Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Úvěr vládě (bez CP)
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Centrální vláda
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - Ostatní vláda/ostatní rezidenti - Jednodenní
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce
31.05.2024 Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Toky, Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Vládní instituce (S.13)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Ústřední vládní instituce (S.1311)
31.05.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)

Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Nefinanční podniky - do 1 roku 8 835.70 -26 257.80 - 133.65% -1 676.30 - 627.10%
UK2 2. Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let 2 855.30 2 967.50 -3.78% 570.80 400.23%
UK3 3. Nefinanční podniky - nd 5 let 2 320.70 -2 393.10 - 196.97% 1 381.50 67.98%
UK4 4. Nefinanční podniky - celkem 14 011.70 -25 683.40 - 154.56% 276.00 4 976.70%
UK5 5. Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku -1 806.80 964.80 - 287.27% -1 122.90 60.90%
UK6 6. Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let -32.30 - 136.70 -76.37% - 206.30 -84.34%
UK7 7. Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let 272.40 737.30 -63.05% 107.10 154.34%
UK8 8. Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem -1 566.70 1 565.40 - 200.08% -1 222.20 28.19%
UK9 9. Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku -1.70 -20.70 -91.79% 10.40 - 116.35%
UK10 10. Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let 131.70 195.30 -32.57% -54.40 - 342.10%
UK11 11. Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku -1 210.60 9 200.50 - 113.16% 2 971.10 - 140.75%
UK12 12. Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem -1 080.60 9 375.10 - 111.53% 2 927.20 - 136.92%
UK13 13. Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku - 180.00 -24.70 628.74% -40.50 344.44%
UK14 14. Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let -28.00 -42.40 -33.96% 4.10 - 782.93%
UK15 15. Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let - 346.30 839.80 - 141.24% - 282.40 22.63%
UK16 16. Domácnosti - ostatní účely - celkem - 554.40 772.80 - 171.74% - 318.80 73.90%
UK17 17. Domácnosti - celkem -3 201.60 11 713.30 - 127.33% 1 386.20 - 330.96%

Nefinanční podniky - do 1 roku

ObdobíHodnota
31.01.2016 8 835.70
31.12.2015 -26 257.80
30.11.2015 -5 655.90
31.10.2015 -2 904.70
30.09.2015 1 195.70
31.08.2015 -1 430.80
31.07.2015 - 316.70
30.06.2015 3 694.10
31.05.2015 3 263.50
30.04.2015 4 234.20
Další »
Nefinanční podniky - do 1 roku,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let

ObdobíHodnota
31.01.2016 2 855.30
31.12.2015 2 967.50
30.11.2015 3 444.00
31.10.2015 -2 254.40
30.09.2015 563.20
31.08.2015 8 943.60
31.07.2015 2 494.40
30.06.2015 - 963.40
31.05.2015 338.10
30.04.2015 487.70
Další »
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nefinanční podniky - nd 5 let

ObdobíHodnota
31.01.2016 2 320.70
31.12.2015 -2 393.10
30.11.2015 1 464.00
31.10.2015 8 715.30
30.09.2015 3 634.80
31.08.2015 12 511.00
31.07.2015 13 976.70
30.06.2015 5 686.70
31.05.2015 8 084.20
30.04.2015 3 716.80
Další »
Nefinanční podniky - nd 5 let,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nefinanční podniky - celkem

ObdobíHodnota
31.01.2016 14 011.70
31.12.2015 -25 683.40
30.11.2015 - 747.80
31.10.2015 3 556.30
30.09.2015 5 393.80
31.08.2015 20 023.70
31.07.2015 16 154.40
30.06.2015 8 417.30
31.05.2015 11 685.70
30.04.2015 8 438.80
Další »
Nefinanční podniky - celkem,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku

ObdobíHodnota
31.01.2016 -1 806.80
31.12.2015 964.80
30.11.2015 - 120.80
31.10.2015 -38.00
30.09.2015 203.20
31.08.2015 -88.10
31.07.2015 12.10
30.06.2015 174.30
31.05.2015 154.60
30.04.2015 515.20
Další »
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let

ObdobíHodnota
31.01.2016 -32.30
31.12.2015 - 136.70
30.11.2015 - 392.10
31.10.2015 107.20
30.09.2015 85.30
31.08.2015 422.10
31.07.2015 103.80
30.06.2015 443.70
31.05.2015 231.00
30.04.2015 3 274.60
Další »
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let

ObdobíHodnota
31.01.2016 272.40
31.12.2015 737.30
30.11.2015 1 864.50
31.10.2015 173.00
30.09.2015 731.20
31.08.2015 - 131.60
31.07.2015 640.40
30.06.2015 1 037.60
31.05.2015 680.50
30.04.2015 -4 243.20
Další »
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem

ObdobíHodnota
31.01.2016 -1 566.70
31.12.2015 1 565.40
30.11.2015 1 351.60
31.10.2015 242.20
30.09.2015 1 019.70
31.08.2015 202.40
31.07.2015 756.30
30.06.2015 1 655.60
31.05.2015 1 066.00
30.04.2015 - 453.40
Další »
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku

ObdobíHodnota
31.01.2016 -1.70
31.12.2015 -20.70
30.11.2015 -52.70
31.10.2015 -91.40
30.09.2015 -87.20
31.08.2015 45.00
31.07.2015 76.90
30.06.2015 41.50
31.05.2015 37.60
30.04.2015 113.70
Další »
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let

ObdobíHodnota
31.01.2016 131.70
31.12.2015 195.30
30.11.2015 220.70
31.10.2015 372.20
30.09.2015 166.80
31.08.2015 95.00
31.07.2015 -63.50
30.06.2015 82.70
31.05.2015 -22.90
30.04.2015 211.20
Další »
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku

ObdobíHodnota
31.01.2016 -1 210.60
31.12.2015 9 200.50
30.11.2015 6 550.70
31.10.2015 6 697.10
30.09.2015 6 456.50
31.08.2015 5 866.60
31.07.2015 7 712.50
30.06.2015 7 740.40
31.05.2015 5 734.30
30.04.2015 5 647.10
Další »
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem

ObdobíHodnota
31.01.2016 -1 080.60
31.12.2015 9 375.10
30.11.2015 6 718.70
31.10.2015 6 977.90
30.09.2015 6 536.10
31.08.2015 6 006.60
31.07.2015 7 726.00
30.06.2015 7 864.70
31.05.2015 5 749.00
30.04.2015 5 971.90
Další »
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku

ObdobíHodnota
31.01.2016 - 180.00
31.12.2015 -24.70
30.11.2015 - 143.10
31.10.2015 87.60
30.09.2015 8.70
31.08.2015 - 332.30
31.07.2015 18.50
30.06.2015 613.50
31.05.2015 108.10
30.04.2015 - 612.20
Další »
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let

ObdobíHodnota
31.01.2016 -28.00
31.12.2015 -42.40
30.11.2015 -22.20
31.10.2015 22.20
30.09.2015 -59.40
31.08.2015 -90.00
31.07.2015 -29.70
30.06.2015 220.10
31.05.2015 80.10
30.04.2015 100.10
Další »
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let

ObdobíHodnota
31.01.2016 - 346.30
31.12.2015 839.80
30.11.2015 691.70
31.10.2015 594.40
30.09.2015 319.50
31.08.2015 455.50
31.07.2015 434.40
30.06.2015 668.00
31.05.2015 477.30
30.04.2015 338.10
Další »
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - ostatní účely - celkem

ObdobíHodnota
31.01.2016 - 554.40
31.12.2015 772.80
30.11.2015 526.40
31.10.2015 704.10
30.09.2015 268.80
31.08.2015 33.20
31.07.2015 423.10
30.06.2015 1 501.60
31.05.2015 665.40
30.04.2015 - 173.90
Další »
Domácnosti  - ostatní účely - celkem,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Domácnosti - celkem

ObdobíHodnota
31.01.2016 -3 201.60
31.12.2015 11 713.30
30.11.2015 8 596.70
31.10.2015 7 924.20
30.09.2015 7 824.60
31.08.2015 6 242.20
31.07.2015 8 905.40
30.06.2015 11 022.00
31.05.2015 7 480.40
30.04.2015 5 344.70
Další »
Domácnosti  - celkem,Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky) (Toky)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Excess of inter MFI liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Excess of inter MFI liabilities (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.