Portfolio investment - assets - equity securities - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Portfolio investment - assets - equity securities v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Celkem, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Malé banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Střední banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
30.09.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Velké banky, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Úrokové výnosy podle portfolii celkem
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy z finančních aktiv k obchodování
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy ze zajišťovacích úrokových derivátů
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy z ostatních aktiv
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Výnosy ze závazků
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Náklady celkem
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Náklady na finanční závazky k obchodování
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Náklady ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Náklady na ostatní závazky
31.12.2023 Banky - Úrokové výnosy a náklady: Čtvrtletní, Stavební spořitelny, podle portfolii, Náklady z aktiv
31.12.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Celkem, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
30.09.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Malé banky, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
30.09.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Střední banky, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
30.09.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Velké banky, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
31.12.2023 Banky - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních bank, Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů

Graf hodnot, Financial Account (in millions of CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Portfolio investment - assets - equity securities - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2003 15 076.60
Min 31.12.1999 -34 743.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 -17 849.90 -8 313.10 -9 536.80 114.72% -7 435.50 -10 414.40 140.06%
31.03.2014 -8 313.10 3 611.00 -11 924.10 - 330.22% -4 077.70 -4 235.40 103.87%
31.12.2013 3 611.00 -2 416.60 6 027.60 - 249.42% -6 452.80 10 063.80 - 155.96%
30.09.2013 -2 416.60 -7 435.50 5 018.90 -67.50% 4 429.20 -6 845.80 - 154.56%
30.06.2013 -7 435.50 -4 077.70 -3 357.80 82.35% 1 099.50 -8 535.00 - 776.26%
31.03.2013 -4 077.70 -6 452.80 2 375.10 -36.81% -3 306.10 - 771.60 23.34%
31.12.2012 -6 452.80 4 429.20 -10 882.00 - 245.69% 8 330.20 -14 783.00 - 177.46%
30.09.2012 4 429.20 1 099.50 3 329.70 302.84% 3 712.80 716.40 19.30%
30.06.2012 1 099.50 -3 306.10 4 405.60 - 133.26% 4 895.70 -3 796.20 -77.54%
31.03.2012 -3 306.10 8 330.20 -11 636.30 - 139.69% -14 566.80 11 260.70 -77.30%
31.12.2011 8 330.20 3 712.80 4 617.40 124.36% 5 164.40 3 165.80 61.30%
30.09.2011 3 712.80 4 895.70 -1 182.90 -24.16% 7 963.80 -4 251.00 -53.38%
30.06.2011 4 895.70 -14 566.80 19 462.50 - 133.61% -16 466.70 21 362.40 - 129.73%
31.03.2011 -14 566.80 5 164.40 -19 731.20 - 382.06% 169.60 -14 736.40 -8 688.92%
31.12.2010 5 164.40 7 963.80 -2 799.40 -35.15% 5 464.90 - 300.50 -5.50%
30.09.2010 7 963.80 -16 466.70 24 430.50 - 148.36% 12 052.30 -4 088.50 -33.92%
30.06.2010 -16 466.70 169.60 -16 636.30 -9 809.14% 3 955.80 -20 422.50 - 516.27%
31.03.2010 169.60 5 464.90 -5 295.30 -96.90% -2 040.30 2 209.90 - 108.31%
31.12.2009 5 464.90 12 052.30 -6 587.40 -54.66% 12 629.80 -7 164.90 -56.73%
30.09.2009 12 052.30 3 955.80 8 096.50 204.67% -5 190.80 17 243.10 - 332.19%
30.06.2009 3 955.80 -2 040.30 5 996.10 - 293.88% -9 101.10 13 056.90 - 143.47%
31.03.2009 -2 040.30 12 629.80 -14 670.10 - 116.15% -9 441.40 7 401.10 -78.39%
31.12.2008 12 629.80 -5 190.80 17 820.60 - 343.31% -10 365.40 22 995.20 - 221.85%
30.09.2008 -5 190.80 -9 101.10 3 910.30 -42.97% -23 863.80 18 673.00 -78.25%
30.06.2008 -9 101.10 -9 441.40 340.30 -3.60% -10 717.90 1 616.80 -15.09%
31.03.2008 -9 441.40 -10 365.40 924.00 -8.91% -20 696.70 11 255.30 -54.38%
31.12.2007 -10 365.40 -23 863.80 13 498.40 -56.56% -8 214.60 -2 150.80 26.18%
30.09.2007 -23 863.80 -10 717.90 -13 145.90 122.65% -16 212.50 -7 651.30 47.19%
30.06.2007 -10 717.90 -20 696.70 9 978.80 -48.21% -12 357.20 1 639.30 -13.27%
31.03.2007 -20 696.70 -8 214.60 -12 482.10 151.95% -6 774.90 -13 921.80 205.49%
31.12.2006 -8 214.60 -16 212.50 7 997.90 -49.33% -10 466.90 2 252.30 -21.52%
30.09.2006 -16 212.50 -12 357.20 -3 855.30 31.20% -11 508.90 -4 703.60 40.87%
30.06.2006 -12 357.20 -6 774.90 -5 582.30 82.40% -4 514.10 -7 843.10 173.75%
31.03.2006 -6 774.90 -10 466.90 3 692.00 -35.27% -8 852.50 2 077.60 -23.47%
31.12.2005 -10 466.90 -11 508.90 1 042.00 -9.05% -16 584.20 6 117.30 -36.89%
30.09.2005 -11 508.90 -4 514.10 -6 994.80 154.95% -6 070.50 -5 438.40 89.59%
30.06.2005 -4 514.10 -8 852.50 4 338.40 -49.01% -3 497.10 -1 017.00 29.08%
31.03.2005 -8 852.50 -16 584.20 7 731.70 -46.62% -10 305.30 1 452.80 -14.10%
31.12.2004 -16 584.20 -6 070.50 -10 513.70 173.19% -2 922.10 -13 662.10 467.54%
30.09.2004 -6 070.50 -3 497.10 -2 573.40 73.59% 15 076.60 -21 147.10 - 140.26%
30.06.2004 -3 497.10 -10 305.30 6 808.20 -66.06% -4 301.70 804.60 -18.70%
31.03.2004 -10 305.30 -2 922.10 -7 383.20 252.67% -2 222.30 -8 083.00 363.72%
31.12.2003 -2 922.10 15 076.60 -17 998.70 - 119.38% -1 437.20 -1 484.90 103.32%
30.09.2003 15 076.60 -4 301.70 19 378.30 - 450.48% - 632.00 15 708.60 -2 485.54%
30.06.2003 -4 301.70 -2 222.30 -2 079.40 93.57% -1 988.80 -2 312.90 116.30%
31.03.2003 -2 222.30 -1 437.20 - 785.10 54.63% -3 749.90 1 527.60 -40.74%
31.12.2002 -1 437.20 - 632.00 - 805.20 127.41% 4 348.30 -5 785.50 - 133.05%
30.09.2002 - 632.00 -1 988.80 1 356.80 -68.22% 2 024.40 -2 656.40 - 131.22%
30.06.2002 -1 988.80 -3 749.90 1 761.10 -46.96% 4 937.20 -6 926.00 - 140.28%
31.03.2002 -3 749.90 4 348.30 -8 098.20 - 186.24% -1 862.10 -1 887.80 101.38%
31.12.2001 4 348.30 2 024.40 2 323.90 114.79% -4 090.70 8 439.00 - 206.30%
30.09.2001 2 024.40 4 937.20 -2 912.80 -59.00% - 313.30 2 337.70 - 746.15%
30.06.2001 4 937.20 -1 862.10 6 799.30 - 365.14% -22 477.70 27 414.90 - 121.96%
31.03.2001 -1 862.10 -4 090.70 2 228.60 -54.48% -17 299.30 15 437.20 -89.24%
31.12.2000 -4 090.70 - 313.30 -3 777.40 1 205.68% -34 743.20 30 652.50 -88.23%
30.09.2000 - 313.30 -22 477.70 22 164.40 -98.61% -3 352.50 3 039.20 -90.65%
30.06.2000 -22 477.70 -17 299.30 -5 178.40 29.93% -5 273.20 -17 204.50 326.26%
31.03.2000 -17 299.30 -34 743.20 17 443.90 -50.21% -5 596.30 -11 703.00 209.12%
31.12.1999 -34 743.20 -3 352.50 -31 390.70 936.34% 210.70 -34 953.90 -16 589.42%
30.09.1999 -3 352.50 -5 273.20 1 920.70 -36.42% 689.00 -4 041.50 - 586.57%
30.06.1999 -5 273.20 -5 596.30 323.10 -5.77% 3 969.00 -9 242.20 - 232.86%
31.03.1999 -5 596.30 210.70 -5 807.00 -2 756.05% -1 013.00 -4 583.30 452.45%
31.12.1998 210.70 689.00 - 478.30 -69.42% -1 184.30 1 395.00 - 117.79%
30.09.1998 689.00 3 969.00 -3 280.00 -82.64% 109.50 579.50 529.22%
30.06.1998 3 969.00 -1 013.00 4 982.00 - 491.81% 1 176.50 2 792.50 237.36%
31.03.1998 -1 013.00 -1 184.30 171.30 -14.46% -81.80 - 931.20 1 138.39%
31.12.1997 -1 184.30 109.50 -1 293.80 -1 181.55% 3 650.00 -4 834.30 - 132.45%
30.09.1997 109.50 1 176.50 -1 067.00 -90.69% -4 941.10 5 050.60 - 102.22%
30.06.1997 1 176.50 -81.80 1 258.30 -1 538.26% -5.10 1 181.60 -23 168.63%
31.03.1997 -81.80 3 650.00 -3 731.80 - 102.24% -5.10 -76.70 1 503.92%
31.12.1996 3 650.00 -4 941.10 8 591.10 - 173.87% -5.10 3 655.10 -71 668.63%
30.09.1996 -4 941.10 -5.10 -4 936.00 96 784.31% -1 127.70 -3 813.40 338.16%
31.12.1995 -5.10 -1 127.70 1 122.60 -99.55% - 424.10 419.00 -98.80%
30.09.1995 -1 127.70 -5 832.60 4 704.90 -80.67% - 619.30 - 508.40 82.09%
30.06.1995 -5 832.60 -1 600.20 -4 232.40 264.49% - 125.20 -5 707.40 4 558.63%
31.03.1995 -1 600.20 - 424.10 -1 176.10 277.32% - 158.50 -1 441.70 909.59%
31.12.1994 - 424.10 - 619.30 195.20 -31.52% - 572.40 148.30 -25.91%
30.09.1994 - 619.30 - 125.20 - 494.10 394.65% -92.90 - 526.40 566.63%
30.06.1994 - 125.20 - 158.50 33.30 -21.01% -5 943.00 5 817.80 -97.89%
31.03.1994 - 158.50 - 572.40 413.90 -72.31% -78.60 -79.90 101.65%
31.12.1993 - 572.40 -92.90 - 479.50 516.15% - - -
30.09.1993 -92.90 -5 943.00 5 850.10 -98.44% - - -
30.06.1993 -5 943.00 -78.60 -5 864.40 7 461.07% - - -
31.03.1993 -78.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Portfolio investment - assets - equity securities - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Portfolio investment - assets - equity securities (Financial Account (in millions of CZK))
Portfolio investment - assets - equity securities (Financial Account (in millions of USD))
Portfolio investment - assets - equity securities (Financial Account (in millions EUR))
Portfolio investment - assets - equity securities (Financial Account (in millions of CZK))
Portfolio investment - assets - equity securities (Financal Account (in millions of USD))
Portfolio investment - assets - equity securities (Financial Account (in millions of EUR))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
External assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Fixed assets (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.