Total (Breakdown of loans provided to households) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Total (Breakdown of loans provided to households) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
30.06.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury

Graf hodnot, Breakdown of loans provided to households

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Breakdown of loans provided to households - Total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.06.2015 57 853.50
Max 31.12.2008 154 277.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 64 151.80 62 275.00 1 876.80 3.01% 62 060.70 2 091.10 3.37%
31.03.2018 62 275.00 62 792.70 - 517.70 -0.82% 61 530.40 744.60 1.21%
31.12.2017 62 792.70 62 652.80 139.90 0.22% 62 728.70 64.00 0.10%
30.09.2017 62 652.80 62 060.70 592.10 0.95% 62 899.50 - 246.70 -0.39%
30.06.2017 62 060.70 61 530.40 530.30 0.86% 62 277.10 - 216.40 -0.35%
31.03.2017 61 530.40 62 728.70 -1 198.30 -1.91% 62 344.40 - 814.00 -1.31%
31.12.2016 62 728.70 62 899.50 - 170.80 -0.27% 59 657.30 3 071.40 5.15%
30.09.2016 62 899.50 62 277.10 622.40 1.00% 58 230.50 4 669.00 8.02%
30.06.2016 62 277.10 62 344.40 -67.30 -0.11% 57 853.50 4 423.60 7.65%
31.03.2016 62 344.40 59 657.30 2 687.10 4.50% 75 333.50 -12 989.10 -17.24%
31.12.2015 59 657.30 58 230.50 1 426.80 2.45% 77 173.60 -17 516.30 -22.70%
30.09.2015 58 230.50 57 853.50 377.00 0.65% 79 061.20 -20 830.70 -26.35%
30.06.2015 57 853.50 75 333.50 -17 480.00 -23.20% 78 157.30 -20 303.80 -25.98%
31.03.2015 75 333.50 77 173.60 -1 840.10 -2.38% 75 912.40 - 578.90 -0.76%
31.12.2014 77 173.60 79 061.20 -1 887.60 -2.39% 75 140.40 2 033.20 2.71%
30.09.2014 79 061.20 78 157.30 903.90 1.16% 75 610.10 3 451.10 4.56%
30.06.2014 78 157.30 75 912.40 2 244.90 2.96% 77 942.60 214.70 0.28%
31.03.2014 75 912.40 75 140.40 772.00 1.03% 79 022.90 -3 110.50 -3.94%
31.12.2013 75 140.40 75 610.10 - 469.70 -0.62% 78 028.90 -2 888.50 -3.70%
30.09.2013 75 610.10 77 942.60 -2 332.50 -2.99% 78 300.90 -2 690.80 -3.44%
30.06.2013 77 942.60 79 022.90 -1 080.30 -1.37% 78 960.30 -1 017.70 -1.29%
31.03.2013 79 022.90 78 028.90 994.00 1.27% 77 975.10 1 047.80 1.34%
31.12.2012 78 028.90 78 300.90 - 272.00 -0.35% 82 190.80 -4 161.90 -5.06%
30.09.2012 78 300.90 78 960.30 - 659.40 -0.84% 82 891.10 -4 590.20 -5.54%
30.06.2012 78 960.30 77 975.10 985.20 1.26% 84 179.70 -5 219.40 -6.20%
31.03.2012 77 975.10 82 190.80 -4 215.70 -5.13% 83 096.30 -5 121.20 -6.16%
31.12.2011 82 190.80 82 891.10 - 700.30 -0.84% 79 071.20 3 119.60 3.95%
30.09.2011 82 891.10 84 179.70 -1 288.60 -1.53% 79 547.30 3 343.80 4.20%
30.06.2011 84 179.70 83 096.30 1 083.40 1.30% 91 061.30 -6 881.60 -7.56%
31.03.2011 83 096.30 79 071.20 4 025.10 5.09% 116 732.80 -33 636.50 -28.81%
31.12.2010 79 071.20 79 547.30 - 476.10 -0.60% 125 199.90 -46 128.70 -36.84%
30.09.2010 79 547.30 91 061.30 -11 514.00 -12.64% 129 600.80 -50 053.50 -38.62%
30.06.2010 91 061.30 116 732.80 -25 671.50 -21.99% 138 251.40 -47 190.10 -34.13%
31.03.2010 116 732.80 125 199.90 -8 467.10 -6.76% 147 967.90 -31 235.10 -21.11%
31.12.2009 125 199.90 129 600.80 -4 400.90 -3.40% 154 277.30 -29 077.40 -18.85%
30.09.2009 129 600.80 138 251.40 -8 650.60 -6.26% 148 759.80 -19 159.00 -12.88%
30.06.2009 138 251.40 147 967.90 -9 716.50 -6.57% 148 481.60 -10 230.20 -6.89%
31.03.2009 147 967.90 154 277.30 -6 309.40 -4.09% 141 241.80 6 726.10 4.76%
31.12.2008 154 277.30 148 759.80 5 517.50 3.71% 149 059.30 5 218.00 3.50%
30.09.2008 148 759.80 148 481.60 278.20 0.19% 132 007.60 16 752.20 12.69%
30.06.2008 148 481.60 141 241.80 7 239.80 5.13% 126 565.00 21 916.60 17.32%
31.03.2008 141 241.80 149 059.30 -7 817.50 -5.24% 120 939.50 20 302.30 16.79%
31.12.2007 149 059.30 132 007.60 17 051.70 12.92% 114 797.90 34 261.40 29.84%
30.09.2007 132 007.60 126 565.00 5 442.60 4.30% 109 050.80 22 956.80 21.05%
30.06.2007 126 565.00 120 939.50 5 625.50 4.65% 108 167.30 18 397.70 17.01%
31.03.2007 120 939.50 114 797.90 6 141.60 5.35% 103 921.50 17 018.00 16.38%
31.12.2006 114 797.90 109 050.80 5 747.10 5.27% 105 049.30 9 748.60 9.28%
30.09.2006 109 050.80 108 167.30 883.50 0.82% - - -
30.06.2006 108 167.30 103 921.50 4 245.80 4.09% - - -
31.03.2006 103 921.50 105 049.30 -1 127.80 -1.07% - - -
31.12.2005 105 049.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Total (Breakdown of loans provided to households)
Total (Capital Account (in millions of CZK))
Total (Financial Account (in millions of CZK))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.