Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
31.03.2024 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
31.03.2024 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
31.03.2024 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2009 188 301.10
Min 30.09.2003 97 725.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 179 417.30 176 710.40 2 706.90 1.53% 159 650.70 19 766.60 12.38%
31.12.2015 176 710.40 173 921.80 2 788.60 1.60% 158 779.90 17 930.50 11.29%
30.11.2015 173 921.80 170 638.70 3 283.10 1.92% 151 792.10 22 129.70 14.58%
31.10.2015 170 638.70 173 075.90 -2 437.20 -1.41% 150 685.60 19 953.10 13.24%
30.09.2015 173 075.90 172 250.40 825.50 0.48% 150 170.40 22 905.50 15.25%
31.08.2015 172 250.40 163 544.90 8 705.50 5.32% 155 430.40 16 820.00 10.82%
31.07.2015 163 544.90 161 515.20 2 029.70 1.26% 157 427.20 6 117.70 3.89%
30.06.2015 161 515.20 162 908.10 -1 392.90 -0.85% 159 964.60 1 550.60 0.97%
31.05.2015 162 908.10 162 624.80 283.30 0.17% 155 998.20 6 909.90 4.43%
30.04.2015 162 624.80 162 632.40 -7.60 -0.00% 156 277.30 6 347.50 4.06%
31.03.2015 162 632.40 162 544.50 87.90 0.05% 157 819.80 4 812.60 3.05%
28.02.2015 162 544.50 159 650.70 2 893.80 1.81% 158 412.70 4 131.80 2.61%
31.01.2015 159 650.70 158 779.90 870.80 0.55% 163 086.50 -3 435.80 -2.11%
31.12.2014 158 779.90 151 792.10 6 987.80 4.60% 164 124.90 -5 345.00 -3.26%
30.11.2014 151 792.10 150 685.60 1 106.50 0.73% 162 020.80 -10 228.70 -6.31%
31.10.2014 150 685.60 150 170.40 515.20 0.34% 159 889.00 -9 203.40 -5.76%
30.09.2014 150 170.40 155 430.40 -5 260.00 -3.38% 159 363.70 -9 193.30 -5.77%
31.08.2014 155 430.40 157 427.20 -1 996.80 -1.27% 158 007.00 -2 576.60 -1.63%
31.07.2014 157 427.20 159 964.60 -2 537.40 -1.59% 155 024.00 2 403.20 1.55%
30.06.2014 159 964.60 155 998.20 3 966.40 2.54% 152 805.60 7 159.00 4.68%
31.05.2014 155 998.20 156 277.30 - 279.10 -0.18% 152 077.40 3 920.80 2.58%
30.04.2014 156 277.30 157 819.80 -1 542.50 -0.98% 154 941.30 1 336.00 0.86%
31.03.2014 157 819.80 158 412.70 - 592.90 -0.37% 162 344.70 -4 524.90 -2.79%
28.02.2014 158 412.70 163 086.50 -4 673.80 -2.87% 162 303.10 -3 890.40 -2.40%
31.01.2014 163 086.50 164 124.90 -1 038.40 -0.63% 161 132.00 1 954.50 1.21%
31.12.2013 164 124.90 162 020.80 2 104.10 1.30% 153 798.00 10 326.90 6.71%
30.11.2013 162 020.80 159 889.00 2 131.80 1.33% 151 944.40 10 076.40 6.63%
31.10.2013 159 889.00 159 363.70 525.30 0.33% 152 194.00 7 695.00 5.06%
30.09.2013 159 363.70 158 007.00 1 356.70 0.86% 151 105.90 8 257.80 5.46%
31.08.2013 158 007.00 155 024.00 2 983.00 1.92% 153 535.20 4 471.80 2.91%
31.07.2013 155 024.00 152 805.60 2 218.40 1.45% 156 033.00 -1 009.00 -0.65%
30.06.2013 152 805.60 152 077.40 728.20 0.48% 153 928.90 -1 123.30 -0.73%
31.05.2013 152 077.40 154 941.30 -2 863.90 -1.85% 153 195.60 -1 118.20 -0.73%
30.04.2013 154 941.30 162 344.70 -7 403.40 -4.56% 150 692.70 4 248.60 2.82%
31.03.2013 162 344.70 162 303.10 41.60 0.03% 151 314.50 11 030.20 7.29%
28.02.2013 162 303.10 161 132.00 1 171.10 0.73% 153 189.90 9 113.20 5.95%
31.01.2013 161 132.00 153 798.00 7 334.00 4.77% 155 706.10 5 425.90 3.48%
31.12.2012 153 798.00 151 944.40 1 853.60 1.22% 156 946.30 -3 148.30 -2.01%
30.11.2012 151 944.40 152 194.00 - 249.60 -0.16% 153 450.50 -1 506.10 -0.98%
31.10.2012 152 194.00 151 105.90 1 088.10 0.72% 150 657.60 1 536.40 1.02%
30.09.2012 151 105.90 153 535.20 -2 429.30 -1.58% 148 688.90 2 417.00 1.63%
31.08.2012 153 535.20 156 033.00 -2 497.80 -1.60% 148 429.60 5 105.60 3.44%
31.07.2012 156 033.00 153 928.90 2 104.10 1.37% 147 328.20 8 704.80 5.91%
30.06.2012 153 928.90 153 195.60 733.30 0.48% 144 625.10 9 303.80 6.43%
31.05.2012 153 195.60 150 692.70 2 502.90 1.66% 143 783.00 9 412.60 6.55%
30.04.2012 150 692.70 151 314.50 - 621.80 -0.41% 143 300.30 7 392.40 5.16%
31.03.2012 151 314.50 153 189.90 -1 875.40 -1.22% 145 283.20 6 031.30 4.15%
29.02.2012 153 189.90 155 706.10 -2 516.20 -1.62% 146 221.70 6 968.20 4.77%
31.01.2012 155 706.10 156 946.30 -1 240.20 -0.79% 148 282.00 7 424.10 5.01%
31.12.2011 156 946.30 153 450.50 3 495.80 2.28% 146 054.20 10 892.10 7.46%
30.11.2011 153 450.50 150 657.60 2 792.90 1.85% 147 101.50 6 349.00 4.32%
31.10.2011 150 657.60 148 688.90 1 968.70 1.32% 148 520.10 2 137.50 1.44%
30.09.2011 148 688.90 148 429.60 259.30 0.17% 151 264.50 -2 575.60 -1.70%
31.08.2011 148 429.60 147 328.20 1 101.40 0.75% 152 317.40 -3 887.80 -2.55%
31.07.2011 147 328.20 144 625.10 2 703.10 1.87% 155 109.70 -7 781.50 -5.02%
30.06.2011 144 625.10 143 783.00 842.10 0.59% 153 569.40 -8 944.30 -5.82%
31.05.2011 143 783.00 143 300.30 482.70 0.34% 158 043.40 -14 260.40 -9.02%
30.04.2011 143 300.30 145 283.20 -1 982.90 -1.36% 155 621.50 -12 321.20 -7.92%
31.03.2011 145 283.20 146 221.70 - 938.50 -0.64% 162 508.90 -17 225.70 -10.60%
28.02.2011 146 221.70 148 282.00 -2 060.30 -1.39% 166 413.00 -20 191.30 -12.13%
31.01.2011 148 282.00 146 054.20 2 227.80 1.53% 165 829.70 -17 547.70 -10.58%
31.12.2010 146 054.20 147 101.50 -1 047.30 -0.71% 169 387.60 -23 333.40 -13.78%
30.11.2010 147 101.50 148 520.10 -1 418.60 -0.96% 172 698.80 -25 597.30 -14.82%
31.10.2010 148 520.10 151 264.50 -2 744.40 -1.81% 176 819.00 -28 298.90 -16.00%
30.09.2010 151 264.50 152 317.40 -1 052.90 -0.69% 173 726.70 -22 462.20 -12.93%
31.08.2010 152 317.40 155 109.70 -2 792.30 -1.80% 175 582.20 -23 264.80 -13.25%
31.07.2010 155 109.70 153 569.40 1 540.30 1.00% 181 753.50 -26 643.80 -14.66%
30.06.2010 153 569.40 158 043.40 -4 474.00 -2.83% 179 668.90 -26 099.50 -14.53%
31.05.2010 158 043.40 155 621.50 2 421.90 1.56% 183 635.10 -25 591.70 -13.94%
30.04.2010 155 621.50 162 508.90 -6 887.40 -4.24% 183 935.00 -28 313.50 -15.39%
31.03.2010 162 508.90 166 413.00 -3 904.10 -2.35% 183 307.60 -20 798.70 -11.35%
28.02.2010 166 413.00 165 829.70 583.30 0.35% 188 279.70 -21 866.70 -11.61%
31.01.2010 165 829.70 169 387.60 -3 557.90 -2.10% 188 301.10 -22 471.40 -11.93%
31.12.2009 169 387.60 172 698.80 -3 311.20 -1.92% 176 261.60 -6 874.00 -3.90%
30.11.2009 172 698.80 176 819.00 -4 120.20 -2.33% 174 799.80 -2 101.00 -1.20%
31.10.2009 176 819.00 173 726.70 3 092.30 1.78% 172 175.20 4 643.80 2.70%
30.09.2009 173 726.70 175 582.20 -1 855.50 -1.06% 168 549.00 5 177.70 3.07%
31.08.2009 175 582.20 181 753.50 -6 171.30 -3.40% 168 732.30 6 849.90 4.06%
31.07.2009 181 753.50 179 668.90 2 084.60 1.16% 165 315.10 16 438.40 9.94%
30.06.2009 179 668.90 183 635.10 -3 966.20 -2.16% 160 449.70 19 219.20 11.98%
31.05.2009 183 635.10 183 935.00 - 299.90 -0.16% 158 385.90 25 249.20 15.94%
30.04.2009 183 935.00 183 307.60 627.40 0.34% 155 998.90 27 936.10 17.91%
31.03.2009 183 307.60 188 279.70 -4 972.10 -2.64% 158 979.30 24 328.30 15.30%
28.02.2009 188 279.70 188 301.10 -21.40 -0.01% 159 929.80 28 349.90 17.73%
31.01.2009 188 301.10 176 261.60 12 039.50 6.83% 160 290.70 28 010.40 17.47%
31.12.2008 176 261.60 174 799.80 1 461.80 0.84% 161 773.00 14 488.60 8.96%
30.11.2008 174 799.80 172 175.20 2 624.60 1.52% 162 446.10 12 353.70 7.60%
31.10.2008 172 175.20 168 549.00 3 626.20 2.15% 175 064.10 -2 888.90 -1.65%
30.09.2008 168 549.00 168 732.30 - 183.30 -0.11% 174 280.60 -5 731.60 -3.29%
31.08.2008 168 732.30 165 315.10 3 417.20 2.07% 176 190.60 -7 458.30 -4.23%
31.07.2008 165 315.10 160 449.70 4 865.40 3.03% 177 273.40 -11 958.30 -6.75%
30.06.2008 160 449.70 158 385.90 2 063.80 1.30% 171 563.70 -11 114.00 -6.48%
31.05.2008 158 385.90 155 998.90 2 387.00 1.53% 168 289.50 -9 903.60 -5.88%
30.04.2008 155 998.90 158 979.30 -2 980.40 -1.87% 161 633.80 -5 634.90 -3.49%
31.03.2008 158 979.30 159 929.80 - 950.50 -0.59% 157 546.60 1 432.70 0.91%
29.02.2008 159 929.80 160 290.70 - 360.90 -0.23% 156 554.30 3 375.50 2.16%
31.01.2008 160 290.70 161 773.00 -1 482.30 -0.92% 155 947.20 4 343.50 2.79%
31.12.2007 161 773.00 162 446.10 - 673.10 -0.41% 153 423.00 8 350.00 5.44%
30.11.2007 162 446.10 175 064.10 -12 618.00 -7.21% 156 783.50 5 662.60 3.61%
31.10.2007 175 064.10 174 280.60 783.50 0.45% 151 208.20 23 855.90 15.78%
30.09.2007 174 280.60 176 190.60 -1 910.00 -1.08% 146 392.40 27 888.20 19.05%
31.08.2007 176 190.60 177 273.40 -1 082.80 -0.61% 151 835.10 24 355.50 16.04%
31.07.2007 177 273.40 171 563.70 5 709.70 3.33% 149 752.40 27 521.00 18.38%
30.06.2007 171 563.70 168 289.50 3 274.20 1.95% 145 367.80 26 195.90 18.02%
31.05.2007 168 289.50 161 633.80 6 655.70 4.12% 134 774.00 33 515.50 24.87%
30.04.2007 161 633.80 157 546.60 4 087.20 2.59% 134 795.40 26 838.40 19.91%
31.03.2007 157 546.60 156 554.30 992.30 0.63% 132 154.90 25 391.70 19.21%
28.02.2007 156 554.30 155 947.20 607.10 0.39% 131 758.90 24 795.40 18.82%
31.01.2007 155 947.20 153 423.00 2 524.20 1.65% 130 465.40 25 481.80 19.53%
31.12.2006 153 423.00 156 783.50 -3 360.50 -2.14% 132 295.80 21 127.20 15.97%
30.11.2006 156 783.50 151 208.20 5 575.30 3.69% 133 592.70 23 190.80 17.36%
31.10.2006 151 208.20 146 392.40 4 815.80 3.29% 135 291.60 15 916.60 11.76%
30.09.2006 146 392.40 151 835.10 -5 442.70 -3.58% 131 421.50 14 970.90 11.39%
31.08.2006 151 835.10 149 752.40 2 082.70 1.39% 131 191.90 20 643.20 15.74%
31.07.2006 149 752.40 145 367.80 4 384.60 3.02% 124 829.90 24 922.50 19.97%
30.06.2006 145 367.80 134 774.00 10 593.80 7.86% 129 607.50 15 760.30 12.16%
31.05.2006 134 774.00 134 795.40 -21.40 -0.02% 127 237.70 7 536.30 5.92%
30.04.2006 134 795.40 132 154.90 2 640.50 2.00% 123 655.90 11 139.50 9.01%
31.03.2006 132 154.90 131 758.90 396.00 0.30% 122 797.00 9 357.90 7.62%
28.02.2006 131 758.90 130 465.40 1 293.50 0.99% 117 529.60 14 229.30 12.11%
31.01.2006 130 465.40 132 295.80 -1 830.40 -1.38% 117 847.30 12 618.10 10.71%
31.12.2005 132 295.80 133 592.70 -1 296.90 -0.97% 115 381.80 16 914.00 14.66%
30.11.2005 133 592.70 135 291.60 -1 698.90 -1.26% 118 573.00 15 019.70 12.67%
31.10.2005 135 291.60 131 421.50 3 870.10 2.94% 118 623.90 16 667.70 14.05%
30.09.2005 131 421.50 131 191.90 229.60 0.17% 115 718.90 15 702.60 13.57%
31.08.2005 131 191.90 124 829.90 6 362.00 5.10% 115 014.40 16 177.50 14.07%
31.07.2005 124 829.90 129 607.50 -4 777.60 -3.69% 109 021.40 15 808.50 14.50%
30.06.2005 129 607.50 127 237.70 2 369.80 1.86% 106 816.30 22 791.20 21.34%
31.05.2005 127 237.70 123 655.90 3 581.80 2.90% 106 984.40 20 253.30 18.93%
30.04.2005 123 655.90 122 797.00 858.90 0.70% 105 615.70 18 040.20 17.08%
31.03.2005 122 797.00 117 529.60 5 267.40 4.48% 104 582.20 18 214.80 17.42%
28.02.2005 117 529.60 117 847.30 - 317.70 -0.27% 106 530.00 10 999.60 10.33%
31.01.2005 117 847.30 115 381.80 2 465.50 2.14% 100 771.00 17 076.30 16.95%
31.12.2004 115 381.80 118 573.00 -3 191.20 -2.69% 100 062.80 15 319.00 15.31%
30.11.2004 118 573.00 118 623.90 -50.90 -0.04% 104 810.60 13 762.40 13.13%
31.10.2004 118 623.90 115 718.90 2 905.00 2.51% 98 589.00 20 034.90 20.32%
30.09.2004 115 718.90 115 014.40 704.50 0.61% 97 725.10 17 993.80 18.41%
31.08.2004 115 014.40 109 021.40 5 993.00 5.50% 100 798.20 14 216.20 14.10%
31.07.2004 109 021.40 106 816.30 2 205.10 2.06% 102 255.50 6 765.90 6.62%
30.06.2004 106 816.30 106 984.40 - 168.10 -0.16% 102 688.70 4 127.60 4.02%
31.05.2004 106 984.40 105 615.70 1 368.70 1.30% 104 046.60 2 937.80 2.82%
30.04.2004 105 615.70 104 582.20 1 033.50 0.99% 107 802.20 -2 186.50 -2.03%
31.03.2004 104 582.20 106 530.00 -1 947.80 -1.83% 107 708.80 -3 126.60 -2.90%
29.02.2004 106 530.00 100 771.00 5 759.00 5.71% 105 097.90 1 432.10 1.36%
31.01.2004 100 771.00 100 062.80 708.20 0.71% 104 549.10 -3 778.10 -3.61%
31.12.2003 100 062.80 104 810.60 -4 747.80 -4.53% 101 501.10 -1 438.30 -1.42%
30.11.2003 104 810.60 98 589.00 6 221.60 6.31% 104 650.50 160.10 0.15%
31.10.2003 98 589.00 97 725.10 863.90 0.88% 107 252.00 -8 663.00 -8.08%
30.09.2003 97 725.10 100 798.20 -3 073.10 -3.05% 107 388.00 -9 662.90 -9.00%
31.08.2003 100 798.20 102 255.50 -1 457.30 -1.43% 110 321.30 -9 523.10 -8.63%
31.07.2003 102 255.50 102 688.70 - 433.20 -0.42% 109 834.10 -7 578.60 -6.90%
30.06.2003 102 688.70 104 046.60 -1 357.90 -1.30% 117 451.50 -14 762.80 -12.57%
31.05.2003 104 046.60 107 802.20 -3 755.60 -3.48% 121 196.20 -17 149.60 -14.15%
30.04.2003 107 802.20 107 708.80 93.40 0.09% 121 368.00 -13 565.80 -11.18%
31.03.2003 107 708.80 105 097.90 2 610.90 2.48% 124 524.50 -16 815.70 -13.50%
28.02.2003 105 097.90 104 549.10 548.80 0.52% 125 253.10 -20 155.20 -16.09%
31.01.2003 104 549.10 101 501.10 3 048.00 3.00% 143 678.60 -39 129.50 -27.23%
31.12.2002 101 501.10 104 650.50 -3 149.40 -3.01% - - -
30.11.2002 104 650.50 107 252.00 -2 601.50 -2.43% - - -
31.10.2002 107 252.00 107 388.00 - 136.00 -0.13% - - -
30.09.2002 107 388.00 110 321.30 -2 933.30 -2.66% - - -
31.08.2002 110 321.30 109 834.10 487.20 0.44% - - -
31.07.2002 109 834.10 117 451.50 -7 617.40 -6.49% - - -
30.06.2002 117 451.50 121 196.20 -3 744.70 -3.09% - - -
31.05.2002 121 196.20 121 368.00 - 171.80 -0.14% - - -
30.04.2002 121 368.00 124 524.50 -3 156.50 -2.53% - - -
31.03.2002 124 524.50 125 253.10 - 728.60 -0.58% - - -
28.02.2002 125 253.10 143 678.60 -18 425.50 -12.82% - - -
31.01.2002 143 678.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.