Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Úvěry a pohledávky: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Malé banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Střední banky, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky
31.12.2023 Banky - Vklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Centrální banky
30.09.2023 Banky - Dluhové cenné papíry: Čtvrtletní, Velké banky, Centrální banky

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities - Total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 1 265 476.70
Min 31.03.2002 622 724.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 1 265 476.70 1 233 622.40 31 854.30 2.58% 1 139 476.10 126 000.60 11.06%
30.11.2014 1 233 622.40 1 232 813.30 809.10 0.07% 1 139 490.30 94 132.10 8.26%
31.10.2014 1 232 813.30 1 218 673.80 14 139.50 1.16% 914 561.20 318 252.10 34.80%
30.09.2014 1 218 673.80 1 219 632.60 - 958.80 -0.08% 896 316.50 322 357.30 35.96%
31.08.2014 1 219 632.60 1 203 877.60 15 755.00 1.31% 895 257.00 324 375.60 36.23%
31.07.2014 1 203 877.60 1 208 226.80 -4 349.20 -0.36% 899 760.10 304 117.50 33.80%
30.06.2014 1 208 226.80 1 192 234.30 15 992.50 1.34% 890 724.30 317 502.50 35.65%
31.05.2014 1 192 234.30 1 178 481.80 13 752.50 1.17% 884 975.80 307 258.50 34.72%
30.04.2014 1 178 481.80 1 164 089.00 14 392.80 1.24% 911 415.80 267 066.00 29.30%
31.03.2014 1 164 089.00 1 153 037.40 11 051.60 0.96% 916 663.50 247 425.50 26.99%
28.02.2014 1 153 037.40 1 160 612.80 -7 575.40 -0.65% 910 765.10 242 272.30 26.60%
31.01.2014 1 160 612.80 1 139 476.10 21 136.70 1.85% 894 517.60 266 095.20 29.75%
31.12.2013 1 139 476.10 1 139 490.30 -14.20 -0.00% 879 679.10 259 797.00 29.53%
30.11.2013 1 139 490.30 914 561.20 224 929.10 24.59% 888 544.20 250 946.10 28.24%
31.10.2013 914 561.20 896 316.50 18 244.70 2.04% 872 300.80 42 260.40 4.84%
30.09.2013 896 316.50 895 257.00 1 059.50 0.12% 807 008.70 89 307.80 11.07%
31.08.2013 895 257.00 899 760.10 -4 503.10 -0.50% 813 474.80 81 782.20 10.05%
31.07.2013 899 760.10 890 724.30 9 035.80 1.01% 830 118.90 69 641.20 8.39%
30.06.2013 890 724.30 884 975.80 5 748.50 0.65% 833 754.60 56 969.70 6.83%
31.05.2013 884 975.80 911 415.80 -26 440.00 -2.90% 838 331.60 46 644.20 5.56%
30.04.2013 911 415.80 916 663.50 -5 247.70 -0.57% 843 438.10 67 977.70 8.06%
31.03.2013 916 663.50 910 765.10 5 898.40 0.65% 823 395.80 93 267.70 11.33%
28.02.2013 910 765.10 894 517.60 16 247.50 1.82% 821 436.00 89 329.10 10.87%
31.01.2013 894 517.60 879 679.10 14 838.50 1.69% 806 679.90 87 837.70 10.89%
31.12.2012 879 679.10 888 544.20 -8 865.10 -1.00% 832 467.00 47 212.10 5.67%
30.11.2012 888 544.20 872 300.80 16 243.40 1.86% 804 175.40 84 368.80 10.49%
31.10.2012 872 300.80 807 008.70 65 292.10 8.09% 786 369.10 85 931.70 10.93%
30.09.2012 807 008.70 813 474.80 -6 466.10 -0.79% 783 141.30 23 867.40 3.05%
31.08.2012 813 474.80 830 118.90 -16 644.10 -2.00% 746 189.70 67 285.10 9.02%
31.07.2012 830 118.90 833 754.60 -3 635.70 -0.44% 753 370.30 76 748.60 10.19%
30.06.2012 833 754.60 838 331.60 -4 577.00 -0.55% 749 736.70 84 017.90 11.21%
31.05.2012 838 331.60 843 438.10 -5 106.50 -0.61% 760 482.40 77 849.20 10.24%
30.04.2012 843 438.10 823 395.80 20 042.30 2.43% 741 272.90 102 165.20 13.78%
31.03.2012 823 395.80 821 436.00 1 959.80 0.24% 757 560.80 65 835.00 8.69%
29.02.2012 821 436.00 806 679.90 14 756.10 1.83% 770 516.40 50 919.60 6.61%
31.01.2012 806 679.90 832 467.00 -25 787.10 -3.10% 756 277.90 50 402.00 6.66%
31.12.2011 832 467.00 804 175.40 28 291.60 3.52% 825 020.50 7 446.50 0.90%
30.11.2011 804 175.40 786 369.10 17 806.30 2.26% 820 831.90 -16 656.50 -2.03%
31.10.2011 786 369.10 783 141.30 3 227.80 0.41% 813 934.70 -27 565.60 -3.39%
30.09.2011 783 141.30 746 189.70 36 951.60 4.95% 826 125.20 -42 983.90 -5.20%
31.08.2011 746 189.70 753 370.30 -7 180.60 -0.95% 799 397.30 -53 207.60 -6.66%
31.07.2011 753 370.30 749 736.70 3 633.60 0.48% 783 500.50 -30 130.20 -3.85%
30.06.2011 749 736.70 760 482.40 -10 745.70 -1.41% 818 474.50 -68 737.80 -8.40%
31.05.2011 760 482.40 741 272.90 19 209.50 2.59% 813 920.30 -53 437.90 -6.57%
30.04.2011 741 272.90 757 560.80 -16 287.90 -2.15% 785 466.30 -44 193.40 -5.63%
31.03.2011 757 560.80 770 516.40 -12 955.60 -1.68% 779 757.60 -22 196.80 -2.85%
28.02.2011 770 516.40 756 277.90 14 238.50 1.88% 799 642.80 -29 126.40 -3.64%
31.01.2011 756 277.90 825 020.50 -68 742.60 -8.33% 803 104.10 -46 826.20 -5.83%
31.12.2010 825 020.50 820 831.90 4 188.60 0.51% 795 917.70 29 102.80 3.66%
30.11.2010 820 831.90 813 934.70 6 897.20 0.85% 769 656.30 51 175.60 6.65%
31.10.2010 813 934.70 826 125.20 -12 190.50 -1.48% 767 815.60 46 119.10 6.01%
30.09.2010 826 125.20 799 397.30 26 727.90 3.34% 733 694.70 92 430.50 12.60%
31.08.2010 799 397.30 783 500.50 15 896.80 2.03% 742 536.40 56 860.90 7.66%
31.07.2010 783 500.50 818 474.50 -34 974.00 -4.27% 734 402.30 49 098.20 6.69%
30.06.2010 818 474.50 813 920.30 4 554.20 0.56% 733 132.80 85 341.70 11.64%
31.05.2010 813 920.30 785 466.30 28 454.00 3.62% 763 148.20 50 772.10 6.65%
30.04.2010 785 466.30 779 757.60 5 708.70 0.73% 776 437.20 9 029.10 1.16%
31.03.2010 779 757.60 799 642.80 -19 885.20 -2.49% 794 093.00 -14 335.40 -1.81%
28.02.2010 799 642.80 803 104.10 -3 461.30 -0.43% 826 509.80 -26 867.00 -3.25%
31.01.2010 803 104.10 795 917.70 7 186.40 0.90% 796 747.40 6 356.70 0.80%
31.12.2009 795 917.70 769 656.30 26 261.40 3.41% 784 230.50 11 687.20 1.49%
30.11.2009 769 656.30 767 815.60 1 840.70 0.24% 727 437.10 42 219.20 5.80%
31.10.2009 767 815.60 733 694.70 34 120.90 4.65% 709 347.60 58 468.00 8.24%
30.09.2009 733 694.70 742 536.40 -8 841.70 -1.19% 696 679.50 37 015.20 5.31%
31.08.2009 742 536.40 734 402.30 8 134.10 1.11% 703 889.70 38 646.70 5.49%
31.07.2009 734 402.30 733 132.80 1 269.50 0.17% 670 179.80 64 222.50 9.58%
30.06.2009 733 132.80 763 148.20 -30 015.40 -3.93% 669 413.40 63 719.40 9.52%
31.05.2009 763 148.20 776 437.20 -13 289.00 -1.71% 699 529.50 63 618.70 9.09%
30.04.2009 776 437.20 794 093.00 -17 655.80 -2.22% 700 813.10 75 624.10 10.79%
31.03.2009 794 093.00 826 509.80 -32 416.80 -3.92% 719 971.00 74 122.00 10.30%
28.02.2009 826 509.80 796 747.40 29 762.40 3.74% 732 903.80 93 606.00 12.77%
31.01.2009 796 747.40 784 230.50 12 516.90 1.60% 757 073.30 39 674.10 5.24%
31.12.2008 784 230.50 727 437.10 56 793.40 7.81% 757 343.50 26 887.00 3.55%
30.11.2008 727 437.10 709 347.60 18 089.50 2.55% 759 355.00 -31 917.90 -4.20%
31.10.2008 709 347.60 696 679.50 12 668.10 1.82% 763 302.80 -53 955.20 -7.07%
30.09.2008 696 679.50 703 889.70 -7 210.20 -1.02% 756 319.00 -59 639.50 -7.89%
31.08.2008 703 889.70 670 179.80 33 709.90 5.03% 802 463.00 -98 573.30 -12.28%
31.07.2008 670 179.80 669 413.40 766.40 0.11% 785 331.30 - 115 151.50 -14.66%
30.06.2008 669 413.40 699 529.50 -30 116.10 -4.31% 795 489.30 - 126 075.90 -15.85%
31.05.2008 699 529.50 700 813.10 -1 283.60 -0.18% 771 768.50 -72 239.00 -9.36%
30.04.2008 700 813.10 719 971.00 -19 157.90 -2.66% 772 676.60 -71 863.50 -9.30%
31.03.2008 719 971.00 732 903.80 -12 932.80 -1.76% 785 419.10 -65 448.10 -8.33%
29.02.2008 732 903.80 757 073.30 -24 169.50 -3.19% 773 803.90 -40 900.10 -5.29%
31.01.2008 757 073.30 757 343.50 - 270.20 -0.04% 764 700.90 -7 627.60 -1.00%
31.12.2007 757 343.50 759 355.00 -2 011.50 -0.26% 769 865.00 -12 521.50 -1.63%
30.11.2007 759 355.00 763 302.80 -3 947.80 -0.52% 746 795.60 12 559.40 1.68%
31.10.2007 763 302.80 756 319.00 6 983.80 0.92% 768 048.60 -4 745.80 -0.62%
30.09.2007 756 319.00 802 463.00 -46 144.00 -5.75% 815 827.10 -59 508.10 -7.29%
31.08.2007 802 463.00 785 331.30 17 131.70 2.18% 791 068.20 11 394.80 1.44%
31.07.2007 785 331.30 795 489.30 -10 158.00 -1.28% 799 047.30 -13 716.00 -1.72%
30.06.2007 795 489.30 771 768.50 23 720.80 3.07% 824 773.50 -29 284.20 -3.55%
31.05.2007 771 768.50 772 676.60 - 908.10 -0.12% 827 813.60 -56 045.10 -6.77%
30.04.2007 772 676.60 785 419.10 -12 742.50 -1.62% 832 912.90 -60 236.30 -7.23%
31.03.2007 785 419.10 773 803.90 11 615.20 1.50% 837 463.10 -52 044.00 -6.21%
28.02.2007 773 803.90 764 700.90 9 103.00 1.19% 826 328.60 -52 524.70 -6.36%
31.01.2007 764 700.90 769 865.00 -5 164.10 -0.67% 835 436.60 -70 735.70 -8.47%
31.12.2006 769 865.00 746 795.60 23 069.40 3.09% 890 283.00 - 120 418.00 -13.53%
30.11.2006 746 795.60 768 048.60 -21 253.00 -2.77% 826 169.70 -79 374.10 -9.61%
31.10.2006 768 048.60 815 827.10 -47 778.50 -5.86% 847 048.50 -78 999.90 -9.33%
30.09.2006 815 827.10 791 068.20 24 758.90 3.13% 855 763.90 -39 936.80 -4.67%
31.08.2006 791 068.20 799 047.30 -7 979.10 -1.00% 828 322.20 -37 254.00 -4.50%
31.07.2006 799 047.30 824 773.50 -25 726.20 -3.12% 855 543.20 -56 495.90 -6.60%
30.06.2006 824 773.50 827 813.60 -3 040.10 -0.37% 848 166.00 -23 392.50 -2.76%
31.05.2006 827 813.60 832 912.90 -5 099.30 -0.61% 775 728.60 52 085.00 6.71%
30.04.2006 832 912.90 837 463.10 -4 550.20 -0.54% 777 195.70 55 717.20 7.17%
31.03.2006 837 463.10 826 328.60 11 134.50 1.35% 728 433.30 109 029.80 14.97%
28.02.2006 826 328.60 835 436.60 -9 108.00 -1.09% 716 597.60 109 731.00 15.31%
31.01.2006 835 436.60 890 283.00 -54 846.40 -6.16% 725 750.50 109 686.10 15.11%
31.12.2005 890 283.00 826 169.70 64 113.30 7.76% 720 154.20 170 128.80 23.62%
30.11.2005 826 169.70 847 048.50 -20 878.80 -2.46% 725 532.20 100 637.50 13.87%
31.10.2005 847 048.50 855 763.90 -8 715.40 -1.02% 749 630.40 97 418.10 13.00%
30.09.2005 855 763.90 828 322.20 27 441.70 3.31% 747 895.50 107 868.40 14.42%
31.08.2005 828 322.20 855 543.20 -27 221.00 -3.18% 760 315.00 68 007.20 8.94%
31.07.2005 855 543.20 848 166.00 7 377.20 0.87% 764 012.00 91 531.20 11.98%
30.06.2005 848 166.00 775 728.60 72 437.40 9.34% 759 632.10 88 533.90 11.65%
31.05.2005 775 728.60 777 195.70 -1 467.10 -0.19% 754 278.60 21 450.00 2.84%
30.04.2005 777 195.70 728 433.30 48 762.40 6.69% 784 741.00 -7 545.30 -0.96%
31.03.2005 728 433.30 716 597.60 11 835.70 1.65% 787 082.70 -58 649.40 -7.45%
28.02.2005 716 597.60 725 750.50 -9 152.90 -1.26% 768 817.80 -52 220.20 -6.79%
31.01.2005 725 750.50 720 154.20 5 596.30 0.78% 780 167.60 -54 417.10 -6.97%
31.12.2004 720 154.20 725 532.20 -5 378.00 -0.74% 759 283.00 -39 128.80 -5.15%
30.11.2004 725 532.20 749 630.40 -24 098.20 -3.21% 759 609.50 -34 077.30 -4.49%
31.10.2004 749 630.40 747 895.50 1 734.90 0.23% 766 667.60 -17 037.20 -2.22%
30.09.2004 747 895.50 760 315.00 -12 419.50 -1.63% 765 534.50 -17 639.00 -2.30%
31.08.2004 760 315.00 764 012.00 -3 697.00 -0.48% 796 397.70 -36 082.70 -4.53%
31.07.2004 764 012.00 759 632.10 4 379.90 0.58% 784 583.90 -20 571.90 -2.62%
30.06.2004 759 632.10 754 278.60 5 353.50 0.71% 778 856.40 -19 224.30 -2.47%
31.05.2004 754 278.60 784 741.00 -30 462.40 -3.88% 768 191.70 -13 913.10 -1.81%
30.04.2004 784 741.00 787 082.70 -2 341.70 -0.30% 774 264.10 10 476.90 1.35%
31.03.2004 787 082.70 768 817.80 18 264.90 2.38% 792 057.10 -4 974.40 -0.63%
29.02.2004 768 817.80 780 167.60 -11 349.80 -1.45% 797 462.70 -28 644.90 -3.59%
31.01.2004 780 167.60 759 283.00 20 884.60 2.75% 784 210.10 -4 042.50 -0.52%
31.12.2003 759 283.00 759 609.50 - 326.50 -0.04% 788 397.20 -29 114.20 -3.69%
30.11.2003 759 609.50 766 667.60 -7 058.10 -0.92% 774 369.60 -14 760.10 -1.91%
31.10.2003 766 667.60 765 534.50 1 133.10 0.15% 769 998.40 -3 330.80 -0.43%
30.09.2003 765 534.50 796 397.70 -30 863.20 -3.88% 781 629.00 -16 094.50 -2.06%
31.08.2003 796 397.70 784 583.90 11 813.80 1.51% 763 931.40 32 466.30 4.25%
31.07.2003 784 583.90 778 856.40 5 727.50 0.74% 758 048.00 26 535.90 3.50%
30.06.2003 778 856.40 768 191.70 10 664.70 1.39% 720 357.00 58 499.40 8.12%
31.05.2003 768 191.70 774 264.10 -6 072.40 -0.78% 745 663.00 22 528.70 3.02%
30.04.2003 774 264.10 792 057.10 -17 793.00 -2.25% 636 913.70 137 350.40 21.56%
31.03.2003 792 057.10 797 462.70 -5 405.60 -0.68% 622 724.60 169 332.50 27.19%
28.02.2003 797 462.70 784 210.10 13 252.60 1.69% 624 387.90 173 074.80 27.72%
31.01.2003 784 210.10 788 397.20 -4 187.10 -0.53% 628 593.10 155 617.00 24.76%
31.12.2002 788 397.20 774 369.60 14 027.60 1.81% - - -
30.11.2002 774 369.60 769 998.40 4 371.20 0.57% - - -
31.10.2002 769 998.40 781 629.00 -11 630.60 -1.49% - - -
30.09.2002 781 629.00 763 931.40 17 697.60 2.32% - - -
31.08.2002 763 931.40 758 048.00 5 883.40 0.78% - - -
31.07.2002 758 048.00 720 357.00 37 691.00 5.23% - - -
30.06.2002 720 357.00 745 663.00 -25 306.00 -3.39% - - -
31.05.2002 745 663.00 636 913.70 108 749.30 17.07% - - -
30.04.2002 636 913.70 622 724.60 14 189.10 2.28% - - -
31.03.2002 622 724.60 624 387.90 -1 663.30 -0.27% - - -
28.02.2002 624 387.90 628 593.10 -4 205.20 -0.67% - - -
31.01.2002 628 593.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Total (Breakdown of loans provided to households)
Total (Capital Account (in millions of CZK))
Total (Financial Account (in millions of CZK))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.