)
Currency (211 hodnot, 31.07.2020)
Overnight deposits (211 hodnot, 31.07.2020)
M2-M1 (other short-term deposits) (211 hodnot, 31.07.2020)
M3-M2 (short-term marketable instruments) (211 hodnot, 31.07.2020)
M3 (211 hodnot, 31.07.2020)
Contributions to annual growth of loans to private sector (% points)
Non-financial corporations (211 hodnot, 31.07.2020)
Households (211 hodnot, 31.07.2020)
Other financial intermediaries (211 hodnot, 31.07.2020)
Insurance corporations and pension funds (211 hodnot, 31.07.2020)
Loans to private sector (211 hodnot, 31.07.2020)
Summery of loans provided by FCL to residents
Non-financial corporations (51 hodnota, 30.06.2018)
Non-financial corporations - Up to 1 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Non-financial corporations - Over 1 year up to 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Non-financial corporations - Over 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Financial corporations (51 hodnota, 30.06.2018)
Financial corporations - Up to 1 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Financial corporations - Over 1 year up to 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Financial corporations - Over 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Government (51 hodnota, 30.06.2018)
Government - Up to 1 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Government - Over 1 year up to 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Government - Over 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Households (51 hodnota, 30.06.2018)
Households - Up to 1 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Households - Over 1 year up to 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Households - Over 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Non-profit institutions serving households (51 hodnota, 30.06.2018)
Non-profit institutions serving households - Up to 1 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Non-profit institutions serving households - Over 1 year up to 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Non-profit institutions serving households - Over 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Breakdown of loans provided to households
Total (51 hodnota, 30.06.2018)
Consumer credit (51 hodnota, 30.06.2018)
Consumer credit - Up to 1 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Consumer credit - Over 1 year up to 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Consumer credit - Over 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Lending for house purchase (51 hodnota, 30.06.2018)
Lending for house purchase - Up to 1 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Lending for house purchase - Over 1 year up to 5 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Lending for house purchase - Over 5 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Other loans (51 hodnota, 30.06.2018)
Other loans - Up to 1 year (51 hodnota, 30.06.2018)
Other loans - Over 1 year up to 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
Other loans - Over 5 years (51 hodnota, 30.06.2018)
MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes)
Deposits from households - interest rate (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
1.1.1) Up to 2 years - interest rate (% p.a. (198 hodnot, 30.06.2018)
1.1.2) Over 2 years - interest rate (% p.a. (198 hodnot, 30.06.2018)
Deposits from non-financial corporation - interest rate (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
2.2.1) Up to 2 years - interest rate (% p.a. (198 hodnot, 30.06.2018)
2.2.2) Over 2 years - interest rate (% p.a. (198 hodnot, 30.06.2018)
Loans to households - interest rate (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
3.1.1) Mortage lending - interest rate (% p.a. (198 hodnot, 30.06.2018)
3.1.2) Saving for building purposes - interest rate (% p.a. (198 hodnot, 30.06.2018)
Consumer credit and other lending - interest rate (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Loans to non-financial corporation - interest rate (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Up to 1 year - interest rate (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Over 1 and up to 5 years - interest rate (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Over 5 years - interest rate (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Deposits from households - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
With agreed maturity - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
(1.1.1) Up to 2 years - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
(1.1.2) Over 2 years - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Deposits from non-financial corporation - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
With agreed maturity - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
(2.2.1) Up to 2 years - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
(2.2.2) Over 2 years - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Loans to households - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Lending for house purchase - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
(3.1.1) Mortage lending - volume (258 hodnot, 30.06.2018)
(3.1.2) Saving for building purposes - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Consumer credit and other lending - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Loans to non-financial corporation - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Up to 1 year - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Over 1 and up to 5 years - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Over 5 years - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Quarterly balance sheet of FCLs
Assets total (51 hodnota, 30.06.2018)
Deposits (51 hodnota, 30.06.2018)
Loans provided (51 hodnota, 30.06.2018)
(1.2.1) Loans provided - Residents (51 hodnota, 30.06.2018)
(1.2.2) Loans provided - Non-residents (51 hodnota, 30.06.2018)
Securities other than shares (51 hodnota, 30.06.2018)
Shares and equity (51 hodnota, 30.06.2018)
1.4.1) Mutual fund shares/units (including MMF (51 hodnota, 30.06.2018)
(1.4.2) Other shares and equity (51 hodnota, 30.06.2018)
Other assets (51 hodnota, 30.06.2018)
Liabilities total (51 hodnota, 30.06.2018)
Loans taken (51 hodnota, 30.06.2018)
(2.1.1) Loans taken - Residents (51 hodnota, 30.06.2018)
(2.2.2) Loans taken - Non-residents (51 hodnota, 30.06.2018)
Securities other than shares issued (51 hodnota, 30.06.2018)
Own funds (51 hodnota, 30.06.2018)
Other liabilities (51 hodnota, 30.06.2018)
Sector breakdown of components of M3
Overnight deposits - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other general government - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other financial intermediaries - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Insurance corporations and pension funds - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
M2-M1 (other short-term deposits) - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other general government - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other financial intermediaries - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Insurance corporations and pension funds - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Repurchase agreements (a part of M3 - M2) - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Overnight deposits - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Other general government - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Other financial intermediaries - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Insurance corporations and pension funds - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
M2 - M1 (other short-term deposits) - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Other general government - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Other financial intermediaries - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Insurance corporations and pension funds - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Repurchase agreements (a part of M3 - M2) - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
MFI interest rates on new business (interest rates and volumes)
Households: Overnight - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: current accounts (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households and non-financial corporations: Redeemable at notice - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (174 hodnoty, 30.06.2018)
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (174 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Overnight - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (174 hodnoty, 30.06.2018)
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Mortage lending - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Saving for building purposes - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Overdraft and revolving loans - interest rate (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Credit cards total - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (102 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (102 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (174 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Overdraft, revolving loans and credit cards- interest rate (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Households: APRC on loans to households - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Consumer credit - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Overnight - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Households: Current accounts - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: With agreed maturity - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Redeemable at notice - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Overnight - volume (198 hodnot, 30.06.2018)
Non-financial corporations: With agreed maturity - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
(3.1.) Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
(3.1.1) Households: Consumer credit - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Mortage lending - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Saving for building purposes - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
(3.1.3) Households: Other lending - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Overdraft and revolving loans - volume (102 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Credit cards total - volume (102 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (102 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume (102 hodnoty, 30.06.2018)
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (102 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume (102 hodnoty, 30.06.2018)
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume (102 hodnoty, 30.06.2018)
Non-financial corporations: Overdraft, revolivng loans and credit cards - volume (102 hodnoty, 30.06.2018)
Households: APRC on loans to households - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Consumer credit - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
Households: Lending for house purchase - volume (174 hodnoty, 30.06.2018)
Financial markets interest rates (%)
CZEONIA (224 hodnoty, 31.08.2020)
PRIBOR 1M (332 hodnoty, 31.08.2020)
PRIBOR 3M (332 hodnoty, 31.08.2020)
PRIBOR 6M (332 hodnoty, 31.08.2020)
PRIBOR 1Y (332 hodnoty, 31.08.2020)
Bond yield 2Y - CZ (199 hodnot, 31.07.2020)
Bond yield 5Y - CZ (199 hodnot, 31.07.2020)
Bond yield 10Y - CZ (244 hodnoty, 31.07.2020)
Bond yield 2Y - Eurozone (247 hodnot, 31.07.2020)
Bond yield 5Y - Eurozone (247 hodnot, 31.07.2020)
Bond yield 10Y - Eurozone (247 hodnot, 31.07.2020)
Aggregated balance sheet of investment funds (without MMF)
Assets (116 hodnot, 31.07.2018)
Deposits (116 hodnot, 31.07.2018)
Securities other than shares (116 hodnot, 31.07.2018)
(1.2.1) Securities other than shares - Residents (116 hodnot, 31.07.2018)
(1.2.2) Securities other than shares - Non-residents (116 hodnot, 31.07.2018)
Shares (116 hodnot, 31.07.2018)
(1.3.1) Shares - Residents (116 hodnot, 31.07.2018)
(1.3.2) Shares - Non-residents (116 hodnot, 31.07.2018)
Mutual fund shares/units (116 hodnot, 31.07.2018)
(1.4.1) Mutual fund shares/units - Residents (116 hodnot, 31.07.2018)
(1.4.2) Mutual fund shares/units - Non-residents (116 hodnot, 31.07.2018)
Other assets (116 hodnot, 31.07.2018)
Liabilities (116 hodnot, 31.07.2018)
Loans taken (116 hodnot, 31.07.2018)
Mutual fund shares/units issued (116 hodnot, 31.07.2018)
Other liabilities (116 hodnot, 31.07.2018)
Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions
Holdings deposits against central government - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Deposits with agreed maturity over 2 years - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Deposits redeemable at notice over 3 months - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Debt securities issued with maturity over 2 years - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Capital and reserves - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Credit to general government - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
(4.1.1) Loans - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
(4.1.2) Securities - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Credit to private secor - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
(4.2.1) Loans - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
(4.2.2) Securities other than shares - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
(4.2.3) Shares and other equities - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Net foreign assets - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Outstanding amounts (222 hodnoty, 30.06.2020)
Holdings deposits against central government - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Deposits with agreed maturity over 2 years - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Deposits redeemable at notice over 3 months - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Debt securities issued with maturity over 2 years - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Capital and reserves - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Credit to general government - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
(4.1.1) Loans - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
(4.1.2) Securities - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Credit to private secor - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
(4.2.1) Loans - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
(4.2.2) Securities other than shares - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
(4.2.3) Shares and other equities - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Net foreign assets - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Transactions (221 hodnota, 30.06.2020)
Balance sheets of MFIs by reporting institutions - Other Monetary Financial Institutions
ASSETS TOTAL (202 hodnoty, 31.10.2018)
Loans to residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.1.1) MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.1.2) General government (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.1.3) Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Holdings of securities other than shares issued by residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.2.1) MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.2.2) General government (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.2.3) Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units (178 hodnot, 31.10.2018)
Holdings of shares/other equity issued by residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.4.1) MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.4.2) Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
External assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
Fixed assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
Remaining assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
LIABILITIES TOTAL (202 hodnoty, 31.10.2018)
Currency in circulation (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(2.2.1) MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
(2.2.2) Central government (202 hodnoty, 31.10.2018)
(2.2.3) Other general government/other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units (178 hodnot, 31.10.2018)
Debt securities issued (202 hodnoty, 31.10.2018)
Capital and reserves (202 hodnoty, 31.10.2018)
External liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Remaining liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Excess of inter MFI liabilities
Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Annual growth rates [%]
Holdings deposits against central government - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Deposits with agreed maturity over 2 years - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Deposits redeemable at notice over 3 months - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Debt securities issued with maturity over 2 years - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Capital and reserves - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Credit to general government - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
(4.1.1) Loans - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
(4.1.2) Securities - Annual growth rates [%] (167 hodnot, 30.11.2016)
Credit to private secor - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
(4.2.1) Loans - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
(4.2.2) Securities other than shares - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
(4.2.3) Shares and other equities - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Net foreign assets - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Annual growth rates [%]
Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB
ASSETS TOTAL (202 hodnoty, 31.10.2018)
Loans to residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.1.1) MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.1.2) General government (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.1.3) Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Holdings of securities other than shares issued by residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.2.1) MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.2.2) General government (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.2.3) Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units (178 hodnot, 31.10.2018)
Holdings of shares/other equity issued by residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.4.1) MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.4 2) Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
External assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
Fixed assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
Remaining assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
LIABILITIES TOTAL (202 hodnoty, 31.10.2018)
Currency in circulation (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(2.2.1) MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
(2.2.2) Central government (202 hodnoty, 31.10.2018)
(2.2.3) Other general government/other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units
Debt securities issued (202 hodnoty, 31.10.2018)
Capital and reserves (202 hodnoty, 31.10.2018)
External liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Remaining liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Excess of inter MFI liabilities
Balance sheets of MFIs by reporting institutions - Consolidated balance sheet of MFIs
ASSETS TOTAL (202 hodnoty, 31.10.2018)
Loans to residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.1.1) MFI
(1.1.2) General government (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.1.3) Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Holdings of securities other than shares issued by residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.2.1) MFI
(1.2.2) General government (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.2.3) Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units
Holdings of shares/other equity issued by residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(1.4.1) MFI
(1.4.2) Other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
External assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
Fixed assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
Remaining assets (202 hodnoty, 31.10.2018)
LIABILITIES TOTAL (202 hodnoty, 31.10.2018)
Currency in circulation (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits of residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
(2.2.1) MFI
(2.2.2) Central government (202 hodnoty, 31.10.2018)
(2.2.3) Other general government/other residents (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units (178 hodnot, 31.10.2018)
Debt securities issued (202 hodnoty, 31.10.2018)
Capital and reserves (202 hodnoty, 31.10.2018)
External liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Remaining liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Excess of inter MFI liabilities (202 hodnoty, 31.10.2018)
Key monetary indicators
M1 - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
M3 - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to private sector - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Net foreign assets - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
M1 - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
M3 - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to private sector - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Net foreign assets - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
M1 - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
M3 - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Loans to private sector - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Net foreign assets - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Monetary aggregates - Components of M3
M3 (items 1.3, 1.6 and 1.11) - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
Currency in circulation - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
Overnight deposits - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
M1 (items 1.1 and 1.2) - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits with agreed maturity up to 2 years - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
Deposits redeemable at notice up to 3 months - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
M2 (items 1.3 and 1.6) - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
Repurchase agreements - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
Money market fund shares/units - Outstanding amounts (178 hodnot, 31.10.2018)
Debt securities issued with maturity up to 2 years - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
Marketable instruments (items 1.8,1.9 and 1.10) - Outstanding amounts (202 hodnoty, 31.10.2018)
M3 (items 1.3, 1.6 and 1.11) - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
Currency in circulation - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
Overnight deposits - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
M1 (items 1.1 and 1.2) - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
Deposits with agreed maturity up to 2 years - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
Deposits redeemable at notice up to 3 months - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
M2 (items 1.3 and 1.6) - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
Repurchase agreements - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
Money market fund shares/units - Transactions (178 hodnot, 31.10.2018)
Debt securities issued with maturity up to 2 years - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
Marketable instruments (items 1.8,1.9 and 1.10) - Transactions (201 hodnota, 31.10.2018)
M3 (items 1.3, 1.6 and 1.11) - Annual growth rates [%] (190 hodnot, 31.10.2018)
Currency in circulation - Annual growth rates [%] (190 hodnot, 31.10.2018)
Overnight deposits - Annual growth rates [%] (190 hodnot, 31.10.2018)
M1 (items 1.1 and 1.2) - Annual growth rates [%] (190 hodnot, 31.10.2018)
Deposits with agreed maturity up to 2 years - Annual growth rates [%] (190 hodnot, 31.10.2018)
Deposits redeemable at notice up to 3 months - Annual growth rates [%] (190 hodnot, 31.10.2018)
Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Annual growth rates [%] (190 hodnot, 31.10.2018)
M2 (items 1.3 and 1.6) - Annual growth rates [%] (190 hodnot, 31.10.2018)
Repurchase agreements - Annual growth rates [%]
Money market fund shares/units - Annual growth rates [%]
Debt securities issued with maturity up to 2 years - Annual growth rates [%]
Marketable instruments (items 1.8,1.9 and 1.10) - Annual growth rates [%]
MFI interest rates on outstanding amounts (interest rates and volumes)
Deposits from households - interest rate (% p.a.) (235 hodnot, 31.07.2020)
With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (235 hodnot, 31.07.2020)
1.1.1) Up to 2 years - interest rate (% p.a. (223 hodnoty, 31.07.2020)
1.1.2) Over 2 years - interest rate (% p.a. (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits from non-financial corporation - interest rate (% p.a.) (235 hodnot, 31.07.2020)
With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (235 hodnot, 31.07.2020)
2.2.1) Up to 2 years - interest rate (% p.a. (223 hodnoty, 31.07.2020)
2.2.2) Over 2 years - interest rate (% p.a. (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to households - interest rate (% p.a.) (235 hodnot, 31.07.2020)
Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) (223 hodnoty, 31.07.2020)
3.1.1) Mortage lending - interest rate (% p.a. (223 hodnoty, 31.07.2020)
3.1.2) Saving for building purposes - interest rate (% p.a. (223 hodnoty, 31.07.2020)
Consumer credit and other lending - interest rate (% p.a.) (223 hodnoty, 31.07.2020)
3.2.1) Consumer credit - interest rate (% p.a. (223 hodnoty, 31.07.2020)
3.2.2) Other lending - Interest rate (% p.a. (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-financial corporation - interest rate (% p.a.) (235 hodnot, 31.07.2020)
Up to 1 year - interest rate (% p.a.) (235 hodnot, 31.07.2020)
Over 1 and up to 5 years - interest rate (% p.a.) (235 hodnot, 31.07.2020)
Over 5 years - interest rate (% p.a.) (235 hodnot, 31.07.2020)
Deposits from households - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
With agreed maturity - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.1) Up to 2 years - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.2) Over 2 years - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits from non-financial corporation - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
With agreed maturity - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.1) Up to 2 years - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.2) Over 2 years - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to households - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Lending for house purchase - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
(3.1.1) Mortage lending - volume (283 hodnoty, 31.07.2020)
(3.1.2) Saving for building purposes - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Consumer credit and other lending - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
(3.2.1) Consumer credit - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
(3.2.2) Other lending - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-financial corporation - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Up to 1 year - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Over 1 and up to 5 years - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Over 5 years - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
MFI interest rates on new business (interest rates and volumes)
Households: Overnight - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Current accounts (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (189 hodnot, 30.09.2019)
Households and non-financial corporations: Redeemable at notice - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (189 hodnot, 30.09.2019)
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (189 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Overnight - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Current accounts - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (189 hodnot, 30.09.2019)
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Mortage lending - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Saving for building purposes - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Overdraft and revolving loans - interest rate (% p.a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Households: Credit cards total - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (117 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (117 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (189 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Overdraft, revolving loans and credit cards- interest rate (% p.a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Households: APRC on loans to households - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Consumer credit - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Overnight - volume (213 hodnot, 30.09.2019)
Households: Current accounts - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: With agreed maturity - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Redeemable at notice - volume (213 hodnot, 30.09.2019)
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (213 hodnot, 30.09.2019)
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (213 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Overnight - volume (213 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Current accounts - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: With agreed maturity - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
(3.1.) Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
(3.1.1) Households: Consumer credit - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Mortage lending - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Saving for building purposes - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
(3.1.3) Households: Other lending - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Overdraft and revolving loans - volume (117 hodnot, 30.09.2019)
Households: Credit cards total - volume (117 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (117 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume (117 hodnot, 30.09.2019)
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (117 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume (117 hodnot, 30.09.2019)
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume (117 hodnot, 30.09.2019)
Non-financial corporations: Overdraft, revolivng loans and credit cards - volume (117 hodnot, 30.09.2019)
Households: APRC on loans to households - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Consumer credit - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Households: Lending for house purchase - volume (189 hodnot, 30.09.2019)
Breakdown of loans provided to households
Total (59 hodnot, 30.06.2020)
Consumer credit (59 hodnot, 30.06.2020)
Consumer credit - Up to 1 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Consumer credit - Over 1 year up to 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Consumer credit - Over 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Lending for house purchase (59 hodnot, 30.06.2020)
Lending for house purchase - Up to 1 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Lending for house purchase - Over 1 year up to 5 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Lending for house purchase - Over 5 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Other loans (59 hodnot, 30.06.2020)
Other loans - Up to 1 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Other loans - Over 1 year up to 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Other loans - Over 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Aggregated balance sheet of investment funds (without MMF)
Assets (139 hodnot, 30.06.2020)
Deposits (139 hodnot, 30.06.2020)
Securities other than shares (139 hodnot, 30.06.2020)
(1.2.1) Securities other than shares - Residents (139 hodnot, 30.06.2020)
(1.2.2) Securities other than shares - Non-residents (139 hodnot, 30.06.2020)
Shares (139 hodnot, 30.06.2020)
(1.3.1) Shares - Residents (139 hodnot, 30.06.2020)
(1.3.2) Shares - Non-residents (139 hodnot, 30.06.2020)
Mutual fund shares/units (139 hodnot, 30.06.2020)
(1.4.1) Mutual fund shares/units - Residents (139 hodnot, 30.06.2020)
(1.4.2) Mutual fund shares/units - Non-residents (139 hodnot, 30.06.2020)
Other assets (139 hodnot, 30.06.2020)
Liabilities (139 hodnot, 30.06.2020)
Loans taken (139 hodnot, 30.06.2020)
Mutual fund shares/units issued (139 hodnot, 30.06.2020)
Other liabilities (139 hodnot, 30.06.2020)
Quarterly balance sheet of FCLs
Assets total (59 hodnot, 30.06.2020)
Deposits (59 hodnot, 30.06.2020)
Loans provided (59 hodnot, 30.06.2020)
(1.2.1) Loans provided - Residents (59 hodnot, 30.06.2020)
(1.2.2) Loans provided - Non-residents (59 hodnot, 30.06.2020)
Securities other than shares (59 hodnot, 30.06.2020)
Shares and equity (59 hodnot, 30.06.2020)
1.4.1) Mutual fund shares/units (including MMF (59 hodnot, 30.06.2020)
(1.4.2) Other shares and equity (59 hodnot, 30.06.2020)
Other assets (59 hodnot, 30.06.2020)
Liabilities total (59 hodnot, 30.06.2020)
Loans taken (59 hodnot, 30.06.2020)
(2.1.1) Loans taken - Residents (59 hodnot, 30.06.2020)
(2.2.2) Loans taken - Non-residents (59 hodnot, 30.06.2020)
Securities other than shares issued (59 hodnot, 30.06.2020)
Own funds (59 hodnot, 30.06.2020)
Other liabilities (59 hodnot, 30.06.2020)
Summery of loans provided by FCL to residents
Non-financial corporations (59 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations - Up to 1 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations - Over 1 year up to 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Non-financial corporations - Over 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Financial corporations (59 hodnot, 30.06.2020)
Financial corporations - Up to 1 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Financial corporations - Over 1 year up to 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Financial corporations - Over 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Government (59 hodnot, 30.06.2020)
Government - Up to 1 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Government - Over 1 year up to 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Government - Over 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Households (59 hodnot, 30.06.2020)
Households - Up to 1 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Households - Over 1 year up to 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Households - Over 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Non-profit institutions serving households (59 hodnot, 30.06.2020)
Non-profit institutions serving households - Up to 1 year (59 hodnot, 30.06.2020)
Non-profit institutions serving households - Over 1 year up to 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Non-profit institutions serving households - Over 5 years (59 hodnot, 30.06.2020)
Derived cost-of-borrowing indicators
Total cost of borrowing to households for house purchase (%) (176 hodnot, 31.07.2020)
Total cost of borrowing to non-financial corporations (%) (114 hodnot, 31.07.2020)
Total short-term cost of borrowing (%) (114 hodnot, 31.07.2020)
Total long-term cost of borrowing (%) (176 hodnot, 31.07.2020)
Monetary aggregates - Components of M3
M3 (items 1.3, 1.6 and 1.8) - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Currency in circulation - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Overnight deposits - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
M1 (items 1.1 and 1.2) - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits with agreed maturity up to 2 years - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits redeemable at notice up to 3 months - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
M2 (items 1.3 and 1.6) - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Marketable instruments - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
M3 (items 1.3, 1.6 and 1.8) - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Currency in circulation - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Overnight deposits - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
M1 (items 1.1 and 1.2) - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits with agreed maturity up to 2 years - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits redeemable at notice up to 3 months - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
M2 (items 1.3 and 1.6) - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Marketable instruments - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
M3 (items 1.3, 1.6 and 1.8) - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Currency in circulation - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Overnight deposits - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
M1 (items 1.1 and 1.2) - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Deposits with agreed maturity up to 2 years - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Deposits redeemable at notice up to 3 months - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Other short term deposits (items 1.4 and 1.5) - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
M2 (items 1.3 and 1.6) - Annual growth rates [%] (211 hodnot, 31.07.2020)
Marketable instruments - Annual growth rates [%]
Balance sheets of MFIs by reporting institutions - CNB
ASSETS TOTAL (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.1) MFI (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.2) General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.3) Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.2.1) MFI (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.2.2) General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.2.3) Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares/other equity issued by residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.3.1) MFI (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.3 2) Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
External assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Fixed assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
LIABILITIES TOTAL (223 hodnoty, 31.07.2020)
Currency in circulation (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.1) MFI (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.2) Central government (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.3) Other general government/other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Debt securities issued (223 hodnoty, 31.07.2020)
Capital and reserves (223 hodnoty, 31.07.2020)
External liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Excess of inter MFI liabilities
Balance sheets of MFIs by reporting institutions - Other Monetary Financial Institutions
ASSETS TOTAL (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.1) MFI (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.2) General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.3) Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.2.1) MFI (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.2.2) General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.2.3) Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares/other equity issued by residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.3.1) MFI (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.3.2) Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
External assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Fixed assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
LIABILITIES TOTAL (223 hodnoty, 31.07.2020)
Currency in circulation (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.1) MFI (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.2) Central government (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.3) Other general government/other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Debt securities issued (223 hodnoty, 31.07.2020)
Capital and reserves (223 hodnoty, 31.07.2020)
External liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Excess of inter MFI liabilities
Balance sheets of MFIs by reporting institutions - Consolidated balance sheet of MFIs
ASSETS TOTAL (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.1) MFI
(1.1.2) General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.1.3) Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.2.1) MFI
(1.2.2) General government (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.2.3) Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares/other equity issued by residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.3.1) MFI
(1.3.2) Other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
External assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Fixed assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining assets (223 hodnoty, 31.07.2020)
LIABILITIES TOTAL (223 hodnoty, 31.07.2020)
Currency in circulation (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits of residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.1) MFI
(2.2.2) Central government (223 hodnoty, 31.07.2020)
(2.2.3) Other general government/other residents (223 hodnoty, 31.07.2020)
Debt securities issued (223 hodnoty, 31.07.2020)
Capital and reserves (223 hodnoty, 31.07.2020)
External liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Remaining liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
Excess of inter MFI liabilities (223 hodnoty, 31.07.2020)
MFI interest rates on new business (interest rates and volumes)
Households: Overnight - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: Current accounts (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
1.2.1) Households: Up to 2 years - interest rate (% p.a. (199 hodnot, 31.07.2020)
Households and non-financial corporations: Redeemable at notice - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
1.3.1) Households and non-financial corporations: Up to 3 months' notice - interest rate (% p.a. (199 hodnot, 31.07.2020)
1.3.2) Households and non-financial corporations: Over 3 months' notice - interest rate (% p.a. (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Overnight - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Current accounts - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: With agreed maturity - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - interest rate (% p.a. (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
3.1.1) Households: Consumer credit - interest rate (% p.a. (199 hodnot, 31.07.2020)
3.1.2) Households: Lending for house purchase - interest rate (% p.a. (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: Mortgage lending - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: Saving for building purposes - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
3.1.3) Households: Other lending - interest rate (% p.a. (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: Overdraft and revolving loans - interest rate (% p.a.) (127 hodnot, 31.07.2020)
Households: Credit cards total - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
4.1.1) Non-financial corporations: Loans up to CZK 7,5 milion - interest rate (% p.a. (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (127 hodnot, 31.07.2020)
4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - interest rate (% p.a. (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Up to 3 months year initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (127 hodnot, 31.07.2020)
4.1.3) Non-financial corporations: Loans over CZK 30 million - interest rate (% p.a. (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - interest rate (% p.a.) (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Overdraft, revolving loans and credit cards- interest rate (% p.a.) (127 hodnot, 31.07.2020)
Households: APRC on loans to households - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: APRC Consumer credit - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: APRC Lending for house purchase - interest rate (% p.a.) (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: APRC Mortgage loans - interest rate (% p.a.) (79 hodnot, 31.07.2020)
Households: Overnight - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households: Current accounts - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: With agreed maturity - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
(1.2.1) Households: Up to 2 years - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: Redeemable at notice - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.3.1) Households: Up to 3 months? notice - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
(1.3.2) Households: Over 3 months? notice - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Overnight - volume (223 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Current accounts - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: With agreed maturity - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
(2.2.1) Non-financial corporations: Up to 1 year - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
(3.1.) Households: Consumer credit, lending for house purchase and other lending total - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
(3.1.1) Households: Consumer credit - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
(3.1.2) Households: Lending for house purchase - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: Mortage lending - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: Saving for building purposes - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
(3.1.3) Households: Other lending - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: Overdraft and revolving loans - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
Households: Credit cards total - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Total loans (without overdraft, revolving loans and credit cards) - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
(4.1.1) Non-financial corporations: Other loans up to CZK 7,5 million - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
(4.1.2) Non-financial corporations: Loans over CZK 7,5 mil and up to CZK 30 mil - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
(4.1.3) Non-financial corporations: Other loans over to CZK 30 million - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Up to 3 months initial rate fixation - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
Non-financial corporations: Overdraft, revolivng loans and credit cards - volume (127 hodnot, 31.07.2020)
Households: APRC on loans to households - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: APRC Consumer credit - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: APRC Lending for house purchase - volume (199 hodnot, 31.07.2020)
Households: APRC Mortgage loans - volume (79 hodnot, 31.07.2020)
Monetary aggregates - Counteparts of M3 - Outstanding amounts, Transactions
Holdings deposits against central government - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits with agreed maturity over 2 years - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits redeemable at notice over 3 months - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Debt securities issued with maturity over 2 years - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Capital and reserves - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Credit to general government - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
(4.1.1) Loans - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
(4.1.2) Securities - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Credit to private secor - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
(4.2.1) Loans - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
(4.2.2) Securities other than shares - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
(4.2.3) Shares and other equities - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Net foreign assets - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Outstanding amounts (223 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings deposits against central government - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Longer-term financial deposits against other residents (items 3.1 to 3.4) - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits with agreed maturity over 2 years - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits redeemable at notice over 3 months - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Debt securities issued with maturity over 2 years - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Capital and reserves - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Credit to residents (items 4.1 and 4.2) - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Credit to general government - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
(4.1.1) Loans - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
(4.1.2) Securities - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Credit to private secor - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
(4.2.1) Loans - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
(4.2.2) Securities other than shares - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
(4.2.3) Shares and other equities - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Net foreign assets - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)
Other counteparts of M3 (residual) (M3+items 2,3 - items 4,5) - Transactions (222 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Monetary Statistics Publication (Monetary statistics)
Monetary Statistics Publication (Monetary and financial statistics)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Monetary statistics (Monetary and financial statistics)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
National monetary statistics (Monetary statistics)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Monetary base (National monetary statistics)
Statistics on other financial institutions (Monetary statistics)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.