Portfolio investment - assets - total (Financial Account (in millions of CZK)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Portfolio investment - assets - total (Financial Account (in millions of CZK)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Malé banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Střední banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Velké banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Družstevní záložny - závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
30.09.2023 Obchodníci s CP - Aktiva: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních OCP (nebanky), Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy z finančních aktiv k obchodování
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy ze zajišťovacích úrokových derivátů
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy z ostatních aktiv
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy ze závazků

Graf hodnot, Financial Account (in millions of CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Portfolio investment - assets - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2009 21 850.10
Min 31.12.1999 -46 505.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 -22 848.10 -15 161.60 -7 686.50 50.70% 615.30 -23 463.40 -3 813.33%
31.03.2014 -15 161.60 - 382.40 -14 779.20 3 864.85% 4 089.60 -19 251.20 - 470.74%
31.12.2013 - 382.40 -6 996.00 6 613.60 -94.53% -10 795.60 10 413.20 -96.46%
30.09.2013 -6 996.00 615.30 -7 611.30 -1 237.01% 2 259.80 -9 255.80 - 409.58%
30.06.2013 615.30 4 089.60 -3 474.30 -84.95% 4 537.20 -3 921.90 -86.44%
31.03.2013 4 089.60 -10 795.60 14 885.20 - 137.88% -22 372.50 26 462.10 - 118.28%
31.12.2012 -10 795.60 2 259.80 -13 055.40 - 577.72% 10 031.30 -20 826.90 - 207.62%
30.09.2012 2 259.80 4 537.20 -2 277.40 -50.19% 6 988.10 -4 728.30 -67.66%
30.06.2012 4 537.20 -22 372.50 26 909.70 - 120.28% 390.10 4 147.10 1 063.09%
31.03.2012 -22 372.50 10 031.30 -32 403.80 - 323.03% -31 751.90 9 379.40 -29.54%
31.12.2011 10 031.30 6 988.10 3 043.20 43.55% 6 796.80 3 234.50 47.59%
30.09.2011 6 988.10 390.10 6 598.00 1 691.36% 5 400.70 1 587.40 29.39%
30.06.2011 390.10 -31 751.90 32 142.00 - 101.23% - 439.60 829.70 - 188.74%
31.03.2011 -31 751.90 6 796.80 -38 548.70 - 567.16% 27.00 -31 778.90 - 117 699.63%
31.12.2010 6 796.80 5 400.70 1 396.10 25.85% 10 465.30 -3 668.50 -35.05%
30.09.2010 5 400.70 - 439.60 5 840.30 -1 328.55% 21 850.10 -16 449.40 -75.28%
30.06.2010 - 439.60 27.00 - 466.60 -1 728.15% 20 786.50 -21 226.10 - 102.11%
31.03.2010 27.00 10 465.30 -10 438.30 -99.74% 11 467.90 -11 440.90 -99.76%
31.12.2009 10 465.30 21 850.10 -11 384.80 -52.10% 19 597.40 -9 132.10 -46.60%
30.09.2009 21 850.10 20 786.50 1 063.60 5.12% -6 692.20 28 542.30 - 426.50%
30.06.2009 20 786.50 11 467.90 9 318.60 81.26% -18 673.40 39 459.90 - 211.32%
31.03.2009 11 467.90 19 597.40 -8 129.50 -41.48% 1 311.80 10 156.10 774.21%
31.12.2008 19 597.40 -6 692.20 26 289.60 - 392.84% -18 475.80 38 073.20 - 206.07%
30.09.2008 -6 692.20 -18 673.40 11 981.20 -64.16% -30 091.50 23 399.30 -77.76%
30.06.2008 -18 673.40 1 311.80 -19 985.20 -1 523.49% -28 822.10 10 148.70 -35.21%
31.03.2008 1 311.80 -18 475.80 19 787.60 - 107.10% -21 263.60 22 575.40 - 106.17%
31.12.2007 -18 475.80 -30 091.50 11 615.70 -38.60% -3 801.70 -14 674.10 385.99%
30.09.2007 -30 091.50 -28 822.10 -1 269.40 4.40% -14 897.70 -15 193.80 101.99%
30.06.2007 -28 822.10 -21 263.60 -7 558.50 35.55% -32 474.30 3 652.20 -11.25%
31.03.2007 -21 263.60 -3 801.70 -17 461.90 459.32% -17 209.80 -4 053.80 23.56%
31.12.2006 -3 801.70 -14 897.70 11 096.00 -74.48% -12 391.60 8 589.90 -69.32%
30.09.2006 -14 897.70 -32 474.30 17 576.60 -54.12% -17 015.90 2 118.20 -12.45%
30.06.2006 -32 474.30 -17 209.80 -15 264.50 88.70% -18 932.50 -13 541.80 71.53%
31.03.2006 -17 209.80 -12 391.60 -4 818.20 38.88% -33 755.70 16 545.90 -49.02%
31.12.2005 -12 391.60 -17 015.90 4 624.30 -27.18% -40 035.30 27 643.70 -69.05%
30.09.2005 -17 015.90 -18 932.50 1 916.60 -10.12% -7 082.10 -9 933.80 140.27%
30.06.2005 -18 932.50 -33 755.70 14 823.20 -43.91% -24 486.00 5 553.50 -22.68%
31.03.2005 -33 755.70 -40 035.30 6 279.60 -15.69% 1 358.20 -35 113.90 -2 585.33%
31.12.2004 -40 035.30 -7 082.10 -32 953.20 465.30% -13 980.80 -26 054.50 186.36%
30.09.2004 -7 082.10 -24 486.00 17 403.90 -71.08% -17 499.00 10 416.90 -59.53%
30.06.2004 -24 486.00 1 358.20 -25 844.20 -1 902.83% -12 540.00 -11 946.00 95.26%
31.03.2004 1 358.20 -13 980.80 15 339.00 - 109.71% -39 872.90 41 231.10 - 103.41%
31.12.2003 -13 980.80 -17 499.00 3 518.20 -20.11% -41 654.30 27 673.50 -66.44%
30.09.2003 -17 499.00 -12 540.00 -4 959.00 39.55% -14 689.10 -2 809.90 19.13%
30.06.2003 -12 540.00 -39 872.90 27 332.90 -68.55% -5 529.10 -7 010.90 126.80%
31.03.2003 -39 872.90 -41 654.30 1 781.40 -4.28% -13 729.60 -26 143.30 190.42%
31.12.2002 -41 654.30 -14 689.10 -26 965.20 183.57% 9 936.30 -51 590.60 - 519.21%
30.09.2002 -14 689.10 -5 529.10 -9 160.00 165.67% - 294.70 -14 394.40 4 884.42%
30.06.2002 -5 529.10 -13 729.60 8 200.50 -59.73% -3 289.20 -2 239.90 68.10%
31.03.2002 -13 729.60 9 936.30 -23 665.90 - 238.18% -1 946.80 -11 782.80 605.24%
31.12.2001 9 936.30 - 294.70 10 231.00 -3 471.67% -33 711.80 43 648.10 - 129.47%
30.09.2001 - 294.70 -3 289.20 2 994.50 -91.04% -10 890.20 10 595.50 -97.29%
30.06.2001 -3 289.20 -1 946.80 -1 342.40 68.95% -22 421.10 19 131.90 -85.33%
31.03.2001 -1 946.80 -33 711.80 31 765.00 -94.23% -19 608.70 17 661.90 -90.07%
31.12.2000 -33 711.80 -10 890.20 -22 821.60 209.56% -46 505.80 12 794.00 -27.51%
30.09.2000 -10 890.20 -22 421.10 11 530.90 -51.43% -11 108.00 217.80 -1.96%
30.06.2000 -22 421.10 -19 608.70 -2 812.40 14.34% -5 086.00 -17 335.10 340.84%
31.03.2000 -19 608.70 -46 505.80 26 897.10 -57.84% -2 908.20 -16 700.50 574.26%
31.12.1999 -46 505.80 -11 108.00 -35 397.80 318.67% -4 415.70 -42 090.10 953.19%
30.09.1999 -11 108.00 -5 086.00 -6 022.00 118.40% -5 595.90 -5 512.10 98.50%
30.06.1999 -5 086.00 -2 908.20 -2 177.80 74.88% 11 654.40 -16 740.40 - 143.64%
31.03.1999 -2 908.20 -4 415.70 1 507.50 -34.14% -2 397.90 - 510.30 21.28%
31.12.1998 -4 415.70 -5 595.90 1 180.20 -21.09% -7 513.10 3 097.40 -41.23%
30.09.1998 -5 595.90 11 654.40 -17 250.30 - 148.02% -2 028.70 -3 567.20 175.84%
30.06.1998 11 654.40 -2 397.90 14 052.30 - 586.03% 184.60 11 469.80 6 213.33%
31.03.1998 -2 397.90 -7 513.10 5 115.20 -68.08% 3 350.40 -5 748.30 - 171.57%
31.12.1997 -7 513.10 -2 028.70 -5 484.40 270.34% 3 650.00 -11 163.10 - 305.84%
30.09.1997 -2 028.70 184.60 -2 213.30 -1 198.97% -4 941.10 2 912.40 -58.94%
30.06.1997 184.60 3 350.40 -3 165.80 -94.49% -5.10 189.70 -3 719.61%
31.03.1997 3 350.40 3 650.00 - 299.60 -8.21% -5.10 3 355.50 -65 794.12%
31.12.1996 3 650.00 -4 941.10 8 591.10 - 173.87% -5.10 3 655.10 -71 668.63%
30.09.1996 -4 941.10 -5.10 -4 936.00 96 784.31% -1 127.70 -3 813.40 338.16%
31.12.1995 -5.10 -1 127.70 1 122.60 -99.55% - 424.10 419.00 -98.80%
30.09.1995 -1 127.70 -5 832.60 4 704.90 -80.67% - 619.30 - 508.40 82.09%
30.06.1995 -5 832.60 -1 600.20 -4 232.40 264.49% - 125.20 -5 707.40 4 558.63%
31.03.1995 -1 600.20 - 424.10 -1 176.10 277.32% - 158.50 -1 441.70 909.59%
31.12.1994 - 424.10 - 619.30 195.20 -31.52% - 572.40 148.30 -25.91%
30.09.1994 - 619.30 - 125.20 - 494.10 394.65% -92.90 - 526.40 566.63%
30.06.1994 - 125.20 - 158.50 33.30 -21.01% -5 943.00 5 817.80 -97.89%
31.03.1994 - 158.50 - 572.40 413.90 -72.31% -78.60 -79.90 101.65%
31.12.1993 - 572.40 -92.90 - 479.50 516.15% - - -
30.09.1993 -92.90 -5 943.00 5 850.10 -98.44% - - -
30.06.1993 -5 943.00 -78.60 -5 864.40 7 461.07% - - -
31.03.1993 -78.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Portfolio investment - assets - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Portfolio investment - assets - total (Financial Account (in millions of CZK))
Portfolio investment - assets - total (Financial Account (in millions of USD))
Portfolio investment - assets - total (Financial Account (in millions EUR))
Portfolio investment - assets - total (Financial Account (in millions of CZK))
Portfolio investment - assets - total (Financal Account (in millions of USD))
Portfolio investment - assets - total (Financial Account (in millions of EUR))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Remaining assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.