Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.11.2003 -2 237.90
Max 31.10.2003 2 319.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 -1 806.80 964.80 -2 771.60 - 287.27% -1 122.90 - 683.90 60.90%
31.12.2015 964.80 - 120.80 1 085.60 - 898.68% 855.80 109.00 12.74%
30.11.2015 - 120.80 -38.00 -82.80 217.89% - 465.30 344.50 -74.04%
31.10.2015 -38.00 203.20 - 241.20 - 118.70% - 102.30 64.30 -62.85%
30.09.2015 203.20 -88.10 291.30 - 330.65% 50.30 152.90 303.98%
31.08.2015 -88.10 12.10 - 100.20 - 828.10% - 141.40 53.30 -37.69%
31.07.2015 12.10 174.30 - 162.20 -93.06% 155.90 - 143.80 -92.24%
30.06.2015 174.30 154.60 19.70 12.74% -31.70 206.00 - 649.84%
31.05.2015 154.60 515.20 - 360.60 -69.99% 250.30 -95.70 -38.23%
30.04.2015 515.20 351.00 164.20 46.78% - 713.00 1 228.20 - 172.26%
31.03.2015 351.00 - 118.00 469.00 - 397.46% 417.10 -66.10 -15.85%
28.02.2015 - 118.00 -1 122.90 1 004.90 -89.49% - 793.80 675.80 -85.13%
31.01.2015 -1 122.90 855.80 -1 978.70 - 231.21% - 662.20 - 460.70 69.57%
31.12.2014 855.80 - 465.30 1 321.10 - 283.92% 408.50 447.30 109.50%
30.11.2014 - 465.30 - 102.30 - 363.00 354.84% - 527.60 62.30 -11.81%
31.10.2014 - 102.30 50.30 - 152.60 - 303.38% 156.70 - 259.00 - 165.28%
30.09.2014 50.30 - 141.40 191.70 - 135.57% - 243.30 293.60 - 120.67%
31.08.2014 - 141.40 155.90 - 297.30 - 190.70% 66.60 - 208.00 - 312.31%
31.07.2014 155.90 -31.70 187.60 - 591.80% 589.90 - 434.00 -73.57%
30.06.2014 -31.70 250.30 - 282.00 - 112.66% - 610.00 578.30 -94.80%
31.05.2014 250.30 - 713.00 963.30 - 135.11% 364.90 - 114.60 -31.41%
30.04.2014 - 713.00 417.10 -1 130.10 - 270.94% - 560.80 - 152.20 27.14%
31.03.2014 417.10 - 793.80 1 210.90 - 152.54% 1 157.80 - 740.70 -63.97%
28.02.2014 - 793.80 - 662.20 - 131.60 19.87% - 614.50 - 179.30 29.18%
31.01.2014 - 662.20 408.50 -1 070.70 - 262.11% -1 320.90 658.70 -49.87%
31.12.2013 408.50 - 527.60 936.10 - 177.43% 1 017.20 - 608.70 -59.84%
30.11.2013 - 527.60 156.70 - 684.30 - 436.69% - 610.70 83.10 -13.61%
31.10.2013 156.70 - 243.30 400.00 - 164.41% 544.30 - 387.60 -71.21%
30.09.2013 - 243.30 66.60 - 309.90 - 465.32% 108.50 - 351.80 - 324.24%
31.08.2013 66.60 589.90 - 523.30 -88.71% 431.40 - 364.80 -84.56%
31.07.2013 589.90 - 610.00 1 199.90 - 196.70% 892.80 - 302.90 -33.93%
30.06.2013 - 610.00 364.90 - 974.90 - 267.17% -60.70 - 549.30 904.94%
31.05.2013 364.90 - 560.80 925.70 - 165.07% 478.50 - 113.60 -23.74%
30.04.2013 - 560.80 1 157.80 -1 718.60 - 148.44% - 477.30 -83.50 17.49%
31.03.2013 1 157.80 - 614.50 1 772.30 - 288.41% 4.70 1 153.10 24 534.04%
28.02.2013 - 614.50 -1 320.90 706.40 -53.48% 154.50 - 769.00 - 497.73%
31.01.2013 -1 320.90 1 017.20 -2 338.10 - 229.86% 618.70 -1 939.60 - 313.50%
31.12.2012 1 017.20 - 610.70 1 627.90 - 266.56% 125.60 891.60 709.87%
30.11.2012 - 610.70 544.30 -1 155.00 - 212.20% 270.50 - 881.20 - 325.77%
31.10.2012 544.30 108.50 435.80 401.66% 372.40 171.90 46.16%
30.09.2012 108.50 431.40 - 322.90 -74.85% 426.20 - 317.70 -74.54%
31.08.2012 431.40 892.80 - 461.40 -51.68% 574.10 - 142.70 -24.86%
31.07.2012 892.80 -60.70 953.50 -1 570.84% 631.70 261.10 41.33%
30.06.2012 -60.70 478.50 - 539.20 - 112.69% 167.20 - 227.90 - 136.30%
31.05.2012 478.50 - 477.30 955.80 - 200.25% 791.10 - 312.60 -39.51%
30.04.2012 - 477.30 4.70 - 482.00 -10 255.32% - 620.00 142.70 -23.02%
31.03.2012 4.70 154.50 - 149.80 -96.96% 673.80 - 669.10 -99.30%
29.02.2012 154.50 618.70 - 464.20 -75.03% 1 159.80 -1 005.30 -86.68%
31.01.2012 618.70 125.60 493.10 392.60% -1 275.40 1 894.10 - 148.51%
31.12.2011 125.60 270.50 - 144.90 -53.57% 588.90 - 463.30 -78.67%
30.11.2011 270.50 372.40 - 101.90 -27.36% 503.80 - 233.30 -46.31%
31.10.2011 372.40 426.20 -53.80 -12.62% 400.50 -28.10 -7.02%
30.09.2011 426.20 574.10 - 147.90 -25.76% 1 106.60 - 680.40 -61.49%
31.08.2011 574.10 631.70 -57.60 -9.12% 453.40 120.70 26.62%
31.07.2011 631.70 167.20 464.50 277.81% 505.50 126.20 24.97%
30.06.2011 167.20 791.10 - 623.90 -78.86% 1 255.40 -1 088.20 -86.68%
31.05.2011 791.10 - 620.00 1 411.10 - 227.60% - 222.40 1 013.50 - 455.71%
30.04.2011 - 620.00 673.80 -1 293.80 - 192.02% -1 154.80 534.80 -46.31%
31.03.2011 673.80 1 159.80 - 486.00 -41.90% 262.80 411.00 156.39%
28.02.2011 1 159.80 -1 275.40 2 435.20 - 190.94% 324.90 834.90 256.97%
31.01.2011 -1 275.40 588.90 -1 864.30 - 316.57% -1 163.80 - 111.60 9.59%
31.12.2010 588.90 503.80 85.10 16.89% 587.20 1.70 0.29%
30.11.2010 503.80 400.50 103.30 25.79% -2.10 505.90 -24 090.48%
31.10.2010 400.50 1 106.60 - 706.10 -63.81% 370.40 30.10 8.13%
30.09.2010 1 106.60 453.40 653.20 144.07% 483.90 622.70 128.68%
31.08.2010 453.40 505.50 -52.10 -10.31% 152.50 300.90 197.31%
31.07.2010 505.50 1 255.40 - 749.90 -59.73% 499.70 5.80 1.16%
30.06.2010 1 255.40 - 222.40 1 477.80 - 664.48% 368.70 886.70 240.49%
31.05.2010 - 222.40 -1 154.80 932.40 -80.74% 778.60 -1 001.00 - 128.56%
30.04.2010 -1 154.80 262.80 -1 417.60 - 539.42% - 214.60 - 940.20 438.12%
31.03.2010 262.80 324.90 -62.10 -19.11% 373.50 - 110.70 -29.64%
28.02.2010 324.90 -1 163.80 1 488.70 - 127.92% 286.80 38.10 13.28%
31.01.2010 -1 163.80 587.20 -1 751.00 - 298.19% - 332.70 - 831.10 249.80%
31.12.2009 587.20 -2.10 589.30 -28 061.90% 774.00 - 186.80 -24.13%
30.11.2009 -2.10 370.40 - 372.50 - 100.57% -68.70 66.60 -96.94%
31.10.2009 370.40 483.90 - 113.50 -23.46% -1 130.10 1 500.50 - 132.78%
30.09.2009 483.90 152.50 331.40 217.31% 367.40 116.50 31.71%
31.08.2009 152.50 499.70 - 347.20 -69.48% 471.80 - 319.30 -67.68%
31.07.2009 499.70 368.70 131.00 35.53% 773.10 - 273.40 -35.36%
30.06.2009 368.70 778.60 - 409.90 -52.65% 311.80 56.90 18.25%
31.05.2009 778.60 - 214.60 993.20 - 462.81% 782.60 -4.00 -0.51%
30.04.2009 - 214.60 373.50 - 588.10 - 157.46% - 571.60 357.00 -62.46%
31.03.2009 373.50 286.80 86.70 30.23% 483.00 - 109.50 -22.67%
28.02.2009 286.80 - 332.70 619.50 - 186.20% 278.20 8.60 3.09%
31.01.2009 - 332.70 774.00 -1 106.70 - 142.98% 349.30 - 682.00 - 195.25%
31.12.2008 774.00 -68.70 842.70 -1 226.64% 259.70 514.30 198.04%
30.11.2008 -68.70 -1 130.10 1 061.40 -93.92% 1 022.70 -1 091.40 - 106.72%
31.10.2008 -1 130.10 367.40 -1 497.50 - 407.59% 492.80 -1 622.90 - 329.32%
30.09.2008 367.40 471.80 - 104.40 -22.13% 317.30 50.10 15.79%
31.08.2008 471.80 773.10 - 301.30 -38.97% 928.70 - 456.90 -49.20%
31.07.2008 773.10 311.80 461.30 147.95% 807.10 -34.00 -4.21%
30.06.2008 311.80 782.60 - 470.80 -60.16% 900.10 - 588.30 -65.36%
31.05.2008 782.60 - 571.60 1 354.20 - 236.91% 874.60 -92.00 -10.52%
30.04.2008 - 571.60 483.00 -1 054.60 - 218.34% - 271.10 - 300.50 110.84%
31.03.2008 483.00 278.20 204.80 73.62% 814.10 - 331.10 -40.67%
29.02.2008 278.20 349.30 -71.10 -20.35% 19.60 258.60 1 319.39%
31.01.2008 349.30 259.70 89.60 34.50% - 108.30 457.60 - 422.53%
31.12.2007 259.70 1 022.70 - 763.00 -74.61% 1 130.90 - 871.20 -77.04%
30.11.2007 1 022.70 492.80 529.90 107.53% 283.70 739.00 260.49%
31.10.2007 492.80 317.30 175.50 55.31% 146.00 346.80 237.53%
30.09.2007 317.30 928.70 - 611.40 -65.83% 365.10 -47.80 -13.09%
31.08.2007 928.70 807.10 121.60 15.07% 449.00 479.70 106.84%
31.07.2007 807.10 900.10 -93.00 -10.33% 625.10 182.00 29.12%
30.06.2007 900.10 874.60 25.50 2.92% -60.00 960.10 -1 600.17%
31.05.2007 874.60 - 271.10 1 145.70 - 422.61% 258.70 615.90 238.07%
30.04.2007 - 271.10 814.10 -1 085.20 - 133.30% - 314.30 43.20 -13.74%
31.03.2007 814.10 19.60 794.50 4 053.57% 420.70 393.40 93.51%
28.02.2007 19.60 - 108.30 127.90 - 118.10% - 358.10 377.70 - 105.47%
31.01.2007 - 108.30 1 130.90 -1 239.20 - 109.58% - 500.10 391.80 -78.34%
31.12.2006 1 130.90 283.70 847.20 298.63% 1 419.90 - 289.00 -20.35%
30.11.2006 283.70 146.00 137.70 94.31% - 505.60 789.30 - 156.11%
31.10.2006 146.00 365.10 - 219.10 -60.01% 106.60 39.40 36.96%
30.09.2006 365.10 449.00 -83.90 -18.69% 655.70 - 290.60 -44.32%
31.08.2006 449.00 625.10 - 176.10 -28.17% -68.30 517.30 - 757.39%
31.07.2006 625.10 -60.00 685.10 -1 141.83% 427.50 197.60 46.22%
30.06.2006 -60.00 258.70 - 318.70 - 123.19% 478.10 - 538.10 - 112.55%
31.05.2006 258.70 - 314.30 573.00 - 182.31% 74.10 184.60 249.12%
30.04.2006 - 314.30 420.70 - 735.00 - 174.71% - 403.90 89.60 -22.18%
31.03.2006 420.70 - 358.10 778.80 - 217.48% 982.80 - 562.10 -57.19%
28.02.2006 - 358.10 - 500.10 142.00 -28.39% - 249.40 - 108.70 43.58%
31.01.2006 - 500.10 1 419.90 -1 920.00 - 135.22% - 837.40 337.30 -40.28%
31.12.2005 1 419.90 - 505.60 1 925.50 - 380.83% 1 355.60 64.30 4.74%
30.11.2005 - 505.60 106.60 - 612.20 - 574.30% 490.50 - 996.10 - 203.08%
31.10.2005 106.60 655.70 - 549.10 -83.74% 609.10 - 502.50 -82.50%
30.09.2005 655.70 -68.30 724.00 -1 060.03% 309.70 346.00 111.72%
31.08.2005 -68.30 427.50 - 495.80 - 115.98% 394.00 - 462.30 - 117.33%
31.07.2005 427.50 478.10 -50.60 -10.58% 726.30 - 298.80 -41.14%
30.06.2005 478.10 74.10 404.00 545.21% 672.50 - 194.40 -28.91%
31.05.2005 74.10 - 403.90 478.00 - 118.35% 143.00 -68.90 -48.18%
30.04.2005 - 403.90 982.80 -1 386.70 - 141.10% 35.70 - 439.60 -1 231.37%
31.03.2005 982.80 - 249.40 1 232.20 - 494.07% - 555.60 1 538.40 - 276.89%
28.02.2005 - 249.40 - 837.40 588.00 -70.22% 205.90 - 455.30 - 221.13%
31.01.2005 - 837.40 1 355.60 -2 193.00 - 161.77% 456.30 -1 293.70 - 283.52%
31.12.2004 1 355.60 490.50 865.10 176.37% 1 021.30 334.30 32.73%
30.11.2004 490.50 609.10 - 118.60 -19.47% -2 237.90 2 728.40 - 121.92%
31.10.2004 609.10 309.70 299.40 96.67% 2 319.80 -1 710.70 -73.74%
30.09.2004 309.70 394.00 -84.30 -21.40% 79.10 230.60 291.53%
31.08.2004 394.00 726.30 - 332.30 -45.75% 376.20 17.80 4.73%
31.07.2004 726.30 672.50 53.80 8.00% 406.10 320.20 78.85%
30.06.2004 672.50 143.00 529.50 370.28% 142.50 530.00 371.93%
31.05.2004 143.00 35.70 107.30 300.56% 437.30 - 294.30 -67.30%
30.04.2004 35.70 - 555.60 591.30 - 106.43% -1 213.50 1 249.20 - 102.94%
31.03.2004 - 555.60 205.90 - 761.50 - 369.84% 328.70 - 884.30 - 269.03%
29.02.2004 205.90 456.30 - 250.40 -54.88% 300.70 -94.80 -31.53%
31.01.2004 456.30 1 021.30 - 565.00 -55.32% 16.40 439.90 2 682.32%
31.12.2003 1 021.30 -2 237.90 3 259.20 - 145.64% 935.30 86.00 9.19%
30.11.2003 -2 237.90 2 319.80 -4 557.70 - 196.47% 112.70 -2 350.60 -2 085.71%
31.10.2003 2 319.80 79.10 2 240.70 2 832.74% - 705.00 3 024.80 - 429.05%
30.09.2003 79.10 376.20 - 297.10 -78.97% 980.90 - 901.80 -91.94%
31.08.2003 376.20 406.10 -29.90 -7.36% 361.30 14.90 4.12%
31.07.2003 406.10 142.50 263.60 184.98% 542.30 - 136.20 -25.12%
30.06.2003 142.50 437.30 - 294.80 -67.41% 488.20 - 345.70 -70.81%
31.05.2003 437.30 -1 213.50 1 650.80 - 136.04% 167.30 270.00 161.39%
30.04.2003 -1 213.50 328.70 -1 542.20 - 469.18% 791.70 -2 005.20 - 253.28%
31.03.2003 328.70 300.70 28.00 9.31% -42.40 371.10 - 875.24%
28.02.2003 300.70 16.40 284.30 1 733.54% - 157.00 457.70 - 291.53%
31.01.2003 16.40 935.30 - 918.90 -98.25% - - -
31.12.2002 935.30 112.70 822.60 729.90% - - -
30.11.2002 112.70 - 705.00 817.70 - 115.99% - - -
31.10.2002 - 705.00 980.90 -1 685.90 - 171.87% - - -
30.09.2002 980.90 361.30 619.60 171.49% - - -
31.08.2002 361.30 542.30 - 181.00 -33.38% - - -
31.07.2002 542.30 488.20 54.10 11.08% - - -
30.06.2002 488.20 167.30 320.90 191.81% - - -
31.05.2002 167.30 791.70 - 624.40 -78.87% - - -
30.04.2002 791.70 -42.40 834.10 -1 967.22% - - -
31.03.2002 -42.40 - 157.00 114.60 -72.99% - - -
28.02.2002 - 157.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna) (Podle kategorizace)
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
Úvěry rezidentům (bez CP) (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)
Domácnosti a NISD (S.14 + S.15) - jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (.2: Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - v EUR)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.