Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce

Graf hodnot, Finanční účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Přímé investice - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2011 -35 202.40
Max 30.06.2002 167 070.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 58 587.10 29 519.40 29 067.70 98.47% 9 733.50 48 853.60 501.91%
31.03.2014 29 519.40 2 480.60 27 038.80 1 090.01% 26 545.10 2 974.30 11.20%
31.12.2013 2 480.60 -5 561.00 8 041.60 - 144.61% 33 997.20 -31 516.60 -92.70%
30.09.2013 -5 561.00 9 733.50 -15 294.50 - 157.13% 26 333.50 -31 894.50 - 121.12%
30.06.2013 9 733.50 26 545.10 -16 811.60 -63.33% 44 640.70 -34 907.20 -78.20%
31.03.2013 26 545.10 33 997.20 -7 452.10 -21.92% 16 289.70 10 255.40 62.96%
31.12.2012 33 997.20 26 333.50 7 663.70 29.10% 42 273.10 -8 275.90 -19.58%
30.09.2012 26 333.50 44 640.70 -18 307.20 -41.01% -35 202.40 61 535.90 - 174.81%
30.06.2012 44 640.70 16 289.70 28 351.00 174.04% 48 128.50 -3 487.80 -7.25%
31.03.2012 16 289.70 42 273.10 -25 983.40 -61.47% -8 394.40 24 684.10 - 294.05%
31.12.2011 42 273.10 -35 202.40 77 475.50 - 220.09% 13 250.10 29 023.00 219.04%
30.09.2011 -35 202.40 48 128.50 -83 330.90 - 173.14% 37 641.30 -72 843.70 - 193.52%
30.06.2011 48 128.50 -8 394.40 56 522.90 - 673.34% 30 165.30 17 963.20 59.55%
31.03.2011 -8 394.40 13 250.10 -21 644.50 - 163.35% 13 933.90 -22 328.30 - 160.24%
31.12.2010 13 250.10 37 641.30 -24 391.20 -64.80% 29 259.90 -16 009.80 -54.72%
30.09.2010 37 641.30 30 165.30 7 476.00 24.78% -17 134.20 54 775.50 - 319.69%
30.06.2010 30 165.30 13 933.90 16 231.40 116.49% 9 049.20 21 116.10 233.35%
31.03.2010 13 933.90 29 259.90 -15 326.00 -52.38% 16 519.20 -2 585.30 -15.65%
31.12.2009 29 259.90 -17 134.20 46 394.10 - 270.77% 10 733.70 18 526.20 172.60%
30.09.2009 -17 134.20 9 049.20 -26 183.40 - 289.34% 16 421.70 -33 555.90 - 204.34%
30.06.2009 9 049.20 16 519.20 -7 470.00 -45.22% 32 821.00 -23 771.80 -72.43%
31.03.2009 16 519.20 10 733.70 5 785.50 53.90% -23 649.50 40 168.70 - 169.85%
31.12.2008 10 733.70 16 421.70 -5 688.00 -34.64% 61 738.10 -51 004.40 -82.61%
30.09.2008 16 421.70 32 821.00 -16 399.30 -49.97% 42 158.50 -25 736.80 -61.05%
30.06.2008 32 821.00 -23 649.50 56 470.50 - 238.78% 38 450.60 -5 629.60 -14.64%
31.03.2008 -23 649.50 61 738.10 -85 387.60 - 138.31% 36 716.80 -60 366.30 - 164.41%
31.12.2007 61 738.10 42 158.50 19 579.60 46.44% 25 226.80 36 511.30 144.73%
30.09.2007 42 158.50 38 450.60 3 707.90 9.64% 31 672.10 10 486.40 33.11%
30.06.2007 38 450.60 36 716.80 1 733.80 4.72% 25 584.10 12 866.50 50.29%
31.03.2007 36 716.80 25 226.80 11 490.00 45.55% 7 778.70 28 938.10 372.02%
31.12.2006 25 226.80 31 672.10 -6 445.30 -20.35% 54 024.30 -28 797.50 -53.30%
30.09.2006 31 672.10 25 584.10 6 088.00 23.80% 59 462.50 -27 790.40 -46.74%
30.06.2006 25 584.10 7 778.70 17 805.40 228.90% 138 640.30 - 113 056.20 -81.55%
31.03.2006 7 778.70 54 024.30 -46 245.60 -85.60% 27 503.40 -19 724.70 -71.72%
31.12.2005 54 024.30 59 462.50 -5 438.20 -9.15% 17 343.60 36 680.70 211.49%
30.09.2005 59 462.50 138 640.30 -79 177.80 -57.11% 30 440.50 29 022.00 95.34%
30.06.2005 138 640.30 27 503.40 111 136.90 404.08% 26 828.50 111 811.80 416.76%
31.03.2005 27 503.40 17 343.60 10 159.80 58.58% 27 163.70 339.70 1.25%
31.12.2004 17 343.60 30 440.50 -13 096.90 -43.02% -26 823.90 44 167.50 - 164.66%
30.09.2004 30 440.50 26 828.50 3 612.00 13.46% 28 824.10 1 616.40 5.61%
30.06.2004 26 828.50 27 163.70 - 335.20 -1.23% 24 536.10 2 292.40 9.34%
31.03.2004 27 163.70 -26 823.90 53 987.60 - 201.27% 26 964.00 199.70 0.74%
31.12.2003 -26 823.90 28 824.10 -55 648.00 - 193.06% 23 433.00 -50 256.90 - 214.47%
30.09.2003 28 824.10 24 536.10 4 288.00 17.48% 52 673.70 -23 849.60 -45.28%
30.06.2003 24 536.10 26 964.00 -2 427.90 -9.00% 167 070.60 - 142 534.50 -85.31%
31.03.2003 26 964.00 23 433.00 3 531.00 15.07% 27 752.90 - 788.90 -2.84%
31.12.2002 23 433.00 52 673.70 -29 240.70 -55.51% 61 336.50 -37 903.50 -61.80%
30.09.2002 52 673.70 167 070.60 - 114 396.90 -68.47% 34 648.30 18 025.40 52.02%
30.06.2002 167 070.60 27 752.90 139 317.70 501.99% 65 588.20 101 482.40 154.73%
31.03.2002 27 752.90 61 336.50 -33 583.60 -54.75% 46 723.10 -18 970.20 -40.60%
31.12.2001 61 336.50 34 648.30 26 688.20 77.03% 47 285.70 14 050.80 29.71%
30.09.2001 34 648.30 65 588.20 -30 939.90 -47.17% 46 540.70 -11 892.40 -25.55%
30.06.2001 65 588.20 46 723.10 18 865.10 40.38% 52 455.90 13 132.30 25.03%
31.03.2001 46 723.10 47 285.70 - 562.60 -1.19% 44 485.10 2 238.00 5.03%
31.12.2000 47 285.70 46 540.70 745.00 1.60% 63 958.90 -16 673.20 -26.07%
30.09.2000 46 540.70 52 455.90 -5 915.20 -11.28% 85 482.20 -38 941.50 -45.55%
30.06.2000 52 455.90 44 485.10 7 970.80 17.92% 34 386.50 18 069.40 52.55%
31.03.2000 44 485.10 63 958.90 -19 473.80 -30.45% 31 876.30 12 608.80 39.56%
31.12.1999 63 958.90 85 482.20 -21 523.30 -25.18% 26 004.50 37 954.40 145.95%
30.09.1999 85 482.20 34 386.50 51 095.70 148.59% 26 432.20 59 050.00 223.40%
30.06.1999 34 386.50 31 876.30 2 510.20 7.87% 24 937.40 9 449.10 37.89%
31.03.1999 31 876.30 26 004.50 5 871.80 22.58% 38 492.20 -6 615.90 -17.19%
31.12.1998 26 004.50 26 432.20 - 427.70 -1.62% 14 936.60 11 067.90 74.10%
30.09.1998 26 432.20 24 937.40 1 494.80 5.99% 12 180.00 14 252.20 117.01%
30.06.1998 24 937.40 38 492.20 -13 554.80 -35.21% 5 425.10 19 512.30 359.67%
31.03.1998 38 492.20 14 936.60 23 555.60 157.70% 7 909.70 30 582.50 386.65%
31.12.1997 14 936.60 12 180.00 2 756.60 22.63% 11 963.50 2 973.10 24.85%
30.09.1997 12 180.00 5 425.10 6 754.90 124.51% 10 769.90 1 410.10 13.09%
30.06.1997 5 425.10 7 909.70 -2 484.60 -31.41% 3 798.20 1 626.90 42.83%
31.03.1997 7 909.70 11 963.50 -4 053.80 -33.88% 8 093.20 - 183.50 -2.27%
31.12.1996 11 963.50 10 769.90 1 193.60 11.08% 14 809.20 -2 845.70 -19.22%
30.09.1996 10 769.90 3 798.20 6 971.70 183.55% 41 904.20 -31 134.30 -74.30%
30.06.1996 3 798.20 8 093.20 -4 295.00 -53.07% 7 316.20 -3 518.00 -48.09%
31.03.1996 8 093.20 14 809.20 -6 716.00 -45.35% 2 991.60 5 101.60 170.53%
31.12.1995 14 809.20 41 904.20 -27 095.00 -64.66% 10 725.30 4 083.90 38.08%
30.09.1995 41 904.20 7 316.20 34 588.00 472.76% 4 734.30 37 169.90 785.12%
30.06.1995 7 316.20 2 991.60 4 324.60 144.56% 6 528.50 787.70 12.07%
31.03.1995 2 991.60 10 725.30 -7 733.70 -72.11% - 437.00 3 428.60 - 784.58%
31.12.1994 10 725.30 4 734.30 5 991.00 126.54% 3 647.60 7 077.70 194.04%
30.09.1994 4 734.30 6 528.50 -1 794.20 -27.48% 1 736.90 2 997.40 172.57%
30.06.1994 6 528.50 - 437.00 6 965.50 -1 593.94% 2 616.40 3 912.10 149.52%
31.03.1994 - 437.00 3 647.60 -4 084.60 - 111.98% 8 420.90 -8 857.90 - 105.19%
31.12.1993 3 647.60 1 736.90 1 910.70 110.01% - - -
30.09.1993 1 736.90 2 616.40 - 879.50 -33.61% - - -
30.06.1993 2 616.40 8 420.90 -5 804.50 -68.93% - - -
31.03.1993 8 420.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Přímé investice - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR))
Přímé investice - celkem (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR))
Přímé investice - celkem (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.