Direct investment - Total (Financial Account (in millions of USD)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Direct investment - Total (Financial Account (in millions of USD)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží a služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Zboží, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Služby, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Výrobní služby u cizích fyzických vstupů, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, běžný účet: Čtvrtletní, USD, Příjem, Ostatní podnikatelské služby, Transakce

Graf hodnot, Financial Account (in millions of USD)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Direct investment - Total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2011 -2 038.00
Max 30.06.2005 5 791.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 2 926.00 1 473.20 1 452.80 98.62% 492.10 2 433.90 494.59%
31.03.2014 1 473.20 126.60 1 346.60 1 063.66% 1 370.10 103.10 7.52%
31.12.2013 126.60 - 284.90 411.50 - 144.44% 1 750.90 -1 624.30 -92.77%
30.09.2013 - 284.90 492.10 - 777.00 - 157.89% 1 312.30 -1 597.20 - 121.71%
30.06.2013 492.10 1 370.10 - 878.00 -64.08% 2 262.80 -1 770.70 -78.25%
31.03.2013 1 370.10 1 750.90 - 380.80 -21.75% 850.90 519.20 61.02%
31.12.2012 1 750.90 1 312.30 438.60 33.42% 2 251.20 - 500.30 -22.22%
30.09.2012 1 312.30 2 262.80 - 950.50 -42.01% -2 038.00 3 350.30 - 164.39%
30.06.2012 2 262.80 850.90 1 411.90 165.93% 2 847.70 - 584.90 -20.54%
31.03.2012 850.90 2 251.20 -1 400.30 -62.20% - 470.90 1 321.80 - 280.70%
31.12.2011 2 251.20 -2 038.00 4 289.20 - 210.46% 725.80 1 525.40 210.17%
30.09.2011 -2 038.00 2 847.70 -4 885.70 - 171.57% 1 950.10 -3 988.10 - 204.51%
30.06.2011 2 847.70 - 470.90 3 318.60 - 704.74% 1 496.40 1 351.30 90.30%
31.03.2011 - 470.90 725.80 -1 196.70 - 164.88% 744.70 -1 215.60 - 163.23%
31.12.2010 725.80 1 950.10 -1 224.30 -62.78% 1 668.80 - 943.00 -56.51%
30.09.2010 1 950.10 1 496.40 453.70 30.32% - 957.20 2 907.30 - 303.73%
30.06.2010 1 496.40 744.70 751.70 100.94% 461.90 1 034.50 223.97%
31.03.2010 744.70 1 668.80 - 924.10 -55.38% 779.00 -34.30 -4.40%
31.12.2009 1 668.80 - 957.20 2 626.00 - 274.34% 557.70 1 111.10 199.23%
30.09.2009 - 957.20 461.90 -1 419.10 - 307.23% 1 023.40 -1 980.60 - 193.53%
30.06.2009 461.90 779.00 - 317.10 -40.71% 2 065.90 -1 604.00 -77.64%
31.03.2009 779.00 557.70 221.30 39.68% -1 384.90 2 163.90 - 156.25%
31.12.2008 557.70 1 023.40 - 465.70 -45.51% 3 332.20 -2 774.50 -83.26%
30.09.2008 1 023.40 2 065.90 -1 042.50 -50.46% 2 073.40 -1 050.00 -50.64%
30.06.2008 2 065.90 -1 384.90 3 450.80 - 249.17% 1 833.50 232.40 12.68%
31.03.2008 -1 384.90 3 332.20 -4 717.10 - 141.56% 1 716.20 -3 101.10 - 180.70%
31.12.2007 3 332.20 2 073.40 1 258.80 60.71% 1 158.70 2 173.50 187.58%
30.09.2007 2 073.40 1 833.50 239.90 13.08% 1 424.60 648.80 45.54%
30.06.2007 1 833.50 1 716.20 117.30 6.83% 1 132.70 700.80 61.87%
31.03.2007 1 716.20 1 158.70 557.50 48.11% 327.00 1 389.20 424.83%
31.12.2006 1 158.70 1 424.60 - 265.90 -18.66% 2 191.00 -1 032.30 -47.12%
30.09.2006 1 424.60 1 132.70 291.90 25.77% 2 446.10 -1 021.50 -41.76%
30.06.2006 1 132.70 327.00 805.70 246.39% 5 791.60 -4 658.90 -80.44%
31.03.2006 327.00 2 191.00 -1 864.00 -85.08% 1 201.20 - 874.20 -72.78%
31.12.2005 2 191.00 2 446.10 - 255.10 -10.43% 721.80 1 469.20 203.55%
30.09.2005 2 446.10 5 791.60 -3 345.50 -57.76% 1 177.10 1 269.00 107.81%
30.06.2005 5 791.60 1 201.20 4 590.40 382.15% 1 008.90 4 782.70 474.05%
31.03.2005 1 201.20 721.80 479.40 66.42% 1 032.70 168.50 16.32%
31.12.2004 721.80 1 177.10 - 455.30 -38.68% - 993.00 1 714.80 - 172.69%
30.09.2004 1 177.10 1 008.90 168.20 16.67% 1 007.40 169.70 16.85%
30.06.2004 1 008.90 1 032.70 -23.80 -2.30% 884.50 124.40 14.06%
31.03.2004 1 032.70 - 993.00 2 025.70 - 204.00% 914.70 118.00 12.90%
31.12.2003 - 993.00 1 007.40 -2 000.40 - 198.57% 758.80 -1 751.80 - 230.86%
30.09.2003 1 007.40 884.50 122.90 13.89% 1 713.10 - 705.70 -41.19%
30.06.2003 884.50 914.70 -30.20 -3.30% 5 043.70 -4 159.20 -82.46%
31.03.2003 914.70 758.80 155.90 20.55% 766.00 148.70 19.41%
31.12.2002 758.80 1 713.10 - 954.30 -55.71% 1 656.90 - 898.10 -54.20%
30.09.2002 1 713.10 5 043.70 -3 330.60 -66.03% 905.90 807.20 89.10%
30.06.2002 5 043.70 766.00 4 277.70 558.45% 1 670.30 3 373.40 201.96%
31.03.2002 766.00 1 656.90 - 890.90 -53.77% 1 241.10 - 475.10 -38.28%
31.12.2001 1 656.90 905.90 751.00 82.90% 1 175.20 481.70 40.99%
30.09.2001 905.90 1 670.30 - 764.40 -45.76% 1 187.50 - 281.60 -23.71%
30.06.2001 1 670.30 1 241.10 429.20 34.58% 1 350.30 320.00 23.70%
31.03.2001 1 241.10 1 175.20 65.90 5.61% 1 228.70 12.40 1.01%
31.12.2000 1 175.20 1 187.50 -12.30 -1.04% 1 829.00 - 653.80 -35.75%
30.09.2000 1 187.50 1 350.30 - 162.80 -12.06% 2 461.30 -1 273.80 -51.75%
30.06.2000 1 350.30 1 228.70 121.60 9.90% 967.00 383.30 39.64%
31.03.2000 1 228.70 1 829.00 - 600.30 -32.82% 962.40 266.30 27.67%
31.12.1999 1 829.00 2 461.30 - 632.30 -25.69% 875.90 953.10 108.81%
30.09.1999 2 461.30 967.00 1 494.30 154.53% 835.90 1 625.40 194.45%
30.06.1999 967.00 962.40 4.60 0.48% 751.40 215.60 28.69%
31.03.1999 962.40 875.90 86.50 9.88% 1 111.40 - 149.00 -13.41%
31.12.1998 875.90 835.90 40.00 4.79% 444.50 431.40 97.05%
30.09.1998 835.90 751.40 84.50 11.25% 360.10 475.80 132.13%
30.06.1998 751.40 1 111.40 - 360.00 -32.39% 174.50 576.90 330.60%
31.03.1998 1 111.40 444.50 666.90 150.03% 279.50 831.90 297.64%
31.12.1997 444.50 360.10 84.40 23.44% 441.50 3.00 0.68%
30.09.1997 360.10 174.50 185.60 106.36% 402.90 -42.80 -10.62%
30.06.1997 174.50 279.50 - 105.00 -37.57% 137.30 37.20 27.09%
31.03.1997 279.50 441.50 - 162.00 -36.69% 298.60 -19.10 -6.40%
31.12.1996 441.50 402.90 38.60 9.58% 560.30 - 118.80 -21.20%
30.09.1996 402.90 137.30 265.60 193.44% 1 580.00 -1 177.10 -74.50%
30.06.1996 137.30 298.60 - 161.30 -54.02% 280.40 - 143.10 -51.03%
31.03.1996 298.60 560.30 - 261.70 -46.71% 110.30 188.30 170.72%
31.12.1995 560.30 1 580.00 -1 019.70 -64.54% 384.80 175.50 45.61%
30.09.1995 1 580.00 280.40 1 299.60 463.48% 168.50 1 411.50 837.69%
30.06.1995 280.40 110.30 170.10 154.22% 223.30 57.10 25.57%
31.03.1995 110.30 384.80 - 274.50 -71.34% -14.60 124.90 - 855.48%
31.12.1994 384.80 168.50 216.30 128.37% 123.90 260.90 210.57%
30.09.1994 168.50 223.30 -54.80 -24.54% 59.00 109.50 185.59%
30.06.1994 223.30 -14.60 237.90 -1 629.45% 91.10 132.20 145.12%
31.03.1994 -14.60 123.90 - 138.50 - 111.78% 290.40 - 305.00 - 105.03%
31.12.1993 123.90 59.00 64.90 110.00% - - -
30.09.1993 59.00 91.10 -32.10 -35.24% - - -
30.06.1993 91.10 290.40 - 199.30 -68.63% - - -
31.03.1993 290.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Direct investment - Total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Direct investment - Total (Financial Account (in millions of CZK))
Direct investment - Total (Financial Account (in millions of USD))
Direct investment - Total (Financial Account (in millions EUR))
Direct investment - Total (Financial Account (in millions of CZK))
Direct investment - Total (Financal Account (in millions of USD))
Direct investment - Total (Financial Account (in millions of EUR))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.