Direct investment - Total (Financial Account (in millions of EUR)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Direct investment - Total (Financial Account (in millions of EUR)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
28.04.2023 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Nominálně, Denní
31.12.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Nominálně, Čtvrtletní
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Platby dodavatelům - rezidentům na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.03.2024 Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích - Platby a inkasa - podíl plateb v Eurech: Čtvrtletní, Inkasa od odběratelů - rezidentů na území ČR - v minulém čtvrtletí (podíl plateb v Eurech)
31.01.2024 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR denní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Denní
31.12.2025 Měnový kurz, zajištění vývozu: Kurz koruny k euru, v CZK/EUR čtvrtletní, Sezonně neočištěno, Výměnný kurz, Hodnota, Nominálně, Čtvrtletní
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, krátká pozice (-), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, dlouhá pozice (+), EUR
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, B. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, EUR, C. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL, Stav (zůstatek)
29.02.2024 Vklady klientské: Měsíční, Termínované vklady celkem, Celkem, EUR, Termínované vklady celkem

Graf hodnot, Financial Account (in millions of EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Direct investment - Total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2008 - 925.20
Max 31.12.2005 9 366.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 3 210.30 1 075.70 2 134.60 198.44% 1 415.00 1 795.30 126.88%
31.03.2014 1 075.70 1 293.00 - 217.30 -16.81% 1 038.20 37.50 3.61%
31.12.2013 1 293.00 1 199.90 93.10 7.76% 4 818.10 -3 525.10 -73.16%
30.09.2013 1 199.90 1 415.00 - 215.10 -15.20% 3 467.20 -2 267.30 -65.39%
30.06.2013 1 415.00 1 038.20 376.80 36.29% 2 416.60 -1 001.60 -41.45%
31.03.2013 1 038.20 4 818.10 -3 779.90 -78.45% 649.40 388.80 59.87%
31.12.2012 4 818.10 3 467.20 1 350.90 38.96% 1 863.30 2 954.80 158.58%
30.09.2012 3 467.20 2 416.60 1 050.60 43.47% 191.10 3 276.10 1 714.34%
30.06.2012 2 416.60 649.40 1 767.20 272.13% 1 634.50 782.10 47.85%
31.03.2012 649.40 1 863.30 -1 213.90 -65.15% - 344.40 993.80 - 288.56%
31.12.2011 1 863.30 191.10 1 672.20 875.04% 3 763.00 -1 899.70 -50.48%
30.09.2011 191.10 1 634.50 -1 443.40 -88.31% 3 228.40 -3 037.30 -94.08%
30.06.2011 1 634.50 - 344.40 1 978.90 - 574.59% 1 717.50 -83.00 -4.83%
31.03.2011 - 344.40 3 763.00 -4 107.40 - 109.15% 538.70 - 883.10 - 163.93%
31.12.2010 3 763.00 3 228.40 534.60 16.56% 1 397.50 2 365.50 169.27%
30.09.2010 3 228.40 1 717.50 1 510.90 87.97% 268.40 2 960.00 1 102.83%
30.06.2010 1 717.50 538.70 1 178.80 218.82% 937.80 779.70 83.14%
31.03.2010 538.70 1 397.50 - 858.80 -61.45% 598.50 -59.80 -9.99%
31.12.2009 1 397.50 268.40 1 129.10 420.68% 1 502.00 - 104.50 -6.96%
30.09.2009 268.40 937.80 - 669.40 -71.38% 1 078.50 - 810.10 -75.11%
30.06.2009 937.80 598.50 339.30 56.69% 396.90 540.90 136.28%
31.03.2009 598.50 1 502.00 - 903.50 -60.15% - 925.20 1 523.70 - 164.69%
31.12.2008 1 502.00 1 078.50 423.50 39.27% 6 480.90 -4 978.90 -76.82%
30.09.2008 1 078.50 396.90 681.60 171.73% 4 179.70 -3 101.20 -74.20%
30.06.2008 396.90 - 925.20 1 322.10 - 142.90% 2 669.90 -2 273.00 -85.13%
31.03.2008 - 925.20 6 480.90 -7 406.10 - 114.28% 1 309.60 -2 234.80 - 170.65%
31.12.2007 6 480.90 4 179.70 2 301.20 55.06% 3 190.80 3 290.10 103.11%
30.09.2007 4 179.70 2 669.90 1 509.80 56.55% 2 291.30 1 888.40 82.42%
30.06.2007 2 669.90 1 309.60 1 360.30 103.87% 1 173.30 1 496.60 127.55%
31.03.2007 1 309.60 3 190.80 -1 881.20 -58.96% 272.00 1 037.60 381.47%
31.12.2006 3 190.80 2 291.30 899.50 39.26% 9 366.00 -6 175.20 -65.93%
30.09.2006 2 291.30 1 173.30 1 118.00 95.29% 7 522.00 -5 230.70 -69.54%
30.06.2006 1 173.30 272.00 901.30 331.36% 5 518.40 -4 345.10 -78.74%
31.03.2006 272.00 9 366.00 -9 094.00 -97.10% 916.40 - 644.40 -70.32%
31.12.2005 9 366.00 7 522.00 1 844.00 24.51% 3 185.30 6 180.70 194.04%
30.09.2005 7 522.00 5 518.40 2 003.60 36.31% 2 628.10 4 893.90 186.21%
30.06.2005 5 518.40 916.40 4 602.00 502.18% 1 664.40 3 854.00 231.55%
31.03.2005 916.40 3 185.30 -2 268.90 -71.23% 826.70 89.70 10.85%
31.12.2004 3 185.30 2 628.10 557.20 21.20% 1 692.20 1 493.10 88.23%
30.09.2004 2 628.10 1 664.40 963.70 57.90% 2 528.10 100.00 3.96%
30.06.2004 1 664.40 826.70 837.70 101.33% 1 632.00 32.40 1.99%
31.03.2004 826.70 1 692.20 - 865.50 -51.15% 852.50 -25.80 -3.03%
31.12.2003 1 692.20 2 528.10 - 835.90 -33.06% 8 869.60 -7 177.40 -80.92%
30.09.2003 2 528.10 1 632.00 896.10 54.91% 8 110.10 -5 582.00 -68.83%
30.06.2003 1 632.00 852.50 779.50 91.44% 6 368.70 -4 736.70 -74.37%
31.03.2003 852.50 8 869.60 -8 017.10 -90.39% 873.90 -21.40 -2.45%
31.12.2002 8 869.60 8 110.10 759.50 9.36% 6 120.70 2 748.90 44.91%
30.09.2002 8 110.10 6 368.70 1 741.40 27.34% 4 273.30 3 836.80 89.79%
30.06.2002 6 368.70 873.90 5 494.80 628.77% 3 255.00 3 113.70 95.66%
31.03.2002 873.90 6 120.70 -5 246.80 -85.72% 1 342.70 - 468.80 -34.91%
31.12.2001 6 120.70 4 273.30 1 847.40 43.23% 5 356.00 764.70 14.28%
30.09.2001 4 273.30 3 255.00 1 018.30 31.28% 4 001.60 271.70 6.79%
30.06.2001 3 255.00 1 342.70 1 912.30 142.42% 2 689.10 565.90 21.04%
31.03.2001 1 342.70 5 356.00 -4 013.30 -74.93% 1 243.60 99.10 7.97%
31.12.2000 5 356.00 4 001.60 1 354.40 33.85% 5 878.90 - 522.90 -8.89%
30.09.2000 4 001.60 2 689.10 1 312.50 48.81% 4 118.90 - 117.30 -2.85%
30.06.2000 2 689.10 1 243.60 1 445.50 116.24% 1 772.30 916.80 51.73%
31.03.2000 1 243.60 5 878.90 -4 635.30 -78.85% 857.90 385.70 44.96%
31.12.1999 5 878.90 4 118.90 1 760.00 42.73% 3 192.50 2 686.40 84.15%
30.09.1999 4 118.90 1 772.30 2 346.60 132.40% 2 452.10 1 666.80 67.97%
30.06.1999 1 772.30 857.90 914.40 106.59% 1 703.80 68.50 4.02%
31.03.1999 857.90 3 192.50 -2 334.60 -73.13% 1 022.00 - 164.10 -16.06%
31.12.1998 3 192.50 2 452.10 740.40 30.19% 1 118.20 2 074.30 185.50%
30.09.1998 2 452.10 1 703.80 748.30 43.92% 722.30 1 729.80 239.48%
30.06.1998 1 703.80 1 022.00 681.80 66.71% 391.60 1 312.20 335.09%
31.03.1998 1 022.00 1 118.20 -96.20 -8.60% 238.40 783.60 328.69%
31.12.1997 1 118.20 722.30 395.90 54.81% 1 019.70 98.50 9.66%
30.09.1997 722.30 391.60 330.70 84.45% 668.10 54.20 8.11%
30.06.1997 391.60 238.40 153.20 64.26% 348.60 43.00 12.34%
31.03.1997 238.40 1 019.70 - 781.30 -76.62% 237.60 0.80 0.34%
31.12.1996 1 019.70 668.10 351.60 52.63% 1 948.10 - 928.40 -47.66%
30.09.1996 668.10 348.60 319.50 91.65% 1 514.10 - 846.00 -55.87%
30.06.1996 348.60 237.60 111.00 46.72% 300.30 48.30 16.08%
31.03.1996 237.60 1 948.10 -1 710.50 -87.80% 87.40 150.20 171.85%
31.12.1995 1 948.10 1 514.10 434.00 28.66% 629.20 1 318.90 209.62%
30.09.1995 1 514.10 300.30 1 213.80 404.20% 317.50 1 196.60 376.88%
30.06.1995 300.30 87.40 212.90 243.59% 179.50 120.80 67.30%
31.03.1995 87.40 629.20 - 541.80 -86.11% -13.00 100.40 - 772.31%
31.12.1994 629.20 317.50 311.70 98.17% 479.50 149.70 31.22%
30.09.1994 317.50 179.50 138.00 76.88% 370.80 -53.30 -14.37%
30.06.1994 179.50 -13.00 192.50 -1 480.77% 319.20 - 139.70 -43.77%
31.03.1994 -13.00 479.50 - 492.50 - 102.71% 243.80 - 256.80 - 105.33%
31.12.1993 479.50 370.80 108.70 29.31% - - -
30.09.1993 370.80 319.20 51.60 16.17% - - -
30.06.1993 319.20 243.80 75.40 30.93% - - -
31.03.1993 243.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Direct investment - Total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Direct investment - Total (Financial Account (in millions of CZK))
Direct investment - Total (Financial Account (in millions of USD))
Direct investment - Total (Financial Account (in millions EUR))
Direct investment - Total (Financial Account (in millions of CZK))
Direct investment - Total (Financal Account (in millions of USD))
Direct investment - Total (Financial Account (in millions of EUR))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.