Holdings of shares / other equity issued by residents - total - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Holdings of shares / other equity issued by residents - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2015 57 871.40
Min 31.01.2004 9 158.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 57 871.40 57 645.50 225.90 0.39% 46 165.70 11 705.70 25.36%
30.04.2015 57 645.50 57 588.00 57.50 0.10% 45 681.90 11 963.60 26.19%
31.03.2015 57 588.00 57 552.40 35.60 0.06% 45 551.80 12 036.20 26.42%
28.02.2015 57 552.40 57 833.80 - 281.40 -0.49% 44 554.70 12 997.70 29.17%
31.01.2015 57 833.80 56 604.20 1 229.60 2.17% 44 478.70 13 355.10 30.03%
31.12.2014 56 604.20 55 428.70 1 175.50 2.12% 44 412.20 12 192.00 27.45%
30.11.2014 55 428.70 51 162.10 4 266.60 8.34% 45 004.00 10 424.70 23.16%
31.10.2014 51 162.10 52 071.50 - 909.40 -1.75% 43 809.70 7 352.40 16.78%
30.09.2014 52 071.50 52 143.20 -71.70 -0.14% 43 921.40 8 150.10 18.56%
31.08.2014 52 143.20 47 638.10 4 505.10 9.46% 44 096.20 8 047.00 18.25%
31.07.2014 47 638.10 47 561.30 76.80 0.16% 44 477.70 3 160.40 7.11%
30.06.2014 47 561.30 46 165.70 1 395.60 3.02% 44 158.80 3 402.50 7.71%
31.05.2014 46 165.70 45 681.90 483.80 1.06% 44 126.20 2 039.50 4.62%
30.04.2014 45 681.90 45 551.80 130.10 0.29% 44 474.50 1 207.40 2.71%
31.03.2014 45 551.80 44 554.70 997.10 2.24% 44 359.30 1 192.50 2.69%
28.02.2014 44 554.70 44 478.70 76.00 0.17% 42 753.20 1 801.50 4.21%
31.01.2014 44 478.70 44 412.20 66.50 0.15% 42 794.80 1 683.90 3.93%
31.12.2013 44 412.20 45 004.00 - 591.80 -1.31% 42 798.70 1 613.50 3.77%
30.11.2013 45 004.00 43 809.70 1 194.30 2.73% 45 472.80 - 468.80 -1.03%
31.10.2013 43 809.70 43 921.40 - 111.70 -0.25% 46 463.30 -2 653.60 -5.71%
30.09.2013 43 921.40 44 096.20 - 174.80 -0.40% 46 494.10 -2 572.70 -5.53%
31.08.2013 44 096.20 44 477.70 - 381.50 -0.86% 46 467.50 -2 371.30 -5.10%
31.07.2013 44 477.70 44 158.80 318.90 0.72% 45 572.00 -1 094.30 -2.40%
30.06.2013 44 158.80 44 126.20 32.60 0.07% 45 405.70 -1 246.90 -2.75%
31.05.2013 44 126.20 44 474.50 - 348.30 -0.78% 46 076.10 -1 949.90 -4.23%
30.04.2013 44 474.50 44 359.30 115.20 0.26% 45 779.60 -1 305.10 -2.85%
31.03.2013 44 359.30 42 753.20 1 606.10 3.76% 45 907.30 -1 548.00 -3.37%
28.02.2013 42 753.20 42 794.80 -41.60 -0.10% 45 805.80 -3 052.60 -6.66%
31.01.2013 42 794.80 42 798.70 -3.90 -0.01% 45 822.40 -3 027.60 -6.61%
31.12.2012 42 798.70 45 472.80 -2 674.10 -5.88% 45 832.00 -3 033.30 -6.62%
30.11.2012 45 472.80 46 463.30 - 990.50 -2.13% 46 309.40 - 836.60 -1.81%
31.10.2012 46 463.30 46 494.10 -30.80 -0.07% 46 336.60 126.70 0.27%
30.09.2012 46 494.10 46 467.50 26.60 0.06% 46 298.50 195.60 0.42%
31.08.2012 46 467.50 45 572.00 895.50 1.97% 45 988.30 479.20 1.04%
31.07.2012 45 572.00 45 405.70 166.30 0.37% 46 112.70 - 540.70 -1.17%
30.06.2012 45 405.70 46 076.10 - 670.40 -1.45% 45 340.80 64.90 0.14%
31.05.2012 46 076.10 45 779.60 296.50 0.65% 45 406.00 670.10 1.48%
30.04.2012 45 779.60 45 907.30 - 127.70 -0.28% 43 328.50 2 451.10 5.66%
31.03.2012 45 907.30 45 805.80 101.50 0.22% 43 272.70 2 634.60 6.09%
29.02.2012 45 805.80 45 822.40 -16.60 -0.04% 43 292.40 2 513.40 5.81%
31.01.2012 45 822.40 45 832.00 -9.60 -0.02% 43 228.50 2 593.90 6.00%
31.12.2011 45 832.00 46 309.40 - 477.40 -1.03% 43 053.40 2 778.60 6.45%
30.11.2011 46 309.40 46 336.60 -27.20 -0.06% 36 204.80 10 104.60 27.91%
31.10.2011 46 336.60 46 298.50 38.10 0.08% 36 013.70 10 322.90 28.66%
30.09.2011 46 298.50 45 988.30 310.20 0.67% 34 644.90 11 653.60 33.64%
31.08.2011 45 988.30 46 112.70 - 124.40 -0.27% 34 503.00 11 485.30 33.29%
31.07.2011 46 112.70 45 340.80 771.90 1.70% 35 266.80 10 845.90 30.75%
30.06.2011 45 340.80 45 406.00 -65.20 -0.14% 35 292.60 10 048.20 28.47%
31.05.2011 45 406.00 43 328.50 2 077.50 4.79% 35 347.10 10 058.90 28.46%
30.04.2011 43 328.50 43 272.70 55.80 0.13% 35 956.40 7 372.10 20.50%
31.03.2011 43 272.70 43 292.40 -19.70 -0.05% 35 921.40 7 351.30 20.46%
28.02.2011 43 292.40 43 228.50 63.90 0.15% 36 183.40 7 109.00 19.65%
31.01.2011 43 228.50 43 053.40 175.10 0.41% 36 245.00 6 983.50 19.27%
31.12.2010 43 053.40 36 204.80 6 848.60 18.92% 36 227.30 6 826.10 18.84%
30.11.2010 36 204.80 36 013.70 191.10 0.53% 40 545.00 -4 340.20 -10.70%
31.10.2010 36 013.70 34 644.90 1 368.80 3.95% 43 818.80 -7 805.10 -17.81%
30.09.2010 34 644.90 34 503.00 141.90 0.41% 43 266.90 -8 622.00 -19.93%
31.08.2010 34 503.00 35 266.80 - 763.80 -2.17% 43 287.30 -8 784.30 -20.29%
31.07.2010 35 266.80 35 292.60 -25.80 -0.07% 43 237.60 -7 970.80 -18.43%
30.06.2010 35 292.60 35 347.10 -54.50 -0.15% 43 270.10 -7 977.50 -18.44%
31.05.2010 35 347.10 35 956.40 - 609.30 -1.69% 41 260.00 -5 912.90 -14.33%
30.04.2010 35 956.40 35 921.40 35.00 0.10% 41 317.70 -5 361.30 -12.98%
31.03.2010 35 921.40 36 183.40 - 262.00 -0.72% 41 302.10 -5 380.70 -13.03%
28.02.2010 36 183.40 36 245.00 -61.60 -0.17% 41 130.10 -4 946.70 -12.03%
31.01.2010 36 245.00 36 227.30 17.70 0.05% 41 237.60 -4 992.60 -12.11%
31.12.2009 36 227.30 40 545.00 -4 317.70 -10.65% 41 044.60 -4 817.30 -11.74%
30.11.2009 40 545.00 43 818.80 -3 273.80 -7.47% 40 234.50 310.50 0.77%
31.10.2009 43 818.80 43 266.90 551.90 1.28% 40 101.40 3 717.40 9.27%
30.09.2009 43 266.90 43 287.30 -20.40 -0.05% 39 405.10 3 861.80 9.80%
31.08.2009 43 287.30 43 237.60 49.70 0.11% 40 814.00 2 473.30 6.06%
31.07.2009 43 237.60 43 270.10 -32.50 -0.08% 40 684.50 2 553.10 6.28%
30.06.2009 43 270.10 41 260.00 2 010.10 4.87% 39 785.60 3 484.50 8.76%
31.05.2009 41 260.00 41 317.70 -57.70 -0.14% 40 760.30 499.70 1.23%
30.04.2009 41 317.70 41 302.10 15.60 0.04% 40 463.60 854.10 2.11%
31.03.2009 41 302.10 41 130.10 172.00 0.42% 40 755.30 546.80 1.34%
28.02.2009 41 130.10 41 237.60 - 107.50 -0.26% 40 653.80 476.30 1.17%
31.01.2009 41 237.60 41 044.60 193.00 0.47% 40 288.50 949.10 2.36%
31.12.2008 41 044.60 40 234.50 810.10 2.01% 40 388.20 656.40 1.63%
30.11.2008 40 234.50 40 101.40 133.10 0.33% 35 942.40 4 292.10 11.94%
31.10.2008 40 101.40 39 405.10 696.30 1.77% 35 121.70 4 979.70 14.18%
30.09.2008 39 405.10 40 814.00 -1 408.90 -3.45% 35 209.10 4 196.00 11.92%
31.08.2008 40 814.00 40 684.50 129.50 0.32% 32 214.50 8 599.50 26.69%
31.07.2008 40 684.50 39 785.60 898.90 2.26% 33 494.70 7 189.80 21.47%
30.06.2008 39 785.60 40 760.30 - 974.70 -2.39% 32 018.80 7 766.80 24.26%
31.05.2008 40 760.30 40 463.60 296.70 0.73% 22 422.30 18 338.00 81.78%
30.04.2008 40 463.60 40 755.30 - 291.70 -0.72% 22 374.60 18 089.00 80.85%
31.03.2008 40 755.30 40 653.80 101.50 0.25% 22 482.80 18 272.50 81.27%
29.02.2008 40 653.80 40 288.50 365.30 0.91% 22 231.20 18 422.60 82.87%
31.01.2008 40 288.50 40 388.20 -99.70 -0.25% 21 592.70 18 695.80 86.58%
31.12.2007 40 388.20 35 942.40 4 445.80 12.37% 21 481.80 18 906.40 88.01%
30.11.2007 35 942.40 35 121.70 820.70 2.34% 21 547.70 14 394.70 66.80%
31.10.2007 35 121.70 35 209.10 -87.40 -0.25% 20 686.50 14 435.20 69.78%
30.09.2007 35 209.10 32 214.50 2 994.60 9.30% 20 790.70 14 418.40 69.35%
31.08.2007 32 214.50 33 494.70 -1 280.20 -3.82% 20 845.30 11 369.20 54.54%
31.07.2007 33 494.70 32 018.80 1 475.90 4.61% 20 870.80 12 623.90 60.49%
30.06.2007 32 018.80 22 422.30 9 596.50 42.80% 20 770.90 11 247.90 54.15%
31.05.2007 22 422.30 22 374.60 47.70 0.21% 20 799.40 1 622.90 7.80%
30.04.2007 22 374.60 22 482.80 - 108.20 -0.48% 21 292.00 1 082.60 5.08%
31.03.2007 22 482.80 22 231.20 251.60 1.13% 20 858.10 1 624.70 7.79%
28.02.2007 22 231.20 21 592.70 638.50 2.96% 20 876.30 1 354.90 6.49%
31.01.2007 21 592.70 21 481.80 110.90 0.52% 20 774.60 818.10 3.94%
31.12.2006 21 481.80 21 547.70 -65.90 -0.31% 20 793.40 688.40 3.31%
30.11.2006 21 547.70 20 686.50 861.20 4.16% 20 629.00 918.70 4.45%
31.10.2006 20 686.50 20 790.70 - 104.20 -0.50% 15 043.60 5 642.90 37.51%
30.09.2006 20 790.70 20 845.30 -54.60 -0.26% 14 919.40 5 871.30 39.35%
31.08.2006 20 845.30 20 870.80 -25.50 -0.12% 11 215.50 9 629.80 85.86%
31.07.2006 20 870.80 20 770.90 99.90 0.48% 11 325.50 9 545.30 84.28%
30.06.2006 20 770.90 20 799.40 -28.50 -0.14% 11 250.70 9 520.20 84.62%
31.05.2006 20 799.40 21 292.00 - 492.60 -2.31% 11 303.40 9 496.00 84.01%
30.04.2006 21 292.00 20 858.10 433.90 2.08% 11 429.00 9 863.00 86.30%
31.03.2006 20 858.10 20 876.30 -18.20 -0.09% 11 398.40 9 459.70 82.99%
28.02.2006 20 876.30 20 774.60 101.70 0.49% 9 218.30 11 658.00 126.47%
31.01.2006 20 774.60 20 793.40 -18.80 -0.09% 9 518.10 11 256.50 118.26%
31.12.2005 20 793.40 20 629.00 164.40 0.80% 9 764.00 11 029.40 112.96%
30.11.2005 20 629.00 15 043.60 5 585.40 37.13% 11 968.10 8 660.90 72.37%
31.10.2005 15 043.60 14 919.40 124.20 0.83% 12 018.00 3 025.60 25.18%
30.09.2005 14 919.40 11 215.50 3 703.90 33.02% 11 892.90 3 026.50 25.45%
31.08.2005 11 215.50 11 325.50 - 110.00 -0.97% 11 269.10 -53.60 -0.48%
31.07.2005 11 325.50 11 250.70 74.80 0.66% 10 839.10 486.40 4.49%
30.06.2005 11 250.70 11 303.40 -52.70 -0.47% 10 889.30 361.40 3.32%
31.05.2005 11 303.40 11 429.00 - 125.60 -1.10% 10 912.70 390.70 3.58%
30.04.2005 11 429.00 11 398.40 30.60 0.27% 10 935.10 493.90 4.52%
31.03.2005 11 398.40 9 218.30 2 180.10 23.65% 11 278.80 119.60 1.06%
28.02.2005 9 218.30 9 518.10 - 299.80 -3.15% 9 313.40 -95.10 -1.02%
31.01.2005 9 518.10 9 764.00 - 245.90 -2.52% 9 158.50 359.60 3.93%
31.12.2004 9 764.00 11 968.10 -2 204.10 -18.42% 11 093.30 -1 329.30 -11.98%
30.11.2004 11 968.10 12 018.00 -49.90 -0.42% 12 680.80 - 712.70 -5.62%
31.10.2004 12 018.00 11 892.90 125.10 1.05% 11 966.10 51.90 0.43%
30.09.2004 11 892.90 11 269.10 623.80 5.54% 11 745.40 147.50 1.26%
31.08.2004 11 269.10 10 839.10 430.00 3.97% 12 226.50 - 957.40 -7.83%
31.07.2004 10 839.10 10 889.30 -50.20 -0.46% 12 020.70 -1 181.60 -9.83%
30.06.2004 10 889.30 10 912.70 -23.40 -0.21% 11 992.20 -1 102.90 -9.20%
31.05.2004 10 912.70 10 935.10 -22.40 -0.20% 11 636.10 - 723.40 -6.22%
30.04.2004 10 935.10 11 278.80 - 343.70 -3.05% 9 814.70 1 120.40 11.42%
31.03.2004 11 278.80 9 313.40 1 965.40 21.10% 11 782.70 - 503.90 -4.28%
29.02.2004 9 313.40 9 158.50 154.90 1.69% 15 303.10 -5 989.70 -39.14%
31.01.2004 9 158.50 11 093.30 -1 934.80 -17.44% 15 729.80 -6 571.30 -41.78%
31.12.2003 11 093.30 12 680.80 -1 587.50 -12.52% 16 388.00 -5 294.70 -32.31%
30.11.2003 12 680.80 11 966.10 714.70 5.97% 18 260.30 -5 579.50 -30.56%
31.10.2003 11 966.10 11 745.40 220.70 1.88% 19 226.90 -7 260.80 -37.76%
30.09.2003 11 745.40 12 226.50 - 481.10 -3.93% 19 406.20 -7 660.80 -39.48%
31.08.2003 12 226.50 12 020.70 205.80 1.71% 19 483.10 -7 256.60 -37.25%
31.07.2003 12 020.70 11 992.20 28.50 0.24% 19 625.50 -7 604.80 -38.75%
30.06.2003 11 992.20 11 636.10 356.10 3.06% 20 627.80 -8 635.60 -41.86%
31.05.2003 11 636.10 9 814.70 1 821.40 18.56% 20 074.10 -8 438.00 -42.03%
30.04.2003 9 814.70 11 782.70 -1 968.00 -16.70% 20 880.40 -11 065.70 -53.00%
31.03.2003 11 782.70 15 303.10 -3 520.40 -23.00% 21 536.70 -9 754.00 -45.29%
28.02.2003 15 303.10 15 729.80 - 426.70 -2.71% 20 551.20 -5 248.10 -25.54%
31.01.2003 15 729.80 16 388.00 - 658.20 -4.02% 20 572.20 -4 842.40 -23.54%
31.12.2002 16 388.00 18 260.30 -1 872.30 -10.25% - - -
30.11.2002 18 260.30 19 226.90 - 966.60 -5.03% - - -
31.10.2002 19 226.90 19 406.20 - 179.30 -0.92% - - -
30.09.2002 19 406.20 19 483.10 -76.90 -0.39% - - -
31.08.2002 19 483.10 19 625.50 - 142.40 -0.73% - - -
31.07.2002 19 625.50 20 627.80 -1 002.30 -4.86% - - -
30.06.2002 20 627.80 20 074.10 553.70 2.76% - - -
31.05.2002 20 074.10 20 880.40 - 806.30 -3.86% - - -
30.04.2002 20 880.40 21 536.70 - 656.30 -3.05% - - -
31.03.2002 21 536.70 20 551.20 985.50 4.80% - - -
28.02.2002 20 551.20 20 572.20 -21.00 -0.10% - - -
31.01.2002 20 572.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Holdings of shares / other equity issued by residents - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARADZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V