Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2005 4 719.80
Min 28.02.2002 -2 539.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 -1 566.70 1 565.40 -3 132.10 - 200.08% -1 222.20 - 344.50 28.19%
31.12.2015 1 565.40 1 351.60 213.80 15.82% 759.10 806.30 106.22%
30.11.2015 1 351.60 242.20 1 109.40 458.05% 44.90 1 306.70 2 910.24%
31.10.2015 242.20 1 019.70 - 777.50 -76.25% 316.60 -74.40 -23.50%
30.09.2015 1 019.70 202.40 817.30 403.80% 799.90 219.80 27.48%
31.08.2015 202.40 756.30 - 553.90 -73.24% 209.60 -7.20 -3.44%
31.07.2015 756.30 1 655.60 - 899.30 -54.32% 901.20 - 144.90 -16.08%
30.06.2015 1 655.60 1 066.00 589.60 55.31% 627.20 1 028.40 163.97%
31.05.2015 1 066.00 - 453.40 1 519.40 - 335.11% 742.90 323.10 43.49%
30.04.2015 - 453.40 1 451.90 -1 905.30 - 131.23% - 158.10 - 295.30 186.78%
31.03.2015 1 451.90 -1 303.90 2 755.80 - 211.35% 1 059.10 392.80 37.09%
28.02.2015 -1 303.90 -1 222.20 -81.70 6.68% - 244.20 -1 059.70 433.95%
31.01.2015 -1 222.20 759.10 -1 981.30 - 261.01% -1 418.10 195.90 -13.81%
31.12.2014 759.10 44.90 714.20 1 590.65% 669.90 89.20 13.32%
30.11.2014 44.90 316.60 - 271.70 -85.82% 537.90 - 493.00 -91.65%
31.10.2014 316.60 799.90 - 483.30 -60.42% 722.20 - 405.60 -56.16%
30.09.2014 799.90 209.60 590.30 281.63% 795.90 4.00 0.50%
31.08.2014 209.60 901.20 - 691.60 -76.74% 555.30 - 345.70 -62.25%
31.07.2014 901.20 627.20 274.00 43.69% 1 354.70 - 453.50 -33.48%
30.06.2014 627.20 742.90 - 115.70 -15.57% - 397.90 1 025.10 - 257.63%
31.05.2014 742.90 - 158.10 901.00 - 569.89% 1 379.50 - 636.60 -46.15%
30.04.2014 - 158.10 1 059.10 -1 217.20 - 114.93% 374.90 - 533.00 - 142.17%
31.03.2014 1 059.10 - 244.20 1 303.30 - 533.70% 1 056.00 3.10 0.29%
28.02.2014 - 244.20 -1 418.10 1 173.90 -82.78% - 724.80 480.60 -66.31%
31.01.2014 -1 418.10 669.90 -2 088.00 - 311.69% -1 656.70 238.60 -14.40%
31.12.2013 669.90 537.90 132.00 24.54% 1 000.20 - 330.30 -33.02%
30.11.2013 537.90 722.20 - 184.30 -25.52% 72.30 465.60 643.98%
31.10.2013 722.20 795.90 -73.70 -9.26% 946.70 - 224.50 -23.71%
30.09.2013 795.90 555.30 240.60 43.33% 311.90 484.00 155.18%
31.08.2013 555.30 1 354.70 - 799.40 -59.01% 548.50 6.80 1.24%
31.07.2013 1 354.70 - 397.90 1 752.60 - 440.46% 558.10 796.60 142.73%
30.06.2013 - 397.90 1 379.50 -1 777.40 - 128.84% 167.20 - 565.10 - 337.98%
31.05.2013 1 379.50 374.90 1 004.60 267.96% 1 585.10 - 205.60 -12.97%
30.04.2013 374.90 1 056.00 - 681.10 -64.50% - 760.00 1 134.90 - 149.33%
31.03.2013 1 056.00 - 724.80 1 780.80 - 245.70% 99.50 956.50 961.31%
28.02.2013 - 724.80 -1 656.70 931.90 -56.25% 422.70 -1 147.50 - 271.47%
31.01.2013 -1 656.70 1 000.20 -2 656.90 - 265.64% - 904.80 - 751.90 83.10%
31.12.2012 1 000.20 72.30 927.90 1 283.40% -13.40 1 013.60 -7 564.18%
30.11.2012 72.30 946.70 - 874.40 -92.36% 677.50 - 605.20 -89.33%
31.10.2012 946.70 311.90 634.80 203.53% 187.60 759.10 404.64%
30.09.2012 311.90 548.50 - 236.60 -43.14% 251.70 60.20 23.92%
31.08.2012 548.50 558.10 -9.60 -1.72% 923.20 - 374.70 -40.59%
31.07.2012 558.10 167.20 390.90 233.79% 324.80 233.30 71.83%
30.06.2012 167.20 1 585.10 -1 417.90 -89.45% 266.80 -99.60 -37.33%
31.05.2012 1 585.10 - 760.00 2 345.10 - 308.57% 1 064.90 520.20 48.85%
30.04.2012 - 760.00 99.50 - 859.50 - 863.82% - 490.10 - 269.90 55.07%
31.03.2012 99.50 422.70 - 323.20 -76.46% 1 146.80 -1 047.30 -91.32%
29.02.2012 422.70 - 904.80 1 327.50 - 146.72% - 119.20 541.90 - 454.61%
31.01.2012 - 904.80 -13.40 - 891.40 6 652.24% -1 051.90 147.10 -13.98%
31.12.2011 -13.40 677.50 - 690.90 - 101.98% 389.70 - 403.10 - 103.44%
30.11.2011 677.50 187.60 489.90 261.14% 776.70 -99.20 -12.77%
31.10.2011 187.60 251.70 -64.10 -25.47% 758.00 - 570.40 -75.25%
30.09.2011 251.70 923.20 - 671.50 -72.74% 1 591.90 -1 340.20 -84.19%
31.08.2011 923.20 324.80 598.40 184.24% 689.10 234.10 33.97%
31.07.2011 324.80 266.80 58.00 21.74% 987.20 - 662.40 -67.10%
30.06.2011 266.80 1 064.90 - 798.10 -74.95% 1 281.90 -1 015.10 -79.19%
31.05.2011 1 064.90 - 490.10 1 555.00 - 317.28% 1 473.80 - 408.90 -27.74%
30.04.2011 - 490.10 1 146.80 -1 636.90 - 142.74% 76.30 - 566.40 - 742.33%
31.03.2011 1 146.80 - 119.20 1 266.00 -1 062.08% 1 951.60 - 804.80 -41.24%
28.02.2011 - 119.20 -1 051.90 932.70 -88.67% 343.10 - 462.30 - 134.74%
31.01.2011 -1 051.90 389.70 -1 441.60 - 369.93% - 988.30 -63.60 6.44%
31.12.2010 389.70 776.70 - 387.00 -49.83% 1 726.00 -1 336.30 -77.42%
30.11.2010 776.70 758.00 18.70 2.47% 321.00 455.70 141.96%
31.10.2010 758.00 1 591.90 - 833.90 -52.38% 1 430.60 - 672.60 -47.02%
30.09.2010 1 591.90 689.10 902.80 131.01% 1 760.50 - 168.60 -9.58%
31.08.2010 689.10 987.20 - 298.10 -30.20% 1 499.80 - 810.70 -54.05%
31.07.2010 987.20 1 281.90 - 294.70 -22.99% 2 232.00 -1 244.80 -55.77%
30.06.2010 1 281.90 1 473.80 - 191.90 -13.02% 2 448.70 -1 166.80 -47.65%
31.05.2010 1 473.80 76.30 1 397.50 1 831.59% 2 352.00 - 878.20 -37.34%
30.04.2010 76.30 1 951.60 -1 875.30 -96.09% 1 759.70 -1 683.40 -95.66%
31.03.2010 1 951.60 343.10 1 608.50 468.81% 3 312.90 -1 361.30 -41.09%
28.02.2010 343.10 - 988.30 1 331.40 - 134.72% 1 248.10 - 905.00 -72.51%
31.01.2010 - 988.30 1 726.00 -2 714.30 - 157.26% 12.10 -1 000.40 -8 267.77%
31.12.2009 1 726.00 321.00 1 405.00 437.69% 3 278.50 -1 552.50 -47.35%
30.11.2009 321.00 1 430.60 -1 109.60 -77.56% 2 265.80 -1 944.80 -85.83%
31.10.2009 1 430.60 1 760.50 - 329.90 -18.74% 1 933.10 - 502.50 -25.99%
30.09.2009 1 760.50 1 499.80 260.70 17.38% 2 961.60 -1 201.10 -40.56%
31.08.2009 1 499.80 2 232.00 - 732.20 -32.80% 2 548.00 -1 048.20 -41.14%
31.07.2009 2 232.00 2 448.70 - 216.70 -8.85% 3 232.80 -1 000.80 -30.96%
30.06.2009 2 448.70 2 352.00 96.70 4.11% 3 308.50 - 859.80 -25.99%
31.05.2009 2 352.00 1 759.70 592.30 33.66% 3 805.50 -1 453.50 -38.19%
30.04.2009 1 759.70 3 312.90 -1 553.20 -46.88% 3 063.20 -1 303.50 -42.55%
31.03.2009 3 312.90 1 248.10 2 064.80 165.44% 3 062.20 250.70 8.19%
28.02.2009 1 248.10 12.10 1 236.00 10 214.88% 2 072.50 - 824.40 -39.78%
31.01.2009 12.10 3 278.50 -3 266.40 -99.63% 1 520.10 -1 508.00 -99.20%
31.12.2008 3 278.50 2 265.80 1 012.70 44.70% 2 552.90 725.60 28.42%
30.11.2008 2 265.80 1 933.10 332.70 17.21% 3 762.70 -1 496.90 -39.78%
31.10.2008 1 933.10 2 961.60 -1 028.50 -34.73% 2 714.70 - 781.60 -28.79%
30.09.2008 2 961.60 2 548.00 413.60 16.23% 1 897.80 1 063.80 56.05%
31.08.2008 2 548.00 3 232.80 - 684.80 -21.18% 2 958.20 - 410.20 -13.87%
31.07.2008 3 232.80 3 308.50 -75.70 -2.29% 2 474.20 758.60 30.66%
30.06.2008 3 308.50 3 805.50 - 497.00 -13.06% 3 348.40 -39.90 -1.19%
31.05.2008 3 805.50 3 063.20 742.30 24.23% 3 619.90 185.60 5.13%
30.04.2008 3 063.20 3 062.20 1.00 0.03% 2 480.60 582.60 23.49%
31.03.2008 3 062.20 2 072.50 989.70 47.75% 2 968.30 93.90 3.16%
29.02.2008 2 072.50 1 520.10 552.40 36.34% 1 098.10 974.40 88.73%
31.01.2008 1 520.10 2 552.90 -1 032.80 -40.46% 181.50 1 338.60 737.52%
31.12.2007 2 552.90 3 762.70 -1 209.80 -32.15% 3 798.70 -1 245.80 -32.80%
30.11.2007 3 762.70 2 714.70 1 048.00 38.60% 2 686.80 1 075.90 40.04%
31.10.2007 2 714.70 1 897.80 816.90 43.04% 2 393.40 321.30 13.42%
30.09.2007 1 897.80 2 958.20 -1 060.40 -35.85% 1 644.90 252.90 15.37%
31.08.2007 2 958.20 2 474.20 484.00 19.56% 1 748.60 1 209.60 69.18%
31.07.2007 2 474.20 3 348.40 - 874.20 -26.11% 1 730.10 744.10 43.01%
30.06.2007 3 348.40 3 619.90 - 271.50 -7.50% 2 131.00 1 217.40 57.13%
31.05.2007 3 619.90 2 480.60 1 139.30 45.93% 2 480.80 1 139.10 45.92%
30.04.2007 2 480.60 2 968.30 - 487.70 -16.43% 1 008.40 1 472.20 145.99%
31.03.2007 2 968.30 1 098.10 1 870.20 170.31% 2 411.20 557.10 23.10%
28.02.2007 1 098.10 181.50 916.60 505.01% 172.30 925.80 537.32%
31.01.2007 181.50 3 798.70 -3 617.20 -95.22% -27.00 208.50 - 772.22%
31.12.2006 3 798.70 2 686.80 1 111.90 41.38% 4 719.80 - 921.10 -19.52%
30.11.2006 2 686.80 2 393.40 293.40 12.26% 2 991.40 - 304.60 -10.18%
31.10.2006 2 393.40 1 644.90 748.50 45.50% 1 788.10 605.30 33.85%
30.09.2006 1 644.90 1 748.60 - 103.70 -5.93% 1 575.80 69.10 4.38%
31.08.2006 1 748.60 1 730.10 18.50 1.07% 2 190.40 - 441.80 -20.17%
31.07.2006 1 730.10 2 131.00 - 400.90 -18.81% 1 082.60 647.50 59.81%
30.06.2006 2 131.00 2 480.80 - 349.80 -14.10% 1 681.80 449.20 26.71%
31.05.2006 2 480.80 1 008.40 1 472.40 146.01% 3 017.50 - 536.70 -17.79%
30.04.2006 1 008.40 2 411.20 -1 402.80 -58.18% 1 840.80 - 832.40 -45.22%
31.03.2006 2 411.20 172.30 2 238.90 1 299.42% 2 382.60 28.60 1.20%
28.02.2006 172.30 -27.00 199.30 - 738.15% -31.40 203.70 - 648.73%
31.01.2006 -27.00 4 719.80 -4 746.80 - 100.57% -1 014.80 987.80 -97.34%
31.12.2005 4 719.80 2 991.40 1 728.40 57.78% 4 361.40 358.40 8.22%
30.11.2005 2 991.40 1 788.10 1 203.30 67.29% 1 731.50 1 259.90 72.76%
31.10.2005 1 788.10 1 575.80 212.30 13.47% 1 842.30 -54.20 -2.94%
30.09.2005 1 575.80 2 190.40 - 614.60 -28.06% 1 274.70 301.10 23.62%
31.08.2005 2 190.40 1 082.60 1 107.80 102.33% 941.30 1 249.10 132.70%
31.07.2005 1 082.60 1 681.80 - 599.20 -35.63% 1 171.00 -88.40 -7.55%
30.06.2005 1 681.80 3 017.50 -1 335.70 -44.27% 1 288.40 393.40 30.53%
31.05.2005 3 017.50 1 840.80 1 176.70 63.92% 898.90 2 118.60 235.69%
30.04.2005 1 840.80 2 382.60 - 541.80 -22.74% 938.70 902.10 96.10%
31.03.2005 2 382.60 -31.40 2 414.00 -7 687.90% 27.60 2 355.00 8 532.61%
28.02.2005 -31.40 -1 014.80 983.40 -96.91% 277.50 - 308.90 - 111.32%
31.01.2005 -1 014.80 4 361.40 -5 376.20 - 123.27% -37.70 - 977.10 2 591.78%
31.12.2004 4 361.40 1 731.50 2 629.90 151.89% 3 545.10 816.30 23.03%
30.11.2004 1 731.50 1 842.30 - 110.80 -6.01% -1 197.50 2 929.00 - 244.59%
31.10.2004 1 842.30 1 274.70 567.60 44.53% 2 906.30 -1 064.00 -36.61%
30.09.2004 1 274.70 941.30 333.40 35.42% 525.20 749.50 142.71%
31.08.2004 941.30 1 171.00 - 229.70 -19.62% 727.90 213.40 29.32%
31.07.2004 1 171.00 1 288.40 - 117.40 -9.11% - 147.50 1 318.50 - 893.90%
30.06.2004 1 288.40 898.90 389.50 43.33% 1 045.50 242.90 23.23%
31.05.2004 898.90 938.70 -39.80 -4.24% 1 142.60 - 243.70 -21.33%
30.04.2004 938.70 27.60 911.10 3 301.09% 664.50 274.20 41.26%
31.03.2004 27.60 277.50 - 249.90 -90.05% 1 017.90 - 990.30 -97.29%
29.02.2004 277.50 -37.70 315.20 - 836.07% 580.90 - 303.40 -52.23%
31.01.2004 -37.70 3 545.10 -3 582.80 - 101.06% 328.80 - 366.50 - 111.47%
31.12.2003 3 545.10 -1 197.50 4 742.60 - 396.04% 3 649.20 - 104.10 -2.85%
30.11.2003 -1 197.50 2 906.30 -4 103.80 - 141.20% 2 188.70 -3 386.20 - 154.71%
31.10.2003 2 906.30 525.20 2 381.10 453.37% 373.60 2 532.70 677.92%
30.09.2003 525.20 727.90 - 202.70 -27.85% 1 359.90 - 834.70 -61.38%
31.08.2003 727.90 - 147.50 875.40 - 593.49% 655.60 72.30 11.03%
31.07.2003 - 147.50 1 045.50 -1 193.00 - 114.11% 1 107.10 -1 254.60 - 113.32%
30.06.2003 1 045.50 1 142.60 -97.10 -8.50% 1 198.90 - 153.40 -12.79%
31.05.2003 1 142.60 664.50 478.10 71.95% 1 193.80 -51.20 -4.29%
30.04.2003 664.50 1 017.90 - 353.40 -34.72% 1 098.00 - 433.50 -39.48%
31.03.2003 1 017.90 580.90 437.00 75.23% 364.60 653.30 179.18%
28.02.2003 580.90 328.80 252.10 76.67% -2 539.10 3 120.00 - 122.88%
31.01.2003 328.80 3 649.20 -3 320.40 -90.99% - - -
31.12.2002 3 649.20 2 188.70 1 460.50 66.73% - - -
30.11.2002 2 188.70 373.60 1 815.10 485.84% - - -
31.10.2002 373.60 1 359.90 - 986.30 -72.53% - - -
30.09.2002 1 359.90 655.60 704.30 107.43% - - -
31.08.2002 655.60 1 107.10 - 451.50 -40.78% - - -
31.07.2002 1 107.10 1 198.90 -91.80 -7.66% - - -
30.06.2002 1 198.90 1 193.80 5.10 0.43% - - -
31.05.2002 1 193.80 1 098.00 95.80 8.72% - - -
30.04.2002 1 098.00 364.60 733.40 201.15% - - -
31.03.2002 364.60 -2 539.10 2 903.70 - 114.36% - - -
28.02.2002 -2 539.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies